Ana səhifə

Küsitlusleht kontsernide finantsjuhtidele, raamatupidajatele ja/või tegevjuhtidele, kelle tütarettevõtted/filiaalid asuvad Lätis, Leedus ja/või Ukrainas


Yüklə 134.5 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü134.5 Kb.
Küsitlusleht kontsernide finantsjuhtidele, raamatupidajatele ja/või tegevjuhtidele, kelle tütarettevõtted/filiaalid asuvad Lätis, Leedus ja/või Ukrainas.

Käesolevas küsimustikus palun Teil vastata küsimustele, mis puudutavad kontsernisiseseid finantsaruandluse süsteeme ning nende efektiivset loomist Baltikumis ja Ukrainas. Küsitlusele vastamiseks kulub 10-20 minutit.
Küsitlust kasutan oma magistritöös Eesti kontsernisisese finantsinformatsiooni kogumise, tütarettevõtetega finantsarvestussüsteemide tsentraliseerimise ning konsolideerimise automatiseerimise analüüsiks. Juhul, kui Teid huvitab uuringu tulemus, andke sellest märku e-posti aadressil: kertukeel@hot.ee.
Tänan koostöö eest!

Kertu Keel

Firma nimi:

Firma kontaktandmed (telefon või meiliaadress):

Firma tegevusala(d):

Küsimustikule vastanu(te) ametipositsioon(id):


 1. Kus nimetatud riikidest asub (asuvad) Teie firma tütarettevõte/filiaal (tütarettevõtted/filiaalid)? Palun märkige sobivad lahtrid ristiga.Lätis

Leedus

Ukrainas

Üks tütar-e/v või filiaal


Kaks tütar-e/v ja/või filiaali


Kolm või rohkem tütar-e/v ja/või filiaali

 1. Kuidas on Teie ettevõttele tütarettevõte loodud? Palun märkige sobivad lahtrid ristiga.Lätis

Leedus

Ukrainas

Eelneva tegutseva firma soetamisel


Tütarettevõte loodi emaettevõtte poolt uue juriidilise isiku või filiaalina


Jagunemise teel
 1. Kas tütarettevõttel on emaettevõttega ühesugune tegevusala? Palun märkige sobivad lahtrid ristiga.Lätis

Leedus

Ukrainas

Jah


Ei


Jah/ei (mitme filiaali puhul ühes riigis)
 1. Palun märkige lahtritesse ristiga umbkaudne töötajate arv veebruari 2008. a. seisuga.Emaettevõttes

Lätis

Leedus

Ukrainas

1-10

11-50

51-100

101-300

301-1000

1001-...
 1. Kuidas toimub tütarettevõtete kajastamine emaettevõtte raamatupidamises? Palun märkige sobivad lahtrid ristiga.Lätis

Leedus

Ukrainas

Kapitaliosaluse meetodil


Soetusmaksumuse meetodil

 1. Kas Te koostate konsolideeritud aruandeid? Palun märkige vastus arusaadavalt (nt värviliselt, paksus kirjas, alajoonega vms). Kui vastate „Ei”, jätkake küsimusega nr. 8

  1. Jah

  2. Ei
 1. Mis otstarbel koostatakse Teie firmas konsolideeritud aruandeid? Palun märkige vastus(ed) arusaadavalt (nt värviliselt, paksus kirjas, alajoonega vms)

  1. grupisiseseks kasutamiseks

  2. riigile esitamiseks

  3. emaettevõttele esitamiseks

  4. omanikele esitamiseks
 1. Kas tütarettevõte/filiaal kasutab emafirmaga ühtset raamatupidamise kontoplaani? Palun märkige sobivad lahtrid ristiga.Lätis

Leedus

Ukrainas

Jah


Ei


Jah/ei (mitme filiaali puhul ühes riigis)

 1. Kas olete osalenud kontserni ühtse raamatupidamise kontoplaani väljatöötamise protsessis või olete selle väljatöötamise nüanssidest teadlik? Palun märkige sobivad lahtrid ristiga. Kui vastate ainult „Ei ole”, jätkake küsimusega nr. 15. Kui vastate ainult „Jah, olen, kuid ühtset kontoplaani ei rakendatud”, jätkake küsimusega nr. 11.Lätis

Leedus

Ukrainas

Jah, olen


Jah, olen, kuid ühtset kontoplaani ei rakendatud


Ei ole


Jah, olen, kuid kontoplaan rakendati osaliselt (mitme filiaali puhul ühes riigis)

 1. Kas otsus kontserni ühtsele kontoplaanile ülemineku kohta oli tütarettevõttele kergesti vastuvõetav? Palun märkige sobivad lahtrid ristiga.Lätis

Leedus

Ukrainas

Jah


Ei (palun nimetage põhjused allpool)


Jah/ei (mitme filiaali puhul ühes riigis)

Põhjused: ......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................
 1. Kas tütarettevõtte asukohamaa seadused mõjutavad kontserni ühtse kontoplaani koostamist? Palun märkige sobivad lahtrid ristiga. Kui vastate ainult „Ei” või „Ei tea”, jätkake küsimusega nr. 13.Lätis

Leedus

Ukrainas

Jah


Ei


Ei tea

 1. Palun nimetage mõni seadusest tulenev asjaolu, mis mõjutab oluliselt kontserni ühtse kontoplaani ülesehitust. Nimetage ka riik, kus selline regulatsioon on kehtestatud.

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 1. Kas olete täheldanud suuri erinevusi välismaiste tütarettevõtete raamatupidamis-reeglites, mis mõjutavad oluliselt kontserni ühtse kontoplaani ülesehitust? Palun märkige sobivad lahtrid ristiga.Lätis

Leedus

Ukrainas

Jah (palun nimetage allpool suurimad mõjurid)


Ei

Mõjurid: ................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
 1. Kas tütarettevõtte asukohamaa kultuurilised iseärasused on mõjutanud Teie firmas kontserni ühtse kontoplaani juurutamise protsessi? Palun märkige sobivad lahtrid ristiga.Lätis

Leedus

Ukrainas

Jah (palun nimetage allpool peamised mõjurid)


Ei

Mõjurid: .................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
 1. Kas Teie arvates on kontsernisisene ühtlustatud kontoplaan vajalik? Palun märkige vastus arusaadavalt (nt värviliselt, paksus kirjas, alajoonega vms). Kui vastate „Ei, pole üldse vajalik”, jätkake küsimusega nr. 17.

 1. Jah, igal juhul

 2. Jah, kui tegemist on samalaadse tegevusalaga

 3. Ei, pole üldse vajalik. Palun põhjendage..........................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................ 1. On vajalik vaid teatud tingimustel. Palun nimetage konkreetsed tingimused...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 1. Miks on ühtse kontoplaani kehtestamine kasulik?

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................


 1. Mis aastast pärineb Teie ettevõtte kontoplaan?

...........................


 1. Kas firmas on kontoplaani ka täielikult muudetud? Palun märkige vastus arusaadavalt (nt värviliselt, paksus kirjas, alajoonega vms).

 1. Jah. Miks? ........................................................................................................................

................................................................................................................................................

 1. Ei
 1. Kas tütarettevõte/filiaal kasutab emaettevõttega sama raamatupidamisprogrammi? Palun märkige sobivad lahtrid ristiga. Kui vastate ainult „Ei”, jätkake küsimusega nr. 25.Lätis

Leedus

Ukrainas

Jah


Ei (palun nimetage põhjused allpool)


Jah/ei (mitme filiaali puhul ühes riigis)

Põhjused: ................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
 1. Millist ühtset raamatupidamisprogrammi kasutate?

.................................................................................................................................................


 1. Milliseid nimetatud mooduleid kasutab tütarettevõte/filiaal ühtsest raamatupidamise programmist? Palun märkige sobivad lahtrid ristiga.Lätis

Leedus

Ukrainas

Põhivara


Palk


Ladu


Personal


Müük


Ost


Finants

 1. Kas kontsernis kasutatavat raamatupidamisprogrammi või mõnd moodulit oli vaja spetsiaalselt tütarettevõtete tarbeks arendada? Palun märkige vastus arusaadavalt (nt värviliselt, paksus kirjas, alajoonega vms).

  1. Jah. Palun märkige, mida arendati (mõni moodul, keel vms)...........................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................  1. Ei

 1. Mis oli raamatupidamisprogrammi valikul kõige olulisem, missugused on selle programmi eelised kontsernis kasutamiseks?

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


 1. Kui palju aega kulus ühtse raamatupidamissüsteemi (kontoplaan ja raamatupidamise programm) juurutamiseks ideest kasutamiseni?

...............................................................................................................................................


 1. Miks on ühtse raamatupidamisprogrammi kasutamine firmale kasulik?

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................


 1. Kas Te nõustute väitega, et kontserni ühtne raamatupidamissüsteem (st ühildatud kontoplaan ja/või raamatupidamisprogrammi) loob paremad võimalused sisemiste kontrollfunktsioonide teostamiseks ning kiirendab finantsaruannete koostamist? Palun märkige vastus arusaadavalt (nt värviliselt, paksus kirjas, alajoonega vms).

 1. Jah

 2. Ei

 3. Nii ja naa. Palun selgitage ...............................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
 1. Millal on Teie arvates optimaalne aeg ühtsele kontsernisisesele raamatupidamise süsteemile üleminekuks? Palun märkige vastus(ed) arusaadavalt (nt värviliselt, paksus kirjas, alajoonega vms).

 1. Tütarettevõtte soetamisel, loomisel

 2. Kui ettevõte kasvab nii suureks, et emaettevõttel pole enam aega manuaalselt tütarettevõtte aruandeid kontrollida

 3. Kui ilmneb asjaolu, et tütarettevõtted kulutavad liiga palju aega aruannete koostamisele ning tekib vajadus täiendava tööjõu järele

 4. Kui tekivad kahtlused tütarettevõtte finantsandmete õiges kajastamises ning suureneb vajadus kontrollfunktsioonide tõhustamiseks

 5. Arvan, et see pole üldse vajalik

 6. Mõni muu põhjus. Palun loetlege ....................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
 1. Missuguseid tagajärgi võib kaasa tuua ühtsest raamatupidamissüsteemist loobumine või selle kasutuselevõtmisega liigselt viivitamine? Palun märkige vastus(ed) arusaadavalt (nt värviliselt, paksus kirjas, alajoonega vms).

 1. Suureneb vigade tekkimise oht, kuna emaettevõte ei jõua tütarettevõtte finantsandmeid piisavalt kontrollida

 2. Pikeneb aruannete koostamise aeg

 3. Midagi ei juhtu

 4. Muud põhjused. Palun nimetage mõni..............................................................................

.................................................................................................................................................


 1. Millises programmis toimub Teie kontsernis konsolideeritud aruannete koostamine? Palun märkige vastus(ed) arusaadavalt (nt värviliselt, paksus kirjas, alajoonega vms).

 1. Raamatupidamisprogrammis

 2. Excelis

 3. Mõnes muus programmis. Nimetage programm .........................................................................................................................................
 1. Kuidas jõuavad konsolideerimisgrupi ettevõtete finantsandmed konsolideeritud aruandesse? Palun märkige vastus arusaadavalt (nt värviliselt, paksus kirjas, alajoonega vms).

 1. Tütarettevõtted sisestavad andmed autonoomsetest raamatupidamisprogrammidest kontserni aruandlussüsteemi, mis genereerib automaatse konsolideeritud aruande. Vigade ilmnemisel tuleb parandada eraldi tütarettevõtete raamatupidamise- ja aruandlusandmeid ning uuendada konsolideerimistabeli andmeid

 2. Eraldi andmeid sisestada pole vaja, ühtne finantsaruandlussüsteem genereerib konsolideeritud aruande ühtsest andmebaasist

 3. Muul viisil. Millisel? ........................................................................................................

.................................................................................................................................................


 1. Kuidas kontrollitakse Teie kontsernis tütarettevõtte poolt koostatud aruannete õigsust? Palun märkige vastus(ed) arusaadavalt (nt värviliselt, paksus kirjas, alajoonega vms).

 1. Kanded tehakse raamatupidamisprogrammis emaettevõttele arusaadavas keeles

 2. Kahtluse korral küsitakse tütarettevõtte raamatupidajalt täiendavaid selgitusi

 3. Võrreldakse sisetehinguid

 4. Üldse ei kontrolli

 5. Muul viisil. Millisel? .....................................................................................................

..............................................................................................................................................


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət