Ana səhifə

Kazalo preglednic


Yüklə 191.24 Kb.
səhifə2/11
tarix18.07.2016
ölçüsü191.24 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Priloga k Cilju 1URI Soča:
Preglednica : Izvedba izobraževanj in seminarjev Centra za poklicno rehabilitacijo v 2014


Aktivnost

Naziv/tema

Ciljna skupina

Izobraževanje (seminar, delavnica ipd.)

1. Poklicna in zaposlitvena rehabilitacija (Posvet za izvedence ZPIZ, imenovane zdravnike, rehabilitacijske svetovalke in druge strokovne delavce vključene v programe vračanja na delo in zaposlovanja oseb z invalidnostjo, 31.07.2014

2. Uporaba hipnoze in hipnoterapije v poklicni in zaposlitveni rehabilitaciji, 10.03.2014

3. Ocena, zaposlitvena rehabilitacija in svetovanje pri vračanju invalidov v delovno okolje , 29.05.2014

4. Sodelovanje delodajalcev na področju zaposlovanja invalidov v Pomurski regiji, 29.09.2014

5. Okrogla miza: Vključevanje invalidnih oseb na trg dela, 13.11.2014

6. Izvedba spletnega seminarja v okviru projekta Learnabil-IT

http://www.epr.eu/index.php/about-epr/epr-projects/502, 21.10.1205

7. Izvedba učne delavnice: WEIS – Lestvica vpliva delovnega okolja, 6.3.2015TDZ, O, S

Strokovno srečanje

Zaključna konferenca projekta Učna delavnica, pot do znanja, izkušenj in zaposlitve: Zelena dolina, 20.11.2014

TDZ in O

Strokovno svetovanje

Izdelava načrta prilagoditve delovnega mesta in delovnega okolja invalida; Ocenjevanje doseganja delovnih rezultatov zaposlenih invalidov; zaposlovanje invalidov, podporne zaposlitve

TDZ, O, S

Strokovna literatura

Izdaja zbornika: Učna delavnica, pot do znanja, izkušenj in zaposlitve: Zelena dolina

TDZ in O

Drugo izobraževalno delo

Aktivno sodelovanje v okviru vabljenih predavanj na različnih dogodkihAktivno sodelovanje na konferencah, seminarjih in drugih strokovnih prireditvah Centra za poklicno rehabilitacijo v 2014:
Avtor in soavtorji

Naslov

Dogodek (konferenca ipd.)

Evalda Bizjak

  Veščine in delovno vedenje na poti zaposlovanja invalidov, 12.-13.09.2014

Predavanja in delavnice za aktivno življenje ZDIS

Edo Gošnjak

Težave v duševnem zdravju in ZR / Predstavitev zaposlitvene rehabilitacije, 08.05.2014

Zavod RS za zaposlovanje

Mira Nemec

Obravnava v skupnosti in krepitev duševnega zdravja, 16.10.2014

Regijski posvet

Ksenija Šterman, Metka Teržan

Možnosti zaposlovanja oseb s poškodbo hrbtenjače, 06.11.2014
Jasmina Tkalčič, Andreja Kitek,

REHA DNEVI

Predstavitev Zelene doline (Tkalčič, Kitek),ZIZRS

Bandel Teja

BANDEL, Teja. Prikaz primera usposabljanja ter zaposlovanja slabovidne osebe v javni upravi. V: Dnevi poklicne in zaposlitvene rehabilitacije 2014 : REHA dnevi, Kongresni center Portus, Portorož, 23. in 24. septembra 2014. [Ljubljana: Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji], 2014, 2 str. [COBISS.SI-ID 1932393] 

ZIZRS

Švajger Andreja, Teržan Metka, Bandel Teja

ŠVAJGER, Andreja, TERŽAN, Metka, BANDEL, Teja. Ocenjevanje vpliva zaposlitvene rehabilitacije na kakovost življenja uporabnikov po zaključku zaposlitvene rehabilitacije. V: Dnevi poklicne in zaposlitvene rehabilitacije 2014 : REHA dnevi, Kongresni center Portus, Portorož, 23. in 24. septembra 2014. [Ljubljana: Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji], 2014, 3 str. [COBISS.SI-ID 1931881] 

ZIZRS

Bandel Teja

BANDEL, Teja. Relational family therapy in vocational rehabilitation programme. V: Book of abstracts. [S. l.: s. n.], 2014, 1 str. www.ifta-congress.org/2014/docs/Book_of_Abstracts_FINAL.pdf. [COBISS.SI-ID 1898345] 

IFTA

Teja Bandel

BANDEL, Teja. Sexual abuse and borderline personality disorder: the process of therapy. V: GANC, Damijan (ur.). Odnosi na križišču sodobnega časa : zbornik povzetkov in člankov. [S. l.: s. n., 2014], str. 41.  [COBISS.SI-ID 1882473] 

IFTA

Polonca JesenkoOCEPEK, Julija, JESENKO, Polonca. Vloga delovnega terapevta v Timu za zdravo delovno okolje (Tim ZDO) = Occupational therapyst and his role in team for healthy workplace. V: PIHLAR, Zdenka (ur.). Z delovno terapijo do aktivnega življenja : 7. kongres delovnih terapevtov Slovenije, Ptuj, 24. - 25. oktober 2014. Ljubljana: Zbornica delovnih terapevtov Slovenije - Strokovno Združenje, 2014, str. 227-237. [COBISS.SI-ID 1949289]

ZDTS

Teržan Metka

TERŽAN, Metka. Varno premeščanje bremen v zdravstveni dejavnosti. V: PETKOVŠEK GREGORIN, Romana (ur.), VIDMAR, Veronika (ur.).Premeščanje pacienta : zbornik predavanj, Ljubljana, 6. marec 2014. 1. izd. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti, 2014, str. 1-9, ilustr. [COBISS.SI-ID 1869929] 
Švajger Andreja, Teržan Metka

ŠVAJGER, Andreja, TERŽAN, Metka. Impact assessment in vocational rehabilitation: EPR Annual Conference 2014, 26-27 June 2014, Cologne, Germany. Cologne, 2014. [COBISS.SI-ID 1922153] 
Metka Teržan

Povezanost sposobnosti za vožnjo invalida in zaposljivosti invalida, 14.02.2014

Zavod za varstvu pri delu

Evalda Bizjak

Delovno okolje in psihofizično zdravje zaposlenih, Posvet za zdravo delo/5. mednarodna konferencao kariernih coachih

Državni svet

Lea Tibaut, Mateja Sok, Klavdija Novak, Simona Vogrinc

Udeležba delovnih terapevtk na Kongresu delovnih terapevtov-predstavitev posterja, 24.-25.10.2014

Kongres delovnih terapevtov

Simona Roškar

Sožitje in razvoj romske skupnosti-aktivna udeležba na mednarodni konferenci, 25.09.2014

Mednarodna konferenca

Petrović Ana

Obvladovanje stresa in depresije skozi čuječnost

URI soča

Bandel Teja

Razvoj možganov, travma in psihoterapija z vidika novejših spoznanj s področja nevroznanosti

URI Soča

Preglednica : Strokovni članki in prispevki Centra za poklicno rehabilitacijo v 2014
Avtor in soavtorji

Naslov

Revija

Bizjak Evalda

Samocoaching kot interaktivni in trajnostni način upravljanja lastnega potenciala ter ustvarjanja zadovoljstva v osebnem in poklicnem življenju

HRM

Fulder Bojana

Možnosti uporabe hipnoze in hipnoterapije v poklicni in zaposlitveni rehabilitaciji

Rehabilitacija

Osmani Marjana

Spodbude za zaposlovanje invalidov v podporni zaposlitvi

Revija Delodajalec

Klavdija Novak, Majda ZRIM

Podaljšana rehabilitacija – primer dobre prakse Vrnitev na delovno mesto po zaposlitveni oz. poklicni rehabilitaciji

Glasilo ZDIS

Evalda Bizjak

Delovno okolje in psihofizično zdravje zaposlenih

objava v Zbornik 5. Konference kariernih coachev

Zlatka Jakopec, Bojana Fulder, Kamila Temlin, Liza Prajnc

Zaposlitvena/poklicna rehabilitacija; podpoglavje: Poklicna/zaposlitvena rehabilitacija po pridobljeni možganski poškodbi

Monografska publikacija-URI SOČA

Teržan Metka

PERTOT, Anja, GRABLJEVEC, Klemen, TERŽAN, Metka. Nezgodna možganska poškodba in njen vpliv na vračanje na delo = Return to work after traumatic brain injury. V: 5. slovenski kongres fizikalne in rehabilitacijske medicine, Laško, 20.-22. november 2014. GRABLJEVEC, Klemen (ur.). Zbornik povzetkov. Ljubljana: Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino Slovenskega zdravniškega društva, 2014, str. 47. [COBISS.SI-ID 1968745]

Zbornik Združenja za FRM

Jesenko Polonca

OCEPEK, Julija, JESENKO, Polonca. Vloga delovnega terapevta v Timu za zdravo erapij okolje (Tim ZDO) = Occupational erapija and his role in team for healthy workplace. V: PIHLAR, Zdenka (ur.). Z erapij erapija do aktivnega življenja : 7. Kongres delovnih terapevtov Slovenije, Ptuj, 24. – 25. Oktober 2014. Ljubljana: Zbornica delovnih terapevtov Slovenije – Strokovno Združenje, 2014, str. 227-237. [COBISS.SI-ID 1949289] 

Zbornik kongresa ZDTS

Teržan Metka

TERŽAN, Metka. Varno premeščanje bremen v zdravstveni dejavnosti. V: PETKOVŠEK GREGORIN, Romana (ur.), VIDMAR, Veronika (ur.).Premeščanje pacienta : zbornik predavanj, Ljubljana, 6. marec 2014. 1. izd. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v rehabilitaciji in zdraviliški dejavnosti, 2014, str. 1-9, ilustr. [COBISS.SI-ID 1869929] 

Zbornik predavanj Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije

URŠIČ, Cveto, VIDMAR, Janez, FATUR-VIDETIČ, Andrejka, ŠVAJGER, Andreja, TABAJ, Aleksandra

URŠIČ, Cveto, VIDMAR, Janez, FATUR-VIDETIČ, Andrejka, ŠVAJGER, Andreja, TABAJ, Aleksandra. Poklicna in zaposlitvena rehabilitacija. V: HOČEVAR, Franc (ur.). Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča: 60 let. Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča, 2014, str. 277-

323, ilustr. [COBISS.SI-ID 1889385] Monografija URI Soča

ŠVAJGER, Andreja, DENŠA, Aleksandra

ŠVAJGER, Andreja, DENŠA, Aleksandra. Mapping cooperation mechanisms in Slovenia between employers and vocational education and training providers in the ICT sector: country mapping - Slovenia. Ljubljana: University Rehabilitation Institute, Republic of Slovenia, 2014. 31 str., tabele. [COBISS.SI-ID 1980265] 

Spletna stran Learnabil-IT in EPR

TERŽAN, Metka

TERŽAN, Metka. Povezanost sposobnosti za vožnjo invalida in zaposljivosti invalida = Relationship between driving ability and employment of disabled person. V: ZUPAN, Anton (ur.), BILBAN, Marjan (ur.). Ocenjevanje sposobnosti za vožnjo avtomobila : zbornik predavanj, Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča 14. in 15. februar 2014. Ljubljana: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS - Soča: Zavod za varstvo pri delu, 2014, str. 323-328. [COBISS.SI-ID 1859945] 

Zbornik predavanj, URI Soča

BANDEL, Teja

BANDEL, Teja. Vrstniško nasilje v osnovni šoli : posnetek stanja in predlogi za obravnavo. Šolsko svetovalno delo, ISSN 1318-8267, 2014, letn. 18, št. 3/4, str. 82-92. [COBISS.SI-ID 2296444] 


URI Soča:
Strokovni članki in prispevki Razvojnega centra za zaposlitveno rehabilitacijo v 2014:

 1. BITENC, Črtomir, WLTAVSKY, Zdenka. Predstavitev mednarodnega projekta Inovatell : Strokovno srečanje s Fakulteto za socialno delo, Ljubljana, 4. marec 2014. Ljubljana, 2014. [COBISS.SI-ID 1872745]

 2. BITENC, Črtomir. Kakovost življenja invalidov v zaposlitvenih centrih : Strokovno srečanje z zaposlitvenimi centri, Ljubljana, 5. junij 2014. Ljubljana, 2014. [COBISS.SI-ID 1905769]

 3. BITENC, Črtomir. Kvalitativna evalvacija prehoda mladih : Strokovno srečanje s Fakulteto za socialno delo, Ljubljana, 4. marec 2014. Ljubljana, 2014. [COBISS.SI-ID 1873001]

 4. BITENC, Črtomir. Stres pri delu v povezavi z zaposlitveno rehabilitacijo : Strokovno srečanje s Fakulteto za socialno delo, Ljubljana, 4. marec 2014. Ljubljana, 2014. [COBISS.SI-ID 1873257]

 5. BRECELJ, Valentina, VIDMAR, Janez, ZADRAVEC, Suzana, BITENC, Črtomir, TABAJ, Aleksandra, VOLOVEC, Doroteja, DRČAR, Andrej. Evalvacija programa socialne vključenosti. V: Dnevi poklicne in zaposlitvene rehabilitacije 2014 : REHA dnevi, Kongresni center Portus, Portorož, 23. in 24. septembra 2014. [Ljubljana: Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji], 2014, 2 str. [COBISS.SI-ID 1932905]

 6. BRECELJ, Valentina. EQUASS : Strokovno srečanje s Fakulteto za socialno delo, Ljubljana, 4. marec 2014. Ljubljana, 2014. [COBISS.SI-ID 1872489]

 7. BRECELJ, Valentina. Podporno zaposlovanje invalidov : Strokovno srečanje s Fakulteto za socialno delo, Ljubljana, 4. marec 2014. Ljubljana, 2014. [COBISS.SI-ID 1872233]

 8. DOLINŠEK, Tatjana, TABAJ, Aleksandra, BITENC, Črtomir. Prehod mladih s posebnimi potrebami iz šole na trg dela : Strokovno srečanje Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, Ljubljana, 19. marec 2014. Ljubljana, 2014. [COBISS.SI-ID 1873513]

 9. DOLINŠEK, Tatjana, TABAJ, Aleksandra, BITENC, Črtomir. Transition of youth with disability from education to open labour market. V: PAPANIKOS, Gregory T. (ur.). Sociology abstracts. Athens: Athens Institute for Education and Research, cop. 2014, str. 23. http://www.atiner.gr/abstracts/2014ABST-SOC.pdf. [COBISS.SI-ID 1901929]

 10. TABAJ, Aleksandra, BITENC, Črtomir, DOLINŠEK, Tatjana. Cost benefit study of Slovenian enterprises for persons with disabilities and employment centers : is employment of persons with disabilities beneficial for community and persons with disabilities? : 27 Social Firms Europe CEFEC Conference, Gorizia-Nova Gorica, May 28-31, 2014. Gorizia, 2014. [COBISS.SI-ID 1899625]

 11. TABAJ, Aleksandra, BITENC, Črtomir. Ekonomski in družbeni učinki zaposlovanja invalidov - ali zaposlovanje invalidov državi in invalidom koristi? : Konferenca o invalidskih podjetjih - Kako dolgo še brez strategije?, Ljubljana, 16. april 2014. Ljubljana, 2014. [COBISS.SI-ID 1879913]

 12. TABAJ, Aleksandra, DOLINŠEK, Tatjana, BITENC, Črtomir. Zaposlovanje ranljive ciljne skupine - mladi z invalidnostjo : Posvet "Možnosti zaposlovanja mladih - iskanje rešitev v evropskem in slovenskem prostoru", Ljubljana, 21. marec 2014. Ljubljana, 2014. [COBISS.SI-ID 1873769]

 13. TABAJ, Aleksandra, WLTAVSKY, Zdenka, PREVORŠEK, Darja, BOHORČ, Suzana, PAVLOVIĆ, Predrag, PERIČ, Zlatko, ČUČNIK, Tomaž. Predstavitev študijske poti Razvojnega centra za zaposlitveno rehabilitacijo : študija primera - Avstrijski model izvajanja zaposlitvene rehabilitacije. V: Dnevi poklicne in zaposlitvene rehabilitacije 2014 : REHA dnevi, Kongresni center Portus, Portorož, 23. in 24. septembra 2014. [Ljubljana: Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji], 2014, 3 str. [COBISS.SI-ID 1931625]

 14. TABAJ, Aleksandra. Prehod mladih s posebnimi potrebami iz šole na trg dela : Strokovno srečanje s Fakulteto za socialno delo, Ljubljana, 4. marec 2014. Ljubljana, 2014. [COBISS.SI-ID 1871721]

 15. TABAJ, Aleksandra. Slovenska iskustva u sprječavanju dugotrajne nezaposlenosti mladih : 7. Sajam poslova, Dubrovnik, 26. 3. 2014. Dubrovnik, 2014. [COBISS.SI-ID 1874025]

 16. TABAJ, Aleksandra. Večletna analiza stroškov in koristi financiranja zaposlitvene rehabilitacije in zaposlovanja invalidov v invalidskih podjetjih in zaposlitvenih centrih : Strokovno srečanje z zaposlitvenimi centri, Ljubljana, 5. junij 2014. Ljubljana, 2014. [COBISS.SI-ID 1906025]

 17. TABAJ, Aleksandra. Zaposlovanje invalidov v invalidskih podjetjih, zaposlitvenih centrih in evalvacija zaposlitvene rehabilitacije : Strokovno srečanje s Fakulteto za socialno delo, Ljubljana, 4. marec 2014. Ljubljana, 2014. [COBISS.SI-ID 1871977]

 18. WLTAVSKY, Zdenka. Neverbalna komunikacija kot pomoč pri delu z ljudmi v društvu invalidov : Usposabljanje za aktivno življenje in delo za zaposlene in brezposelne invalide, Ptuj, 12.-13. september 2014. Ptuj, 2014. [COBISS.SI-ID 1987433]

 19. WLTAVSKY, Zdenka. Vrednotenje kompetenc na področju zaposlitvene rehabilitacije in zaposlitev invalidov. V: Dnevi poklicne in zaposlitvene rehabilitacije 2014 : REHA dnevi, Kongresni center Portus, Portorož, 23. in 24. septembra 2014. [Ljubljana: Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v Republiki Sloveniji], 2014, 5 str. [COBISS.SI-ID 1933161]

Članke oz. pisni povzetki Razvojnega centra za zaposlitveno rehabilitacijo za ozaveščanje širše in strokovne javnosti v 2014:

 1. BITENC, Črtomir, TABAJ, Aleksandra. Experiences of people with disabilities regarding their right to equal opportunities and non-discrimination. Review of Psychology, ISSN 1330-6812, 2014, vol. 21, no. 1, str. 61. [COBISS.SI-ID 1929833]

 2. BRECELJ, Valentina, BOŠTJANČIČ, Eva, VIDMAR, Gaj. The importance of security and stability for successful employment of people with disabilities. V: PAPANIKOS, Gregory T. (ur.). Sociology abstracts. Athens: Athens Institute for Education and Research, cop. 2014, str. 18-19. http://www.atiner.gr/abstracts/2014ABST-SOC.pdf. [COBISS.SI-ID 1901673]

 3. BRECELJ, Valentina, VIDMAR, Gaj, BOŠTJANČIČ, Eva. Načrtovanje kariere invalidov - želje in ovire = Career planning for people with disabilities - aspirations and barriers. Andragoška spoznanja, ISSN 1318-5160. [Tiskana izd.], 2014, letn. 20, št. 4, str. 49-61. [COBISS.SI-ID 1980777]

 4. TABAJ, Aleksandra, DOLINŠEK, Tatjana, BITENC, Črtomir. Transition of youth with disabilities from education to labour market in Slovenia. Innovative issues and approaches in social sciences, ISSN 1855-0541, Sep. 2014, vol. 7, no. 3, str. 8-22. http://www.iiass.com/pdf/IIASS-volume7-number3-2014.pdf. [COBISS.SI-ID 1930089]

 5. WLTAVSKY, Zdenka, LEBAR, Lea, BITENC, Črtomir. Evaluation of competencies in the field of vocational rehabilitation and the employment of persons with disabilities. International journal of rehabilitation research, ISSN 0342-5282. [Print ed.], 2014, vol. 37, no. 2, str. 144-151, doi: 10.1097/MRR.0000000000000050. [COBISS.SI-ID 1849705]

 6. WLTAVSKY, Zdenka. Pomembne kompetence strokovnjakov pri zaposlovanju invalidov v Sloveniji, Avstriji in Veliki Britaniji. Glasilo Zveze delovnih invalidov Slovenije, ISSN 1854-0759, 2014, letn. 11, št. 11, str. 8-13. [COBISS.SI-ID 1986665]
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət