Ana səhifə

Lilit– je první žena Adamova. Odmítla se mu podřídit a raději od něho odešla a stala se démonkou. Lilit symbolizuje moc ženy, její zázračnou a tvořivou sílu. Lilit v Beranu, v aspektu na Mars


Yüklə 192.5 Kb.
səhifə3/7
tarix24.06.2016
ölçüsü192.5 Kb.
1   2   3   4   5   6   7

Černá Luna v 6.domě (dům práce, povolání, nemocí)


U této konstelace člověk reaguje na jakýkoliv stres spojený s větší prací, námahou, psychosomatickým onemocněním. Střídají se období hyperaktivity a letargie. Workoholik se uvolňuje prostřednictvím nemoci. Jedním z témat je náruživost. Každodennost se stává příliš velkým tlakem, bez „zázraků“ si nevystačí. Člověk tedy uniká na jedné straně do nemocí, fantazie, denního snění, do náhražkových světů, nebo na straně druhé nastupuje krutý pragmatizmus, maximální střízlivost. Častá je zde problematika perfekcionizmu – rovněž druh náruživosti, nebo opačně – extrémní odmítání pořádku a rutiny. Lékem pro oba typy je samostatná tvořivá práce. Člověk s tímto postavením nesnáší racionální pracovní prostředí, má problém zabývat se každodenními záležitostmi – placení účtu, formuláře, dodržování pravidel, vstávání na zvonění budíku atd. Je důležité nalézt ve svém životě úkol nebo oblast, kde dojde k setkání rozumu a zázraku, dostat do života pestrost a kreativitu. Tranzit Lilit tímhle domem často vede k nutnosti podstoupit operaci.

Černá Luna v 7.domě (dům vztahů, manželství, spojení)


Centrálním problémem se tady stávají problematické (jakýmkoliv způsobem) partnerské vztahy nebo osamělost. Je tady obrovská touha být iniciován prostřednictvím „TY“´na jedné straně, na druhé straně odmítání, nedosažitelnost. Rozkoš ze svádění je obrovská, může být dokonce větší než rozkoš ze samotného aktu spojení. Tzv. „romantická nebo platonická láska“ je vrcholem všeho. Ideální objekt lásky se musí vyhýbat vzrůstající žádosti, čímž vyvolává neuhasitelnou žízeň – ta zase sytí žádost. Člověk může být beznadějně zamilován sám do sebe, problematika 7.domu – vládne Venuše – narcizmus. Věčný dialog žádosti a odmítání. Lilit tady přináší do oblasti vztahů drama, při kterém „průměrné“ vztahy neobstojí. Ráj vztahů má být dramatický, nesmí sklouznout do oblasti harmonie, harmonie už nedovoluje žádný rozvoj. Časté jsou milostné trojúhelníky – třetí ve vztahu vztah doplní, stabilizuje ho, působí jako „iniciátor“, nebo pomůže ukončit ho a posunout se dál. Ale touha je nekonečná, proto člověk často již za krátkou dobu začne hledat dalšího „iniciátora“. Chce TY zcela prostoupit, často nestačí tuto touhu uspokojit prostřednictvím snů, musí zažít TY se vším všudy. Je tady velká tendence klamat a podvádět. Touha naleznout spásu prostřednictvím TY podporuje sklony k záletům a nevěrám, protože „legální partner“ nemůže poskytnout dostatek „zázraků a iniciací“ na každý den. Člověk s touto konstelací může být i obětí záletníka, nebo zůstane svobodný, aby byl volný pro každého možného „iniciátora“. Je tady i velký sklon utíkat. Utéct a nechat partnera dusit se ve vlastní šťávě, vztah tak zůstává neuzavřený – nekonečný, věčný.

Černá Luna v 8.domě (dům stínů, sexu, smrti, dědictví)


Lilit – démonka – se tady nachází v říši stínů, vášně přímo vřou. Strach z temných oblastí bývá tak velký, že se jim člověk vyhýbá „jako moru“. Vášně potlačuje a okolí udržuje v sterilní čistotě a pod kontrolou. Častá je ztráta blízkých, úmrtí rodinných příslušníků, sebevraždy v rodině, strašící dotyčného celé roky. Tento člověk může mít sklony k sebevraždě. Hrozí demonstrativní sebevraždy, manipulující a vedoucí k získání moci nad ostatními; střet se ztrátou, smutkem, se smrtí, emoce bývají potlačovány; sklon vyhledávat hřbitovy a mrtvé, nebo naopak hrůza z nich. Smrt je považována za nepřítele, lepší je mít jí na očích – pod kontrolou, než v zádech. Rovněž sexualita a „malá smrt“ nahání strach, člověk se jí vyhýbá nebo jí neustále vyhledává. Opět dvě strany problematiky – role oběti a pokora na jedné straně, na druhé straně snaha naprosto ovládnout partnera. Fáze naprosté sexuální zdrženlivosti jsou střídány intenzivními zážitky, kdy se sexualita stává transpersonální zkušeností.Častá žárlivost, přivlastňování („můžu to prožít jen s Tebou, s nikým jiným“), člověk pak nedokáže partnera propustit, drží se ho jako klíště, i když už dávno odešel, nebo je dokonce mrtvý, nedokáže truchlit a rozloučit se, živí v sobě strašidla minulosti, ovládají ho a veškerou energii používá na jejich kontrolu. Cítí se bezmocný, ačkoliv má k dispozici veškerou moc zvládnout je. Člověk s touto konstelací bývá vyděděn, může mít potíže s dědictvím.

Černá Luna v 9.domě (dům duchovního života, intuice, ciziny)


V centru dění je víra, světonázor a rituály. Opět dva extrémy – ateizmus na jedné straně a fanatická víra až posedlost na straně druhé. Častou bolestnou zkušeností je vyhoštění z náboženského společenství, ztráta víry, nedostatek útěchy, kterou víra poskytuje, odmítání tradiční náboženské víry nebo vzpoura proti Bohu. V devátém domě se člověk stává hledačem. Pokud toto hledání potlačí, vzniká prázdno, pustina, poušť. Pramenem je pak autorita, ne život. Náboženská válka se odráží i v oblasti rituálů a svátostí, jsou popírány. Další problematikou tohoto domu jsou cesty do ciziny, setkání s cizinci, s cizími kulturami. Tolerance – popřípadě i přijetí cizorodého vytváří dialog mezi odmítáním a žádostí. Může se vyskytnout ztráta vlasti, uprchlictví a pak věčné truchlení za domovem. Důsledkem je vykořeněnost. Emigrace může ale být i vnitřní – tento člověk může mít sklony utíkat před vším, co je pro něho problémem – vnitřní uprchlictví, „odsekne se“, emigruje. Na jedné straně maximální tolerance, na straně druhé fanatizmus a intolerance – musí najít svou vlastní cestu.

Černá Luna v 10.domě (dům povolání, sociálního postavení, práce, vážnosti)


Toto postavení souvisí s nedostatečným společenským postavením, s veřejnou neoblíbeností, častými skandály, sklony k alkoholizmu. Kdo se ale nehodí do světa, má vždycky blíže k tomu, aby našel sám sebe. Problematikou Lilit tu bývá odmítání společenských hodnot, tradic, zvyků, vyhoštění ze společnosti, až vyobcování, častá role obětního beránka vyhnaného do pouště. Lilitin meč se neustále vznáší člověku nad hlavou, každé veřejné uklouznutí je chápáno jako poprava. Nebo tento člověk sám popravuje, prohlásí se za soudce v oblasti morálka a hodnot a soudí vše živé. Dalším tématem je jakákoliv ilegalita spojena s prací, či s obchodem, hrozící odhalení vyvolává obrovský strach. Při této konstelaci je důležité si rozebrat morální kodex dané společnosti a dosáhnout jisté relativizace (ne výmluvy pro své přestupky), najít vlastní cestu akceptace, vlastní morálku, která se může lišit od běžné morálky, najít zodpovědnost vůči sobě i vůči ostatním. Uplatnit odmítání morálky konstruktivně, zpochybnit tradiční a obvyklé, překročit konvence a přinést něco nového. Dobrým příkladem je tady Albert Einstein nebo C.G.Jung – měli Lilit v 10.domě. V partnerské astrologii znamená toto postavení Lilit nelegitimnost vztahu.
1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət