Ana səhifə

Kurs Pedagogiczny dla Młodej Kadry uep uzasadnienie I cel uruchomienia kursu


Yüklə 152.5 Kb.
tarix25.06.2016
ölçüsü152.5 Kb.
Załącznik do uchwały nr 36 (2020/2011)

z dnia 17 grudnia 2010 roku

Kurs Pedagogiczny dla Młodej Kadry UEP


  1. Uzasadnienie i cel uruchomienia kursu

Odpowiednio wykwalifikowana i przygotowana do prowadzenia zajęć kadra dydaktyczna to jeden z najbardziej cennych zasobów uczelni wyższych, a także źródło przewagi konkurencyjnej na rynku edukacyjnym. Jakość kształcenia nierozerwalnie związana jest z wiedzą merytoryczną wykładowców, ale także z wieloma innymi kompetencjami, jakie powinni posiadać, aby móc rzetelnie wykonywać zawód nauczyciela. Chodzi więc tutaj nie tylko o kompetencje rzeczowe czyli merytoryczne, ale także o przygotowanie psychologiczno-pedagogiczne, w tym umiejętności dydaktyczno-metodyczne.

Zakłada się, że absolwenci studiów magisterskich i doktoranckich, rozpoczynający swoją pracę nauczycielską są merytorycznie przygotowani do prowadzenia zajęć ze studentami, często jednak brakuje im odpowiedniej wiedzy i umiejętności w zakresie metodyki kształcenia, a także kompetencji psychologicznych związanych z komunikowaniem, budowaniem zespołu, radzeniem sobie ze stresem czy motywowaniem do nauki.

Celem kursu pedagogicznego jest przygotowanie młodej kadry UEP do prowadzenia zajęć dydaktycznych, zapoznanie z wiedzą psychopedagogiczną oraz ukształtowanie umiejętności projektowania i realizacji zajęć, a także nabycie odpowiednich kompetencji społecznych, niezbędnych w relacjach międzyludzkich. Kurs jest przeznaczony głównie dla młodych nauczycieli akademickich, rozpoczynających pracę dydaktyczną, ale także dla osób pracujących już jakiś czas na Uczelni, jednakże widzących potrzebę doskonalenia swojego warsztatu nauczycielskiego.


  1. Sylwetka absolwenta

Absolwent kursu pedagogicznego powinien posiąść wiedzę z zakresu projektowania dydaktycznego, w tym umiejętność formułowania celów kształcenia, doboru odpowiednich metod dydaktycznych, form pracy i mediów, umożliwiających osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia. Doktorant pozna zasady i narzędzia oceniania oraz ewaluacji zajęć dydaktycznych. Absolwent kursu pedagogicznego będzie potrafił także w podstawowym zakresie realizować zajęcia za pomocą platformy kształcenia zdalnego, pozna techniki emisji głosu i reguły przygotowywania i prowadzenia wystąpień publicznych. Uczestnik kursu powinien także nabyć kompetencje społeczne, w tym umiejętność komunikowania interpersonalnego, budowania zespołu, motywowania studentów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach społecznych.

  1. Ramowy program zajęć na Kursie Pedagogicznym dla Młodej Kadry UEP

Dzień

Tematyka zajęć

Forma zajęć

liczba godzin

ProwadzącyInauguracja
1


prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP 

dr hab. P. Banaszyk, prof. nadzw. UEP

dr hab. Aldona Andrzejczak prof. nadzw. UEP

dr Anna Wach-KąkolewiczZajęcia integracyjne

warsztaty


8


mgr Joanna Schmidt

dr Bartosz Sławecki

Indywidualne cechy osób uczących się


warsztaty


4


mgr Joanna Schmidt
Umiejętności prowadzenia grupy

warsztaty

8

mgr Joanna Schmidt
Motywowanie do uczenia się

warsztaty

4

dr Lidia Huber
Radzenie sobie z emocjami i ze stresem

wykład

warsztaty2

4


dr Lidia Huber
Psychopedagogiczne koncepcje uczenia się. Cykl uczenia się wg D. Kolba.

wykład

warsztaty3

3


dr Anna Wach-Kąkolewicz
Podstawy nauczania ludzi dorosłych

wykład

4

dr hab. Aldona Andrzejczak prof. nadzw. UEPProjektowanie zajęć dydaktycznych


warsztaty


4


dr Anna Wach-KąkolewiczProjektowanie celów kształcenia


wykład

warsztaty2

2


dr hab. Aldona Andrzejczak prof. nadzw. UEPRealizacja celów czyli dobór metod kształcenia

wykład

warsztaty2

2


dr Bartosz Sławecki
Metody aktywizujące w procesie kształcenia

warsztaty

4


dr Bartosz Sławecki
Media edukacyjne i ich znaczenie w procesie kształcenia


wykład


4

dr inż. Mariusz Kąkolewicz
Formy organizacyjne zajęć. Znaczenie pracy grupowej. Role grupowe


warsztaty


4


dr Bartosz Sławecki
Wykorzystanie pracy grupowej na zajęciach


warsztaty


4


dr hab. Aldona Andrzejczak prof. nadzw. UEPAranżacja przestrzeni edukacyjnej


wykład


2


dr inż. Mariusz Kąkolewicz
Ocenianie i ewaluacja zajęć

wykład

warsztaty2

2


dr Anna Wach-KąkolewiczMetodyka nauczania przedmiotów ekonomicznych


warsztaty

8

dr Tomasz KujaczyńskiWystąpienia publiczne

wykład

warsztaty2

4


dr Marek ZielińskiEmisja głosu


warsztaty

12

mgr Joanna Piech-Sławecka
Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych


wykład


2


dr Marek Zieliński
Tworzenie prezentacji multimedialnych

laboratoria

komputerowe6

dr Marek Zieliński
E-learning - koncepcja kształcenia przez Internet


wykład


2


dr Anna Wach-Kąkolewicz
Moodle jako wirtualne środowisko uczenia się

laboratoria

komputerowe6

dr Ewelina SzajbaEtyka – kodeks dobrych praktyk

wykład

4

dr hab. Barbara Pogonowska prof. nadzw. UEPPolityka uczelni w zakresie sprawdzania osiągnięć i opinii studentów


wykład

2

dr hab.  Piotr Banaszyk, prof. nadzw. UEPAkredytacja – jakość kształcenia na uczelni wyższej

wykład

2

dr hab.  Wanda Gaczek, prof. nadzw. UEPPrawne aspekty pracy naukowej i dydaktycznej


wykład

4

dr Katarzyna AndrzejczakZarządzanie zadaniami/czasem - łączenie pracy naukowej z dydaktyczną


wykład
warsztaty

4
4

dr hab. Aldona Andrzejczak prof. nadzw. UEP

dr  Agata Filipowska

Prezentacja prac uczestników. Zaliczenie kursu

warsztaty


8


dr hab. Aldona Andrzejczak prof. nadzw. UEP

dr Tomasz Kujaczyńskidr Anna Wach-KąkolewiczSesja podsumowująca i ewaluacyjna
1

dr Anna Wach-Kąkolewicz


Razem150  1. Obsada zajęć

Lp.

Osoba prowadząca zajęcia

Tematyka zajęć

Liczba godzin

Forma zajęćDr hab. Aldona Andrzejczak prof. nadzw. UEPPodstawy nauczania ludzi dorosłych

4

wykład

Projektowanie celów kształcenia

2

wykład

2

warsztaty

Wykorzystanie pracy grupowej na zajęciach

4

warsztaty

Zarządzanie zadaniami/czasem - łączenie pracy naukowej z dydaktyczną

4

wykład

Prezentacje prac uczestników. Zaliczenie kursu

8

warsztatyDr hab. Piotr Banaszyk prof. nadzw. UEP

Polityka Uczelni w zakresie sprawdzania osiągnięć i opinii studentów


2

wykładDr hab. Wanda Gaczek prof. nadzw. UEP

Akredytacja. Jakość kształcenia na uczelni wyższej


2

wykładDr hab. Barbara Pogonowska prof. nadzw. UEP

Etyka – kodeks dobrych praktyk


4

wykładDr Agata Filipowska


Zarządzanie zadaniami/czasem - łączenie pracy naukowej z dydaktyczną

4

warsztatyDr Tomasz Kujaczyński


Metodyka nauczania przedmiotów ekonomicznych

8

warsztaty

Prezentacje prac uczestników. Zaliczenie kursu

8

warsztatyDr Bartosz SławeckiZajęcia integracyjne

8

warsztaty

Realizacja celów czyli dobór metod kształcenia


2

wykład

2

warsztaty

Metody aktywizujące w procesie kształcenia


4

warsztaty

Formy organizacyjne zajęć. Znaczenie pracy grupowej. Role grupowe

4

warsztatyDr Ewelina Szajba

Moodle jako wirtualne środowisko uczenia się

10x2=20

laboratoria komputeroweDr Anna Wach-Kąkolewicz


Projektowanie zajęć dydaktycznych

4

warsztaty

Psychopedagogiczne koncepcje uczenia się. Cykl uczenia się wg D. Kolba

3

wykład

3

warsztaty

E-learning - koncepcja kształcenia przez Internet

2

wykład

Ocenianie i ewaluacja zajęć


4

warsztaty

Prezentacje prac uczestników. Zaliczenie kursu


8

warsztatydr Marek Zieliński

Wystąpienia publiczne


2

wykład

4

warsztaty

Zasady tworzenia prezentacji multimedialnych

2

wykład

Tworzenie prezentacji multimedialnych


6x2=12

laboratoria komputerowedr Katarzyna Andrzejczak

Prawne aspekty pracy naukowej i dydaktycznej

4

wykładMgr Joanna Schmidt


Zajęcia integracyjne

8

warsztaty

Umiejętności prowadzenia grupy

8

warsztaty

Indywidualne cechy osób uczących się

4

warsztaty
Osoby spoza UEPDr Lidia HuberMotywowanie do uczenia się

4

warsztaty

Radzenie sobie z emocjami i ze stresem

2

wykłady

4

warsztatyMgr Joanna Piech-Sławecka

Emisja głosu

12x2=24

warsztatyDr inż. Mariusz Kąkolewicz


Media edukacyjne i ich znaczenie w procesie kształcenia

4

wykład

Aranżacja przestrzeni edukacyjnej

2

wykład

Razem200  1. Czas i sposób realizacji programu

Kurs pedagogiczny zaplanowany jest na II semestr (letni) roku akademickiego. Zajęcia będą realizowane w trakcie ośmiogodzinnych spotkań. Pierwszy blok zajęć przewidziany jest w zimowej sesji egzaminacyjnej i będzie prowadzony przez cztery kolejne dni. Następnie w kolejnych jedenastu tygodniach przewidziane są spotkania jednodniowe. Ostatni blok zajęć to kolejne cztery dni zajęć, które zaplanowane są na sesję letnią. W sumie zostanie przeprowadzonych 150 godzin zajęć dydaktycznych.Zajęcia prowadzone będą w formie wykładów, warsztatów i laboratoriów. Nacisk położony zostanie na aktywizujący, angażujący charakter zajęć.


  1. Kryteria i sposób kwalifikacji kandydatów

Kurs pedagogiczny przeznaczony jest dla młodej kadry, głównie dla doktorantów i asystentów, rozpoczynających swoją pracę dydaktyczną. Uczestnikiem kursu może być także nauczyciel akademicki, który ma większe doświadczenie nauczycielskie, ale chciałby doskonalić swoje kompetencje psychopedagogiczne oraz wzbogacać dotychczasowy warsztat pracy dydaktycznej.


  1. Warunki zaliczenia kursu

Warunkiem zaliczenia kursu pedagogicznego jest obecność na zajęciach dydaktycznych i wykonanie wszystkich prac wymaganych przez prowadzących zajęcia. Dopuszcza się do 10% absencji. Wszelkie nieobecności będą wiązały się z koniecznością samodzielnego uzupełnienia wiedzy i/lub wykonania dodatkowych prac, związanych z tematyką zajęć.Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət