Ana səhifə

Institutul de ştiinţe politice şi relaţii internaţionale al academiei române raport de autoevaluare (2010 – 2012)


Yüklə 0.83 Mb.
səhifə2/8
tarix26.06.2016
ölçüsü0.83 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8


7. Capacitatea de a pregăti superior tineri cercetători (prin doctorat, post-doctorat) (10%)


Nr.

crt.Criteriul


n

Punctaj unitar

Punctajul acordat

1.

Institutul /centrul are dreptul de a organiza doctorate
20
2.

Un conducător de doctorat care lucrează în Institut/centru

3

20

60


3.

Un coordonator post-doctorat sau un expert pentru studii postdoctorale care lucrează în Institut/centru

6


20


120


4.

Un doctorand care lucrează în Institut/centru

4

10

40


5.

Un bursier post-doctorat care lucrează în Institut/centru

8

10

80


6.

Un cercetător angajat în Institut/centru care a susţinut teza de doctorat în intervalul supus evaluării

3


10


30

Punctaj total pentru capacitatea de a pregăti superior tineri cercetători
3308. Prestigiul ştiinţific (pentru toată perioada de activitate) (20%)


Nr.

crt.Criteriul


n

Punctaj unitar

Punctajul acordat

31.

Doctori în ştiinţe care lucrează în Institut / centrul de cercetare

21

10

210

35.

Un cercetător din Institut/centru membru în comitetele de redacţie ale unor reviste de specialitate internaţionale20
36.

Un cercetător din Institut/centru membru în comitetele de redacţie ale unor reviste de specialitate ale Academiei Române sau ale unor reviste din ţară recunoscute în domeniul de specialitate

23


20

460

37.

Un cercetător din Institut/centru membru al Academiei Române
50
38.

Un cercetător din Institut/centru deţinător ai titlului doctor honoris causa20Un cercetător din Institut/centru membru de onoare al unei societăţi ştiinţifice naţionale/internaţionale
20
39.

Un cercetător din Institut/centru membru în conducerea unor organizaţii internaţionale de specialitate20
40.

Un cercetător din Institut/centru membru ai unor organisme sau asociaţii de specialitate din străinătate

8


20

160

41.

Un cercetător din Institut/centru membru în conducerea unor organizaţii sau asociaţii naţionale de specialitate10
42.

Un premiu ale Academiei Române
30
43.

Un premiu (distincţie) al unei societăţi ştiinţifice internaţionale obţinut printr-un proces de selecţie40

44.

Un premiu (distincţie) al unei societăţi ştiinţifice naţionale obţinut printr-un proces de selecţie

2

10

20
Punctaj total pentru prestigiul ştiinţific

850Punctaj total pentru performanţa ştiinţifică, pentru capacitatea de a atrage fonduri de cercetare, pentru capacitatea de a pregăti superior tineri cercetători şi pentru prestigiu ştiinţific

4850Punctajul acordat la fiecare grup de criterii trebuie corelat cu ponderea stabilită:

 • performanţa în cercetarea ştiinţifică – 40%

 • capacitatea de a atrage fonduri – 20%

 • capacitatea de a dezvolta servicii, tehnologii, produse – 10%

 • capacitatea de a pregăti tineri – 10%

 • prestigiul ştiinţific – 20%

Punctaj total acordat:

 • se referă la o perioadă strict determinată;

 • se raportează la numărul de cercetători atestaţi.

La punctajul de mai sus se poate adăuga:

 • aprecierea globală a activităţii Institutului/ centrului de către Secţia de specialitate;

 • punctajul suplimentar (reprezentând cel mult 15% din valoarea punctajului total obţinut) acordat de comisia de evaluare, după criterii unitare stabilite la nivelul Academiei Române pentru rezultate de excepţie consemnate în rapoartele de autoevaluare şi cu o justificare / argumentare scrisă.


CALCUL PUNCTAJ ISPRI AR (2010-2012):

Punctaj total: 4850

Pentru performanţă în cercetarea ştiinţifică: 3563

Pentru capacitatea de a atrage fonduri de cercetare: 77

Pentru capacitatea de a dezvolta servicii, tehnologii, produse: 30

Pentru capacitatea de a pregăti superior tineri cercetători: 330

Punctaj total pentru prestigiul ştiinţific: 850

Punctaj total pentru 2010-2012: 4850: 21 cercetători atestaţi = 230, 95 : 3 ani = 76, 98

DIRECTOR,

Prof. univ. dr. Dan DungaciuINSTITUTUL DE ŞTIINŢE POLITICE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE AL ACADEMIEI ROMÂNE

CRITERII DE EVALUARE ÎN DOMENIUL ŞTIINŢELOR SOCIO-UMANE (2010 – 2012)

Criterii de performanţă în cercetarea ştiinţifică:

5. Gestionarea şi conservarea unui fond cultural şi/sau ştiinţific de interes naţional şi/sau internaţional: 1
ISPRI AR are în dotare o Bibliotecă bogată care conţine 300 000 de titluri (aproximativ 1 000 000 de volume) în domeniul ştiinţelor socio-umane şi politice.

8. O carte de specialitate apărută într-o editură consacrată din străinătate (carte de autor, ediţie critică de tip academic, ediţie critică a unui text inedit cu probleme de interpretare a grafiei, o traducere din limbi clasice): 3


 1. Dan Dungaciu, BASARABIA E ROMÂNIA? DILEME IDENTITARE ŞI (GEO)POLITICE ÎN R. MOLDOVA, Chişinău, Editura Cartier, 2011, 456 p.

 2. Ion Bulei, O ROMANICOS KOSMOS TO 1900, traducere de Ciprian Lucretius Suciu, Editura Ekloseis Melpomeni Dioti, 2011, 618 p. Volumul a fost publicat cu sprijinul financiar al Institutului Cultural Român, în cadrul Programului de finanţare a editorilor străini pentru traducerea autorilor români

 3. Ion Bulei, ROMÂNII ÎN SECOLELE AL XIX-LEA ŞI AL XX-LEA: EUROPENIZAREA, Chişinău, Editura Litera, 2011, 320 p., ISBN: 978-973-675-853-9


11. O monografie apărută în Editura Academiei Române sau într-o editură consacrată din ţară: 1
1. Gabriela Tănăsescu, Spinoza - libertate şi raţiune. Libertatem Philosophandi, Bucureşti, Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, 2010, 233 p., ISBN 978-973-7745-53-8

12. O carte de specialitate apărută în Editura Academiei Române sau într-o editură consacrată din ţară (carte de autor, ediţie critică de tip academic, ediţie critică a unui text inedit cu probleme de interpretare a grafiei, o traducere din limbi clasice): 21


 1. Dan Dungaciu, Elemente pentru o teorie a naţiunii şi a naţionalismului, Bucureşti, Editura ISPRI, 2012 (în curs de apariţie)

 2. Constantin Nica, Sisteme de partide contemporane, vol. III, Dinamica sistemelor de partide din ţări latino-americane şi afro-asiatice, Bucureşti, Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, 2012; ISBN (general) 978-973-7745-56-9

 3. Constantin Nica, Sisteme de partide contemporane, vol. II, Dinamica sistemelor de partide din Occident, Bucureşti, Editura ISPRI, 2011; ISBN (general) 978-973-7745-56-9; ISBN (volum) 978-973-7745-69-9

 4. Constantin Nica, Sisteme de partide contemporane, vol. I, Perspective teoretice asupra partidelor moderne, Bucureşti, Editura ISPRI, 2010; ISBN (general) 978-973-7745-56-9; ISBN (volum) 978-973-7745-57-6

 5. Aristide Cioabă, Statul social. Teorie, provocări, reconstrucţie, ediţia a II-a revăzută şi dezvoltată, Bucureşti, Editura ISPRI, 2011, 314 p., ISBN: 978-973-7745-67-5

 6. Stelian Neagoe, Elita Politică şi Serviciile Secrete, Bucureşti, Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale, 2011, ISBN: 978-973-7745-50-7, 202 p.

 7. Stelian Neagoe, Politică şi destin: Constantin Argetoianu, Bucureşti, Editura Machiavelli, 2012

 8. Stelian Neagoe, Istoria Guvernelor României, Bucureşti, Editura Machiavelli, 2012

 9. Stelian Neagoe, „Octavian Goga, Unirea tuturor Românilor”, Bucureşti, Editura Machiavelli, 2010

 10. Stelian Neagoe, „C. Argetioanu, Memorii, vol. I-V, Bucureşti, Editura Machiavelli, 2010

 11. Stelian Neagoe, „Alexandru Marghiloman, Discursuri parlamentare”, vol. II, Bucureşti, Editura Machiavelli, 2012

 12. Stelian Neagoe, „Dan Geblescu, Chestiunea Basarabiei şi româno-sovietice”. 1918-1934”, Bucureşti, Editura Machiavelli, 2012

 13. Ion Goian, Revoluţia conservatoare europeană, Bucureşti, Editura ISPRI, 2012 (în curs de apariţie)

 14. Ion Bulei, Un război în cenuşa imperiilor, Editura Cadmos, Bucureşti, 2010, 316 p., ISBN 978-606-92162-3-1

 15. Lorena Stuparu, Filozofia chiriaşului grăbit - studii şi eseuri, Craiova, Editura Aius, 2011, 158 pp., ISBN 978-606-562-073-5

 16. Henrieta Anişoara Şerban, Ideologiile reformatoare, Bucureşti, Editura ISPRI, 2010, 186 p., ISBN 978-973-7745-49-1

 17. Viorella Manolache, Curente alternative ale prefixului post – evaluări filosofico-politice, Editura TechnoMedia, Sibiu, 2010, ISBN 978-606-8030-65-4, 233 p.

 18. Viorella Manolache, Dinamica modelului european asupra localismului creator în epoca “modernismului ofensiv” (prima jumătate a secolului XX), Editura TechnoMedia, Sibiu, 2011, ISBN 978-606-8030-95-1, 174 p.

 19. Viorella Manolache, Homo Posthistoricus - Profil filosofico-politic, Editura Astra Museum, editată Techno Media, Sibiu, 2012, ISBN 978-973-8993-61-7 978-606-616-048-3, 272 p.

 20. Enache Tuşa, Imaginar politic şi identităţi colective în Dobrogea, Editura ISPRI, București, 2011, 520 p.

 21. Ruxandra Iordache, Relaţiile internaţionale şi Academia Română, Bucureşti, Editura ISPRI, 2012 (în curs de apariţie)


13. O carte de referinţă (colectivă) apărută în Editura Academiei Române sau într-o editură consacrată din ţară (dicţionar, lexicon, enciclopedie, atlas, volum de izvoare, instrument de lucru): 14


 1. UNIUNEA EUROPEANĂ DUPĂ TRATATUL DE LA LISABONA, coordonatori: Dan Dungaciu, Cristina Vohn, Bucureşti, Editura ISPRI, 2012, 316 p., ISBN 978-973-7745-73-6

 2. NATO POST-LISABONA ŞI PROVOCĂRILE REGIONALE, coordonatori: Dan Dungaciu, Sanda Cincă, Editura ISPRI, Bucureşti, 2011, 304 p., ISBN 978-973-7745-64-4

 3. RELAŢIILE INTERNAŢIONALE REFLECTATE ÎN DEZBATERILE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI. SENATUL 1864-2010, coordonator: Stelian Neagoe, Bucureşti, Editura ISPRI, 2011, 536 p., ISBN 978-973-7745-62-0

 4. RELAŢIILE INTERNAŢIONALE REFLECTATE ÎN DEZBATERILE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI (1862-2010), vol. I Adunarea Deputaţilor, coordonator: Stelian Neagoe, Bucureşti, Editura ISPRI, 2010, 598 p., ISBN 978-973-7745-55-2

 5. LIBERALISMUL OCCIDENTAL AL SECOLULUI XX, coordonator: Gabriela Tănăsescu, Bucureşti, Editura ISPRI, 2011, 270 p., ISBN 978-973-7745-61-3;

 6. CONSERVATORISMUL, ISTORIE ŞI ACTUALITATE, coordonator: Ion Bulei, autori: Ion Bulei, Gabriela Tănăsescu, Lorena Păvălan Stuparu, Bucureşti, Editura Tritonic, 2010, 208 p, ISBN 978-973-733-409-1.

 7. ISTORIE ILUSTRATĂ A DIPLOMAŢIEI ROMÂNEŞTI, 1862-1947, Rudolf Dinu, Dinu C. Giurescu şi Laurenţiu Constantiniu, Bucureşti, Monitorul Oficial R. A., 2011, 343 p.

 8. ROMANIAN DIPLOMACY – AN ILLUSTRATED HISTORY, 1862-1947, Rudolf Dinu, Dinu C. Giurescu şi Laurenţiu Constantiniu, Bucharest, Monitorul Oficial R. A., 2010, 343 p.

 9. DOCUMENTE DIPLOMATICE ROMÂNE, seria I, vol. 12 (1884-85), editat de Rudolf Dinu (coord.), Alin Ciupală, Antal Lukacs, Râmnicu Vâlcea, Ed. Conphys Press, 2010: CCXCVIII+957

 10. CARTOGRAFIEREA MARGINALITĂŢII, Henrieta Anişoara Şerban, Viorella Manolache, Bucureşti, Editura ISPRI, 2010, 220 p., ISBN 978-973-7745-48-4

 11. DINCOLO DE PROPAGANDĂ: UN INSTRUMENTAR ISTORICO-POLITIC AL FILMULUI ROMÂNESC, coord. Viorella Manolache, editori: Henrieta Anişoara Şerban, Răzvan Pantelimon, Sibiu, Editura Tehno Media (acreditată CNCSIS), 2011, 316 p., ISBN 978-606-8030-99-9

 12. Dan Dungaciu, Darie Cristea, DOCTRINE, STRATEGII, POLITICI: DE LA DISCURSUL GEOPOLITIC LA OPERAŢIONALIZAREA SECURITĂŢII NAŢIONALE, Bucureşti, Editura ISPRI, 2012 (în curs de apariţie)

 13. Dan Dungaciu (coordonator), MODERNITĂŢI ALTERNATIVE ÎN ROMÂNIA. CAZUL INTERBELIC, Bucureşti, Editura ISPRI, 2012 (în curs de apariţie)

 14. LA GLOBALISATION EN PERSPECTIVE: ELITES ET NORMES, Cristi Pantelimon, Antoine Heemeryck (coord.), Editura Niculescu, Bucureşti, 2012 (în curs de apariţie).


15. Un capitol dintr-o carte de specialitate apărută într-o editură consacrată din străinătate: 5 1. Dan Dungaciu, „7 April – More Orange Than the Orange Revolution”, în Twitter Revolution. Episode One: Moldova, Arc, Ştiinţa, Chişinău, pp. 121 -131

 2. Dan Dungaciu, „7 aprilie – mai oranj decât Revoluţia Oranj!”, în Revoluţia Twitter. Episodul întâi. Republica Moldova, Arc, Ştiinţa, Chişinău, pp. 124-129

 3. Răzvan Pantelimon, „La evolución del socialismo latino-americano después de 1989”, în Aldo Muñoz Armenta şi Darío Salinas (coord), Gobiernos de izquierda en América Latina, Universitatea Iberoamericana din Ciudad de México, Mexic, 2010

 4. Lorena Stuparu, „La vertu symbolique de l’idée de reconnaissance dans l’horizon ouvert par Paul Ricoeur”, în vol. col. Paul Ricoeur: Poetics and Religion, edited by J. Verheyden, T. L. Hettema, P. Vandecasteele, Uitgeverij Peeters, Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium, Leuven-Paris-Walpole, MA, 2011, pp. 295-313

 5. Lorena Stuparu, „Relativizarea exilului ca imposibilă întoarcere la Emil Cioran”, în vol. col. Exilul literar românesc – înainte şi după 1989, Editori: Jana Páleníková, Daniela Sitar-Tăut, Bratislava, Univerzita Komenského v Bratislave, 2011, pp. 168-185, ISBN 978-80-223-3009-116. Un capitol dintr-o carte de specialitate apărută în Editura Academiei Române sau într-o editură consacrată din ţară: 67


 1. Dan Dungaciu, „Introducere. Un tratat ajuns deja în faza «post»?”, în Uniunea Europeană după Tratatul de la Lisabona, coordonatori: Dan Dungaciu, Cristina Vohn, Bucureşti, Editura ISPRI, 2012, pp. 7-15

 2. Dan Dungaciu, „Cuvânt înainte”, în Dan Dungaciu, Sanda Cincă (coordonatori), NATO post-Lisabona şi provocările regionale, Bucureşti, Editura ISPRI, 2011, 306 p., ISBN: 978-973-7745-64-4, pp. 7-10

 3. Dan Dungaciu, „Dilema de securitate la frontiera euroatlantică – Republica Moldova: pro şi contra NATO”, în Dan Dungaciu, Sanda Cincă (coordonatori), NATO post-Lisabona şi provocările regionale, Bucureşti, Editura ISPRI, 2011, 306 p., ISBN: 978-973-7745-64-4, pp. 212-226

 4. Stelian Neagoe, „De la Senatul lui Cuza Vodă la proclamarea Regatului”, în Relaţiile internaţionale reflectate în dezbaterile Parlamentului României. 1862 – 2010, volumul II, Senatul, coordonator: Stelian Neagoe, Bucureşti, Editura ISPRI, 2011, ISBN: 978-973-7745-62-0, 536 p, pp. 7-120

 5. Cristian-Ion Popa, „Liberalismul neocontractualist”, în vol. col. Liberalismul occidental al secolului XX, coordonator: Gabriela Tănăsescu, Bucureşti, Editura ISPRI, 2011, ISBN: 978-973-7745-61-3, pp. 149-196

 6. Cristian-Ion Popa, „Populismul actual – forma soft a socialismului secular”, în volumul colectiv Uniunea Europeană după Tratatul de la Lisabona, coord. Dan Dungaciu, Cristina Arvatu Vohn, Bucureşti, Editura ISPRI, 2012, ISBN 978-973-7745-73-6, pp. 271-292

 7. Ion Goian, ”O posibilă postfaţă la o carte despre marginalitate”, în vol. Cartografierea marginalităţii, col. Filosofie politică contemporană, Editura ISPRI, Bucureşti, 2010, pp. 212 -223

 8. Ion Goian, ”Mircea Eliade, generaţia de la 1927 şi revoluţia uitată”, în vol. col. Strategii culturale antiliberale în România interbelică, Bucureşti, Editura ISPRI, 2012 (în curs de apariţie)

 9. Gabriela Tănăsescu, „Etica şi conceptul de metodă geometrică”, în vol. Studii de teoria categoriilor, vol. IV (coordonatori Alexandru Surdu, Sergiu Bălan), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012 (în curs de apariţie)

 10. Gabriela Tănăsescu, „Raţionalismul teologic. Hobbes şi Spinoza”, în vol. Studii de istorie a filosofiei universale, vol. XX (coordonatori: Claudiu Baciu, Sergiu Bălan, Ion Tănăsescu), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2012 (în curs de apariţie)

 11. Gabriela Tănăsescu, „Liberalismul neoclasic”, în vol. Liberalismul occidental al secolului XX (coordonator Gabriela Tănăsescu), Bucureşti, Editura ISPRI, 2011: 7-85; ISBN 978-973-7745-61-3

 12. Gabriela Tănăsescu, „Obiectivismul etic”, în vol. Liberalismul occidental al secolului XX (coordonator: Gabriela Tănăsescu), Bucureşti, Editura ISPRI, 2011: 228-239; ISBN 978-973-7745-61-3

 13. Gabriela Tănăsescu, „Conservatorismul anglo-american contemporan”, în vol. Conservatorismul, istorie şi actualitate (coordonator: Ion Bulei), Bucureşti, Editura Tritonic, 2010: 63-121; ISBN 978-973-733-409-1

 14. Gabriela Tănăsescu, „Spinoza - libertatem philosophandi”, în vol. Filosofie şi cultură: in honorem Alexandru Boboc - octoginta annis (coordonatori: Ana Bazac, Vasile Morar), Bucureşti, Editura Universităţii Bucureşti, 2010: 130-147; ISBN 978-973-737-764-7

 15. Lorena Stuparu, „Emil Cioran şi interiorizarea istoriei” în volumul Studii de istoria filosofiei universale, volumul XX, Editura Academiei Române, 2012 (în curs de apariţie).

 16. Lorena Stuparu, „Le bonnheur de l’homme révolté”, în vol. Albert Camus – un écrivain pour notre temps – Actes du colloque international de Craiova, 28-29 octobre 2010, Alain Vuillemin, Ioan Lascu, Valentina Rădulescu, Camelia Manolescu, Anda Rădulescu (éds.), Editura Universitaria, 2011, pp. 95-105, ISBN: 978-606-14-0156-7

 17. Lorena Stuparu, „Capitalismul absolut” în volumul Liberalismul occidental al secolului XX coordonator Gabriela Tănăsescu, Editura ISPRI, 2011, pp. 239-266, ISBN 978-973-7745-61-3

 18. Lorena Stuparu, „Filosofia conservatoare a istoriei” în volumul CONSERVATORISMUL. ISTORIE ŞI ACTUALITATE, coordonator: Ion Bulei, autori: Ion Bulei, Gabriela Tănăsescu, Lorena Păvălan Stuparu, Bucureşti, Editura Tritonic, 2010, pp. 121-188, ISBN 978-973-733-409-1

 19. Lorena Stuparu, “Certitudini şi fantasme ale locuirii” în volumul FILOSOFIE ŞI CULTURĂ (In Honorem ALEXANDRU BOBOC), coordonator: Ana Bazac, Editura Universităţii din Bucureşti, 2010, pp. 184-194, ISBN 978-973-737-764-7
1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət