Ana səhifə

Lokal anvisning till Handbok för hälso- och sjukvård


Yüklə 0.55 Mb.
səhifə1/6
tarix27.06.2016
ölçüsü0.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6LOKAL ANVISNING till Handbok för hälso- och sjukvård

Dokumentnamn:

Version:

Dokumenttyp:

Infektionsmanual

2

Vårdrutin

Utfärdande förvaltning:

Sökord:

Giltig fr.o.m.

Hälsa och Vård (HoS)
2010-04-26

Utfärdande enhet:

Målgrupp:

Giltig t.o.m.

Smittskydd/vårdhygien

Alla inom HoS

2012-04-25

Framtagen av:

Beslutad av:

Diarienummer:

Smittskydd/vårdhygien

Metodgruppen

LA10-01


INFEKTIONSMANUAL

Vård av patient med infektionssjukdom

Definitioner – smittvägar
Direkt kontaktsmitta

- genom fysisk beröring

Droppsmitta -

via sekretdroppar (ex hosta, nysningar) direkt till andningsvägar eller konjunktiva eller till föremål
(se indirekt kontaktsmitta).
Räckvidd ca 1 m

Indirekt kontakt­smitta

- via händer, kläder och föremål

Blodsmitta

- via stickskador, blodtransfusion, mor/barn

Luftburen smitta/

aerosolsmitta- smittämnet sprids via luften från luftvägarna eller från huden, alt vattendimmaTarmsmitta

- smittämnet överförs som kontaktsmitta (faekal-oral)Sexuell smitta

- genom samlag

Rumsbeteckningar
Isolering/skyltning


Enskilt rum

- enkelrum med eller utan förrum

Vit skylt/ingen skylt

- fritt ut på avdelning

Isoleringsrum

- enkelrum med separat ventilerad sluss

Gul skylt

- isolering

(

finns på infektions- o lungavd 36, förlossningsavd samt akutmottagning MSE).


Om ej enskilt rum eller isoleringsrum särskilt påpekas, kan flerpatientrum användas.

Blå skylt

- skyddsisolering

(gäller neutropena patienter med granulocyter <0,5 eller LPK <1,0)Slutstädning

= anges endast om den skall utföras med desinfektionsmedel

Val av desinfektionsmedel

Avfallshantering

Städrutiner


- Se "Rätt medel"
- Se ”Rätt hantering

- Se lokal anv-”Städrutiner

Basala hygienrutiner = handdesinfektion, handskar, skyddsrock/plastförkläde, ev munskydd, skyddsglasögon/visir

Används alltid vid nära patienkontakt och vid kontakt/risk för kontakt med kroppsvätskorInnehållsförteckning


Abscess
Legionellos

Actinomykos
Leptospiros

Adenovirus
Listerios

Amöbiasis
Löss

AnthraxAskaris
MalariaMeningit bakteriell

Borreliainfektion
Meningit serös

Botulism
Mononukleos

Bronkit
Morbilli

Brucellos
MRSA (meticillinresistenta staphylococcus)Mykobakterios

Calicivirus
Mykoplasma

CampylobacterinfektionChlamydia pneumoniae
Norwalkvirusinfektion

Chlamydia psittaciChlamydia trachomatis
Ockelbosjuka

Clostridium difficileCreutzfeldt-Jakobs sjukdom
Parotit

Cryptosporidios
Pertussis

Cytomegalovirusinfektion
PestPneumocystis carinii pneumoni

Denguefeber
Pneumoni (övrigt)

Diarré (misstänkt infektiös)
Polio

Difteri

Q-feber

EnteroviroserEpiglottit
Rabies

Erysipelas
Rotavirusgastroenterit

Erythema infectiosum (Femte sjukan)
RS-viros

Exanthema subitum (Tredagarsfeber)
Rubella

Furunkulos (hos nyfödda)
SalmonellosScabies

Gasbrand
Scarlatina

Gastroenterit
Schistosomiasis

Giardiasis
Shigellos

Gonorré
SorkfeberStreptococcinfektion

Guillain-Barrés syndrom (G-BS)
SSSS (Staphylococcal Scalded Skin Syndrome)

Gula febern
StrongyloidesSyfilis

Hemorragiska febrarHepatit A
TBE

Hepatit B
Toxic Shock Syndrom (TSS “tampongsjukan”)

Hepatit C
Toxoplasmos

Hepatit D
Trikinos

Hepatit E
Tuberkulos

Herpangina
Tularemi

Herpes simplex (typ I och II)
Tyfoidfeber och paratyfoidfeber

Herpes simplex (encefalit)
Typhus (fläckfeber)

Herpes zosterHIV
Ulcus molle

Höstblåsor (hand-, foot- and mouth disease)

Varicellae

Impetigo
Virushepatiter övriga

Infektionskänsliga patienter
VRE (vancomycinresistenta enterococcer)

Influensa

Yersinios

Kolera

ÅterfallsfeberSJUKDOM

SMITTÄMNE

FÖREKOMST

SMITTVÄGAR

SMITTSAM

HUR LÄNGE?

KOMMENTARAbscess

Bakterie

Pus

Kontaktsmitta

Tills infektionen är utläkt

Vid riklig sekretion, täta

förbandsbyten:

enskilt rum (särskilt vid multi- resistenta bakterier)
Actinomykos

Bakterie

Munhåla

Svalg


Vagina

--

--

--Adenovirus

Virus

Ögonsekret

Saliv


Sputum

Feces


Direkt/indirekt kontaktsmitta

Tarmsmitta

Droppsmitta


7-14 dagar

Enskilt rum

Vid diarré: egen toalett

Se lokal anvisning “Tarmsmitta- vård av patient
Amöbiasis *

Parasit

Abscessinnehåll

Feces


Tarmsmitta

Så länge avföring

innehåller cystor

Behandlad:

dagar – veckor

Obehandlad:

veckor - årEnskilt rum

Vid diarré: egen toalett

Se lokal anvisning “Tarmsmitta-vård av patient


*=anmälningspliktig sjukdom  1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət