Ana səhifə

Kamuya açik diJİtal kaynaklarin linkleri


Yüklə 0.55 Mb.
səhifə3/11
tarix27.06.2016
ölçüsü0.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

ÖZEL KURULUŞLAR

BEDELLİ


D&R E-Kitap.http://www.dr.com.tr/kategori/EKitap

6942 kitap.

İdefix e-kitap.http://www.idefix.com/ekitap/

5461 e-kitap

https://www.turkcellkitaplik.com/

http://www.ttnetkitap.com/

1961 kitap

BEDELSİZ


http://tarihvemedeniyet.org/e-kutuphane/

164 kitap

Altkitap.http://www.altkitap.net/

altKitap, 2000 yılından beri internet üzerinden ücretsiz olarak elektronik kitap yayınlamakta olan Türkiye’nin ilk çevrimiçi yayınevidir.

51 kitap

http://www.ekitapbankasi.com/

62 kitap.

Antik A.Ş.http://www.antikalar.com/v2/auction/default.asp

78 kitap.

Hakikat Kitabevi.http://www.hakikatkitabevi.net/books.php

14 kitap

http://www.anatoliajournal.com/atad/?sayfa=bg&lang=tr

10 kitap, 50 kaynakça.

http://www.tomorhoca.com/

8 kitap.

https://kitapvemuzik.com/

http://tablet-ekitap.blogspot.com/

http://ekitapdownload.com/

http://www.ttnetkitap.com/c/405/ucretsiz-kitaplar

Ücretsiz 21 e kitap.

http://etarih.com/index.php/e-kuetuephane/e-kitap

10 kitap.

EDUSER.http://www.eduser.com.tr/tr/ekutuphane/goster

9 kitap

ŞAHSİ KİTAPLAR


Reşat Ekrem Koçu.http://resatekremkocu.blogspot.com/

9 kitap


Tınaz Titiz.http://tinaztitiz.com/profesyonel-hizmetler/yayinlar/

9 kitap


Ahmed Hulusi.http://www.ahmedhulusi.org/kitap/

26 kitap


Prof. Dr. Hayrettin Karaman.http://www.hayrettinkaraman.net/kitap/index.htm

15 kitap


Mehmet Ali Birand.http://www.mehmetalibirand.com.tr/kitaplarim.asp

4 kitap


Prof. Dr. Kemal Gözler. http://www.anayasa.gen.tr/gozler-ozgecmis.htm

15 kitap

DERGİLER

AKADEMİK DERGİLER


Aile ve Toplum Dergisi. http://www.athgm.gov.tr/tr/html/18534/Aile-ve-Toplum-Dergisi23 dergi

Akademik Bakış. http://www.akademikbakis.org/arsiv.htm33 sayı

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi.http://iletisim.akdeniz.edu.tr/akademik-dergi.i115.dergi-arsivi16 sayı.

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi. http://www.anatoliajournal.com/atad/?sayfa=arsiv&lang=tr1990’dan günümüze dek yayınlanmış sayılarında çıkmış yazılar.

Ankara Üniversitesi SBFDERGİSİ. http://www.politics.ankara.edu.tr/?bil=bil_sbfdergisi1943’ten günümüze dek çıkmış makaleler yer almaktadır.

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi. http://atam.gov.tr/dergi-2/Kasım 1984’ten günümüze dek yayınlanmış sayılardaki yazılar.

Atatürk Üniversitesi E-Dergilerihttp://e-dergi.atauni.edu.tr/Sistemde 21 derginin çeşitli sayıları bulunuyor. Toplam makale sayısı hakkında bir bilgi yok.

Belleten.http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=DergiSayilar&DergiNo=1217-277. arasındaki sayılar.

Bilgi Dünyası.http://www.unak.org.tr/BilgiDunyasi/tumsayilar.htm2000’den günümüze dek yayınlanmış yazılar.

Bilişim.http://www.tbd.org.tr/index.php?sayfa=dergi&mi=1 64 sayı

Boğaziçi Dergisi.http://www.bumed.org.tr/bogazici_dergisi/detay.aspx?SectionID=XF9nUtxNVc03GIwzNP6rRg%3D%3D&ContentID=mKToMvaWrZnwUwl553RlGg%3D%3D

BU Journal.http://www.bujournal.boun.edu.tr/?sayfa=442005-2012 arasındaki sayılar

Cerrahpaşa Tıp Dergisi. http://www.ctf.edu.tr/dergi/online/index.htm1998-2010 arasındaki sayılar.

Cumhuriyet Üniversitesi Çevrimiçi Dergilerihttp://dergi.cumhuriyet.edu.tr/ojs/Sistemde 10 derginin sayıları mevcuttur. Toplam makale sayısı hakkında bir bilgi yoktur.

Dil Araştırmaları.http://dilarastirmalari.com/11 sayı

Doğu Araştırmaları. http://www.doguedebiyati.com/doguarastirmalari.htm10 sayı

Doğu Edebiyatı.http://www.doguedebiyati.com/doguedebiyati.htm6 sayı

Dokuz Eylül Üniversitesi E-Dergi Yayınlarıhttp://web.deu.edu.tr/dergi/4 derginin sayıları mevcuttur. Toplam makale sayısı hakkında bir bilgi yoktur.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. http://www.sbe.deu.edu.tr/dergi/ARSIV.htm56 sayı

Edebiyat Fakültesi Dergisi. http://www.edebiyatdergisi.hacettepe.edu.tr/1983’ten günümüze dek yayınlanmış makaleler.

Ege Akademik Bakış. http://onlinedergi.com/eab/arsiv/arama.aspx56 sayı

Ege Coğrafya Dergisi. http://cografya.ege.edu.tr/ege_cografya_dergi.index.html1983-2010 arasında 21 sayı.

Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi.http://www.hemsirelik.ege.edu.tr/index.php?lid=1&SayfaID=1317&cat=details2004-2012 arasındaki sayılar.

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergi Arşivi.http://ercivet.erciyes.edu.tr/arsiv.htm2004-2012 arasındaki sayılar.

Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi. http://www.ekonomikyorumlar.com.tr/index-3.htmlHaziran 2007’den itibaren tüm sayılar.

Gazi Akademik Bakış. http://ataum.gazi.edu.tr/11 sayı

Gıda Dergisi.http://www.gidadernegi.org/TR/Genel/Default.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF4376734BED947CDEDerginin yayın hayatına başladığı 1976 yılı 1. Cilt, 1. sayıdan başlamak üzere 2012 yılı sonuna kadar basılmış tüm GIDA Dergisi makaleleri elektronik ortamda araştırıcıların hizmetine sunulmuştur. 1899 makale

Gıda Mühendisliği Dergisi. http://www.gidamo.org.tr/yayinlar/dergi_listele.php?dergi=136 sayı.

İlköğretim Online dergisi. http://ilkogretim-online.org.tr

İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi. http://www.islamhukuku.com/Sayilar.aspxsayı: 1-20

İTÜ Dergisi.http://www.itudergisi.itu.edu.tr/2002 yılı ve sonrası yayınlanan makaleler.

Kelam Araştırmaları.http://www.kelam.org/kader/index.php?journal=kader&page=issue&op=archive21 sayı

Maden Tetkik Ve Arama Dergisi. http://www.mta.gov.tr/v2.0/daire-baskanliklari/bdt/kutuphane/index.php?id=mta_dergi1936’dan günümüze dek çıkmış 145 sayısındaki yazılar.

Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergi Arşivi.http://ebd.marmara.edu.tr/arsiv.php 36 sayı

Marmara Üniversitesi e-dergi Sistemi. http://e-dergi.marmara.edu.tr/5 dergi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Elektronik Dergi Sistemi. http://edergi.mehmetakif.edu.tr/4 derginin sayıları mevcuttur.

Metu Studies In Development.http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/issue/archive2000-2012 arasındaki sayılar

Modern Türklük Araştırmaları Dergisi. http://mtad.humanity.ankara.edu.tr/arsiv.htm2004-21012 arasındaki sayılar.

Nigde Universitesi Online Dergi Sistemi. http://dergi.nigde.edu.tr/2 derginin sayıları mevcuttur.

Nöropsikiyatri Arşivi Dergisi.http://www.noropsikiyatriarsivi.com/tr/arsivsayi/379/Ar%C5%9Fiv/Say%C4%B12002-2013 arasındaki sayılar

Nüsha Şarkiyat Araştırmaları Dergisi.http://www.doguedebiyati.com/nusha.htm2001-2006 a rasında 21 sayı

ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dergisi. http://jfa.arch.metu.edu.tr/content/view/129/37/1975-2013 arasındaki sayılar.

Offıcıal Publıcatıon Of Hacettepe Unıversıty Faculty Of Dentıstry Clınıcal Dentıstry And Research. http://www.dishekdergi.hacettepe.edu.tr/htdergi/arsiv.php2004-2012 arasındaki sayılar.

Ondokuz Mayis University - Journal System. http://dergi.omu.edu.tr/3 derginin sayıları mevcuttur.

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (PAUSBED).http://pausbed.pau.edu.tr/jvi.asp?pdir=pausbed&plng=tur&list=pub2009-2012 arasındaki sayılar.

SDUGEO e-dergi. http://muhendislik.sdu.edu.tr/jeoloji/tr/sdugeo-e-dergi/dergi-arsivi-2615s.html9 sayı.

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/dos/

Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. http://sbedergi.sdu.edu.tr/tr/yedek/dergi-arsivi-4738s.html2005-2012 arasındaki sayılar.

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi. http://www.sosyolojidernegi.org.tr/dergi/arsiv.php?arsiv

4 sayı.


Süleyman Demirel Üniversitesi Elektronik Dergi Sistemi. http://edergi.sdu.edu.tr/21 derginin sayıları mevcuttur. 1701 makale.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi.http://sablon.sdu.edu.tr/fakulteler/iibf/dergi/tum_sayilar.html2000-2012 arasındaki sayılar.

Turkish Studies.http://www.turkishstudies.net/OncekiSayilar.aspx2006-2012 arasındaki sayılar

TÜBİTAK akademik dergileri. http://journals.tubitak.gov.tr/indextr.phpTÜBİTAK çeşitli uluslararası Index'ler tarafından taranan 12 değişik alanda hakemli bilimsel dergi yayınlamaktadır.

Türk Coğrafya Dergisi. http://www.tcd.org.tr/TCD/TCDarsiv/01.htm1943-2010 arasında 55 sayı.

Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. http://www.tebd.gazi.edu.tr/arsiv.html2003-2011 arasındaki sayılar

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi.http://www.turkhijyen.org/jvi.aspx?pdir=turkhijyen&plng=tur&list=pub1938-2012 arasındaki tüm sayılar

Türk Jinekoloji ve Obstetri Derneği Dergisi.http://www.tjoddergisi.org/jvi.asp?pdir=tjod&plng=tur&list=pub2004-2012 arasındaki sayılar

Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi. http://www.tkd.org.tr/pages.asp?pg=:dergi/default 1990-2013 arasındaki sayılar.

Türk Kütüphaneciliği. http://tk.kutuphaneci.org.tr/index.php/tk1952’den günümüze dek yayınlanmış sayılardaki 2408 yazı .

Türk Pediatri Arşivi. http://www.turkpediatriarsivi.com/tr/2001-2012 arasındaki sayılar.

Türkiyat Araştırmaları Dergisi (HÜTAD).http://www.turkiyat.hacettepe.edu.tr/dergi.shtmlDerginin 17 sayısında çıkmış makaleler.

Türkiye Akademik Dergi Portalı.http://taka.ulakbim.gov.tr/taka/dergi_portal.php?letter=A324 akademik derginin arşiv sayıları için yukarıdaki adres incelenebilir.

Türkiye Klinikleri. http://abone.turkiyeklinikleri.com/dergi_aboneligi.php?b=537 derginin sayıları. Sistem bedelli abonelere açıktır.

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi.http://www.sosyalarastirmalar.com/anasayfa.htm24 sayı

Üniversite ve Toplum. http://www.universite-toplum.org/archive.php3?code=UTHaziran 2001-Haziran 2009 arasında 35 sayı
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət