Ana səhifə

Kazalo preglednic


Yüklə 191.24 Kb.
səhifə1/11
tarix18.07.2016
ölçüsü191.24 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11Poročilo o uresničevanju

Akcijskega programa za invalide 2014–2021 v letu 2014
Priloga

Ljubljana, junij 2015KAZALO


KAZALO PREGLEDNICBesedilo ni lektorirano.


Priloga A


Preglednica : Posodobljena preglednica Navodil za poročanje API 2014–2021

POROČEVALCI

(so obenem tudi nosilci)NOSILCI

(proračunski uporabniki in drugi podizvajalci ministrstev in drugih organizacij, ki so opredeljene kot poročevalci)CILJI in UKREPI,

za katere je odgovoren posamezen nosilecMINISTRSTVA

Ministrstvo za kulturo

Direktorati in službe

Direktorat za medijeCilj 1, ukrep 1, 2, 3, 4, 5

Cilj 3, ukrep 3

Cilj 4, ukrep 3, 4, 9, 12

Cilj 5, ukrep 1

Cilj 8, ukrep 1, 2, 5, 7


Direktorat za ustvarjalnost (vključuje Sektor za umetnost in Sektor za statusne zadeve)

Cilj 1, ukrep 1, 2, 5

Cilj 3, ukrep 2, 3

Cilj 4, ukrep 3, 4, 6, 7, 9

Cilj 5, ukrep 1

Cilj 8, ukrep 1, 2, 4


Direktorat za kulturno dediščino (vključuje Sektor za muzeje, arhive in knjižnice, Sektor za nepremično kulturno dediščino in Informacijsko- dokumentacijski center za kulturno dediščino)

Cilj 3, ukrep 2, 3

Cilj 4, ukrep 3, 4, 9

Cilj 5, ukrep 1

Cilj 8, ukrep 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8Informacijsko-dokumentacijski center za kulturno dediščino


Cilj 1, ukrep 1, 2, 5

Cilj 3, ukrep 2, 3

Cilj 4, ukrep 3, 4, 6, 9

Cilj 5, ukrep 1

Cilj 8, ukrep 1, 2, 3, 7, 8


Arhiv Republike Slovenije (organ v sestavi MK)


Cilj 3, ukrep 2, 3

Cilj 4, ukrep 3, 9

Cilj 5, ukrep 1

Cilj 8, ukrep 1, 2Služba za kulturne raznolikosti in človekove pravice


Cilj 1, ukrep 1, 2, 5

Cilj 2, ukrep 7

Cilj 3, ukrep 2, 3

Cilj 4, ukrep 3

Cilj 5, ukrep 1

Cilj 8, ukrep 1, 2, 3, 4, 5, 8Služba za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje


Cilj 1, ukrep 1, 2, 3, 4, 5

Cilj 3, ukrep 2, 3

Cilj 4, ukrep 3, 4, 12

Cilj 5, ukrep 1

Cilj 8, ukrep 1, 2


Služba za slovenski jezik


Cilj 1, ukrep 1, 2, 4, 5

Cilj 3, ukrep 3

Cilj 4, ukrep 3, 4, 6, 9, 12

Cilj 8, ukrep 1, 2Služba za kadrovske in splošne zadeve

Cilj 4, ukrep 3

Cilj 5, ukrep 1Služba za investicije in ravnanje s stvarnim premoženjem

Cilj 3, ukrep 2

Cilj 8, ukrep 2Služba za informatiko in upravno poslovanje

Cilj 1, ukrep 1, 2, 4, 5

Cilj 3, ukrep 3Pravna služba MK


Cilj 1, ukrep 1, 2, 5

Cilj 8, ukrep 6Služba za proračun in finance

Cilj 5, ukrep 1

Cilj 8, ukrep 2Inšpektorat RS za kulturo in medije (organ v sestavi MK)Cilj 1, ukrep 1, 5

Cilj 3, ukrep 2, 3

Cilj 4, ukrep 3, 4, 6, 9, 12

Cilj 5, ukrep 1

Cilj 8, ukrep 6

Cilj 12, ukrep 1, 2Urad RS za verske skupnosti

Cilj 3, ukrep 2, 3

Cilj 10, ukrep 1Javne kulturne ustanove

Slovenske splošne knjižnice (skupno 58 knjižnic, organiziranih v 10 območij – poroča Sektor za muzeje, arhive in knjižnice na MK)

Cilj 1, ukrep 1, 2, 4, 5

Cilj 3, ukrep 2, 3

Cilj 4, ukrep 3, 4, 6 , 9, 12

Cilj 5, ukrep 1

Cilj 8, ukrep 1, 2, 3, 4, 7, 8


Narodna in univerzitetna knjižnica Ljubljana (poroča Sektor za muzeje, arhive in knjižnice na MK)

Cilj 1, ukrep 1, 2, 4, 5

Cilj 3, ukrep 2, 3

Cilj 4, ukrep 3, 4, 6, 9, 12

Cilj 5, ukrep 1

Cilj 8, ukrep 1, 2, 3, 7, 8


Arhivi (poroča Sektor za muzeje, arhive in knjižnice na MK)

Cilj 3, ukrep 2, 3

Cilj 4, ukrep 3, 9

Cilj 5, ukrep 1

Cilj 8, ukrep 1Muzeji (poroča Sektor za muzeje, arhive in knjižnice na MK)


Cilj 3, ukrep 2, 3

Cilj 4, ukrep 3, 4, 6, 9, 12

Cilj 5, ukrep 1

Cilj 8, ukrep 1, 2, 4Galerije (poroča Sektor za umetnost na MK)


Cilj 3, ukrep 2 ,3

Cilj 4, ukrep 3, 4, 6, 9, 12

Cilj 5, ukrep 1

Cilj 8, ukrep 1, 2, 4Gledališča (poroča Sektor za umetnost na MK)

Cilj 1, ukrep 1, 2, 5

Cilj 3, ukrep 2, 3

Cilj 4, ukrep 3, 4, 6, 9, 12

Cilj 5, ukrep 1

Cilj 8, ukrep 1, 2, 4


Javne glasbene ustanove (Slovenska filharmonija, SNG Opera in balet Ljubljana ipd. – poroča Sektor za umetnost na MK)

Cilj 1, ukrep 1

Cilj 3, ukrep 2, 3

Cilj 4, ukrep 3, 4, 6, 9, 12

Cilj 5, ukrep 1

Cilj 8, ukrep 1, 2, 4


Javne ustanove za filmsko umetnost (Slovenski filmski center (SFC), Viba film, Slovenski filmski muzej – poroča Sektor za umetnost na MK)

Cilj 1, ukrep 1, 2, 3, 5

Cilj 3, ukrep 2, 3

Cilj 4, ukrep 3, 4, 6, 9, 12

Cilj 5, ukrep 1

Cilj 8, ukrep 1, 2


Cankarjev dom v Ljubljani (poroča Sektor za umetnost na MK)

Cilj 1, ukrep 1, 2, 5

Cilj 3, ukrep 2, 3

Cilj 4, ukrep 3, 4, 9, 12

Cilj 5, ukrep 1

Cilj 8, ukrep 1, 2, 4


Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – JSKD (poroča Direktorat za medije na MK)

Cilj 1, ukrep 1, 2, 3, 4, 5

Cilj 3, ukrep 2, 3

Cilj 4, ukrep 3, 4, 6, 12

Cilj 5, ukrep 1

Cilj 8, ukrep 1, 2, 4


Javna agencija RS za knjigo

(poroča Sektor za muzeje, arhive in knjižnice)Cilj 1, ukrep 1, 2, 4, 5

Cilj 3, ukrep 3

Cilj 4, ukrep 4, 6, 12

Cilj 5, ukrep 1

Cilj 8, ukrep 1, 2, 3, 7


Radiotelevizija Slovenija (poroča Direktorat za medije na MK)

Cilj 1, ukrep 1, 2, 3, 5

Cilj 3, ukrep 3

Cilj 4, ukrep 3, 4, 12

Cilj 5, ukrep 1

Cilj 8, ukrep 1, 2, 3, 4


Kulturni spomeniki v RS (poroča Sektor za nepremično kulturno dediščino na MK)

Cilj 3, ukrep 2, 3

Cilj 8, ukrep 1, 2Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasiljaCilj 2, ukrep 3

Cilj 4, ukrep 10, 12

Cilj 5, ukrep 1, 3

Cilj 6, ukrep 1, 6

Cilj 11, ukrep 1, 2, 3

Cilj 13, ukrep 9Direktorat za družino

Cilj 2, ukrep 2

Cilj 6, ukrep 2, 4

Cilj 12, ukrep 2


Direktorat za socialne zadeve

Cilj 2, ukrep 1, 4, 7

Cilj 4, ukrep 2

Cilj 5, ukrep 4

Cilj 6, ukrep 1, 2, 3, 5, 6

Cilj 7, ukrep 1

Cilj 13, ukrep 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10Direktorat za trg dela in zaposlovanje

Cilj 4, ukrep 1, 5

Cilj 5, ukrep 1, 2Direktorat za delovna razmerja in pravice iz dela

Cilj 12, ukrep 3

Služba za enake možnosti in evropsko koordinacijo

Cilj 12, ukrep 2

Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad RS

Cilj 5, ukrep 1

Ministrstvo za infrastrukturo1

Direktorat za promet

Sektor za javni potniški promet in žičnice

Cilj 3, ukrep 1

Direktorat za infrastrukturo

Sektor za ceste

Cilj 3, ukrep 2

Sektor za železnice

Sektor za letalstvo

Sektor za pomorstvo

Pomorska inšpekcija Uprave

Republike Slovenije za pomorstvoCilj 3, ukrep 5


Ministrstvo za okolje in prostor2

Direktorat za prostor

Sektor za urejanje prostora na državni ravni

Cilj 3, ukrep 2

Sektor za urejanje prostora na lokalni ravni

Cilj 3, ukrep 2

Sektor za graditev in stanovanja

Cilj 3, ukrep 2

Cilj 2, ukrep 5, 6Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport


Direktorati in službe MIZŠ

Cilj 4, ukrep 1, 7, 10

Cilj 9, ukrep 1, 5, 6Zavod RS za šolstvo (ZRSŠ)

Cilj 4, ukrep 2, 5, 6

Visokošolske institucije (VI)

Cilj 4, ukrep 1, 11

Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez (OKS-ZŠZ)

Cilj 9, ukrep 6

Ministrstvo za zunanje zadeve


Sektor za človekove pravice

Cilj 1, ukrep 2

Cilj 13, ukrep 1Ministrstvo za javno upravo3

Direktorat za javni sektor

Cilj 5, ukrep 3

Ministrstvo za notranje zadeve

Policija

Cilj 12, ukrep 7

Ministrstvo za zdravje

Cilj 7, ukrep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Ministrstvo za finance
Cilj 6, ukrep 1

VLADNE SLUŽBE

Statistični urad RS

(SURS)


SURS

SURS sicer sam ne sodeluje neposredno pri uresničevanju posameznih ciljev oz. ukrepov, določenih v akcijskem programu za invalide, pač pa različnim nosilcem teh nalog omogoča, da imajo na voljo potrebne informacije in podatke pri vrednotenju narejenega za uresničevanje zastavljenih ciljev v programu.

STROKOVNE INSTITUCIJE

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

Cilj 5, ukrep 1, 3

Cilj 7, ukrep 11Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Cilj 7, ukrep 3, 5, 7

Inštitut RS za socialno varstvo

Inštitut RS za socialno varstvo

IRSSV poroča pri tistih ciljih, na področju katerih je v preteklem letu opravil naloge.

Zavod RS za zaposlovanje

Zavod RS za zaposlovanje

Cilj 5, ukrep 1, 2, 3, 4

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut RS – Soča

Cilj 1, ukrep 2, 4

Cilj 5, ukrep 1, 3, 6Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami

Javni zavodi in koncesionarji

Cilj 1, ukrep 2, 4

Cilj 4, ukrep 5

Cilj 7, ukrep 10

Cilj 13, ukrep 2Združenje izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v RS

Izvajalci zaposlitvene rehabilitacije

Cilj 1, ukrep 2

Cilj 5, ukrep 1, 3, 5, 6INVALIDSKE IN DRUGE ORGANIZACIJE

Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije

NSIOS in članice

Cilj 1, ukrep 1, 2, 3, 4, 5

Cilj 2, ukrep 2, 7

Cilj 3, ukrep, 3

Cilj 4, ukrep 1, 2, 9, 10, 11, 12

Cilj 5, ukrep 1, 2, 3

Cilj 6, ukrep 6

Cilj 7, ukrep 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Cilj 8, ukrep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Cilj 9, ukrep 1, 2, 3, 6

Cilj 11, ukrep 1, 2, 3

Cilj 12, ukrep 1, 2, 3, 4, 5

Cilj 13, ukrep 8Zveza društev upokojencev Slovenije
Cilj 1, ukrep 1, 4, 5

Cilj 13, ukrep 1, 5, 7, 8, 9, 10Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije – Sonček
Lahko poročajo o vseh ciljih in ukrepih z vidika nevladnih organizacij.

YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa
Lahko poročajo o vseh ciljih in ukrepih z vidika nevladnih organizacij.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət