Ana səhifə

Logisztikai ügyintéző speciális feladatai


Yüklə 1.64 Mb.
səhifə5/8
tarix27.06.2016
ölçüsü1.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Összefoglalva:

A vállalati célok teljesítéséhez és a vállalat (vagy a gazdaság) normális működéséhez a készleteknek egy meghatározott állandó szintjére van szükség, ami készletberuházásnak is tekinthető. Ez jelentős tőkelekötéssel jár, aminek anyagi, pénzügyi hatásaival a vállalati működés, gazdálkodás során folyamatosan számolni kell!


A készletek elemzése

(A készletek csoportosítása azonos a 11. tétlben szereplővel)

A készletek tipizálása a készletezési folyamatok sajátosságainak felismeréséhez és egyben a gazdálkodási módszerek differenciált kialakításhoz is támpontot ad.


A készletek számviteli csoportosítása a vagyonmérleghez kapcsolódik. A számvitel a készletek két nagy csoportját különbözteti meg.

1. Vásárolt készletek

2. Saját termelésű készletek

A vállalatnál e két főcsoport további bontása a konkrét igények szerint történhet. Így a vásárolt készleteken belül megkülönböztetünk alap-, segéd-, üzem- és fűtőanyagokat, tartalékeszközöket, árukat, göngyölegeket. A saját termelésű készletek között a termelésben lekötött, éppen megmunkálás alatti készleteket (befejezett termelés és félkész termékek) és a termelésből raktárra vett késztermékeket szokták megkülönböztetni.


A készletek funkcionális csoportosítása a készleteknek az üzleti folyamatokban betöltött szerepük alapján történő csoportosítást jelenti. Azt mutatja be, hogy melyek azok logisztikai feladatokból fakadó indokok, amelyek miatt a készleteket kell tartani. Mindegyik csoport esetében a készlet egyfajta speciális tartalékot képez. Fontos azonban megjegyeznünk, hogy egy adott készletelem egyszerre több funkció is betölthet, tehát az egyes funkcionális csoportok nem különülnek el egymástól.

1. Tervezett (anticipált vagy felkészülési) készlet

Az üzemszünetek, eladási csúcsidőszakok, sztrájkok mind olyan előre látható események, amelyek a szervezeteket készletfelhalmozásra ösztönzik. A nagy valószínűséggel bekövetkező eseményekre a normálisnak mondható készletezésen felül anticipált vagy felkészülési készletet hozunk létre.

Ez az anticipált készlet képessé teszi a szervezetet, arra hogy megbirkózzon az előre jelzett kereslethullámokkal és kínálatcsökkenésekkel.

Ezek a készletek stratégiai jellegűek optimális meghatározásuk nehéz, ezért képzésük nagy kockázattal jár de, a készletezés elmulasztásakor bekövetkező hiányhelyzetek nagy kárt és ktg-et okozhatnak. (pl. leáll a gyártósor anyaghiány miatt, romolhatnak emiatt a fogyasztói kapcsolatok)2. Sorozatnagyság (ciklus) készlet

Sokszor igen gazdaságtalan a javakat fogyasztásuk ütemében előállítani vagy beszerezni. (pl.: a pék se akkor süt meg egy kilo kenyeret, amikor bemegy érte a vevő a boltba. Sokkal hatékonyabb, ha elkészít egy sorozatot. Amíg az elfogy, addig készíti a többit.) Két beszerzési mennyiség közötti időben elégíti ki a szükségletet ez a készletmennyiség.3. Fluktuációs (biztonsági) készletek

Az előre nem látható okok bekövetkezésére a kereslet és kínálat ingadozása miatt a készletekben egy fluktuációs készletelemet különítünk el. A konzervek, édességek, cipők eladása napról napra változik. Ezrét legtöbbször nem reális ezeknek a termékeknek a keresletét előre jelezni. A készleteket akkor tekintjük kielégítőnek, ha biztosítják a nagyon erősen ingadozó fogyasztói kereslet kielégítését. Amikor az értékesítés felgyorsul vagy a rendelési idő, megnő, a fluktuációs készlet biztosítja a folyamatos termékáramlást. Képessé teszi a szervezetet arra, hogy fogyasztók igényeit átlagosnál nagyobb kereslet esetén is kielégítse.

(egyrészt a fogyasztók, felhasználók átlagostól eltérő, előre nem számított nagyobb igényeinek kielégítését szolgálja, másrészt az utánpótlások esetleges zavara (pl. késés vagy rossz mennyiségű, minőségű utánpótlás) esetén az átmeneti hiányok kiküszöbölését teszik lehetővé. A készletezés akkor kielégítő, ha biztosítja az erősen ingadozó fogyasztói kereslet kielégítését is, ezért a fluktuációs készlet biztosítja a folyamatos termékáramlást)

4. Szállítási készletek (úton lévő, mozgó készlet):

A termelési folyamat egyes lépései térben is elkülönülnek. Az alkatrészeket, részegységeket nagyon sokszor az ország egyik részében állítják elő és az összeszerelés miatt a másik részébe, viszik. Hasonlóan a késztermékeket is nagy távolságra szállítják. Nagy készleteket kell áramoltatni a termelési és elosztási folyamat zavartalanságának biztosítására. Ezeket az elosztási csatornában lévő és az áramlást, biztosító készleteket szállítási készleteknek tekintjük. Az összes olyan árucikk ide érthető, a késztermékraktárból a fogyasztó felé áramlóktól kezdve egészen az egyik gyárból a másikba tartókig.

(Azok a készletmennyiségek, amik birokunkban vannak, de nem rendelkezhetünk vele, mert az elosztási hálózatban éppen mozgásban vannak. A termelési folyamat egyes lépései térben is elkülönülhetnek és a szállítás nagy távolságot, időben pedig több napot, esetleg hetet is jelent. (pl. alkatrész jön Magyarországra Kínából). Ezek a készletek a tőkelekötés mellett további járulékos költséget is jelentenek (pl. biztosítás, adók, vámok, lopás, rongálódás). Gyakran hagyják figyelmen kívül ezeket a tételeket.)

5. Tartalékalkatrész-készletek

A készletek azon részeit, amelyek már működő berendezések alkatrészeinek pótlására, cseréjére használatosak tartalékalkatrész-készletnek nevezzük. Tartalékalkatrész-készlet lehet saját berendezéseink működésének fenntartására vagy gyártott termékek javításához biztosított alkarész.

A tartalék alkatrészeknek alacsony és kiszámíthatatlan keresletük van (ha nem romlik el semmi, nincs rá szükség), és a készlethiány költsége nagyon magas (ha leáll pl. egy gyártósor a tartalék alkatrész hiánya miatt)
A készletgazdálkodás hatékonyságát mérő mutatók
A készletgazdálkodás hatékonyságáról a készletek értéke önmagában nem sokat mond el. Éppen ezért szükséges az alábbi mutatókat alkalmazni:

1. Abszolút értéken történő értékelés

Fontos mozzanat a teljes tőkelekötés elemzése, valamint ennek terv szerinti alakulása, és az eltérés okainak tisztázása. A készlettervezés szorosan kapcsolódik ahhoz a konkrét logisztikai rendszerhez, amelyben a készletezés megvalósul. A fizikai megvalósítás rendszeréből kell levezetni az a készletnagyságot, amely a működési módnak megfelel. A mindenkori készletértéket ehhez a tervezhető készlethez viszonyítjuk.2. Relatív készletértékelés

A relatív mutatók időbeli összehasonlításra és célmeghatározásra alkalmasak. Legelterjedtebb közülük a forgási sebesség és a forgási napok száma (forgási idő). A két mutatót a gazdálkodás számos területén alkalmazzák.

A készletek értékéből, ill a költségekből kiindulva jól értékelhető segítségükkel a készletgazdálkodás hatékonysága.
Forgási sebesség (évi forgások száma):
Forgási sebesség = értékesített termékek bekerülési költsége

évi átlagos készlet


Ez a mutató jelentheti azt például, hogy az éves kibocsátás fenntartásához a készleteket átlagosan hányszor kell újra feltölteni.
A készletek forgási sebessége a készletforgalom hatékonyságát mutatja meg, hogy mennyi idő alatt fordul meg a készletünk. Minél kevesebb idő alatt fordul meg a készlet, annál nagyobb a készlet forgási sebessége.

 • A gyors forgási sebesség előnyei:

   • kisebb kamatköltséggel, illetve kisebb hiteligénnyel jár, ha hitelből finanszírozza a vállalkozás a forgalom egy részét

   • kisebb a biztosítási költség

   • kisebb a helyigény

   • nő az értékesítés, és újabbak a készletek

  • A gyors forgási sebesség hátrányai:

 • nagyobbak a beszerzéssel kapcsolatos költségek

 • nagyobbak a hiány miatti veszteségek, és a kisebb készletek miatt értékesítés eshet ki


Forgási idő:

Készlet forgási idő =_________évi átlagos készlet_____________

Értékesített termékek bekerülési értéke
Ez a mutató jelentheti például azt, hogy a végtermék átlagos készletszintje hány napi kereslet kielégítésére elegendő.

A forgási idő a forgási sebesség reciprokaként is számítható.


A fenti két mutató a legelterjedtebb, de még sok egyéb mutató is alkalmazható a vállalati gyakorlatban a készletgazdálkodás hatékonyságának a mérésére. Ilyenek pl:

Százalék típusú mutatók:

 • Határidőre teljesített rendelések aránya az összes rendelések számához viszonyítva

 • Határidőre teljesített rendelési tételek aránya az összes tételek számához viszonyítva

 • Határidőre teljesített szállítások értékének aránya a teljes rendelési értékhez viszonyítva

 • Készlethiányos, vagy készlethiány nélküli napok száma a teljes működési idő alatt stb.

Abszolút mutatók:

 • Készlethiányos napok száma

 • Készlethiányos napok készletértéke

 • Anyag és alkatrészhiány miatti állásidő stb.


ABC elemzés lényege

Az ABC-elemzés a Pareto-elv készletekre konkretizált eljárása. A Pareto-elv más néven a 80-20-as szabály kimondja, hogy számos jelenség esetén a következmények 80%-a az okok 20%-ra vezethető vissza.

A Pareto-elv a vállalati gazdálkodás és döntéshozatal számos területén eredményesen használható elemzési módszer alapja lett, mely segít a fő problémák azonosításában.

A Pareto-elv alapján elkészíthető az ABC-elemzés melynek lényege:

- relatív fontosságuk szerint csoportosítja a termékeket

- segít a csoportok szerinti differenciált stratégia kialakításában, mivel a különböző fontosságú készletek esetében különböző készletgazdálkodási módszerek kellenek: • A” csoportba tartozó készleteknél: (ezek a legfontosabbak)

 • Előrejelzés, értékelés, matematikai módszerek alkalmazása (akár havonta)

 • Pontos, naprakész nyilvántartás megkövetelése,

 • Heti, havi leltár

 • A kereslet, rendelések, biztonsági készlet gyakori felülvizsgálata

 • Átfutási idők folyamatos vizsgálata, naprakészen tartása
 • B” csoportba tartozó készleteknél:

 • Itt is fontos a pontosság, így ugyanazok a módszerek mint az A csoportnál, de kisebb gyakorisággal
 • C” csoportba tartozó készleteknél:

 • Alapvető rendelkezésre állás, egyszerű nyilvántartás (pl. csak mennyiségi)

 • Nagy rendelési tételek és biztonsági készlet tartása

 • Munkahelyi elérhetőség biztosítása, Laza ellenőrzés (pl. szemrevételez, nem számol pontosan)

A felhasználási értéken kívül fő ismérvnek választható pl. az átlagkészlet értéke. Ekkor a készletösszetétel jellegéről, készletlekötés sajátosságairól kapunk információkat (pl. drágább vagy olcsóbb készletből van-e nagyobb mennyiség lekötve)

A kétféle elemzés összehasonlítása (termék felhasználási érték – készletérték) segít feltárni a rendszerben lévő készletezési tartalékokat.
Az elemzések módszerek alkalmazása a készletgazdálkodás hatékonyságának javítására

(készletgazdálkodási stratégiák)
Vállalati szinten elsősorban azt kell meghatározni, hogy a készletezési rendszer hatékony működéséhez milyen készletszintre van szükség.

A készletgazdálkodás során egymásnak ellentmondó követelményeknek kell megfelelni az optimálisnál nagyobb készletek, növelik a költségeket a kisebbek, pedig veszélyeztetik az ellátást.

A készletfogyás üteme és mennyisége sem határozható meg mindig pontosan:

1. Determinisztikus készletfogyás: időben, mennyiségben pontosan meghatározható a készletek fogyása.

2. Sztochasztikus: nem határozható meg előre a készletek fogyásának mennyisége, a keresletben véletlenszerű kiugrások vannak
A készletezési rendszerben a szabályozó „eszköz” szerepét a rendelés (beszerzés) tölti be, ezért a készletezési folyamat a rendelésre vonatkozó helyes döntésekkel befolyásolható a leginkább.

Ennek során arra kell választ adni, hogy mikor és mennyit rendeljünk ahhoz, hogy az ellátás zavartalanságát biztosítani tudjuk.

Erre a két kérdésre adott válasz jellege, típusa határozza meg a készletszabályozási folyamat típusát, a készletgazdálkodás mechanizmusát. (vagyis hogy milyen modellt válasszunk)
A rendelésre vonatkozó mikor - mennyit kérdésre adott válaszok alapján a készletgazdálkodási mechanizmusok alapmodelljeit különböztethetjük meg.Az időpontra (mikor) kérdésére adható válasz

A rendelési tételre (mennyit) nagyságára vonatkozó lehetőség

1. a rendeléseket rögzítetett (fix) időközönként adjuk fel (t)

1. a rendelési tétel nagysága előre rögzített, fix mennyiség (q)

2. a rendelésről (készletutánpótlásról) akkor döntünk, amikor a készletszint valamilyen meghatározott minimális értéket elér (s)

2. a rendelés nagysága akkora legyen, hogy a beérkezés után a készlet egy előre meghatározott maximális szintet (S) érjen el.

A készletgazdálkodási stratégiák ezeknek a válaszoknak a kombinációjából jön létre.
 1. Állandó ütemű stratégia (t, q)

  • Rögzített időközönként (t) egyenlő fix nagyságú (q) tételek rendelése történik.

  • Ez a gyakorlatban ritkán fordul elő.

  • Fűrészfog modellnek is nevezik
  1. Ciklikus stratégia (t, S)

   • Rögzített időközönként (t) előre meghatározott maximális készletszintre a meghatározott készletszintre való feltöltés (S).

   • Mindig olyan mennyiségre szóló rendelést kell feladni, hogy a rendelés beérkezését követően a készlet a maximális szintet elérje. A beszerzendő mennyiségek meghatározásakor ezért figyelembe kell venni a beszerzési idő (utánpótlási idő: LT) alatt fogyó készletmennyiséget is.

   • Ez a stratégia nem igényel folyamatos raktár készlet ellenőrzést, a rendelési munka jól ütemezhető.

 • A rendelési tételnagyságok eltérőek, ezért folyamatosan újra kell számolni őket

 • A rendszer nem nyújt biztonságot a véletlen hatások ellen, ezért alkalmazása akkor indokolt, ha a készletfogyás kevésbé ingadozik
  1. Kétraktáros stratégia (s, q)

 • Meghatározott minimális (s) készletszint elérésekor fix mennyiségű (q) rendelés feladása.

 • Folyamatos készletszint ellenőrzést kell, hogy tudjuk, mikor érjük el az adott minimális készletet, de emiatt jól kezelhető az előre nem látható, hirtelen készletfogyás is

 • Azonos mennyiségű rendeléseket adunk fel.

 • Az állandó mennyiségű beszerzés miatt a beszállítás munkája is jól ellenőrizhető.
  1. Csillapításos stratégia (s, S)

 • Meghatározott készletszint elérésekor (s) maximális készletszintre (S) való feltöltés.

 • Itt nem állandó sem, a rendelési időköz sem a rendelési mennyiség. Ezért folyamatos készlet ellenőrzést igényel.

 • Előnye, hogy a rendelési időpont az igényekhez igazodik.


5. TRADE OFF: Költség átváltás
13. Vállalatánál Ön is részt vesz a leltározási feladatok elvégzésében! Foglalja össze a leltározásról és a készletnyilvántartásról a főbb tudnivalókat! Mutassa be a főbb bizonylatokat!
A raktári dolgozók anyagilag felelősek a kezelésükre bízott készletekért.

Elszámoltatásuk alapja egyrészt a készletnyilvántartás, másrészt a tényleges raktári készleteket kimutató leltár.Leltározás
A leltározás feladata, célja:

A készleteket alkotó árucikkek mennyiségének számbavétele annak érdekében, hogy összehasonlíthatóak legyenek a könyvviteli nyilvántartással


Leltározás folyamata:

 1. Leltározás előkészítése (leltározás előtt kell elvégezni az alábbi feladatokat)

  • A tárolt készletek felülvizsgálata az azonosíthatóság szempontjából.

  • Selejtezendő illetve leértékelendő készletek elkülönítése.

  • Selejtezési, illetve leértékelési eljárás lefolytatása

  • Jegyzőkönyv felvétele az elvégzett selejtezésről, leértékelésről (ekkor készül selejtezési, leértékelési jegyzőkönyv, mint bizonylat)

 2. Leltározás megkezdésekor elvégzendő feladatok (leltározási jegyzőkönyvben rögzíteni kell az elvégzett feladatot, ld. később)

 • A leltározásért felelős személy kijelölése (leltár előkészítés, végrehajtás, értékelés felelősének neve, beosztása, jegyzőkönyven rögzítése)

 • Leltározási terület kiválasztása (leltározandó raktár megnevezése)

 • A leltározás időpontjának a meghatározása (kezdő időpont, fordulónap)

 • A leltározásban résztvevő személyek megnevezése

 1. A leltározási tevékenység elvégzése (konkrét számolások (db szám), mérések (súly) elvégzése, eredmények rögzítése a megfelelő bizonylatokon)

 2. Leltározás befejezésekor elvégzendő feladatok

 • Az eljárásban felhasznált bizonylatok és rontott bizonylatok sorszámának feljegyzése (-tól, -ig, mivel ezek szigorú számadású bizonylatok)

 • A leltárfelelősök nyilatkoznak a leltározás szabványszerűségéről (ők anyagilag felelősek, ezért ha észrevételük, kifogásuk van a szabályszerűséggel kapcsolatban, jegyzőkönyve kell ezeket rögzíteni)

 • Leltározásban részvevők a jegyzőkönyvben aláírásukkal igazolják az adatok hitelességét.

 • A jegyzőkönyven végül fel kell tüntetni a leltározás befejezésének időpontját. 1. Leltár kiértékelés

 • Feladata annak a megállapítása, hogy a könyvviteli nyilvántartások megegyeznek-e a tényleges leltár felvétel eredményeivel.

 • Hiány vagy többlet előfordulhat a leltározás során, ekkor

  • ki kell vizsgálni az eltérés okát,

  • meg kell állapítani a felelősséget, és

  • határozatot kell hozni a szankciókról.

   • Ezt a tevékenységet nem a raktár, hanem általában a szervezet pénzügyi, számviteli részlege végzi el.


A leltározás bizonylatai:

Leltározás legfőbb bizonylata a már említett jegyzőkönyv, amelyben a leltározás megkezdésekor fel kell tüntetni a leltározásban résztvevők névsorát, a leltározás kezdési időpontját, a leltározás fordulónapját, a raktár megnevezését és a leltározás során használt bizonylatok típusait és sorszámtartományát.


A leltározás során használt bizonylatok:

 • Leltár felvételi ív: Akkor használjuk, ha kevés cikkelemszámú vagy heterogén (többféle cikket tartalmazó) tárolási egységet alkalmaznak.

 • Leltárfelvételi jegy: Akkor használjuk, ha egy-egy cikkelemből nagy a tárolási mennyiség és egy-egy cikkelem több homogén tárolási egységben található.


Készletnyilvántartás
A raktárban tárolt készletek nyilvántartására a raktár működése során folyamatosan szükség van. A szigorú bizonylatolás teszi lehetővé a vállalati vagyon, és az ahhoz tartozó készletek védelmét, valamint a készletekért felelős dolgozók anyagi és személyi felelősségének könnyebb megállapítását.

A készletnyilvántartás lényege, célja a készletek mindenkori aktuális állapotának nyilvántartása, valamint a működéssel kapcsolatos készletmozgások rögzítése.

Ezt a feladatot az erre szolgáló szigorú számadású, szabványos készletnyilvántartási és készletváltozási bizonylatok kitöltésével és folyamatos vezetésével lehet megoldani.

A készletnyilvántartással kapcsolatos bizonylatok egy-egy példányát a raktárban meg kell őrizni, sorszám szerint összegyűjtve, az utólagos ellenőrzés érdekében.


Az áruk, készletek nyilvántartása a raktárban történhet:

Mindkét esetben a bizonylatok kitöltésénél a valósághű nyilvántartás érdekében ügyelni kell a teljes körű kitöltésre és a helyes adattartalomra.

Papír alapú készletnyilvántartás
Bizonylata: a Készletnyilvántartás nyilvántartó karton

 • Szabványos űrlap, melynek száma: B 12-152 r.sz.,

 • Neve: Raktári nyilvántartó karton

 • Ezen tartjuk nyilván minden cikkelemről külön-külön a raktári készletet

 • A lap megnyitásakor fel kell vezetni az árucikk azonosító adatait, beszerzési egységárát

 • Ha azonos termékeket különböző áron szereznek be, kétféle módon lehet a nyilvántartást elvégezni:

 1. Minden új beszerzési áron beszerzett cikk új terméknek minősül, új azonosító kóddal és új nyilvántartó kartont nyitnak neki

 2. A beszerzési árat soronként feltüntetik, így az ár nem lesz része az azonosításnak. Ekkor viszont az árat a készletváltozásoknál is fel kell tüntetni.


A bizonylat fontosabb rovatai:

 • Fejléc: ha anyagféleségenként nyitjuk meg a kartont, ezeket az adatokat csak egyszer kell rögzíteni. Tartalma:

 • Nyilvántartási szám

 • A termék megnevezése

 • Mértékegység

 • Beszerzési vagy elszámoló ár

 • Raktári elhelyezés

 • Besorolási szám

 • Főkönyvi számla száma

 • Legkisebb és legnagyobb készlet mennyisége

 • A készletmozgatást rögzítő rovatok:

     • Keltezés (mikor érkezik be, mikor adjuk ki)

     • Bizonylatszám (szállítólevél száma)

     • Mozgásnem (Pl. 1= anyagbevétel, 2= anyagkiadás

     • Tényleges beszerzési ár (beszerzésenként eltérő lehet)

     • Növekedés, csökkenés, valós készlet

     • Tételsorszám (1-től indul felfelé)


Készletnyilvántartás számítógépen

 • Közvetlen adatfeldolgozás: Az áru mennyiségi és minőségi átvétele után az áruátvevő dolgozó a készletváltozást közvetlenül a gépbe rögzíti és kinyomtatja a bevételezési jegyet. Valamennyi készletváltozásnál így kell eljárni (rögzítés – nyomtatás). A bizonylat kinyomtatásával egyidejűleg a számítógép elvégzi a készletek mennyiségi változásának a nyilvántartását is, így a készletekről mindig azonos idejű, vagyis valós adatok állnak rendelkezésre.

 • Közvetett adatfeldolgozás: A kézzel kiállított készletváltozási bizonylatokat meghatározott időközönként átadják a számítógépes operátornak, aki rögzíti az adatokat. Az adatrögzítés során ügyelni kell az adatbevitel sorrendjére és először mindig a készletnövekedést, majd a készletcsökkenést kell rögzíteni. Ennél a feldolgozásnál csak bizonyos időeltolódással látjuk a valós készleteket.

A készletnyilvántartás további bizonylatait képezik a raktári készletváltozás bizonylatai:1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət