Ana səhifə

Komisjoni mäÄrus (EMÜ) nr 949/75, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 315/68 seoses liiliasibulate kvaliteedistandarditega 11. aprill 1975


Yüklə 25 Kb.
tarix24.06.2016
ölçüsü25 Kb.

U51122ETF

31975R0949

TVN/TKS/RRPKOMISJONI MÄÄRUS (EMÜ) nr 949/75,
millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 315/68 seoses liiliasibulate kvaliteedistandarditega
11. aprill 1975

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. veebruari 1968. aasta määrust (EMÜ) nr 234/68 elustaimede ja lillekasvatustoodete turu ühise korralduse kehtestamise kohta,1 eriti selle artiklit 4,

ning arvestades, et:

12. märtsi 1968. aasta määruses (EMÜ) nr 315/982 (viimati muudetud määrusega (EMÜ) nr 1793/733) sätestatakse lillesibulate, juuremugulate ja varremugulate kvaliteedistandardid;

kogemus on näidanud, et pidades silmas praegu turustatavate liiliasibulate tootmistehnoloogiat, liike, sorte ja hübriide, on vaja muuta kõnealuste toodete botaanilisi kirjeldusi ja miinimumsuurusi; seega tuleks asjakohaseid standardeid vastavalt kohandada;

käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas elustaimede turu korralduskomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE.

Artikkel 1

Määruse (EMÜ) nr 315/68 lisa III jaos olevas tabelis asendatakse liiliasibulaid käsitlevad kirjed käesoleva määruse lisas oleva tekstiga.Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Ühenduste Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 11. aprill 1975Komisjoni nimel

komisjoni liige

P. J. LARDINOIS1 EÜT L 55, 2.03.1968, lk 1.

2 EÜT L 71, 21.03.1968, lk 1.

3 EÜT L 181, 4.07.1973, lk 12.

LISA

Toote botaaniline kirjeldus

Liigitus-meetod

Miinimum-suurus

Liigitamine suuruse järgi

Lilium auratum, selle kultivarid ja hübriidid

A

16

7 – 8; 8 – 9;

9 – 10; 10 – 12;

12 – 14; 14 – 16;

16 – 18; 18 – 20;

20 – 22; 22 – 24;

24 ja üle selle


Lilium candidum


A

16

Lilium croceum


A

14

Lilium davidii (Syn. L. willmettiae), selle kultivarid ja hübriidid, kaasa arvatud “Corsage” ja fiesta “Citronella”, kuid välja arvatud

A

12

Lilium davidii (Syn. L. willmettiae) maxwill


A

10

Lilium formosanum (Syn. L. philippinense var. Formosanum)

A

8

Lilium hollandicum (Syn. umbellatum), selle kultivarid ja hübriidid

A

14

Lilium henryi, selle kultivarid ja hübriidid

A

16

Lilium asiatica, hübriidid (midcentury) kaasa arvatud “Enchantment”, “Harmony”, “Joan Evans” ja “Tabasco”, kuid välja arvatud

A

10

Lilium asiatica hübriidid (midcentury) “Destiny” ja “Prosperity”

A

12

Lilium pumilum (Syn. L. tenuifolium)

A

7

Lilium regale, selle kultivarid ja hübriidid

A

16

Lilium speciosum, selle kultivarid ja hübriidid

A

16

Lilium tigrinum, selle kultivarid ja hübriidid

A

12


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət