Ana səhifə

Lumini peste veacuri


Yüklə 2.51 Mb.
səhifə7/26
tarix24.06.2016
ölçüsü2.51 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   26

CAPITOLUL 15

GEORGE WHITEFIELD
Unul din cei mai vajnici şi înflăcăraţi vestitori ai Evan­gheliei din secolul al XVIII-lea a fost George Whitefield. El s-a născut la 27 decembrie 1714 şi era fiul unui hangiu din Glouchester, Anglia. El era al şaptelea copil. Tatăl său a murit când el era doar de doi ani. Opt ani mai târziu mamă-sa s-a recăsătorit. La vârsta de 15 ani a fost luat de la şcoală, ca să poată munci la curăţenia hanului. Fiindcă afacerea a mers prost, la han a rămas fratele mai mare, iar ei s-au mutat la Bristol. De aici merge ca servitor la Cole­giul Pembroke, Oxford. Continuă şcoala, apoi facultatea. Încă din prima parte a vieţii de elev, el a dovedit bune calităţi actoriceşti. Îi plăceau piesele teatrale pentru copii şi îşi juca rolul excelent. Din când în când mergea pe la adunarea credincioşilor din localitate şi asculta predica, apoi venea la han şi le expunea celor ce erau acolo predica, imitându-l pe bătrânul Cole. Talentul dramatic înnăscut în el părea că îl va face unul din cei mai mari actori ai Angliei. A primit chiar şi câteva medalii.
Adeseori stătea seara până târziu şi citea Biblia, dar Duhul Sfânt nu săvârşise naşterea din nou. Când s-a dus la Oxford, datorită mediului, a devenit ateu. Prietenii săi l-au târât în păcate. Dar aceasta a fost o perioadă scurtă. Au urmat stări de frământare şi pocăinţă. A început să postească de două ori pe săptămână, să se împărtăşească în fiecare Du­minică, se ruga de mai multe ori pe zi, dar sufletul său nu avea pacea. Adeseori gemea ore întregi pe patul său sau cu faţa la pământ cerând izbăvirea. Se vedea stăpânit de mândrie şi a început să lupte împotriva ei. Purta mănuşi grosolane de lână, o haină peticită şi încălţăminte murdare, dar nici acestea nu i-au adus descătuşarea. Plângea şi sufle­tul îi era îndurerat.
Prin vremea aceasta, Charles Wesley i-a împrumutat o carte intitulată “Viaţa lui Dumnezeu în sufletul omului”. Aceasta avea să-i dea lumină că lucrurile exterioare, for­mele, ceremoniile nu pot mântui sufletul omului, că adevă­rata religie e unirea sufletului cu Dumnezeu, în acest timp se uneşte cu un grup de tineri plini de râvnă numiţi “metodişti”, grup înfiinţat de către Wesley cu vreo trei ani înainte. El era format din 15 persoane şi a fost ca un mic aluat ce dospeşte toată frământătura. În cadrul grupului de metodişti, Whitefield a desfăşurat o activitate frumoasă între bolnavi şi săraci. Aici leagă prietenie cu John Wesley.
Decăderea spirituală din această vreme era mare. Puri­tanismul era luat în derâdere de lorzi şi damele bogate, care nu se ruşinau să umble beţi pe stradă ziua-n amiaza mare. Jocurile de noroc era ocupaţia nobilimii engleze. Un predicator convertit era rar ca o cometă. Preoţimea îşi petrecea timpul la vânătoare de vulpi şi la banchete. Ja­furile şi asalturile pe stradă erau la culme. După ce se în­sera, londonezii nu mai îndrăzneau să iasă din case decât în grupe şi bine înarmaţi. Iată cum descrie cineva starea spirituală din aceea vreme: “Sub dominaţia Bisericii re­cunoscută de Stat, Anglia suferise un declin religios care se deosebea foarte puţin de păgânism. O religie a naturii era studiul privilegiat al clerului şi cuprindea şi cea mai mare parte a teologiei lor. Clasele mai înalte îşi băteau joc de pietate şi se lăudau a fi mai pe sus de ceea ce ele numeau fanatism. Clasele de jos zăceau într-o ignoranţă grosolană şi erau dedate la tot felul de vicii, în timp ce biserica nu avea nici curajul, nici credinţa necesară pentru a sprijini cauza ruinată a adevărului”.
La vârsta de 20 ani George Whitefield a fost convertit. El a auzit pe cineva spunând că Isus după ce a strigat “Mi-e sete”, curând I s-au sfârşit toate durerile. El a prins ideea aceasta, s-a dus în camera sa, s-a aruncat pe pat şi a înce­put să strige în rugăciune: “Doamne, mi-e sete! Mi-e sete!” Cu adevărat îi era sete de izbăvire, sete de o altă viaţă şi Dumnezeu a avut milă de el. Până aici, prin posturi lungi, că uneori abia mai urca treptele, prin împărtăşanie, prin binefaceri, muncă intensă în spitale, prin lupte şi înfrânări încercase să câştige mântuirea, dar n-a primit-o, acum şi-a îndreptat privirile spre Cristos Domnul ca un istovit şi însetat şi viaţa i-a devenit schimbată, a primit pacea sufle­tului şi inima i s-a umplut de bucurie. El zice: “Dar, o, ce bucurie, bucurie negrăită, bucurie copleşitoare şi plină de glorie a umplut sufletul meu când mi-a fost înlăturată po­vara păcatului şi un simţământ al dragostei iertătoare a lui Dumnezeu, cu o deplină asigurare a credinţei s-a revărsat în sufletul meu sărman”. După această experienţă, pentru totdeauna el a avut clară învăţătura că mântuirea e numai prin credinţă în jertfa Domnului Isus Cristos, nicidecum prin religiozitate şi eforturi personale. Şi căuta să spună tuturor lucrul acesta. La început fraţii Wesley n-au putut pricepe învăţătura cu privire la naşterea din nou. Ei au plecat ca misionari în America şi abia după doi ani când s-au reîntors înapoi, au ajuns şi ei să cunoască mântuirea prin credinţă şi lucrarea de înnoire a vieţii prin Duhul Sfânt. Într-o predică a sa ţinută duminică dimineaţă 13 septem­brie 1741, deci la câţiva ani după convertire, căutând să-i trezească pe cei ce se credeau buni, religioşi, striga îm­potriva religiozităţii fără Cristos, arătând cum oamenii ajung înşelaţi cu sufletul. Ştia aceasta din propria sa viaţă, şi el trecuse pe aici. Dar să-l lăsăm pe el să ne mărturisească: “Pentru voi care sunteţi liniştiţi, trebuie să fiu un fiu al tune­tului şi, o, de v-ar trezi Dumnezeu măcar şi prin tunet! Eu ştiu din trista mea experienţă ce înseamnă a fi legănat şi adormit de o pace falsă. Multă vreme am fost legănat, multă vreme mă credeam creştin, în schimb nu ştiam nimic despre Domnul Isus Cristos. Eu am mers mult mai departe decât mulţi alţii. Obişnuiam să postesc de două ori pe săptă­mână, mă rugam uneori de nouă ori pe zi, mă împărtăşeam în fiecare Duminică şi totuşi eu nu ştiam nimic despre Cristos Isus în inima mea, nu ştiam că trebuie să fiu o făptură nouă, nu ştiam nimic despre o religie lăuntrică în sufletul meu”.
După ce s-a predat cu totul Domnului, viaţa i-a devenit cu totul schimbată. De acum îşi dădea bine seama de deo­sebirea între starea celui mântuit şi a celui nemântuit. El spunea ascultătorilor săi: “Cei mai mulţi dintre voi dacă şi-ar examina inima, ar trebui să mărturisească adevărul că Dumnezeu niciodată nu le-a grăit “Pace vouă”. Voi sunteţi copii ai diavolului, dacă Cristos nu este în voi, dacă Dumnezeu încă nu v-a grăit pace. Sărmane suflet! În ce stare de blestem te afli! Nu aş vrea să fiu în locul tău nici pentru zece mii de lumi”.
După pocăinţă a căutat să trăiască o viaţă de sfinţenie în toate privinţele. Nu se putea împăca cu acei creştini care trăiau ca şi lumea. El cerea o despărţire totală de orice păcat. Spunea că acum Isus e rănit în casa prietenilor săi. Era îndurerat când se gândea că El sufere mai mult din cauza prietenilor decât din cauza duşmanilor. El consideră acum că cel mai mare blestem pe un popor sau o naţiune este să aibă conducători religioşi, nenăscuţi din nou, orbi, fireşti, reci.
La vârsta de 21 ani, pe data de 20 iunie 1736, a fost ordi­nat ca diacon de Dr. Benson, episcopul de Glouchester. Episcopul avea ca regulă să nu ordineze pe nimeni înainte de a împlini 23 ani, dar pentru Whitefield, fiindcă au cerut mulţi care l-au ascultat predicând să-l ordineze, el a fost gata să facă aceasta.
După ordinare s-a dus din nou la Oxford să-şi termine studiile. Pentru duminica, primise o invitaţie de la un prie­ten ca să-l înlocuiască timp de două luni într-o parte cam obscură a Londrei. El a acceptat invitaţia, dar când s-a dus şi l-au văzut aşa tinerel, cei din parohia respectivă au cam strâmbat din nas. După ce l-au auzit însă predicând au fost foarte satisfăcuţi şi mulţimi au venit la biserică încât nu mai aveau locuri. Când a revenit acasă prietenul său, el a trecut la Bristol şi a predicat acolo de câteva ori. Prin predicile sale despre naşterea din nou a stârnit atâta vâlvă în oraş încât şi celelalte grupări religioase, care ieşiseră de la Anglicani şi se numeau Neconformişti, au venit să-l asculte.
În 1736, el şi-a luat licenţa la Oxford. Deja ajunse cu­noscut ca bun orator. Poseda un dar de vorbire genial şi peste tot mulţimile alergau să-l asculte. Dar aceasta a tras asupra lui gelozia celorlalţi preoţi.
Din Georgia, U.S.A., fraţii Wesley i-au scris: “Vino şi ajută-ne aici unde secerişul e atât de mare şi lucrători atât de puţini”. Whitefield a consimţit să plece, dar autorităţile i-au spus că se poate îmbarca abia după 12 luni. În timpul acesta predica ici colo. Când a spus Bisericii din Bristol intenţia sa de a merge în Georgia, mulţimi mari după pre­dică, l-au urmat plângând acasă, iar în ziua următoare a trebuit să le vorbească de la ora şapte dimineaţa până la miezul nopţii. În ziua când trebuia să plece cu corabia spre America, au sosit fraţii Wesley din America înfrânţi şi des­curajaţi. În grabă John Wesley a scris o notă: “Simt că Dumnezeu nu ar vrea să te duci”. Dar tânărul de 22 ani a ascultat de o altă voce care îi spunea să plece, şi s-a îmbarcat. Drumul până în America pe vremea aceea a durat două luni. În timpul călătoriei, Whitefield a ţinut în fiecare dimineaţă servicii de închinăciune pe puntea corăbiei, într-o zi în mijlocul Atlanticului s-au întâlnit cu alte două corăbii şi au avut un serviciu cu toţi împreună.
În America a stat până în anul următor, 1739, când s-a reîntors în Anglia şi împreună cu fraţii Wesley a început să lucreze cu Evanghelia la trezirea spirituală a Angliei. De fapt, când fusese în America, el a citit un tractat al lui Jonathan Edwards despre treziri şi a zis: “Desigur acesta e lucrul Domnului pentru mine”. Atunci s-a devotat să fie evanghelist.
În anul 1741, după înapoierea din a doua călătorie în America, Whitefield s-a căsătorit cu Elizabeth James. La două săptămâni de la căsătorie, a plecat din nou în lucrare. Deşi a trebuit să stea mult singură, soţia i-a fost foarte cre­dincioasă şi de mare ajutor în lucrarea sa.
La început, şi el ca şi Wesley, plin de înflăcărare, pre­dica de pe amvoanele bisericii oficiale mântuirea prin credinţă. Şi mâna binecuvântată a Domnului era cu el. Mulţi­mile se adunau cu grămada ca să-l asculte. Numaidecât ceilalţi clerici se ridicară împotriva lor, îi izgoniră din biserică şi nu le mai dădură voie să predice de la amvoanele bisericii oficiale. Doar ici colea mai aveau acces în câte o biserică mai mărginaşă.
Într-o Duminică după amiază, văzând că vreo o mie de oameni nu puteau să intre în clădirea bisericii unde voia să predice, lui Whitefield i-a venit gândul să predice în aer liber. Cei câţiva prieteni cărora le-a împărtăşit gândul acesta nu l-au încurajat de loc, ci socoteau că este un gând nebu­nesc. Totuşi, el era hotărât să-şi pună planul în aplicare duminica viitoare. Dar cum nădejdile lui au fost înşelate, căci au venit ascultători destul de puţini, el le-a vorbit de la amvon. Acest gând, care devenise o hotărâre şi o dorinţă, a ajuns să fie realizat nu peste mult timp. Punându-i-se pie­dici de a predica în bisericile din B. pentru orfelinatul lui W., s-a dus să predice minerilor, pentru întâia oară într-o sâmbătă după amiază şi s-a aşezat pe un munte. A vorbit din Matei 5:1-3 la câţi au venit să-l asculte. Erau mai mult de două sute. În jurnalul său el spune numai atât: “Binecuvântat să fie Dumnezeu că s-a rupt gheaţa şi am ieşit la câmp! Unii, poate, mă vor mustra. Dar nu au motiv. Nu mi se dă voie să vorbesc de pe amvoane şi sărmanii mineri pier din lipsă de cunoştinţă”. De acum avea un amvon pe care nimeni nu i-l putea lua şi inima lui se bucură mult de acest mare har. În ziua următoare, în jurnalul lui spune: “Fiindcă toate uşile bisericilor îmi sunt închise acum - şi chiar dacă ar fi deschise nu pot să încapă nici jumătate din cei ce vin să asculte - la trei după amiază m-am dus printre mineri. Dumnezeu ne-a arătat multă bunăvoinţă, dându-ne o zi frumoasă şi s-au adunat aproape două mii de oameni. Am vorbit şi am lămurit textul din Ioan 3:3 timp de aproape un ceas”. După două zile în acelaşi loc a predicat la o mul­ţime de patru sau cinci mii de oameni. Soarele care stră­lucea cu putere şi marea mulţime care stătea în jurul său într-o tăcere înfricoşată, formau un tablou care l-a umplut de o “sfântă admiraţie”. Într-o altă duminică următoare, biserica unui sat i-a deschis uşile şi s-au strâns mulţi oameni. Întâi a cântat în biserică, iar după acea a predicat în cimitirul de lângă biserică. La ora 4 a plecat în altă parte. Deşi era luna februarie, vremea era neobişnuit de blândă şi moale, soarele tocmai apunea arătându-şi toată strălucirea. Oamenii care voiau să vadă şi să audă pe predicator umpluseră copacii şi gardurile. A vorbit timp de un ceas cu glas destul de tare ca să-l audă toţi şi a predicat cu bucurie. El scrie în jurnalul său: “Binecuvântat să fie Domnul, focul s-a aprins, niciodată porţile Locuinţei morţilor nu o să-l poată stinge”. În vremea aceasta, el părăsise rugăciunile din carte şi pre­dicile scrise. A început să se roage din inimă şi să vorbească liber, cum îi da Duhul.
Şi cine ar putea spune ce simţea el când se vedea în­conjurat de mulţimi uriaşe, mulţimi ce crescuseră de la două sute la peste douăzeci de mii? Ce efect avea predica lui asupra acestor ascultători! Iată ce spune el: “Neavând o neprihănire a lor de care să se lepede, minerii erau bucu­roşi să audă despre Isus, prietenul păcătoşilor, care venise să cheme la pocăinţă nu pe cei drepţi, ci pe cei păcătoşi. Am observat mai întâi că sunt mişcaţi văzând dâra albă făcută de lacrimile care le curgeau din belşug pe obrajii, care erau negri când ieşeau din minele de cărbuni. Multe sute dintre ei au fost încredinţaţi de păcat, lucru ce a dus, cum s-a adeverit în chip binecuvântat, la o întoarcere serioasă. Toţi puteau să vadă schimbarea deşi unora le-a plăcut s-o pună pe seama oricărei alte pricini decât pe seama lui Dumnezeu. Fiindcă aceste lucruri erau noi şi începusem să predic fără pregătire, aceasta dădea naştere la multe lupte lăuntrice. Uneori când erau înaintea mea douăzeci de mii de oameni, mi se părea că n-am nimic de spus nici lui Dumnezeu, nici lor. Dar niciodată n-am fost părăsit cu totul şi adeseori am cunoscut într-un chip binecuvântat ce a vrut Domnul să spună prin cuvintele: “Din el vor curge nuri de apă vie”. Cerul descoperit deasupra capului meu, vederea câmpurilor verzi şi a multor mii de oameni, unii în trăsuri, alţii călare, iar alţii în copaci, uneori mişcaţi până la lacrimi, lucru la care se adăuga solemnitatea apropierii serii, toate acestea însemnau prea mult pentru mine, şi mă copleşeau”.
În predică el era plin de vigoare, putere şi simţire. Fiind exclus de la amvoanele bisericii, el predica în aer liber, în corturi şi hale, pe câmp, în livezi şi cimitire. Totdeauna aceste servicii erau ţinute la alte ore decât acelea ale bise­ricii oficiale. El predica o Evanghelie a bucuriei şi a simţirii, plină de cântare şi mişcare. Poporul se mişca încoace şi încolo în timp ce el vorbea, ca holdele coapte legănate de vânt.
La unele predici ale lui Whitefield din mulţimile de oameni ce îl ascultau, au fost cazuri când două mii de suflete se ridicau mărturisind că doresc să fie mântuite, iar câteodată nu era nici unul.
Despre “marea trezire” făcută de Dumnezeu prin White­field, Spurgeon pomenea cu adâncă admiraţie în nenumă­rate predici ale sale. Iată o frântură: “Nu aţi auzit niciodată de marea trezire făcută sub Whitefield? Să luăm de exemplu acea de la Camslang. El predica unei mari mulţimi adunate pe care nici o clădire nu o putea cuprinde. În timp ce pre­dica, puterea lui Dumnezeu s-a revărsat asupra poporului şi unul după altul au căzut în genunchi de parcă ar fi fost loviţi de cineva. În cele din urmă s-a socotit că nu mai puţin de trei mii de suflete se aflau strigând în acelaşi timp sub convingerea păcatului. El predica acum tunând ca Boanerges, apoi mângâind ca Barnaba, iar Evanghelia s-a răspân­dit atât de mult încât nici o limbă nu poate spune marile lucrări pe care le-a făcut Dumnezeu sub acea predică a lui Whitefield. Nici chiar predica lui Petru de la Rusalii nu a egalat-o”. El a făcut şapte călătorii pentru evanghelizări peste ocean în America şi străbătând ţara de la un capăt la altul el a contribuit mult la marea trezire, dând un impuls deo­sebit mişcării începută prin predicatorul Jonathan Edwards. Aici a avut şi unele din cele mai mari mulţimi adu­nate pentru ascultarea Evangheliei, uneori ridicându-se la câteva zeci de mii de ascultători. Charles Forbes Taylor spune că în America, Whitefield a predicat la un popor mai mare decât oricare altul, fără ajutorul microfonului sau radioului. S-a socotit că uneori întrunirile sale au depăşit cifra de 70.000 persoane care stăteau în aer liber, în timp ce acest vestitor înflăcărat proclama mesajul despre Cristos cel răstignit. Avea o voce clară şi sonoră. El a fost numit Demostene al amvonului. Vocea lui putea fi auzită pe Dru­mul Bristolului la un km depărtare pledând cu minerii din Kingswood, ca să se pregătească spre a se întâlni cu Dum­nezeul lor. El împreună cu Wesley au revărsat asupra na­ţiunii un puternic val de evlavie, care ca şi un torent a dobo­rât totul în calea lui. Ei au strălucit deasupra ţării ca un fulger în noaptea întunecoasă, făcând pe oameni să se mire de unde au venit şi cine sunt. Împlinind o lucrare aşa de mare, atât înlăuntru cât şi în afară, Evanghelia a ajuns să fie predicată cu multă putere şi vigoare”.
El căuta să prindă orice ocazie spre a vorbi oamenilor de mântuirea lui Dumnezeu. Un foc lăuntric îl mâna mereu la aceasta. Odată a trecut pe lângă un loc unde se făceau curse de cai şi unde erau adunaţi vreo 10.000 de oameni. Plin de îndrăzneală sfântă, a zis: “Cu ajutorul lui Dumnezeu, mă duc să atac pe diavolul în însăşi întăriturile sale”. A păşit pe teren, le-a predicat Evanghelia în câteva minute, apoi i-a lăsat să se uite la alergările de cai. Chiar dacă ar fi fost dat afară, pentru el nu ar fi fost ceva ruşinos. Fusese dat afară de la atâtea amvoane ale bisericii anglicane, nu ar fi considerat mare lucru să fie dat afară şi din hipodrom. Dar a avut reuşită.
Altădată, în ziua de Anul Nou 1740, fiind prin South Carolina, Statele Unite, a zărit undeva o horă, numaidecât a mers în mijlocul lor şi a început să le spună: “Diavolul se bucură de fiecare pas pe care voi îl faceţi”. Dansatorii se opriră din dans, muzica a încetat, iar el le-a predicat Evanghelia.
Pentru îndrăzneala sa şi pentru felul cum îşi făcea lucra­rea a avut multe de suferit. Preoţimea anglicană nu s-a mulţumit că l-au dat afară din biserici, ci acum alarmaţi că aduna mii de suflete şi în predicile sale, Whitefield ataca vehement corupţia lor, ei instigau anumite persoane să-l atace. Astfel nu odată, în timp ce predica afară în aer liber, a fost împroşcat cu ouă clocite, uneori a fost bătut, altădată a fost atacat cu cuţitul şi a primit împunsături. La Boston a fost rănit rău cu o piatră. Într-o zi, în timp ce se afla în cameră, a intrat un huligan să-l omoare, dar l-a văzut proprietăreasa şi a strigat după ajutorul vecinilor, care au venit şi l-au scăpat. Dar toate acestea, departe de a-l înspăimânta, din contră îl înflăcărau tot mai tare, căci vedea în ele ura diavolului şi minunata purtare de grijă a lui Dumnezeu. Vicarul de Bideford a înştiinţat poporul să nu meargă să-l asculte pe Whitefield fiindcă e rătăcit, dar a doua zi 10.000 s-au dus să-l asculte. Chiar nobilimea se aşeza la picioarele sale şi-i sorbeau cuvântul.
El predica cu putere şi zugrăvea adevărurile spuse cu scene ce păreau vii în faţa ochilor lor. Odată vorbea despre un orb care, fără să ştie, mergea spre marginea unei prăpăstii. Portretizarea a fost atât de dramatică încât atunci când a spus că a atins marginea, Lordul Chesterfield, care era prezent, a sărit în picioare şi a strigat: “O, Dumnezeule, s-a pră­buşit!” Altădată a predicat marinarilor şi le descria o fur­tună pe mare, cum rupe catargul şi corabia e gata să se scufunde. A făcut o pauză, apoi a strigat: “Ce urmează?” Toţi marinarii au sărit ca arşi şi au strigat: “Lansăm barca de salvare! Lansăm barca de salvare!” Faimoşii actori englezi Garrick, Foote şi Shuter îl ascultau cu mare plăcere. David Garrick a zis: “Aş da o sută de galbeni numai să pot spune “Ah!” cum spune Whitefield”. Mulţimile se topeau în plâns la predicile lui. La Cambuslang, lângă Glasgow în Scoţia, unde erau ceva sub 100.000 de ascultători, timp de o oră şi jumătate au fost scăldaţi în lacrimi. Atunci vreo 10.000 au fost convertiţi. Subiectele sale favorite au fost: “Naşte­rea din nou” şi “Judecata cea din urmă”. Prin ele, Duhul Sfânt a trezit mii şi mii de suflete. Oamenii îşi vedeau pă­cătoşenia lor, îşi plângeau păcatul şi primeau mântuirea lui Dumnezeu.
Când a vizitat America, se spune că celebrul predicator Jonathan Edwards, prin care s-a făcut marea trezire spirituală din secolul al XVIII-lea, ascultându-l nu-şi putea reţine plânsul. La fel distinsul bărbat de stat Benjamin Franklin era adânc impresionat de predicile lui. Unii susţin că atunci când a ţinut evanghelizări la Universitatea Harward toţi studenţii au fost convertiţi. La Philadelphia a pre­dicat de pe treptele tribunalului mulţimii ce se adunase în piaţa din centru. Erau vreo 30.000 de persoane, după soco­telile lui Benjamin Franklin. Pentru evanghelizările sale în acest oraş a fost construit un mare auditoriu, care a fost prima structură a Universităţii Pennsylvania. Tot lui i se datorează înfiinţarea Facultăţilor din Darmouth, Princeton şi Brown. El a contribuit la avansul marii treziri spirituale din America, începută prin Jonathan Edwards.
Whitefield a fost neobosit în lucrare. O putere sfântă îl întărea mereu. Munca intensă îi era o desfătare. Nu mult după convertire, a fost doborât de o boală. În febra mare se gândea că moare, dar o negresă credincioasă care îl îngrijea îi spuse: “Nu, Domnule Whitefield, nu veţi muri. Mai sunt încă mii de suflete care trebuiesc aduse la Cristos. Păstraţi-vă moralul ridicat, căci trebuie să trăiţi, nu să muriţi. Stăpânul dvs. are încă un lucru pe care trebuie să-l faceţi”.
Spurgeon spune despre el, căutând să arate munca ce a depus-o, în următoarele cuvinte de apreciere: “În viaţa lui Whitefield, nu-l poţi găsi în multe rânduri plângându-se de lipsa de credinţă - sau dacă a făcut-o, a fost când a pre­dicat numai de nouă ori pe săptămână, nicidecum nu s-a plâns când a predicat de 16 ori pe săptămână”. El a fost omul care a stat înaintea a 20.000 şi predica, iar convertiţii şi-i număra cu miile chiar la o singură predică, omul care a îndurat persecuţii şi totuşi a rămas neclintit, omul de care lumea nu era vrednică, omul care a trăit pentru cei din jurul său şi în cele din urmă a murit pentru cauza lor”.
Când îi studiezi viaţa, te uimeşte puterea de titan a lui Whitefield. Fiziceşte era de 1,65 m cu înfăţişare frumoasă, dar cam firav, cu plămâni slabi, însă cu o voce ce putea fi auzită de la un kilometru şi jumătate. În prima parte a lu­crării, rareori predica mai puţin de 16 ori pe săptămână. S-a calculat că a predicat 18.000 de predici în timp de 34 ani. Uneori a predicat şi de 4-5 ori pe zi. Nu e mirare că s-a îmbolnăvit de astmă. El nu avea o minte atât de logică ca Wesley, dar era plin de înflăcărare. Serviciile sale erau pline de viaţă şi entuziasm. Unii l-au criticat că în predicile sale uneori se abătea de la subiect, se rătăcea. El calm le-a răspuns: “Dacă oamenii se rătăcesc ca nişte oi, eu la fel trebuie să mă rătăcesc să-i caut”.
Fiindcă în predicile sale înflăcărate numea clerul “con­ducători orbi”, a întâmpinat o mare împotrivire. În 1739 deja au apărut vreo 49 publicaţii contra lui. În lucrul său a fost mult ajutat de Contesa de Huntington care a primit cu entuziasm convingerile lui şi i-a oferit oportunitatea de a predica nobilimii şi clerului. Cu banii ei a contribuit la ridicarea caselor de rugăciune, la susţinerea predicatorilor şi la fondarea unui seminar pentru instruirea păstorilor şi evangheliştilor.
“Am rugat pe Dumnezeu să mă facă un creştin extra­ordinar”, scria Whitefield în jurnalul său, şi Edwards spune despre el: “În duh, în rugăciune şi în muncă neobosită, în iubire pentru Cristos, în serioase şi necontenite eforturi de a câştiga pe oameni din păcatele lor la Domnul, el a fost exact cum ceruse în rugăciune: un creştin extraordinar”.
Avea o natură înflăcărată şi dramatică. El şi-a dat seama că spre a fi slujitor al lui Cristos trebuie să fii la dispoziţia unei Puteri irezistibile, să depinzi de Voinţa Lui, a cărui Suveranitate nu poate fi mulţumită cu nimic mai puţin decât predarea întregii fiinţe.
Verdictul aproape universal e că în puterea dramatică şi declamatorie, el n-a avut nici un rival în timpul său şi nici un superior în celelalte veacuri. Predicile lui înflăcă­rate ţâşneau ca nişte limbi de foc din convingerile sale arzânde, iar gesturile erau fără greşuri, în toată frumuseţea şi naturaleţea lor. Avea o extraordinară măsură de tact care-l făcea ca orator să se adapteze numaidecât la carac­terul şi dispoziţia auditoriului şi poseda un entuziasm fier­binte, molipsitor, care, ca un torent, dobora orice piedici din cale.
Toate aceste caracteristici aparţineau laturii exterioare a slujbei sale şi se poate spune că fără ele, campaniile sale de evanghelizare în aer liber probabil n-ar fi avut acelaşi succes. E bine însă să ne dăm seama de felul cum el a privit oportuni­tatea. Pentru el, Anglia era teatrul unei mari bătălii, a unui grozav război, care trebuia purtat cu tot armamentul de către cei credincioşi, altfel ziua avea să fie pierdută şi sufletele la fel pierdute pe veci. El nu s-a bazat pe retorică, nici pe dibă­cia dramatică. Pe acestea le folosea doar aşa cum a zis Pavel: “M-am făcut tuturor totul, ca oricum să mântuiesc pe unii din ei”. Prin ele şi-a câştigat ca admiratori pe Garrick, David Hume, Benjamin Franklin, Lordul Chesterfield şi pe Contesa Huntington. Avea însă calităţi lăuntrice. O dragoste adâncă pentru cei păcătoşi îl mistuia şi-l făcea neastâmpărat. Nimeni până la el n-a coborât la mineri şi la cei oropsiţi care se zbăteau în mizerie. Vocea lui, uneori aspră, alteori înăbuşită în lacrimi a fost o solie divină pentru ei. Şi mai avea un curaj neînfricat. El a înflăcărat mulţimile, a trezit credinţă şi a inspirat idealuri nobile unui popor întreg.
Printre lucrările cele mai de seamă scrise de el sunt: “Istoria creştină” sau o privire generală asupra progresului Evanghe­liei în Anglia, Wales, Scoţia şi America, o serie de predici şi lucrări autobiografice.
Lucrarea sa în cele două continente a ajuns la sfârşit pe data de 30 septembrie 1770. Cu o zi înainte, un prieten l-a sfătuit să se oprească de la predicarea Evangheliei. Era în Nowburyport, Massachusetts, în cea de a şaptea călătorie în America. “Domnule, nu mai eşti bun de nimic, decât să te aşezi în pat” i-a zis prietenul. “Cu adevărat” zise Whitefield. Apoi bătu din palme şi privi spre cer zicând: “Doamne Isuse, sunt obosit în lucrul Tău, dar nu de lucrul Tău. Dacă nu mi-am terminat lucrul mai lasă-mă odată să vorbesc despre Tine, să pecetluieşti adevărul Tău, să vin acasă şi să mor”. Seara a predicat din textul: “Cercetaţi-vă să vedeţi dacă voi înşivă sunteţi în credinţă”. Între altele el a zis: “Soarele meu a răsărit şi prin ajutorul cerului am dat lumină multora. Acum e spre apus... o, nu, e să răsară la zenitul gloriei nemuritoare... Trupul meu e epuizat, dar duhul meu se întăreşte. Ce mult aş vrea să predic veşnic pe Cristos. Dar mor să fiu cu El”. Din cauza obiceiului său să se scoale la ora 4, el şi-a trimis ascul­tătorii acasă, şi la ora 10 s-a dus să se culce.
Pe la ora 2 noaptea a făcut o criză de astmă. După ce s-a mai liniştit a început să se roage pentru cei nemântuiţi, pentru copiii orfani ce-i îngrijea la Betezda. Pe la ora 6 dimineaţa a murit pe genunchi rugându-se. Şi-a încetat munca şi a mers să-şi primească răsplata.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   26


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət