Ana səhifə

Ion Manoli Dictionnaire stylistiques et poétiques Etymologie. Définition. Exemplification. Théorie


Yüklə 3.18 Mb.
səhifə1/53
tarix26.06.2016
ölçüsü3.18 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53Université Libre Internationale de Moldova

Faculté des Langues Étrangères et Sciences de la Communication

Institut de Recherches Philologiques et Interculturelles


Ion Manoli


Dictionnaire

stylistiques et poétiques

Etymologie. Définition. Exemplification. Théorie.

Deuxième édition, revue et augmentée

Chişinău 2012

Pe tot parcursul elaborării dicţionarului mi-au fost în preajmă colegii mei, profesorii universitari de limbă franceză şi limbă română de la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din or. Bălţi (anii 1970-2006) şi profesorii de la Catedra Filologie Romanică de la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova (anii 2006-2012). Discuţiile, sugestiile, doleanţele, recomandările, precizările, observaţiile critice utile pe care mi le-au făcut ei în vederea ameliorării conţinutului cărţii, au fost de bun augur. Tuturor le exprim gratitudinea şi recunoştinţa.

Cei care doresc să se pronunţe pe marginea acestei lucrări lexicografice o pot face direct la adresa mun. Chişinău, str. Vlaicu Pârcălab, 52, catedra Filologie Romanică, ULIM.

Approuvé par le Sénat de l’Université Libre Internationale de Moldova et par le Conseil Scientifique de l’Institut de Recherches Philologiques et Interculturelles (procès verbal nr. 8, 15.06.2011).

Recomandat spre publicare de Senatul Universităţii Libere Internaţionale din Moldova şi de Institutul de Cercetări Filologice şi Interculturale (proces-verbal nr. 8, din 15.06.2011).


J'ai pétri de la boue, et j’en ai fait de l'or

Glorifier le culte des images ( ma grande,

mon unique, ma primitive passion ).

Charles Baudelaire


Metafora este poezia însăşi...

Fără apercepţie metaforică, poezia încetează

să mai fie poezie.

Tudor Vianu


Метафора, если она не штампована,

есть акт утверждения индивидуального миропонимания,

акт субъективной изоляции.

В. В. Виноградов


Este imperios necesar, astăzi, un nou tip de experiment în domeniul criticii, care să conducă la un studiu logic şi dialectic al termenilor utilizaţi...

În critica literară utilizăm de multe ori termeni pe care nu-i putem defini, în schimb definim alte lucruri cu ajutorul lor. Utilizăm de multe ori termeni ale căror sensuri denotativ şi conotativ nu corespund întru totul; teoretic vorbind, ar trebui făcute să se suprapună, dar, dacă nu se poate, atunci trebuie găsită o metodă oarecare de a jongla cu ei, în aşa fel încât să ştim în orice moment despre ce vorbim.

Thomas Stearns EliotExperimentul critic (1929)
Cher lecteur,

Vous avez devant vous un ouvrage lexicographique particulièrement bienvenu dans le monde philologique, signé par un spécialiste qui aime, enseigne et fait tout le possible pour maintenir la grandeur de la langue française dans le monde universitaire.

La langue française, souvent trop marquée par son image littéraire, civilisatrice et culturelle, est aussi la langue de la poétique universelle (Baudelaire, Verlaine, Valéry, Prévert) - ne l’oublions pas; elle véhicule cet aspect plus de mille et cent ans (Bernard Delaville. Mille et cent ans de Poésie Française : De la séquence de Sainte Eulalie à Jean Genet. Paris : Robert Laffont, 1991. -1929 p.) .

Quels sont les termes qui expliquent les valeurs stylistiques et poétiques d’un texte français ? Peuvent-ils ȇtre réunis dans un seul ouvrage-dictionnaire pour offrir à l’élève du lycée, à l’étudiant de l’université, au professeur une source utile pour que ceux-ci puissent faire des fouilles textuelles de valeur ? La réponse y est affirmative, car grâce au Dictionnaire des termes stylistiques et poétiques que nous avons honneur de préfacer les possibilités d’éxégéter en profondeur le texte deviennent plus objectives et réelles.

La présentation bien structurée, l’ampleur lexicographique de chaque terme, les sources utiles indiquées presque pour chaque article qui forment un véritable dossier « technique », son approche pédagogique qui part de l’histoire à la réalité en font un ouvrage solide et particulièrement bien adapté aux situations professionnelles du monde chercheur qui insiste avoir « sous la main » un instrument lexicographique toujours si nécessaire.

Bien sûr que dans la lexicographie française il y en a des sources lexicographiques du domaine qui sont trop académiques et devenues rares. Il suffit d’y citer des noms de J. Marouzeau, H. Morier, G. Molinié, P. Guiraud, M. Riffaterre, etc.

Dans le cas du Dictionnaire de M. Manoli nous avons une source qui permet de nous informer avant tout, mais aussi d’approfondir nos connaissances de la communication poétique. Le lecteur y trouvera des meilleures recettes, formules et exemples ayant un contenu linguistique indispensable pour affronter les situations quotidiennes vécues dans le processus de l’exploitation textuelle.

Le présent ouvrage, par le nombre des termes traités, par l’ampleur de la définition lexicographique de chaque terme, est le reflet de l’expérience acquise par l’auteur en matière d’enseignement de la stylistique, de la poétique et de la littérature française.

L’auteur est un enseignant qui fait son métier à la faculté des Langues Etrangères et Sciences de la Communication à l’Université Libre Internationale de Chişinău (ULIM). Il est un vrai francophile et francophone. Son ouvrage apporte incontestablement une aide efficace aux enseignants et aux étudiants.

Que l’auteur en soit chaleureusement remercié!

Elena Prus, docteur d’Etat, professeur universitaire

Directeur de l’Institut de Recherches Philologiques et Interculturelles, ULIM

CUVÂNT ÎNAINTE

În calitatea mea de profesor universitar cu un stagiu de mai bine de patruzeci de ani, am ferma convingere că un filolog, fie de limbi şi literaturi străine, fie de la filologie română, are nevoie de un Dicţionar de termeni stilistici şi poetici. Această necesitate o resimte, de asemenea, şi elevul din clasele superioare ale liceului, şcolii normale, gimnaziului. Ne mai gândim şi la profesorul de la şcoală, liceu, căci nici el nu are la îndemână un instrument lexicografic care l-ar ajuta să pătrundă mai bine şi mai rapid în urzeala esenţială a textului, în morfologia şi sintaxa imaginarului. Acest dicţionar de termeni stilistici şi poetici se vrea a fi anume un asemenea instrument util.

Domeniile stilisticii, poeticii, literaturii sunt foarte largi şi fiecare din diviziunile şi subdiviziunile acestora nu pot fi pătrunse, nu pot fi decodate fără cunoaşterea unui masiv de termeni de specialitate. Mulţi din aceşti termeni fac parte concomitent din mai multe compartimente: retorică, teorie literară, semiotică literară, sociologie a literaturii, teorie a comunicării etc. Am găsit de cuviinţă să-i înregistrăm şi să-i definim ca atare pe cei mai larg răspândiţi.

În lexicografía franceză de până acum există câteva surse „canonice” cu caracter strict academic, cum ar fi lucrarea lui Henri Morier Dictionnaire de rhétorique et de stylistique (-Paris, 1961 ; ed. a IV-a, 1989); Georges Molinié Dictionnaire de rhétorique (-Paris, 1992); Michèle Aquien Dictionnaire de poétique (-Paris, 1992 ) etc. Dorim să punem la dispoziţia profesorului, studentului, elevului o sursă accesibilă şi palpabilă din toate punctele de vedere.

Termenii incluşi în acest dicţionar (peste 1100) dispun de o structură unică, indiferent de valoarea, de importanţa mai veche ori mai nouă, de frecvenţa lor în utilizare. După cuvântul-titlu se specifică, de regulă, genul termenului, etimologia, uneori se indică mai multe versiuni ale etimologiei, care au rolul de a elucida „istoria de veacuri" a termenului; la unii termeni se indică transcrierea, acolo unde ea este strict necesară; urmează definiţia propriu-zisă cu ilustrări din operele autorilor francezi, români, ruşi de anvergură. De multe ori este stipulat sinonimul (sinonimele) termenului, iar uneori și antonimul. Şirul sinonimic este dat descrescendo, adică primul sinonim este cel mai apropriat echivalent, apoi urmează celelalte sinonime.

O bibliografie generală, dată pe compartimente, indică lucrările cele mai cunoscute de informare din lexicografia franceză, română, rusă, care au servit drept suport metodologic la elabolarea prezentului dicţionar.

Sunt deplin conştient de faptul că Dicţionarul de termeni stilistici şi poetici presupune o perfecţionare continuă. Este imposibil ca Dicţionarul să nu înregistreze lacune, omisiuni, inadvertenţe, deşi mi le-aş dori cât mai puţin posibile cu putinţă. În vederea valorificării permanente a acestui instrumentar, implicit a modernizării lui, aştept cu bucurie opiniile, observaţiile, sugestiile, de care voi ţine neapărat cont. Adresa noastră: mun. Chişinău, str. Vlaicu Pîrcălab nr. 52, tel. (022)21-24-03 cab.228, ori la adresa de email: inst_cult2006@yahoo.fr.
Abréviations employées dans le dictionnaire


adj. – adjectif

adv. – adverbe

all. – allemand

allus. – allusion

amér. – américain

anc. – ancien

angl. – anglais

ant. – antonyme

arg. – argot, argotique

bas lat. – bas latin

cf. – confer – comparer

class. – classique

d’apr. – d’après

dial. – dialecte, dialectal

d’o. – d’origine

ecclés. – ecclésiastique

éd. – édition

ellipt. – elliptiquement

esp. – espagnol

ex. – exemple

ext. – extension

f. – féminin

fam. – familier

fr. – français

germ. – germanique

gr. – grec

hom. – homonyme

ibid. – ibidem

id. – idem

intr. – intransitif

irland. – irlandais

ital. – italien

jap. – japonais

lat. – latin

lat. imp. – latin impérial

loc. adv. – locution adverbiale

m. – masculin

médiév. – médiéval

méridion. – méridional

n. – nom


néerl. – néerlandais

néol. – néologisme

norm. – normand,-e

norv. – norvégien

o. – origine

obsc. – obscure

par ext. – par extension

part. passé – participe passé

pej. – péjoratif

pop. – populaire

port. – portugais

qn – quelqu’un

rac. – racine

rad. – radical

roum. – roumain

scand. – scandinave

sl. – slave

superl. – superlatif

syn. – synonyme

trad. – traduit

tr. – transitif

v. – verbe

v. intr. – verbe intransitif

vulg. – vulgaire
-A-
C'est une langue bien difficile que le

français. A peine écrit-on depuis quarante-cinq

ans qu'on commence à s'en apercevoir.

Sidonie Gabrielle Colette


Abondance n. f. Du lat. abundantia, de unda : « flot ».

Richesse d'expression, d'élocution. L'abondance est un caractère du style. Par rapport à l'idée d'une hiérarchie de styles, l'abondance est une composante du style élevé, voire sublime. L'abondance présuppose l'emploi d'un grand nombre d'éléments verbaux: mots, tournures, phrases, éléments descriptifs de toutes sortes dans un cadre textuel assez large. L'abondance s'oppose à la sécheresse (voir sous ce mot).

Synonymes : amplification, paraphrase, figure d'ornement, conglobation.

Antonymes : sécheresse, pauvreté stylistique.Abréviation n. f. Du bas lat. abbreviatio : « abrégement ».

1. Retranchement de lettres dans un mot, de mots dans une phrase pour écrire plus vite ou prendre moins de place. Abréviations de vieux en vx, de kilomètre en km, de c’est-à-dire en c.-à.-d. sont déjà connues dans la langue.

2. Mot abrégé dans un poème pour obtenir un effet de symétrie, de mesure, de renforcement.

Voir sous apocope et aphérèse.Abstyle n. m. Du préfixe ab- qui marque « l'absence », « la carence », et « style ».

Terme inventé par Jacques Audiberti pour désigner l'absence totale de style. Par ex. :Son style c'est l'abstyle, gris avec précision comme une rêverie algébrique. (J. Audiberti).

J.-K. Huysmans emploie déjà atechnie qui est un doublet grec du latinisme « inart » : défaut d'art.

Voir sous atechnie.

Absurde n. m. et adj. Du lat. absurdus : « discordant », de surdus : « sourd ».

Incohérent, irrationnel, contraire à la raison. La littérature de l’absurde n’explique pas les choses, elle les décrit. L’Etranger de Camus décrit la nudité de l’homme en face de l’absurde. Camus, Sartre, Beckett, Ionesco ont fait de l’absurde un trait essentiel de la condition humaine. Certes, l’absurde n’est ni dans l’homme ni dans le monde, si on les prend à part ; mais comme c’est un caractère essentiel de l’homme que « d’être – dans – le – monde », l’absurde ... ne fait qu’un avec la condition humaine » (J.-P. Sartre, Situations, I).

La littérature de l’absurde dans laquelle peuvent coexister des oeuvres diverses, est une expression directe de l’incapacité de comprendre le monde, d’accepter les lois fondamentales de l’existence humaine.

Les oeuvres les plus connues de la littérature de l’absurde : J.-P. Sartre (1905-1980) : La Nausée ; Le Mur.  1. Camus (1913-1960) : Le Mythe de Sisyphe ; L’Etranger.

S. Beckett (1906-1989) : En attendant Godot ; Fin de partie.

E. Ionesco (1912-1993) La Cantatrice chauve ; La Leçon ; Les Chaises ; Tueur sans gages ; Le Roi se meurt ; Rhinocéros.

Dans le plan historique la littérature de l’absurde a ses racines dans le baroque et dans le grotesque de Rabelais.

Accent n. m. Du lat. accentus.

1. Augmentation d’intensité de la voix sur un son, dans la parole (accent d’intensité).

2. Signe graphique qui note un accent (langues anciennes ; espagnol ; russe ; etc.).

En français c’est un signe qui, placé sur une voyelle, la définit. E accent aigu (é : fermé) ; grave (è : ouvert) ; circonflexe (ê : ouvert ; à l’origine plus long).

3. Dans la stylistique et dans la poétique les accents ont un rôle expressif.

4. Sens figuré : caractère personnel du style (manière stylistique). On dit : mettre l’accent sur (insister, mettre en relief, attirer l’attention sur).

5. Ensemble de caractères phonétiques distinctifs d’une communauté linguistique considérés comme un écart par rapport à la norme (dans une langue donnée) ; l’accent roumain en français ; l’accent italien en français.

Le français est une langue dans laquelle l’accent n’occupe pas une place déterminante : il n’a guère qu’une fonction de démarcation entre deux groupes syntaxiques majeurs (groupe nominal, groupe verbal, groupe adjectif, groupe prépositionnel...) qui déterminent ce que J.-C. Milner et F. Regnault (Dire le vers. Paris : Le Seuil, 1987) appellent mot phonologique. Celui-ci peut être formé de plusieurs mots lexicaux, mais pas toujours. Ainsi dans le vers de Nerval (Les Chimères) :Crains, dans le mur aveugle, un regard qui t’épie... le mot Crains à lui seul forme un mot phonologique, tandis que « dans le mur aveugle » est un mot phonologique composé de plusieurs mots rassemblés en groupe prépositionnel (Aquien Michèle. La Versification appliquée aux textes, p. 46)

Accent affectif. Voir sous le nom affectif.

  1. Accent expressif n. m. Du lat. accentus.

Accent qui, dans la langue expressive, traduit l’intensité du sentiment. Il frappe les mots-valeur, mais n’intervient pas lorsque ces mêmes mots sont présentés par la raison (Morier, p.2).

  1. Accent expressif n. m. Du lat. accentus.

Quand nous avons à protester violemment contre une concession qu’on nous demande : nous accentuerons le mot sur sa syllabe seconde :

Non, ce que vous me demandez est impossible !

Cette fois il s’agit d’un accent expressif, pathétique, affectif.

Mais voici que le mécanisme de cette accentuation va se compliquer. A impossible substituons dans la même phrase un synonyme approximatif, par exemple scandaleux :

Ce que vous me demandez c’est irréel ; c’est scandaleux !

L’accent frappe cette fois l’initiale.

C’est l’effet que souligne Voltaire quand il écrit à Clairon : « En prononçant le vers :

La nature en tout temps est funeste en ces lieux,

vous avez mis l’accent sur fu..., aussi a-t-on applaudi. »

Quelle que soit l’explication qu’on adopte pour ce phénomène (plusieurs ont été proposées), il est certain que nous avons l’impression d’un accent initial quand le mot commence par une consonne : formidable, sastreux, stupide, lamentable, merveilleux, monstrueux, ridicule..., et d’un accent second quand le mot commence par une voyelle : insensé, accablé, amé, affreux, extrême, effaré, atroce.

Ainsi, dans un même vers :

L’ombre était nuptiale, auguste, solennelle. (V. Hugo)

(apud J. Marouzeau, Précis de stylistique française, p. 60).

Accent oratoire n. m. De accent ; du lat. accentus.

L’accent dit oratoire affecte le premier élément du mot plein ; la première consonne pour l’accent affectif, la première syllabe pour une accentuation didactique. Dans l’exclamation : « Tout est sensible ! » l’accent tonique se porte sur la syllabe en [i] de sens-i- ble, mais on peut considérer qu’il y a un accent oratoire sur Tout, et donc on accentuera éventuellement ainsi : « Tout est sensibl(e) ! »

Voir sous accent expressif.

Accentuation n. f. Du lat. accentuatio.

La manière d’accentuer.

Le fait ou la manière de prononcer avec force ou expression.

Accentué,-ée part. passé.

Qui porte un accent, des accents.

Sens figuré : marqué.

Antonyme : (accent) atone.Accident (~ phonétique) n. m. De accident ; du lat. accidens, de accidere : « survenir ».

En stylistique c’est un changement phonétique dans le cadre d’un mot plein qui est accidentel et n’a point un caractère régulier.

Les causes de l’accident phonétique sont nombreuses : le personnage littéraire est peu cultivé ; la tendance de simplifier la prononciation normative, l’économie linguistique, etc.

Les types les plus employés de l’accident phonétique sont l’aphérèse, l’apocope, l’épinthèse, l’haplologie, la métathèse, la prothèse, etc. Voir sous ces mots.

A consulter : Angela Bidu-Vrănceanu, Dicționar de științe ale limbii, p. 16.

Acculturation n. f. Mot angl. ; de culture.


  1. Processus par lequel un écrivain, un homme de lettres assimile tout ou une partie des valeurs linguistiques, culturelles d’un autre peuple ou d’un groupe humain.

  2. Adaptation d’un écrivain, un philosophe, un poète à une culture étrangère avec laquelle il est en contact. C’est le cas de Cioran, Ionesco, Eliade, Brâncuşi et beaucoup d’autres.

Antonyme : déculturation. Voir sous ce mot.

Accumulation n. f. Du lat accumulare: « amasser, amonceler, empiler, entasser ».

Figure stylistique qui consiste à mettre ensemble en grand nombre des éléments descriptifs pour approfondir la pensée en l'enrichissant. L'accumulation est un procédé indispensable dans la prose des écrivains romantiques. V. Hugo, R. de Chateaubriand, A. de Musset, G. Sand en usent largement.Le voilà dans le sable jusqu'au ventre ; le sable atteint la poitrine; il n’est plus qu'un buste. Il élève les mains, jette des gémissements furieux, crispe ses ongles sur la grève, veut se retenir à cette cendre, s'appuie sur les coudes pour s'arracher de cette gaine molle, sanglotte frénétiquement; le sable monte... Le sable atteint les épaules, le sable atteint le cou; la face seule est visible maintenant. La bouche crie, le sable l'emplit; silence. Les yeux regardent encore, le sable les ferme; nuit. Puis le front décroit, un peu de chevelure frissone au-dessus du sable; une main sort, troue la surface de la grève, remue et s'agite et disparaît. Sinistre effacement d'un homme.

V. Hugo

Synonymes : amplification, conglobation, gradation, hypotypose.

Acmé n. f. Du gr. akmê: « au plus haut ».

Le plus haut point dans la courbe mélodique d'une phrase. L'acmé correspond au changement de l'orientation mélodique dans le cadre de la phrase.

Dans cet exemple de La Bruyère : Il est souvent plus utile de quitter les grands que de s'en plaindre, on admettra aisément que l'acmé se situe au mot grands, l'intonation redescendant après. L'acmé est donc sur un mot, un groupe syllabique, ou entre deux masses sonores... L’analyse de la cadence permet de mesurer les effets correspondants. (Georges Molinié, Dictionnaire de rhétorique, p. 35)*.

Synonymes : cadence, apodose (voir sous ces mots).Acronyme n. m. Du gr. acros : « extrême » ; numos : « nom ».

En stylistique toute abréviation qui s'emploie et qui se prononce comme un mot ordinaire. S.M.I.C. – smik, un adhérant à la C.G.T. - est un cégétiste; T.S.F. - un téhéseffe (inventé par G. Duhamel).

Dans l'acronyme on prononce les lettres, alors que dans le sigle proprement dit on prononce les noms des lettres; l'acronyme devient ainsi un morphème unique servant de base à la dérivation.

___________________

*On utilise plus loin dans le dictionnaire seul le nom de l’auteur G. Molinié et le nombre de la page citée.
L'acronyme est largement employé dans la prose et moins dans la poésie du XXe siècle. Par ex. :

Mon cher, dit Cidrolin, c'est vous que ça regarde. Remarquez qu'il n'y a pas que l'achélème, il y a le pavillon de banlieue, le petit quatrième sans ascenseur, la roulotte immobile et j'en passe.

R. Queneau


H.L.M. - Habitation à loyer modéré. Prononcez : a s l ε m..

Acrostiche adj. ou n. m. Du gr. acros: « extrême, pointu » ; stichos : « vers ».

Poésie composée de telle sorte qu'en lisant dans le sens vertical la première lettre de chaque vers, on trouve le mot-clé pris pour sujet. Voici un acrostiche adressé à Louis XIV par un poète qui avait plus d'esprit que d'argent :Louis est un héros sans peur et sans reproche;

On désire le voir aussitôt qu’on l'approche.

Un sentiment d'amour enflamme tous les coeurs;

Il ne trouve chez nous que des adorateurs.

Son image est partout, excepté dans ma poche.

Dans les Poèmes inédits de G. Apollinaire on trouve une pièce, composée en acrostiche, et adressée à une femme Emélie :Etre le beau rêveur qui file à tes pieds blancs

Mon aimée, enivré par tes regards troublants

Est mon seul doux souhait ce jour de printemps tiède.

L'Iris, catalogué par le grand lacépède

Intente à mon coeur tendre un long procès d'amour

Et de vos cheveux blonds je suis le troubadour.

G. Apollinaire

Les acrostiches sont d’habitude dédiés aux personnalités marquantes de la vie littéraire, historique, culturelle. Voici un consacré à Victor Hugo :
Vénérable océan littéraire,

Idole du peuple, exilé tonitruant,

Chantre sublime de la poésie nouvelle,

Témoin et orateur de la révolution,

Odes, épopées et romans pour unique régiment.

Romancier de l’histoire, républicain renommé,

Héros mythique, phare de l’opposition,

Universel poète engagé, ami des opprimés,

Guidant vers la lumière de la liberté ;

Oeuvrant éternellement contre l’oppression.
L'acrostiche se propose plutôt à la perception visuelle. Il n'est pas perceptible pour l'ouïe. Dans la poésie française des XIXe-XXe ss. l'acrostiche est rarement employé.

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   53


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət