Ana səhifə

Конкурс за једног доцента за ужу научну област Биологија ћелија и ткива на Катедри за биологију ћелија и ткива у Институту за зоологију


Yüklə 340 Kb.
səhifə3/3
tarix24.06.2016
ölçüsü340 Kb.
1   2   3

3. Стереолошка анализа синаптозома текунице после буђења из зимског сна
У раду под редним бројем 49 извршена је стереолошка анализа синаптозома будних текуница и текуница 5 месеци после буђења из зимског сна. Добијени резултати показали су да је већина испитиваних параметра остала непромењена (запреминска густина митохондрија и микротубула, површина митохондрија и микротубула) осим дијаметра микротубула који је био повећан и броја микротубула по синаптозому који је био смањен. Резултати упућују на закључак да аксонски транспорт код текуница које су биле у хибернацији не достиже ниво који постоји код будних текуница.
Ђ. Учешће у реализацији научних пројеката
Национални пројекти:
[1] Симпатички нервни систем и хормони модулатори активности ензима у метаболички активним ткивима (03Е05, МНТ, 1996-2000);
[2] Био-фармацеутска и хемијско-технолошка истраживања лековитих супстанци и лековитог биља - Подпројект 9: Деловање глукокортикоида на развој и диференцирање хипоталамо-хипофизно-адреналног система, у сарадњи са Фармацеутским факултетом у Београду (13М02, МНТ, 1996-2000);
[3] Неуроендокрина контрола ензимских система и редокс регулације у условима измењене хомеостазе (1550, МНТР РС, 2002-2005);
[4] Физиолошки, морфолошки и молекулски механизми терморегулације у адаптивним процесима измењене хомеостазе (143050, МН РС, 2006-2010).

Збирни преглед квантитативних показатеља научног рада

а) Oсновне научне активности

Назив

Ознака

Врста резултата

Вредност

2005-2010

Вредност

2010-2015

Радови међународног значаја

M21

Рад у врхунском међународном часопису

1x8=8M22

Рад у истакнутом међународном часопису
1x5=5
M23

Рад у часопису међународног значаја
6x3=18
M23a

Рад у часопису међународног значаја без импакт фактора

1x2=2
Зборници међународних научних скупова

M33

Рад саопштен на скупу међународног значаја штампан у целини

6x1=6

6x1=6
M34

Рад саопштен на скупу међународног значаја штампан у изводу

1x0.5=0.5
Зборници скупова националног значаја

M63

Рад саопштен на скупу националног значаја штампан у целини
2x0.5=1
M64

Рад саопштен на скупу националног значаја штампан у изводу

1x0.2=0.2
Укупно: 16.7 + 30
б) Oстале научне активности

Учешће у националном пројекту

1/3=0.3

Рецензија (уз доказ) публикације категорије М20/М50 или М60

1.5x4=6

Цитираност

30x0.1=3

Укупно:9.3

Укупно (а+б): 56
Е. Наставни рад
Још током студија, 1988/89. шк. год. Маја Чакић-Милошевић је као студент-демонстратор учествовала у извођењу практичних вежби из Цитологије за студенте Биологије и Цитологије, хистологије и ембриологије за студенте Молекуларне биологије и физиологије. После ступања у радни однос на Биолошком факултету, наставила је као асистент-приправник, а затим и као асистент, да води вежбе из ових предмета, као и из предмета Биологија за студенте студијске групе Биохемија Хемијског факултета.

После избора у звање доцента држала је теоријску наставу на предметима Цитологија, хистологија и ембриологија за студенте Молекуларне биологије и физиологије и Биологија за студенте Биохемије. Од 2007. год. по реформисаним наставним плановима и програмима држала је теоријску наставу на основним и мастер студијама на предметима Основи биологије ћелија и ткива, Хистологија органских система, Виши курс биологије ткива, Практикум из биологије ћелија и ткива и Технике микроскопије и израде зоолошких препарата, Виши курс хистологије, Методи у биологији ћелија и ткива, Одабрана поглавља упоредне хистологије, Одабрана поглавља хистологије за студенте Биолошког факултета и Биологија ћелије за студенте Биохемије Хемијског факултета. Поред тога, на докторским студијама држала је теоријску наставу на предметима Основи патолошких промена ћелија и ткива / Ултраструктурна патологија, Електронска микроскопија у биомедицини, Микроскопске технике и методи у истраживању ћелија и ткива / Принципи микроскопских метода и Ремоделирање ћелија и ткива. Теоријска настава из свих ових предмета одвија се по наставним програмима које је осмислила у сарадњи са колегама или сама. Током 2007. год. као члан Комисије за реформе, активно је учествовала у процесу израде реформисаних планова и програма свих нивоа студија на Биолошком факултету.

Према студентским анкетама досадашњи наставни рад др Маје Чакић-Милошевић оцењиван је веома високим оценама, што се види из приложене табеле:


Школска година

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

Просечна оцена студентских анкета

4.75

4.68

4.52

4.42

4.60

4.66

4.88

4.82

Учествовала је у раду Истраживачке станице Петница, на семинарима у оквиру програма Молекуларна биомедицина, 2005. и 2006. год., као и у оквиру Школе микроскопије 2014. године.

Од 2005. год. др Маја Чакић-Милошевић била је ментор у изради једне, коментор у три и члан комисије за одбрану у једној докторској дисертацији. Руководила је израдом 5 и била члан комисије за одбрану једног дипломског рада, а такође је руководила израдом два мастер рада и била члан комисије за одбрану још два мастер рада.

Менторство и учешће у комисијама за одбрану дипломских радова, мастер радова и докторских дисертација
Дипломски радови

Ивана Елаковић (2002) Везе попречно-пругасте мишићне ћелије са ламином - молекулска организација, функцијски смисао и мишићне дистрофије. (члан комисије)

Босиљка Живковић (2003) Остеокласти, ћелије коштаног ткива. (члан комисије)
Јасмина Ристовски (2004) Промене у тимусу одраслих мужјака пацова у седмодневној орган култури. (члан комисије)
Александра Јанковић (2004) Утицај хипотиреоидизма изазваног метимазолом на инервацију ретроперитонеалног депоа белог масног ткива пацова. (члан комисије)

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Катарина Вуксановић (2005) Хистолошке и цитолошке промене тиреоидне жлезде пацова у експериментално изазваном хипертиреоидизму. (ментор)
Весна Пешић (2006) Улога SNARE протеина и V-ATP-азе у преношењу информација преко хемијских синапси у централном нервном систему. (члан комисије)
Горана Џуџа-Јаковљевић (2009) Митохондрије - органеле еукариотских ћелија. (ментор)
Немања Илић (2011) Кардиомиоцити добијени из других ћелијских линија и њихова примена у терапији. (ментор)
Ивана Дачковић (2013) Утицај краткотрајног третмана тиреоидним хормонима на ултраструктурне карактеристике мрких адипоцита пацова. (ментор)
Ана Завишић (2013) Утицај интоксикације кадмијумом на хистолошке одлике бубрежних телашаца пацова. (ментор)
Мастер радови:

Владана Петковић (2013) Ефекат исхране обогаћене угљеним хидратима на трансдиференцијацију ацинусних у ендокрине ћелије пацова. (члан)

Марија Ђурђевић (2014) Утицај хипотироидизма индукованог метимазолом на хистолошке карактеристике тироидне жлезде пацова. (ментор)

Маша Разић (2014) Одређивање нивоа солубилних молекула CD97, CD274 и CD 276 у серуму пацијената са канцером дојке, колона и панкреаса. (ментор/2)

Петар Говедарица (2014) Хистолошка организација и хистохемијске одлике коже различитих развојних стадијума малог мрмољка (Lissotriton vulgaris, Amphibia, Caudata, Salamandridae). (члан)
Докторске дисертације:

Мр Марија Влашки (2009) Утицај степена оксигенације на пролиферативни капацитет и диференцирање еритроцитних прогениторских ћелија. Биолошки факултет, Универзитет у Београду. (ментор/2)

Мирела Укропина (2012) Утицај исхране обогаћене угљеним хидратима на морфолошке и ултраструктурне одлике панкреаса пацова у условима експериментално индукованог сиистемског хипотироидизма. Универзитет у Београду, Биолошки факултет. (ментор)

Драгана Ж. Петровић-Косановић (2012) Хистолошке и ултраструктурне промене хипофизе и надбубрежних жлезда пацова у условима акутног топлотног стреса. Универзитет у Београду, Биолошки факултет. (члан)

Јасмина Б. Живановић (2013) Структурне и функционалне промене параштитастих жлезда и бубрега након примене стероида, изофлавона и калцијума у анималном моделу андропаузе. Универзитет у Београду, Биолошки факултет. (ментор/2)

Јеленa М. Живковић (2014) Модулаторни ефекат макрофага на остеогени процес у ектопичном in vivo моделу и у различитим условима in vitro. Универзитет у Београду, Биолошки факултет. (ментор/2)Учешће у комисијама за изборе у звања

Др Маја Чакић-Милошевић била је члан више комисија за изборе млађих сарадника у звања.Е. Објављени уџбеници и практикуми
Укропина, М. Чакић-Милошевић, М. (2010) Хистологија органских система - практикум. Биолошки факултет, Београд, 1-56.
Кораћ А., Чакић-Милошевић М., Величковић К., Маркелић М., Укропина М. (2009): Основи биологије ћелија и ткива – практикум са радном свеском. Универзитет у Београду, Биолошки факултет, Београд, 1-95.
Кораћ А, Чакић-Милошевић М. (2007). Основи биологије ћелија и ткива – радна свеска. Универзитет у Београду, Биолошки факултет, Београд, 1-82.
Школско свезнање (група аутора; главни и одговорни уредник Радош Љушић, Београд, Завод за уџбенике, 2007 (Суботица, Ротографика).
Рецензије практикума

Др Маја Чакић-Милошевић била је рецензент два практикума током последњег изборног периода:

1. Радмила Глишић, Јасмина Обрадовић (2011) Практикум из Биологије ћелије

са радном свеском, ПМФ, Универзитет у Крагујевцу

2. Ксенија Величковић, Милица Маркелић (2014) Основи биологије ћелија и ткива- практикум са радном свеском, Универзитет у Београду, Биолошки факултет

Збирни преглед квантитативних показатеља наставно-педагошког рада
а) Основне наставне активности:

Назив

Врста резултата

Вредност

Уџбеници, скрипта и практикуми

Објављен практикум или збирка задатака

3x14=42

Менторство

Одбрањена докторска дисертација

1x12=12

3x6=18
Одбрањен дипломски или мастер рад

6x4=24

1x2=2Учешће у комисијама

За одбрану докторске дисертације

1x4=4
За одбрану дипломског или мастер рада

3x1=3

Држање наставе на курсу*

за који је кандидат у потпуности припремио наставни програм

14x6=84
за који је кандидат припремио допуну наставног програмаса преузетим наставним програмом
Учешће у реализацији практичне наставе на курсу по школској години**
2x1=2

Укупно: 191

б) Остале наставне активности:

Учешће у педагошком раду са ученицима основних и средњих школа

2x1=2

Рецензија осталих публикација категорије M90

2x1=2

Укупно: 4

Укупно(а+б): 195
Ж. Друштвени рад
Од запослења на Биолошком факултету, др Маја Чакић-Милошевић била је члан комисије за упис на Биолошки факултет, а била је ангажована и на такмичењима из Биологије за ученике основних и средњих школа. У периоду од 2007. до 2009. год била је члан Савета Биолошког факултета. Током 2007. год. била је и члан комисије за реформу наставе на Биолошком факултету.


З. Закључак и предлог

Према Правилнику о критеријумима за покретање поступка за стицање наставничких звања на Универзитету у Београду - Биолошком факултету минимална вредност бодова за вредновање наставних активности за звање доцента је 10 бодова. Минималне вредности бодова, сумарно по категоријама научних резултата потребних за стицање звања доцента, су следеће: М10 + М20 + М30 + М40 + М50 + остале научне активности = најмање 16 бодова, од тога из категорија М21, М22, и М23 најмање 12 бодова. Кандидати који су у претходно звање бирани у више изборних периода треба да остваре најмање две трећине минимума квантитативно исказаних резултата у периоду од последњег избора (у последњих пет година 10.7, одн. 8). Пријављени кандидат остварио је за наставну активност 195 бодова, а за основну научну активност од избора у звање доцента 46.7 бодова, од чега 30 у последњем изборном периоду (из категорија М21, М22, и М23 - 23 бода). Према томе, др Маја Чакић-Милошевић по свим основама премашује Правилником предвиђене минималне вредности.

Имајући у виду целокупну активност др Маје Чакић-Милошевић у досадашњем наставном, научном, стручном и друштвеном раду, евидентно је да она има квалитете одговорног, вредног и несумњиво успешног радника на свом послу. Библиографија др Маје Чакић-Милошевић садржи 56 јединица, не рачунајући магистарску тезу и докторску дисертацију. Њени радови цитирани су 42 пута, већином у реномираним иностраним часописима. Поред тога, публиковала је и три практикума за студенте Биолошког факултета.

Ценећи подједнако наставно-научни рад и личне квалитете, мишљења смо да др Маја Чакић-Милошевић у потпуности испуњава све услове конкурса. Стога имамо посебну част и задовољство да предложимо да се др Маја Чакић-Милошевић, а у складу са законом и Статутом Биолошког факултета Универзитета у Београду, изабере у звање доцента за научну област Биологија ћелија и ткива на Катедри за биологију ћелија и ткива у Институту за зоологију Биолошког факултета Универзитета у Београду.

Београд, 22. 6. 2015. год. Комисија:
_________________________________________

др Мирела Укропина, доцент, Универзитет у Београду - Биолошки факултет


__________________________________________ др Ксенија Величковић, доцент, Универзитет у

Београду - Биолошки факултет


__________________________________________

др Радмила Глишић, доцент, Универзитет уКрагујевцу – Природно-математички факултет

1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət