Ana səhifə

Kİralama iŞlemleri İlani t. C


Yüklə 55 Kb.
tarix18.07.2016
ölçüsü55 Kb.
KİRALAMA İŞLEMLERİ İLANI

T.C.

ŞEHİTKÂMİL İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Gül-Cengiz Gülenler İlk-Orta Okulu Müdürlüğü

Kantin İşletme İşine Ait Kiralama İşlemleri İhale İlanı
Madde 1. İhale konusu iş; Gaziantep İli Şehitkâmil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Gül-Cengiz Gülenler İlk-Orta Okulu Müdürlüğü, okul kantini, 06.09.2006 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği çerçevesinde üçüncü şahıslara kiralamak suretiyle işletilecektir.

Madde 2. Söz konusu okul kantini 08.09.1993 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/d ve 51/g maddeleri gereğince pazarlık usulü ile kiraya verilir ve kiralamada taraflarca sözleşme düzenlenir.

Madde 3. Pazarlığa konu olan kantinin bulunduğu;

a) Kurumun Adı : Gül-Cengiz Gülenler İlk-Orta Okulu Müdürlüğü

b) Bulunduğu İlçe : ŞEHİTKÂMİL

c) Kira Tespiti Komisyonca

Belirlenen Muhammen Bedel :.1.750,00TL(Bin Yedi Yüz Elli Türk Lirası)

d) İhalenin Yapılacağı Tarih/Saat : 25.09.2014 Perşembe günü saat 10.30’da

e) İhalenin Yapılacağı Yer : Şehitkâmil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Şube Müdürü Şahin YETER’in Odası

f) Öğrenci Mevcudu/Öğrenim Durumu :280/ Normal

g) Kantin Alanı :20 -m2
Madde 4. İhaleye iştirak edenler, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği Yönetmeliği Kiralama Sözleşmesindeki genel hükümleri ve kantin kiralama işine ait şartnamedeki genel şartların tüm maddelerini önceden okumuş ve aynen kabullenmiş sayılırlar.

Madde 5. İhaleye katılmak isteyenler, ihale ile ilgili şartnameyi ücretini Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ziraat Bankası Merkez Şubesinde bulunan 42- 40631395–5001 nolu hesabına 100,00.-TL (YÜZ TL) yatırarak, makbuz karşılığında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Bütçe-Yatırım şubesinden temin edebileceklerdir.
Madde 6. İhaleye katılmak isteyen gerçek kişi katılımcılar 7.maddenin (B) bendinde yer alan belgeleri hazırlayarak, Evrakların aslı ve fotokopisi aynı zarfta kapalı zarf içerisinde, zarfın üzerine iştirakçi adı-soyadı,adresi ve iletişim bilgilerini yazarak zarfın kapak bölümünü imzalayarak. ihale saatine kadar Şehitkamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kantin İhale Komisyonuna teslim edeceklerdir. Zarfın üzerine Ad,soyad,adres ve iletişim bilgileri doğru ve eksiksiz olarak yazılacaktır.aksi takdirde müracaat geçersiz sayılacaktır.
Madde 7. İhaleye katılmak için başvuracak müstecirlerde aranılacak özellikler ile ihale komisyonuna ibraz etmeleri gereken belgeler aşağıya sıralanmıştır.

A-) İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR:

 1. T.C. vatandaşı olmak.

 2. Yüz kızartıcı bir suçtan hüküm giymemiş olmak.

 3. Başka bir kantin işletiyor olmamak.

 4. İhaleye katılmak isteyen kişi bizzat katılacaktır.(Vekâlet ile ihaleye girilmez)

 5. Şirketler, dernekler, vakıf ve birlikler ihaleye katılamazlar.

 6. Kantin kiralama ihalelerinde katılımcılardan 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı aranır. Ancak, katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda işyeri açma belgesi, kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır. İhaleden men yasağı almamış olmak.

 7. İhaleden men yasağı almamış olmak.


B-) İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK EVRAKLAR:


 1. Nüfus Müdürlüğünden alınan Yerleşim Yeri Belgesi ve Fotokopisi.

 2. Savcılıktan alınmış Sabıka kaydı ve Fotokopisi.

 3. Büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde, başka bir kantin çalıştırmadığına dair, yazı.(Gaziantep Kantinciler Odasından alınacak)

 4. Ustalık veya Kalfalık Belgesi.(T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının 2006/18 sayılı genelgesinin 16.maddesine göre, kantin işletmeciliği meslek dalı, 06/02/2006 tarih ve 26072 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun kapsamına alındığından, Okul Aile Birliği Yönetmeliği’nin 17’nci maddesine göre yapılacak ihale ve işlemlerde katılımcılardan öncelikle kantin işletmeciliği alanında alınmış ustalık belgesi, ustalık belgeli katılımcı bulunmadığı taktirde kalfalık belgesine sahip olma şartı aranacaktır.)(Belgenin Aslı olması gereklidir.)

 5. İhaleden men yasağı almadığına dair belge.(Gaziantep Kantinciler Odasından alınacak)

 6. İhale şartnamesi alındı dekontu.(Aslı)

 7. Muhammen Bedel Tespit Komisyonunca belirlenen 1 yıllık (9 ay) kira tutarının % 25’i oranındaki 437,50-TL(Dörtyüz Otuz Yedi Elli Elli Kuruş)’nin geçici teminat olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün, Ziraat Bankası Merkez Şubesindeki 42- 39462808–5002 nolu teminat hesabına yatırıldığına dair, banka dekontu (aslı) veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 26. maddesinde belirtilen geçici teminat olarak kabul edilen değerler.

8. İhaleye katılacak iştirakçinin sağlık raporu.(Sözleşme aşamasında verilecek)
Madde-9 İş bu ilan 12.09.2014 ve 25.09.2014 tarihleri arasında Şehitkâmil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlgili Okulun İlan panosu,Gaziantep Kantinciler Esnaf Odası ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, ilan panolarında ve Şehitkâmil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün resmi İnternet sitesi http://sehitkamil.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir.

İLANEN DUYURULUR
/2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət