Ana səhifə

Licenca otp 26/2010


Yüklə 496 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü496 Kb.
Društvo za turizam, trgovinu i usluge ’’TRAVELLINO’’ d.o.o Beograd

11000 Beograd, SEDIŠTE Gundulićev venac 22,

OGRANAK Balkanska 28 Tel + 381 11 2645 624 Fax + 381 11 3629 171

LICENCA OTP 26/2010

e-mail: office@travellino.info www.travellino.rs

MB 17408844 PIB 101823592

žiro račun Vojvođanska banka 355 – 1016341 – 09

IBAN RS35 3550 0000 0200 3072 62 VBUBRS22

članica ANTAS-a
SAJAM POLJOPRIVREDE FRANCUSKA - KLERMON FERAN

LE SOMMET DE L'ELEVAGE – STOČARSTVO
05.10. – 10.10.2015

3 noćenja / 5 dana


Klermon – Feran je grad u francuskoj regiji Overnja i departmanu Pij de Dom, jedan je od najstarijih francuskih gradova. Grad je čuven po nizu ugašenih vulkana, koji ga okružuju. Najpoznatiji od njih je Pij de dom. Na glavnom trgu u Klermon Feranu se nalazi velika statua Vercingetoriksa na konju.

Monlison – grad na reci Šer, u kome se nalazi dvorac Burbonskih vojvoda, Bogorodična crkva, Gradska kuća…

Program putovanja:

1.dan 05.10. PONEDELJAK - Polazak iz Beograda u 07:00h. Vožnja preko Hrvatske i Slovenije, usputne pauze radi odmora...Nastavak putovanja kroz Italiju, vožnja pored Trsta. Dolazak u Lido di Jesolo u ranim večernjim satima. Smeštaj u hotel, noćenje.

2.dan 06.10. UTORAK - Doručak. Napuštanje hotela, u podnevnim satima vožnja za Milano. Obilazak grada: dvora Sforca - Viskonti, šetnja do Katedrale, pokriveni pasaži, čuvena operska kuća Skala...Slobodno vreme...Polazak iz Milana u večernjim satima, nastavak putovanja za Francusku, vožnja pored Torina, prolazak kroz tunel Frežis...Ulazak u Francusku, vožnja pored Liona - noćna vožnja...

3.dan 07.10. SREDA - Dolazak u okolinu Klermon - Ferana u jutarnjim satima. Obilazak jedne od farmi koja se bavi uzgojem krava i preradom mleka. Tu su poznate rase – Monbeliard, Šarolez, Saler....Prilika da se u direktnom razgovoru sa vlasnicima farme upoznate sa uslovima rada i mogućnostima poljoprivrednika u Francuskoj. Polazak sa farme u podnevnim satima, odlazak za Monluson. Smeštaj u hotel. U večernjim satima obilazak ovog živopisnog grada na reci Šer – šetnja do dvorca Burbonskih vojvoda, Bogorodičina crkva, Gradska kuća...Noćenje.

4.dan 08.10. ČETVRTAK - Doručak. Odlazak za Klermon - Feran, celodnevna poseta sajmu Le Sommet de l'Elevage posvećenom uzgoju goveda. Ovaj sajam je broj 1 u Evropi po kvaltetu u stočarstvu, izlaže 1.300 izlagača pred oko 85.000 profesionalnih posetilaca, preko 2.000 životinja visoke genetske vrednosti, nacionalno takmičenje rase Limuzen, Evropsko takmičenje krava Simentalske rase, inovacije u tehnologiji...Tu su takodje i mašine i oprema za uzgoj i ishranu stoke, najnovija dostignuća na polju genetike, deo posvećen ovčarstvu i uzgoju konja...Ovo je idealna prilika za uspostavljanje kontakata i saradnje za šta ćemo se posebno angažovati na Vaš zahtev. Po zavšetku sajma povratak u hotel, nocenje.

5.dan 09.10. PETAK - Doručak. Odlazak za Klermon - Feran, dan predvidjen za obilazak sajma...Polazak sa sajma u popodnevnim satima. Obilazak Klermon - Ferana, prestonice pokrajine Overnj: Bogorodičina crkva, trg Pobede, trg Žod, srednjevekovni deo grada Monferan koji je sačuvao svoj autentični izgled...Slobodno vreme...Polazak iz Klermon - Ferana u večernjim satima. Noćna vožnja pored Liona, Torina, Milana i Venecije...6.dan 10.10. SUBOTA - Vožnja preko Slovenije i Hrvatske...Dolazak u Beograd u popodnevnim satima.

CENA ARANŽMANA: 299 €

Dete do 12 godina, u pratnji 2 odrasle osobe ima popust 10 €; jednokrevetne sobe na upit sa doplatom po obračunu hotela

Cena aranžmana obuhvata: 

 • ulaznice za obilazak sajma Le sommet de L’Elevage 2 dana,

 • usluge prevodioca na sajmu i za vreme obilaska farme, organizaciju posete farmi,

 • prevoz modernim turističkim autobusom na relaciji po programu,

 • 1 noćenje sa doručkom u hotelu 3* u Lido de Jesolu-Htl Apollo3*

 • 3 noćenja sa doručkom u hotelu 3* u Monlisonu (Htl Ibis 3*),

 • usluge licenciranog vodiča za obilaske po programu,

 • troškove organizacije putovanja.

Cena aranzmana ne obuhvata:

 • polisu medjunarodnog zdravstvenog osiguranja 780 din,

 • individualne troškove


Opis hotela: Htl Apollo3*(www.polohotelsgroup.it ) nalazi se u poznatom letovalistu Lido di Jesolo  Sobe 1/2 i 1/2 +1, sa TWC, telefonom, SAT TV. Hotel raspolaže sa restoranom, recepcijom, aperitiv barom…Usluživanje: skroman kontinentalni doručak (slatko-slani). Htl Ibis 3* nalazi se u Monlisonu raspolaze sa 1/2 i 1/3 sobama, TWC, doručak po princupu švedskog stola. (www.ibis.com)

Način plaćanja: 

 • dinarski, po prodajnom kursu Vojvođanske banke na dan uplate za efektivu, 30% prilikom rezervacije, ostatak 7 dana pred put,

 • platnim karticama VISA, DINA, MAESTRO, MASTER CARD, AMERICAN EXPRESS,

 • na rate čekovima, 40% avans, poslednja rata 2 meseca posle putovanja, realizacija 10. ili 20. u mesecu,

 • avans 30%, ostatak odloženo – do 6 mesečnih rata kreditnim karticama BANCA INTESA – VISA, MASTER CARD I AMERICAN EXPRESS.

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 45 PUTNIKA

U SLUČAJU NEDOVOLJNOG BROJA PUTNIKA ROK ZA OTKAZ PUTOVANJA 7 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA

Agencija zadržava pravo korekcije cena u slučaju promena na deviznom tržištu

Agencija ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja

Organizator zadržava pravo promene redosleda pojedinih sadržaja u programu

UZ OVAJ PROGRAM VAŽE OPŠTI USLOVI PUTOVANJA TA TRAVELLINO

Organizator putovanja TRAVELLINO   licenca OTP 26/2010                             Cenovnik br.1 od 02.07.2015.

POSEBNE NAPOMENE:

  Redosled sedenja u autobusu se pravi prema datumu prijave

  Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3,5 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

  Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. Ostavljanje vrednih stvari u autobusu i u hotelskim sobama nije preporučljivo, jer ni prevoznik niti hotel ne odgovaraju za iste! U slučaju obijanja autobusa, putnik može zatražiti nadoknadu štete samo za svoje osigurane stvari kod ovlašćenih osiguravajućih kuća. Organizator putovanja ne može odgovarati, niti se organizatoru putovanja pišu prigovori, u slučaju ovih nepredviđenih okolnosti.

  Napominjemo da je putovanje grupno, i tome je sve podređeno. Prema tome potrebno je jasno sagledavanje situacije da su u vozilu, muzika i filmovi koji se puštaju, neutralni po svom sadržaju, temperatura u vozilu ne može se individualno za svako sedište podešavati, i imajte u vidu da ono što je za nekoga toplo, za drugog je hladno i sl. Dakle, za grupno putovanje potrebno je puno razumevanje među putnicima i osećaj kolektivizma.

  Prostor za prtljag u autobusu je ograničen i predviđena količina prtljaga po putniku je 1 kofer i 1 komad ručnog prtljaga.

  Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu “tax free”, pa Vas molimo da to imate u vidu.

  Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak...)

  Organizator putovanja i izleta na putovanju zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta predviđenih programom, kao i redosleda razgledanja usled objektivnih okolnosti. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta ili tržnih centara, prodavnica, restorana, muzeja... ne rade.

  Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka, vremena dolaska i daljeg rasporeda u aranžmanu)

  Putnicima koji imaju za cilj posete muzejima i galerijama, preporučujemo da na internetu provere radno vreme istih i da željene posete usklade sa slobodnim vremenom na putovanju.

 Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.

 U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka najkasnije do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Organizator putovanja u slučaju ne objavljivanja tačnog imena hotela, obavezuje se da ime postavi najkasnije 7 dana pre polaska na put. U slučaju promene hotela, organizator je dužan o tome obavestiti sve putnike, a zamenjen hotel mora u svemu odgovarati standardima hotela datog u opisu programa.

 Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata.   Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj, fen za kosu, internet...)

  Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta.

  Zahtevi za konektovane sobe, family sobe i sl., uzeće se u razmatranje, ali grupni autobuski aranžmani ne podrazumevaju ovakvu vrstu smeštaja, niti izbora soba i njihovog sadržaja (balkon, terasa, pušačka soba, spratnost, francuski ležaj i sl.). Agencija organizator ne može obećavati ovakve usluge.

 Smeštaj na grupnim aranžmanima ovog tipa je u dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem namenjene za smeštaj treće osobe. Sobe sa pomoćnim ležajem su manje komforne, a treći ležaj je pomoćni i može biti standardnih ili manjih dimenzija.

  Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi.

 Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima plaćanja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

  Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja.

Medjunarodno putno zdravstveno osiguranje je obavezno za pojedine destinacije. Savetujemo Vas da isto posedujete za sva vaša putovanja, jer u suprotnom sami snosite odgovornost za eventualne posledice prilikom kontrole države u koju putujete, kao i kontrole u državama kroz koje prolazite.

   Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.  Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

   Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije

  Dan pred polazak organizator putovanja šalje SMS poruku sa svim detaljima polaska. Ukoliko ne dobijete poruku OBAVEZNO kontaktirajte agenciju radi dobijanja tačnih podataka oko polaska na putovanje.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət