Ana səhifə

Lumini peste veacuri


Yüklə 2.51 Mb.
səhifə8/26
tarix24.06.2016
ölçüsü2.51 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   26

CAPITOLUL 16

JOHN KNOX
“Mă tem de John Knox mai mult decât de o armată de 20.000 soldaţi”, spunea regina catolică Maria Stuart a Scoţiei. Istoricul Kenneth Scott Latourette în cartea sa: “A History of Christianity”, retipărită la Londra în 1964, la pagina 770 spune că Knox a fost un lider de seamă al Reformei în Scoţia. Nu se ştie precis anul naşterii, dar se presupune anul 1505, iar ca localitate se dă Haddington sau Giffordgate, lângă Haddington, la răsărit de Edinburg, Scoţia. Părinţii săi au fost simpli muncitori, dar fiindcă lui i-a plăcut să înveţe, după ce a terminat şcoala elementară, a fost trimis la Universitatea din Glasgow.
Pe aceea vreme Scoţia nu era unită cu Anglia, care de­venise protestantă, ci prin înrudirea regală era aliată cu Franţa, de aceea catolicismul era dominant ca forţă politică, dar era cu totul ruinat din punct de vedere spiritual. Chiar catolicii George Johnson, Jerome Hamran şi M. Domenica, care au compus un manual de istorie bisericească “The Story of the Church” tipărit la New York în 1940, având cuvenita aprobare eclesiastică, recunosc că starea religiei în Scoţia a devenit foarte rea, că lipsea disciplina în mănăstiri, că îmbogăţirea bisericii a aţâţat lăcomia nobililor, că poporul de rând nu mai avea nici un zel pentru interesele bisericii şi nici un respect faţă de preoţi.
Pe de altă parte, când oamenii pierd suportul, încearcă să se menţină la putere oprimând drastic orice persoană care îndrăznea să cugete, să creadă sau să vorbească altfel decât ei. Aceasta era starea de lucruri pe când Knox era student la Glasgow. Când a isprăvit studiile universitare a fost hirotonisit ca preot. El a devenit un ucenic al lui George Wishart, care a fost un puternic propovăduitor al Reformei. În anul 1546, Wishart a fost condamnat pentru ideile lui şi ars pe rug. După moartea acestuia, Knox şi alţi câţiva au continuat să predice Evanghelia şi învăţăturile pro­testante. O mulţime răsculată a omorât pe cardinalul Beaton. Atunci Knox şi alţi protestanţi s-au refugiat în castelul St. Andrews. Dar răsculaţii scoţieni ajutaţi de marina franceză, au capturat castelul şi Knox a fost luat ca prizonier, dus în Franţa şi pedepsit ca sclav la galere. Aceştia erau puşi în lanţuri şi biciuiţi ca să vâslească mai repede. După 19 luni, în 1549, la intervenţia regelui Edward VI, a scăpat şi s-a reîntors nu în Scoţia, ci în Anglia căci acolo Reforma era în plină înflorire sub Edward VI. La scurt timp a devenit capelanul regelui. În Anglia şi-a desfăşurat activitatea aproape cinci ani.
Când Maria Tudor, o catolică înflăcărată, a devenit regină a Angliei, în anul 1553, Knox s-a refugiat la Frankfurt, unde a fost păstorul unor refugiaţi englezi. A trecut apoi la Geneva în Elveţia, unde a petrecut câţiva ani cu Calvin, însuşindu-şi doctrinele lui. Aproape zece ani a stat în acest exil voluntar. Prin 1555 s-a căsătorit cu Mariorie Bowes din Northumberland cu care era logodit de pe vremea când era în Anglia.
În 1559 s-a reîntors în Scoţia şi a ajutat la revolta pro­testantă împotriva Mariei de Guise, care era regentă a fiicei sale Maria, regina Scoţiei. Predicile sale pline de elocinţă ţinute la Pert şi la St. Andrews au câştigat mult popor de partea lui. Totuşi n-au putut înlătura regenţa, căci era supor­tată de trupele franceze. Knox a apelat la guvernul englez să intervină. Astfel cu ajutorul lor şi datorită faptului că regenta a murit în 1560, iar trupele franceze s-au retras din Scoţia, partida protestanţilor a ajuns să controleze guvernul. Parlamentul întrunit în ziua de 1 august a decis ca păstorii bisericii protestante să întocmească o mărturisire de credinţă. Knox a fost însărcinat să redacteze această mărturisire. Pe baza ei, la 17 august, parlamentul a votat ca religia Scoţiei să nu mai fie cea catolică, ci cea protestantă.
Knox era înalt de statură, robust, cu o privire pătrun­zătoare, foarte hotărâtă în acţiunile sale neînfricat în lupta pentru adevăr, vehement împotriva papalităţii şi înflăcărat în predicarea Evangheliei. El dorea cu ardoare mântuirea Scoţiei. Nu se putea mulţumi văzând pe compatrioţii săi că purtau doar numele de creştin, dar trăiau în toate păcatele. Prigoana, greutăţile, viaţa de sclav la galere, l-au învăţat să recurgă la Dumnezeu cu toate problemele. Într-o seară un prieten al său a venit la el, dar nu l-a găsit în casă. Ieşind în curte s-a uitat să vadă unde este Knox, dar nu l-a găsit. L-a aşteptat căci presupunea că trebuie să apară de undeva. Deodată, în liniştea serii, în grădină a auzit un strigăt sfâşietor: “Doamne, dă-mi Scoţia sau mor! Doamne, dă-mi Scoţia sau mor!” El era la rugăciune, agoniza îngenunchiat pentru mântuirea poporului său. Nu e mirare că Dumnezeu l-a folosit în chip deosebit.
Odată în chip miraculos Dumnezeu l-a silit să se mute de la locul lui obişnuit lângă geam sus la etaj. Un simţământ neînţeles presant era să plece de acolo şi abia a coborât, că un glonţ a şi spart geamul şi a trecut în zidul celălalt. El a fost scăpat în chip miraculos.
În anul 1560, Maria Stuart a ocupat tronul Scoţiei şi a domnit până în 1567. John Haverstick în cartea sa “The Progress of the Protestant” tipărită la New York în 1968 la pag. 53 spune că regina a vrut să se mărite cu prinţul Don Carlos al Spaniei şi să impună din nou catolicismul în Scoţia. Odată a izbucnit în lacrimi către Knox zicând: “Ce vrei să faci cu căsătoria mea? Sau cine eşti tu în acest Commonwealth?” La aceasta el răspunse: “Sunt un supus născut aici, Madam. Nu sunt şi nici nu voi fi niciodată nici Conte, nici Lord, nici Baron aici, totuşi Dumnezeu - oricât de abject aş fi în ochii tăi - m-a făcut să fiu un membru profitor al acestei ţări”.
În 1565 ea s-a căsătorit cu Lordul Darnley, tot un catolic. Knox a fost într-o continuă luptă cu ea. În toate ocaziile, el folosea Biblia ca pe o sabie cu două tăişuri. Văzându-l neînduplecat, ea a poruncit arestarea lui pentru trădare, dar tribunalul l-a achitat. Într-o altă ocazie, ea l-a invitat pe Knox la palat şi i-a zis: “Crezi că supuşii pot să se împot­rivească prinţilor?” La aceasta predicatorul răspunse calm: “Dacă prinţii îşi depăşesc limitele, Madam, poporul li se poate împotrivi, ba chiar poate să-i alunge”. - “Presupun - zise ea - că supuşii mei ascultă mai mult de tine decât de mine”. - “Nicidecum, Majestate, noi toţi trebuie să fim supuşi lui Dumnezeu şi Bisericii Sale” iar după mai multe discuţii, la despărţire, el a zis reginei: “Aş vrea să fiţi binecuvântată în Scoţia, cum a fost Debora în Israel”.
Dar Maria Stuart avea căile ei, nu căile Domnului. Un complot urzit împotriva soţului ei, care s-a soldat cu moartea lui, la care se pare că şi ea a fost complice şi căsătorirea ei în grabă cu altul a revoltat pe scoţienii protestanţi şi a provo­cat furia lorzilor. Ea a fost forţată să abdice în favoarea fiului ei, aşa cum zisese Knox. Din Scoţia, ea a trecut în Anglia unde după puţin a fost întemniţată, apoi decapitată.
Knox a căutat să ajute la consolidarea guvernului. El a fost neobosit în lucrarea sa. Pentru ziua încoronării copilului rege, el a fost însărcinat să ţină predica ocazională.
Viaţa lui Knox a fost o luptă împotriva religiei formale, împotriva tuturor relelor şi o străduinţă continuă pentru aplicarea adevărurilor Evangheliei în viaţa bisericii şi în viaţa personală.
El a murit în anul 1572. Înaintea morţii a zis: “Trăiţi în Cristos! Trăiţi în Cristos şi atunci carnea n-are ce să se teamă de moarte”. Pe mormântul lui Knox se află săpate cuvintele: “Aici zace omul care niciodată nu s-a temut de o faţă de lut”.
CAPITOLUL 17

GEORGE MÜLLER
Nici prin gând nu le putea trece soţilor Müller în anul 1805 când se născu copilaşul George, că el va deveni un instrument deosebit de valoros în mâna lui Dumnezeu şi că prin el vor fi revărsate binecuvântări ce aveau să pună în uimire chiar şi pe cei mai necredincioşi oameni. Copilaşul plăpând avea să devină “Părintele orfanilor”, omul care fără bani în buzunar, fără o societate de binefacere în spatele său şi fără să ceară vreodată cuiva ceva, ci doar numai prin credinţă în Dumnezeu, singurul la care apela, a întreţinut şi crescut mii de orfani şi a zidit cinci corpuri de clădiri pentru orfelinate.
El s-a născut în Germania la 27 septembrie, 1805 din părinţi protestanţi, dar a apucat cărările păcatului până la vârsta de 21 de ani. Viaţa de decădere şi stricăciune i-a ruinat nu numai sufletul, ci şi trupul. Cu sănătatea rău zdruncinată - scuipa chiar sânge - în timp ce era student la Universitatea din Halle, el intenţiona să devină teolog, dar nu avea nici măcar o Biblie. În anul 1825 a fost zdrobit în inima sa şi s-a întors la Dumnezeu printr-o predică şi rugăciune a unui negustor în casa căruia se predica Evanghelia.
După pocăinţă, el a făcut cunoştinţă cu o tânără care îi fură sentimentul. Sub influenţa ei, el slăbi în credinţă. Cercetarea Bibliei şi frecventarea bisericii le lăsă la o parte. Şi poate ar fi ajuns rău de tot, dacă conştiinţa lui nu ar fi fost trezită de exemplul unui tânăr bogat care renunţase la toate bunurile sale şi plecase ca misionar în Persia. Puterea acestui exemplu îl mustră pe el, care, din pricina unei fete, era gata să-L pără­sească chiar şi pe Dumnezeu şi lucrul său. Numaidecât rupse prietenia cu aceea tânără şi se predase fără rezerve Domnului.
Din clipa aceea o mare schimbare s-a făcut în viaţa lui. În râvna sa înflăcărată, el era gata să-şi părăsească studiile spre a deveni vestitor al Evangheliei şi misionar. Stăpânit de aceste gânduri, după ce îşi termină studiile teologice, în 1828, el plecă în Anglia, unde intră în relaţii cu o societate misionară pentru vestirea Evangheliei printre evrei şi se hotărî să plece la Bucureşti. Mai întâi se apucă însă de studiul limbii ebraice. Dar fiindcă nu se putea împăca cu anumite principii ale lor, George Müller părăsi aceasta societate şi astfel nu mai veni la Bucureşti. Dar dorul de a deveni misionar îl nutrea mereu. Ar fi vrut să meargă în depărtări şi să spună paginilor despre dragostea mare a lui Dumnezeu. Ca să fie mai sigur de aceasta, el trage la sorţi şi sortul îi iese să meargă. Mai încearcă încă o altă cale. Pune la loterie şi îşi spune că dacă câştiga e semn că trebuie să plece. Şi câştigă, dar nu poate pleca, căci Dumnezeu îl împiedică prin tatăl său care nu-şi dă consimţământul, iar fără acest consimţământ Societatea Misionară nu-l primeşte. Mai târziu, el îşi dă seama şi se căieşte că a folosit asemenea mijloace spre a cunoaşte voia lui Dumnezeu. Viaţa lui de mai târziu e o dovadă clară că Dumnezeu a avut un alt plan măreţ pentru el. Pripeala noastră ne face uneori să o luăm înaintea planului divin. El dorea să devină folositor într-un fel, dar Dumnezeu, care Îşi are căile Sale ascunse, a vrut altfel, şi când omul a consimţit, şi-a împlinit cu putere vrerea Sa.
De acum încolo, el se dedică propovăduirii Evangheliei şi îngrijirii copiilor orfani. Timp de 8 ani a predicat în capela Eben-Ezer din Bristol. Apoi pe data de 6 iulie 1832, George Müller, ajutat de Henry Craik, început lucrarea în capela “Betesda” din Bristol. Erau de tot şapte persoane. Cei doi posedau o înaltă cultură şi erau adânciţi în studiul Scripturilor, mai ales Craik cunoştea ebraica şi greaca, deci studia Scrip­tura în original. Müller nu a fost mare în oratorie, dar a fost mare în rugăciune. În urma lucrării lor, numărul credincioşi­lor crescu mereu, încât după 41 de ani - în anul 1873 - erau peste o mie de membri. Până aici, clădirea în care se întruneau pentru închinăciune era închiriată, dar în acest an ei cumpărară clădirea cu suma de 1500 lire sterline. La prăznuirea centenarului care s-a ţinut la Bristol în aceeaşi capelă “Betesda” pe data de 6 iulie 1932, la serviciul de dimineaţă, printre alte mărturii a fost şi aceea a unui misionar din India care se pocăise cu cincizeci de ani înainte în capela “Be­tesda”. El îl cunoştea bine pe George Müller. După ce istorisi cum fraţii bătrâni l-au primit şi înconjurat cu o dra­goste părintească, el adăugă: “Nu-mi aduc aminte să fi avut pe vremea aceea mari predicatori, dar aveam nişte adevăraţi păstori!”
George Müller era un sincer cercetător al Evangheliei, cu dorul de a trăi adevărul ei, oricât de mare ar fi fost riscul unei aşa trăiri. Iată un exemplu foarte grăitor în privinţa aceasta, mărturisit de el însuşi:
“În aprilie 1830, aflându-mă la Sidmouth (aproape de Bristol) ca să predic Evanghelia, trei surori în Cristos - dintre care una era botezată - vorbeau în apropierea mea despre acest lucru”. Pe vremea aceea, el încă nu a fost bote­zat pe baza mărturisirii credinţei sale personale.
“Domnul a binevoit ca să-mi descopere însemnătatea acestei observaţii - spune George Müller - astfel că îndată ce mi-am făcut timp, am început să cercetez temeinic, re­citind Noul Testament în întregime, rugându-mă stăruitor lui Dumnezeu ca să mă lumineze. De abia am început cer­cetările, şi o mulţime de pricini împotrivitoare mi se ridi­cară în minte:
1. Faptul ca oameni sfinţi şi luminaţi ai lui Dumnezeu, din pricina acestei chestiuni - a botezului în apă - s-au des­părţit între ei, oare nu dovedeşte aceasta că este cu nepu­tinţă de a ajunge la un rezultat mulţumitor acum, în starea de nedesăvârşire a Bisericii? - La aceasta am răspuns: “Pentru că Duhul Sfânt este călăuza credincioşilor, astăzi ca şi altădată, cum nu aş ajunge eu oare să cunosc gândul Domnului (1 Corinteni 2.11-16) asupra acestui punct, aşa cum este descoperit în Cuvântul Său?”
2. Foarte mulţi din prietenii mei se împotrivesc botezului credincioşilor (a oamenilor mari) şi doar puţini sunt bote­zaţi, aşa că dacă eu mă voi hotărî pentru botez, ei îmi vor întoarce spatele! - La aceasta am răspuns: “Chiar dacă toţi oamenii ar trebui să mă părăsească, ce-mi pasă, când eu ştiu că Domnul Isus mă primeşte!”
3. Dacă tu te botezi, cu siguranţă vei pierde jumătate din ajutorul material pe care credincioşii ţi-l dau pentru nevoile tale! - La acest gând mi-am zis că “atât timp cât voi rămâne credincios Domnului, El nu va îngădui să fiu lipsit de nimic”.
4. Au să te numească baptist! Au să te socotească ca pe unul din ei, cu toate că tu nu aprobi tot felul lor de a fi”. La aceasta am răspuns: “Dacă mă botez, nu însemnează că eu trebuie să urmez toate punctele acelora care botează şi ei pe credincioşi.
5. Iată sunt mai mulţi ani de când tu predici Evanghelia. A te boteza acum, însemnează a mărturisi în public că până acum ai fost în rătăcire”. - “Răspunsul meu asupra acestui punct a fost că este mai de preţ a mărturisi o rătăcire decât a rămâne în ea”.
6. Chiar dacă botezul în apă al credincioşilor este după Sfânta Scriptură, întrucât el trebuie să urmeze imediat după întoarcerea omului la Dumnezeu, acum este prea târziu ca să te mai botezi!” - La aceasta mi-am răspuns că mai bine este să asculţi mai târziu poruncile Domnului Isus decât niciodată”.
Apoi el continuă: “Domnul a binevoit în marea Sa milă, a-mi da voinţa de a asculta învăţăturile Cuvântului Său în­dată ce le înţelegeam. Am urmat deci cu cercetările mele asupra botezului în apă, în condiţiile voite, adică cu acest gând bine hotărât: “Voi face voia Ta!” De aceea n-am zăbo­vit să înţeleg care este învăţătura lui Dumnezeu. Voi spune aici în treacăt că Cuvântul Domnului din Evanghelia după Ioan 7:17 “Dacă cineva voieşte să facă voia lui Dumnezeu, va cu­noaşte...”. a fost pentru mine desluşirea minunată a mai multor învăţături şi sfaturi privind prea sfântă noastră cre­dinţă.
Şi încă odată, făgăduinţa “Cine caută, află” s-a împlinit întocmai şi cu George Müller care în chip sincer căută adevărul cu privire la botez. Iată ce spune el în aceasta pri­vinţă: “Luând hotărârea de a fi ascultător, de îndată ce voi avea lumina în mine, nu mi-a trebuit mult ca să înţeleg că botezul în apă este rânduit numai pentru cei ce vin la cre­dinţă, iar după Sfânta Scriptură, el trebuie să fie făcut prin scufundare. Citatul care în chip mai deosebit m-a încredinţat de primul punct este Faptele Apostolilor 8:36,38, iar acela care m-a ajutat mai mult să înţeleg pe al doilea este Romani 6:3-5. Deci, curând fui botezat, lucru care mi-a pricinuit o mare pace. De atunci, niciodată nu mi-a părut rău de hotărârea luată”.
După botez a scris o carte “Despre botezul în apă”, în care spune: “Dacă în Cuvântul lui Dumnezeu poate fi un adevăr mai bine şi mai lămurit arătat, apoi acela este adevă­rul cu privire la botezul în apă, care este rânduit numai pentru cei ce mai întâi cred în Evanghelie şi se întorc la Dumnezeu”.
În anul 1830, la 7 octombrie, el se căsători cu sora tânărului care, prin exemplul de renunţare la bogăţii şi plecarea sa ca misionar în Persia, l-a trezit din starea lui. Pe ea o chema Maria Groves. Acum nu a mai procedat la alegerea tinerei cu uşurătatea de altă dată. El spune: “Dum­nezeu mi-a îngăduit să nu fac pasul acesta decât după ce m-am rugat şi m-am gândit bine, şi am fost deplin încredinţat că era mai bine să mă căsătoresc. N-am avut niciodată ocazia să-mi pare rău de pasul acesta şi de alegerea pe care am făcut-o, dimpotrivă doresc să fiu cu adevărat recunoscă­tor faţă de Dumnezeu că mi-a dat o astfel de soţie”. Cu ea a convieţuit în deplină armonie timp de 40 de ani. După moartea ei, el scrie: “Dumnezeu îmi dăduse nevasta cea mai de preţ, cea mai plăcută şi cea mai sfântă. Ce binecuvân­tare a fost ea pentru mine, nici un cuvânt n-ar putea-o spune”. Ea a fost un ajutor potrivit pentru el şi o adevărată mamă a copiilor orfani.
Spre a-l îndruma pe George Müller la lucrarea de în­grijire a orfanilor, Dumnezeu s-a slujit de o carte. Ce rol binecuvântat poate avea o carte bună! Ea a trezit în el dorul de a deveni părinte al copiilor rămaşi fără părinţi. Cartea conţinea biografia germanului A. H. Francke, care cu vreo 128 ani înainte întemeiase în Germania câteva azile ce au fost întreţinute din ajutoarele primite ca răspuns la rugăciu­nile sale. Această idee a fost ca o scânteie ce i-a aprins viaţa. Numaidecât s-a dus în Germania şi a petrecut două luni la un aşezământ întemeiat de Francke. Acolo a văzut pe de o parte nevoile mari ale celor fără ajutor şi pe de altă parte, cum oamenii credinţei pot deveni adevăraţi administratori ai lui Dumnezeu spre satisfacerea acestor nevoi. Şi el dorea să devină un astfel de administrator.
Din jurnalul său zilnic, constatăm că acum nu mai e pri­pit. El se cercetează serios înaintea Domnului. El scrie: 28 noiembrie 1835. “M-am rugat mult în toate zilele din săptămâna aceasta cu privire la casa de orfani, cerând mai ales Domnului să-mi ia cu totul gândul acesta, dacă nu-l încuviinţează. Mi-am cercetat iarăşi cu grijă inima cu privire la pricinile care mă călăuzesc în lucrarea aceasta şi sunt din ce în ce mai încredinţat că planul meu vine de la Dumnezeu”.
Numai după multă cercetare de sine, ca nu cumva să fie pornită din duh de mândrie sau dorinţa după slavă deşartă, el e gata să ia hotărârea. În însemnarea din 2 de­cembrie, 1835, el scria: “Azi dimineaţă, m-am dus la fr. Cardecott, cerând în chip deosebit Domnului să binevoiască să se slujească de el ca să-mi cerceteze inima: căci, fiindcă nu doresc decât slava lui Dumnezeu, aş fi foarte mulţumit să se slujească de fratele ca să-mi facă cunoscut dacă nu-mi încuviinţează planul. Fratele şi sora Cardecott, dimpotrivă, m-au îmbărbătat mult. Ca urmare, am făcut azi cel dintâi pas, punând să se tipărească nişte cartoane ca să dau de ştire că la 9 decembrie va fi o adunare de obşte ca să arăt fraţilor gândurile mele cu privire la Casa orfanilor, cu dorinţa de a cunoaşte mai lămurit voia lui Dumnezeu în această privinţă”. Iar la 5 decembrie scria: “Astă seară, citind Scrip­turile, m-au izbit cuvintele următoare: “Deschide-ţi gura larg şi ţi-o voi umplea” (Psalmul 81:10). Până azi nu mă rugasem niciodată cu privire la banii şi oamenii care ne-ar trebui pentru aşezământul nostru. Din clipa aceasta, mi-a fost dat să pun în legătură cuvintele acestea cu Casa Orfa­nilor; am cerut Domnului: un local, 25.000 lei şi oameni bine înzestraţi ca să îngrijească de copii”. În ziua de 7 de­cembrie a primit cel dintâi ban pentru casa orfanilor.
Primul orfelinat îl deschide la 6 aprilie 1836, într-o casă mobilată luată cu chirie, unde primeşte 30 orfane. Şi aceasta, fără să aibă fonduri, fără un comitet sau organizaţie care să-l susţină. El a păşit la acţiune, s-a bazat în totul pe făgă­duinţele divine ale Cuvântului Sfânt şi Dumnezeu a onorat credinţa sa cu binecuvântări din plin. La toate cererile sale, Domnul îi răspundea în chip minunat.
După 8 luni, închiriază pe aceeaşi stradă o altă casă şi deschide al doilea orfelinat cu 36 copilaşi orfani. Şi cum cererile erau multe şi el nu le putea satisface, după alte 9 luni deschide şi al treilea orfelinat cu alţi 36 orfani.
Acţiunea de binefacere a lui George Müller, care a în­grămădit atâţia orfani pe o stradă, a produs supărarea vecinilor. Cineva îi semnalează aceasta printr-o scrisoare tri­misă la 30 octombrie 1845. După ce cugetă şi se roagă pentru această chestiune, îşi dă seama că vecinii sunt în­dreptăţiţi, ba chiar şi starea orfanilor pleda pentru mutarea lor de aici. Ei aveau nevoie de aer şi de un loc mai larg unde să poată fugi, să se poată juca. Aici nu aveau. De aceea se hotărăşte să zidească nişte clădiri noi afară din oraş. Se roagă pentru aceasta şi are o experienţă frumoasă în legă­tură cu obţinerea unui teren pe un preţ mai redus. Aici construieşte clădirea Nr.1 în valoare de 400.000 lei şi a fost terminată în iunie 1849, având loc pentru 140 fete, 80 băieţi şi 80 copilaşi.
Cum cererile pentru a primi orfani veneau prea multe şi el cu durere nu le putea satisface, se hotărî să înceapă a doua clădire. Din mai 1851 începu adunarea darurilor. La 12 noiembrie 1857 deschide Casa Orfanilor Nr. 2 pentru 400 orfani. Clădirea a costat vreo 500.000 lei. Apoi clădeşte casa Nr. 3 pentru 450 orfani cu peste 600.000 lei, care e deschisă la 12 martie 1862. Şi fiindcă nici aceasta clădire nu a putut satisface cererile atâtor orfani care soseau, el începu strângerea sumei de 1.200.000 lei pentru clădirile Nr. 4 şi 5. Fiecare pentru 450 orfani care sunt terminate la 5 noiembrie 1868 şi 6 ianuarie 1870.
Cine ar putea pricepe responsabilitatea mare care apăsa umerii acestui bărbat? Familia lui numeroasă nu se com­punea din 10 copii, ci în anul 1870 numărul lor a ajuns la 2250 orfani plus 112 slujbaşi. Şi nu trebuie să ne închipuim că întotdeauna treburile au mers bine. Au trecut de multe ori prin crize care au durat uneori nu numai câteva zile, ci chiar luni. Iată câteva notări: “Chiria de 49.320 lei, trebuia plătită la 29 septembrie 1838, dar n-am avut bani. A doua zi, 30 septembrie a fost duminică. Luni au sosit mai multe daruri care au îngăduit să se dea câte 1250 lei fiecărei case de orfani. Suma de 1250 lei era tocmai cât trebuia pentru nevoile pe o zi, iar în casă au mai rămas 49320 lei, exact cât trebuia pentru chirie, nimic în plus, nimic în minus”.
“13 septembrie, 1838. Ajutorul n-a sosit încă. Am găsit azi dimineaţă că trebuie numaidecât să fac cunoscut tovară­şilor de lucru, fraţi şi surori, starea fondurilor şi să le dau îndrumări ca să nu facă datorii. Ne-am rugat împreună şi adunarea noastră a fost din cele mai fericite. Păreau toţi îmbărbătaţi”.
“Am voi să putem pomeni toate aceste izbăviri când ajutorul, uneori foarte mic şi întârziat, nu era totuşi niciodată cu un ban mai puţin decât ne trebuia nici cu un minut mai târziu de ceasul cerut de buna rânduială a casei”.
“La 8 februarie, seara (1842). Casele de adăpost erau mai sărace ca oricând; nu era nici măcar cu ce să se cumpere laptele a doua zi. La 9 februarie, deci, ajutorul trebuia să vină înainte de ceasul 8 dimineaţa, altfel Domnul nu era proslăvit. Însă a doua zi la ceasurile 7, un negustor din Bristol se ducea la biroul lui; era foarte zorit şi făcuse chiar un km, când simte nevoia să dea ceva pentru orfani.
“Nu pot acum - îşi zicea el - mă voi duce deseară”. Îşi urmă deci drumul spre banca lui. Însă neliniştea îi creştea; ea îl sileşte să se oprească şi să ia drumul spre azile. N-a făcut însă 100 de metri pe calea aceasta că se gândeşte la trebu­rile grabnice care îl aşteaptă la birou. “Cu neputinţă - îşi zice el - trebuie să mă duc la treburi”. Şi iată-l că apucă din nou drumul spre birou. Însă chemarea lui Dumnezeu răsună mai tare ca oricând în inima lui: “Nu aştepta până deseară, du-te îndată!” Şi iată-l că schimbă drumul pentru a doua oară şi se grăbeşte, bate la poarta orfelinatului, în­tinde 75 lei slujbaşului şi o şterge”.
“Cititorul - zice Müller - să-şi închipuiască sarcinile noastre. Mai mult de 2000 inşi de hrănit în fiecare zi! Cheltuiala în privinţa aceasta e mare. Dar orfanii nu tre­buiesc numai hrăniţi, trebuie să-i îmbraci, să le speli şi să le dregi hainele, ceea ce costă multe zeci de mii de lei pe fiecare an. Încălţămintele! Gândiţi-vă numai la încălţăminte! Ne trebuiesc 6000 de perechi de încălţăminte pe an. În fiecare an ne sosesc sute de orfani noi şi trebuie să-i în­zestrăm cu tot ce le e necesar. Sute pleacă ca ucenici, slugi, elevi, pedagogi, etc, şi trebuie să le facem rost de zestrea întreagă. Pentru fiecare ucenic avem de plătit 330 lei stăpânului; şi băieţii care ne părăsesc ca să se facă ucenici sunt foarte mulţi. Pe lângă aceasta toate cheltuielile pentru drum. Mai avem apoi cheltuielile pentru întreţinerea a cinci clă­diri - dar ele erau mai de grabă cinci şiruri de clădiri - foarte mari în care sunt mai mult de 1700 ferestre mari şi 500 săli. Vă puteţi gândi la cât se ridică în fiecare an numai cheltuielile de tencuit, văruit, zugrăvit, felurite întrebuinţări. Apoi câte mii de lucruri: pentru albituri, pentru masă, pentru spălat, paturi, etc., şi toate acestea de ţinut în bună stare. Apoi curăţitul, dresul, înnoirea mobilelor din 500 de săli! Unii copii sunt bolnavi; unii mor: alte cheltuieli”.
“Gândiţi-vă iarăşi la acel numeros stat major: inspec­tori, gospodari, gospodine, institutori, institutoare, per­sonal medical, ajutoare de tot felul, cu o leafă care trebuia căpătată de la Dumnezeu pentru fiecare”.
“Afară de astea, dări grele de plătit; apoi pe fiecare an cheltuieli mari aduse de împrejurări neobişnuite. Însă e de ajuns atât ca să vă dea o slabă idee de îndatoririle faţă numai de lucrarea orfelinatelor. Totuşi, totul se face uşor, căci în toate lucrurile privim spre Acela care este nespus de bogat”.
Aceste crize însă nu l-au slăbit în credinţă, ci l-au întărit mai mult. E adevărat că avea strângeri de inimă, gândindu-se la miile de guri care aşteaptă hrana şi la sărăcia din cămara de alimente, dar toate acestea l-au învăţat şi mai mult să atârne de Domnul. “Niciodată - zice el - n-am simţit starea de faţă a Domnului mai bine ca în clipele când, după gustarea de dimineaţă, n-aveam nimic pentru masa de la amiază, sau după masa de amiază, n-aveam nimic seara pentru ceai. Domnul dădea tot ce trebuia, fără ca vreun om să fi ştiut ceva din nevoia noastră. Totul vine de la Dom­nul, fără să cer cuiva ceva, nici direct nici indirect. Prin harul lui Dumnezeu aş vrea mai bine să trec prin cele mai mari greutăţi şi prin cele mai mari lipsuri, de cât să fac o cerere cuiva, în afara Dumnezeului cel viu... căci n-aş vrea să slăbesc cu nimic dovada pe care trebuie s-o dăm, anume că ajunge să ne încredem în Dumnezeul cel viu.
În însemnările lui din 26 mai 1874 scria: “În aceste vremuri din urmă, îmi vine mereu în gând faptul următor: o lucrare care cere 1.000.000 lei pe an şi nici un mijloc de a avea bani în mână! 2200 inşi nu numai de hrănit, ci şi de întreţinut în totul: de îmbrăcăminte, de încălţat, de încăl­zit, de luminat, de îngrijit de tot ce le trebuie în viaţă şi tu să n-ai nimic; 189 misionari de ajutat şi nimic în casă! 100 de şcoli (cu 9000 elevi) de întreţinut în totul şi să n-ai nimic pentru ele! Aproape patru milioane tractate şi zece mii exemplare din Sfânta Scriptură de trimis pe an şi tu să nu ai un ban! Însă Dumnezeu m-a călăuzit să întind lucra­rea aceasta şi care a întreţinut-o timp de 40 ani, Dumnezeul pe care mă bizui, va purta de grijă şi nu va îngădui să fiu dat de ruşine”.
Cine ar putea înţelege starea acestui bărbat când scria: “…şi să n-ai nimic”? Angrenat într-o lucrare aşa de mare, uriaşă, iar la un moment dat să nu ai nici un ban în casă! Lucrarea mare ne arată curajul credinţei lui, iar faptul că nici în cele mai mari nevoi nu recurgea la ajutorul omenesc ne arată atârnarea lui deplină de Domnul. El avea un Dum­nezeu viu şi atotputernic care, e adevărat, îl proba uneori, dar nu l-a lăsat niciodată de ruşine. Pe seama cărei în­tâmplări oarbe ar putea pune cei ce nu cred în Dumnezeu realizările lui George Müller? Cum pot ei explica o aşa viaţă? Nici cea mai sclipitoare raţiune nu poate soluţiona aşa probleme cum le-a avut George Müller decât numai Dum­nezeu. În el se încredea copilăreşte şi Lui îi cerea totul. Ba chiar a mers mai departe. El îşi verifica îndeaproape că rugăciunile îi sunt ascultate. De mai multe ori primise din partea unui negustor din Londra, pe care nu-l cunoştea, suma de 2500 lei. Odată, aflându-se în mare nevoie de bani, Müller cere lui Dumnezeu bani, şi cere în mod deosebit să pună pe inima negustorului gândul să-l ajute. A doua sau a treia zi negustorul trimite un nou cec de 2500 lei cu următoarele cuvinte: “Scumpul meu domn, cred că într-o înrâurire din partea lui Dumnezeu asupra mea, vă trimit cecul acesta”... “Cred - îşi zice Müller - şi acum sunt ascultat de două ori. Dumnezeu îmi trimite bani şi mi-i trimite prin omul pe care I-am cerut să-l întrebuinţeze”. Se mai putea îndoi el de existenţa Dumnezeului celui viu care răspunde prompt rugăciunilor?
Bizuirea lui pe Dumnezeu a determinat şi pe alţii la acest lucru. Într-o scrisoare primită la 5 iulie 1880 din Noua Zeelandă cu 125 lei se spunea: “Anul trecut am locuit la Bristol în faţa ferestrelor caselor dumneavoastră a căror vedere ne înnoia mereu credinţa. Am fost atunci opt luni fără lucru, neprimind decât 8 lei şi 75 bani pe săptămână pentru familia mea şi pentru mine. Dar Dumnezeu nu a îngăduit niciodată să fim în nevoie. Când lucrurile păreau mai negre, cele o mie de ferestre ale dumneavoastră lumi­nate seara erau “o mie de făgăduinţe” cum zicea soţia mea, şi pot să adaug: ele au adus o mie de ascultări”.
Iată câteva caracteristici de seamă ale acestui mare băr­bat:
El a fost un adânc cercetător al Cuvântului lui Dumnezeu. Chiar de a două zi după convertire, el a avut o dorinţă mare după citirea Bibliei, dorinţă care nu l-a părăsit până la moarte. În fiecare zi se scula dis de dimineaţă să cerceteze Cuvântul. Mai întâi de toate la el era Biblia. Într-o scrisoare trimisă Societăţii Biblice pentru Britania şi Străinătate în 1897, el spunea că a citit Biblia mai mult de 200 ori, de 4 ori pe an timp de 69 ani.
El a dat ascultare deplină voii lui Dumnezeu. Dorea în chip sincer să cunoască în toate voia Lui. Era gata să lepede orice prejudecăţi, să se despartă de orice dorinţe personale şi să accepte în totul voia Lui. Nu voia să facă un pas fără El. Căuta să-I împlinească voia până în cele mai mici amănunte. Iată regulile lui în căutarea voii lui Dumnezeu:
1. “Dacă vreau să aflu care este voia Domnului trebuie să mă încredinţez mai întâi că voia mea a fost adusă la supu­nere deplină, adică nu păstrez nici urmă de voinţă proprie în ascunzişurile inimii... Voia Domnului nu ni se descoperă decât când suntem pe deplin hotărâţi să o facem.
2. Caut apoi să nu mă las furat de simţiri care m-ar putea amăgi. Pentru aceasta caut serios în Scriptură îndemnul care îmi trebuie. Nu mă mulţumesc cu un îndemn care mi s-ar părea mie “al duhului”, până nu cercetez amănunţit Cuvântul, ştiind bine că între Cuvântul scris şi între îndem­nurile Duhului e întotdeauna potrivire.
3. Abia după aceea pun în cântar împrejurările ca să le cercetez în lumina Cuvântului şi sub înrâurirea Duhului Sfânt.
4. În sfârşit, mă rog lui Dumnezeu cu toată căldura să-mi arate voia Lui. În felul acesta, prin rugăciune, prin cerce­tarea Cuvântului, prin întrebuinţarea dreptei judecăţi, ajung la înţelegerea lucrurilor potrivite cunoştinţei şi staturii mele duhovniceşti şi în deplină linişte, pornesc la lucru într-un duh de rugăciune”.
El a fost puternic în credinţă. Îl lua pe Dumnezeu pe cuvânt şi se bizuia în totul pe făgăduinţele Lui. Păşea cu îndrăzneală pe cărarea minunată a credinţei şi niciodată nu a fost dat de ruşine. Viaţa şi lucrările lui constituie o do­vadă că Dumnezeu Îşi ţine cuvântul dat.
El a fost stăruitor în rugăciune. Cu toate lucrurile, el venea înaintea lui Dumnezeu ca un copil înainte tatălui şi îi cerea până primea. Andrew Murray în cartea sa “Viaţa de rugăciune” spune: “După cum Dumnezeu a dat pe apostolul Pavel ca exemplu în viaţa de rugăciune pentru creştinii din toate timpurile, tot aşa a dat pe George Müller în aceste zile din urmă ca o dovadă pentru biserica Sa, cum în mod minunat şi chiar literal, El ascultă totdeauna rugăciu­nile”. Când a fost odată întrebat cu privire la ascultarea rugăciunilor, el a răspuns: “Există cinci condiţii pe care tot­deauna mă angajez să le îndeplinesc şi îndeplinindu-le am asigurarea răspunsului la rugăciunea mea:
1. Nu am nici o umbră de îndoială, fiindcă sunt asigurat că Domnul vrea să-i mântuiască “căci El vrea toţi oamenii să fie mântuiţi şi să vină la cunoştinţa adevărului” (1 Timotei 2:4) şi noi avem asigurarea că “dacă cerem ceva după voia Lui, ne ascultă” (1 Ioan 5:14).
2. Eu nu am pledat niciodată pentru mântuirea lor în numele meu, ci în numele binecuvântat al scumpului meu Domn Isus şi numai bazat pe meritele Lui (Ioan 14:14).
3. Eu totdeauna cred cu tărie că Dumnezeu vrea şi e gata să asculte rugăciunile mele.
4. Eu nu ştiu în mod conştient să mă fi dedat la vreun păcat, căci “dacă aş fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar asculta Domnul” când Îl chem (Psalm 66:18).
5. Am stăruit cu credinţă în rugăciune mai mult de 52 de ani pentru câţiva şi voi stărui până voi primi răspuns (Luca 18:7).
În 1880, el scria: “În noiembrie 1844, am început să mă rog pentru cinci tineri”. El îşi avea lista lui de rugăciune. După 18 luni, trei s-au convertit, doi însă nici în 1897, după 53 ani nu erau întorşi la Dumnezeu, dar el stăruia încă să se roage. Unul s-a întors în anul 1898 după moartea lui George Müller.
EI trăia într-o pace adâncă. Din fire era iritabil. La în­ceput, chiar faptul că o soră l-a ţinut mai mult de vorbă, l-a enervat rău, dar pe măsură ce a înaintat în experienţa cu Dumnezeu, a ajuns calm şi plin de pace în toate încercă­rile grele prin care a trebuit să treacă. Era o adeverire că harul şi pacea se înmulţesc prin cunoaşterea Domnului Isus (2 Petru 1:2).
El a fost un harnic câştigător de suflete. Era însetat după mântuirea păcătoşilor. Uneori mergea din casă în casă să spună oamenilor vestea bună. Apoi trimitea în cartierele sărace anumite persoane spre a le citi Biblia. Această pa­siune după sufletele pierdute l-a mistuit până şi la bătrâneţe. Între 70 şi 87 ani, adică între anii 1875 şi 1892 el face 17 călătorii misionare. Astfel cutreieră Anglia, Franţa, El­veţia, Germania, Olanda, Canada, Statele Unite, Spania, Italia, Austria, Boemia, Polonia, Egipt, Palestina, Turcia, Grecia, Rusia, India. Acest jar care îl purta în piept, l-a făcut să câştige peste 30.000 de suflete pentru Domnul.
El a fost un rob smerit. Niciodată nu a căutat să se scoată pe el în evidenţă. Nu-şi asuma niciodată un merit personal, ci era dornic de proslăvirea Stăpânului său.
În chemarea sa a fost neobosit până în seara zilei de 9 martie 1898, când a ţinut ora de rugăciune din casa de orfani Nr. 3, cerând să se cânte una din cântările sale pre­ferate:
“Acolo sus o nenumărată mulţime

În cântările ei de laude, cântă Numele lui Isus

Ea respinge orice merite personale,

“Dar vesteşte numai lucrarea lui Isus”


iar a doua zi dimineaţă la ora 7 a plecat fără dureri şi sufe­rinţe la Domnul şi Mântuitorul său pe care L-a slujit cu atâta elan şi a cărui glorificare a urmărit-o mereu.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   26


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət