Ana səhifə

Lazurol gold s 1037


Yüklə 45.5 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü45.5 Kb.

KATALOGOVÝ LIST

BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.

14.12..2009

LAZUROL GOLD S 1037

SILNOVRSTVÁ SYNTETICKÁ TIXOTROPNÍ LAZURA
Výrobek splňuje předepsané maximální prahové hodnoty VOC platné po 1.1.2010


Složení a charakteristika výrobku:

Roztok modifikovaných alkydových pryskyřic s přísadou vysýchavého oleje, vosku, disperzí pigmentů a aditiv v organickém rozpouštědle.

LAZUROL GOLD je určen k dlouhodobým ochranným barevným transparentním nátěrům měkkého i tvrdého dřeva vystaveného povětrnostním vlivům i pro nátěry v interiéru. Vytváří na povrchu dřeva efektní (dekorativní) ochranný nátěrový film, který zdůrazňuje kresbu dřeva a zároveň dřevo zpevňuje a dlouhodobě chrání před vlhkostí a UV zářením.

LAZUROL GOLD není určen k nátěrům, které přicházejí do přímého styku s potravinami, krmivy a pitnou vodou a k nátěrům dětského nábytku a hraček.


Odstíny:


T 000 přírodní

T 022 palisandr

T 051 zelená

T 064 buk

T 080 mahagon

T 020 kaštan

T 023 teak

T 060 pinie

T 065 cedr

T 085 mahagon ohnivý

T 021 ořech

T 040 modrá

T 062 borovice

T 066 modřín

T 099 eben


Použití:

Podklad: dřevo

Prostředí: interiér, exteriér

Příklady: zahradní nábytek, dřevěné štíty, podhledy, obložení stěn a stropů, ploty, chaty a dřevěné domky


Příprava podkladu:

Povrch dřeva musí být suchý (přijatelná vlhkost měkké dřevo 15%, tvrdé dřevo 12%), čistý, vybroušený, zbavený

pryskyřičných výronů.

Pro zvýšení životnosti nátěru je nutné dřevo nejprve napustit např. lakem LAZUROL CLASSIC S 1023, pro dosažení ochrany před dřevokaznými houbami a plísněmi je vhodné použít jako napouštěcí nátěr LAZUROL impregnační základ S 1033.
Příklad nátěrového postupu:

LAZUROL GOLD se neředí, nanáší se na napuštěný a lehce přebroušený dřevěný podklad ve 2 až 3 vrstvách, druhý nátěr je možné aplikovat za 6 hodin. Případné přebroušení předchozího nátěru je možné za 24 hodin. Nátěr se provádí ve směru kresby dřeva při teplotách vyšších než 7o C. Barevné odstíny jsou vzájemně mísitelné.

Na ucelené plochy používejte vždy materiál z jedné výrobní šarže. Při užití stejné výrobní šarže je zaručen stejný barevný odstín.
Doporučené způsoby aplikace:

Štětcem pro lazurovací barvy s přírodním vláknem

Válečkem na laky a lazurovací barvy (např. povrch válečku jemný moltopren)
Parametry nátěrové hmoty:

Konzistence: tixotropní

Obsah netěkavých složek : min. 54 % hmotn.

Teoretická vydatnost : 17 m2/1 litr na jednu vrstvu podle savosti podkladu


Hodnoty pro stanovení emisních limitů:

Hustota laku 920 kg/m3 ONL : cca 46 % objem.

VOC : 0,42 kg/kg laku TOC : 0,36 kg/kg laku

Kategorie : A/e

Maximální prahová hodnota obsahu těkavých látek v g/l od 1.1.2010: 400

Maximální obsah těkavých látek ve stavu připraveném k použití v g/l: 399Vlastnosti zaschlého nátěru:

Lesk stupeň : 4-5


Zasychání:

Zaschlý do 24 hodin.


Ředidlo:

S 6006, S 6006 D (k mytí pomůcek).Skladovatelnost:

Výrobek si uchovává užitné vlastnosti 5 let od data výroby, v původním neotevřeném obalu. Skladujte v suchém skladu při teplotě 5-25 °C.


Likvidace odpadů a obalů:

Použitý, řádně vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo obalových odpadů. Obaly se zbytky výrobku odkládejte na místě určeném obcí k odkládání nebezpečných odpadů nebo předejte osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady.

Savé materiály organického původu (hadry, piliny, papíry, prach a pod.materiály), nasáklé lakem je nutno bezpečně zlikvidovat,

protože se mohou za určitých okolností samovznítit.

Dále viz bezpečnostní list výrobku.
Upozornění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví:

Obsahuje benzínovou frakci hydrogenovanou těžkou. Obsahuje butanonoxim. a mastné kyseliny,C6-19 -rozvětvené, kobaltnaté soli. Může vyvolat alergickou reakci.

Klasifikace přípravku : není klasifikován jako nebezpečný

Označení výstražným symbolem : -Dále viz bezpečnostní list výrobku.
Tyto údaje jsou údaji orientačními a jejich přesnost je ovlivněna vlastnostmi různých materiálů a nepředpokládanými vlivy při zpracování. Zpracovatel – aplikátor nese odpovědnost za správné použití výrobku podle návodu k použití a za správnou aplikaci nátěrového systému, tj. musí vždy zhodnotit všechny podmínky aplikace a zpracování, které by mohly ovlivnit konečnou kvalitu povrchové úpravy. Proto doporučujeme zpracovateli provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh aplikovaného povrchu. Výše uvedené údaje jsou údaji, které ovlivňují konkrétní pracovní podmínky a proto nezakládají právní nárok. Informace nad rámec tohoto katalogového listu je třeba konzultovat s výrobcem.

Výrobce si vyhrazuje právo na změnu v katalogových listech bez předchozího upozornění.

Výrobce:

BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o., Skrchov 1, 679 61 Letovice, Česká republika, IĆ: 43420371

tel.: +420 516 474 211, fax.: +420 516 474 257, e-mail: tel@teluria.cz, prodej@teluria.cz, http://www.teluria.cz

,

ODBORNÁ PORADNA: + 420 721 108 877


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət