Ana səhifə

Lilit– je první žena Adamova. Odmítla se mu podřídit a raději od něho odešla a stala se démonkou. Lilit symbolizuje moc ženy, její zázračnou a tvořivou sílu. Lilit v Beranu, v aspektu na Mars


Yüklə 192.5 Kb.
səhifə5/7
tarix24.06.2016
ölçüsü192.5 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Stín od člověka neodtrhnete, světlo vždy zobrazí i stíny


Lilit je neoddělitelnou části ženy, vybízející jí k životu a radosti, k rovnocennému svobodnému bytí, které muže nepopírá, neponižuje ani neutlačuje, pouze ho s láskou doplňuje, splývá s ním do celistvé bytosti. Muž nemůže zažít „jednotu a celistvost“ s ženou, která v sobě Lilit nenašla. Stvoření Evy jen dál umožnilo nerovnováhu. Eva celou věčnost ztělesňuje hřích a nečistotu. A následkem je trest, pokání, poslušnost, ponižování.

  • Může někdo rozumný tady mluvit o partnerství?

  • Můžeme bez Lilit mluvit o vztahu muže a ženy?

  • Může být plnohodnotné partnerství tam, kde není rovnováha?

Lilit v horoskopu muže


Postavení Lilit v horoskopu muže ukazuje „hrůzné zkušenosti“, které má muž se svou matkou a s ženami vůbec, ukazuje zdroje strachu z žen, příčiny odmítání, nebo nesplněná přání ve vztahu k ženám. Jiná stránka mýtu o Lilit vystupuje v obraze lehké ženy svádějící muže na scestí, nebo obraz ženského upíra, který poté, co svého milence obejme mu vysaje životní energii z žil. Nešťastník stráví s Lilit jednu noc a je pak zasvěcen smrti nebo šílenství. Asi nejlépe tento problém vystihuje úryvek z básně Květy zla, Charles Baudelaire (překlad Vítězslav Nezval, 1964):

...Ta žena jako had, jenž tančí na ohništi,

kde žhavé oharky se sugestivně blyští,

a tisknouc poprsí na korzetový plech,

svým slovem šířila svůj jahodový dech:

"Mám krásný vlhký ret, mé pohledy vás zlomí,

a vím, jak připravit se v loži o svědomí.

Má prsa tiší pláč a vyzařují hřích, 

v mém skvělém náručí má stařec dětský smích.

Ti, kdož mě viděli stát nahou, vědí sami,

že nahradila jsem jim Slunce s planetami! 

I velký učenec se u mne vyučí,

já tisknu pažemi hruď muže v náruči,

já nechám kousati si od nich hebkou kůži,

já zvrhlá, křehoučká vám dokáži, ó muži,

že v ráji žíněnek mé svůdné postele

se dají zotročit i čistí andělé!“

A když mně vysála mork, ze všech vetchých kostí 

a když jsem obrátil k ní oči s toužebností, 

když chtěl jsem oplatit jí polibek a dech, 

tu proměnila se mně v mokvající měch! 

Poděšen, zahmouřil jsem oči před příšerou, 

když jsem je otevřel, když přestávalo šero,

už vůbec nebyl zde ten strašidelný zjev...

Lilit v horoskopu muže ukazuje to, co muž potřebuje k nalezení rovnováhy, to co ztratil, co mu chybí, co stále hledá a chce, aby se to k němu vrátilo.


Lilit v horoskopu ženy


V horoskopu ženy ukazuje postavení Lilit energetické pole Stínu, představuje onu stránku ženskosti, jíž se žena v patriarchátu musela vzdát, aby vyhověla roli matky, světice, panny či anděla, potlačené stránky osobnosti, které někdy žena touží projevit. Lilit představuje ženský energetický faktor protikladný k lunárním principům. Klasická astrologie staví proti Luně – ženskému principu – výhradně mužské principy – Slunce a Saturn. Luna a Černá Luna taky symbolizují dvě rozdílné polohy ženskosti. Za předpokladu, že je žena uskutečňuje vědomě ve svém životě, tvoří jednotnou ženskost. Na jedné straně citlivá, obětavá matka, dárkyně života (symbolika Luny), na straně druhé vášnivá bytost s nezkrotnou sexualitou, přinášející smrt – malou smrt (symbolika Lilit). Tato druhá zakrývaná stránka ženy bývá dodnes interpretována převážně negativně. Existuje i hypotéza vycházející z kabalistické tradice, že žena je trojjediná. Skládá se z Evy – starající se o rodinný krb (symbolika Země), Lilit – vášnivé a rebelantské (symbolika Černé Luny) a z Marie – obětavé a citlivé matky (symbolika Luny). Tato teorie zřejmě nejvíce odpovídá realitě patriarchálně ovlivněného světa.

Černá Luna ve znamení Berana


Při této konstelaci si žena je vědoma své síly, jedná se o ženu „královnu“. Muži se vzpírá. Muž s touto konstelací hledá dominantní a sebevědomou ženu, která dává najevo i svojí žádost, která je pro něj výzvou, ale současně v něm spouští strach, že „nebude stačit“. V důsledku strachu pak snižuje ženinu hodnotu buď ponižováním, nebo tím, že jí odmítá, často přes sexualitu – „zabiju tě tím, že tě nechám být“. Odmítání se projevuje nejčastěji v poruchách erekce a potence, muž provádí svou vlastní kastraci. V ženě vyhledává ten Lilitin aspekt, který odmítá podléhat, odevzdat se. Tímto způsobem se udržuje trvalý boj. Na jedné straně se muž chce vyhnout boji s „královnou“, na straně druhé odmítá být jejím „zachráncem“. Žena – „královna“ má strach odevzdat se, strach ze smrti (i strach z „malé smrti“). I když ten strach překoná, její celkový způsob bytí a její síla připadají muži natolik hrozivé, že nedokáže vnímat její vstřícnost. Muž nezná žádný příklad, kdy se síla spojuje s odevzdaností. Žena s touto konstelací pak jako východisko volí sebeponižování – svou sílu dává do služeb muže. Hluboko ve svém nitru jím ale opovrhuje, jeho slabostí. Chce muže silného, utíká se pak do fantazií. Důsledkem je, že se muži neodevzdá. Jestli tito dva namíří svou sílu proti sobě, srší jiskry. Pokud ale svou sílu vzájemně spojí, Eros nesmírným způsobem vzroste. Když tato síla, přichází k muži skrze ženu, jeho strach i jeho fascinace jsou pochopitelné. Dokáže-li se v ní poznat, bude k němu skrze ní proudit obrovská energie a nakonec bude fascinován i sám sebou. Žena zase musí v sobě opustit všechna klišé a normy, aby v sobě tuto sílu přijala a nalezla pro ní konstruktivní a tvůrčí kanály, aby se pak dokázala muži odevzdat. V patriarchálním světě je muž značně znejistěn ve své „mužnosti“, když si žena je vědoma své síly (pokud jí použije, zůstane stejně jako Lilit osamělá a vyobcována). Při této konstelaci se je třeba naučit, že síla a odevzdanost, harmonie a agrese, mohou existovat vedle sebe („nejen–nýbrž i“).
1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət