Ana səhifə

Luffa comp. Heel deguna aerosols, šķīdums


Yüklə 57.5 Kb.
tarix25.06.2016
ölçüsü57.5 Kb.

SASKAŅOTS ZVA 03-07-2014LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
Lietošanas instrukcija: informācija lietotājam

Luffa comp.-Heel deguna aerosols, šķīdums

Homeopātiskas zāles


Pirms šo zāļu lietošanas uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, vai arī tā, kā to noteicis ārsts vai farmaceits.

- Saglabājiet šo instrukciju! Iespējams, ka vēlāk to vajadzēs pārlasīt.


  • Ja Jums nepieciešama papildus informācija vai padoms, vaicājiet farmaceitam.

  • Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā Skatīt 4. punktu.

  • Ja nejūtaties labāk vai jūtaties sliktāk, Jums jākonsultējas ar ārstu.Šajā instrukcijā varat uzzināt:

1. Kas ir Luffa comp.-Heel un kādam nolūkam to lieto

2. Kas Jums jāzina pirms Luffa comp.-Heel lietošanas

3. Kā lietot Luffa comp.-Heel

4. Iespējamās blakusparādības

5. Kā uzglabāt Luffa comp.-Heel

6. Iepakojuma saturs un cita informācija

1. Kas ir Luffa comp.-Heel un kādam nolūkam to lieto
Luffa comp.-Heel ir homeopātiskas zāles, ko lieto, ja ir siena drudzis.
2. Kas Jums jāzina pirms Luffa comp.-Heel lietošanas
Nelietojiet Luffa comp.-Heel šādos gadījumos:

- ja Jums ir alerģija pret aktīvo(-ajām) vielu(-ām) vai kādu citu (6. punktā minēto) šo zāļu sastāvdaļu;  • ja Jums ir paaugstināta jutība pret benzalkonija hlorīdu.


Citas zāles un Luffa comp.-Heel

Mijiedarbība ar citām zālēm nav novērota.

Pastāstiet ārstam vai farmaceitam par visām zālēm, kuras lietojat pēdējā laikā, esat lietojis vai varētu lietot.
Grūtniecība un barošana ar krūti

Ja Jūs esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti, ja domājat, ka Jums varētu būt grūtniecība vai plānojat grūtniecību, pirms šo zāļu lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.


Transportlīdzekļu vadīšana un mehānismu apkalpošana

Luffa comp.-Heel neietekmē spējas vadīt transportlīdzekļus un apkalpot mehānismus.


Luffa comp.-Heel satur benzalkonija hlorīdu

Konservants benzalkonija hlorīds 0,01 %.

Dažiem pacientiem tas var izraisīt deguna gļotādas kairinājumu un pietūkumu, it sevišķi ilgstošas lietošanas gadījumā. Ja ir aizdomas par šādām reakcijām, vajadzētu lietot degunam paredzētas zāles bez šī konservanta, ja vien tas iespējams. Ja šādas zāles nav pieejamas, jāapsver citas zāļ formas lietošana.

Ļoti retos gadījumos predisponētiem astmas pacientiem benzalkonija hlorīds var izraisīt bronhu spazmas.3. Kā lietot Luffa comp.-Heel
Vienmēr lietojiet šīs zāles tieši tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā vai kā ārsts vai farmaceits Jums teicis. Neskaidrību gadījumā vaicājiet ārstam vai farmaceitam.
Ieteicamā deva ir:
Pieaugušajiem un bērniem no 12 gadu vecuma: iesmidzināt 1-2 devas katrā nāsī 3-5 reizes dienā.

Bērniem no 6 līdz 11 gadu vecumam: jālieto 1 deva 3-5 reizes dienā.

Bērniem no 2 līdz 5 gadu vecumam: jālieto 1 deva 3-4 reizes dienā.

Bērniem līdz 2 gadu vecumam: deguna aerosols nav ieteicams.


Ja esat lietojis Luffa comp.-Heel vairāk nekā noteikts

Nav ziņojumu par pārdozēšanu.


Ja esat aizmirsis lietot Luffa comp.-Heel

Nelietojiet dubultu devu, lai aizvietotu aizmirsto devu.


Ja pārtraucat lietot Luffa comp.-Heel

Ja Jums ir kādi jautājumi par šo zāļu lietošanu, jautājiet ārstam, vai farmaceitam.4. Iespējamās blakusparādības
Tāpat kā visas zāles, šīs zāles var izraisīt blakusparādības, kaut arī ne visiem tās izpaužas.
Ļoti retos gadījumos (mazāk nekā 1 no 10 000 pacientu) var rasties deguna gļotādas lokālas alerģiskas reakcijas (hipersensitivitāte) vai kairinājums. Ja novēro šādas reakcijas, zāļu lietošana jāpārtrauc un jākonsultējas ar ārstu.
Ziņošana par blakusparādībām

Ja Jums rodas jebkādas blakusparādības, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Tas attiecas arī uz iespējamajām blakusparādībām, kas nav minētas šajā instrukcijā. Jūs varat ziņot par blakusparādībām arī tieši Zāļu valsts aģentūrai, Jersikas ielā15, Rīgā, LV 1003. Tālr.: +371 67078400; Fakss: +371 67078428. Tīmekļa vietne: www.zva.gov.lv.


Ziņojot par blakusparādībām, Jūs varat palīdzēt nodrošināt daudz plašāku informāciju par šo zāļu drošumu.

5. Kā uzglabāt Luffa comp.-Heel
Uzglabāt temperatūrā līdz 25°C.

Sargāt no tiešas saules staru iedarbības. Aizvērt pudelīti tūlīt pēc lietošanas.


Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Nelietot šīs zāles pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz kastītes un pudelītes etiķetes pēc „Derīgs līdz:”. Derīguma termiņš attiecas uz norādītā mēneša pēdējo dienu.

Neizmetiet zāles kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Vaicājiet farmaceitam, kā izmest zāles, kuras vairs nelietojat. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtējo vidi.6. Iepakojuma saturs un cita informācija
Ko Luffa comp.-Heel satur


  • 100 g šķīduma satur aktīvās vielas:

Luffa operculata D 4 10 g

Luffa operculata D 12 10 g

Luffa operculata D 30 10 g

Thryallis glauca D 4 10 g

Thryallis glauca D 12 10 g

Thryallis glauca D 30 10 g

Histaminum D 12 5 g

Histaminum D 30 5 g

Histaminum D 200 5 g

Sulfur D 12 5 g

Sulfur D 30 5 g

Sulfur D 200 5 g  • Citas sastāvdaļas: attīrīts ūdens, nātrija dihidrogēnfosfāta dihidrāts, nātrija hidrogēnfosfāta dihidrāts, nātrija hlorīds, benzalkonija hlorīds 0,01 %.


Luffa comp.-Heel ārējais izskats un iepakojums
20 ml pudelīte ar iesmidzinātāju bez nesējgāzes.

Luffa comp.-Heel ir bezkrāsains līdz viegli gaiši dzeltens šķīdums.


Reģistrācijas apliecības īpašnieks un ražotājs
Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden

Vācija


Tālrunis: +49 7221 / 501-00

Fakss: +49 7221 / 501 485

E-pasts: info@heel.de

Izplatītājs

UAB Farmahelis

Partizanu g. 198-5

50324 KaunasLietuva

Tālrunis, fakss: +37037-452559E-pasts: farmahelis@kaunas.omnitel.net
Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta 06/2014
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət