Ana səhifə

Kazalo preglednic


Yüklə 191.24 Kb.
səhifə3/11
tarix18.07.2016
ölçüsü191.24 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Priloga k Cilju 5MK:

Preglednica : Preglednica izvedenih kulturnih projektov invalidov prijavljenih na Javni razpis za izbor razvojnih projektov za dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti v okviru evropskega socialnega sklada v letih 2013 – 2014 (oznaka JPR-ESS-2013-2014)


Različica z dne 30. 1. 2015

  1. Kulturni projekti namenjeni izključno invalidom

Naziv prijavitelja

Naziv projekta

z navedbo skupine invalidnih oseb, katerim je projekt namenjen vrste

Ciljna skupina, katerim je projekt namenjen

Odobrena sredstva v EUR

Izplačana sredstva v EUR

Število novo ustvarjenih

delovnih mest

Število udeležencev (z različnimi vrstami invalidnosti)

Rotary klub Nova Gorica

Film za vse – filmska dejavnost invalidov

invalidi

(pripadniki različnih skupin invalidov)157.107,50

156.464,04

0

29 uspešno zaključenih od 34 vključenih

RACIO SOCIAL Zavod za razvoj socialnih in zaposlitvenih programov

Usposabljanje gluhih in naglušnih oseb za dvig zaposljivosti na področju kulturne dediščine s ciljem maksimalne dostopnosti do dediščine

invalidi

(gluhi in naglušni)155.134,77

154.180,45

0

11 uspešno zaključenih od 11 vključenih

ŠENT – Slovensko združenje za duševno zdravje

Domača obrt – pot do zaposlitve II

invalidi

(osebe s poškodbo glave in osebe z motnjo v duševnem razvoju)85.646,34

73.511,54

0

14 uspešno zaključenih od 21 vključenih

Kulturno umetniško društvo Moment

Izdelava lutke, lutka in lutkovna igra kot terapevtski in didaktični pripomoček

invalidi

(pripadniki različnih skupin invalidov)87.356,30

87.355,60

1

22 uspešno zaključenih od 23 vključenih

Skupno število sofinanciranih projektov

4

(od tega 1 za gluhe in naglušne, 1 za osebe s poškodbo glave in osebe z motnjo v duševnem razvoju in 2 za pripadnike različnih skupin invalidov)

Skupno število v okviru projektov zaposlenih invalidov

1

Skupno število v projekte vključenih invalidov

89

Skupno število invalidov, ki so uspešno zaključili izobraževanje oziroma usposabljanje ter odstotek teh v primerjavi z vsemi v projekte vključenimi invalidi

76

(85,39%)

Skupna višina odobrenih sredstev v EUR

485.244,91

Skupna višina izplačanih sredstev v EUR

471.511,63

Skupna razlika med odobrenimi in izplačanimi sredstvi v EUR

(+/-)

-13.733,28

Odstotek izplačanih sredstev glede na odobrena sredstva

97,17%  1. Kulturni projekti, ki so namenjeni tako etničnim manjšinam, kot tudi invalidom

Naziv prijavitelja

Naziv projekta

z navedbo skupine invalidnih oseb, katerim je projekt namenjen vrste

Ciljna skupina, katerim je projekt namenjen

Odobrena sredstva v EUR

Izplačana sredstva v EUR

Število novo ustvarjenih

delovnih mest

Število udeležencev (z različnimi vrstami invalidnosti)

Kulturno umetniško društvo Mreža

Zvok in luč: usposabljanje tehničnega kadra (oblikovalcev zvoka, oblikovalcev svetlobe in odrskih tehnikov) za izvedbo kulturno umetniških prireditev

pripadniki narodnih skupnosti, opredeljenih v Deklaraciji Republike Slovenije o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji: Albanci, Bošnjaki, Črnogorci, Hrvati, Makedonci in Srbi;

invalidi


128.293,00

122.272,47

1

2 uspešno zaključena od 4 vključenih

Društvo ŠKUC

Aktiv - skupina med seboj različnih dopolnjujočih se skupin (kulturni delavci ter ranljive družbene skupine) za spodbujanje demokratičnega emancipiranega gledalca A kot artikulacija, K kot kreativnost, T kot tim, I kot interdisciplinarnost, V kot vzajemnost

pripadniki različnih manjšinskih etničnih skupin in priseljencev;

invalidi


169.326,00

165.912,27

0

15 uspešno zaključenih od 15 vključenih
(skupaj na projektu 78 udeležencev)


Študentska založba Študentske organizacije Univerze v Ljubljani, Zavod za založniško dejavnost

(preimenovana v Beletrina, zavod za založniško dejavnost)Razširimo obzorja kulturnega – invalidi in pripadniki različnih narodov: spodbujevalci razvoja kulture

pripadniki narodnih skupnosti, opredeljenih v Deklaraciji Republike Slovenije o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji: Albanci, Bošnjaki, Črnogorci, Hrvati, Makedonci in Srbi;

invalidi


(slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, gibalno ovirane osebe, osebe z motnjo v duševnem razvoju)

176.475,74

167.124,75

0

8 uspešno zaključenih od 14 vključenih

Skupno število sofinanciranih projektov

3

(vsi za različne skupine invalidov in pripadnikov različnih manjšinskih skupin)

Skupno število v okviru projektov zaposlenih invalidov

1

Skupno število v projekte vključenih invalidov

33

Skupno število invalidov, ki so uspešno zaključili izobraževanje oziroma usposabljanje ter odstotek teh v primerjavi z vsemi v projekte vključenimi invalidi

25

(75,76%)

Skupna višina odobrenih sredstev v EUR

474.094,74

Skupna višina izplačanih sredstev v EUR

455.309,49

Skupna razlika med odobrenimi in izplačanimi sredstvi v EUR

(+/-)

-18.785,25

Odstotek izplačanih sredstev glede na odobrena sredstva

96,03%
  1. Skupni podatki o vseh kulturnih projektih, ki so bili deloma ali v celoti namenjeni invalidom, sofinanciranih v okviru JPR ESS 2013 – 2014

Skupno število vseh na javnem razpisu sofinanciranih projektov delno ali v celoti namenjenih invalidom

7

(od tega 1 (14,29%) za gluhe in naglušne, 1 (14,29%) za osebe s poškodbo glave ter osebe z motnjo v duševnem razvoju ter 5 (71,42 %) za pripadnike različnih skupin invalidov)

Skupno število vseh v okviru javnega razpisa zaposlenih invalidov

2

Skupno število v okviru javnega razpisa vključenih invalidov

122

Skupno število vseh invalidov, ki so uspešno zaključili izobraževanje oziroma usposabljanje ter odstotek teh v primerjavi z vsemi v okviru javnega razpisa vključenimi invalidi

101

(82,79%)

Skupna višina odobrenih sredstev vseh kulturnih projektov, ki so bili deloma ali v celoti namenjeni invalidom v okviru javnega razpisa v EUR

959.339,65

Skupna višina izplačanih sredstev vseh kulturnih projektov, ki so bili deloma ali v celoti namenjeni invalidom v okviru javnega razpisa v EUR

926.821,12

Skupna razlika med odobrenimi in izplačanimi sredstvi v EUR

(+/-)

-32.518,53

Odstotek vseh izplačanih sredstev glede na odobrena sredstva

96,61%
SKUPNI ZNESEK IZPLAČANIH SREDSTEV, NAMENJENIH SOFINANCIRANJU KULTURNIH PROJEKTOV, KI SO BILI DELOMA ALI V CELOTI NAMENJENI INVALIDOM IN SO BILI IZBRANI V SOFINANCIRANJE NA JAVNEM RAZPISU EVROPSKEGA STRUKTURNEGA SKLADA ZA LETI 2013 - 2014 V EUR (SEŠTEVEK SKUPNIH ZNESKOV KULTURNIH PROJEKTOV IZ PREGLEDNIC 1 IN 2):


926.821,12 EUR od odobrenih 959.339,65 EUR (96,61% realizacija)


Preglednice je pripravil:

Simon Žorga

svetovalec II za invalidsko problematiko

v Službi za kulturne raznolikosti in človekove praviceMinistrstvo za kulturo

URI Soča4:
CPR je v letu 2014 v programih poklicne in zaposlitvene rehabilitacije obravnaval skupno 1076 uporabnikov (invalidov). V programih zaposlitvene rehabilitacije je storitve zaposlitvene rehabilitacije nudil 620 uporabnikom, storitve poklicne rehabilitacije pa je nudil 411 uporabnikom, in sicer v okviru programa ZZZS, ter 39 uporabnikom v okviru programa ZPIZ. Šestim uporabnikom je nudil storitev poklicne rehabilitacije v primeru, ko je bil naročnik delodajalec. Obravnave za delodajalca so zajemale pripravo načrta prilagoditve delovnega mesta in delovnega okolja invalida ter potrebne opreme in sredstev za delo ter storitev (ukrep 5.1, 5.3, 5.6).
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət