Ana səhifə

Madde : 1- gazi Bulvarı No: 10 Çankaya / Konak / İZMİR adresinde mukim T. C. ZİRaat bankasi a.Ş. İzmir I. Bölge Başkanlığı ile Atatürk Caddesi No


Yüklə 47.5 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü47.5 Kb.ODAMIZIN ÜYELERİNE YÖNELİK OLARAK T.C.ZİRAAT BANKASI A.Ş.’ DEN ALACAKLARI KREDİ TAHSİS KOŞULLARI


I-TARAFLAR


MADDE :1- Gazi Bulvarı No:10 Çankaya / Konak / İZMİR adresinde mukim T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. İzmir I. Bölge Başkanlığı ile Atatürk Caddesi No:126 Pasaport/İZMİR adresinde mukim İZMİR TİCARET ODASI aşağıda belirtilen şartlarda anlaşmışlardır.

II-TANIMLARMADDE : 2- Anlaşmada yer alan;
BANKA : T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ni,

ODA : İzmir Ticaret Odası’nı
ŞUBE : T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin şubelerinden her birini (Özel Nitelikli Şubeler hariç),


BÖLGE BAŞKANLIĞI : T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin Bölge Başkanlıklarını


ÜYE : İzmir Ticaret Odası’na kayıtlı ticari/sınai işletmelerden her birini

ifade etmektedir.


III- AMAÇ VE KAPSAM
MADDE 3- Bu Anlaşmanın amacı; ÜYELERE işbu Anlaşma kapsamında belirlenen özel koşullar ile nakdi ve gayrinakdi ticari kredi kullandırılmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.

IV- KREDİ TALEBİMADDE 4- BANKA tarafından yapılacak çalışma sonucu kredilendirilmesi uygun görülen ÜYELER, ODA üyelik belgesi ve Bankamız cari mevzuatınca belirlenen form ve evraklarla beraber kredi başvurusunda bulunmak üzere ilgili ŞUBE’ye yönlendirilecektir.
MADDE 5- ODA tarafından ŞUBE’ye yönlendirilen ÜYE’nin kredi talebi ile ilgili olarak; lehine kredi limiti tesis edilmesi talep edilen ÜYE için BANKA’ca yapılacak istihbarat ve mali inceleme sonucunun olumlu bulunması ve BANKA’nın cari mevzuat esasları kapsamında ÜYE lehine kredi limiti tesis edilmesine engel teşkil edecek herhangi bir husus bulunmaması halinde ŞUBE tarafından ÜYE lehine BANKA tarafından belirlenecek olan kredi üst limitini aşmamak üzere ŞUBE’ce uygun görülen tutarda ve koşullarda kredi limiti tesis edilebilecektir. ÜYE lehine tesis edilen kredi limitleri kapsamında kredi kullandırımı, BANKA cari mevzuat esasları kapsamında ve işbu Anlaşmanın takip eden maddelerinde belirtilen koşullarda gerçekleştirilebilecektir. ŞUBE kredi kullandırıp kullandırmama hakkına sahiptir.

V- KREDİ KULLANDIRIM KOŞULLARI
MADDE 6- ŞUBE’ce kredilendirilmesi uygun görülen ÜYELER, BANKA’ca belirlenen şartlar dâhilinde ve cari mevzuat esasları doğrultusunda, Taksitli Krediler ve BCH (Borçlu Cari Hesap) Kredisi kullanabileceklerdir. Söz konusu krediler için ŞUBE’ce uygulanabilecek faiz oranları aşağıda belirtilmiştir:

 • İş Yeri Alım Kredisi hariç tüm Taksitli Krediler: BANKA tarafından kullandırılacak taksitli kredilere uygulanmakta olan cari kredi faiz oranından %8 oranında indirim yapılarak hesaplanan faiz oranı uygulanacaktır.(örneğin; taksitli kredinin aylık cari faiz oranı=%2,00 ise işbu anlaşma kapsamındaki taksitli krediye uygulanacak faiz oranı %(2-(2*0,08)=%1,84 olur.)

 • BCH Kredisi : BANKA tarafından BCH kredilerine uygulanmakta olan cari faiz oranından %5 oranında indirim yapılarak hesaplanan faiz oranı uygulanacaktır (örneğin; cari BCH faiz oranı=%26 ise işbu Anlaşma kapsamındaki BCH için uygulanacak faiz oranı %(26-(26*0,05)) = %24,70 olur).

BANKA, hukuki ve mali mevzuattaki değişiklikler ile ülke ekonomisindeki gelişmelere göre piyasa koşullarını dikkate alarak cari kredi faiz oranlarını, indirim oranlarını ve kredi koşullarını değiştirmekte tamamen serbesttir.
MADDE 7- BANKA’ca belirlenen şartlar çerçevesinde ve BANKA cari mevzuatı doğrultusunda, ŞUBE’ce kredilendirilmesi uygun görülen ÜYELERE teminat mektubu kredisi kullandırılabilecektir.

ŞUBE bu kapsamda kullandırılacak olan kesin ve avans teminat mektuplarına yıllık %3 (yüzde üç) olmak üzere devrevi %0,75 komisyon oranı uygulayabilecektir.


MADDE 8- KREDİLERİN VADESİ:

BANKA’ca belirlenen şartlar çerçevesinde ve BANKA cari mevzuatı doğrultusunda belirlenecektir.VI-TEMİNAT

MADDE 9- Kullandırılacak kredinin teminatını teşkil etmek üzere; • Gerçek kişiler için istihbaratı olumlu en az bir kişinin müşterek müteselsil borçluluk ve müteselsil kefaleti,

 • Tüzel kişiler için en az bir şirket ortağının müşterek müteselsil borçluluk ve müteselsil kefaleti,

 • Başka bir şirketin müşterek müteselsil borçluluk ve müteselsil kefaleti,

 • Gayrimenkul ipoteği,

 • Gerçek müşteri işlemlerinden doğan çek ve senetler,

 • Nakit, TL mevduat, DTH blokajı,

 • Repo, Hazine Bonoları, Hazine kefaletine haiz bono rehni,

 • BANKA yatırım fonları,

 • Ticari işletme rehni,

 • Altın rehni

 • Alacağın/İstihkakın temliği

gibi BANKA cari mevzuat esasları kapsamında ve BANKA tarafından belirlenen marj oranları doğrultusunda teminat olarak kabul edilen unsurlar alınacaktır.
ŞUBE yukarıda belirtilen kredi teminatlarının herhangi birisini ya da birkaçını ÜYELER’den talep etme hakkına sahiptir.Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət