Ana səhifə

Logisztikai ügyintéző speciális feladatai


Yüklə 1.64 Mb.
səhifə1/8
tarix27.06.2016
ölçüsü1.64 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

Logisztikai ügyintéző speciális feladatai

1. Mutassa be példákon keresztül, hogy milyen tevékenységek jelennek meg a logisztikai láncban! Mit jelent a visszutas (reverz) logisztika fogalma? Említsen tipikus termékcsoportokat, amelyeknél fontos a visszutas logisztika megszervezése! Mutassa be a logisztikai döntések szempontjából fontos költségcsoportokat! Mondjon olyan döntéseket, amikor az egyes költségcsoportok átváltást kell mérlegelni! Ismertesse a mellékelt idegen nyelvű dokumentumot!
A logisztika jelentőségek nemzetgazdasági és vállalati szinten is kimutatható.A logisztikának a fogyasztó elégedettség elérésében nagy szerepe van. Segítségével érhető el, hogy a fogyasztó abban az üzletben és akkor vásárolhatja meg az adott terméket, amikor azt akarja. Ahhoz, hogy mindez teljesüljön, a beszerzésnek, a szállításnak, a készletgazdálkodásnak, a disztribúciónak (elosztás) és a raktárgazdálkodásnak, azaz a vállalati logisztikai tevékenységeknek integráltan kell működniük.
Logisztika fogalma: A logisztika a vállalati tevékenységek azon csoportja, amely biztosítja, hogy a vállalat zavartalan működéséhez szükséges anyagok/termékek a megfelelő helyen és időpontban, a szükségleteknek megfelelő mennyiségben, minőségben és választékban, megfelelő áron (költségen) álljon rendelkezésre.
Logisztikai a vállalati versenyképességben: Az egyes vállalatok nem egymástól elszigetelten hanem egymással összekapcsolódva működnek. Ezen kapcsolatok elhanyagolása számos probléma ( rossz kiszolgálási színvonal) forrása lehet.

Logisztikai tevékenységek:
A logisztika három területre osztható:

 • Áruismeret: Az áru rendszerekben való eligazodás, mert szakszerűen kell tárolni, kezelni és szállítani őket (törékeny áru kikötése).

 • Raktározás: A szükséges árukat tárolni, mozgatni, illetve be kell illeszteni a vállalat különböző folyamataiba. ( alapanyag, félkész, késztermék raktárak)

 • Áruszállítás: Megszervezi a megfelelő áru be – és kiszállítását a fuvarozási és a közlekedésföldrajzi adottságok ismeretében. Tudni kell értelmeznie az adott szállítási módhoz kiállított okmányokat.

A logisztika egyéb tevékenységei:

 • Tervezés, fejlesztés, beszerzés, raktározás, szállítás, elosztás, fenntartás, karbantartás, kiürítés, és az anyagok kiosztása.

 • Személyszállítás

 • Létesítmények vásárlása vagy építése, karbantartása, működtetése és elosztása

 • A szolgáltatások megszervezésére vagy nyújtására irányuló tevékenység

 • Az orvosi, valamint az egészségügyi szolgáltatás biztosítása


Mindhárom tevékenységet magába foglalja a logisztika gyakorlat: A logisztikai folyamatokról bizonylatokat állítunk ki, árkalkulációkat végzünk. Piackutatást, elemzést, útvonaltervezést, szállítási versenyeztetést.
Valamint különleges területként a környezetvédelem: Nem elhanyagolható szempont. A logisztika minden területén előnyben kell részesíteni. Az áruszállítás oldalán is arra törekszünk, hogy környezetbarát fuvarozási eszközök és ágak között válasszunk. A beszerzés oldalán pedig a környezetbarát termékek beszerzésére törekszünk. A termelés területén zöld technológiákat alkalmazunk. Az értékesítésnél pedig környezetbarát csomagolást.
Visszutas (reverz) logisztika= hulladékkezelés logisztikája

A reverz logisztika feladata, hogy a használat után feleslegessé vált árukat, anyagokat olyan formában gyűjtse vissza és hasznosítsa, hogy: • Azok ne váljanak környezetterhelővé

 • Pótlólagos alapanyag forrást biztosítsanak

E kettős feladat eleget tesz a környezetvédelemnek és a gazdasági szempontoknak is egyaránt

A reverz logisztika elsődleges feladata a hulladék újrahasznosítása.Az újrahasznosítás fokozatai:

 • Eredeti funkcióban való újrafelhasználás

 • Más funkcióban való újrafelhasználás

 • Alapanyagként való újra felhasználás

 • Nyersanyagként való hasznosítás

 • Energianyerésre való hasznosítás

Ha az árus semmilyen formában nem hasznosítható, akkor ártalmatlanításra kerül.

A logisztikai költségek és átváltások

A logisztika nagyon fontos a vállalat életében. A logisztikai költségek számottevő részt képviselnek a vállalati költségekből. Ez arra utal, hogy a logisztikai költségek csökkentése révén emelni lehet a profitot.

A logisztikai rendszer célja a versenyképes szolgáltatás biztosítása a lehető legalacsonyabb költségek mellett.

A logisztikai költségek a következők:


 1. Kiszolgálási színvonal (elmaradt értékesítés költsége): Ez a költség a nem megfelelő kiszolgálási színvonal miatt a jelenlegi, illetve jövőbeni elvesztett költséget méri.

 2. Szállítási költség: Ebbe a csoportba a szállításhoz kapcsolódó költségek tartoznak. Mérése történhet vevőnkénti, termékenkénti szállításként.

 3. Raktározási költségek:


Két nagy csoportja van:

  • Kibocsátási költség: A termék be és kitárolásához kapcsolódik

  • Tárolási költség: A tárolási helyhez kapcsolódnak

 1. Rendelés - feldolgozási és információs költségek: Ide tartoznak a rendelés továbbításához, a rendelés beviteléhez, és a feldolgozáshoz kapcsolódó illetve a belső és külső kommunikációhoz kapcsolódó költségek.

 2. Sorozatnagyság költségek: A termelési sorozatnagysághoz (átállítás, anyagmozgatás) és a beszerzési tételnagysághoz (eltérő beszerzési mennyiségek) kapcsolódó költségek.

 3. Készlettartási költségek: Ebbe a csoportba tartozik a tőkeköltség, a készlethez kapcsolódó szolgáltatások költségei (például biztosítás) a tárolási hely költségei és a készlet kockázati költségei (például elavulás, sérülés).

A kiszolgálási színvonalhoz kapcsolódó döntésekhez tehát a fogyasztói és piaci igények mellett a logisztikai költségeknek nagyon fontos szerepe van. A költségeket együttesen kell vizsgálni.. Oka, hogy a logisztikai költségek között ún. átváltások (trade – off) vannak, azaz bizonyos költségek csökkentése maga után vonja más költségek emelkedését. (Például nagy mennyiségű beszerzés során a mennyiségi árkedvezményből elért megtakarítás kevesebb lehet, mint az ehhez kapcsolódó készlettartási költségemelkedés.)
2. A mellékelt forrásban egy vállalat komissiózási rendszerének leírását találja. Értékelje az adott rendszer előnyeit és hátrányait! Válaszában térjen ki arra is, hogy az adott vállalati feltételrendszer mellett ez a megoldás hatékony-e?

Komissiózás:

A raktározás azon folyamatmodulja, amelyek során a raktári árukészletből az egyes megrendelések szerinti áruválaszték kerül összehasonlításra. Ez a tevékenység a raktározási folyamat a legösszetettebb és legkritikusabb eleme.

Két okból is kritikus:


 • Az ellátási funkciókhoz a komissiózás folyamata kapcsolódik a legszorosabban (logisztikai követelményrendszer érvényesülése: vevői igények kielégítése!)

 • Ez a folyamat igényli a raktárban a legtöbb élőmunka ráfordítást (hiba lehetőség, nehéz tervezhetőség)

Ezek a kockázatok a technikai és szervezési módszerek fejlesztésével minimalizálhatók. Kiküszöbölni ezeket sose lehet.
A Komissiózás részműveletei:

A komissiózás folyamata a különböző részfolyamatok egymáshoz kapcsolódó sorozatából tevődik össze a megrendelés fogadásától a rendelések összeállításáig. A teljes folyamat lehet 1 lépcsős és két lépcsős komissiózás.


1, Egylépcsős komissiózás (rendelésenkénti árukigyűjtés)

 • A raktárba beérkező megrendeléseket számok jelölik. Egy-egy megrendelés különböző betűkkel jelölt megrendelést tartalmaznak, ahol a betűk különböző termékeket jelentenek.

 • Ezekből a megrendelésekből kiszedési jegyzéket állítanak össze, amelynek a vezér paramétere a megrendelő, a vevő azonosítója.

Az egylépcsős komissiózás során végbemenő áruáramlás folyamatai (ld. Tk. 202.o)  1. Áruelőkészítés

Melynek során a raktárban tárolt cikkeket olyan helyzetbe kell hozni, hogy azok az árukiszedés módjától függően hozzáférhetők legyenek.

  1. Árukiszedés

A megrendelt tételek tároló helyről történő kigyűjtése.

  1. Megrendelés összeállítása

Az árukiszedéssel egy időben ez a lépés is megtörténik, mivel minden egyes megrendelést külön-külön gyűjtenek ki

  1. EllenőrzésA rendszer előnyei:

 • Kisebb szervezési munkaráfordítást igényel

 • Rövidebbek a megrendelés – átfutási idők

 • A sürgős (soron kívüli) igények könnyen kielégíthetők

 • Az esetleges tévedések könnyebben korrigálhatók


Hátrányai:

 • Kisebbek az adott anyagmozgató rendszerrel elérhető komissiózási teljesítmények (nagyobbak az egy tételre (megrendelésre) eső átlagos menetidők)


2, Kétlépcsős komissiózás folyamata

   1. Áruelőkészítés

Megegyezik az egylépcsőssel

   1. A különbség a megrendelések feldolgozásában illetve a kiszedési jegyzék összehasonlításában van. Mert a vezér paraméter a cikkelem vagy cikkcsoport.

   2. A vezér paraméterekre (árucikkekre) vonatkozóan több megrendelés igényeit összesítik és úgynevezett gyűjtőjegyzéket állítanak össze, ezek alapján gyűjtik ki az összes árucikket, majd az így kigyűjtött cikkelemeket szétválogatják megrendelések szerint.

A kétlépcsős komissiózás áru áramlás folyamata:

 1. Áruelőkészítés

Melynek során a raktárban tárolt cikkeket olyan helyzetbe kell hozni, hogy azok az árukiszedés módjától függően hozzáférhetők legyenek.

 1. Árukiszedés

Egy ciklusban egy cikkelemből több megrendelés áruit gyűjtik ki. A kiszedett választék nem megrendelésenként, hanem cikkelemenként lesz homogén.

 1. Az árukigyűjtés

A különböző tároló helyekről egy ciklus (időszak) megrendelőinek áruit egyesítik, hogy a megrendelések összeállíthatóak legyenek.

 1. Áruosztályozás

Befejező művelet, az árugyűjtés során egyesített áruválaszték megrendelőnkénti szétválogatása.

 1. A megrendelések összeállítása


A rendszer előnyei:

  • Nagyobbak az adott anyagmozgató rendszerrel elérhető komissiózási teljesítmények (kisebbek az egy tételre eső átlagos menetidők)

  • Jobban kihasználható a tárolótéri, ill. a tároló- és a komissiótér közötti anyagmozgatást végző gépek kapacitása

Hátrányai:

 • Az árucikkenkénti gyűjtő-megrendelések szerint kigyűjtött árukat újra szét kell válogatni az egyes egyedi megrendeléseknek megfelelően („kétszer kell hozzányúlni egy áruhoz”)

 • A gyújtő-megrendelések összeállítása járulékos szervezési munkaráfordítást igényel (több munka – több költség – több idő)

 • Hosszabbak a megrendelés átfutási idők

 • A sürgős (soron kívüli) igények nehezebben elégíthetők ki


A komissiózás osztályozási szempontjai

A komissiózási rendszerek felépítése igen különböző lehet attól függően, hogy az egyes részfolyamatok különböző módszerét hogyan kombinálják.
Részfolyamat

Változat

1, Áruelőkészítés

A tárolt áru és az áru kiszedést végző dolgozó mozgásának egymáshoz viszonyított helyzete az áru szempontjából.

Statikus

az ember megy az áruhozDinamikus

az áru megy az emberhez2, Árukiszedés lebonyolítása

Egydimenziós

A kiszedést végző dolgozó a talajszinten közlekedik és a kézzel elérhető magasságú árukat gyűjti ki.Kétdimenziós

Valamilyen gépi eszköz lehetővé teszi a felfelé irányuló mozgást is.3, Árukiszedés módja

Kézi

Legtöbb komissiózó rendszer így működikAutomatikus

Csak speciális feltételek esetén alkalmazható4, Áruleadás

Centralizált

A kiszedési ciklus végén, vagy kiszedéshez használt gyűjtő eszköz megtelte esetén az árut egy központi helyre szállítják.Decentralizált

A kiszedett árukat a kiszedő hely közelében lévő folyamatos működésű anyagmozgató gép továbbítja a gyűjtőhelyre


  1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət