Ana səhifə

Komisjoni direktiiv 87/480/EMÜ


Yüklə 27 Kb.
tarix25.06.2016
ölçüsü27 Kb.

PH0196

31987L0480KOMISJONI DIREKTIIV 87/480/EMÜ,

9. september 1987,

millega muudetakse nõukogu direktiive 66/401/EMÜ ja 69/208/EMÜ söödakultuuride seemne ning õli- ja kiudtaimede seemne turustamise kohta

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 14. juuni 1966. aasta direktiivi 66/401/EMÜ söödakultuuride seemne turustamise kohta1, viimati muudetud komisjoni direktiiviga 87/120/EMÜ2, eriti selle artiklit 21a,

võttes arvesse nõukogu 30. juuni 1969. aasta direktiivi 69/208/EMÜ õli- ja kiudtaimede seemne turustamise kohta3, viimati muudetud komisjoni direktiiviga 87/120/EMÜ, eriti selle artiklit 20a,

ning arvestades, et:

teadus- ja tehnikaalaste teadmiste arengut silmas pidades tuleks muuta direktiivi 66/401/EMÜ II lisa ja direktiivi 69/208/EMÜ II lisa eesmärgiga tõsta mõnede söödakultuuride ning mõnede õli- ja kiudtaimede liikide puhul Rumex spp., välja arvatud Rumex acetosella ja söödakultuuride puhul Rumex maritimus’e seemnete maksimaalse sisalduse suhtes kohaldatavaid standardeid;

käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise põllumajanduse, aianduse ja metsanduse seemnete ja paljundusmaterjali komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 66/401/EMÜ muudetakse järgmiselt:

1. Allpool vasakul loetletud liikide puhul asendatakse II lisa I jao lõike 2 punkti A tabeli neljateistkümnendas veerus olevad kanded allpool paremal loetletud kannetega:

Alopecurus pratensis 5(n)

Arrhenatherum elatius 5(n)

Dactylis glomerata 5(n)

Festuca arundinacea 5(n)

Festuca ovina 5(n)

Festuca pratensis 5(n)

Festuca rubra 5(n)

Lolium multiflorum 5(n)

Lolium perenne 5(n)

Lolium × boucheanum 5(n)

Phalaris aquatica 5

Hedysarum coronarium 5

Lupinus albus 5(n)

Lupinus angustifolius 5(n)

Lupinus luteus 5(n)

Medicago lupulina 10

Medicago sativa 10

Medicago × varia 10

Onobrychis viciifolia 5

Pisum sativum 5(n)

Trifolium alexandrinum 10

Trifolium incarnatum 10

Trifolium pratense 10

Trigonella foenum-graecum 5

Vicia faba 5(n)

Vicia pannonica 5(n)

Vicia sativa 5(n)

Vicia villosa 5(n)

Brassica napus var. napobrassica 5

Brassica oleracea convar. acephala var. medullosa + var. viridis 10

Raphanus sativus var. oleiformis 5.

2. Allpool vasakul loetletud liikide puhul asendatakse II lisa II jao lõike 2 punkti A tabeli neljandas veerus olevad kanded allpool paremal loetletud kannetega:Alopecurus pratensis 2

Arrhenatherum elatius 2

Dactylis glomerata 2

Festuca arundinacea 2

Festuca ovina 2

Festuca pratensis 2

Festuca rubra 2

Lolium multiflorum 2

Lolium perenne 2

Lolium × boucheanum 2

Phalaris aquatica 2

Hedysarum coronarium 2

Lotus corniculatus 3

Lupinus albus 2

Lupinus angustifolius 2

Lupinus luteus 2

Medicago sativa 3

Medicago × varia 3

Onobrychis viciifolia 2

Pisum sativum 2

Trifolium alexandrinum 3

Trifolium hybridum 3

Trifolium incarnatum 3

Trifolium resupinatum 3

Trigonella foenum-graecum 2

Vicia faba 2

Vicia pannonica 2

Vicia sativa 2

Vicia villosa 2

Brassica napus var. napobrassica 2

Brassica oleracea convar. acephala var. medullosa + var. viridis 3

Raphanus sativus var. oleiformis 2.

Artikkel 2

Direktiivi 69/208/EMÜ muudetakse järgmiselt:

Allpool vasakul loetletud liikide puhul asendatakse II lisa I jao lõike 2 punkti A tabeli üheksandas veerus olevad kanded allpool paremal loetletud kannetega:

Brassica spp.

- eliitseeme 2;

- sertifitseeritud seeme 5;

Sinapis alba

- eliitseeme 2;

- sertifitseeritud seeme 5.

Artikkel 3

Liikmesriigid võtavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud meetmed hiljemalt 1. juulil 1990. Liikmesriigid teatavad sellest viivitamata komisjonile.Artikkel 4

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 9. september 1987

Komisjoni nimel

asepresident

Frans ANDRIESSEN1 EÜT 125, 11.7.1966, lk 2298/66.

2 EÜT L 49, 18.2. 1987, lk 39.

3 EÜT L 169, 10.7.1969, lk 3.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət