Ana səhifə

Logisztikai ügyintéző speciális feladatai


Yüklə 1.64 Mb.
səhifə6/8
tarix27.06.2016
ölçüsü1.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Anyag-eszköz bevételezési bizonylat (száma: B. 12-111/V.r.sz.):

az áru beérkezésekor, az átvételt követően kell kiállítani, melléklete a szállítólevél és az esetleges eltérések bizonyítására szolgáló jegyzőkönyv (mennyiségi-minőségi eltérés stb)

 1. Szállítólevél (száma: B10-70/A/V):

árukísérő bizonylat, ami alapján az áru átvételre kerül

 1. Készlet átadás-átvételi bizonylat (száma: B. 12-122/V.r.sz.)

cégen belüli átadás-átvételkor állítják ki, két raktár, vagy a termelő egység és a raktár között. Az átadó egység készlete mindig csökken, az átvevőé pedig nő.

 1. Anyagkivételezési bizonylat (száma: Sz.ny. 12-114/I.r.sz.):

Kiszállítás, értékesítés során állítják ki, a megrendelések, vagy igénylések alapján

 1. Áruvisszavételezési bizonylat (száma: B. 11-85 r.sz.)

Raktári készletnövekedést eredményező, fel nem használt visszáru beérkezésekor kell kitölteni

Káreseti jegyzőkönyv: a raktári készlet károsodása esetén töltik ki (megsemmisülés, értékcsökkenés) a felhasználásra alkalmatlanná vált készleteket selejtezik, értékcsökkenés esetén leértékelést hajtanak végre.

14. Egy terméket (melyet folyamatosan értékesítenek) különféle alkatrészekből szerelik össze egy üzemben. Mutassa be, hogy a termeléstervezés egyes fázisaiban milyen tevékenységeket kell elvégezni! Ismertesse a mellékelt idegen nyelvű dokumentum tartalmát!

A termelés tervezés célja: A tervezés gazdasági értelemben a jövőre vonatkozó elképzelések számszerű megfogalmazását jelenti. Ezek a számok jelentik a jövőben a tevékenységek végzésének alapját, segítségükkel érzékeltethetjük, hogy mennyire sikerült az elkpzeléseinket a gyakorlatban megvalósítanunk. A termelési rendszer irányításának is fontos eszköze a tervezés, több terv is készül különböző célok megvalósítására.

Kereslete – előrejelzés

Fogalma: A kereslet – előrejelzés olyan becslési folyamat, amelynek célja az eladható, letermelhető mennyiség meghatározása.

Minden logisztikai tevékenységnek szüksége van valamilyen szintű kereslet – előrejelzésre. Ezt a tevékenységet nem maga a logisztika végzi, hanem hanem például a marketing osztálytól kapja az információkat.Csoportosítása:

 1. Időtáv szerint:

  • Rövid táv: Kevesebb, mint hat hónap. Meghatározza a termelés ütemezését, a beszerzést stb.

  • Középtáv: Hat hónaptól három évig terjedhet. Meghatározza a raktár- és disztribúciós központok kapacitását stb.

  • Hosszútáv: Három évnél hosszabb időszakot ölel fel. Segítséget nyújt a különböző logisztikai létesítmények elhelyezéséről szóló döntésekhez, a logisztikai infrastruktúrába való beruházás szükségességéhez.

 2. A kereslet - előrejelzés módszertana szerint:

  • Kvantitatív módszer: Ezek olyan technikák, melyek főleg statisztikai eszközökkel, a múltbeli eseményeket felhasználva határozzák meg a jövőbeni keresletet. Eszköze: a mozgó átlagolás: A jelenlegi adatokat felhasználva határozza meg a jövőbeni periódus keresletét. Előre rögzített tagszámú átlagot hoz létre, és ez adja meg az előrejelzést.

  • Kvalitatív módszer: Ezek olyan technikák, amelyek elsősorban hosszú távra és stratégiai döntésekhez nyújtanak támogatást. Akkor használják, amikor múltbeli adatok korlátozottan állnak rendelkezésre és/vagy a külső (piaci) hatásoknak fontos szerepük van. Alapvetően az emberi tapasztalatokra, véleményekre alapoznak.

Az aggregált tervezés: Lényege, hogy az értékesítési lehetőségeket össze kell hasonlítani a rendelkezésre álló forrásokkal. Az aggregált tervezésben arra keressük a választ, hogy hogyan reagáljunk a várható kereslet (és annak ingadozásainak) kielégítésére.

Az aggregáltság azt jelenti, hogy a változó egyedi keresleteket homogén egységekre redukálva vesszük számba. (Például: ha egy terméket három féle kiszerelésben gyártunk, akkor itt nem foglalkozunk az egyes kiszerelések önálló keresletével, hanem összevontan a háromra együtt készítjük el a tervet).

Információt kaphatunk: az előrejelzésből és a feladott rendelésből

Az aggregált tervből vezethető le az operatív termelési program, melyben már a specifikált végtermék jelenik meg. Azonban a tervezés során nemcsak a végtermék jelenik meg, hanem az azt alkotó elemek részletesen is megjelennek a konkrét gyártási programban. Azért készül el minden egyes alkatrészre vonatkozóan a terv, hogy lássuk, hogy az egyes alkatrészek mennyi idő alatt készülnek el. Összesítve az alkotóelemek aggregált terveit egy időhorizontra, megkapjuk a végtermék előállításához szükséges időtartamot.A tervezésben fontos kérdés, hogy a tervezés milyen időhorizontot fogjon át. Elvileg ennek az időtávnak a hosszát az határozza meg, hogy mennyi idő kell ahhoz, hogy befolyásolni tudjuk az alkalmazkodási folyamatot a munkaerőre, a készletre, és a termelési kibocsátásra. A gyakorlatban ez az időszak három hónap és egy év között mozog.

Anyagszükséglet számítás: Lényege, hogy a termelés tervezése és végrehajtása integrált szervezési szokás a menedzsment filozófiájában.

 • Jelentősége azért van, mert szükséglet kielégítés megvalósulhat:

  • Nagyobb mennyiségben, mint a keletkező igény, így felesleges erőforrás lekötés, elfekvő készlet keletkezik.

  • Ha kevesebb, mint keletkező igény, akkor a termelésben hiányokhoz majd vevői igény elmaradásához vezet. Ezért fontos, hogy a jelentkező szükségleteket éppen időben pontosan tudjuk kiszolgálni.

Az anyagszükséglet tervezése az MRP I rendszerrel történik.

Az MRP működésének inputjai:

   • Az első input a meghatározott időhorizonton előre definiált periódusokra bontott, a fogyasztói szükségletet biztosító termékek termelési terve, amit a termelés vezérprogramjának, vezértervének nevezünk. Ebben rögzítjük az olyan terméktermelési szükségletet, amelynek keresletét a vállalat a piaci igények alapján határoz meg.

   • Az MRP második inputja a termék felépülésének leírása, amelyet BOM- nak gyártási anyagjegyzéknek vagy rajzos formában gyártmányfának

 • Az MRP harmadik inputja a készletállapot nyilvántartása. Az anyagok időbeli felhasználását ennek segítségével lehet nyomon követni. Minden az anyaglistában szereplő termék készletváltozását követnie kell. Itt kell rögzíteni az egyes anyagok beszerzési átfutási idejét, és a saját gyártások időszükségletét.

Az MRPI logikája: Logikája a szükségletszámítás termékszintenkénti lebontására épül. Ez az eljárást nettósításnak nevezzük. A nettósítás eredménye a termékek adott időperiódusra vonatkozó beszerzési vagy gyártási terve.

AZ MRP használat

 1. Az MRPI rendszer lényege, hogy a felmerülő szükségleteket, annak kielégítését a JIT elvre épülve a késztermék előállítása során megtervezze. Az anyagszükséglet meghatározása után el kell készíteni a termék gyártmányfáját, melyet BOM – nak hívnak.

 2. BOM: Az anyagjegyzék alapján a termék összetételének, felépülésének leírása vagy rajzos ábrázolása. Megadja, hogy 1 végtermékhez, annak 1 egységéhez milyen részegységre (ami beépül) és mekkora mennyiségben kell a végtermékhez.(ahol A termék jelzi a vezérterméket, B és C pedig azt felépítő alkatrészeket)

 3. Ezután elkészítjük az MRP táblát, melynek lépései:

Az MRP tábla abban nyújt segítséget, hogy meghatározzuk, hogy mennyit és mikor rendeljünk a C termékből és mennyit termeljünk A és B termékből.

 • Szükség van a termelési vezérterv megadására: A termékek egymáshoz való kapcsolódását mutatja.

 • Szükség van kiegészítő információkra:

 • Van e a C termékből raktárkészlet

 • Mennyi B és C termék rendelési tételnagysága

  • Mennyi A terméket szeretnénk előállítani és milyen ütemezésben. ( Az MRP tábla első sora adja meg rá a választ).

Az MRP akkor tekinthető hatékony eszköznek, amikor a kereslet viszonylag kiszámítható, a szállítók és termelők kapcsolatrendszere stabilnak tekinthető, a tervezett és tényleges termelés nem tér el egymástól. Kétségtelen azonban, hogy számos területen és iparágba ezek a feltételek nem teremthetők meg.

A termelés ütemezés:

A tervezés alsó szintjén a feladatok munkahelyekre történő lebontása áll. Középpontjában az ütemezés áll.Célja: Hogy biztosítsa a rendelkezésre álló berendezések, munkaerő, hely stb. magas szintű hasznosítását. Az ütemezés meghatározza a termelési készletek nagyságát.

Az ütemezés biztosítását sokféle eljárással alakíthatjuk ki. Leggyakoribb a prioritási szabályok és kétgépes műveletek ütemezése.

Prioritási szabályok: A műveletütemezés leggyakoribb módja, Ekkor a sorrendbeállításhoz valamilyen prioritási szabályt állítanak fel.

A leggyakrabban alkalmazott prioritási szabály • A legrövidebb műveleti idő: Ekkor a feladatok a műveleti idők szerint követik egymást

A termelés ütemezés számítása:

A feladatok elvégzésének ütemezése sok feladat esetén nagyon bonyolult. Két gép esetére az úgynevezett Johnson szabály alkalmazható, amely a rendelések teljesítésének minimális átfutási idejét biztosítja.


15. tétel: Mutassa be a mellékelt forrásban szereplő három termékcsoport tárolási követelményeit! Ismertesse a mellékelt idegen nyelvű dokumentum tartalmát!
Növényi és állati eredetű élelmiszerek (korlátozott eltarthatósági és fogyaszthatósági idő, biológiai igénybevétel ellen védeni: higiénia, klimatikus viszonyok)
Az ellátási lánc során az áruk igénybevételnek vannak kitéve, melyek a termékeket károsíthatják.

Árukat érő igénybevételek:

 1. az igénybevétel jellege szerint megkülönböztetünk:

  • fizikai: (mechanikai – klimatikus)

  • kémiai

  • biológiai igénybevételt

 2. az igénybevétel fellépési helye szerint megkülönböztetünk

 • kívülről ható

 • belülről ható igénybevételt

 1. az igénybevétel időtartama szerint megkülönböztetünk:

 • állandóan (hőmérséklet – légnedvesség)

 • időszakosan ható (egy csomag leesése, rázkódás) igénybevételt

A raktározás során fellépő igénybevételek:

 • túl magas vagy túl alacsony hőmérséklet

 • túl magas vagy túl alacsony relatív légnedvesség

 • káros sugárzás

 • levegőben található szilárd részecskék (porképződés)

 • levegő cseppfolyós alkotóelemei

 • túl nagy vagy túl kicsi légnyomás

A szállítás során fellépő igénybevételek: (szállítás módjától függ)

 • halmaznyomás

 • egyedi lökések

 • rázkódás, elmozdulás

 • hőhatás

 • légszennyezés

 • csapadék és nedvesség


Élelmiszerek:

1. Növényi eredetű élelmiszerek: • Gabona – malom – tészta – és sütőipari áruk

 • Édesítőszerek (cukor, méz)

 • Édesipari áruk(cukorkák, csokoládéfélék, kakaó áruk, kekszek)

 • Cukrászati áruk (sütemények, fagylaltok,)

 • Zöldség gyümölcs félék

 • Tartósított zöldség gyümölcs félék

2. Állati eredetű élelmiszerek:

 • Tej és tejtermékek

 • Húsok (nagy – apró vágóállatok, hidegvérű állatok húsa)

 • Húsipari termékek Töltelékes, darabos áruk, szalonnafélék, konzervek)

 • Tojás

 • Étkezési zsírok

 • Hidegkonyhai készítmények

3. Élvezeti szerek:

 • Italok: alkoholmentes és alkoholtartalmú

 • Koffeintartalmú élvezeti szerek (kávé, tea)

 • Fűszerek ételízesítők, zamatosítók, állományjavítók

Növényi és állati eredetű élelmiszerek jellemző tulajdonságai, tárolása:

 • Korlátozott az eltarthatósági idejük

 • Legnagyobb ellenségük a biológiai veszélyek

 • Fontos betartani a higiéniai előírásokat

 • Csomagolóanyagok, szállító eszközök és járművek, tiszták, tisztíthatók kell, hogy legyenek

 • Folyamatosan biztosítani kell az élelmiszer számára az előírt hőmérsékletet

 • Hőtőlánc betartása

 • Száraz, szellős, hűvös hely,

 • Faltól földtől távol (30 – 30 cm)

 • Árucsoportonként elkülönítve, akár raktáranként is

Az élelmiszer árukat felhasználásukig jellegüknek, összetételüknek megfelelően szakosított raktárakban kell elhelyezni (földesáru, zöldség-, gyümölcsraktár, konzervraktár, szárazáruraktár, fűszerraktár, tojásraktár, kenyérraktár, hús- és húsipari termék- hűtők, tej-, tejtermékhűtő, mélyhűtő), melyeknek belső hőmérséklete a szobahőmérséklettől a-18 C° hőmérsékletig terjedhet. Az élelmiszerek szakosított tárolását a gyártótól a felhasználóig, illetve a fogyasztóig folyamatosan biztosítani kell.


A SZAKOSÍTOTT RAKTÁRAK BELSŐ HŐMÉRSÉKLETE: C°

raktárak:

 

 

földesáru

 

 

zöldség, gyümölcs

+2

+5

konzervraktár

+10

+15

szárazáruraktár

+10

+15

fűszerraktár

+10

+15

tojásraktár

+6
kenyérraktár

+10

+15

füstölt áru

+8

+10

hűtők:húshűtő

+4
hentesáru

+4

+8

tej-, tejtermékhűtő

+4
gyümölcshűtő

+6

+10

mélyhűtők:hús, baromfi, hal,

- 18
zöldségfélék,

-18
félkész termékek

-18

-25

A burgonya téli romlásának megelõzése:

 • a tárolóhely legyen hûvös, fagymentes!

 • hõmérséklet: legjobb plusz 3-5Co között

 • légnedvesség: legjobb 85-95 % között (plusz 7Co felett már fokozódik a romlás)


Élelmiszer árukra ható biológiai változások:

 • Szagváltozás (átható szagú élelmiszerektől vagy vegyi termékektől))

 • Gombásodás (magas páratartalmú helyen)

 • E

  rjedés (meleg hatására)

 • Csírázás (hosszú tárolás miatt)

 • Rothadás (helytelen tárolás, ütődés, nyomódás miatt)

 • Penészesedés (magas páratartalmú helyen)

 • Rovarok (higiéniai feltételek be nem tartása következtében)

 • Rágcsálók (higiéniai feltételek be nem tartása következtében)


Az igénybevétel felépítési helye szerint megkülönböztetünk

 • Kívülről ható és

 • Belülről ható igénybevételt (árukárosítást)


Az igénybevétel időtartalma szerint lehet:

 • Állandó pl.: hőmérséklet és a légnedvesség

 • Időszakosan ható pl.: csomag leesése a rakodás során, szállítás során fellépő rázkódás, halmaznyomásA fizikai jellegű változások után az áru csökkentett áron még forgalomba hozható.
Kémiai és biológiai változás után, pedig nem hozható forgalomba

A klimatikus igénybevétel: levegő hőmérséklete és páratartalma,

napsugárzás,

eső, a szél, a légnyomás, és a

légszennyező anyagok okozzák.

Minél tovább van a csomagolás kitéve ezeknek a hatásoknak, a védelem annál nehezebben valósítható meg.

A gombák, baktériumok, rovarok és rágcsálók elleni védekezés alapja a higiénia,
Minden árunak van egy jellemző optimális tárolási hőmérséklete

A hőmérséklet és a páratartalom összefügg

ERP: Egyensúlyi Relatív Páratartalom ( a termék belső nedvességtartalmát egyensúlyba tartja a tárolótér nedvességtartalmával)

RP: Relatív Páratartalom azt mutatja, hogy a levegőben hány % nedvességtartalom van. (pl. 80 % RP azt jelenti, hogy a maximális érték80 %-a van jelen


Rágcsálók, rovarok ellen való védekezés három lépcsős.

- I.lépcső: megakadályozni, hogy bekerüljenek a raktárba.

- II.lépcső: elkerülni az olyan feltételek megteremtését, melyek kedveznek ezen állatok elszaporodásának (pl: piszok, meleg stb)

-III.lépcső: a már elszaporodott kártevők írtása (fertőtlenítés porral, gázzal, ködpermettel


Gabonafélék és olajos magvak tárolási szabályai

Ömlesztett tárolás: Gabonafélék és olajos magvak tárolásra, az ömlesztéses tárolás kedvezőbb a máglyás tárolásnál. Ömlesztéses tárolással a tárolási terület jobban kihasználható, a kezelés könnyebb, a készlet minősége jobban ellenőrizhető. Az ömlesztéses tárolás általános szabályai:

- a rétegvastagság lehetőleg mindenütt azonos legyen. Hasonló megjelenésű árukat lehetőleg

ne tároljuk egymás mellett.

- minden készletfajtát külön fülkében kell tárolni

- egy készletfajtát egyidejűleg csak egy halomból ajánlatos kitermelni

Máglyás tárolás Többnyire értékes, törékenykészletfajtákat pl.: vetőmagokat tárolunk.

Általános szabályai:

- a máglya szabályos építésű legyen. Egy máglyában egyfajta azonos anyagú méretű, minőségű és

korú terméket szabad építeni

- minden rakat legyen jól megközelíthető

A tárolóhely minősége:

Akkor megfelelő, ha tiszta, szagtalan, száraz, hűvös, egyenletes hőmérsékletű, szellőztethető, világos és jól zárt.Évente egyszer nagytakarítást kell végezni. A szagtalanításra vonatkozó igény, a tisztaságigényhez kapcsolódik:

Azt kell biztosítani, hogy szagos anyagok ne jussanak a raktárba.Szárazságigény: kettős, a levegő nedvességtartalmára és az épületszerkezetre egyaránt vonatkozik

A levegő nedvességtartalma 55-65%, hőmérséklete -2-20°C között maradjon. Mind a relatívtartalom, mind a hőmérséklet változásai lehetőleg lassúak legyenek.

A természetes és mesterséges világításra egyaránt szükség van:

A világítás olyan erősségű legyen, hogy az áruféleségeket jól meg lehessen különböztetni. Nem csak a nyílászáró, hanem a térelválasztó (boksz deszkák) szerkezeteinek is tökéletesen kell zárniuk. A szerkezetnek meg kell felelniük a hatósági tűzállósági bizonyítványoknak.Szemes termények hűtve tárolása
Fémáruk (méretük és alakjuk sokféle lehet, kémiai igénybevétel elleni védelem, alaknak megfelelő tárolás)
F

émáruk
:


Csoportosításuk alakjuk szerint:

 • Szálanyagok

 • Lemezanyagok

 • Ipari tömegek

Anyaguk szerint:

 • Vasáruk

 • Színesfémek


Fémáruk jellemző tulajdonságai:

 • Alakjuk meghatározó

 • Hosszúak

 • Alakjuk igen változatos

 • Korrodálódnak

A fémáruknál a kémiai igénybevétel jelenti a veszélyforrást. Oxidációban jelentkezik, és különböző módon érvényesül: a vasáruknál (romboló hatású), színesfémeknél pedig (könnyen eltávolítható).

Fémáruk tárolása szállítása:

 • Tárolásnál szállításnál olyan konzolokat kell használni, amelyek lehetővé teszik a hosszú szálak be és kirakodást

 • Szállításhoz használhatunk kalodákat is (gépi rakodást megkönnyíti)

 • Lemezáruk tárolása történhet tömbökben vagy lemeztároló állványon, tárolásnál párnafák alkalmazása szükséges

 • Ipari tömegáruknál egységrakományokat kell alkalmazni

Textilipari és bőráruk (különböző megjelenési forma, veszélytényező: a biológiai igénybevétel)1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət