Ana səhifə

Kazalo preglednic


Yüklə 191.24 Kb.
səhifə7/11
tarix18.07.2016
ölçüsü191.24 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Priloga k Cilju 8Preglednica : Preglednica odobrenih in sofinanciranih kulturnih projektov, prijavljenih na Javni razpis za izbor kulturnih projektov za razširjanje programskih vsebin, namenjenih senzorno oviranim v njim prilagojenih tehnikah, ter za razvoj tehnične infrastrukture, namenjene senzorno oviranim, ki jih bo v letu 2014 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo (projektni razpis, oznaka JPR-SO-2014)
Različica z dne 30. 1. 2015Zapored-na številka

Naziv prijavitelja

Naziv projekta

Skupna vrednost projekta v EUR

Zaprošena sredstva

v EUR

Podrobnejša obrazložitev predloga strokovne komisije

Odobrena sredstva s strani MK

v EUR

1.

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije, Groharjeva 2, 1000 Ljubljana

Prilagajanje in izdajanje knjig v Braillovi pisavi ter prilagajanje in izdajanje zvočnih knjig

109.918,16

35.741,61

Gre za tradicionalen in za ciljno populacijo slepih in slabovidnih izjemno pomemben projekt, ki omogoča izdajo 125 zvočnih knjig in 30 knjig v brajici. Kljub razvoju informacijske tehnologije in medijev knjiga ostaja ključni medij za posredovanje in promocijo kulturnih vsebin ter dejavnih ohranjanja in razvoja kulture raznolikosti in identitete. Gre za knjižne izdaje, ki slovenskim bralcem iz ciljne populacije približajo tako slovensko kot svetovno kulturo in književnost, pa tudi aktualne knjižne izdaje. Poleg tega, da omogoča boljši dostop do kulturnih vsebin, je projekt pomemben tudi za razvoj in širitev brajice. Predlog je argumentiran in opredeljen z vidika potreb, izpolnjuje vse kriterije razpisa in predstavlja nadaljevanje nujno potrebne in že utečene dejavnosti, ki bistveno izboljšuje kvaliteto življenja in družbeno integracijo ciljne populacije. Projekt izboljšuje še zlasti komunikacijsko in kulturno integracijo ranljive skupine, pomeni pomemben prispevek k razvoju slovenske kulture in jezika, omogoča ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete ter povečuje kulturno raznolikost. Pomembnost kriterijev in kakovost projekta je razvidna iz posameznih ocen v ocenjevalnem listu.

35.741,61

2.

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije,

Groharjeva 2,

1000 Ljubljana


Medijsko-informativna dejavnost Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije – programske vsebine

115.553,96

36.321,51

Gre za tradicionalen in za ciljno populacijo izjemno pomemben zbirni projekt, ki slepim in slabovidnim omogoča dostop do pomembnih informacijskih, medijskih in kulturnih vsebin, hkrati pa z življenjem in problemi ciljne populacije (vsaj posredno) seznanja tudi širšo javnost ter tako prispeva k njihovi integraciji v širše okolje in družbeno življenje. Projekt vključuje tri zvočne časopise (Obzorje, Dita – za bolnike s sladkorno boleznijo, Sodelavci v ljubezni – kot zvočna izdaja časopisa v brajici z versko vsebino), brajeve časopise (Moj prijatelj, Obzornik za ženo in družino, Sodelavci v ljubezni), časopise v povečanem tisku (Moj prijatelj, Obzornik za ženo in družino) ter računalniški časopis Rikoss. Poleg tega, da omogoča boljši dostop do kulturnih vsebin, je projekt pomemben tudi za razvoj in širitev brajice. Predlog je argumentiran in opredeljen z vidika potreb, izpolnjuje vse kriterije razpisa in predstavlja nadaljevanje nujno potrebne in že utečene dejavnosti, ki bistveno izboljšuje kvaliteto življenja ciljne populacije. Projekt izboljšuje komunikacijsko integracijo ranljive skupine, pomeni pomemben prispevek k razvoju slovenske kulture in jezika, omogoča ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete ter povečuje kulturno raznolikost. Pomembnost kriterijev in kakovost projekta je razvidna iz posameznih ocen v ocenjevalnem listu.

33.006,49

3.

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije,

Groharjeva 2,

1000 Ljubljana


Razvoj tehnične infrastrukture

35.819,13

27.219,13

Gre za tradicionalen in za ciljno populacijo izjemno pomemben projekt, ki omogoča nadgradnjo in razvoj obstoječe opreme in infrastrukture ter posredovanje kulturnih in drugih vsebin ciljni populaciji slepih in slabovidnih. Predlog je realno in racionalno opredeljen glede na tehnološke spremembe in potrebe. Z nadgradnjo informacijske tehnologije se ranljivi skupini izboljšuje dostop do informacij in kulturnih vsebin ter tako omogoča njihovo aktivno sodelovanje na področju kulture, s čimer projekt pomembno prispeva k razvoju slovenske kulture in jezika, omogoča ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete ter povečuje kulturno raznolikost, pospešuje pa tudi njihovo integracijo v širšo družbo. Pomembnost kriterijev in kakovost projekta je razvidna iz posameznih ocen v ocenjevalnem listu.

27.219,13

4.

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije,

Drenikova 24, 1000 LjubljanaRazvoj tehnične infrastrukture

20.675,35

10.289,22

Gre za tradicionalen projekt in za zagotavljanje tehnične infrastrukture za specifično populacijo gluhih in naglušnih ključen projekt, ki omogoča nadgradnjo in razvoj obstoječe opreme in infrastrukture ter posredovanje kulturnih in drugih vsebin ciljni populaciji. Predlog je realno in racionalno opredeljen glede na tehnološke spremembe in potrebe. Z nadgradnjo informacijske tehnologije se ranljivi skupini izboljšuje dostop do informacij in kulturnih vsebin ter tako omogoča njihovo aktivno sodelovanje na področju kulture, s čimer projekt pomembno prispeva k razvoju slovenske kulture in jezika, omogoča ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete ter povečuje kulturno raznolikost. Pomembnost kriterijev in kakovost projekta je razvidna iz posameznih ocen v ocenjevalnem listu.

10.289,22

5.

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije,

Drenikova 24, 1000 LjubljanaGlasilo ‘‘Iz sveta tišine’‘

80.228,68

28.165,42

Projekt je pomemben za specifično populacijo gluhih in naglušnih, saj jim omogoča dostop do pomembnih informacijskih in medijskih vsebin, tudi tistih s področja kulture. Tako prispeva k njihovi integraciji v širše okolje in družbeno življenje. Glasilo je tradicionalno, vsebinsko obsežno in strokovno, v skladu s potrebami in značilnostmi ciljne skupine, zlasti pa je pomembno, da je dostopno najširšemu krogu ciljne skupine. Uporaba sodobnih medijev še olajšuje dostopnost. Predlog je argumentiran in opredeljen z vidika potreb, izpolnjuje vse kriterije razpisa in predstavlja nadaljevanje nujno potrebne in že utečene dejavnosti, ki bistveno izboljšuje kvaliteto življenja ciljne populacije. Projekt izboljšuje komunikacijsko dostopnost ranljive skupine, pomeni pomemben prispevek k razvoju slovenske kulture in jezika, omogoča ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete ter povečuje kulturno raznolikost. Kazalo pa bi še okrepiti njegovo dostopnost širši javnosti, ki bi se tudi na ta način lahko bolje seznanjala s problemi in integracijo ciljne populacije. Pomembnost kriterijev in kakovost projekta je razvidna iz posameznih ocen v ocenjevalnem listu.

28.165,42

6.

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, Drenikova 24, 1000 Ljubljana

Prilagajanje in izdajanje knjig v slovenskem znakovnem jeziku

21.600,00

10.618,13

Projekt je pomemben za specifično populacijo gluhih in naglušnih ter ključen za njihovo uspešno družbeno integracijo – tudi na področju kulture, saj jim omogoča dostop do pomembnih informacijskih, medijskih in kulturnih vsebin, predvsem pa prispeva k integraciji vseh generacij ciljne populacije v širše okolje in družbeno življenje. Posebna vrednost projekta je, da je namenjen otrokom in je hkrati usmerjen v spoznavanje in ohranjanje kulturne dediščine (pravljice). Projekt je zanimiv predvsem iz vidika približevanja kulturnih vsebin otrokom, hkrati pa predstavlja tudi učno gradivo za učenje znakovnega jezika slišečih. Poleg tega, da omogoča boljši dostop do kulturnih vsebin, zagotavlja razvoj slovenskega znakovnega jezika. Predlog je argumentiran in opredeljen z vidika potreb, izpolnjuje vse kriterije razpisa in predstavlja nadaljevanje nujno potrebne in že utečene dejavnosti, ki bistveno izboljšuje kvaliteto življenja ciljne populacije. Projekt izboljšuje komunikacijsko dostopnost ranljive skupine, pomeni pomemben prispevek k razvoju slovenske kulture in jezika, omogoča ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete ter povečuje kulturno raznolikost. Pomembnost kriterijev in kakovost projekta je razvidna iz posameznih ocen v ocenjevalnem listu.

10.618,13

7.

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije,

Drenikova 24,

1000 Ljubljana


Prisluhnimo tišini - izobraževalna oddaja

54.159,81

8.700,00

Gre za tradicionalni projekt, ki je pomemben za specifično populacijo gluhih in naglušnih, saj jim omogoča dostop do pomembnih informacijskih, medijskih in kulturnih vsebin, hkrati pa z življenjem in problemi ciljne populacije seznanja tudi širšo javnost ter tako prispeva k njihovi integraciji v širše okolje in družbeno življenje. Poleg tega, da omogoča boljši dostop do kulturnih vsebin, zagotavlja razvoj slovenskega znakovnega jezika. Poudariti kaže, da se video tehnika posebno dobro obnese za ciljno populacijo. Predlog je argumentiran in opredeljen z vidika potreb, izpolnjuje vse kriterije razpisa in predstavlja nadaljevanje nujno potrebne in že utečene dejavnosti, ki bistveno izboljšuje kvaliteto življenja ciljne populacije. Projekt izboljšuje komunikacijsko integracijo ranljive skupine, pomeni pomemben prispevek k razvoju slovenske kulture in jezika, omogoča ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete ter povečuje kulturno raznolikost. Pomembnost kriterijev in kakovost projekta je razvidna iz posameznih ocen v ocenjevalnem listu.

8.700,00

8.

Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, Drenikova 24,

1000 LjubljanaSpletna TV za gluhe in naglušne

84.456,17

14.535,00

Gre za tradicionalni projekt, ki je pomemben za specifično populacijo gluhih in naglušnih, saj jim omogoča dostop do pomembnih informacijskih, medijskih in kulturnih vsebin, hkrati pa z življenjem in problemi ciljne populacije seznanja tudi širšo javnost ter tako prispeva k njihovi integraciji v širše okolje in družbeno življenje. Poleg tega, da omogoča boljši dostop do kulturnih vsebin, zagotavlja razvoj slovenskega znakovnega jezika. Poudariti kaže, da se video tehnika v posebno dobro obnese za ciljno populacijo. Predlog je argumentiran in opredeljen z vidika potreb, izpolnjuje vse kriterije razpisa in predstavlja nadaljevanje nujno potrebne in že utečene dejavnosti, ki bistveno izboljšuje kvaliteto življenja ciljne populacije. Projekt izboljšuje komunikacijsko integracijo ranljive skupine, pomeni pomemben prispevek k razvoju slovenske kulture in jezika, omogoča ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete ter povečuje kulturno raznolikost. Pomembnost kriterijev in kakovost projekta je razvidna iz posameznih ocen v ocenjevalnem listu.

12.535,00

9.

Društvo za pomoč pri nezgodni poškodbi glave VITA, Dunajska 106, 1000 Ljubljana

Izdajanje zvočnih knjig

9.415,00

7.532,00

Projekt je koristen in pomemben za rehabilitacijo in integracijo oseb s poškodbo glave v širše okolje, bi pa kazalo v večji meri poleg strokovnih in rehabilitacijskih vsebin vključiti tudi kulturne vsebine – na način, prilagojen potrebam ciljne populacije in njihovi družbeni integraciji. Projekt omogoča boljši dostop do vsebin, pri čemer bi bil zaželen povečan obseg kulturnih vsebin. Projekt omogoča boljši dostop do ponujenih skupin in komunikacijsko integracijo ranljive skupine, večjo pozornost pa bi kazalo nameniti vsebinam, ki bi predstavljale in krepile kulturno raznolikost. Pomembnost kriterijev in kakovost projekta je razvidna iz posameznih ocen v ocenjevalnem listu.

2.000,00
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət