Ana səhifə

Lumini peste veacuri


Yüklə 2.51 Mb.
səhifə1/26
tarix24.06.2016
ölçüsü2.51 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
LUMINI PESTE VEACURI

de Petru Popovici


Isus a zis: “Voi sunteţi lumina lumii”

(Matei 5:14)


CUPRINS:
VOLUMUL I

Cuvânt înainte

1. Policarp

2. Augustin

3. John Wycliffe

4. Savonarola

5. Jerome de Praga

6. Jan Hus

7. Thomas Cranmer

8. Balthasar Hubmaier

9. Menno Simons

10. John Milton

11. Richard Baxter

12. Jonathan Edwards

13. David Brainerd

14. John Wesley

15. George Whitefield

16. John Knox

17. George Müller

18. John Smyth

19. Roger Williams

20. Zinzendorf

21. Johann Gerhard Oncken

22. V. Gh. Pavlov

23. George Truett

24. Kagava

25. Henry Moorhouse

26. Gipsy Smith

27. Helen Keller

28. Wernher von Braun

29. William Booth

30. Robert McCheyne


VOLUMUL II

Prefaţă


1. Misionarismul în primele veacuri

2. Ulfila

3. Patrick

4. Columba

5. Petru Valdo

6. Raymond Lull

7. Francis Xavier

8. John Elliot

9. Misionarii moravieni

10. William Carey

11. Adoniram Judson

12. Robert Moffat

13. David Livingstone

14. Felix Neff

15. Hudson Taylor

16. James Chalmers

17. G. N. Gordon

18. John G. Paton

19. Cinci misionari martirizaţi

20. Rachela Saint

21. Radu Taşcă

22. Avram Barbu


VOLUMUL I
CUVÂNT ÎNAINTE
Încă din copilărie mi-au plăcut biografiile. Le citeam cu plăcere şi le savuram. Caracterele nobile, care au fost bine­cuvântări pentru alţii, stârneau în mine dorinţa şi ruga să devin şi eu folositor şi binecuvântat pentru alţii. Apoi am constatat aceeaşi afecţiune pentru biografii la majoritatea tinerilor; ba chiar şi cei încărunţiţi de zile iubesc o aşa lectură. De aceea, am căutat să lucrez această colecţie de biografii. Din mulţimea mare de lumini ale lui Dumnezeu, aşezate să lumineze într-un loc întunecos, am ales doar câteva spre învăţătură că pentru a lumina nu e necesar să fii bogat, sau învăţat, sau cu o sănă­tate de oţel, ci trebuie să fii aprins de Duhul Sfânt cu dragoste pentru Dumnezeu şi pentru lumea pierdută. Ei au luminat în timpul vieţii, iar prin lucrările lor, prin exemplul trăirii au luminat peste veacuri. La unele biografii am început să lucrez cu 25 ani în urmă, dar abia acum au ajuns să vadă lumina tiparului.
Lucrarea de faţă nu e o traducere, ci o prelucrare după mai mulţi autori pe care i-am consultat. Despre unii sunt lucrări voluminoase, dar eu am căutat să iau doar ce mi s-a părut mai important şi mai folositor. A trebuit să cercetez zeci de volume, însă nu-mi pare rău, munca mi-a fost răsplătită din plin, căci eu însumi am fost inspirat, am primit lumină de la aceste lumini peste veacuri. Şi sunt ferm convins că şi cel în mâna căruia va ajunge această carte, în părtăşia cu sfinţii Domnului, va dori şi el să devină un copil al Domnului: mai sfânt, mai rugativ, mai ascultător de Domnul, mai harnic în măreaţa lucrare la care, prin harul Său, am fost făcuţi părtaşi.
Sufletele ce trăiesc în întunericul păcătoşeniei au nevoie disperată de lumină. Oare vei fi tu unul care să primeşti lumina şi apoi să o împărtăşeşti altora? Vrei tu să fii o lumină aprinsă, chiar dacă trebuie să te topeşti, să te consumi? Eu mă rog ca Domnul, prin Duhul Sfânt, să folosească aceste lumini, ca să te aprindă pentru El. Atunci te vei uni şi tu cu mine în rugă de mulţumire către Dumnezeul oricărui har, care ne-a dat o menire aşa de scumpă, să fim lumini.
Datorez mulţumire şi ajutoarelor pe care mi le-a dăruit Domnul: tânărului Dan Cristea care a dactilografiat această lucrare, fraţilor Victor Dumitrescu şi Vladimir Pahomi care, fără să fie tipografi, au tipărit-o şi multor altora care au muncit, ca tu să o poţi citi. Iar toată gloria să fie adusă Domnului, singurul care o merită.
22 noiembrie 1981

PETRU POPOVICI


CAPITOLUL 1

POLICARP
Policarp a fost unul din creştinii de seamă care a făcut legă­tură între apostolii Domnului Cristos şi creştinii din secolul al doilea. El a fost convertit prin apostolul Ioan şi mai târziu a fost ordinat tot de Ioan ca păstor sau episcop al bisericii din Smirna. El nu e pomenit cu numele în Noul Testament, dar se crede că el ar fi fost îngerul bisericii din Smirna, căruia i se adresează de către Domnul scrisoarea din Apocalipsa. Într-o scrisoare a lui Irineu către Florin, Policarp e numit “binecuvântatul şi apostolicul prezbiter”. Scrisoarea e păs­trată în lucrarea istoricului bisericesc Eusebiu. Irineu descrie discuţia sa cu Policarp şi cum acesta istorisea cele relatate de apostolul Ioan şi de ceilalţi care au văzut pe Domnul. Deci, el a auzit învăţătura şi minunile Domnului Isus Cristos din gura martorilor oculari. El a fost un elev al apostolului Ioan cu care a petrecut mulţi ani.
Nu ştim precis data naşterii sale, unii dau anul 65 A.D. iar alţii anul 70, dar documentele arată că a trăit până în anul 166 A.D., când a fost martirizat. Policarp a fost un bun cunoscător al Scripturilor. El era familiar cu scrierile Noului Testament deşi nu erau încă puse împreună şi a căutat să păstreze în biserică învăţătura curată a Evangheliei. El a avut mai mulţi elevi pe care i-a instruit în cunoaşterea Scripturilor. Unul din ei a fost Irineu.
Întrucât creştinismul era în faza primară, s-au ivit şi o seamă de învăţături străine. Marcion, un gnostic care respingea Vechiul Testament şi accepta doar Evanghelia după Luca şi epistolele pauline, a căutat să înveţe că Cristos Domnul nu a avut corp omenesc ca noi. Această învăţătură în mod in­direct anula valoarea jertfei Sale, căci dacă n-a avut corp ca pământenii, înseamnă că nici nu a suferit. Atunci Ignatius a scris lui Policarp: “După cum vântul îl cheamă pe coman­dantul corabiei, aşa vremurile te cheamă pe tine, aşa vremu­rile cheamă la studiu reverent şi fără teamă în Biserică”.
Pe de altă parte, a început să se ivească clericalismul. Păsto­rul bisericii din Roma, a început să se considere mai mare decât ceilalţi şi încerca să se impună să fie ascultat. Calcularea datei Paştelor a produs o neînţelegere. Cei din răsărit au sta­bilit o dată, episcopul din Roma Anicetus a stabilit altă dată. Atunci Policarp a făcut o călătorie la Roma să aplaneze neînţelegerea. Era prin anul 154. S-a întâlnit cu Anicetus, au avut un timp plăcut împreună, dar nici unul nu a fost gata să cedeze. Tot în această vreme, Policarp s-a întâlnit cu mai mulţi ucenici ai lui Marcion, cărora le-a spus că el a primit învăţătura de la martori oculari, care au afirmat că Isus S-a născut şi a avut corp omenesc. Astfel, pe unii i-a readus îna­poi în Biserică. Se spune că într-o zi, l-a întâlnit chiar pe Marcion pe străzile Romei. Când Marcion l-a strigat, Policarp l-a ignorat. Atunci Marcion a strigat mai tare: “Nu mă cu­noşti?” - “Da, a zis bătrânul Policarp, cunosc pe întâiul născut al Satanei” - şi şi-a văzut de drum.
Policarp a fost animat şi de un spirit misionar. Chiar dacă nu a putut să facă vizite altor biserici, simţea cu ei, se interesa de ei şi căuta să le scrie. Istoricul Eusebiu spune că de la el ne-a rămas o scrisoare care a fost adresată fraţilor din Filipi. Această epistolă arată că el cunoştea scrierile Noului Testa­ment şi dă o seamă de citate. Policarp a fost un umil slujitor al lui Cristos. În scrisoarea către biserica din Filipi, el a scris: “Nici eu, nici vreun altul ca mine nu poate atinge înţelepciu­nea binecuvântatului şi gloriosului Pavel, care a fost printre voi... şi care de-asemenea în absenţă v-a scris o epistola, din care vă puteţi edifica în credinţa dată vouă”.
Pentru că era un creştin cu mare influenţă când s-a pornit un val de persecuţii, poporul a strigat să fie prins Policarp. Suferinţele, statornicia şi martirajul său le-am descris în cartea “Graiul martirilor din secole”.
CAPITOLUL 2

AUGUSTIN
Augustin Aurelian s-a născut la 13 noiembrie, 354 după Cristos, la Tagaste în Africa de nord, nu departe de Cartagina. Pe tatăl său îl chema Patricius, iar pe mamă Monica. Tatăl era păgân şi ducea o viaţă libertină, mamă-sa în schimb era o bună creştină şi trăia o viaţă sfântă. Ea l-a crescut în învăţătura creştină. Şcoala a urmat-o în oraşul său, apoi a continuat-o în oraşul vecin Madaura.
La vârsta de 17 ani - fiindcă prezenta o minte sclipi­toare, - părinţii l-au dat să studieze literatura la Cartagina. Apoi şi-a completat studiile cu retorica şi filozofia. Aici a stu­diat filozofia lui Cicero în opera sa numită Hortenzius şi a prins gust de cugetare.
Când a plecat de acasă, mamă-sa l-a îndemnat să se pă­zească de păcatul desfrâului, dar viaţa imorală din jur şi in­fluenţa liberalistică a tatălui, l-au făcut ca departe de părinţi să lepede învăţăturile mamei şi să se dea desfrâului. Astfel, la 18 ani a avut un copil ilegitim. Lepădase învăţătura creştină, ajunse-se cu totul decăzut.
Prin anul 374, la vârsta de 20 ani a revenit în oraşul său natal la Tagaste şi a deschis o şcoală de gramatică. Dar aici a stat numai un an şi s-a mutat din nou la Cartagina unde şi-a deschis o şcoală de retorică pe uliţa bancherilor. Unii din copiii celor mai bune familii a ajuns să-i aibă în şcoala sa. Timp de nouă ani a continuat să predea retorica şi îşi câştigase o bună reputaţie ca profesor. Era mândru că elevii lui de azi vor fi conducătorii de mâine ai lumii latine. Dar într-o zi o ceată de huligani gălăgioşi, foşti elevi de ai lui, au intrat în şcoală, au început să vocifereze la el, apoi i-au apucat masa birou, i-au sfărâmat-o, iar bucăţile le-au scos afară şi le-au ars. Atunci a hotărât să închidă şcoala şi să plece la Roma ca să-şi deschidă acolo o şcoală.
În perioada aceasta, el acceptase învăţătura maniheilor, un fel de amestec de religia lui Zoroastru cu unele învăţături creştine. Secta aceasta apela la raţiune, la cunoaşterea per­fectă şi pretindea că are adevărul pur. Timp de nouă ani, Augustin a fost adeptul acestei secte.
În tot acest timp, mamă-sa era adânc îndurerată de starea lui. Ea s-a dus la un prezbiter şi a stat cu el de vorbă despre Augustin. În timpul discuţiei, a podidit-o un torent de plâns. Când s-a mai liniştit, prezbiterul a zis: “Este imposibil să piară fiul unor aşa lacrimi”. Pentru mai mulţi ani, aceste cuvinte au fost pentru ea ca un mesaj din cer.
Augustin având unele nedumeriri cu caracter ştiinţific, înainte de a pleca la Roma, a avut o întâlnire cu episcopul Faustus, cel mai renumit învăţător al maniheilor, întrebându-l despre diferenţa de păreri între manihei şi greci în ce priveşte astronomia, episcopul şi-a mărturisit ignoranţa sa şi dezinteresul în această chestiune. Aceasta l-a deziluzionat pe Augustin şi l-a făcut să renunţe la maniheism. Prin anul 383 cu credinţa sa zdruncinată şi cu cariera ruinată de huli­gani, Augustin s-a decis să plece la Roma. Când a aflat mamă sa despre aceasta, a stăruit de el să nu meargă în cetatea aceea stricată. Totuşi, pe ascuns, el şi-a pregătit bagajele de plecare.
În ziua când a plecat să ia corabia spre Roma, a constatat că mamă-sa era în urma lui. El s-a oprit şi i-a spus că nu pleacă, ci doar se duce pe corabie să întâlnească pe un prieten, iar ea să-l aştepte la capela Sf. Ciprian de pe deal până se întoarce. O minţea. Monica l-a aşteptat la capelă toată noaptea, dar el n-a mai venit. Corabia şi-a ridicat pânzele şi l-a dus la Roma. Monica şi-a dat seama că a fost înşelată de fiul ei şi aceasta a mărit mult durerea ei, dar pe de altă parte a determinat-o să se roage şi mai intens pentru mântuirea fiului ei.
Ajuns la Roma, Augustin s-a îmbolnăvit rău de febră. Era aproape de moarte. Însă nici chiar atunci nu a căutat să se apropie de Dumnezeu. După ce s-a făcut mai bine, a început să caute adevărul la filozofii greci. A studiat platonismul şi scepticismul, dar n-a găsit pace. A trăit doi ani de mari frământări lăuntrice.
În marea metropolă de pe cele şapte coline, restabilit deplin în sănătatea sa, Augustin şi-a deschis o şcoală de retorică. După un an, un înalt demnitar l-a numit profesor de retorică la Milano. În acest oraş, cel mai de influenţă om era un creştin, episcopul Ambrosie. Era natural ca noul profesor să caute să-l întâlnească. Ambrosie i-a spus un bun venit în oraşul lor, s-a întreţinut cu el şi i-a câştigat simpatia. Aceasta l-a determinat pe Augustin să dorească să-l asculte predicând.
După ce l-a auzit odată, Augustin a recunoscut că stilul său e sclipitor. Ascultând mesajul creştin cu spirit critic a început să zărească adevărul şi să-şi zică despre credinţa mamei sale că nu e chiar iraţională.
Atunci a sosit Monica la Milano. El a spus mamei sale că nu mai este maniheist, şi a adăugat că încă nu e creştin. Pentru Monica aceste spuse au fost un îndemn la mai multă rugăciune. Împreună cu fiul ei, Monica a luat parte în mod regulat la întrunirile bisericii creştine din Milano.
Odată Ambrosie a ţinut o predică despre regele David. El a zis: “Că a păcătuit a fost omeneşte, că s-a pocăit însă a fost ceva excepţional. Oamenii îl urmează pe David în păcă­tuire dar îl părăsesc când el se ridică şi mărturiseşte păcatul, când se pocăieşte”. Trecutul lui Augustin i-a apărut în faţă. David s-a pocăit, dar el nu a făcut aceasta. Încet, încet necre­dinţa lui a început să se spulbere. El a devenit convins că Isus a fost născut din fecioară şi că Biblia e o carte inspirată. O mărturie puternică a fost viaţa sfântă a marnei. Ea nu era egală cu el în învăţătură, dar îl depăşea cu mult în caracter.
Mai avea încă un mare obstacol. El credea că nu se poate scăpa de viaţa sa imorală. Dorea să devină creştin, dar simţea că nu-şi poate birui poftele şi patimile. Era prea robit de păcat. Nu vedea cum ar putea el să trăiască viaţa creştină în curăţia ei. Vechiul fel de vieţuire nu-l mai mulţumea, viaţa îi devenise o luptă. În iulie, anul 386, el a împărtăşit prietenu­lui său Alypius frământările sale. Deodată a izbucnit în plâns. Numaidecât a ieşit afară în grădină, a îngenunchiat sub smochin şi a început să strige: “Doamne, până când vei fi mânios împotriva mea? Nu-Ţi aduci aminte de păcatele tine­reţii mele? Până când vei zăbovi? Mâine, poimâine? De ce nu astăzi? Doamne, de ce nu pui capăt păcătoşeniei mele chiar în această oră?”
În acel moment în grădina vecinului a auzit pe o fetiţă cântând: “Toile, lege! Toile, lege!” adică “Ia, citeşte! Ia, citeşte!” El s-a întrebat dacă fetiţa se joacă sau că e o poruncă divină pentru el să ia Biblia şi s-o citească. S-a dus a luat manuscrisul epistolei către Romani care îl avea acolo pe o masă şi pasajul pe care i s-au oprit ochii a fost acesta: “Să trăim frumos, ca în timpul zilei, nu în chefuri şi în beţii; nu în curvii şi în fapte de ruşine; nu în certuri şi în pizmă, ci îmbrăcaţi-vă în Domnul Isus Cristos, şi nu purtaţi grijă de firea pământească, pentru ca să-i treziţi poftele”.
După ce a citit textul, el îl arătă lui Alypius zicând: “M-am îmbrăcat în Isus Cristos şi inima mea e plină de lumină păcii”. Amândoi s-au dus la Monica şi i-au istorisit totul. Astfel, după 32 de ani, rugăciunile ei au fost ascultate. Ea s-a bucurat nespus. După aproape un an de rugăciune, post şi studiu special, la Paşte în anul 387 după Cristos, Augustin a fost botezat de Ambrosie, împreună cu fiul său Adeodatus, care avea 14 ani, şi cu prietenul său Alypius.
În perioada între convertire şi botez, Augustin a scris o lucrare cu caracter filozofic numită Soliloquia (De vorba cu sine însuşi). În ea tratează despre cunoaşterea adevărului.
După pocăinţa sa, Augustin s-a gândit să se întoarcă la Tagaste şi să trăiască o viaţă liniştită în biserica creştină de acolo. În timp ce aştepta la Ostia după corabie ca să plece spre Africa, Monica, buna lui mamă, a murit. Era în vârstă de 56 ani. A fost răpusă de friguri. Cu vreo cinci zile înainte, ea îi spusese: “Speranţa mea pentru lumea acesta s-a realizat. O singură dorinţă am mai avut în această viaţă: să te văd pe tine creştin, înainte de a muri”. La scurt timp apoi a murit şi fiul său.
Moartea mamei şi a fiului l-a făcut să-şi schimbe planul şi să mai rămână încă un an şi jumătate la Roma. În acest timp a scris patru cărţi. Nu-şi dădea seama atunci că această lansare în arta scrisului îl va face o mare binecuvântare şi va influenţa creştinismul pentru mai multe veacuri.
În anul 388, când s-a dus în Africa, el a vândut moşia tatălui său şi banii a împărţit săracilor. A reţinut doar o casă pentru comunitatea creştină din Tagaste. Timp de trei ani, Augustin s-a dedicat meditaţiei şi a continuat să scrie.
În anul 391, el a vizitat biserica creştină din Hippo Regius, un oraş la vest de Cartagina, lângă mare. Membrii bisericii l-au primit cu multă bucurie. Mai târziu fraţii din Hippo au hotărât să fie ordinat ca ajutor al bătrânului prezbiter Valerius. El a rămas la Hippo, iar în anul 396 Valerius a murit şi i-a luat el locul, în fruntea bisericii din Hippo. Următorii 34 de ani au fost foarte rodnici, în timpul vieţii sale, Augustin a scris peste 70 de cărţi, dintre care două sunt recunoscute şi azi în literatura universală ca şi cărţi de o deosebită valoare: “Ceta­tea lui Dumnezeu” şi “Mărturisiri”. Cartea “Cetatea lui Dumnezeu” a fost inspirat să scrie când căpetenia goţilor Alaric a capturat Roma în anul 410 după Cristos. În ea, Augustin descrie originea şi dezvoltarea a două cetăţi. Una “Cetatea acestui pământ” care e compusă din oameni ce trăiesc pentru ei înşişi şi lucrări materiale. În contrast cu aceasta e “Cetatea lui Dumnezeu” care e formată din oameni inspiraţi de dragostea lui Dumnezeu, care trăiesc pentru Dumnezeu, pentru folosul altora. Augustin considera toată istoria ca pregătire a acestor două cetăţi. Ea era o apărare a creştinătăţii contra acuzelor ridicate de păgâni.
Cartea “Mărturisiri” sau “Confesiuni” a fost supranumită “una din o sută de cărţi mari ale vremii”. În cartea aceasta el vorbeşte cu Dumnezeu. O frază mult citată din ea este: “Tu ne-ai făcut pentru tine şi sufletele noastre nu se odihnesc până nu se odihnesc în Tine”. În această carte se găsesc datele biografice ale vieţii sale şi o analiză a comportării sale în diferite clipe grele, în momente de criză. Ne înfăţişează viaţa de patimi cu consecinţele lor dezastruoase; convertirea; cum de la viaţa ruinată de păcat a ajuns la o altă viaţă; ispite prin teatru şi amfiteatru; viaţa viitoare; etc. Cartea e o fru­moasă scriere apologetică pentru noii convertiţi. Ea a fost scrisă prin anul 400 după Cristos pe când era prezbiterul bisericii creştine din Hippo.
În scrierile sale contra pelagianismului, care tăgăduia căderea omului şi păcatul din firea lui, Augustin arată că omul e corupt în firea sa şi că îi este cu neputinţă să se mântuiască singur, dar poate fi mântuit într-un singur fel: prin harul lui Dumnezeu arătat în Cristos şi că se poate bucura de acest har prin credinţă. Din aceste scrieri a fost inspirat Martin Luther când a formulat învăţătura mântuirii prin credinţă şi a rupt cu catolicismul.
Augustin a fost un gigant în viaţa bisericească, dar nici el nu a fost desăvârşit. Şi el are unele scrieri pe care nu le putem accepta. El a pledat pentru o clasă privilegiată de cle­rici; el a cerut pedepsirea celor ce se abat de la învăţătura bisericii, astfel s-a născut Inchiziţia: el a scris că până la jude­cata de apoi sufletele trec printr-un foc curăţitor şi de aici a luat naştere învăţătura despre Purgatoriu; el a susţinut predestinaţia, că Dumnezeu din veci pe unii i-a rânduit pentru rai, iar pe alţii pentru iad. E bine ca noi să discernem adevărul prin lumina Bibliei, iar când cineva e de altă părere, noi să rămânem lângă învăţătura Bibliei (Galateni 1:8).
La 28 august anului 430, în timp ce oraşul Hippo se afla asediat de Vandali, sub conducerea lui Geiseric, Augustin a trecut la cele veşnice. El a fost ultimul prezbiter sau episcop de Hippo, căci în anul 432, oraşul a fost ars de Vandali şi niciodată nu s-a mai ridicat la faima ce a avut-o înainte.
Viaţa lui Augustin arată că Dumnezeu e gata să schimbe viaţa celui decăzut şi să facă din ea o glorie pentru numele Său, o mare binecuvântare pentru alţii, chiar peste veacuri, şi să dea un renume mult mai presus de slava deşartă a lumii.
CAPITOLUL 3

JOHN WYCLIFFE
Biserica Protestantă din Anglia susţine că îşi are originea în Biserica Primară a Britaniei. Începutul creştinismului în acele insule e învăluit în ceaţa istoriei şi nu se poate preciza în mod hotărât cine le-a vestit Evanghelia de prima dată, “dar e sigur - zice Episcopul Jewel - că Biserica din Britania, acum numită anglicană, nu a primit credinţa prima dată de la Roma”. Unii autori printre care sunt: Usher, Stillingfleet şi Godwin cred că biserica a fost înfiinţată de apostolul Pavel în perioada dintre prima şi a doua întemniţare a sa la Roma. Alţii înclină să creadă că creştinismul a fost introdus prin anul 58 de către Bran, tatăl lui Caractacus, care a fost deţinut şapte ani ca ostatic la Roma. La pretenţia catolicilor că Papa Eleutherius ar fi fost apostolul bretonilor, apologeţii englezi dau replica: “Regele Lucius a fost botezat aproape cu 150 de ani înainte de Constantin, primul împărat creştin, care şi el s-a născut tot în insulele britanice, şi credinţa a fost plantată aici cu mult înainte, fie de Iosif din Arimatea, de Simon Zelotul sau de greci”. Datorită faptului că britanicii sărbătoreau Paştele ca cei din Răsărit şi nu ca Roma, îndreptăţeşte susţinerea că ei au primit creştinismul din Răsărit şi nu de la Roma.
Cineva susţine că Augustin ar fi fondatorul bisericii creştine din Anglia. El a vizitat Anglia în anul 597. Dar pretenţia aceasta e spulberată de faptul istoric că biserica creştină a existat cu mult înainte şi că ea deja a avut martorii ei. Biserica Romei, prin trimiterea lui Augustin şi a altor însărci­naţi ai ei, a dorit doar să-şi extindă autoritatea şi asupra lor. Aşa se explică faptul că mereu au existat stări de tensiune între creştini din Anglia şi Biserica Romei. Întotdeauna au fost oameni care citind Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, nu s-au putut mulţumi cu o religie formală, ci au căutat să trăiască după adevărul Evangheliei, demascând creştinis­mul formal şi trezind pe alţii la o viaţa nouă. Aceşti făclieri ai adevărului erau gata de orice sacrificiu. Un astfel de bărbat neînfricat a fost John Wycliffe.
El a fost denumit “Luceafărul de dimineaţă al Reformei”. Era de sânge saxon, născut prin anul 1320 la Hipswell, aproape de Richmond, Yorkshire, Anglia. A studiat la Ballion College din cadrul Universităţii Oxford, care pe aceea vreme avea 30.000 studenţi. A fost foarte silitor la învăţătură, iar la terminare a rămas profesor la Oxford, dovedindu-se unul dintre cei mai învăţaţi oameni ai vremii sale. În filo­zofie, el a aparţinut curentului realist în contrast cu marea majoritate care aparţineau curentului nominalist. O mare influenţă asupra gândirii sale au exercitat scrierile lui Augustin.
În anul 1365 a intrat în graţia prinţului John de Gaunt, fiul regelui englez Edward al III-lea, datorită viguroasei apărări a dreptului coroanei de a limita autoritatea tempo­rală a bisericii. În 1366 se pare că a devenit unul din capelanii curţii regale. În 1372 şi-a luat doctoratul în teologie la Oxford. În 1374 a fost numit de rege preot în oraşul Lutterworth. În timpul acesta, a scris în limba latină o seamă de pamflete cu motivări ce justificau refuzul Angliei de a plăti tributul pretins de papa. În acea vreme erau doi papi: unul la Avignon în Franţa şi altul la Roma. Anglia nu mai plătise tribut papei de 33 ani. În anul 1365, Papa Urban al V-lea de la Avignon a scris o scrisoare regelui Edward al III-lea cerându-i să plătească tributul. Cum Anglia se afla în război cu Franţa, ei nu au fost gata să trimită bani pentru înarmarea duşmanului lor. Regele a supus cererea parlamentului şi hotărârea a fost să nu se dea nici un tribut.
În anul 1375, el a fost numit în comisia regală ce urma să confere cu ambasadorii papei la Bruges, Belgia. La fel a fost însărcinat de rege să facă parte dintr-o comisie ce avea să negocieze pace cu Franţa. Un an mai târziu, Wycliffe a enunţat “doctrina stăpânirii cum se găseşte în har”, conform căreia atât autoritatea eclesiastică cât şi cea seculară sunt conferite în mod direct prin harul lui Dumnezeu. În conse­cinţă, când deţinătorul săvârşeşte păcate de moarte, el pierde această autoritate.
În legătură cu această, el acuză biserica catolică de vena­litate, corupţie şi fel de trai cu totul lumesc. Aceasta a făcut-o în predici atât la Oxford cât şi la fel pe calea scrisului. Pamfletele lui circulau ca pâinea caldă prin toată Anglia. Autoritatea seculară a papei era subminată din temelii în mijlocul poporului englez, care era sătul de o aşa autoritate.
Drept rezultat al acestor acţiuni, Papa Grigore al XI-lea a dat o bulă prin care îl acuza pe Wycliffe de erezie şi-l soma să se prezinte înaintea lui William Courtenay, episcopul Londrei. Datorită unor mari manifestări de protest făcute de populaţie, interogarea aceasta a fost anulată. În anul 1378 a fost somat a doua oară să se prezinte la Lambeth. Dar datorită protecţiei reginei Ioana, mama tânărului rege Richard al II-lea, a scăpat doar cu o mustrare scrisă. Suportul ce-l avea din partea casei regale, din partea nobililor, din partea oamenilor învăţaţi l-a înfuriat pe papa. Vedea cum cresc în Anglia sentimentele reformei şi cum scaunul papal pierde controlul.
Pe de altă parte, Wycliffe, văzând asentimentul poporului, a devenit mai îndrăzneţ. El a pledat pentru restructurarea învăţământului teologic fără intervenţia papei sau a prelaţilor străini. A cerut ca Biblia să fie luată ca singura sursă a ade­vărului. A tăgăduit doctrina infailibilităţii papei şi a conciliu­lui. A denunţat învăţătura despre transsubstanţiere şi purga­toriu. Susţinea că clerul nu e să stăpânească, ci să slujească poporul. Aceste învăţături incendiare au ajuns să fie duse şi peste hotare. Pamfletele lui, în secret, au ajuns să fie purtate în multe ţări ale Europei. Ele erau un fel de strigăt de trezire. Încă nu exista tiparul, dar erau copiate cu grijă şi date din mână în mână, îndeosebi intelectualilor.
Wycliffe a protestat cu toată energia lui împotriva pur­tării scandaloase a călugărilor cerşetori, împotriva închinării la icoane, la moaşte, împotriva celibatului preoţilor, împo­triva indulgenţelor, împotriva folosirii în biserică exclusiv a limbii latine prin care se ascundea Biblia de a putea fi înţeleasă de popor. “Daţi poporului Biblia - zicea el - şi atunci şi numai atunci ei se vor mişca cu privire la libertate şi educaţie şi vor acţiona ca atare în cele religioase, politice şi sociale”.
În mai 1378 s-a ţinut un conciliu în marea sală a mănăstirii călugărilor negri din Londra. La conciliu au fost episcopi, profesori de teologie, preoţi, stareţi, călugări. Wycliffe a tre­buit să se înfăţişeze pentru judecată, şi i s-a cerut să-şi retragă învăţăturile. Dar el nu numai că nu a fost gata să-şi retragă învăţăturile, ci plin de îndrăzneală a început să atace toată corupţia bisericii, să demaşte sistemul gigantic de fraudă al papalităţii cu vânzarea iertării păcatelor, cu slujbe pentru scoaterea din purgatoriu a sufletelor morţilor. După trei zile de judecată, învăţăturile lui au fost condamnate, iar el a fost excomunicat. Fiindcă era om de mare renume, fiindcă avea ocrotirea casei regale şi prea mult popor de partea sa, conciliul nu a trecut la condamnarea sa.
Atunci a trebuit să părăsească catedra de profesor, i s-a interzis să predice şi a trebuit să retragă cu totul la Lutterworth. Aici el s-a apucat de traducerea Bibliei din limba latină, traducerea Vulgata, în limba engleză. Timp de 15 ani a muncit din greu ca să pună Biblia în mâna poporului său. Cum termina anumite porţiuni din Biblie, ele erau copiate cu mână şi răspândite în popor. Ca toată Biblia să fie copiată se muncea 10 luni. Astfel că o Biblie întreagă era foarte costisitoare şi poporul de rând nu putea să o aibă. Atunci el a angajat o seamă de preoţi săraci şi studenţi la teologie, care mergeau prin comune şi citeau oamenilor Evanghelia. Ei şi-au însuşit învăţăturile lui Wycliffe şi odată cu citirea Bibliei le răspândeau în popor. Aceşti predicatori au fost numiţi “lolarzi”. Ei s-au înmulţit foarte mult. Ei se găseau în toate păturile sociale, între ţărani şi între baroni, chiar şi în chilioarele călugărilor. Cuvântul lolard însemna flecar, leneş şi era dat în bătaie de joc. Curând însă, datorită creşterii rapide în număr a lolarzilor, acest nume de râs, a devenit o pricină de groază. Toţi cei ce acceptau învăţăturile biblice ale lui Wycliffe s-au numit lolarzi. Fiecare lolard căuta să împărtăşească Evanghelia altuia. Fiindcă erau prea scumpe copiile de pe cărţile Bibliei, lolarzii ajutau pe ascultătorii lor să înveţe texte întregi pe de rost. A rămas înscris pe pagi­nile istoriei cum o tânără învăţată, Alice Collins, a fost chemată la o întrunire să spună din memorie cele zece porunci şi porţiuni din epistolele lui Pavel. În acea vreme era o mare foame după Cuvântul lui Dumnezeu. Unii închiriau pentru bani porţiuni din Biblie pentru o oră, alţii dădeau o sarcină mare de fân să aibă un capitol din Biblie pentru o oră.
Creşterea mare în număr a lolarzilor e relatată astfel de un scriitor roman din aceea vreme: “Jumătate din credincioşi părăsesc biserica catolică şi trec de partea lolarzilor”. Pro­babil e o mică exagerare, dar conţine şi adevăr. Mai târziu s-au luat măsuri foarte aspre contra lor. Mulţi au fost în­temniţaţi în turnul Londrei şi au sfârşit pe rug în Câmpul Fierarilor din Londra. Printre primii au fost Sir John Oldcastle şi alţi 39 de fruntaşi de-ai lolarzilor, Thomas Badby, William Sautre. S-a pornit o adevărată vânătoare împotriva lolarzilor şi mulţi au plătit cu preţul vieţii credinţa lor.
Wycliffe şi-a isprăvit cu bine lucrarea. Anglia a primit pentru prima dată Biblia în limba poporului şi aceasta a fost o mare binecuvântare nu numai pentru Anglia, ci pentru toată Europa. Duşmanii în tot timpul acesta adunau dovezi împotriva lui Wycliffe şi pândeau un moment potrivit să-l poată aresta şi să-l pună pe rug, dar bătrânul Wycliffe pe neaşteptate a fost chemat acasă în veşnicii. În ultima du­minică din anul 1384, în timp ce servea Cina Domnului credincioşilor din biserica sa, a suferit o paralizie şi a murit pe data de 31 Decembrie 1384.
După moartea sa, învăţăturile şi lucrările sale au fost con­damnate în conciliul din Londra în anul 1396, în conciliul din Oxford în anul 1408, în conciliul general ţinut la Roma în 1413, precum în a opta sesiune a conciliului din Constanţa, Elveţia, sâmbătă, 4 mai, 1414. Oricine avea sau citea lucrările lui Wycliffe era pasibil de pedeapsa cu moartea. Tot la această şedinţă au poruncit deshumarea lui Wycliffe şi arderea osemintelor lui. Această sentinţă a fost executată în anul 1428, deci după 44 ani de la moartea sa. Cenuşa rămasă a fost aruncată pe râul Swift ca nu cumva să fie întinat pământul. Râul Swift a purtat cenuşa în râul Severn, Severn a dus-o în canalul Bristol şi canalul Bristol a dus-o în ocean. Întocmai aşa a fost şi influenţa Bibliei tradusă de Wycliffe. Ea a ajuns în toate părţile lumii. Şi azi se mai află încă o sută şaptezeci exemplare din aceea traducere a lui Wycliffe. El a aprins un foc pe care toţi duşmanii nu au mai reuşit să-l stingă.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət