Ana səhifə

Jóváhagyom: Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató somogy megyei katasztrófavédelmi igazgatóSÁg szervezeti és műKÖDÉsi szabályzata tartalomjegyzék


Yüklə 1.04 Mb.
səhifə1/21
tarix25.06.2016
ölçüsü1.04 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


Jóváhagyom:

Dr. Bakondi György tű. altábornagy

főigazgatóSOMOGY MEGYEI
KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG


SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Tartalomjegyzék


I.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 5

I.2. A Somogy MKI jogállása, megnevezése 5

I.3. A Somogy MKI feladat- és hatásköre, vezetése és irányítása 5

I.4. Feladatok megoszlása a szervezeti egységek között 7

III.1. Az igazgató 9

III.2. Az igazgatóhelyettes 15

III.3. A gazdasági igazgatóhelyettes 16

III.4. A hivatalvezető 17

III.5. Az ellenőrzési szolgálatvezető 18

III.6. A humán szolgálatvezető 19

III.7. A megyei főfelügyelő 20

III. 8. Az osztályvezető 21

IV. 1. A főreferens és ügyintéző 21

IV. 2. Az ügykezelő és a fizikai alkalmazott 22

V.1. A kirendeltség-vezető 22

V.2. A felügyelő 23

V.3. Katasztrófavédelmi hatósági osztályvezető 23

V.4. A tűzoltóparancsnok 24

VI.1. A tűzoltóparancsnok-helyettes
25

VI.2. Az őrsparancsnok 26

VI.3. A műszaki-biztonsági tiszt (munkavédelmi) 26

VI.4 A szolgálatparancsnok, rajparancsnok 27

VI.5 Katasztrófavédelmi megbízott 28

VI.6. A referens és az ügyintéző 29

a) ideiglenesen vagy akár állandó jelleggel - vezetőjének felügyelete mellett - szervezi és irányítja az azonos munkaterületen dolgozó ügyintézők, illetve ügykezelők (a továbbiakban: csoport) munkáját; 29

b) az adott csoportot illetően kialakítja az egységes ügyintézés feltételeit, biztosítja az ügyintézők számára a folyamatos konzultáció lehetőségét; 29

c) a csoport ügyeiben személyesen referál vezetőjének, szükség esetén egyeztet más hivatali egységek ügyintézőjével, főreferensével; 29

d) a csoport által kiadmányozásra előkészített tervezetet továbbítja a kiadmányozásra jogosulthoz; 29

e) ellenőrzi az iratra feljegyzett kezelői és kiadási utasításokat, valamint az irattári tételszámot. 29

f) Az ügyintéző munkaköri leírásában és eseti vezetői döntés alapján látja el feladatait, melynek keretében: 29

g) felelős saját tevékenységéért, a részére meghatározott, illetve a vezető által adott feladatok szakszerű, a jogszabályoknak és a közjogi szervezetszabályozó eszközöknek megfelelő, határidőben történő teljesítéséért; 29

h) köteles tanulmányozni és ismerni azokat a jogszabályokat, szakmai előírásokat, amelyek a színvonalas ügyintézési munka végrehajtásához szükségesek; 29

i) köteles vezetőjét az ügyben folytatott tárgyalásról, szóbeli megállapodásról, egyeztetésről – emlékeztető vagy feljegyzés készítésével – igény esetén szóbeli jelentés formájában tájékoztatni; 30

j) vezetőjének haladéktalanul jelenteni köteles, ha feladatát határidőre nem tudja teljesíteni. 30

VI.7. Az ügykezelő
30

a) ellátja a munkaköri leírásban részére megállapított, illetve a vezető által kiadott adminisztrációs feladatokat a kapott utasítások és határidők figyelembevételével, a jogszabályok, valamint az ügyviteli szabályok ismeretében és megtartásával; 30

b) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a munkáltatói jogkör gyakorlója megbízza. 30

VI.8. A szerparancsnok, különleges szerkezelő, tűzoltó gépjárművezető, beosztott tűzoltó 30

a) végzi a jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben, egyéb szabályzókban valamint a munkaköri leírásban meghatározott feladatokat; 30

b) végzi a részére a szolgálatparancsnok által meghatározott feladatokat; 30

c) szolgálati elöljárója a napi szolgálati vezénylésben alá rendelt készenléti szolgálatot ellátó személyi állománynak; 30

d) Feladat és hatásköre – a rajparancsnok távolléte és megbízása esetén – megegyezik a rajparancsnok feladat- és hatáskörével.


30

a) végzi a jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben, egyéb szabályzókban valamint a munkaköri leírásban meghatározott feladatokat, ennek keretében: 30

b) felelős saját tevékenységéért, a részére meghatározott, illetve a vezető által adott feladatok szakszerű, a jogszabályoknak és a közjogi szervezetszabályozó eszközöknek megfelelő, határidőben történő teljesítéséért; 30

c) köteles tanulmányozni és ismerni azokat a jogszabályokat, szakmai előírásokat, amelyek szolgálati feladatainak végrehajtásához szükségesek; 30

d) köteles vezetője irányába jelentési kötelezettségének eleget tenni. 30

VII. 1. Hivatal 30

VII.2 Ellenőrzési Szolgálat 34

VII.3. Humán Szolgálat 36

VII.4. Igazgatóhelyettesi Szervezet 39

VII.4.1. Megyei Tűzoltósági Főfelügyelőség 39

VII.4.2. Megyei Polgári Védelmi Főfelügyelőség 42

VII.4.3. Megyei Iparbiztonsági Főfelügyelőség 45

VII.4.4. Katasztrófavédelmi Mobil Labor 48

VII.4.5. Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 49

VII.4.6. Megyei Főügyeleti Osztály 51

VII.4.7. Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat 53

VII.4.8. Megyei Műveletirányítási Központ 55

VII. 5. Gazdasági Igazgatóhelyettesi Szervezet 55

VII.5.1. Költségvetési Osztály 56

VII. 5.2. Műszaki Osztály 58

VII. 5.3. Informatikai Osztály 60

VIII.1 Tűzoltósági Felügyelő 62

VIII.2. Polgári Védelmi Felügyelő 64

VIII.3 Iparbiztonsági felügyelő 67

VIII.4. Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 68

VIII.5. Hivatásos tűzoltó-parancsnokság 69

VIII.6. Katasztrófavédelmi őrs 70

IX. 1. A működés alapjai, legfontosabb szabályai 71

IX. 2. Az ügyintézés folyamata 72

IX. 3. A kiadmányozási jog gyakorlása 73

IX. 4. Vezetői utasítás végrehajtása 75

IX. 5. A feladatok meghatározása 75

IX. 6. A szolgálati beosztások átadásának rendje 75

IX. 7. A munkáltatói jogkör gyakorlása 76

IX. 8. A Somogy MKI szervezeti egységeinek ügyrendje 76

X. 1. A gazdálkodási feladatok végrehajtása 76

X. 2. Az adatvédelmi tevékenység irányítása 76

X.3. Az ellenőrzések rendje 77

X.4. A szakmai továbbképzés rendje 77

X.5. A nemzetközi kapcsolatok általános rendje 77

X. 6. A sajtó- és tömegtájékoztatás rendje 77

X. 7. Az értekezletek rendje 78
FÜGGELÉK
1. SZ. FÜGGELÉK A SOMOGY MKI IRÁNYÍTÁSI RENDJE

2. SZ. FÜGGELÉK A SOMOGY MKI SZERVEZETI STRUKTÚRÁJA

3. SZ. FÜGGELÉK VAGYONNYILATKOZAT-TÉTELI KÖTELEZETTSÉGGEL JÁRÓ MUNKAKÖRÖK

4. SZ. FÜGGELÉK FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS

5. SZ. FÜGGELÉK KOCKÁZATELEMZÉS

6. SZ. FÜGGELÉK A SOMOGY MKI ALAPÍTÓ OKIRATAI. Fejezet
á
LTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət