Ana səhifə

Конкурс за једног доцента за ужу научну област Биологија ћелија и ткива на Катедри за биологију ћелија и ткива у Институту за зоологију


Yüklə 340 Kb.
səhifə1/3
tarix24.06.2016
ölçüsü340 Kb.
  1   2   3


ИЗБОРНОМ ВЕЋУ

БИОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

На VI редовној седници Изборног већа Биолошког факултета Универзитета у Београду, одржаној 17. априла 2015. године, одређени смо у Комисију за писање извештаја о кандидатима пријављеним на конкурс за једног доцента за ужу научну област Биологија ћелија и ткива на Катедри за биологију ћелија и ткива у Институту за зоологију.

На конкурс објављен 29. априла 2015. године у листу Послови пријавила се као једини кандидат др Маја Чакић-Милошевић, доцент у Институту за зоологију Биолошког факултета Универзитета у Београду.

Комисија је прегледала целокупну приложену документацију кандидата др Маје Чакић-Милошевић и Изборном већу подноси следећиИ З В Е Ш Т А Ј

А. Биографски подаци
Др Маја Чакић-Милошевић рођена је 1964. године у Београду где је завршила основну и средњу школу. Природно-математички факултет (студијска група Биологија) уписала је школске 1983/84. год. Дипломирала је 1989. год. са просечном оценом 9.16 и оценом 10 на дипломском испиту.

Током школске 1988/89. год. била је студент-демонстратор на Катедри за динамику развића животиња Института за зоологију, на практичним вежбама из предмета Цитологија за студенте Биологије, Цитологија, хистологија и ембриологија за студенте Молекуларне биологије и физиологије и Биологија за студенте Биохемије.

Године 1990. изабрана је за асистента-приправника на Катедри за динамику развића животиња, за предмете Цитологија на студијској групи Биологија, Цитологија, хистологија и ембриологија на студијској групи Молекуларна биологија и физиологија и Биологија за студенте Биохемије.

Последипломске студије на смеру Цитологија уписала је школске 1990/91. год. и предвиђене испите положила са просечном оценом 9.33. Магистарски рад под насловом "Морфолошке промене митохондрија мрког масног ткива пацова под деловањем кортикостерона и сахарозе" одбранила је 1995. год. У звање асистента изабрана је 1996. год. и реизабрана 2003. год.

Докторску тезу под насловом "Цитолошке промене интерскапуларног мрког масног ткива пацова у условима хипотиреоидизма индукованог метимазолом" одбранила је 7. априла 2005. год. У доктора биолошких наука промовисана је 5. маја 2005. год. а у звање доцента за ужу научну област Биологија ћелија и ткива изабрана је 30. 11. 2005. год.

Од избора у звање доцента 2005. год. држала је теоријску и практичну наставу на бројним предметима уже научне области, и то на основним академским, мастер и докторским студијама. Током 2007. год. као члан Комисије за реформе, активно је учествовала у процесу израде реформисаних планова и програма свих нивоа студија на Биолошком факултету.

Од избора у звање асистента, била је ангажована на пројектима: "Симпатички нервни систем и хормони модулатори активности ензима у метаболички активним ткивима" (03Е05, МНТ, 1996-2000); "Био-фармацеутска и хемијско-технолошка истраживања лековитих супстанци и лековитог биља" - Подпројект: 9 "Деловање глукокортикоида на развој и диференцирање хипоталамо-хипофизно-адреналног система", у сарадњи са Фармацеутским факултетом у Београду (13М02, МНТ, 1996-2000); "Неуроендокрина контрола ензимских система и редокс регулација у условима измењене хомеостазе" (1550, МНТР РС, 2002-2005); „Физиолошки, морфолошки и молекулски механизми терморегулације у адаптивним процесима измењене хомеостазе“ (143050, МН РС, 2006-2010).

Учествовала је у раду Истраживачке станице Петница, на семинарима у оквиру програма Молекуларна биомедицина, 2005. и 2006. год., као и у оквиру Школе микроскопије 2014. године.

Неколико година била је члан Комисије за упис студената на Биолошки факултет, а била је ангажована и на такмичењима из Биологије за ученике основних и средњих школа у организацији Биолошког факултета и Српског биолошког друштва.

Члан је Српског друштва за микроскопију, Европског друштва за микроскопију и Српског биолошког друштва.

Активно се служи енглеским језиком.

Б. Научно-истраживачки рад
У оквиру научно-истраживачког рада, др Маја Чакић-Милошевић бави се превасходно изучавањем хистолошких и цитолошких промена масног ткива, ендокриних жлезда и гастроинтестиналног система пацова у различитим експерименталним условима, уз примену морфометријских/стереолошких, имуноцитохемијских и имунохистохемијских метода.
Списак научних радова

*радови испод црте у појединим категоријама су радови после избора у звање доцента
Рад у врхунском међународном часопису - М21 (8 бодова)

(1) Koko, V., Todorović, V., Nikolić, J. A., Glišić, R., Čakić, M., Lačković, V., Petronijević, Lj., Stojković, M., Varagić, J., Janić, B., Radovanović, J., Laban, A. (1995) Rat pancreatic B-cells after chronic alcohol feeding. A morphometric and fine structural study. Histol. Histopathol. 10: 325-337.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2) Grubić, M., Ukropina, M., Čakić-Milošević, M., Korać A. (2008) Erythrophagosomal haemolytic degradative pathway in rat brown adipocytes induced by hyperinsulinaemia: an ultrastructural study. J. Microsc. 232, 526-529.Рад у истакнутом међународном часопису - M22 (5 бодова)

(3) Koko, V, Todorović, V, Varagić, J, Micev, M, Korać, A, Bajčetić, M, Čakić-Milošević, M, Nedeljković, M, Drndarević, N. (1998) Gastrin-producing G-cells after chronic ethanol and low-protein nutrition. Ind. J. Exp. Biol., 36, 1093-1101.

(4) Manojlović, M. Kalafatić, D., Hristić, M., Plećaš, B., Virag, A. and Čakić, M. (1998) Treatment of pregnant females with dexametasone influences postnatal development of the adrenal medulla. Ann. Anat. 180, 131-135.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(5) Glišić, R., Koko, V., Cvijić, G., Čakić-Milošević, M. and Obradović, J. (2011) Cholecystokinin-producing (I) cells of intestinal mucosa in dexamethasone-treated rats. Regul. Pept. 171, 6-10.

Рад у међународном часопису - M23 (3 бода)

(6) Koko, V., Glišić, R., Čakić, M., Radovanović, J., Ristić, V., Laban, A., Stojšić, Z. (1994) Histological changes in the rat exocrine pancreas due to different levels of sunflower oil in the diet. Acta Vet,. Beograd 44: 99-110.

(7) Koko, V., Todorović, V., Čakić, M., Glišić, R., Nešić, A., Varagić, J., Bajčetić, M., Radovanović, J. (1995) Stereological analysis of rat endocrine pancreas after chronic alcohol feeding. Acta Vet., Beograd 45, 95-102.

(8) Glišić, R., Koko, V., Todorović, V., Grozdanović-Radovanović, J., Čakić-Milošević, M., Korać, A., Nedeljković, M., Drndarević, N., Babić, T. (1997) Effects of chronic ethanol administration on the glucagon-producing A-cells in rat endocrine pancreas. A morphometric and fine structural study. Acta Vet., Beograd 47, 257-270.

(9) Čakić-Milošević, M., Koko, V., Davidović, V., Radovanović, J. (1997) Ultrastructural and morphometric analysis of rat brown adipocytes after short-term sucrose consumption. Acta Vet., Beograd 47: 303-312.

(10) Čakić-Milošević, M., Koko, V., Davidović, V. and Radovanović, J. (2004) Ultrastructural alterations of rat brown adipocytes after short-term corticosterone treatment. Acta Vet., Beograd 54, 95-104.

(11) Čakić-Milošević, M., Korać, A. and Davidović, V. (2004) Methimazole-induced hypothyroidism in rats: effects on body weight and histological characteristics of thyroid gland. Yugoslav Med. Biochem. 23, 143-147.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(12) Markelić, M., Veličković, K., I. Golić, Ukropina, M., Čakić-Milošević, M., Koko, V and Korać, A (2011) Calcium-SANDOZ®-induced erythrocyte exovesiculation and internalization of hemichromic material into rat brown adipocytes. Arch. Biol. Sci. 63, 309-317.

(13) Petrović-Kosanović, D., Veličković, K., Koko, V., Cvijić, G. and Čakić-Milošević, M. (2012) Effect of acute heat stress on rat adrenal medulla- a morphological and ultrastructural  study. Cent. Eur. J. Biol. 7, 603-610.

(14) Petrović-Kosanović, D., Veličković, K., Koko, V., Jasnić, N., Cvijić, G. R. and Čakić-Milošević, M. (2012) Effect of acute heat stress on rat adrenal cortex - a morphological and ultrastructural study. Cent. Eur. J. Biol. 7, 611-619.

(15) Ukropina, M., Glišić, R., Veličković, K., Markelić, M., Golić, I., Čakić-Milošević, M. and Koko, V. (2012) Effects of methimazole-induced hypothyroidism on immunohistochemical, stereomorphometric and some ultrastructural characteristics of pancreatic β-cells. Arch. Biol. Sci., Belgrade, 64, 943-952.


(16) Petrović-Kosanović, D., Ukropina, M., Čakić-Milošević, M., Budeč, M., Milošević, V. and Koko, V. (2013) Immunohistochemical evidence for the presence of a vasoactive intestinal peptide, neuropeptide Y, and substance P in rat adrenal cortex after acute heat stress. Arch. Biol. Sci., Belgrade, 65, 315-320.
(17) Petrovic-Kosanovic D., Ajdzanovic V. Z, Cakic-Milosevic M., Koko V., Milosevic V. Lj. (2013) The Effects of Acute Heat Stress on Proliferative and Apoptotic Processes in the Rat Adrenal Cortex Arch. Biol. Sci., Belgrade 65, 905-909.

Рад у међународном часопису на SCI листи без импакт фактора (М23а) (2 бода)

(18) Čakić-Milošević, M,, Ukropina, M., Korać, A. (2007) Brown adipocytes of sucrose-overfed rats treated with corticosterone: a stereological and ultrastructural study. Arch. Biol. Sci., Belgrade, 59, 287-294.Саопштење са међународног скупа штампано у целини - M33 (1 бод)

(19) Radovanović, J., Koko, V., Davidović, V., Todorović, V., Čakić, M., Korać, A., Janković-Hladni, M. (1998) Electron microscopic evidence for mitochondrial endocytic activity. In: Proceedings of ICEM-14, 14th International Congress of Electron Microscopy, Cancun, Mexico, August 31-September 4, 1998. Institute of Physics Publishing, Dirac House, Bristol, UK, 1998. pp. 747-748.

(20) Čakić-Milošević, M., Koko, V., Radovanović, J. and Davidović, V. (2000) Giant mitochondria in rat brown adipocytes after short-term sucrose consumption. 12th European Congress on electron microscopy, Brno, Czech Republic, July 9-14, 2000. EUREM 12, B217-B218.

(21) Ukropina, M., Čakić-Milošević, M., Korać, A. (2003) Glycogen autophagy in the brown adipocyte of sucrose overfed rat. Proceedings of 6th Multinational Congress on Microscopy – European Extension, Pula, Croatia, June 1-5, 2003; pp. 327-328.

(22) Čakić-Milošević, M., Korać, A., Ukropina, M., Davidović, V. (2004) Morphological aspect of brown adipocyte peroxisome biogenesis in hypothyroid rats. Proceedings of 13th European Microscopy Congress, Vol. III, Life Sciences, Antwerp, Belgium; August 22-27, 2004; pp. 479-480.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(23) Korać, A., Ukropina, M., Čakić-Milošević, M., Davidović, V. (2006) Mitochondrial biogenesis and remodeling in rat retroperitoneal white adipocytes induced by triiodothyronine. Proceedings of the 16th International Microscopy Congress, Sapporo, Japan. September 3-8, 2006, pp 384-385.

(24) Maja Čakić - Milošević, Korać, A. Katedra za dinamiku razvića (2006). U: 50 godina elektronske mikroskopije u Srbiji. str. 55-58.

(25) Ukropina, M., Čakić-Milošević, M., Korać, A. (2007) Remodeling capacity of retroperitoneal white adipose tissue in hyperthyroid rats. 8 MCM, Prague, Czech Republic, June 17-21, 2007, pp. 543-544.

(26) Čakić-Milošević, M., Ukropina, M. and Davidović, V. (2007) Morphological evidences for brown adipose tissue activation in the chemically thyroidectomised rats. Proceedings of the 3rd Serbian Congress for Microscopy, September 25-28, 2007, Belgrade, Serbia, pp. 173-174.

(27) Korać, A., Čakić-Milošević, M., Ukropina, M., Grubić, M., Mićunović, K., Petrović, V., Buzadžić, B., Janković, A., Vasilijević, A., Korać, B. (2008) White adipocytes transdifferentiation into brown adipocytes induced by triiodothyronine. 14th European Microscopy Congress, Aachen, Germany, 1-5 September, 2008, pp.123-124.

(28) Čakić-Milošević, M., Korać, A. and Ukropina, M. (2008) Autophagy of mitochondria in brown adipocytes of chemically thyroidectomised rats. 14th Electron Microscopy Congress, Aachen, Germany, September 1-5, 2008. pp. 113 -114

(29) Ukropina, M., Koko, V., Glišić, R. and Čakić-Milošević, M. (2011) The effect of methimazole-induced hypothyroidism on the rat pancreatic β-cells. 10th multinational congresson microscopy, 4-9 September 2011 Urbino Italy Book abstracts pp. 245-246.

(30) Petrović-Kosanović, D., Veličković, K., Koko, V., Cvijić, G. and Čakić-Milošević, M. (2011) The effect of acute heat stress on rat adrenal medulla-an ultrastructural study. 10th multinational congresson microscopy, 4-9 september 2011 Urbino Italy Book abstracts pp. 215-216.

(31) Čakić-Milošević, M., Ali Rajab, N. Milad., Ukropina M. (2013) Immunohistochemical detection of leptin in interscapular brown adipose tissue of hypothyroid rats. MC 2013 Regensburg, August 25-30, Proceedings - Life Sciences pp.141-142.

(32) Ukropina, M., Petković, V. Čakić-Milošević, M. (2013) PDX1 expression in rat pancreas induced by sucrose-rich diet. MC 2013 Regensburg, August 25-30, Proceedings - Life Sciences pp.135-136.

(33) Ukropina, M., Glisic, R., A. Rajab, N. M., Cakic-Milosevic, M. (2014) Extra-insular insulin expression in rat pancreas induced by sucrose rich diet. Proceedings of the 18th International Microscopy Congress, Prague, 7-12- September 2014, LS-2-P-1991.

(34) A. Rajab, N. M., Djurdjevic, M., Ukropina, M., Cakic-Milosevic, M. (2014) Immunohistochemical localization of TNFα in interscapular brown adipose tissue of hyperthyroid rats. Proceedings of the 18th International Microscopy Congress, Prague, 7-12- September 2014, LS-11-P-1993.Саопштење са међународног скупа штампано у изводу - M34 (0.5 бода)

(35) Koko, V., Čakić, M., Glišić, R., Todorović, V., Varagić, J., Nešić, A., Bajčetić, M. (1993) Stereological analysis of the rat endocrine pancreas after chronic alcohol feeding. 6th European Congress for Stereology, Prague (Czech Republic), September 7-10, 1993; Abstr. p. 8.

(36) Todorović, V., Koko, V., Lačković, V., Janić, B., Micev, M., Nešić, A., Čakić, M., Varagić, J. (1994) Rat antral G-cells after chronic athanol feeding. A morphometric and fine structural study. Third Conference of European Society for Analytical Cellular Pathology, Grenoble (France), May 16-20, 1994; Anal. Cell Pathol., 6: 277.

(37) Davidović V., Radovanović J., Čakić M., Radojičić R., Cvijić G. (1994) The influence of corticosterone and sucrose on the catalase activity and ultrastructure of the rat interscapular brown adipose tissue. 17th Conference of European Comparative Endocrinologists, Cordoba (Spain), 5-10 Sept. 1994. Abstracts, 142.

(38) Todorović, V., Koko, V., Lačković, V., Glišić, R., Korać, A., Čakić, M., Micev, M. (1996) Endocrine cells in rat pancreas and stomach after chronic ethanol consumption. XXI International Congress of the International Academy of Pathology and 12th World Congress of Academic and Environmental Pathology, Budapest (Hungary), October 20-25, 1996; Pathol. Int., 46: A254.

(39) Ukropina, M., Čakić-Milošević, M., Korać, A. (2004) PPAR immunolocalization in the retroperitoneal white adipocyte of hyperthyroid rats. International Symposium on Nuclear Receptor, Stockholm, Sweden, October 10-13, 2004; p. 147.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(40) Korać, A., Ukropina, M., Čakić-Milošević, M., Davidović, V. (2006) The leptin and TNF-alpha expression in retroperitoneal and epididymal adipocytes of hypothyroid rats (Meeting abstract) Acta Pharmacologica Sinica 27, 308.Рад у часопису националног значаја - М52

(41) Davidović, V., Radovanović, J., Čakić, M., Radojičić, R., Cvijić, G. (1996) The influence of sucrose and corticosterone on the catalase activity and ultrastructure of rat interscapular brown adipose tissue. Arch. Biol. Sci. Belgrade 48, 15P-16P.

(42) Radovanović, J. S., Koko, V., Davidović, V., Todorović, V., Čakić-Milošević, M., Korać, A. and Janković-Hladni, M. (1999) The unusual phenomenon in rat interscapular brown adipoe tissue: mitochondrial endocytic activity. Arch. Biol. Sci. Belgrade 51, 9-14.

(43) Čakić-Milošević, M., Koko, V., Radovanović, J. and Davidović, V. (1999) Morphological evidence for peroxisome proliferation in activated rat brown adipocytes. Arch. Biol. Sci. Belgrade 51 (2), 29P-30P.

(44) Kalafatić, D., Plećaš, B., Hristić, M., Manojlović-Stojanoski, M. and Čakić, M. (2000) The effects of repeated dexamethasone treatment of pregnant rats on the adrenocorticotropin plasma concentration and ACTH-cells in their offspring during the perinatal period. Arch. Biol. Sci. Belgrade, 52 (3), 159-164.

Саопштење са скупа националног значаја штампано у целини - М63 (0.5 бода)

(45) Čakić-Milošević, M., Koko, V., Davidović, V. (1996) Uticaj dijetom indukovane termogeneze na ultrastrukturne odlike mitohondrija mrkog masnog tkiva. Elektronska mikroskopija u biomedicini i nauci o materujalima, 40 godina elektronske mikroskopije u Srbiji, Beograd, 2-5. oktobar 1996. Zbornik radova 121-122.

(46) Hristić, M., Kalafatić, D., Škaro-Milić, A., Čakić, M. i Koko, V. (1996) Prolaktinske ćelije hipofize ženki pacova tretiranih deksametazonom. Elektronska mikroskopija u biomedicini i nauci o materujalima, 40 godina elektronske mikroskopije u Srbiji, Beograd, 2-5. oktobar 1996. Zbornik radova 57-58.

(47) Šerban, N. M. i Čakić-Milošević, M. (1996) Atipična preostala tela u gonadotropnim ćelijama pars distalis mrmoljka Triturus vulgaris dalmaticus. Elektronska mikroskopija u biomedicini i nauci o materijalima, 40 godina elektronske mikroskopije u Srbiji, Beograd, 2-5. oktobar 1996. Zbornik radova 61-62.

(48) Čakić-Milošević, M., Koko, V., Davidović, V. i Radovanović, J. (1998) Stereological analysis of rat brown adipose tissue mitochondria after corticosterone treatment. Folia anatomica, 26, 31-32.

(49) Koko, V., Grozdanović-Radovanović, J., Anđus,R., Drndarević, N., Nedeljković, M., Čakić-Milošević, M. i Šerban, N. M. (1998) Stereological investigation of synaptosomes of arousal ground squirrel (Citellus citellus). Folia anatomica, 26, 27-28.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(50) Petrović-Kosanović, D., Veličković, K., Koko, V., Cvijić, G. and Čakić-Milošević, M. (2010) The effect of acute heat stress on rat adrenal glands - an ultrastructural study. 4th Serbian Congress for Microscopy, Belgrade, October 11-12. 2010.

(51) Glišić, R., Koko, V., Cvijić, R., Čakić-Milošević, M. and Obradović, J. (2010) CCK producing (I) cells of intestinal mucosa in dexamethasone-treated rats. 4th Serbian Congress for Microscopy, Belgrade, October 11-12. 2010.

Саопштење са скупа националног значаја штампано у изводу - М64 (0.2 бода)

(52) Koko V., Čakić M., Glišić R., Todorović V., Varagić J., Burazor M., Lačković V., Radovanović J. (1992) Langerhansova ostrvca u eksperimentalnom hroničnom alkoholizmu. III simpozijum za elektronsku mikroskopiju Srbije, Niš, 3-4. 12. 1992. Zbornik apstrakata, 32.

(53) Radovanović, J., Nešić, A., Čakić, M. (1992) Morfološke promene mitohondrija mrkog masnog tkiva pod delovanjem Ca-SANDOZ-a. III simpozijum za elektronsku mikroskopiju Srbije, Niš, 3-4. decembra, 1992. Zbornik apstrakata, str. 95.

(54) Petronijević, Lj., Koko, V., Todorović, V., Čakić, M., Glišić, R., Nešić, A., Bajčetić, M. (1993) Efekat hroničnog unošenja alkohola na endokrini pankreas pacova. Morfometrijska ispitivanja. Prva gastroenterološka nedelja SRJ i Treći sastanak gastroenterologa Jugoslavije, Cetinje, 3-7. oktobra, 1993. Zbornik, str. 47.

(55) Čakić-Milošević, M., Koko, V., Radovanović, J., Davidović, V. i Dišović, M. (1999) Adipociti mrkog masnog tkiva pacova tretiranih kortikosteronom i saharozom. Morfometrijska analiza. V simpozijum iz stereologije “Memorijal prof. dr Milana Kecmana”, Novi Sad, Institut za biologiju, nov. 20, 1999. Zbornik sažetaka, 3.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(56) Golić, I., Veličković, K., Markelić, M., Ukropina, M., Koko, V., Čakić-Milošević, M., Korać, A. (2009) Morfološke promene mitohondrija mrkih adipocita pacova izazvane kalcijumom. Naučni simpozijum Mitohondrije i slobodni radikali – nov izazov. 21. septembar, Beograd, Srbija, 2009, pp 87-88.

В. Дисертација и теза
М71 – Одбрањена докторска дисертација

Чакић-Милошевић, М. (2005) Цитолошке промене интерскапуларног мрког масног ткива пацова у условима хипотиреоидизма индукованог метимазолом. Биолошки факултет, Универзитет у Београду, 1-125.


М72 – Одбрањена магистарска теза

Чакић, М. (1995) Морфолошке промене митохондрија мрког масног ткива пацова под деловањем кортикостерона и сахарозе Биолошки факултет, Универзитет у Београду, 1-92.Г. Цитираност
Преглед цитираности према Science Citation Index

Koko V., Todorović V., Nikolić J. A., Glišić R., Čakić M., Lačković V., Petronijević Lj., Stojković M., Varagić J., Janić B., Radovanović J., Laban A. (1995) Rat pancreatic B-cells after chronic alcohol feeding. A morphometric and fine structural study. Histol. Histopathol. 10, 325-337.

цитирано у:

(1) Hong, S.-W., Linton, J.A., Shim, J.-Y., Kang, H.-T. (2015) High-risk drinking is associated with a higher risk of diabetes mellitus in Korean men,based on the 2010-2012 KNHANES. Alcohol 49, pp. 275-281. (M22)
(2) Seo, J.B., Nagana Gowda, G.A., Koh, D.-S. (2013) Apoptotic damage of pancreatic ductal epithelia by alcohol and its rescue by an antioxidant. PLoS ONE, 8 (11), art. no. e81893. (M21)
(3) Yue, F. Zhang, X., Zhang, H., Jiang, X., Gao, L. Zhao, (2012) Association of alcohol consumption with the impaired β-cell function independent of body mass index among chinese men. Endocr. J. 59, 425-433. (M23)
(4) Nguyen, K.H., Lee, J.H, Nyomba, B.L.G. (2012) Ethanol causes endoplasmic reticulum stress and impairment of insulin secretion in pancreatic β-cells. Alcohol 46, 89-99. (M21)

(5) Liu, C., Yu, Z., Li, H., Wang, J., Sun, L., Qi, Q., Lin, X. (2010) Associations of alcohol consumption with diabetes mellitus and impaired fasting glycemia among middle-aged and elderly Chinese. BMC Public Health 10, art. no. 713. (M21)


(6) Lee, J.H., Hoa Nguyen, K., Mishra, S., Nyomba, B.L.G. (2010) Prohibitin is expressed in pancreatic β-cells and protects against oxidative and proapoptotic effects of ethanol  FEBS J. 277, 488-500. (M22)
(7) Dembele, K., Nguyen, K.H., Hernandez, T.A., Nyomba, B.L.G. (2009) Effects of ethanol on pancreatic beta-cell death: Interaction with glucose and fatty acids Cell Biol. Toxicol. 25, 141-152. (M23)

(8) Razvodovsky, Y.E. (2006) Aggregate level time series association between alcohol consumption and diabetes mortality Alcoholism 42, 15-21. (nema kategoriju)


(9) Whitcomb, D.C. (2006) Genetic polymorphisms in alcoholic pancreatitis Diges. Dis. 23, 247-254. (M23)
(10) Deng, X., Wang, L., Elm, M.S., Gabazadeh, D., Diorio, G.J., Eagon, P.K., Whitcomb, D.C. (2005) Chronic alcohol consumption accelerates fibrosis in response to cerulein-induced pancreatitis in rats  Am. J. Pathol. 166, 93-106. (M21)
(11) Nakanishi, N., Suzuki, K., Tatara, K. (2003) Alcohol consumption and risk for development of impaired fasting glucose or type 2 diabetes in middle-aged Japanese men Diabetes Care 26, 48-54. (M21)
(12) Zeybek, B., Türkmen, G. (2002) Long-term administration of alcohol in rats: Effects on glucagon and insulin levels in sera during pre-pregnancy, pregnancy and lactation periods | [Siçanlara oral yolla uzun süreli uygulanan alkolün gebelik öncesi, gebelik ve laktasyon dönemlerinde serum i̇nsülin ve glukagon hormon düzeylerine etkisi Turk. J. Vet. Anim. Sci. 26, 799-804. (M23)
(13) Benický, J., Nikodémová, M., Scsuková, S., Zórad, S., Štrbák, V. (2000) Four-week ethanol drinking increases both thyrotropin-releasing hormone (TRH) release and content in rat pancreatic islets Life Sci. 66, 629-639. (M22)
  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət