Ana səhifə

Lumini peste veacuri


Yüklə 2.51 Mb.
səhifə9/26
tarix24.06.2016
ölçüsü2.51 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   26

CAPITOLUL 18

JOHN SMYTH
Prima parte a vieţii lui John Smyth e obscură. Se ştie doar că a studiat la Universitatea Cambridge, Anglia cu renumitul profesor Francis Johnson şi şi-a primit diploma prin 1593. Henry C. Vedder în cartea sa “O scurtă istorie a baptiştilor” spune că Smyth a fost hirotonit ca preot în biserica anglicană de către episcopul Wickham din Lincoln. Pe data de 27 septembrie 1600 a fost însărcinat cu păsto­rirea parohiei din Lincoln. El era foarte inteligent şi în­zestrat cu o minte cercetătoare. Studiind Biblia el a ajuns să îmbrăţişeze convingerile puritanilor. Aceasta a dus la un conflict cu autorităţile. Astfel pe data de 13 octombrie 1602, el a fost destituit din slujba de preot, dar documentele arată că el totuşi a funcţionat până în 1605. Atunci s-a mutat la Gainsborough, unde şi-a câştigat existenţa practicând medicina.
La Gainsborough el a găsit o parohie neglijată. Vicarul Jerome Phillips primea salariul, dar nu se ostenea să ţină servicii sau să se îngrijească de nevoile spirituale ale mem­brilor. Smyth, fără să stea mult pe gânduri, a vorbit cu popo­rul şi au început să aibă servicii de închinăciune. Ei l-au ales ca păstor, dar episcopul n-a vrut să-i dea recunoaşterea şi l-a condamnat aspru pentru zelul şi îndrăzneala sa de a aduna poporul la închinăciune.
Desărcinat din slujire, el s-a apucat din nou de studierea Bibliei. După nouă luni de mari frământări lăuntrice. În 1606 el a părăsit biserica oficială şi a trecut de partea sepa­ratiştilor. Separatişti se numeau cei ce au acceptat Reforma şi nu mai recunoşteau autoritatea bisericii anglicane, ci se întruneau separat pentru închinăciune. Ei căutau să trăiască viaţa curată conform învăţăturilor evanghelice. La Gains­borough el a adunat pe câţiva care împărtăşeau aceleaşi idei şi a format cu ei o biserică. El a fost numit învăţătorul bisericii, căci ei aveau o reacţie faţă de numele de preot. Între membrii de seamă ai acestei biserici au fost Thomas Helwys şi John Murton, care mai târziu au ajuns bărbaţi de seamă în viaţa bisericească. Ei au constatat că în locali­tatea vecină, Scroby, doar la câţiva kilometri se afla o altă grupare, de separatişti printre care se aflau William Bradford, William Bewster şi John Robinson, care au emigrat în America şi au devenit conducători de frunte. În această perioadă separatişti au început să apară peste tot în gru­puri tot mai numeroase. Starea de păcătoşenie şi decădere din sânul bisericii oficiale şi stricăciunea din viaţa preoţilor a făcut pe tot mai mulţi să-şi dea seama de abaterea de la învăţăturile Evangheliei. Era un fel de trezire şi revenire la creştinismul primitiv.
Această înmulţire a separatiştilor a stârnit furia regelui Iacob I. El porunci ca toţi să se conforme cu biserica ofi­cială sau să părăsească ţara. O violentă persecuţie s-a pornit împotriva tuturor separatiştilor. Mulţi au fost aruncaţi la închisoare. Chiar şi soţia lui Thomas Helwys a fost întem­niţată în castelul York. Atunci John Smyth a scris o carte numită “Principiile şi concluziile cu privire la biserica vizi­bilă”. În ea declara că “Biserica e o părtăşie vizibilă a sfin­ţilor... uniţi prin legământ cu Dumnezeu şi unii cu alţii, să folosească în mod liber lucrurile sfinte ale lui Dumnezeu, conform Cuvântului, pentru edificarea lor mutuală şi spre gloria lui Dumnezeu”.
În prima parte a anului 1608 Smyth cu biserica lui, pre­cum şi alţi separatişti au fugit din cauza persecuţiei în Olanda, s-au stabilit la Amsterdam şi au format a doua biserică engleză. Smyth era învăţătorul lor şi se întreţinea şi aici din practicarea medicinii. Prima biserică engleză la Amsterdam a fost formată tot din separatişti care s-au refugiat aici încă din anul 1593 şi aveau ca păstor pe Francis Johnson, care a fost profesorul lui Smyth la Cambridge. Gruparea din Scroby au fugit şi ei în Olanda, au stat puţin la Amsterdam, apoi s-au stabilit la Leyden. Aceştia mai târziu au emigrat în America, îmbarcaţi pe corabia Mayflower.
În Amsterdam, Smyth a ajuns în contact cu învăţăturile teologului Arminius care susţinea că mântuirea e pentru toţi cei ce o primesc, în contrast cu Calvin care susţinea că mântuirea e numai pentru cei aleşi. La fel a ajuns să cunoască învăţăturile anabaptiştilor menoniţi care s-au refugiat în mare număr în Olanda. Smyth din nou a luat Biblia şi a cer­cetat-o cu de-amănuntul. Concluziile lui au fost că da, mân­tuirea e pentru toţi păcătoşii care sunt gata să se pocăiască şi să creadă, iar în legătură cu botezul copiilor mici, şi-a dat seama de netemeinicia lui. În tot Noul Testament el nu a găsit nici un singur verset în care să se arate că ar fi fost botezat vreun copil mic. Din contră a constatat că întâi păcătosul trebuie să primească mântuirea, să fie născut din nou prin Duhul Sfânt, să-şi mărturisească cu gura sa cre­dinţa şi abia după aceasta poate fi botezat; că biserica tre­buie să fie formată din membri născuţi din nou şi botezaţi pe baza mărturisirii credinţei lor. Aceste convingeri biblice el le-a împărtăşit grupului său. Apoi în 1609 a scris un tractat cu aceste adevăruri ale Noului Testament, în con­trast cu practica bisericii oficiale. Tractatul l-a intitulat: “Caracterul fiarei”.
De fapt încă din 1608 găsim că relaţiile dintre cele două biserici separatiste engleze au fost rupte datorită divergenţelor de păreri. Acum John Smyth în înţelegerea cu grupul său au făcut un pas mai îndrăzneţ. Au dizolvat biserica lor care era formată pe baza semnării unui legă­mânt şi au format o nouă biserică, după modelul bisericii primare, formată pe baza mărturisirii de credinţă şi a bote­zului. Întrucât nici unul nu era botezat, Smyth s-a botezat pe sine apoi a botezat pe Thomas Helwys şi pe alţi 36 membri. Aceasta a fost prima biserică baptistă despre care există documente precise. Mai sunt încă vreo 10 biserici baptiste care îşi pretind întâietatea fiindcă au existat cu mult înainte. Astfel la Hill Cliff a luat fiinţă în 1522, la Eythorne, Coggeshall şi Braintree în 1550 şi altele, dar nu avem nici un document precis despre ele, doar în vreo două cazuri există o evidenţă arheologică: baptistiere dezgropate care au fost folosite pentru botezarea oamenilor mari, nu a copilaşilor.
Despre biserica baptistă a lui Smyth avem o relatare a lui Robinson, pastorul separatiştilor de la Leyden. Iată ce a scris el: “Dl. Smyth, Dl. Helwys şi ceilalţi au dizolvat biserica lor de odinioară, au tăgăduit-o şi s-au întrunit pentru a forma o nouă biserică pe baza botezului... Dl. Smyth s-a botezat întâi, apoi a botezat pe Dl. Helwys şi pe restul care au făcut mărturisire personală”.
Chiar Smyth a considerat că e necesar să explice celorlalţi pasul acesta. Într-o “Epistolă către cititor” el a scris:
“Către oricine iubeşte Adevărul, salutare. Poate părea cu totul curios ca un om să-şi schimbe adeseori religia şi nu poate fi socotit ca ceva recomandabil la un om să facă multe alteraţii şi schimbări în chestiuni de aşa greutate cum sunt cazurile de conştiinţă şi dacă statornicia se cere în ceva e în religie”. El a căutat în această scrisoare să arate celorlalţi separatişti doctrina botezului, care l-a determinat să se separe de ei.
“Deci, aceasta e întrebarea: dacă botezul copilaşilor poate fi valabil, da sau nu; şi dacă persoana fiind botezată ca şi copilaş nu trebuie să renunţe la acel botez fals şi să-şi asume adevăratul botez al lui Cristos, care trebuie ad­ministrat persoanelor care îşi mărturisesc credinţa lor şi păcatele lor, aceasta fiind controversa între noi şi separatişti. Considerând ce este botezul, un copilaş nu e cu nimic mai capabil pentru botez decât orice altă vieţuitoare neraţională şi insensibilă. Căci botezul nu e o spălare cu apă, ci e bote­zul duhului, mărturisirea cu gura şi apoi spălarea cu apă”.
În continuare el arată că “adevărata biserică” trebuie să fie fondată nu numai pe separarea de biserica oficială a Angliei, ci pe principiul botezului, după ce s-a petrecut pocăinţa şi mărturisirea păcatelor. Iar celor ce ridicau chestiunea succesiunii apostolice, el le răspunse că adevărata succesiune apostolică nu e aceea a rânduielilor exterioare şi a organizaţiilor vizibile, ci a credinţei şi practicii adevărate. Afirma cu tărie că oamenii, clerul, trăind în păcat, au pierdut de mult această succesiune.
După formarea acestei biserici, Smyth şi cu Helwys au întocmit o Mărturisire de credinţă. Toate afirmaţiile erau susţinute cu texte biblice. În ea tratau crezul cu privire la Dumnezeu Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt, inspiraţia Bibliei, starea de păcat, mântuirea, botezul, Ziua Domnului, precum şi principiul libertăţii de conştiinţă, că statul nu poate im­pune cuiva ce să creadă sau ce să nu creadă.
În anul 1611, Regele Iacob I a dispus tipărirea Bibliei cunoscută şi azi ca versiunea King James. Ea a fost folosită de Smyth pentru răspândirea învăţăturilor sale.
După câtva timp John Smyth s-a alăturat menoniţilor, iar cu conducerea bisericii a rămas Thomas Helwys. În anul 1611 membrii bisericii s-au înţeles împreună să se reîntoarcă în Anglia. În anul 1626 în Anglia existau cinci biserici baptiste cu un număr total de 150 membri. În 1644 au fost 47 biserici baptiste.
John Smyth a rămas în Olanda unde s-a îmbolnăvit de tuberculoză şi a murit în anul 1612.
CAPITOLUL 19

ROGER WILLIAMS
Roger Williams a fost fondatorul primei biserici baptiste în America. El a fost un vajnic luptător pentru deplina libertate de conştiinţă, fiecare om să fie liber să creadă ce vrea şi pentru separarea bisericii de stat.
El s-a născut în Londra, Anglia, în anul 1603. Tatăl său avea o prăvălie de haine bărbăteşti. Casa lor era în Piaţa din faţa închisorii Newgate, locul unde autorităţile executau pe cei condamnaţi la moarte pentru credinţa lor. Ca băiat, Roger mărturiseşte că a văzut multe execuţii. În timp ce gloata adunată la un aşa spectacol râdea şi îşi bătea joc de bieţii condamnaţi, în el s-a dezvoltat un simţământ de milă faţă de cei martirizaţi şi de scârbă de cei ce îi torturau şi executau fără pic de simţ uman pe cei a căror singură crimă era că nu credeau ca ei. Probabil că acele scene în­fiorătoare l-au făcut să devină unul din marii luptători pentru libertatea de conştiinţă.
Prin relaţii de familie din partea mamei, tânărul Roger a ajuns în contact cu persoane influente în viaţa politică a Angliei. Mamă-sa se trăgea din renumita familie Pemberton, prieteni buni cu Sir Edward Coke, unul din marii avo­caţi ai acelei vremi. Dându-şi seama că Roger e talentat, acesta l-a pus sub instruirea unui profesor să înveţe steno­grafia. Când Roger a fost de 18 ani i-a asigurat o bursă de studii. Când Sir Edward a fost însărcinat de rege să fie Şeful Justiţiei, el l-a angajat pe tânărul Roger ca secretar-stenograf al Camerei înstelate. Zi de zi înaintea acestei Curţi de Justiţie erau aduşi bărbaţi, femei şi adeseori copii acuzaţi de crime religioase. Roger transcria toate acuzele aduse împotriva acelor persoane numite eretice. Nedreptatea pedepsirii pentru refuzarea unor principii religioase impuse de stat, pentru tăgăduirea a ceea ce conştiinţa lor nu putea accepta, a dezvoltat în el o dârzenie intensă de a lupta împotriva oricărei intoleranţe. Îşi zicea că trebuie să vină ziua când să poată apăra dreptul fiecăruia de a-şi urma conştiinţa sa în chestiunile religioase.
Sir Edward a continuat să-i asigure bursa la Colegiul Pembroke din Cambridge pe care l-a absolvit în 1627. Ca student, Roger a participat la multe discuţii dintre Sir Edward şi William Laud, episcopul Londrei, iar mai târziu arhi­episcop de Canterbury, care era un înverşunat duşman al puritanilor şi al calviniştilor. Şeful Justiţiei se opunea unor asemenea păreri, iar Roger lua mereu partea şefului său apărând cauza puritanilor.
El a continuat încă doi ani la Universitatea Cambridge studiind teologia şi limbile: greaca, ebraica, latina, germana şi franceza. La terminare, era cunoscut ca un elocvent pre­dicator, un dibaci purtător de dispute şi un rebel faţă de o religie impusă de stat. El a fost luat ca şi capelan al casei lui Sir William Masham. Datorită acestei poziţii, a ajuns să cunoască pe Oliver Cromwell şi pe alte persoane mar­cante.
El a făcut propunere de căsătorie unei tinere de viţă nobilă, dar fiind refuzat de părinţi, s-a căsătorit cu o servitoare din casa Masham numită Maria Barnard. Prietenii l-au criticat pentru această alegere, dar Maria s-a dovedit o soţie ideală pentru viaţa sa supusă atâtor încercări în anii tulburi de mai târziu.
Cu mare dezamăgire şi amărăciune, Roger a văzut pe Sir Edward, şeful lui, degradat din porunca regelui Iacob şi trimis la închisoarea din Turnul Londrei. Şi zile mult mai rele aveau să urmeze după urcarea pe tron a regelui Carol I. Acesta dădu toată puterea arhiepiscopului Land spre a pri­goni pe credincioşi puritani. Prin 1630 campania de exter­minare a tuturor celor ce nu mai erau catolici a atins culmea. Mulţi au fost arestaţi, amendaţi, mutilaţi şi uneori execu­taţi. Cu aprinsa indignare, Roger a fost martor la tratamen­tul crud aplicat lui Dr. Alexander Leighton, un predicator puritan de mare influenţă. Iată sentinţa dată de arhiepisco­pul Land:
“Condamnat la închisoarea Flotei pe viaţă şi să plă­tească o amendă de zece mii de lire sterline, înalta Comisie trebuie să-l degradeze din slujba lui; să fie adus apoi la stâlpul infamiei la Westminster în timp ce judecătorii îşi vor lua locul acolo şi el să fie biciuit public; după biciuire să fie ţinut la stâlpul infamiei un timp potrivit, să i se taie o ureche, să i se despice una din nările nasului, să fie în­semnat în faţă cu fierul roşu cu literele SS semănător de sediţie, adică de răscoală; apoi să fie dus înapoi la închi­soare şi după câteva zile să fie pus din nou la stâlpul infamiei în cartierul Cheapside; acolo să i se despice cealaltă nară a nasului şi să i se taie cealaltă ureche, iar după aceasta să fie închis într-o celulă strâmtă pentru tot restul vieţii sale”.
Nu e mirare că privind la aşa torturi şi schilodiri, în Roger s-a stârnit îndârjirea de a lupta împotriva unor aşa pedepse sălbatice date pentru diferenţe de păreri în cele religioase. Atunci el s-a identificat cu separatiştii baptişti şi a scris un mişcător protest pe care l-a adresat arhiepiscopului Land, în care prin cuvinte tăioase dădea grai nemuritoarei sale opoziţii faţă de orice intoleranţă religioasă.
Vai, câte nu au avut de îndurat fraţii noştri! Sentinţa dată de arhiepiscop arată cruzimea ce o avea în inima sa şi reliefează tăria de credinţă a condamnatului.
Episcopul când a citit protestul lui Roger a poruncit ca autorul să fie arestat şi adus la judecată. Dar acesta calm s-a hotărât să nu cadă victimă în ghearele unei fiare cu mitră pe cap, ci să lupte mai departe fugind în Olanda. Pe vremea aceea mai mulţi baptişti şi quakeri au luat drumul pribegiei. Dar Roger n-a fugit în Olanda căci primi o invitaţie urgentă de la biserica puritanilor din Boston, America, să devină predicatorul lor. Astfel la 8 decembrie 1630, în secret, el se îmbarcă cu soţia pe o corabie din Bristol să meargă în America. În jurnalul guvernatorului John Winthrop din Massachusetts pe data de 5 februarie 1631, ni se spune că a dat un bun venit corăbiei Lion sosită în portul Boston cu douăzeci de pasageri, şi pomeneşte cu numele pe patru pasageri dintre care doi sunt Roger Williams - păstor - şi soţia lui. Alături de guvernator erau mai mulţi reprezen­tanţi a bisericilor din Massachusetts care au venit să întâmpine pe noul păstor, căci auziseră de elocinţa lui şi că a ales exilul spre a scăpa de furia celor ce-l urmăreau. În Boston era nevoie de păstori cu pregătire şi acest bărbat înalt, in­teligent, în vârstă de 28 ani era un răspuns la rugăciunile lor.
La Boston, Roger se aştepta să găsească la puritani bise­rica despărţită de stat, dar oamenii erau tot cu mentalitatea veche că statul trebuie să suporte religia şi să sancţioneze pe cei ce nu cred ca ei. Când a aflat aceasta, Roger a refuzat să accepte postul oferit. El era pentru deplina separare a bisericii de stat şi avea intenţia să poarte mai departe torţa libertăţii de conştiinţă.
La început au vizitat mai multe localităţi din Massachusetts şi au găsit la Salem un grup care au emigrat din Anglia în 1628 şi care s-au separat de cei din Boston pentru aceleaşi motive pentru care Roger n-a acceptat pastoratul. Acolo a predicat şi membrilor le-a plăcut. Ei i-au cerut să rămână păstorul lor şi el a acceptat.
“Conform legii divine - spunea Roger - ofiţerii coroanei nu au nici un drept să se amestece în felul cum să se închine o persoană”. Aceasta a înfuriat pe demnitarii de la Boston. Ceva mai mult, Roger a mers printre indienii din Narragansett, le-a predicat şi lor şi le-a spus că Marele Spirit a fost Creatorul şi Tatăl omenirii, că El poartă de grijă de copiii Lui şi doreşte ca toţi oamenii să se trateze ca fraţi.
Aceşti indieni au vândut terenul celor din Boston, dar coloniştii nu puteau concepe să fie fraţi cu indienii. De aceea, aceste afirmaţii ale lui Roger i-a înfuriat şi mai mult. Timp de şase luni l-au hărţuit într-una pe Roger, dar acum l-au ameninţat cu arestarea. Din această cauză, el îşi ia soţia şi se refugiază la Plymouth, unde e primit ca păstor asistent. Aici a stat doi ani. Guvernatorul William Bradford lua parte şi el la această biserică şi avea o deosebită preţuire pentru tânărul păstor. În mai multe rânduri, Roger s-a dus la indienii Massasoits să-i înveţe Evanghelia. Şeful şi vitejii lui l-au primit bine şi le plăcea de el căci îi iubea ca un frate şi le spunea că toţi suntem copiii Marelui Spirit. El a făcut cu ei un tratat de prietenie, lucru ce a avut mare impor­tanţă ceva mai târziu.
În vara anului 1633, el a primit o chemare oficială să se reîntoarcă la Salem ca păstor. El a acceptat cu bucurie, şi s-au mutat din nou la Salem. Aici li s-a născut primul lor copil. Fiindcă el vorbea tot mai mult împotriva intoleranţei religioase, autorităţile au devenit tot mai dârze contra lui, hotărâte să-l amuţească. Se pare că datorită atitudinii lui, Tribunalul pe data de 14 mai 1634 a dat o ordonanţă prin care cerea ca toţi să depună jurământul faţă de autorităţi. Prin aceasta voiau să lichideze orice opoziţie. Oricine re­fuza, era pedepsit cu expulzarea. Fiindcă Roger nu a fost gata să dea ascultare ordonanţei, pe data de 19 octombrie 1635 s-a dat o sentinţă împotriva lui să fie exilat, dar i s-a dat oportunitatea să renunţe la părerile sale. A doua zi, plenul de judecată s-a adunat să-l asculte. În faţa lor, Roger a declarat: “Eu voi fi gata nu numai să fiu legat şi exilat, ci chiar să mor în Noua Anglie pentru convingerile mele şi pentru adevăr aşa cum îl văd eu”.
Tribunalul i-a acordat şase săptămâni de pregătire ca să părăsească colonia. Apoi, fiind iarnă, i-au prelungit termenul până primăvara. O seamă de prieteni veneau seara, după ce se întuneca, să-şi exprime regretul lor pentru această situaţie. Printre aceştia a fost şi Henry Vane, junior, fiul unui renumit bărbat de stat din Anglia, care mai târziu i-a fost de mult folos.
Într-o zi un prieten i-a adus în secret vestea de la guver­natorul Winthrop că autorităţile din Boston se pregătesc să-l aresteze şi să-l trimită legat în Anglia cu o corabie. Fiindcă nu dorea să ajungă în Anglia, Roger îşi făcu un plan să fugă la indienii din Narragansett. După ce s-a în­noptat, şi-a îmbrăcat hainele groase căci era iarnă, a luat ceva de mâncare, şi a sărutat soţia şi copilul şi a plecat. Un viscol cu lapoviţă pătrundea până la os. El a luat-o spre sud-vest peste holde, prin păduri cu zăpadă mare. Era în luna ianuarie 1636. Târziu noaptea, obosit fiind, a căutat să rupă crăci de brad şi să-şi facă un culcuş la un loc mai adăpostit. De-odată a auzit ceva în urma lui. Întorcându-se a zărit pe servitorul său credincios că i-a călcat pe urme şi l-a găsit.
În aceeaşi seară, Magistratul şef a poruncit căpitanului Wainwright să treacă cu corabia de la Boston peste golf la Salem să-l aresteze noaptea pe Roger Williams, să-l pună în cătuşe spre a fi dus în Anglia. Căpitanul a executat or­dinul, dar nu l-a mai găsit pe Roger, căci acesta plecase.
A doua zi, Roger şi-a continuat drumul ocolind tribul feroce al Pequoţilor şi în sfârşit după 14 săptămâni de pribegie, mult timp fără pâine, a ajuns la indienii Narragansett. Aceştia l-au primit bine ca pe un frate. El era extenuat de puteri şi aproape îngheţat. Indienii i-au dat hrană şi adăpost şi l-au rugat să rămână ascuns la ei. Mai târziu soţia şi alţi membri ai bisericii din Salem s-au unit cu el în exil. Prin luna iunie, Roger cu câţiva din aceştia cu o canoe au mers pe râu şi au trecut de partea cealaltă. Acolo au găsit un puternic izvor cu apă rece. Locul acesta îi fusese dăruit de Şeful Massasoit. În timpul iernii, s-a iscat o neînţelegere între doi şefi de trib şi era cât pe-aci să înceapă război, dar Roger s-a dus şi la un şef şi la celălalt şi a mijlocit pacea. Drept recunoştinţă Massasoit i-a dat pământul de pe malul estic al râului Seekonk. Atunci Roger a luat hotărârea să înfiinţeze o colonie, unde toţi cetăţenii să se bucure de o deplină libertate religioasă. Fiind sfătuit de guvernatorul Winthrop din Plymouth că şi colonia din Massachusetts are pretenţii la acel teren, Roger a cumpărat de la Canonicus, un indian foarte temut, un mare teren în partea de vest a râului Mooshussuc şi acolo au început să-şi clădească lo­cuinţe. Era la o depărtare de 43 km de la Atlantic şi 72 km de la Boston. Noua colonie a fost numită Providence, ca mulţumire pentru mila providenţială a lui Dumnezeu faţă de el, oraş providenţial de scăpare pentru toţi cei asupriţi şi prigoniţi din pricina credinţei lor. El a anunţat că noua colonie va avea un guvern civil, dar nu va avea nici o auto­ritate în cele religioase, ci fiecare se va închina în felul lui, sau dacă vrea va fi liber să nu se închine. Acesta a fost pri­mul oraş cu deplină libertate de conştiinţă, şi cu biserica separată de stat.
Atunci au început să se mute la Providence toţi cei hărţuiţi din Boston şi din Massachusetts, chiar şi câteva familii de evrei din New Amsterdam. Astfel Roger a pus la îndemână tuturor exilaţilor şi refugiaţilor din pricina tiraniei un pământ al libertăţii.
După trei ani, Roger Williams s-a hotărât să organizeze o biserică conform principiilor evanghelice, după modelul bisericii primare, o biserică ai cărei membri să fie botezaţi prin cufundare pe baza mărturisirii credinţei lor. Astfel într-o zi din luna martie au hotărât să aibă primul botez în apa rece a râului. Roger încă nu era botezat pe baza credinţei sale, de aceea el a fost primul care a păşit în apă şi a fost botezat de Ezechiel Holliman, un fost membru al bisericii din Salem, apoi Roger a botezat pe alţi unsprezece. Aşa a luat fiinţă prima biserică baptistă din America. La înce­put serviciile religioase s-au ţinut în casa lui Roger, dar mai târziu au clădit o casă de rugăciune. Aceasta a fost prima casă de rugăciune baptistă din America. După câtva timp, în 1640 el şi-a dat demisia din pastoral şi s-a retras din această biserică, dar a rămas cu conducerea coloniei.
Noua colonie a crescut. Apoi s-a format o nouă locali­tate numită Newport şi altele au urmat. Atunci colonia a luat denumirea de Rhode Island. Roger Williams a în­tocmit un act care a devenit de o uriaşă însemnătate istorică. E documentul cu privire la libertatea de conştiinţă şi la separarea bisericii de stat. Iată conţinutul:
“Noi a căror nume sunt semnate mai jos, dorind să locuim în oraşul Providence, promitem numai în lucrurile civile să ne supunem în ascultare activă sau pasivă la toate ordi­nele sau învoirile care vor fi făcute pentru binele public al tuturor, într-un fel ordonat, prin consimţământul major al locuitorilor prezenţi, a capilor de familii incorporaţi în acest oraş şi a altora când vor fi admişi aici”.
Desigur atunci când Roger şi ceilalţi au semnat acest document n-au putut prevedea că peste un veac şi jumătate, cele patru cuvinte “numai în lucrurile civile”, aveau să fie acceptate ca parte fundamentală a constituţiei Statelor Unite.
Roger nu s-a mulţumit să vadă libertatea de conştiinţă asigurată prin legi în statul Rhode Island, ci a căutat să urmărească aplicarea acestor legi. Odată la consiliul lor, cineva a propus o lege cu privire la sărbătorirea Duminicii şi interzicerea lucrului în aceea zi, dar Roger s-a opus unei aşa legi spunând că aceasta e o chestiune de conştiinţă, deci fiecare e liber să o sărbătorească sau să nu o sărbătorească.
Roger Williams nu avea decât 35 ani când a dat lumii acest nou model de libertate a conştiinţei. El a fost un băr­bat cu o voinţă puternică, pătruns de dorinţa de libertate pentru toţi, stăpânit de un spirit al păcii şi fără gând de răz­bunare. În urma unui atac dat de cei din Boston asupra indienilor, triburile Pequoţilor s-au unit cu cei din Narragansett să dea năvală asupra albilor şi să-i stârpească. Aflând despre aceasta, cei ce l-au condamnat altădată, acum au apelat la Roger să intervină spre a-i linişti pe indieni. Numai datorită eforturilor lui, coloniştii au fost cruţaţi de un mare măcel. La fel ori de câte ori în tratativele lor cu indienii aveau nevoie de un bun translator, Roger era chemat să-i ajute şi niciodată el nu i-a refuzat.
În 1643, Roger a fost trimis la Londra să obţină re­cunoaşterea coloniei lor. Acum Sir Henry Vane care era membru al Parlamentului i-a fost de mult ajutor. El i-a aranjat întâlniri cu Oliver Cromwell, cu Milton şi alţi înalţi demnitari din acea vreme. În sfârşit pe data de 14 martie 1644 Parlamentul Lung a recunoscut noua colonie Rhode Island şi a dat coloniştilor dreptul să-şi formeze propriul lor guvern şi să-şi facă legile lor, iar Roger a fost recunoscut ca preşedinte al coloniei. În acest document întocmit de Roger şi aprobat de Parlament, era precizată forma democra­tică de guvernământ prin cuvintele: “Din popor, prin popor şi pentru popor”.
După obţinerea recunoaşterii, Roger s-a întors în America şi a fost întâmpinat de colonia lui cu mari ovaţii. Chiar şi indienii cu trupurile vopsite cu roşu, albastru şi galben pentru paradă, iar şefii de trib împodobiţi cu specifica lor coroană de pene strălucitoare au venit să-l întâmpine. Când el a ajuns pe ţărmul celălalt al râului, 14 canoe albe şi galbene s-au dus înaintea lui şi l-au trecut peste râu. Când a debarcat, indienii au scos un prelung salut “Ua, ua, ua!” apoi l-au luat pe umeri şi l-au dus până în faţa Mariei, soţia sa. Roger a fost copleşit de această manifestare a dragostei. El le-a împărtăşit reuşitele sale şi s-a bucurat că e din nou în mijlocul lor la Providence.
Azi în oraşul Providence se află un mare parc ce poartă numele lui Roger Williams, iar figura lui imortalizată în piatră priveşte spre oraşul care a devenit un liman al libertăţii pentru toţi cei asupriţi. Clădirea bisericii baptiste de un stil arhitectu­ral colonial pentru biserica ce a înfiinţat-o el, serveşte şi azi ca locaş de închinăciune.
El a zis: “Nici preţul, nici banii n-au putut procura Rhode Island. Rhode Island a fost procurată prin dragoste”.
El a murit în anul 1684.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   26


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət