Ana səhifə

Kum kreds Ungdoms Matchen


Yüklə 73 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü73 Kb.
KUM

Kreds Ungdoms Matchen

En vejledning forKredsungdomsmatchen, forkortet til KUM, er et arrangement, hvor de 3 kredse konkurrerer indbyrdes med hold bestående af kredsenes 6 bedste løbere i hver dame- og herreklasse. Dvs. at et fuldt kredshold består af 60 løbere – og at stævnet derfor har deltagelse af 180 løbere i alt.

KUM afvikles midt i maj – efter forårets løbsserie og før prøverne starter i skolerne.

KUM arrangeres på skift i de 3 kredse.


KUM er årets begivenhed for ungdomsløberne. De skal gennem en række udtagelsesløb i foråret kvalificere sig til at være med, og ofte er konkurrencen om pladserne (heldigvis) meget hård. Derfor er løbernes forventninger også meget store til arrangementet, både hvad angår løbene og festen. KUM er – ud over DM – årets begivenhed for ungdomsløberne, både hvad angår det løbsmæssige, resultaterne, men også hvad angår det sociale. Her samles man med alle o-vennerne. Hvem er nu blevet kæreste med hvem? Har I hørt…? Hvorfor er … ikke med?
Lad det være slået fast her - KUM er en stor opgave at løfte især for arrangørerne, men også for lederne - men spændende og livsbekræftende - og så er det ungdommen - DOF's fremtid det gælder.
KUM består af 2 løb (individuel og stafet) samt en fest lørdag aften. Kredsudvalgsformændene vil gerne være disponible for stævneledelsen som støtte for den arrangerende klub i de respektive kredse. Ligeledes går lands-B&UU også ind i arbejdet med at støtte arrangørerne, hvor det er muligt.
Udtagelse af løbere:
KUM er – for den individuelle del af stævnet - et A2-arrangement, hvilket betyder, at der er visse kvalitetskrav, der skal overholdes. Man må således forvente, at banerne lever op til reglementets krav – det forventer løberne i hvert fald. Ligeledes er det vigtigt for bl.a. ungdomslandstræneren, at han kan betragte løberne under optimale forhold. Endvidere er det også vigtigt, at stævnet – sportsligt set – bliver mødet mellem landets bedste ungdomsløbere i hver klasse, hvilket der tages højde for i nedenstående præciseringer for holdudtagelsen.
Hver kreds stiller med et hold bestående af maks. 60 løbere, 30 drenge og 30 piger.

Der udtages maks. 6 løbere i hver af dameklasserne D12, D14, D16, D18 og D20 – og det samme gør sig gældende på herresiden.

Løberne udtages på grundlag af en serie af udtagelses- og/eller iagttagelsesløb i foråret. Alle løbene skal være afviklet i perioden fra begyndelsen af sæsonen og indtil 10 dage før KUM-stævnet. Kredsens KUM-hold udtages umiddelbart efter det sidste løb i serien, og løberne får besked om udtagelsen hurtigst muligt ligesom holdopstillingen sendes til arrangørerne.
Det er de enkelte kredse, der selv bestemmer kriterierne for udtagelsen af holdet, med følgende undtagelser:

For at kunne blive udtaget skal en løber…
… i den yngste klasse D12/H12 i det pågældende KUM-år fylde 11 eller 12 år.

Bemærkning: Lederne skal ikke være barnepiger, men har nok af andre opgaver at tage sig af. Når løberen løber H/D12 må man forvente, at de langt hen ad vejen kan tage vare på sig selv.

… have fuldført eller normalt løbe A-bane i egen løbsklasse [Bemærkning: Man må kræve et vist niveau af løberne]

Bemærkning: Der er for mange eksempler på, at løbere, der kun har løbet B-baner er udtaget for at komplettere holdet. Ofte har disse løbere brugt megen ekstra tid i skoven og måske ligefrem fået en dårlig oplevelse. Man kan heller ikke byde arrangørerne at vente på løbere, der ikke selv kan finde ud af banen.

Ergo: Vent med at udtage dem, til de har nok o-erfaring nok til at blive udtaget på en A-bane.


Endvidere gælder der:… at løbere kun kan udtages i den klasse de hører hjemme i. [Imødegår Øst-kredsens problemer sidste år]

Undtagelse hertil er, at såfremt der ikke i kredsen er i alt 6 løbere i H/D 19-20, der har kvalificeret sig til KUM, da kan evt. reserver i H/D 17-18 rykkes op i 19-20

Bemærkning: Der er uheldige eksempler på, at kredse har flyttet løbere op i en ældre klasse – igen for at komplettere holdet i denne klasse. F.eks. er løbere flyttet fra D14 til D16 – igen med mange muligheder for at få en dårlig oplevelse: Der er tale om en sværhedsgrad og en længde på banen, som løberen ikke er vant til. Endelig er det som regel løbere, der ikke har kvalificeret sig i egen løbsklasse, der flyttes, hvilket jo blot gør problemet større.

… at junioreliten er forhåndsudtaget [Imødekommer et ønske fra landstræneren]

Bemærkning: Junioreliten har i foråret et stærkt komprimeret program, der ikke levner mulighed for også at deltage i udtagelsesløb. Endvidere må man forvente, at løberne i junioreliten nemt kunne udtages, hvis de stillede op – ellers var de næppe i eliten!

Det er vigtigt, at kredsen spiller klart ud med, efter hvilke regler løberne udtages, f.eks. via kredsens hjemmeside, O-posten, opslag på stævnepladsen ved udtagelses-/iagttagelsesløbene, brev direkte til løbere og ledere eller lign.

Ligeledes meldes udtagelseskriterierne ud til kredsens klubber senest 1. februar.
Tidsplanen
KUM-arrangementet går på skift mellem kredsene, og arrangøren findes normalt mindst 3 år før KUM løber af stabelen. Når skoven til den individuelle del af stævnet er fundet, lukkes den jf. retningslinierne i afsnit 4.1.10 i reglementet, hvilket vil sige fra bekendtgørelse på forbundets hjemmeside.

KUM-arrangøren arbejder tæt sammen med Lands B&UU hvad angår praktiske problemer, økonomi mm.


Indbydelse:

Indbydelse til KUM-stævnet udarbejdes og udsendes jf. reglementets § 6.6 (KUM-arrangøren)

Indbydelse ligeledes i O-service.
Papirer til udtagne løbere (består af 4 dele):


 1. En instruktion, f.eks. i form af en folder. Udfærdiges af arrangørerne og fremsendes til formændene for kredsenes B&UU senest 3 uger før stævnet. Bør ud over de i reglementet foreskrevne punkter også indeholde praktiske anvisninger vedr. festen, bespisningen, overnatningen og andre specielle forhold, f.eks. ordensregler på overnatningsstedet. En oversigtsplan over stævneplads(er), overnatningssted mm. vil også være god at få med ud.

 2. Gældende regler for alkoholpolitiken.

 3. Kørselsplan. Fremsendes af Lands B&UU senest 3 uger før stævnet. Pt. er koordinatoren på kørselsplanen sekretæren i Lands B&UU.

 4. Deltagerliste over løbere, der er udtaget af kredsen, inkl. eventuelle reserver. Endvidere eventuelle kredsspecifikke bemærkninger.

Kredsen samler alt ovenstående og udsender til de udtagne løbere senest 10 dage før løbet.
Tilmelding:

Hver kreds tilmelder sine løbere (maks. 60) + ledere (maks. 8) direkte til arrangøren senest 10 dage før stævnet. Dog kan arrangøren afkorte denne frist til f.eks. 7 dage, hvis de ønsker det.

Ligeledes skal alle andre, der ønsker at deltage i KUM, også tilmeldes. Det gælder lands-B&UU-medlemmer, Orienteringsløb.dks udsendte, observatør fra kommende KUM-arrangører, personer fra eliteudvalget og DOF’s formand. Denne tilmelding er nødvendig af hensyn til overnatning og bespisning.

Skadede eller syge løbere kan ikke deltage som turister i stævnet!

Forældre, klubledere og andre interesserede er velkomne som tilskuere på stævnepladsen begge dage, men resten af arrangementet er for ungdomsløbere – og kun dem! Andre løbere kan altså ikke deltage, heller ikke i ”publikumsløb”.


Løbene:

Der startes med individuelt løb lørdag eftermiddag og sluttes med stafet søndag formiddag. Disse løb er beskrevet i reglementet. Derfor vil vi ikke her komme nærmere ind på dem. Læs om alt det tekniske i ovennævnte bøger, de har det hele med.

l. start lørdag må ikke være før kl. 13:30 - løberne skulle jo gerne nå frem, og der kan være tale om en lang tur fra det ene hjørne af landet til det andet. Flertallet af løberne starter hjemmefra tidligt lørdag morgen.

Løbet starter med hejsning af KUM-flaget og velkomsttaler (arrangør, officiel person).

Stafetstarten må ligeledes ikke være senere end kl. l0:00 søndag formiddag, fordi løberne gerne skulle nå hjem og få sovet, inden de skal møde på skolen mandag.

Stafetten afsluttes med præmieoverrækkelse for stafetten, en tak for denne gang tale (arrangør, officiel person) samt standerstrygning. KUM-flaget overrækkes til næste års arrangør.

Yderligere oplysninger til tidsplanen fås i den kørselsplan, der udsendes til hver løber før stævnet. Mest til forældrene: Bemærk dog, at tidsplaner er vejledende, så løberne kan komme hjem både tidligere og senere end angivet i planen. I disse mobil-tider bør det dog ikke blive et problem.
KUM individuelt
KUM individuelt afholdes lørdag eftermiddag med første start tidligst kl. 13:30
Lodtrækning:

For at ingen kreds skal føle sig forfordelt – og for at sikre sig en sportslig fair afvikling af konkurrencen – foregår ”lodtrækningen” efter følgende regler: 1. Alle kredse har en løber først i skoven i 3 klasser – vinderen af det foregående års individuelle KUM dog i 4 klasser.

 2. Startrækkefølgen i hver klasse er nord-øst-syd, nord-syd-øst, øst-syd-nord, øst-nord-syd, syd-nord-øst samt syd-øst-nord, således at alle kombinationer benyttes mindst én gang.


Seedning:

Der foretages ingen seedning i nogen af klasserne.


Startlisten:

Da der kan ske ændringer på holdene pga. sygdom, skader eller andet forfald, bør der ikke udfærdiges en startliste for tidligt. Det kan ikke være meningen, at arrangørerne skal opdatere startlisten gang på gang. Der er heller ikke nogen mening i, at udsende en startliste, hverken skriftligt eller elektronisk, der ikke er korrekt, dvs. hvor navnene på de tilmeldte hele tiden kan ændre sig.

I øvrigt henvises til reglementets punkter om startlister.
Banerne:

Det indskærpes, at arrangørerne får lavet baner, der lever op til kravet om vindertider samt sværhedsgraden i reglementet. Der er tale om et A-arrangement, så det er vigtigt, at der er passende orienteringsmæssige udfordringer.

Angående sværhedsgrader henvises i øvrigt til banelægningshåndbogen.
Pointberegning:

Som ved divisionsturneringen udregnes point efter 3 matcher i matchen.

I hver match gives point efter følgende model: Nummer 1 får 10 point, nummer 2 får 9 point, derefter 8, 7, 6 og 5 point. Alle øvrige fuldførende løbere inden for maks-tiden får 1 point.

Dette system begunstiger både de gode løbere og tilskynder til at stille med fuldt hold samt til at fuldføre banen, selv om det skulle gå lidt skidt. Vi har jo før været ude for, at en match er blevet afgjort på et enkelt point.

I tilfælde af pointlighed mellem 2 kredse afgøres resultatet til fordel for den kreds, der har opnået flest 1. pladser. Er der stadig lighed, ses på antallet af 2. pladser – og så fremdeles.

Præmier:

Der er præmier til de 3 bedste løbere på hver bane f.eks. i form af T-shirts i farver. Gerne med logo fra årets KUM. Gerne i god kvalitet – og i nogenlunde rigtig størrelse! Gerne i forskellige farver for 1., 2. og 3. pladsen. Præmierne overrækkes under festen lørdag aften.

Vi har desuden en bog, som går i vandring til vinderkredsen. Den skal overrækkes efter overrækkelsen af individuelle præmier, om lørdagen.
Resultatlister:

Resultatlister individuelt ophænges i stævnecentret lørdag aften samt på stævnepladsen søndag. Mange forældre venter med længsel resultaterne fra stævnet. Derfor vil det være en rigtig god ide, hvis arrangørerne hurtigst muligt (dvs. gerne i løbet af lørdag eftermiddag) ville lægge disse ind på deres hjemmeside.
KUM stafet

KUM stafet afholdes søndag formiddag med start senest kl. 10:00.


Stafettens ture:

Der afvikles et stafetløb med hold bestående af 5 tællende deltagere. Disse fordeler sig på følgende måde:Sværhedsgrad

Klasse

Bane 1


Svær

H 17-20

Bane 2

Mellemsvær

D 13-16

Bane 3

Let

H/D 11-12

Bane 4

Mellemsvær

H 13-16

Bane 5

Svær

D 17-20

Bane 1 og 2 samt 4 og 5 afvikles med gaflinger efter farstametoden.

Samlet vindertid for de 5 baner bør ikke overstige 120 minutter.
Holdsammensætning:

Kredsenes ledere sammensætter stafetholdene aftenen før løbet og afleverer holdopstillingerne til en af arrangøren udpeget kontaktperson senest kl. 20. Holdene opslås af arrangøren senest kl. 22.00 i et lokale, hvor løberne opholder sig.

Kredsen stiller så mange hele hold som muligt. Øvrige løbere, der derved ikke kommer på et hold, indsættes på holdene, således at en eller flere ture på et eller flere hold derved dubleres, således at alle løbere kan komme i skoven.

Se KUM-reglementet afsnit 13.2.2. hvor der er et eksempel.

Intet hold kan kompletteres med ledere. Der henvises til ovenstående regler.
Afviklingen:

Det er efterhånden kutyme, at løberne finder på et festligt indslag at starte stafetten på. Det forventer alle, både ledere, de andre løbere og arrangører.

En formeldepost på stævnepladsen vil bare være super. Det bringer stemningen i top, når løberne kan ses undervejs i løbet.
Diskvalificerede hold:

Hvis det konstateres, at et hold har fejlklip eller mangler klip, tages holdet ikke ud af løbet, men fortsætter. Det giver glid i afviklingen af stævnet, ligesom det bringer færre løbere i efterstart. De mindste løbere på holdet har endvidere svært ved at forstå, at de ikke skal i skoven nu!

På den anden side kan man risikere, at det hurtigste hold har fejlklip, men det kan vi leve med.

Fejlklip bør heller ikke fremgå af resultatlisten før efterstarten er gået.


Efterstart:

Efterstarten går, når 10 hold er i mål – dog senest 12:30.

Dette af hensyn til hjemrejsen.
Speakning:

Et must!


KUM-festen, det sociale mm.
Lørdag aften er der spisning for alle deltagere, løbere som ledere og officielle personer. Under spisningen er der præmieoverrækkelse til dagens vindere samt den vindende kreds. Desuden er der hygge for de ældste samt alternativ underholdning for de yngste deltagere.
Bespisning:

Deltagerne klarer selv frokosten lørdag, da de har madpakke med. (Der bør dog nok være en kiosk med ”rigtig mad” - sandwiches, frugt, evt. pølser, kage mv. - på stævnepladsen. Mange løbere kommer langvejs fra og kan være sultne, når de endelig når frem!)

For festens vedkommende forventes der en lækker "festmiddag" dvs., at maden gerne må være lækker og tiltalende, og der må gerne være underholdende indslag mellem retterne. Der skal på bordene være kander med vand eller saftevand. Is til dessert er meget populært (det er en tradition).

Sandwich, burgerboller eller lignende til natmad vil være populært.

Søndag morgen skal der være et rimeligt sortiment. Det kan bestå af havregryn, cornflakes og evt. yoghurt, rugbrød, franskbrød, marmelade og ost. Dertil serveres juice, mælk, te og kaffe.

Ligeledes skal der være mulighed for at smøre en madpakke (+ frugt) til resten af dagen, da de fleste har en lang dag foran sig. Alternativt bør det overvejes om ikke arrangørerne skal sørge for madpakker á la natmaden. Så undgår man en del oprydning efter løbere, der fedter rundt i maden.


Placering:

Løberne placeres ved borde efter deres løbsklasse – ikke kredsvis. Det er vigtigt, at løberne får lejlighed til at tale med hinanden på tværs af kredsene (socialt aspekt). Lederne placerer sig mellem løberne, og det er her vigtigt at have ledere ved alle borde. Der kan blive brug for hjælp ved de yngste, og det er før sket, at ting skal glattes ud blandt de ældste. Det er vigtigt, at alle lederne er synlige hele tiden under festen.


Påklædning:

Der er ingen påklædningskodex, men det ser nu godt ud, at der er stil over påklædningen; noget der også efterhånden er blevet tradition blandt de ældste af løberne (aftenrobe samt jakke og slips). Det vil virke påfaldende usmart at komme i joggingtøj!


Arrangementer:

For de store (15 - 20 årige) er diskotek en sikker træffer.

For de yngre må det gerne være leg, video, quiz eller lignende. Man har de senere år forsøgt sig med besøg i den lokale svømmehal, internetopkobling, hockeyturnering, casino og melodi Grand Prix, alt sammen noget, der er faldet i god smag.

Man må være klar over, at de yngre ofte vil blande sig med de store på dansegulvet. Da de store nyder de yngre "balløvers" tilstedeværelse, bør en aldersopdeling ikke håndhæves særlig striks.


Udskænkning:

Ved festen lørdag aften må der sælges vand, (fad-)øl og vin. Udskænkning af øl og vin kun til løbere i klasserne H/D 17-20, kun til eget forbrug og kun til festdeltagere, der ikke er berusede. Personerne i baren skal være voksne personer, der er deres ansvar bevidst, og som vil være i stand til at sige nej til berusede deltagere, der forsøger at købe øl eller vin. Man kan kun købe 1 genstand ad gangen, hvilket vil sige 1 øl eller et glas vin.

Det anbefales at servere fadøl i plastickrus samt hvid-/rødvin i plasticglas. Man kan med fordel indføre pant på krus/glas, så der passes bedre på disse. Bemærk at unge mennesker under 20 oftest drikker hvidvin frem for rødvin.

For at personalet kan se, hvem der må købe øl og vin, udleveres armbånd til alle løbere i 2 farver: en farve for løbere i H/D 17-20 og en anden farve til de yngre løbere. Båndene skal være af den type, der ikke kan tages af, uden at de går i stykker. Man kan kun købe øl/vin, hvis man har sit armbånd på. Båndet fjernes på berusede personer.

Bemærk, at det er lederne i de enkelte kredses ansvar, at kredsens løbere får bånd af den rigtige farve om håndleddet.

Lederne bør kunne kendes på en eller anden tydelig måde, idet det ikke er alle løbere fra alle kredse, der kender ledere fra de andre kredse. Navneskilte vil være en god ide.

Der må ikke reklameres for, at baren har billig øl og vin, og der må ikke opfordres til, at det er smart at drikke.

Bemærk, at det er unge mennesker, der kommer for at købe i baren. Altså: Vi kan blot håbe på, at man finder et rimeligt prisleje, så alle kan være tilfredse.


Hvis løbere eller ledere medbringer øl, vin eller spiritus er det hjemsendelsesgrund.
Desuden skal det indskærpes at banken med knive og gafler på bordene ikke tolereres.
NB: Det er kredsenes ansvar, at dette kommunikeres til løberne. Der følges op på alle sager med henvendelse til løberens forældre samt klub.Bemærk: Til salg af øl/vin kræves der en lejlighedsbevilling (- fås hos politiet).
At løbere forlader festen:

Hvis det er muligt, vil det være praktisk at placere stævnecentret i en skole med rigelig mulighed for bad/omklædning. Skolen skal bruges til overnatning og fest lørdag aften. Hvis det er muligt, vil det være praktisk med skolens aula eller gymnastiksal til at afvikle festen i - det er hyggeligere end i en stor hal med højt til loftet.

Det vil være helt perfekt med stævnecenter i en mindre by med relativt langt til nærmeste diskotek. Vi får større sikkerhed for, at de unge mennesker bliver hos os hele weekenden og ikke stikker af til diskotek lørdag aften.

Det henstilles til løberne, at de ikke forlader skolen eller stedet, hvor festen holdes, for at gå på diskotek, bar eller natklub ude i byen, men vi kan og vil i øvrigt ikke forbyde de ældste løbere at gå i byen. De er jo trods alt myndige.


Arrangørerne under festen:

Det virker rigtig godt, at også arrangørerne er meget synlige under festen, såvel i antal, påklædning som måden at være på (udstråling). De bedste fester har været dem med mange arrangører på banen under festen – og spredt over hele området samt med godt humør. Det er godt, at man altid kan få fat i en leder/arrangør. Godt at kunne træffe en ansvarlig nær soveafsnittene, udenfor osv.

Det vil ligeledes være godt, hvis arrangørerne har mulighed for at koncentrere sig om de unge. Dvs. at maden fås udefra, er lavet i forvejen eller laves af en gruppe, der sådan set ikke er involveret i festen.

Vær ligeledes opmærksom på, at personalet i baren er myndige, voksne folk (nogen vil sige velvoksne!) Lad ikke unge udskænke til unge. Vær opmærksom på, at man kun kan hente øl og vin til sig selv – og kun hvis man har den rigtige type armbånd på.


Ledermøde:

Der er ledermøde af ca. ½ times varighed – før maden lørdag aften. Mødet ledes af en repræsentant fra arrangørerne og har til formål at: • Videregive praktiske oplysninger fra arrangører til deltagerne. Det kan være ændringer i programmet, præcisering af tidsplan mm.

 • Udlevering af armbånd til løberne, navneskilte til lederne

 • Opstilling af stafetholdene

 • Øvrige spørgsmål

Og husk: En leder er en leder for alle løbere under festen. I tilfælde af større ”bøvl” med en løber, finder man dog først en leder fra denne kreds til at tage sig af ”sagen”.
Økonomi:
Der opstilles et budget, og dette sendes til godkendelse hos Lands B&UU's kasserer, så det kan komme med i forbundets samlede budget, dvs. at det skal være indsendt senest 1. august året før stævnets afholdelse.

Når KUM er afsluttet, udarbejdes der hurtigst muligt (maks. 3 uger) et regnskab, som ligeledes sendes til Lands B&UU’s kasserer.

Udbetaling af á conto beløb aftales med Lands B&UU's kasserer.
Kiosksalget samt udskænkning under festen er for arrangørens regning og risiko.

Forventninger til stævnets deltagere - ledere som løbere
Til slut vil vi nævne nogle forventninger til arrangørerne, til lederne og løberne. For lederne og løbernes vedkommende er det kredsenes pligt at viderebringe disse.

Hvad forventes der af løberne:


 • at de opfører sig ordentligt

 • at de melder afbud hurtigst muligt

 • at de overholder reglerne i skoven

 • at de overholder vores retningslinier for KUM

 • at de retter sig efter ledernes og officials direktiver

 • at de yder deres bedste

 • at de morer sig

 • at de rydder op efter sigHvad forventes der af lederne:


 • at de overholder de af arrangørerne fastsatte frister

 • at de hjælper arrangørerne

 • at de styrer løberne hele weekenden og specielt lørdag aften

 • at de er ledere og optræder synligt

 • at de opfører sig eksemplarisk overfor alle

 • at de sørger for, at stedet bliver afleveret i samme stand som modtaget.Hvad forventes der af arrangørerne:


 • at de laver et godt KUM

 • at de overholder budgettet

 • at de meddeler lederne, hvis der finder ting sted, som ikke burde finde sted

 • at de hurtigst muligt efter KUM's afvikling aflægger regnskab og sender det til LUU's kasserer

Andet materiale om KUM:

Der findes skriftligt materiale fra KUM 1987 i Kolding

Der findes skriftligt materiale fra KUM 1988 i Horsens

Der findes video fra KUM 1988 i Horsens

Der findes video fra KUM 1989 i Helsingør

KUM-bog videregives fra arrangør til arrangør. Heri skrives erfaringer, anbefalinger, tips og tricks.


Materialet cirkulerer blandt KUM-arrangørerne. Video kan rekvireres fra DOFs kontor.
Der er et KUM-flag, som hejses, når KUM starter og stryges igen, når det slutter. Flaget afleveres ved strygningen til den klub, som står for det næste KUM.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət