Ana səhifə

Logisztikai ügyintéző speciális feladatai


Yüklə 1.64 Mb.
səhifə3/8
tarix27.06.2016
ölçüsü1.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

5. Ön egy gépipari alkatrészgyártó vállalat munkatársa. Egy autóipari beszállító cég ajánlatot kér Önöktől. Mutassa be, hogy az új vevő által használt modern termelési rendszerek (JIT, OPT) logisztikai követelményei miben térnek el a hagyományos rendszertől! Ismertesse a mellékelt idegen nyelvű dokumentum tartalmát!

A tervezés gazdasági értelemben a jövőre vonatkozó elképzelések számszerű megfogalmazását jelenti. Ezek a számok a jövőben a tevékenységünk alapját jelentik, mivel ezekkel értékeljük azt, hogy mennyire sikerült elképzeléseinket a gyakorlatban megvalósítani. A termelési rendszer irányításának fontos eszköze a tervezés.A termelési rendszerek sajátos irányzatai:

 1. Just in time elvre épülő (JIT) működési filozófia.

 2. Optmised Production Technology (OPT), másnéven a korlátok managementje.

Jellemzői a JIT-nek.

 • E rendszernek számos olyan eleme van, mely eltérő elveket képvisel a hagyományos termelés szervezési felfogástól.

 • Gyökeresen megváltoztatta a termelési folyamatok szervezésének elveit, a kereslet és kínálat összekapcsolását.


JIT
Fogalma: A termeléshez szükséges anyagok nincsenek készletezve, nincs raktári ktg-ünk, minden alapanyag éppen időben érkezik meg.
A JIT filozófia vezérelvei:

 • Pazarlás elkerülése. Minden olyan tevékenység mely nem jelent fogyasztó értéknövekedést pazarlásnak tekinthető.

 • A JIT önmagát egy soha be nem fejezett folyamatnak tekinti, és minden állapot egy másik kedvezőbb állapot elérésének kiindulása.

 • A hagyományos szemlélet optimalizáló nézőpontját az állandó fejlesztés, javítás váltja fel.

 • A JIT a készlet nélküli termelést célozza meg, mivel leginkább ott jelentkezik a pazarlás.

 • A minőséget be kell építeni a termelési folyamat szervezésbe, mivel a termelési folyamatban jön létre.

 • A termelés megrendelésre gyárt, mivel csak azt termeljünk amire szükség van= pazarlás elkerülése.

A termelésszervezés anyagi folyamatainak alapelemei:

 • Átállási idők minimalizálása

 • Áttekinthető üzemelrendezés

 • A munkavállalói aktivitás fejlesztése

 • Pull rendszer: Mindig azt termel amit a megelőző fázis igényel.

 • Az anyagáramlás előre meghatározott mennyiségben történik

 • A teljesítmény bemutatását szolgáló eredménytáblák= munkavállalók motiváltsága miatt.

 • Kiegyensúlyozottság a termelésirányításban. Az igényeket kis sorozatokban, ismétlődő gyártásban állítják elő.

OPT= optimális termelési technológia jellemzői:

 • Az 1980- as évek elején vált ismerté. Kidolgozása Goldratt fizikus nevéhez köthető

 • Elve, hogy a rendszer működését korlátok szablyák meg és a feladat ezeknek a korlátoknak a hatékony kezelése. Pl. a legkisebb kapacitású gép a termelésben.

 • A korlátok lehetnek külső erőforrások, piaci lehetőségek.

 • Az OPT érdeme, hogy felismerte, hogy a rendszerekben helyi optimumok érvényesülnek.


Az OPT kilenc törvénye:

  1. A termelési folyamatokban az áramlásokat kell kiegyensúlyozni és nem a kapacitásokat.

  2. A nem szűk keresztmetszetek kihasználását a korlátok szabják meg ezen felüli felhasználás már pazarlás.

  3. Az aktivitás nem azonos a hasznosítással. A hagyományos rendszerek a kapacitáskihasználás erőltetik, pedig csak azt kell termelni, ami értékesíthető.

  4. A szűk keresztmetszetek vesztesége a rendszer vesztesége.

  5. A nem szűk keresztmetszeten elért nyereségnek nincs tényleges haszna

  6. A szállítási sorozatnagyságok nem egyenlők a gyártási sorozatnagysággal.

  7. A termelési sorozatnagyságok változók és nem fixek.

  8. Az összes korlát együttes figyelembevételével érhető el a gyártás ütemezése

  9. A szűk keresztmetszetet befolyásolja az átfutási idő és a készlet.

Az OPT teljesen más problémákra helyezi a hangsúlyt, és másként fogja fel a termelésirányítást. Az OPT a fenti elvek megvalósítását számítástechnikai alapra helyezett termelésirányítási rendszerben valósítja meg, működése csak tökéletes informatikai modellben lehetséges.

A termelési folyamatok típusai:

 1. folyamatrendszerű gyártás

 2. műhelyrendszerű gyártás

 3. csoportos gyártás

 4. helyhez kötött gyártási rendszer


Folyamatrendszerű gyártás:

  • A munkahelyek és munkaműveletek szigorú sorrendben helyezkednek el és rendszeres kapcsolat van közöttük

  • Folyamatos működésű anyagmozgatási rendszerek

  • Az anyagmozgató rendszernek a munkadarabok folyamatos vagy ütemes előrehaladását kell biztosítani.

Műhelyrendszerű gyártás:

 • Egy műhelyben több azonos technológiai művelet elvégzésére alkalmas gépet helyeznek el

 • A műveletek sorrendje adott, de a munkahelyek kapcsolatai nem szabályozottak

 • Egyedi és kis sorozatú gyártás esetén előnyös

 • Nem folyamatos a termékáramlás

 • Szakaszos és folyamatos működésű anyagmozgató gépek.

Csoportos rendszerű gyártás:

 • Az egy termék előállításához szükséges technológiai műveleteket egy területre vonják össze.

 • A munkahelyek egyes csoportjai között folyamatos áruáramlás van.

Az időbeli összehangolás és az ütemes áruáramlás biztosítása alacsony állásidőt eredményez
6. Vállalatánál Ön közreműködik a logisztikai teljesítménymérési rendszer kiépítésében. Foglalja össze a kiszolgálási színvonal mérésének jelentőségét a logisztikai rendszerben! Milyen mutatókkal mérhető? Hogyan határozható meg a kívánt színvonal? Ismertesse a mellékelt idegen nyelvű dokumentum tartalmát!
A fogyasztó számára csak az a termék jelent értéket, amire szüksége van. Ez azt jelenti, hogy ezeket az értékeket egyszerre kell a vevő számára nyújtani.

A kiszolgálási színvonal jelentősége: A kiszolgálási színvonal a logisztikai rendszer működésének alapja és mozgatórugója. A logisztika alapvető célja a minél magasabb kiszolgálási színvonal nyújtása a lehető legalacsonyabb költségek mellett. A kiszolgálási színvonalat tehát a logisztika stratégiai fontosságú elemének tekintjük, hiszen a költségek mellett meghatározza a vállalat logisztikai működését.

Fogalma: A logisztikai kiszolgálási színvonal nem más, mint az értékesített szorosan kapcsolódó szolgáltatások egy része, amelyet a logisztika „állít elő”. A vevő az eladó logisztikai teljesítményét közvetlenül a logisztikai kiszolgálási színvonalon keresztül ismerheti meg, illetve értékelheti. VAGY: A logisztika által létrehozott végterméket kiszolgálási színvonalnak nevezzük.

A vállalat által nyújtott kiszolgálási színvonal közvetlenül hat a teljes fogyasztói elégedettségre, a piaci részesedésre, a logisztikai költségekre, valamint a jövedelmezőségre.A logisztikai színvonal mérése belső teljesítménymérés esetén: A logisztikai teljesítménymérés e területe azt mutatja meg, hogy a vállalat logisztikai szempontból mennyire képes megfelelni a vevői elvárásoknak.

A logisztikai kiszolgálási színvonal mérése: Számos logisztikai kiszolgálási elem létezik

 1. A rendelési ciklusidő: Azt mutatja meg, hogy a rendelés feladásától a leszállításig mennyi idő telt el. Mérése időegységben történik (nap, óra).

 2. Időbeli pontosság: Azt méri, hogy a rendelések hány százaléka kerül időben leszállításra. Mérése százalékos formában történik

 3. A szállítás időbeli megbízhatósága: Amely arra vonatkozik, hogy az ígért szállítási időhöz képest mennyi a korábbi és/vagy a későbbi szállítás. Ez esetben az átlagtól való eltérést vizsgáljuk(szórást)

 4. A készlet rendelkezésre állás: Azt mutatja meg, hogy a rendelések hány százaléka teljesíthető azonnal készletről. Mérése százalékos formában történik vagy a rendelések száma alapján vagy a termékek száma alapján.

 5. Készlethiány: Melyet időegységben, mennyiségben vagy gyakoriságban lehet meghatározni.

 6. Mennyiségi pontosság: Azt mutatja, hogy az előre meghatározott mennyiséget milyen szinten teljesítette a vállalkozás. Mérése százalékos formában történik.

 7. Üzemzavar kezelése: Azaz a logisztikai rendszerben bekövetkezett hibák hatékony és időben történő kijavítása. Például: téves számlák javítása. Mérése: A hiba észlelése és javítása között eltelt idő

 8. Rendelési információ: Minden olyan információ nyújtása vevő számára, amely a rendeléssel kapcsolatos. Például készlethelyzet, várható beérkezés. Mérése információnyújtás minősége, gyorsasága alapján.

 9. A logisztikai rendszer rugalmassága: A vállalat képessége arra, hogy hogyan tud reagálni a speciális igényekre. Mérése időegységben történik (óra).

 10. Az értékesítés utáni szolgáltatás: A hatékony és időben történő terméktámogatásra vonatkozik. Ide tartozik a vevői reklamáció, garancia, javítás.

 11. A dokumentáció minősége: Egyrészt a számlázásra vonatkozó tevékenységre, másrészt a rendelés lebonyolítására vonatkozik.

A felsorolt elemek együttesen adják a vállalat kiszolgálási színvonalának minőségét. A logisztikai kiszolgálási színvonal mérése során azonban nemcsak a beszállító működését kell vizsgálni. Fontos megnézni a vevő szempontjait is, hiszen az előre meghatározott kiszolgálási szint nem jelenti automatikusan, hogy a vevő szükségleteit ki is elégítették. Mindez arra mutat rá, hogy a vevői igényekből kell kiindulni.

7. Vállalatánál Ön is közreműködik a disztribúciós hálózat kialakításában. Mutassa be a disztribúciós hálózat lehetséges típusait! Milyen szempontok befolyásolják a választást? Kik az értékesítési csatorna szereplői? Ismertese a mellékelt idegen nyelvű dokumentumot!
A disztribúció (elosztás) jellemzése:

Fogalma: A disztribúció az áru fizikai eljuttatását jelenti a termelőtől a fogyasztóig

 • A disztribúció a vállalat értékesítési rendszeréhez kapcsolódik

 • Azt az együttműködést értjük rajta, melyben a szervezetek a piaci mechanizmus érdekében cooperálnak: termék vagy szolgáltatás eljut a végső fogyasztóhoz

 • Hálózat formájában is működtethető, a készletezési pontok megléte határozza meg a hálózat kialakítását

 • Az értékesítés tárgyától függően eltérő igények merülnek fel a disztribúciós hálózat kialakítására vonatkozóan

 • A szolgáltatások többsége helyben elfogyasztható (fodrász), de léteznek értékesítési csatornán keresztül igénybevehető szolgáltatások is (telefonos lelki segély szolgálat)

 • Termék esetén a teljes fizikai eljuttatás a fogyasztóig integrált feladatot jelen


Három típusa van:

  1. Közvetett (lépcsős) rendszer: Ebben az esetben az elosztás legalább egy készletezési pont közbeiktatásával valósul meg. Készletezési pont lehet: átrakó raktár vagy raktár

 • Előnye:

  • A tranzakciók száma csökkenthető

  • Regionális raktár alkalmazásával a termelőktől összegyűjthető a késztermék. Pl. vegyi áru, csokoládé.

Létesítményei lehetnek:

  • Elosztó létesítmény: Sok forrásból gyűjtjük össze a készleteket és itt szortírozzuk szét a vevői igényeknek megfelelően.

  • Konszolidációs raktár: Különböző földrajzi helyen elhelyezkedő termelő vállalatok a késztermékeiket egy központi raktárba gyűjtik össze, s itt alakítják ki a vevői igényeknek megfelelő választékot.

  • Vegyes (kombinált) raktár: Vagy az üzem nem igényel speciális raktár létesítést vagy nem áll rendelkezésre elegendő tárolóhely, ezért sokszor készletezési pontként bérraktározásra van szükség.

  1. Közvetlen lépcsős rendszer: Direct módon, azaz készletezési pont nélkül valósul meg az áruk eljuttatása a termelőktől a végső fogyasztókig.

A kereskedelmi rendszerbe általában rövid szállítási távolságok és / vagy nagy szállítandó mennyiség esetén találkozunk vele.

 • Előnye:

  • A késedelmes szállítások csökkenthetők

  • Készletezési költség csökkenthető

  • Anyagmozgatási idő irányítható

  • Kisebb számú a vevő kör így jó kapcsolattal maximális vevői elégedettséget tudunk elérni.

 • Hátránya:

 • Magasak a szállítási költségek

  1. Rugalmas rendszer: A közvetlen és közvetett rendszer előnyeit egyesíti

   • 2 típusa van:

    • Szükséghelyzeti: Ekkor valamilyen okból a közvetett raktárból nem lehet kielégíteni a vevői igényt, hanem közvetlenül juttatják el az árut a vevőhöz

    • Rutinszerű: Ebben a rendszerben meghatározott elvek alapján közvetett és közvetlen elvek is megvalósulnak.

Az értékesítési csatorna szereplői:

     • Elsődleges csatornatagok: Azok a szervezetek akiknek a birtokába kerülnek a készletek és felvállalják az ehhez kapcsolódó pénzügyi kockázatokat. Ide tartoznak a termelők, nagykereskedők, kiskereskedők.

     • Szakosodott (specializált) csatornatagok: Azok a szervezetek akiknek tulajdonába ugyan nem kerülnek készletek, de az elsődleges csatornatagoknak alapvető szolgáltatásokat nyújtanak díj ellenében. Ide soroljuk a logisztikai szolgáltatókat(fuvarozók), pénzügyi szolgáltatók (bank), információszolgáltatók ( piackutatók).

Az értékesítés hatékonyságában és sikerében a csatornatagok szerepe eltérő. Fontos eldönteni, hogy az elsődleges vagy a másodlagos csatornatagoknak van- e fontosabb szerepe a felhasználó/fogyasztó által támasztott igény minél magasabb kielégítésében.
Befolyásoló tényezői a disztribúciónak:

A rendszer kialakítása működtetése szempontjából figyelembe kell venni a logisztikai költségeket. Cél a kialakításnál, hogy minél alacsonyabb költségek mellett működjön. Ugyanakkor a vevői kiszolgálás színvonala ne csökkenjen.

Az alapvető cél a minél magasabb kiszolgálási színvonal nyújtása a lehető legalacsonyabb költségek mellett. Ez azonban csak megfelelő disztribúciós hálózat kialakításával valósítható meg. Valamint törekednünk kell a vevők elemzésére és vevőkör fenntartására.
8. Vállalatánál Ön is közreműködik az ERP rendszer kiépítésében Az Ön feladatai a logisztikai információs rendszer kialakításához kötődnek. Melyek a logisztikai rendszer főbb területei, amelynél szükséges lehet az informatikai támogatás megoldása? Milyen adatok gyűjtésére és kezelésére van szükség az egyes területekhez kapcsolódóan? Melyek a logisztikai információs rendszer főbb adatállományai? Ismertesse a mellékelt idegen nyelvű dokumentum tartalmát!
ERP=Vállalati erőforrások tervezése.

Az ERP egy integrált vállalatirányítási rendszerIntegrált vállalatirányítási rendszerek fogalma: Olyan alkalmazói szoftverből és szolgáltatásból álló rendszerek, amelyek átfogják vállalat több folyamatát, informatikai szolgáltatást nyújtanak több vezetési szint számára, és ezen keresztül az egész vállalkozásra kiterjedő integrációt valósítanak meg és irányítják a vállalat és környezete közötti információs folyamatokat.

Elsődleges feladata az integrációAz integráció lehet:

 • Belső: A vállalaton belül támogatja a koordináció, kooperációt

 • Külső: A vállalat és környezete (szállítók, vevők) közötti információs kapcsolatokon keresztül segíti elő az együttműködést.

Az integráció megvalósításában jelentős előrelépést hoztak az integrált vállalatirányítási rendszerek

A rendszer logikai alapmodellje:

 1. Műszaki adatállomány: Az MRP II(gyártási erőforrás tervezése) rendszer középpontjában a termék felépítésével, gyártásával és a terméket felépítő anyagokkal kapcsolatos adatállományokat műszaki adatoknak nevezzük. Ilyen lehet: gyártási útvonal leírás, tervezési termékstruktúra leírás.

  • Ezen belül van:

   • Tétel törzsadatok: Az állomány valamennyi, a vállalat kezelésében lévő anyag minden olyan ismérvét tartalmazza, amely tartósan jellemzi az illető cikket. Például: műszaki, gazdasági jellegű adatok.

   • Anyagválaszték állomány: A vásárolt anyag műszaki és beszerzési adatait tartalmazza.

   • Gyártási termékstruktúra leírás: A terméket felépítő szerelvények, alszerelvények, alkatrészek, alapanyagok közötti kapcsolatok leírása, megadva az egymásba épülő egységek fajlagos mennyiségét.

   • Gyártási útvonal leírás: Az egyes szerelvények, alkatrészek előállításával kapcsolatos adatokat tartalmazza. Megadja az előállításhoz szükséges műveleteket. Megadja az egyes műveletek munkaidejét is.

 1. A készletgazdálkodás adatállományai: A logisztikai láncban lévő készletek követése, nyílvántartása fontos információ forrása mind a termeléstervezésnek mind a vállalati gazdálkodásnak.

    • Készletadatok: Rendszerint raktárankénti részletezettségben egy adott időpontban készleten lévő anyagok, alkatrészek mennyiségét tartalmazzák természetes mértékegységben és értékben kifejezve.

    • Készletmozgási adatok: A készletek nagyságát módosító tranzakciók mozgását írják le.

 1. A beszerzési alrendszer adatállományai: Az adatok nagyobb részének forrása a vállalati környezet.

  • Szállítói törzsadatok állománya: A vállalattal kapcsolatban álló és a potenciális szállítók törzsadatait tartalmazza. A név, cím, intézmény, vállalkozási forma mellett magába foglalja azoknak az ügyintézőknek, vezetőknek a nevét akikkel a beszerzés valamely fázisában kapcsolatba kerülnek.

  • Szállítói rendelések adatállománya: Feladata a rendelési folyamat szakaszai során az egyes rendeléseket érintő tranzakciók követése, a rendelés teljes életciklusa során, az igénytől a számla ellenőrzéséig. Minden a rendelés tartalmára és állapotára vonatkozó adatot tartalmaz.

  • Beszerzési árak adatállománya: Az állomány a szállítói árakat tartalmazza, minden, az árat érintő szállítói kondícióval együtt.

 2. Az értékesítési alrendszer adatállományai: Az értékesítés alrendszere a külső logisztikai lánc másik részét képezi. Feladata a vevői igények és a vevő rendelések kezelése, valamint a késztermékek eljuttatása a fogyasztókhoz.

  • Vevői törzsadatok: A vállalattal kapcsolatban álló és a potenciális vevők törzsadatait tartalmazza, amelyek alapján a vevők azonosíthatók és elérhetők. Pl: cím, telefon)

  • Vevői rendelések adatállománya: Feladata az egyes rendeléseket érintő tranzakciók követése a rendelés teljes életciklusa során, az igénytől a számla kibocsátásáig. Minden a rendelés tartalmára és állapotára vonatkozó adatot tartalmaz.

Áradatok: A vállalatok késztermékeinek árkatalógusa, amely az árakon kívül információt nyújt az árat befolyásoló értékesítési kondíciókról is


9. Ön is közreműködik a logisztikai rendszer hatékonyságának növelését vizsgáló csoport munkájában. Ehhez kapcsolódóan ismertessen olyan informatikai megoldásokat, amelyek a logisztikai feladatok elvégzését a vállalati információs rendszerhez kapcsolódva segítik! Részletesen térjen ki az automatikus azonosítás és adatgyűjtés az EDI, az elektronikus kereskedelem, és a GPS eszközeire! Ismertesse a mellékelt idegen nyelvű dokumentum tartalmát!
A vonalkód leolvasási folyamata:

 1. jelérzékelés

 2. érzékelt jel átalakítása

 3. átalakított jelek feldolgozásaVonalkód a kereskedelembe:

A vonalkód rendszer alkalmazása lehetővé teszi az áruházak kereskedelmi munkájának teljes automatizálását. Ezt a megvalósító rendszert a nemzetközi gyakorlatban EPOSZ rendszernek nevezzük.


Az eposz rendszer olyan önkiszolgáló áruházi rendszer, amelyben a terméken lévő kódot, automatikus azonosítással, AUTÓ ID (automatikus azonosító technika) eszközökkel vagy billentyűzéssel juttatják a pénztárgépbe, amely ezután kijelzi:

   • Az áru árát

   • Fizetendő összeget

   • Pénztárgép blokkot készít

   • Megmutatja a raktárkészletetA vonalkód-olvasó:

Feladata: a vonalkód-címkén kódolt jelek érzékelése, további feldolgozása,

tárolása, átalakítása,

Típusai: • fényceruza (alkalmazott fényforrás, a lézer vagy LED, amely látható vagy infravörös fényt bocsát ki)

 • CCD olvasó (a legjobb megoldást adja a vonalkód teljes felület-

megvilágítására és a visszavert fény érzékelésére)

 • Lézerolvasók (mozgó és álló tárgy kódja is leolvasható vele,

megbízhatóbb a fényceruzánál)

 • Kézi olvasók

 • Fix telepítésű olvasók

 • Résolvasók

 • Vonalkód-olvasós adatgyűjtők


Vonalkód nyomtató:Vonalkód elhelyezése a csomagoláson:
(kevésbé látható helyen és könnyen megtalálható legyen)

Az EAN Társaság legfontosabb ajánlásai a kód elhelyezésére:

- a csomagolás természetes talpára kell elhelyezni,

- ha a csomagolás valamelyik oldalára kerül, akkor az adott oldalnak a bal alsó sarkában helyezzük el

- ha a termék talpára nem nyomtatható, akkor a hátoldalon kell elhelyezni

- hengeres csomagolás esetén a a vonalak merőlegesek legyenek

- konzervdobozon a körbefutó feliratozáson legyen

- palackoknál a hátsó címkére tegyük, ha ez nincs, akkor a főcímke alján balra

- tubusoknál a tubus végén

- tasakokon, nem alaktartó csomagoláson, pedig a leglaposabb helyen


(A csomagolás főoldalára csak a legvégső esetben kerülhet vonalkód)1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət