Ana səhifə

Lilit– je první žena Adamova. Odmítla se mu podřídit a raději od něho odešla a stala se démonkou. Lilit symbolizuje moc ženy, její zázračnou a tvořivou sílu. Lilit v Beranu, v aspektu na Mars


Yüklə 192.5 Kb.
səhifə1/7
tarix24.06.2016
ölçüsü192.5 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7
Lilit
Lilitin cyklus trvá 8 roků a 311 dní. V každém znamení zůstává přibližně 9 měsíců. Při každém jejím návratu si musíme rozmyslet, jestli s jejími temnými impulsy budeme bojovat nebo je přijmeme za své. Její návrat se uskuteční v 9, 18. 27, 36, 45, 63, 72, 81, 90 letech našeho věku.
Lilit– je první žena Adamova. Odmítla se mu podřídit a raději od něho odešla a stala se démonkou.

Lilit symbolizuje moc ženy, její zázračnou a tvořivou sílu.


Lilit v Beranu, v aspektu na Mars

Žena má mužské energetické vyzařování. Je v ní agresivita i sexuální žádost.

Muž může mít strach, že jí nebude stačit a oni se o nic nepokusí. V krajním případě může dojít i na poruchy erekce – muž se jí nevědomky odpírá.

Sexuální fantazie – agresor, který si ji bere násilím.

V reálu ho může ovládat ona a nutit ho, aby se jí podřídil. Je to boj o to, kdo bude dole a kdo nahoře. Užije-li svou sílu, může žít nakonec osaměle, jako Lilit.
Ženy s Lilit v Beranu mohou být společensky velmi úspěšné. Chtějí soutěžit s muži v jejich vlastním prostředí. Jde jim o kariéru – mají vlastní firmu, politické ambice a tím vyvracejí tradiční představu o slabším ženském pohlaví. Může jim to dát problémy v partnerství, protože se s tím každý muž nevyrovná. Hledají stejně schopné muže, jako jsou ony.

Mohou být manažerkami, pracovat s muži v mužském prostředí, vykonávat mužské zaměstnání – policistka nebo pracovat s kovem – železárny.

Sexuálně je mohou přitahovat svalnatí chlapy s vypracovanou postavou a silnou pudovostí. Kvůli tomu mohou tolerovat i jejich neomalenost, slabší intelekt nebo nevhodnou práci.

Nebo naopak ženy mohou působit jako mužatky –( , ale na100% to neplatí - mohou být i krásné) a věnovat se třeba mužským sportům – fotbal, hokej, box, kulturistika.

Některé ženy reagují agresivně na rádoby vtipné a galantní pokusy mužů o seznámení.

Některé ženy zažívají ze strany mužů násilí. Mohou být přepadeny a zmláceny.

V rodině může dojít k domácímu násilí – muž je bije.

Mohou se stát terčem sexuálního obtěžování - znásilnění, incest.

Některé ženy jsou bojovnicemi za ženská práva.

Muži s Lilit v Beranu mohou mít naopak ženské vyzařování a vyhledávají dominantní, sebevědomé ženy, které dávají najevo svou sexuální žádost. Pokud je muž ovlivněn tradičním rozdělením rolí, chce sice ženu žádostivou, ale ne zase příliš. Nahání mu strach, že jí nebude stačit. Je tu klasický boj o moc. Láska bez hádky je nuda, ale muž může ženu vnímat, jako fůrii.

Pokud muži a ženy nechtějí ustrnout v boji o moc, musí se naučit harmonii. Uznat, že je možné to dělat tak i tak.
Muž je panovačný, chce ženě vládnout.

Muž vystupuje jako ženy ochránce, ale ženě to je nepříjemné a připadá jí, že ji svým chováním omezuje.

Muž může mít agresivní skony a ženy neuznává – rváč, alkoholik, despota, který bije ženu i děti. Není schopen žít se ženou v harmonii a vše řeší násilím. Ve vztahu hledá jen sexuální uspokojení. Je velice soutěživý a bojovný – sportovec. Může se pohybovat na hraně zákona.

Tyto sklony se mohou projevit v násilných sexuálních představách, kdy muž ženu ponižuje, ovládá, chce ji ukázat kdo je tu pánem a má ji jen na sex. Vzrušuje ho bolest. Může mít problém ženu sexuálně uspokojit.

Někteří muži s touto Lilit dosáhnou vysokých pracovních pozic, ale v posteli nejsou schopni podat výrazný výkon – jsou ztrémovaní a před ženou nejistí ve své mužnosti.

Může se to projevit i ve formě, kdy je muž slabí, zženštilý, svou mužnost odmítá nebo je v ní nejistý a hledá útočiště u dominantní ženy, které se zároveň bojí.

Může nastat i problém s plodností.

Někteří muži jsou homosexuálové.


Lilit v Býku, v aspektu na Venuši

Lilit je zde spojována s Velkou bohyní plodnosti a Země – Kybelé a Démétér i se smyslnými bohyněmi – Innanou a Ištar.

Podstatu Lilit v Býku je smyslnost, rozkoš a požitkářství nebo odmítání tohoto způsobu života.

Démonem je lenost.

Je tu velký strach z chudoby - snaha šetřit a vytvářet si zásoby, aby bylo co Lilit obětovat.

Požadavkem je uvědomit si, že jsou i jiné hodnoty než jen jídlo a sex.

Je třeba sledovat vyšší cíle.

To může vést k dalšímu extrému -  askezi, kdy potřeby těla – jídlo, sex a smyslné dotyky jsou radikálně odsuzovány a odmítány a Lilit – Ištar je nazývána děvkou. Kdo na těch věcech lpí je trestán opovržením. Vyžaduje se vyšší duchovno – spiritualita.

Odmítání ženskosti a smyslnosti může dát i poruchy v jídle – jídlo si odpírám – anorexie - nebo se přímo přežírám, abych ho potom vyzvracela - bulimie.

Je třeba najít zlatou střední cestu:

Ve zdravém a milovaném těle sídlí zdravý duch.

Vlastnictví a ani sexualita se nevylučuje se spiritualitou.


Lilit v Blížencích, v aspektu na Merkur – svádí lichotkami

Liit v Blížencích vyhledává obraz intelektuálního nepřítele. Má bohatou slovní zásobu a verbální zdatnost. Lilit útočí sarkasmem a cynickými komentáři. Zraňuje city druhého až k pláči. Druhý si potom připadá hloupý, ponížený, těžkopádný, bez vtipu a vztekle útočí. Útočník přitom zůstává zcela chladný – nic necítí. Čím je jeden z partnerů racionálnější tím iracionálněji se chová druhý. Partneři se tu vzájemně ponižují. Mluvení a mlčení se u této Lilit stává zbraní. Druhý je přemožen přívalem slov nebo důsledným mlčením. Řešením je psaní - stačí si zapsat myšlenky, které jste tomu druhému nemohli říct. Dalším řešením je hudba – uklidňuje nervy a sbližuje.

Liit v Blížencích je o boji mezi racionálním intelektem a city, intuicí. Je třeba přijmout obě tyto části naší osobnosti v jednu a zabránit, tak konfliktům.

Slabé místo této Lilit je lichocení, svádění a pomluvy. Obzvlášť při tranzitu Lilit na Merkur.

Lilit v aspektu na Merkur může dát vady řeči. Strach z psaní – ztratí se inspirace i vědomosti.
Lilit v Raku v aspektu na Lunu - nevděk

Sexuální fantazie – žena v harému, která je opečovávaná a úplně závislá na svém muži. Žije si pohodlně, a bez odpovědnosti, v patriarchální společnosti.


Někteří lidé mají nadmíru pečující a starostlivou matku, která všechno kontroluje. Za její péči se platí svobodou. Lásku zneužívá k manipulaci a dá se jí stěží uniknout. Je velmi náladová a rozmarná. Ráno je sluníčková a večer chladná.. Za každý krůček ke svobodě požaduje vysoké výkupné. Každou vzpouru, už v zárodku, potlačuje dobrým jídlem. Je těžké jí opustit. Když to někteří udělají, stejně trpí výčitkami svědomí. Považují se za oběť své matky. Zdráhají se tak dospět a převzít za sebe odpovědnost.

Lidé s touto Lilit mají silnou vazbu na matku. Když jsou od ní odloučení, stejně si najdou náhradní.


Někteří berou své rodiče a zvláště pak matku jako nedospělé. Převezmou za ně zodpovědnost.
Ženy

Patří sem i odmítání mateřství.

Některé ženy zůstávají po celý život dívkami. Nikdy nedospějí a nestanou se matkami. Své děti zardousí už v sobě a s tím i svou kreativitu.

Některé ženy porodí, ale své děti nepřijmou. Nemají vůči svým dětem žádné mateřské pocity, ale jsou ochotny se o ně materiálně postarat. V extrémním případě je odloží nebo odstraní. U člověka s takovou zkušeností lze pochopit nenávist k matce a její celoživotní hledání.

Nebo.

Některé ženy s touto Lilit mají v dospělosti touhu se stát VELKOU MATKOU a své děti natolik ovládají, že jim brání ve vlastním vývoji. Nesnesou konkurenci a brání tak svým dětem v partnerském životě.Intuice bývá považována za nedůvěryhodnou a hlas z hloubky za nevěrohodný. Musí se naučit přijímat odpovědnost za rozhodnutí, která učiní na základě intuice, i když rozum je proti.
Vztahy

S partnerem manipulují, opečovávajího, ale nesmí podniknout nic samostatně.

Ženy jsou někdy přehnaně přizpůsobivé a jindy zase zuřivé. Mají sklon k hysterii.

Hysterie – hystéra – děloha.

Manželé společně vybudovali podnik. Žena tomu věnovala veškerý svůj čas. Muž se věnoval svým důležitým záležitostem. Klidně by se bez něho obešla, ale ona to nevidí. Prosí ho, aby mohla jít ven s kamarádkou a on jí to i někdy milostivě dovolí. On se chová jako rozmazlené děcko, pokud mu není ihned k dispozici. Skoro to vypadá, jako by bez ní bídně zahynul.
Muži

Muži s touto Lilit své partnerky milují, obdivují a zbožňují, vidí v nich víly a anděly a potom je napadají a spílají jim do bab a dračic. Vyhledávají dominantní ženy a zároveň se jich bojí. Někteří muži dávají přednost mladším ženám – děvčátkům, které potřebují ochraňovat . Prostřednictvím ženy – dítěte, ale stejně získají dračí mládě. Někdy se bojuje v zastoupení a to s dračí tchýní. Vyhledávají si typ podobný mamince. Někdy si najdou partnerku, která odmítá mateřství – neumí být matkou nebo raději podstoupí potrat.


Lilit ve Lvu, v aspektu na Slunce

U této Lilit je ústředním motivem vládcovství, hrdost a touha být něčím zvláštním.

Při sebevyjádření, přitom dochází k extrémním výkyvům mezi totálním vydáním se a nadměrnou zdrženlivostí. Je tu touha a zároveň strach se předvést.

Při této konstelaci je otec často veleben, pokládán za krále a jeho stinné stránky jsou popírány. Poskvrna jeho pověsti nahání hrůzu. Když otec zemře, tak je i po smrti uctíván, neustále vzpomínán a matka se odmítá sblížit s jiným mužem a znovu se provdat.

Nebo ve společnosti může být otec zářivým a doma depresivním. Chová se nepřístupně, krutě a tyransky . Své otcovství může i popírat.

Nějaký čas může být i nepřítomen nebo zmizí úplně a jeho místo nahradí otčím.

Je tu velká polarizace mezi - velkolepou matkou a strašlivým otcem nebo to je vnímáno obráceně – velkolepý otec a strašlivá matka.

U této Lilit je potřeba se vyrovnat s mužstvím -  otcovstvím. Spojení s otcem často není prožito a člověk zůstává ovládán matkou.


Muži

Muži s touto Lilit bývají často vázáni na svou matku nebo ji považují za strašlivou, mocnou, ovládající. Touží po dominantních ženách, ale ty se jim odpírají, dokud nezískají svou vlastní moc a moudrost. Může jím být odepřen přístup k vlastním dětem.

Mohou trpět pocity méně cennosti, protože si nepřipadají opravdovými muži.
Ženy

Ženy s touto Lilit často touží po silném muži, ale odmítají se sním dělit o svůj prostor a moc.Mají strach z poranění své pých a tak si raději volí osamělost. Touží po dětech, ale někdy degradují muže pouze na ploditele svých dětí. Svým dětem – synovi – chtějí být otcem i matkou. U této Lilit se s otcovstvím často dělají tajnosti. Někdy si ani matka není jista s kým otěhotněla nebo ví, že ploditelem je milenec, ale za otce určí manžela. ( Ve společnosti s mateřským právem bylo ženám dovoleno mít hodně milenců a otec dítěte byl určen dohodou.) Pochybné postavení otce se dostává do střetu s jednoznačností matky.

Ženy mohou trpět vaginismem.
Lilit v Panně, v aspektu na Merkur

Pokud ženy s Lilit v Panně prožívají svou sexualitu svobodně, mají strach, že se chovají hříšně a očekávají trest, morální odsouzení a opovržení. Trestat a odsuzovat je může bůh, manžel nebo celá společnost. Původní výraz slova panna, znamená ženu, která nepatří žádnému muži, jen sama sobě – Lilit. Je to střet panny a děvky. Ženy bez podbřišku - panny Marie s Lilit - Máří Magdalenou. Výhradní požadavky čistoty a světla jsou živnou půdou ďábla - rozkoš a trest, radost a strach. U této Lilit některé ženy opustili přísného boha otce, protože u něho nenašly pochopení a vydali se Lilitinou cestou.

Pozitivně je sexualita, ale i prostředkem, jak se přiblížit spiritualitě. Chrámové prostitutky kdysi sloužily k tomu, aby pomohly muži spojit se s Bohem a přitom zůstávaly pannami – svobodnými.

S touto Lilit je spojeno i odříkání radostí života, na úkor všední práce. Kdo takový úděl odmítá nést, je terčem kritiky, ale stává se i závislým – nesvobodným.

Úkolem této Lilit je spojit v sobě božské a ďábelské v jednotu.

Může dojít i k odříkání radostí ze života kvůli nemoci.


Ženy

Ženy s tuto Lilit se snaží ze sebe setřást toto omezení a bojují s konvenční morálkou společnosti. Stanovují si svá vlastní pravidla a zákony. Mohou působit jako světice a v soukromí se chovat náruživě nebo opačně – na veřejnosti se mohou chovat a oblékat vyzývavě a v soukromí být velmi ctnostné. Za manžele si často volí muže, který si jich neváží a vnímají to, jako svůj trest.


Muži

Lilit je fascinující, eroticky přitažlivá, ale kdo by jí chtěl za manželku? Muži většinou dělí ženy na světice a děvky.


Lilit ve Vahách, v aspektu na Venuši - Svádím svou krásou.

Ženy využívají svou krásu k převaze a dominanci. Nalákají muže na svůj šarm a když se jím nechá okouzlit, tak jím v skrytu pohrdají, zato, že se nechal tak snadno zlákat a nachytat.

Některé ženy muže skrytě pomlouvají.

Některé ženy chtějí muže za každou cenu svést, aby ho nakonec odmrštily.

Je tu touha po nezávislém sexu.

Žena se chce svobodně, sexuálně projevit sváděním a flirtováním. Pokud se muž k ženě přiblíží, může na to reagovat přehnanou agresivitou, protože ona to tak nemyslela.

Ženy mohou mít i nalomené sebevědomí, a proto se chovají svůdně.

Někdy se z nich stanou prostitutky.


Muži s touto Lilit rádi svádějí – odolá či neodolá?

Muž ve společnosti rád flirtuje s cizími ženami, předvádí se, ale svou ženu ignoruje. Ničí její sebevědomí s tím, že pro něho není dost přitažlivá.

Navazují často nemorální vztahy s promiskuitními ženami, které pokládají za čistě sexuální objekt. Zájem o partnerku po aktu rychle mizí. Muži mohou být nezodpovědní frajírci a hezouni.
Rozkoš je v neutišitelné touze

Na duševní úrovni, v mládí, to může dát velkou touhu po splynutí a zároveň odmítání se pustit do vztahu, protože tam je strach z odmítnutí. Stačí ti, že vzbuzuješ nenaplněnou touhu v druhých.

Nebo – žádost po lásce – sexu může být tak obrovská, že to druhého vyděsí a ten tě odmítne. Vytvoří se odstup, který zase vyvolává touhu a utrpení.

Může se to projevit i ve vášnivé touze po touze.

Pokud po někom toužíš, tak žiješ.

Pokud po nikom netoužíš, nic necítíš a ani nežiješ.

Když cítíš, že po tobě tvůj partner touží, vzbuzuje to i v tobě rozkoš.

Zakázané a tabuizované vztahy mohou ten pocit ještě zintensivnit.
Lilit ve Štíru, v aspektu na Pluto

Kontrola, ovládání a moc se spojují v sexuálních představách – bezmocná sexuální oběť, submisivita, svazování, sadismus.

Je tu i možnost sexuálního zneužití, ale kdo je pachatel a kdo je oběť ...

Někdo má nevědomý strach ze znásilnění.

Někdo v sobě tyto povahové rysy potlačuje a na lidi s těmito sklony útočí nebo se jim vysmívá.

Mocenské boje a hry - buď bude po mém nebo všechno zničím a sebe také, když to bude nutné!

Vraždit a ničit se může i pomluvami - Lilitina pověst byla zničena pomluvami a ještě dnes ji pomlouvají, aby si tak pojistili její vyhnanství. I bezmoc někdy vede k pomluvám.

Smrt a znovuzrození – pokud člověk nenajde v sobě sílu, aby opustil svou starou identitu a znovu se zrodil, ještě v tomto životě, může dojít ke krvavé oběti – sebevraždě.

Jsou lidé, kteří nás nutí, svým bytím, abychom se změnili.
Lilit ve Střelci, v aspektu na Jupiter - pokrytectví

Člověk s tuto Lilit neustále bojuje se světem a odhaluje jeho nízkost, usiluje o čest a slávu, vysoce si ctí ideálu svobody a potom se zase přizpůsobí a podlehne své pudovosti, pohodlnosti a nestřídmosti v životě.

Jedná se zde o únik a touhu. Ta může vést na vrcholky hor, kde máme blíže k bohu nebo do vinárny, kde je víno, ženy a zpěv.

U této Lilit hraje velkou roli náboženství, víra, spravedlnost, důstojnost a vážnost.

Objevují se zde i náboženští a političtí fanatici spravedlnosti a morálky.

Člověk s Lilit může svého partnera sexuálně vyčerpávat, pohlcovat jeho energii a snažit se ho oslnit blahobytem.


Partneři – jeden je spirituálně zaměřený a druhý je materialista.

Muži s touto Lilit se vybírají buď velmi pudové ženy, kterým radostně podléhají a potom je trestají zato, že je odvádějí od jejich duchovního poslání.

Nebo – si vybírají ženy sexuálně málo přitažlivé, které nejsou schopné v nich probudit vášeň, protože se chtějí přiblížit ideálu svatosti.

Ženy s touto Lilit se občas chovají jako Velekněžky, které potřebují svého otroka z masa a kostí.


Tyto dva zdánlivě neslučitelné světy se mohou projevit i ve vlastních rodičích.

Rodiče mohou pocházet z různých zemích, kultur, mít jinou náboženskou víru, rozdílné vzdělání – jeden z těchto světů je potírán a považován za nízký.

Potom si člověk připadá, jako poloviční sirotek.

Ideálem je propojit v sobě duchovní jiskru se svou pudovostí, protože i bohové Jupiter a Zeus si užívali sexu.Lilit v Kozorohu v aspektu na Saturn – zrada, vina

Lidé s touto Lilit jsou předčasně pokládáni za dospělé nebo se už „dospělými“ narodí. Jsou jim svěřována tajemství. Někdo si z nich udělá důvěrníka a s tím jsou i spojená slova – nikomu to nesmíš říct. Pokud jim to někde ujede, tak se cítí, jako zrádci.

Je velmi bolestné být zrazen , ale snad ještě bolestnější je zradit - vidět v sobě zrádce. Zjistit důvody, které k tomu vedly, třeba umožní odpustit si, a tak odpustit i druhým.

Existuje touha být důvěrníkem, nositelem tajemství.

Nebo si udělat důvěrníka z nositele tajemství.

Na jedné straně mohou lidé vnímat, jako zradu i pouhou zmínky o sobě.

Jiní o sobě všechno dopředu řeknou, aby je nikdo nemohl zradit.

Saturn na přání své matky Gáji zabil svého otce Úrana, který ji nutil, aby pohlcovala své děti. Saturn se dostal k moci. Velmi se o ní bál a tak pohlcoval své děti raději sám. Nakonec byl zabit svým synem Diem.

Lidé s touto Lilit mohou mít autoritativního, náročného, nespravedlivého a zastrašujícího otce. V dětství musely předvést výkony a splnit očekávání. Rodiče vyžadují, kontrolují a dávají úkoly, které musí dítě plnit a neodmlouvat. Domů musí přijít včas, jinak dostane domácí vězení. Dítě může být ustrašené, nespolečenské, ale zato se bude dobře učit. Je zde potlačen cit a vřelost. V dospělosti mohou trpět trémou před autoritou. Ve škole se mohou stát obětí šikany. Třeba proto, že nosí oblečení po starším sourozenci nebo se dobře učí. V dospělosti může získat významné společenské postavení, protože je pracovité a zvyklé na zátěž.

U tohoto aspektu převládá perfekcionalismus a přísnost. Lidé mívají depresivní nálady.

Vyvolává i nejrůznější fobie, kdy se upřednostňuje čistota a pořádek. Lidé se třeba štítí držadel v autobuse, knoflíků na povlečení, umyjí si skleničky, talířky a příbory než se s nimi nají.

Krajní zkušenost je krutost, zlomyslnost, týrání.


Ženy

Chladná, logická, ctižádostivá a pracovitá kariéristka.

Stará panna, bezdětnost.
Muži

Spravedlivý, ale neoblomný otec rodiny. Ctí morální hodnoty.

V extrému až despotický otec rodiny. Rodina vykonává spoustu příkazů a zákazů. Je zcela nesvobodná.

Muž nechápe potřeby ženy a ženu vidí, jako podřadnou.

V extrému může muž provést něco neočekávaného, hanebného a nemorálního – např. znásilnit svou sekretářku a dopustit se zpronevěry.

Starý mládenec, bezdětnost.Lilit ve Vodnáři, v aspektu na Uran

Tato Lilit je Ledová královna - extrémně chladná a nepřístupná – žádný oheň ani vášně. Udržuje si odstup a nedotknutelnost, která hraničí až s krutostí, hlavně pro toho, kdo se k ní snaží přiblížit se srdcem na dlani. Za tou fasádou se přesto skrývá cit. Má velké požadavky na svou svobodu a originalitu. Někdy to vede jen ke vzpourám a rebeliím.

Pozitivně to může přinést jasnovidná vnuknutí.
Muži s touto Lilit se často drží zpátky. Rádi mají ženy, které nějak vyčnívají z řady – jsou jiné, zvláštní, ale jakmile vycítí, že by nějak omezili jejich svobodu, tak před nimi utíkají.

Lilit v Rybách, v aspektu na Neptun.
Lilit v Rybách dává přístup ke světu nevědomých obrazů. Příliv obrazů může být, tak velký, že se dotyční cítí až zaplaveni. Někdo své představy a obrazy okamžitě zapomíná, bez toho, že by je uměl využít a existenci tohoto světa popírá. Je s tím spojeno zklamání a nejistota.

Někdo si tuto skutečnost plně uvědomuje, ale nahání mu to strach - může to vést až k psychózám. Člověk se to může snažit nějak zastavit což může skončit celoživotním braním léků.

Pozitivně - tato schopnost hraničí s telepatií, záležitosti se objasňují ve snech.

Lilit je zde přes znamení Ryb spojena s křesťanstvím, a proto je zde sexualita potlačována. Své vlastní vábení, sexuální podněty a flirtování si – Nymfa - Lilit neuvědomuje. Hned je zapomíná a odmítá za ně nést odpovědnost. Možná něco tuší…..

Tato Lilit touží po harmonii, která není z tohoto světa. Chce zapomenout na životní mrzutosti a někdy to řeší alkoholem – lékem na štěstí.

Ženy s touto Lilit bývají věštkyněmi. Mohou mít problémy s nohama, chůzí, hrozí ochrnutí.


Muži s Lilit v Rybách vyhledávají ženy s prorockým nadáním, intuicí, ale jejich radami se moc neřídí, protože se tu rychle zapomíná. Ženy potom připomínají, že zase jednou měly pravdu. Muži je obdivují, protože si myslí, že to sami neodkážou.
Pokud je Neptun v nějakém tranzitu na Lilit může dojít k psychózám a duševním krizím – viz mé těhotenství.

Lilit v domech
Lilit v 1. domě – naléhá na své zviditelnění. Požaduje plné spolubytí a ztotožnění. Vystupňují se zde hodnoty znamení, ve kterém se Lilit nalézá.

S Lilit spojujeme hodnoty, pro jejichž zviditelnění potřebujeme odvahu. Někdo ji vytěsňuje do nevědomí, ale stejně se projeví, třeba i proti jeho vůli. Já zde splývá s ty. Lidé si často neuvědomují, jak svádějí a flirtují. Člověk se zde poznává prostřednictvím druhého člověka.

Mívají ji v horoskopech transexuálové, tranvestité a homosexuálové. Žena se zde prosazuje prostřednictvím muže a je jím přímo ztělesněna.
Lilit v Kozorohu v 1.d – vyobcování, vyhnání? Přísný a autoritativní otec.
Lilit v 2.domě - Lilit symbolizuje oběť a ztrátu. Zpochybňuje hodnoty a jistoty. Lilit si s Adamem, po své hádce, Ráj nerozdělila. Lilit se Ráje vzdala a odešla s prázdnou.

V podvědomí může existovat strach z chudoby, z podvedení nebo okradení. Ze ztráty majetku a vztahů. Může tu být i strach z finančního úřadu, protože peníze nemusí být vždy čisté. Člověk může toužit si vydělat vlastní peníze, aby tak získal svobodu. Důsledkem obav může být i spořivost.

Negativa – lakota a závist. Bojí se říci, že se jim daří dobře, aby neprovokovali bohy. Obětují své tělo, radosti života, aby si nakonec přeci jenom mohli tajně něco užít.
Lilit ve 3. domě –

Lilit v 7.domě


Lilit v 10.domě – stojí mimo morálních pravidel naši společnosti, která jsou pro nás zákonem, ale ve skutečnosti jsou relativní. Má vlastní pravidla a zákony a ty nemusí být v souladu s běžnou morálkou. To sebou přináší, jako odplatu, společenské zavržení. Každé veřejné uklouznutí je zveličováno a chápáno jako skandál – ostuda.

To přináší rozpolcenost. Navenek může žít podle pravidel společnosti, ale ve skutečnosti vede dvojí život. Potom trpí strachem z odhalení. Může se i stěhovat, aby unikla společenskému odsouzení. Nad skutky vládne tabu. Je lepší se přiznat – sníží se tak démonický vliv – i když utrpí pověst.

Může být i veřejnou obětí nějakého skandálu nebo se k ní partner na veřejnosti nezná.

Někdo z rodičů mohl provést něco společensky nepřijatelného. Být obětí.

Může opovrhovat lidmi, kteří baží po společenském úspěchu a přitom po něm toužit.

V práci ji mohou nadřízení podceňovat, šikanovat, opovrhovat a neuznávat její kvality.Pozitivně by mohla rozrušit tradiční hodnoty, překročit obvyklé hranice a posunout naše omezené morální hodnoty dál.
Někteří muži s Lilit v 10.domě byli obvinění, že své úspěchy ve vědě a umění odcizili svým ženám a uveřejnili je pod svým jménem – Albert Einstein,( C.G. Jung ?)
ahoj,Lilit,nebo černá luna v 9.domě může být příčinou ztráty víry,nebo má dotyčný pocit,že se mu nedostává útěchy ,kterou víra poskytuje.To může vést k ateismu provázenému pocitem ztráty Boží ruky.Může to mít za následek odmítnutí náboženské víry,nebo dokonce vzporu proti Bohu.K tomuto obrazu patří také lítost nad tím,že se dotyčnému nikdy nepodařilo uskutečnit cestu,po níž nesmírně toužil
lilit v 7

je to velká touha splynout s tím druhým a současně přílišné nároky na intenzitu společných prožitků...druhý člověk se buď cítí udušen a utíká nebo je vláčen odmítnutími, nejistotou...
ušla jsem dlouhou cestu než jsem trošilinku pochopila o co jde...

ta energie je dost destruktivní pokud člověk není "uspokojen"...potřebuje toužit a podvědomě dělá vše pro to, aby narušoval harmonii, aby tady ta touha vznikala...takový taneček sem a tam...ani přílišná blízkost a přitom touha po ní...ani se příliš nevzdálit, hypersenzitivní čidla na jakýkoliv odklon partnera i byť jen v myšlenkách...je to vlastně jedno veké reagování a vyvažování mezi ty a já...přičemž těžištěm jsou absolutní ideály, hodnoty na partnerský vztah...ten je tvrdě zkoušen právě těmi destruktivními výpady...a všechno v lilitím tématice...
  1   2   3   4   5   6   7


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət