Ana səhifə

Klasične sociološke teorije


Yüklə 63 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü63 Kb.
KLASIČNE SOCIOLOŠKE TEORIJE

ОPŠTI PODACI

FAKULTET

Filozofski fakultet

STUDIJSKI PROGRAM

Sociologija

NAZIV MODULA

Klasične sociološke teorije

STATUS MODULA

Obavezni

SEMESTAR

II

BROJ KREDITA
POTREBNO PREDZNANJE

Osnovni pojmovi i kategorije iz Sociologije i FilozofijeCILJ MODULA

. Cilj kursa je da se studenti upoznaju sa sadržajem osnovnih pravaca u sociološkoj teoriji i učenjem najznačajnijih teoretičara od Ogista Konta do Maksa Vebera, te da se time stvore uslovi za uspešnije praćenje nastave u okviru ostalih kurseva.

ORGANIZACIJA NASTAVE

Znanja i sposobnosti studenata obezbediće se kroz sledeće oblike rada: predavanja (P), vežbe (V), eseji (E), seminarski radovi (SR).SADRŽAJ NASTAVNOG PROCESA

Br

Nastavna jedinica

Način rada

Ukupno časova predavanja i vežbi

Samostalni rad studenata (eseji, seminari, priprema testova)

1.

Učenja o društvu pre pojave sociologije, poseban značaj Francuske revolucije

P

3+0

8

2.

Ogist Kont i pozitivistički pristup sociologiji

P+V

4+4

10

3.

Herbert Spenser i L.Gumplovič - biološke teorije o društvu

P+V

2+2

4

4.

Čovek i društvo u interpretaciji Karla Marksa

P+V

4+4

8

5.

Psihološka priroda društvenih pojava – G.Tard, V.Pareto, S.Frojd

P+V

2+2

4

6.

Kolektivno psihološke teorije i sociologija gomile – Vilhem Vunt, Scipio Zigele, G.LeBon

P+V

4+4

10

7.

E.Dirkem – sociologija kao univerzitetska disciplina

P+V

4+4

4

8.

Formalistički pravac u sociologiji – F.Tenis, G.Zimel, L.F.Vize

P+V

3+4

8

9.

Maks Veber – sociologija društvenog delanja

P+V

4+6

8
UKUPNO
30+30 (60)

80PROVJERA ZNANJA-КRITERIJI

Кriteriji

Maks. broj bodova

Min. br. bodova za prolaz

Prisustvo predavanjima i vežbama

10

6

Rad na vežbama (eseji, seminari, diskusije)

10

6

Testovi tokom semestra (2x10 bodova)

30

21

Završni ispit

50

30

UKUPNO

100

63NASTAVNICI I SARADNICI

Prof. dr Ivan Šijaković

Nemanja Đukić, asistentLITERATURA

1) H.E.Barnes, Uvod u istoriju sociologije I I II, BIGZ, Beograd, 1982.

2) Mišel Lalman, Istorija socioloških ideja I, ZUNS, Beograd, 2004.

3) Ante Fiamengo, Sen-Simon i Ogist Kont, Naprijed, Zagreb, 1987.

4) Radomir D.Lukić, Formalizam u sociologiji, Naprijed, Zagreb, 1987.

5) Izvodi iz originalnih dela od O.Konta do M.Vebera


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət