Ana səhifə

Letnice: slovenska zgodovina srednji vek


Yüklə 55 Kb.
tarix18.07.2016
ölçüsü55 Kb.
Letnice: SLOVENSKA ZGODOVINA – SREDNJI VEK

550 - zahodnoslovanske skupine skozi Moravska vrata do Donave – naselitev ob Muri, na J proti našim ozemljem

568 - PRESELITEV LANGOBARDOV IZ PANONIJE V S ITALIJO

582 – AVARI OSVOJIJO SIRMIUM IN SE SKUPAJ S SPREMLJAJOČIMI SLOVANI PREUSMERIJO PROTI SZ

592 – BAVARCI ZMAGAJO V BOJIH Z AVARI

595 – AVARI ZMAGAJO V BOJIH Z BAVARCI

623 – UPOR POD SAMOM PROTI AVAROM

626 – NEUSPELO AVARSKO OBLEGANJE CARIGRADA

630 – DAGOBERT HOČE UNIČITI SAMOVO DRŽAVNO TVORBO

631/2 – H KNEZU VALUKU IN NJEGOVIM SLOVANOM SE JE ZATEKLA SKUPINA BOLGAROV, KI JO JE VODIL ALZECO

658 – SAMOVA SMRT

740 – BAVARSKA POMOČ IN NADREJENOST

743 – KARANTANCI PRIZNAJO BAVARSKO NADOBLAST

749 – BAVARCI Z FRANKOVSIM DOVOLJENJEM POŠLJEJO DOMOV GORAZDA

763 – UMRE MODEST

772 – TASILO III. PORAZI KARANTANCE

774 – FRANKI SI PODREDIJO LANGOBARDSKO DRŽAVO

752 – 768 – ČAS HOTIMIRJA (KARANTANIJA VKLJUČENA V SALŽBURŠKO NADŠKOFIJO)

788 – KAREL VELIKI ODSTAVI TASILA III.

791 – FRANKOVSKA OFENZIVA, ZAČETEK VOJNE Z AVARI

791 – 795 – FRANKI (POPOLNOMA) UNIČIJO AVARE

799 – PADETA PREFEKTA FRANKOVSKE VZHODNE MEJE ERIK IN GEROLD

795/6 – KARNIOLA PRIZNA OBLAST FRANKOVSKEGA VLADARJA

803 – KAREL VELIKI 1. POTRDI MEJO MED OGLEJEM IN SALZ.

811 – KAREL VELIKI ŽE 2. POTRDI CERKVENO MEJO MED OGLEJEM IN SALZ.

818 – POSLANCI LJUDEVITA SE PRITOŽUJEJO LUDVIKU POBOŽNEMU

819 – KADOLAHA NASLEDI BALDERIK

820 – SLOVANI ZAŽGEJO MAKSIMILIJANOVO MENIŠKO CELICO

820 – V FRANKOVSKIH DRŽAVNIH ANALIH 1. OMENJENA KARNIOLA

822 – ZADNJA OMEMBA AVAROV IN PRVA MORAVANOV

823 – LJUDEVIT UMORJEN V ZAHODNI DALMACIJI

828 – DRŽAVNI ZBOR V AACHNU

- LUDVIK UVEDE TERITORIJALNO-UPRAVNO REFORMO

- BAVARSKA VZHODNA PREFEKTURA

868 – KOCELJ IN RASTISLAV SODELUJETA V OPORU PROTI FRANKOM

870 – CONVERSIO BAGOARIORUM ET CARANTANORUM

876 – UVELJAVI SE IZRAZ KARANTANSKI KRALJESTVO

881 – SPOPAD MADŽAROV Z BAVARSKO VOJSKI PRI DUNAJU

882 – 884 – KRVAVA VOJNA MED ARNULFOM IN SVETOPOLKOM

894 – UMRE SVETOPOLK, MADŽARI DO UNIČENJA OPUSTOŠIJO VSO PANONIJO

962 – OTON I. SE OKRONA ZA CESARJA

955 – OTON PORAZI MADŽARE V BITKI NA LEŠKEM POLJU PRI AUGSBURGU

996 – 1. OMENJENA AVSTRIJI

1414 – ERNEST ŽELEZNI SE DA ZADNJI USTOLIČITI PO PRASTAREM OBIČAJU

1443 – FRIDERIK III. SE IZOGNE USTOLIČEVANJU IN GA ODPRAVI

1460 – MIR V POŽARNICI, Habsburžani dobili celotno posest

ISTRA
788 – ISTRA PREIDE V FRANKOVSKO POLITIČNO SFERO(FRANKI VKLKUČIJO ISTRO S TRSTOM V SVOJO DRŽAVO)

804 – VOJVODA IVAN – ODPOSLANEC KARLA VELIKEGA

827 – SINODA V MANTOVI: OGLEJSKI PATRIARHAT DOBI CERKVENO OBLAST V ISTRI

840 – LOTHAR + BENEŠKI DOŽ SKELENETA POGODBO, KI UREJA ODNOSE BENETK S FRANKOVSKIMI SOSEDI(ISTRANI, FURLANI )


PANONIJA
833 – PRIBINA IN KOCELJ PRIBEŽITA V VZHODNO PREFEKTURO

840 – PRIBINI LUDVIJ NEMŠKI PREDELI V FEVD ZEMLJO

847 – PRIBINI LUDVIK PODELI V LAST VSE, KAR MU JE PREJ V FESD + GROFOVSKI MANDAT *NOSILEC DRŽAVNE OBLASTI

854 – ODSTAVLJEN PREFEKT RATBOD

856 – NA NJEGOVO MESTO PRIDE KARLMAN

858 – KARLMAN SKELEN ZAVEZNIŠTVO Z MORAVSKIM KNEZOM RASTISLAVOM

857 – 861 – KARLMNAN PREŽENE S V MARKE LUDVIKU ZVESTE GROFE IN NASELI SVOJE PRIVRŽENCE

860 – SALZBURŠKA NADŠKOFIJA DOBI V LAST ŠTEVILNE DAROVE

861 – PRIBINO UBIJEJO MORAVANI

871 – LUDVIK PREDA UPRAVO NAD OBDONAVSKIMI GROFIJAMI GROFU ARIBU

876 – ARNULF NASLEDI KARLMANA IN PREVZAME OBLAST NA KARANTANIJO IN PANONIJO

983 – KRNSKI GRAD OZNAČEN KOT KRALJEVI SEDEŽ

887 – ARNULF POSTANE VZHODNO FRANKOVSKI KRALJ

907 – MADŽARI PORAZIJO FRANKE V BITKI PRI BRATISLAVI, PREVZAMEJO NADVLADO NAD OZEMLJEM PANONIJE


CIRIL IN METOD
863 – OD TAKRAT DELUJETA NA MORAVSKEM

867 – GRESTA H KOCLJ

869 – CIRIL UMRE V RIMU

869/70 – SALZBURŠKA CERKEV SE UMAKNE, METOD USPEŠEN

873 – METOD PO PAPEŽEVI INTERVENCIJI IZPUŠČEN

884 – METOD NA MORAVSKEM UMRE


KOROŠKA
976 – POJAV KOROŠKE VOJVODINE

965 – 1027 – HARTVIK JE POSEBNI KRALJEV ODPOSLANEC

1007 – USTANOVLJENA FRANKOVSKA ŠKOFIJA BAMBERG

1012 – 1035 – ADELBERDO EPPENSTEINSKI JE KOROŠKI VOJVODA

1035 – SE KARANTANSKA KRAJINA DOKONČNO LOČI OD VOJVODINE KOROŠKE

1036 – VILIJEMA II. UMORI ADALBERO EPPENSTEINSKI

1043 – HEMA V KRKI NA KOROŠKEM USTANOVI ŽENSKI SAMOSTAN BENEDIKTINIK

1060 – PRIVILJEGIJ HENRIKA IV. S KATERIM BELJAK DOBI TRŽNO PRAVICO

1071 – SALZBURŠKI NADŠKOF V KRKI USTANOVI 1. ŠKOFIJO NA KROŠKEM

1077 – EPPENSTEINI POSTANEJO DEDNI KOROŠKI VOJVODE

1122 -1269 – VLADA VOJVODE BERNHARDA

1227 – BERNHARD DOŽIVI PORAZ, HOČE CELOVEC A NEUSPEŠNO

1248 – ULRIK, BERNHARDOV SIN PRIDOBI ANDEŠKO VIŠNJEGORSKO DEIŠČINO IN POSTANE GOSPOD KRANJSKE

1269 – ULRIK UMRE V ČEDADU

- OTOKAR II. PREMYSL ZASEDE KOROŠKO IN KRANJSKO

1278 OTOKAR UMRE

1286 – GORIŠKI GROFJE PRIDOBIJO TIROLSKO IN NASLOV KOROOŠKEGA VOJVODE, KI GA NOSIJO DO 1335
ŠTAJERSKA
1056 – TRANGAUCI/OTOKARJI POSTANEJO MEJNI GROFJE

1180 – OTOKAR IV. POVZDIGNE ŠTAJERSKO V VOJVODINO IN DEŽELO

1129 – 1246 – NA ŠTAJERSKEM VLADAJO BABENBERŽANI

1160 – TRANGAUCI DOSEŽEJO DEŽELJNO KNEŽJI POLOŽAJ

1186- GEORGENBURŠKI PRIVILEGIJ: EDEN TEMELJNIH DOKUMENTOV ŠTAJERSKE USTAVE

1192 – 1246 - BABENBERŽANI

1271 – GORIŠKA DINASTIJA SE RAZCEPI MED BRATA MAJNHARDA IN ALBERTA
KRANJSKA
1036 – SAVINJSKA KRAJINA PREIDE V OBLAST KRANJSKEGA MEJNEGA GROFA

1077 – HENRIK IV. PODELI OGLEJSKI CERKVI V LAST MEJNE GROFIJE FURLANIJO, ISTRO, KRANJSKI, KMALU PA JIH TA IZGUBI

1093 – OGLEJU PONOVNO ZAUPANA KRANJSKA

1100 – STARCHAND II. VERJETNO NAMESTNIK KRANJSKEGA MEJNEGA GROFA

1141 – DEŽELNI GROF NA KRANJSKEM VOVBRŠKI GROF POPO II.

12. STOL. – TERITORIALNO RAZBITA MED OGLEJ, SALZBURG, FREISING, BRIXEN, KRKO IN VISOKO PLEMIŠKE RODOVE

12. – 13. STOL.- VZPON ISTERSKEGA MEJNEGA GROFA HENRIKA IV. ANDEŠKEGA

1208 – DRŽAVNI PREKLIC ZARADI VELEIZDAJE, HENRIK OBTOŽEN SODELOVANJA PRI UMORU KRALJA FILIPA ŠVABSKEGA, IZGUBI FEVDE, LASTNO POSEST IN ČAST A POLOŽAJ NI BIL OGROŽEN

1209 – HENRIK IV. DOBI VIŠNJEGORSKO DEDIŠČINO S POROKO

- TITULIRA SE KOT PO BOŽJI MILOSTI GROF ISTRE

1218 – IZVOLITEV NJEGOVEGA BRATA BERTHOLDA ZA OGLEJSKEGA PATRIARHA

1228 – HENRIK IV. UMRE BREZ OTROK, VZPON AVSTRIJSKEGA IN ŠTAJERSKEGA VOJVODE FRIDERIKA II.

1232 – FRIDERIK SE TITULIRA ŠE KOT GOSPOD KRANJSKE

1246 – FRIDERIK UMRE, KONEC BABENBERŽANOV

1261 – ULRIK SPANHEIMSKI DOBI OD OGLEJSKEGA PATRIARHA V FEVD VSE SODSTVO MEJNE GROFIJE KRANJSKE

1268 – ULRIK SPANHEIMSKI IN OTOKAR II. SKLENETA DEDNO POGODBO, OTOKAR ZAVZAME LJUBLJANO, KRANJ IN KOROŠKO

1272 – OTOKAR IZVOLJEN ZA FURLANSKEGA GENERALA IN DOBI OBLAST V FURLANIJI

1273 – RUDOLF I. HABSBURŠKI IVOLJEN ZA NEMŠKEGA KRALJA

1278 – BITKA NA MORAVSKEM POLJU, OTOKAR UMRE PO BITKI

1279 – RUDOLF JE ZASTAVIL KRANJSKO TIROLSKO GORIŠKEMU GROFU MAJNHARDU

1282 – RUDOLF I. PODELI SINOVOMA ALBREHTU IN RUDOLFU PROSTE DRŽAVNE FEVDE

1286 – MAJNHARDU RUDULF I. PODELI V FEVD ŠE VOJVODINO KOROŠKO

1335 – HABSBURŽANI POSTANEJO NEPOSREDNI GOSPODARJI KRANJSKE

1338 – PRIVILEGIJ S KATERIM ALBREHT II. POTRDI STARE IN PODELI NOVE PRAVICE. JE TEMELJNI DOKUMENT STAREJŠE KRANJSKE USTAVE

1382 – TRST SE PODREDI HABSURŽANOM

1460 – PO DEDOVANJU ZA CELJSKIMI IMAJO KRANJSKO NAJMOČNEJE V SVOJIH ROKAH

1500 – IZUMREJO GORIŠKI GROFJE, PRIDOBIJO SI ŠE GORICO
GORIŠKA
1001 – OTON III. OGLEJSKEM PATRIARHU PODARI ZEMLJIŠKI KOMLEKS MED SOČO, VIPAVO IN TRNOVSKO PLANOTO, 1. OMENJENA GORICA

1040 – HENRIK III. PODARI OGLEJSKEMU PAT. ŠE OZEMLJA NA KRANSJKEM

1077 – HENRIK IV. PODARI OGLEJ. PAT. SIGEHARDU GROFIJO FURLANIJO IN NATO ŠE MEJNO GROFIJO KRANJSKO IN GROFIJO ISTRO

1202 – PRVIČ OMENJEN GRAD V GORICI

1210 – GORICA DOBI PRAVICO DO TEDENSKEGA SEJMA

1120 – MAJNHARD SE 1. IMENUJE PO GORICI

1125 – MAJNHARD 1. OZNAČEN KOT ODVETNIK OGLEJSKE CERKVE

OD 1077 OGLEJSKI PATRIARH NOSI NASLOV FURLANSKEGA GROFA

1150 – ENGELBERT II. VRŽE V JEČO PELEGRINA I.

1194 – GORIŠKI ŽE ODVETNIKI ŠKOFIJE V POREČU

1202 – MAJNHARD II. S POGODBO DOSEŽE, DA MU PATRIARH PRIZNA VSE POSESTI

1234 – PRAVICA DO SPREMSTVA NA CESTI MED KOROŠKO IN FURLANIJO

1271 –GORIŠKA DINASTIJA SE RAZCEPI IN MAJNHARDU PRIPADA TIROLSKA, BRATU ALBERTU PA VSA OSTALA GORIŠKA POSESTVA

1286 – TIROLSKO-GORIŠKI GROFJE (MAJNHARD IV.)SI PRIDOBIJO NASLOV KOROŠKEGA VOJVODE IN GA NOSIJO DO 1335

ZAČETEK 14. STOL. – POD HENRIKOM II. ALBERTINSKA LINIJA DOSEŽE NAJVEČJO MOČ IN TERITORIJ

1300 – PRVIČ OMENJEN TRG METLIKA

1341 – DELITEV GORIŠKEGA TERITORIJA MED TRI BRATE

1365 – GORIŠKI GROFJE POVZDIGNJENI V DRŽAVNE KNEZE

1366 – KODIFICIRANO DEŽELNO PRAVO GORIŠKE

1374 – HABSBURŽANI DEDUJEJO ALBERTOVE POSESTI V ISTRI IN NA KRANJSKEM

- PRIZNAJO DEŽELNO SAMOSTOJNOST GROFIJE V MARKI IN METLIKI IN GROFIJE V PAZINU

1460 – GORIŠKI IZGUBIJO BOJ S HABSBURŽANI ZA CELJSKO DEDIŠČINO S PODPISOM MIRA V POŽARNICI

1500 – GORIŠKI IZUMREJO
CELJSKA
OD 1130 SE IMEUJEJO PO SAVINJU

OD 1173 SE IMEUJEJO PO GRADU ŽOVNEK, ŽOVNEŠKI

1308 – IZROČIJO SVOJO SVOBODNO POSEST HABSBURŽANOM IN JO NAZAJ PREJMEJO V FEVD

1333 – DEDIŠČINA GROFOV VOVBRŠKIH JIM PRINESE CELJE

1341 – JIH LUDVIK BAVARSKI POVZDIGNE V CELJSKE GROFE

1347 – 1437 – LUKSEMBURŽANI VLADAJO NEMŠKEMU CESARSTVU

1372 – JIH KAREL IV. PONOVNO POVZDIGNE V CELJSKE GROFE

1396 – BITKA PRI NIKOPOLJU

1406 – SIGISMUND LUKSEMBURŠKI HERMANA IMEUJE ZA SLAVONSKEGA IN HRVAŠKO-DALMATINSKEHA BANA

1415 – SIGISMUND PODELI HERMANU II. KRVNO SODSTVO V CELJSKI GROFIJI

1418 – IZUMRTJE ORTENBURŽANOV, CELJANI DEDUJEJO

1432 – ERNEST ŽELEZNI SE ODPOVE FEVDNEMU GOSPOSTVU NAD CELJANI

1436 – CESAR SIGISMUND POVZDIGNE CELJSKE GROFE V DRŽAVNE KNEZE BREZ SOGLASJA HABSBURŽANOV

1440 – KRONANJE LADISLAVA POSMRTNEGA ZA ČEŠKEGA IN OGRSKEGA KRALJA

1443 – FRIDERIK V. PRIZNA DRŽAVNOKNEŽJI POLOŽAJ CELJSKIH

- SKLENEJO POGODBO O MEDSEBOJNEM DEDOVANJU

1456 – UMORIJO ULRIKA V BEOGRAJSKI TRDNJAVI KALEMEGDAN
ISTRA
1077 – HENRIK IV. OGLEJU PODELI PRIVILEGIJ

1209 – PATRIARH WOLFGER PONOVNO PRIDOBI OGLEJU ISTRSKO MARKO Z VSEMI ČASTMI, NA PODLAGI PRIVILEGIJA

1220 – 1238 – PATRIARH BERTHOLD DOBI PRAVNA NAPOTILA, RAZSODBE, POTRDITVE IN PRIVILEGIJE

1145 – 1152 – BENETKE S POSAMEZNIMI ISTRSIMI MESTI SKLENEJO POGODBO O ZAŠČITI IN ZVESTOBI, NAREDIJO JIH ZA SVOJE ZVESTE

1251 – BERTHOLD UMRE, KONEC PATRIARHOV, KI SO UZHAJALI IZ NEMŠKE PLEMIŠKE ARISTOKRACIJE-

PATRIARH POSTANE ITALIJAN GREGOR DE MONTELONGA, PAPEŽEV NEČAK

1267 – BENETKE SI POVSEM PODREDIJO POREČ

1284 – ROVINJ 1331 – PULO 1421 . MILIJE1420 – BENETKE UNIČIJO POSVETNO OBLAST OGLEJSKIH PATRIARHOV


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət