Ana səhifə

Čím je Reiki


Yüklə 1.21 Mb.
səhifə1/4
tarix18.07.2016
ölçüsü1.21 Mb.
  1   2   3   4

Manuál Usui Reiki 1.stupeň

Reiki Usui Shiki Ryoho


Sho Den – 1.stupeň

Arnie Göbel, mistr Reiki

Čím je Reiki

Reiki, které může být popsáno slovy, není skutečným Reiki. Je to japonské slovo, známé dnes na celém světě, označuje Universální energii žití. Energie pronikající všemi úrovněmi. Její zdrojem je Nejvyšší jistota. Je to energie vlastní inteligence. Ve své vlastní podstatě koná jen nejvyšší dobro.


Každá cítící bytost a současně i člověk má přístup k této energii. Mluví o ní všechny filosofie a náboženství světa. Ježíš o ní mluvil jako o sestoupení ducha svatého.
Energie Reiki nás mění a protéká námi. Ne vždy ji ale umíme používat. V systému Reiki umění používat tuto energii je předáváno skrze naladění, zvané též jako iniciace, zasvěcení.
Nevycvičené ucho nezaslechne melodii neznámého instrumentu hrajícího v orchestru. Teprve tehdy, když pozná jeho zvuk, bude mu připadat stále snazší jej rozpoznat. Podobně tak během zasvěcení naše mysl i tělo zaznamenají působení Reiki. Od té chvíle, osoba iniciovaná již navždy může být kanálem pro tuto překrásnou energii.
Být čistým kanálem znamená vyčistit mysl a dovolit působení Reiki. Tuto energie není třeba nějak směrovat, ona se řídí sama. Energie Reiki se vždy dostane tam, kde je potřebná a uzdravuje ty aspekty, které to nejvíce potřebují.
Reiki pracuje na velice vysokém stupni. Musíme mít na paměti, že tato energie uzdravuje především naši duši. Vyléčení na fyzické úrovni poté přichází jako následek. V souvislosti s tímto jsme povinni oprostit se od jakéhokoli očekávání a dovolit konání nejvyššímu dobru. Jeho skutky mohou být někdy překvapivé a ne vždy takové, jaké bychom i přáli.
Proto používání této energie vyžaduje pevné duchovní zralosti a, dá-li se to tak říci, i slepou víru v její i naši božskou moc.

Historie Reiki Usui Shiki Ryoho – západní verzeDr. Usui zasvětil celý svůj život učení „Obecné pravdy“. Dnes máme požehnání díky jeho zasvěcení a disciplinované vytrvalosti.


Jeho práce o lásce lidstva obohatila naše životy. Jeho zasvěcení se do role služebníka Světla nadále svítí na naší duchovní cestě Reiki.
V roce 1822 měl křesťanský duchovní Mikao Usui na univerzitě v Kjóto kázání. Poté se jej dva studenti ze semináře zeptali, jak Ježíš prováděl zázraky uzdravení a také, jestli by on dovedl provést totéž. Dr. Usui odpověděl, že ne. Cítil, že Bibli rozumí intelektuálně, ale nerozuměl, jak Ježíš léčil. Tímto setkáním začalo jeho životní hledání.
Odjel z Japonska do Ameriky, kde studoval na chicagské univerzitě sedm let a snažil se z Bible lépe pochopit, jak Ježíš prováděl zázraky a přeměny. Stal se doktorem teologie, ale to, co hledal, neodhalil. Odcestoval do severní Indie a studoval tam Písmo svaté. Poté se vrátil do Japonska a začal se zajímat o Buddhu. Uvědomil si, že Buddha uskutečnil stejné zázraky jako Ježíš. Také léčil nemocné a řídil energii, protože skrze něj procházela síla Boha a Vesmíru. Usui navštěvoval různé buddhistické školy a dotazoval se mnichů, zda jsou schopni provádět tytéž zázraky jako Buddha. Dovedou léčit tělo ? Buddhisté mu řekli, že nevěří, že léčba těla a ducha je vždy přímo propojena. Oni se zaměřují na ducha a léčbu těla přenechávají léčitelům, neboť podle jejich představ jsou tělo a duch oddělené a léčbu potřebuje duše. Nakonec zamířil Usui do jednoho zen-buddhistického kláštera. Hlavnímu mnichovi položil stejnou otázku : „Víte jak léčit tělo ?“ „Už ne“, odpověděl mu mnich´. Tato odpověď Usuiho zaskočila a proto se zeptal : „Co myslíte tím už ne ?“. Mnich mu vysvětlil, že se léčení ducha dávalo tolik pozornosti, že zapomněli jak léčit tělo.
Dr. Usui mnicha požádal, aby mu pomohl v jeho hledání toho, jak Buddha léčil tělo. Byl přijat do kláštera v Tokiu a začal pod vedením zenového mnicha studovat. Během studia se seznámil se sútrami, spisy a učením Buddhy, ale odpověď na svou otázku nenašel. Mnohokrát hledal pomoc u zenového mnicha. Ten vždy řekl, aby šel meditovat, protože při meditaci najde svou vnitřní odpověď. Meditace jej zavedla ke studiu čínštiny a později sanskrtu, ve kterém mají kořeny všechny jazyky. A konečně začal objevovat tajemství. Když se stal mistrem sanskrtu, začal číst učení tibetské buddhistické školy. Zde objevil to, co považoval za klíč k léčbě. Vrátil se k mnichovi, aby se s ním podělil o své poznatky a nalezení směru. Během společné meditaci jim bylo řečeno, že má Usui jít na posvátnou horu Kurijama poblíž Kjóta. Źdržel se na ní dvacet jedna dní, meditoval a postil se, aby došel osvícení a duchovní čistoty. Usui vykonal pouť z Tokia na Kurijama. Na vrcholku hory nalezl místo obrácené k východu´. Každé ráno měl vstát a před východem slunce odhodit jeden z jedenadvaceti kamenů, které umístil před své meditační místo. Každý den se postil a meditoval. Když se jedenadvacátého dne probudil, téměř ani neviděl svou ruku nataženou před obličejem. Jakoby před rozbřeskem neproniklo z nebes ani trochu světla. Usui našel cestu k meditačnímu místu s posledním kamenem. Předtím, než jej hodil s hory, pomodlil se. Požádal Boha o potvrzení svých objevů a o osvícení, které mu ukáže, jak jej použít. Jakmile odhodil s hory poslední kámen, daleko na východě se objevilo světlo. Jak se k němu blížilo, stále se rozjasňovalo. Vyděsil se a chtěl utéci, ale uslyšel vnitřní hlas, který mu říkal : „Hledal jsi jedenadvacet let, postil ses a meditoval jedenadvacet dní, modlil ses a prosil o osvícení a potvrzení a teď bys chtěl utéci ?“. Uklidnil se tedy a odpověděl : „Ne, je-li toto světlo určeno mně, přijmu osvícení.“ Poté se světlo rozzářilo ještě silněji a napříč nebem ozářilo jeho třetí oko. Zdálo se mu, že umřel a dostal se do nebes, protože ještě nikdy nezažil takový pocit euforie. Kam dohlédl, všude se rozpínala obrovská pestrobarevná duha, z níž vyplouvaly zlaté, bílé, modré a fialové bubliny. V každé bublině byl holografický znak, se kterým se seznámil ve spisech s tibetským buddhistickým učením. Hlas řekl : „Toto jsou klíče k léčbě. Nauč se je, zapamatuj si je a nedovol, aby byly zapomenuty.“ Usui se díval, poslouchal, až nakonec uslyšel, jak ve své mysli říká : „Mám je, nezapomenu je a nepřipustím, aby se ztratily.“ Potom procitl a zjistil, že je stále na zemi. Rychle posbíral své myšlenky a pár svých věcí a začal sestupovat s hory. Byl nadšený. Plný energie chtěl jít za svým zenovým mnichem a chtěl mu vyprávět o tom, co prožil. Jak spěchal, narazil si při chůzi palec. Sehnul se, aby se podíval, jak to krvácí a aby utišil bolest. Když to udělal, uvědomil si, že jak bolest, tak krvácení rychle ustaly. Energie v jeho rukách se změnila. Byly celé rozpálené. Zahojil si palec a pokračoval v sestupu z hory. Dostal hlad a tak se zastavil v hostinci pro poutníky. Objednal si studenou rýži a studený čaj. Jídlo mu za chvilku přinesla mladá Japonka s ovázanou hlavou a čelistí. Usui se zeptal, co se jí stalo. Ona odpověděla, že ji hrozně bolí zub. Povzbuzen svým vlastním uzdravením dívce nabídl, že ji vyléčí. Ona ochotně souhlasila. Přiložil jí ruce na čelist a hlavu. Během několika minut bolest i otok začaly ustupovat.
Když Usui dojedl, chtěl zaplatit, ale hostinský řekl : „ Děkuji vám pane mnichu, ale nemohu přijmout peníze. Poskytl jste mé dceři službu a já nemám peníze, abych vám ji mohl zaplatit. Přijměte, prosím, jídlo výměnou za léčebnou službu, kterou jste pro nás udělal.“
Když Usui dalšího dne dorazil do Tokia, navštívil mnicha a vyprávěl mu o všem, co se mu přihodilo. Žádal jej o radu, co má dělat se symboly a hlavně s energií, kterou obdržel. Chtěl se naučit něco více o jejím použití a jak ji má rozvíjet. Mnich mu opět doporučil meditaci a v ní mu bylo řečeno, aby šel do Tokijského království žebráků. V této části města žili chudí, kteří byli poddaní svého vlastního žebráckého krále. Usui jej vyhledal a požádal o dovolení léčit zdejší nemocné. Král mu svolení dal, i když v jeho úspěch nevěřil.
Usui byl velice ukázněný a vytrvalý. V království žebráků pracoval sedm let. Od rána do pozdního večera léčil mladé i staré. Během této doby viděl mnoho nádherných výsledků. Jednoho dne však zavítal na okraj království, kde potkal mladého žebráka, který mu připadal povědomý. Zeptal se ho, zda se neznají a mladík řekl : „Jistěže vás znám, vy si mne nepamatujete ? Jsem jeden z prvních chudáků, které jste kdy vyléčil.“ Usui poté řekl : „Vyléčil jsem tě a přitom jsi zůstal žebrákem ?“ Žebrák se na něj podíval a řekl : „Ano. Udělal jsem, co jste mi řekl. V chrámu jsem přijal jméno a vstoupil jsem do společnosti. Sehnal jsem dokonce práci a oženil se. Ale brzy se zodpovědnost stala příliš velkou. Rozhodl jsem se, že budu raději žebrákem. Tak se nemusím zodpovídat ani sám za sebe.“ Usui se otočil a odešel, aniž by rozhovor ukončil. Šel do svého pokoje, sbalil si své věci a království žebráků opustil.
Když se vrátil do kláštera, učitelé kteří jej vítali u Kurijamy, ho opět duchovně přijali. Svěřili mu velice důležitý poznatek o léčení ducha a odpovědnosti pacienta v celkovém léčebném procesu. Usui si uvědomil, že dělal pravý opak toho, co buddhisté : léčil tělo, ale ne ducha. Potom mu učitelé sdělili pět duchovních principů Reiki, jež velice ovlivnily jeho další léčitelskou aktivitu. Naučil se, že když dříve dával a nežádal od pacienta, aby také na sebe převzal odpovědnost, nedocházelo k výměně energie za poskytnutou službu. Nové učení nazývané Duchovní koncepty zahrnuje i fyzický aspekt Reiki. Pochopil, že bude-li sám žít podle duchovních principů, změní se tím nejenom jeho život, ale i léčení ostatních. Pozoroval jak jeho aura vyzařovala do příjemcova éterického pole tyto principy a tím se měnilo vědomí a ovlivnilo se i léčení.
Také se naučil, že člověk předávající Reiki rostě tím, že aplikuje duchovní principy do svého každodenního života a ten se potom těmito principy mění na všech svých úrovních. Způsob, jakým se choval, reagoval, chápal a radil jak sobě, tak ostatním se z „Já – Ego – Moc“ člověka, změnil na Božskou vůli „Já jsem vědomí Boha“.
Reiki vychází přímo ze srdce. Jenom srdcem můžeme poznat život v jeho plnosti. Srdce je bránou pro lásku. Pro lásku k sobě samému, ke Kristovi a k vnitřnímu Bohu. Proudí jím božská láska ke všemu, co Bůh stvořil. Tato záplava boží lásky nám umožňuje milovat své bratry a sestry a vůbec poznat opravdový význam neomezené lásky.
Usui vyučoval Reiki na japonských ostrovech až do roku 1893, kdy zemřel. V letech 1850-1893 kolem sebe nashromáždil šestnáct dalších učitelů Reiki. Jedním z nich byl doktor medicíny Chujiro Hayashi, kterého pověřil uchováním tradice školy. Hayashi pak založil první Reiki kliniku v Tokiu. Když propukla druhá světová válka, naučil tuto techniku i dvě ženy, aby přežila válku, protože cítil, že mnoho mužů zemře. K tomuto kroku jej vedla jeho vnitřní vize. Jedna z žen, Hawayo Takata, se narodila na Havajských ostrovech v roce 1900. Byla dcerou japonských rodičů, ale občankou Spojených států. Byla vdovou se dvěma malými dětmi a v roce 1935 byla na pokraji svých fyzických sil. Trpěla řadou chronických chorob, její cesta ji dovedla až do Japonska, kde hledala pomoc pro své zdraví.
Šla se léčit k tradičním lékařům. Když ležela na operačním stole a čekala na operaci, měla silný pocit, že operace není nutná. Mluvila o tom s lékařem, je-li možné použít jinou formu léčby. Doporučil jí Reiki kliniku dr. Hayashiho. Začala denně od dvou lidí dostávat Reiki energii a po několika měsících se jí vrátilo úplné zdraví.
Stala se jednou z žen, ze kterých se dr. Hayashi rozhodl udělat mistry Reiki. Po roce se vrátila zpět na Havajské ostrovy, aby tam žila se svými dcerami. V roce 1938 ji dr. Hayashi navštívil a udělal z ní mistra Reiki.

V roce 1941 se po něm stala Velkým mistrem a po mnoho let pokračovala ve své práci na Havajských ostrovech. Ve svých 70-ti letech začala zasvěcovat další mistry Reiki. Tento svět opustila 11. prosince 1980 a zanechala po sobě 22 mistrů Reiki v USA a Kanadě. Krátce před svou smrtí, v srpnu 1980 spolu s dalšími mistry Reiki založila americkou Reiki organizaci –„American Reiki Association“ (později přejmenovaná na Alianci Reiki), která zajišťovala předávání znalostí Reiki.Historie Reiki – japonská verze


Mikao Usui se narodil 15. srpna 1865 v oblasti Gifu v Japonsku. Ve věku čtyř let byl poslán do učení do přiklášterní školy pro chlapce ve svatyni Tendai v Kyoto, kde zůstal několik let. Pravidelně meditoval v místech moci (na silových místech) na svaté hoře Kuriyama v západní části Kyoto, kde ostatně dosáhl duchovní realizace. Pravidelně a intenzivně studoval qiqong (zvaný v Japonsku Ko-ki) docházejíce do jeho nejvyšších úrovní a s velkou oddaností aplikoval jeho metody pro uzdravení potřebných. Byl členem duchovního společenství z hory Kuriyama známého jako Rei Jyutsu Kai. Okolo r. 1900 zformuloval systém (Ryoho) přírodního léčení postavený na starých zásadách orientální medicíny. Systém Reiki používá sestav konfirmací (vzkazů, tvrzení), sestav pozic vkládání rukou, ve své vnitřní části užívá také symboly, které jsou japonskými kanji (kaligrafickými znaky). Používané byly mezi jinými i taoistickým qiqong, buddhistickou medicínou nebo shinto. Široce začal používat metody Reiki okolo r. 1914 léčíce bezplatně městské chudáky, pracujíce s oddaností pro nejubožejší vrstvu lidí bez jakéhokoli zabezpečení. Tato část v jeho životě, trvající 7 let je věnována sdílnosti a charitativnosti buddhistického mnicha a sám Usui ji považoval za zaplacení dluhu jaký vyvstal vůči nebesům za obdržení vědy a síly Reiki pro pomoc nemocným a trpícím lidem.

        Mikao Usui jako dítě utíkal do školy v buddhistické svatyni, kde se hodně zajímal o léčivé umění. Neměl žádného svazku s křesťanskými proudy jak mu to časem připisují rozmanití fantasti ani nestudoval v Chicagu či Tibetu. Mikao Usui nikdy nebyl za hranicemi Japonska (s výjimkou velmi krátké návštěvy na čínském pobřeží), a potřebné vědomosti získal na universitě v Kyoto. Všechny své studie orientální medicíny prošel ve svém kraji. V rámci vyšších studií získal doktorát v oblasti literatury, což znamená, že byl dokonale obeznámen jak s tradičním písemnictvím, tak s písemnictvím filozofičně-duchovním. Ze světa odešel 9. března r. 1926 ve Fukuyama ve věku 62 let.

        Doktor Usui se vracel čím dál hlouběji na stranu japonské tradice aby našel sledy informací v naukách Siddharta Gautamy (Buddha), o kterém také bylo známo, že často uzdravoval nemocné, vyháněl zlé duchy a časem také křísil z mrtvých a to vše před 2500 lety ! Nakonec po sedmi letech hledání, našel ve starých knihách, psaných v sanskrtu - jazyce jógy a ayurvédy, zápis systému kanálů energií, modliteb, vkládání rukou, symbolů a iniciací a souvisejících vědomostí v rámci duchovního léčení. Sepsaný systém vycházel z ayurvédy a pocházel ještě z časů Siddharta Gautamy, žijícího na přelomu VI a V století n.l. a postaven byl na myšlenkách milosti, naslouchání, pokoje a všelidského bratrství. Metody práce s energií Ki (Chi, Qi) nebo celý systém iniciací Reiki Ryoho je zásadně stejný jako v autentických školách Chi Kung, Kiatsu (Shiatsu) či také v jógickém nebo súfistickém umění pránického duchovního léčení.

        Nalezení této vědy ještě nedalo Usui Sensei moc k léčení. Překrásný dar duchovního léčení opřený o konkrétní vědy a praktiky se objevil teprve po 21-denním půstu a vodě, modlitbě a meditaci v samotě na jedné z japonských svatých hor (Kurama, Kuriyama), kde Usui Sensei studoval písma buddhistické a šintoistické věnované umění diamantového léčení, čínské léčivé metodě. Na konci tohoto procesu duchovního odevzdání se energie Reiki spustila na štít jeho hlavy a tím zůstal systém léčení plně otevřený.

        Další život Mikao Gyoho Usui je možné rozdělit na dvě části. V první intenzivně uzdravoval bídné v městské čtvrti žebráků. Jenomže po sedmi letech si všiml, že se nic nezměnilo v životě těch lidí, mimo toho, že jejich těla byly uzdravené. Nemohl jim pomoci v přeměně života k lepšímu, když v nich nebyla žádná vůle ani chuť dělat jakékoli užitečné změny. Zde se energetické uzdravování nemohlo dokonat v plné síle. Druhá část je bezprostředním činem tohoto nalezení. Dr. Usui začal učit všechny ty, kteří chtěli vědět více a změnit své žití k lepšímu. Učil lidi jak mohou uzdravovat sebe samé nebo jak harmonizovat sebe se životem. V době velkého zemětřesení v r. 1921 společně se svými učni se věnoval léčení a bezplatné pomoci všem trpícím a potřebným.

Svou první kliniku terapie Reiki Usui otevřel v Tokiu 11.května 1922 a v krátkém čase jich vyrostlo mnohem více, když – rozšiřujíce metodu - inicioval v Japonsku více než 2000 osob, v tom okolo 20 osob jako učitele Reiki.

Nejvíce originální a autentické učení Reiki reprezentuje japonská organizace známá jako "Reiki Usui Shiki Ryoho Gakkai" nebo zkráceně Usui Reiki Kai. Časem používaný titul Velkého Mistra Reiki (Velmistra Reiki) v žádném případě nevystupuje v linii Usui a nemá žádné opodstatnění. Chodem Gakkai se zabývá Prezident a prvním prezidentem Rei Ki Kai založeném v roce 1922 v Tokiu byl sám Usui Sensei. Nutno také podotknout, že časem užívaný titul doktora nemá žádného svazku s medicínskou profesí v západním chápání.

        Pokračovateli funkce prezidenta autentické organizace Reiki založené v Japonsku dr. Usuim v současnosti zůstali : Jusaburo Ushida Sensei, Iichi Taketomi Sensei, Yoshiharu Watanambe Sensei a Toyoichi Wanami Sensei. Do 17. 6. r. 1998 funkci prezidenta odpovědného za organizaci Reiki plnila 92-letá a těšící se dobrému zdraví paní Kimiko Koyama Sensei. Jak přísluší Reiki Usui Shiki Ryoho Gakkai (Rei Ki Kai), provádí Kimiko Koyama nadále činnou a aktivní léčitelskou práci a disponuje silným potenciálem léčivé síly Ki. Paní Koyama praktikuje činně Reiki od 21 roku svého života a má dobrých 70 let zkušeností s touto nezvyklou prací. Aktuálním, novým prezidentem Rei Ki Kai - pocházející z plné linie učení Rei Ki - je Masaki Kondoh Sensei.

        Existuje také tzv. západní odkaz Reiki iniciovaný dr. Chujiro Hayashim - jednoho z mnoha instruktorů Reiki, které zasvětil Mikao Usui Sensei a pokračovaný paní Hawao Takatou a dále její vnučkou Phylis Lei Furomoto. Dr. Hayashi založil a provozoval v Tokiu kliniku, ve které bylo možné se vyléčit nebo se naučit metodu Reiki. Když v roce 1941 dr. Hayashi zemřel, paní Takata, která titul učitele Reiki získala v roce 1938 až do své smrti v r. 1980 rozvíjela a předávala Reiki dále.

Vaše linie k dr. Usuimu

Mikao Usui (1865 - 1926)
Chujiro Hayashi (1879 - 1940)
Hawao Takata (1900 - 1980)
Iris Ishikuro
Arthur Robertson
Rick & Emma Ferguson
Margarette Shelton
Kathleen Ann Milner
Helen Bryant
Judy Sommerville
Bronislava Volková
Oldřich Látal
Pavlína Jemelíková, Rev. Joseph Sparti
Arnie Göbel

……………………………………


(zde může být i tvé jméno)

Go Kai Mei Ji – zásady Reiki

Je to pět císařských (královských zásad) obsahující základy mentálního sebeléčení, v souvislosti se zásadami připisování emocí vnitřním orgánům. Používá se pět zásad, které, jsou-li praktikovány, pomáhají vést zdravý a šťastný život, poněvadž harmonizují pět elementů tím, že oživují jejich vnitřní energetický oběh. V originále Mikao Usui používal zásady zformulované císařem Mei Ji. Zde je jeho originální znění :

Fonetický přepis :
Shoufuku no hihoo manbyo no ley-yaku :

Kyo dake wa

1. Okoru-na

2. Shinpai suna

3. Kansha shite

4. Goo hage me

5. Hito ni shinsetsu ni

Asa yuu gassho shite kokoro ni neji kuchi ni tonayaeo

Shih shin kaizen, Usui Reiki Ryoho
Chosso Usui Mikao

Zde je nádherná medicína na všechny choroby těla i ducha :


Právě dnes


  1. Nepodléhej zlosti.

  2. Netrap se.

  3. Buď vděčný.

  4. Pracuj vytrvale (se sebou).

  5. Vykazuj upřímnost (všem cítícím bytostem).


Usedni v tichu a pokoji každé ráno a každý večer, s dlaněmi složenými v Gassho. Medituj nad těmito velkými zásadami a zůstaň v čistotě a tichosti. Pracuj ve svém srdci a dělej to z hloubi tichého místa uvnitř sebe.
Pro uzdravení těla i ducha

Usui Shiki Ryoho
Zakladatel, Usui Mikao
Tyto zásady mají velmi hluboký duchovní význam. Jejich vyslovování nás v životě uvolňuje od všeho trápení a otevírá nás všeobjímající Milosti.
Všechny tyto zásady mají před sebou slova .Právě dnes“. Má to velký význam. V těch dvou slovech se skrývá čiré bytí tady a teď. Zastavte se na chvíli a sami poznáte, že jediné, co existuje, je tady a teď. Minulost odešla. Existuje jedině jako vzpomínka v naší mysli. Budoucnost ještě nenastala, existují jenom naše projekce a vyobrazení.
Podívej se nyní, čeho se týká všechno tvé trápení a nepokoje. Čeho se dotýká strach. Vždy minulosti nebo budoucnosti. V čase bezprostředního ohrožení se bojíš budoucnosti – ztráty života, zdraví apod.
Ačkoli to může znít absurdně, prosím Tě, zbav se tohoto strachu. Tehdy najdeš volnost a budeš se jako dítě těšit z toho, co je tady a teď. Na tomto se zakládá uvolnění se od iluzí.
Dodatečně „právě dnes“ označuje, že není důležité, co se stalo do této doby. Není důležité, že tvůj život byl pln zlosti a trápení. Chvíle moci je Teď. Právě dnes je první den tvého nového života.
Právě dnes se nezlob.
Zloba a jiné negativní emoce, takové jako nenávist, jsou základní příčinou všech chorob a našeho trápení. Zlost nikdy nepřinese nic dobrého. Vůbec nemá smysl.
Všimni si, že zlost je způsobena něčím, co se již stalo a odešlo do minulosti, umlklo, neexistuje. I když může existovat problém touto událostí způsobený je třeba se snažit o jejich rozvázání. Cožpak Ti někdy zlost pomohla ? Nikdy. Konání ve zlosti nikdy nepřináší užitek.
Pamatuj také na to, že zlost je energií. Velmi silnou energií. Čím silnější jsou naše emoce, tím silněji nás tato energie ničí. Shromažďuje se v naší sluneční pleteni a otravuje (otrávit něco) naše tělo i mysl. Stáváme se nevolníky této energie, která vyvolává čím dál tím větší zlost.
Nebojuj se zlostí. Oheň není možné pokonat ohněm. Čím více s něčím válčíš, tím více energie tomu dodáváš. Nebojuj. Jednoduše zastav zlost.
Využij tento moment a vyhoď zlost.
Právě dnes se netrap.
Hodně lidí se trápí. Časem trápení zastupuje jejich život. Neumí již dosahovat něčeho pěkného, neumí se těšit. Jejich celé myšlení je zasvěceno nějaké neexistující budoucnosti, které se bojí a trápí se. Po určitém čase se jejich strach stane skutečností, která zavládla jejich životem.
Pamatuj, že budoucnost neexistuje. Víš čím se trápíš ? Zadrž a dovol, aby Bůh vzal věci do svých rukou. Copak je někdo, kdo Tě miluje více než on ? Tak čeho se bojíš?
Nejčastěji se naše trápení týká jiných osob. Tvé dítě odjelo na prázdniny – trápíš se. Proč ? Ono se přece baví. Prožívá nejbáječnější chvíle. Radost, štěstí, lásku. A ty, zatímco by ses měl těšit z jeho štěstí – trápíš se. Otravuješ svůj život. Co víc – později máš skryté otázky na své dítě – jak mi to mohlo udělat ? Proč ono nikdy nemyslí o jiných…
Co je to za žalostnou situaci. Otrávit vlastní život a teď chtít otrávit život jiných, svých nejbližších. Chceš je zamknout do klece, protože se ti zdá, že tím budeš mít pokoj ?
Ale co ti dají tvá trápení. Ztrácíš život. Ten dokonalý božský dar zaniká a na konci je pozdě přát světu svobodu. Přej svobodu všem cítícím bytostem. Nechť každý žije vlastním životem. Pochop, že i ty, stejně tak jako všichni ostatní sami rozhodujete o svém životě. Sami vybírají štěstí a lásku nebo strach či dokonce vlastní smrt. Když se trápíš, jako bys již umřel.
Copak se ti zdá, že tvoje trápení v čemkoliv, komukoliv pomáhá ? Staráš se zasít zrnka strachu v jiných a zdá se ti, že tímto způsobem ukazuješ svou nemohoucnost. Ne ! Místo abys rozséval štěstí, lásku a žití, zaséváš strach.
Pamatuj, že tvá mysl má moc tvoření. Čím více se něčeho bojíš, tím více se to stává skutečným. Není možné utéct tomu, čemu utéci nelze, ale je možné se těšit vlastním životem, takovým, jaký je právě teď, namísto toho, aby ses trápil něčím, co neexistuje.
Prosím Tě, odhoď svůj strach, své trápení. Teď je ta chvíle.
Právě dnes buď vděčným.
Být vděčným znamená přijetí života takového, jaký je. Když přijmeš, že všechno, co se Ti děje, je darem od Boha, že všechno se děje pro nejvyšší dobro, tehdy jsi volný.
Jaká to radost ! Nic již nevyvolává Tvou zlost. Nic Tě netrápí ! Přijímáš dar života a jsi vděčný,
Poděkuj za všechno blahoslavenství v tvém životě. Za ty, které jsi obdržel i ty, které jsi neobdržel. Buď vděčný za žití, zdraví.
Právě dnes pracuj vytrvale (se sebou)
Ale jak ? Můžeš cvičit, meditovat nebo dělat stovky jiných věcí. Buď si vědom svých myšlenek, slov i činů. Můžeš vidět, že něco děláš špatně. Ale nejsi vědomý. Kdybys byl vědomý nemohl bys činit nic špatného. Vnímej sebe sama.
Jednoduše žij.
Právě dnes vykazuj upřímnost (všem cítícím bytostem)
Právě dnes, právě teď pamatuj na to, kým jsi. Nejsi tělem, nejsi dítětem svých rodičů, nejsi smrtelníkem.
Jsi nesmrtelnou duší. Jsi částí nejvyšší bytosti, Boha. Podobně jako ty, každá cítící bytost je částí jednoty. Vidíš v nich Boha ? Vidíš v nich sebe ? Není mnoho, jen jedno. Ukaž tomu upřímnost. Dej lásku světu a svět se pro tebe stane všeobjímající láskou.
Pochází Reiki z Tibetu ?

V současnosti existují debaty o tom, jestli Reiki existovala předtím, než ji objevil Usui. Ačkoli tato energie existovala vždy, a je podle mého názoru darem od Boha dostupným všem, není žádný důvod věřit tomu, že systém Reiki existoval někdy před Usuim. Někteří učitelé prohlašují, že Reiki předchází Usuiho objev a ve skutečnosti pochází z Tibetu. Ačkoli není možné přesně určit toho, kdo začal tento mýtus, nejčasnější sdělení s ohledem na to, že Reiki pochází z Tibetu, jsou patrné z Arthur Robertsonovy práce v Raku Kei Reiki. Raku Kei Reiki obsahuje techniku Hui Yin, Závan Ohnivého Draka (Fialová Dechová technika) a jiné Tibetské praxe. V Tibetu existují poněkud podobná umění od Jinlap Maitri, Buddhy medicíny a zasvěcení Green Tara. Nic z tohoto není Reiki.


V Usui Reiki Hikkei (Usuiho Reiki příručka pro studenty) je napsáno : "Můj Usui Reiki Ryoho je originál, neexistuje nic stejného na tomto světě. Rád bych uvolnil tuto metodu pro veřejnost, pro každého, aby mu prospívala a přinesla štěstí. Můj Reiki Ryoho je originální metoda založená na intuitivní síle na světě. Touto sílou se tělo uzdraví a povznese štěstí života a mírové mysli." A dále pokračuje : " já jsem nikdy nedostal tuto metodu u někoho ani jsem nestudoval, abych dostal duchovní sílu léčení. Náhodně jsem si uvědomil, že jsem přijal uzdravovací moc, když jsem se cítil jako vzduch v tajemné cestě během půstu. Občas mívám problémy to vysvětlit, i když jsem zakladatelem systému. Učenci a „mužové inteligence“ studovali tento jev a moderní věda má sklon to řešit. Ale já věřím, že jednou přijde den, kdy to bude přirozené."
Z jeho vlastních slov je vidět, že Usuiho systém je originál a není nic stejného na světě. Nezmiňoval se o Tibetu, Lemuria, Atlantis, duchovních průvodcích, Ježíši, Buddhovi nebo něčem jiném.
Toto je v rozporu s těmi, kdo říkají, že Reiki má kořeny, které se vracejí do minulosti o více než 2500 let. Je to v rozporu také s těmi, kdo říkají, že je to stejný systém léčení, jak jej používali Ježíš, Krishna nebo Buddha. Někteří si dokonce dělají nárok na to, aby tvrdili, že se Ježíš pustil do Tibetu a Indie a učil se tam Reiki od tibetským Mistrů. Jiní zase prohlašují, že Reiki pochází z Egypta, Atlantidy a dokonce z Lemuiry a to již před více než 100 000 roky. Tibet má několik dotekových léčivých systémů, žádný z nich ale není Reiki a je nevhodné je Reiki nazývat. Není žádný historický důkaz o tom, že by Reiki pocházela z Egyptu. V Egyptské knize jsou sice zřetelné odkazy na Seichim (existuje také škola Seichim Reiki), ale taky je tam psáno, že tato síla sestupuje až po smrti člověka a to není dotekový systém léčení. Co se týká Atlantidy, ta zmizela a vzala si všechna tajemství s sebou. Pokud jde o Reiki existující v " Lemuria " před 100 000 roky .......to by odpovídalo stadiu vývoje lidstvu jako jsou humanoid, cro-magnon a ostatní druhy před homo-sapien sapiens. A tito se zřejmě věnovali výrobě pazourkových nástrojů.
Reiki je systém, který byl objeven Mikao Usuim a měnil se na lékařský model prostřednictvím Dr. Hayashiho. Zatímco mnoho lidí vyvinulo energetické léčivé systémy založené na doteku, tyto nejsou Reiki.

Jiní zase říkají, že protože Usui objevil Reiki tím, že četl Sútry, musí být Reiki buddhistickým uměním, které předcházelo Usuimu objevení. Protože nesčíslné milióny lidí četly Diamantovou sútru a Lotosovou Sútru a nikdy tam neviděli nic, co by popisovalo Reiki nebo objevení Reiki, mělo by být bezpečné předpokládat, že sútry, ačkoli mohou být velkou inspirací, nejsou zdrojem Reiki.


S velkou pravděpodobností lze tedy říci, že Reiki je kombinací několika různých umění a technik, které existovaly a kterým se Usui věnoval během celého života a tyto poté spojil, když přijal satori (osvícení). Morihei Tanaka ve stejné době a oblasti jako Usui, učíce přitom jeho Dai Rei Do a jeho systém používal Rei Shi Jitsu nebo Univerzální léčivou energii.
Má informace také ukáže, že tato škola používala Reiju jako jejich zasvěcovací proces. Reiju byl originální proces zasvěcení, který je včleněn do zasvěcení v některých západních systémech Reiki. (bylo také možné, že Usui studoval s Tanakou ale toto nemůže být potvrzeno).
Další škola rozvinutá ve stejné době byla nazvána jako Omoto Kyo. Tato byla rozvinuta prostřednictvím Onisaburo Deiguchi. Jeho praxe používaly zdravou stravu a léčivou energii. Deiguchi-ův systém byl dále rozvinutý prostřednictvím Mokichi Okada, jenž vyvinul Sei Kai Kyu Sei Kyo lépe známý jako Johrei a jako Johrei celosvětové přátelství. Johrei také používá Reiju pro zasvěcení jeho následovníků.
A nakonec : Ki Ko byla japonská praxe Chi Kung. Techniky Ki Ko byly v Japonsku velice rozšířeny a nacházely si cestu do mnoha systémů včetně Aikida které bylo rozvinuto ve stejné době, jako Reiki. Techniky jako hatsurei ho a podobné v originálu Usuiho systému pocházely zřejmě z Ki Ko.
Je nejpravděpodobnější, že Reiki je právě spojením technik z několika různých systémů.
  1   2   3   4


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət