Ana səhifə

Litvanya’da Eğitimin Konusu Olarak Hanehalkı ve Tüketim Litvanya Okullarında Ekonomi Eğitimi


Yüklə 38 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü38 Kb.
Litvanya’da Eğitimin Konusu Olarak Hanehalkı ve Tüketim

Litvanya Okullarında Ekonomi Eğitimi

Litvanya’daki ekonomi eğitimi 2004’de oluşturulan ve Litvanya Eğitim ve Bilim Bakanı tarafından onaylanan Ekonomi Eğitimi Stratejisi ve İşletme, Genel Programlar ve Ekonomi Eğitimi Standardına göre yürütülmektedir.


Strateji ekonomi eğitiminin temel görev ve hedeflerini kapsamaktadır. Ekonomi ve İşletme eğitimi genel okuryazarlığın ve eğitimin uygulamalı kısmı olarak algılanmaktadır. Ekonomi eğitiminin düzeyi Ekonomi Eğitimi Standardı tarafından belirlenmektedir. Onlar belirli bir düzeye ya da evreye ulaşmak için gerekli bilgi miktarını planlamaktadırlar. Genel programlar ve Eğitim Standartları eğitim ekipmanı, kişisel programlar ve öğretmen eğitimi ile ilgili dokümanlara genel bir çerçeve sunar. Ekonomi Eğitimi Standardı belli bilgi ve becerileri sergiler. Standartlar okulun eğitim görevlerini, eğitim içeriğinin yapısını, kapsamını, temasını, öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesini yansıtır. Dahası ekonomi eğitim standartları eğitim kurumlarına olan sözde sosyal ve ulusal talebi, ilkokul-ortaokul ve karma okul öğrencilerinin beklentilerini açıklamaktadır:
1. öğretilecek değerler (kurallar),
2. kendi görevlerinin farkına varmak ve algılar;
3. belirli şeyleri bilmek.

Ekonomi Eğitimi Kavramı

Ekonomi Eğitimi ve İşletme Stratejisi öğrencilerin ekonomi eğitimlerinin öğrencinin motivasyonu ve ekonomik fenomen algılaması ile ilgili bilgi ve beceri kazanma hazırlığı ile ekonomi bilgisinin düzeyi olduğunu vurgular.

Ekonomi eğitimi sosyal eğitimin bir parçasıdır. Aşağıdakileri içerir
a) faaliyetlere karşı tutum, organize etme ve sonuçlar;
b) zihinsel ve uygulama yetenekleri (bilinçli, doğru kararları vermek, etik ve yasal kurallar dahilinde çalışmak, sosyal ve kişisel ihtiyaçları eşleştirmek);
c) günümüz ekonomik yaşamına oryantasyon bilgisi (iş, iş verimliliği, imalat, kaynaklar, ürün ve servisler, enflasyon, bütçe açığı, dezavantajlar, piyasa ekonomisinin avantajları, tüketici haklarının korunması, vb.)

Litvanya Okullarında Ekonomi Eğitimi Modelinin Uygulanması

I. İlköğretim – Ekonomi ve işletmeler diğer konuların içine entegre edilir;
II. Karma okullar:
a) 9. yıla kadar ekonomi diğer konuların içine entegre edilir.
b) 9-10. yıllarda ekonomi diğer konuların içindedir:
Temel amaçlar:
- Ekonomik düşüncenin temelini oluşturmak;
- Sosyal ekonomik çevredeki değişime sosyal adaptasyon;
- Süregelen ekonomik süreçlerle ilgili karar verebilme becerileri oluşturabilme
- Öğrencilerin tüketici veya çalışan olarak kendi kararlarını verebilecek becerileri oluşturabilme.
III. Ortaokul son sınıf öğrencileri  - seçmeli bir konu olarak farklı düzeylerde verilebilir. Temel amaçlar:
- Ekonomik düşünme eğitimi;
- Ekonomik fenomeni değerlendirme becerisi;
- Ekonomik durumları analiz edebilme ve karar verebilme;
- Tüketici, üretici, yatırımcı ve patron olarak doğru hareket edebilme becerisi oluşturma;
- Diğer ekonomi ve yönetim meseleleri arasındaki bağı anlama.
Ekonomi dersi Yurttaşlık dersinin bir parçası olarak gösterilebilir. 10. sınıftan beri farklı konularla öğrenilen ekonomi bilgisi özetlenebilir. Karma okullardan mezun olanlar genel ekonomi bilgisine sahip oluyorlar.  Profilleştirme öğrencilerin ekstra modüllerden dilediğini seçerek konuya daha yakından bakmasını sağlıyor.

Litvanya’nın Ekonomi Sisteminde Ekonomi Eğitimini ve İşletmeciliği Uygularken Temel Amaç  

Litvanya’da ekonomi eğitimini ve işlemecilik eğitimini uygularken temel amaç ekonomi eğitimi ve girişimcilik stratejisinde vurgulanmıştır.


Ekonomi kültürünün yerleştirilmesi, işletme eğitimi, onların basamakları ve süreçleri devam eden eğitim reformu ile yakından ilgilidir. Amaçları, görevleri ve mevcut durumu da buna dahildir. Öğrencilerin ekonomi ve işletme eğitimi iyi planlanmış ve tutarlı bir çalışmayla oluşturulabilir. Her komplike proses kendi amaçlarını, görevlerini ve uygulama yollarını içeren basamaklarına ayrılmayı gerektirir. Litvanya Eğitim Sistemi aşağıdaki özel alanlara harcama yapar:
- insan kaynakları,
- eğitim içeriği,
- ders ekipmanı,
- çevre,
İnsan kaynakları öğretmenlerin eğitimi ile ilişkilidir ve stratejinin uygulanmasında kritik bir faktör olarak düşünülebilir. Araştırmacılar ekonomi eğitimi veren okullardaki öğretmenlerin yalnızca küçük bir kısmının temel ekonomi bilgisine sahip olduklarını açıklamaktadır. Öğretmen eğitimi farklı yöntem ve şekillerde gerçekleştirilebilecek olan uzun bir süreçtir. Öğretmen eğitimi ulusal düzeyde görülmelidir. Ayrıca ekonomi öğretmenlerinin bilgisini arttırması için onları kamçılayacak kalite iyileştirme mekanizmasının oluşturulması gerekir.
Ekonomi eğitimi işletme eğitimi ile yakından ilişkilidir ve çevreden ve de özellikle okulların çevresinden etkilenir. Ekonomi ve işletme kavramları hem evde hem de okulda sıkça konuşulan kavramlardır. Bu şekilde düşünce ve görüş sistemi oluşturuluyor. Bu sistem tek başına bir öğretmenle başarılı olamaz. Sistem okulun tüm çevresi tarafından oluşturulmaktadır. Sistem için gerekli koşul okulun personeli, öğretmenleri ve idaresinin temel ekonomi eğilimleri, ilkeleri ve işletme kavramları ile tanışıklığının olmasıdır. Tarihsel koşullara bağlı olarak öğretmenlerin büyük çoğunluğu ekonomi piyasasının stratejileri eğitimini alamamışlardır; dolayısıyla okulun personelini temel ilkelerle tanıştırmak hayati önem taşımaktadır.
Her eğitim- öğretimin başarısı metodolojik tedarike bağlıdır;  bu nedenle stratejiler ödevlerin, testlerin, bilgi kataloglarının hazırlanmasını vurgulamakta ve basılı elektronik kaynaklara indeks tedarik etmektedir.
Stratejik plan amaçları, yöntemleri ve ekipmanı belirler. Ciddi şekilde dikkate alınması gereken ve uygulamada her birinin uyumlu ve başarılı olması için ayrı ayrı dikkat edilmesi gereken 4 alanı vurgular. 

Vilma TubutieneLitvanya Eğitim ve Bilim Bakanı tarafından onaylanan Ekonomi Eğitimi ve İşletme Stratejisine göre hazırlanmıştır. 2004-06-02 Order No.835


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət