Ana səhifə

Institutul de ştiinţe politice şi relaţii internaţionale al academiei române raport de autoevaluare (2010 – 2012)


Yüklə 0.83 Mb.
səhifə1/8
tarix26.06.2016
ölçüsü0.83 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8


INSTITUTUL DE ŞTIINŢE POLITICE ŞI RELAŢII INTERNAŢIONALE AL ACADEMIEI ROMÂNE
RAPORT DE AUTOEVALUARE (2010 – 2012) 1. Datele de autentificare ale Institutului / centrului de cercetare:

  1. Denumirea: Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale

  2. Statutul juridic: persoană juridică română de interes public, aflată în subordinea Academiei Române

  3. Actul de înfiinţare: Hotărârea Guvernului României nr. 55 din 19. 01. 1990

  4. Director general/Director: Prof. univ. dr. Dan Dungaciu

  5. Adresa: B-dul Iuliu Maniu, nr. 1-3, sector 6, Bucureşti

  6. Telefon, fax, pagina web, e-mail: telefon/fax: 021.3169661/62; www.ispri.ro; office@ispri.ro
 1. Domeniul de specialitate al Institutului / centrului de cercetare:

2.1. Conform clasificării UNESCO: 59. Ştiinţe politice

2.2. Conform clasificării CAEN: cod CAEN 7320
 1. Starea Institutului / centrului de cercetare:

  1. Misiunea ştiinţifică a Institutului / centrului de cercetare şi direţiile de cercetare definitorii. Rezultate de excelenţă în îndeplinirea obiectivelor ştiinţifice asumate (maximum 2.000 caractere):

Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale al Academiei Române (ISPRI AR) întreprinde cercetări fundamentale în următoarele domenii: ştiinţe politice (teorii politice moderne şi contemporane, istoria ideilor politice, filosofie politică); şi relaţii internaţionale (studiul proceselor de integrare euro-atlantică; problematica românilor de pretutindeni; regiunea Mării Negre; realizarea noii arhitecturi europene şi rolul NATO şi UE în cadrul sistemului de relaţii internaţionale ş.a.).

După cum indică şi titulatura sa, ISPRI AR are două Departamente de cercetare – Departamentul Ştiinţe Politice (cu două Laboratoare: Sisteme, Teorii şi Instituţii Politice şi Filosofie Politică); şi Departamentul Relaţii Internaţionale.Departamentul Relaţii Internaţionale are ca obiective generale de cercetare: teoria şi metodologia relaţiilor internaţionale; locul şi rolul organizaţiilor regionale şi internaţionale, guvernamentale şi neguvernamentale, de cooperare şi de dialog politic în lume; evoluţiile NATO şi UE ca procese complexe şi cuprinzătoare de integrare continentală; procesele globalizării şi impactul lor asupra statelor naţionale; problematica românilor din jurul României; evoluţiile (geo)politice în regiunea Mării Negre şi a Balcanilor de Vest; priorităţi ale politicii externe a României.

Laboratorul Sisteme, Teorii şi Instituţii Politice realizează cercetări sistematice asupra problematicii majore a ştiinţei politice actuale: sisteme/regimuri politice şi schimbări de regim; democraţia şi democratizarea; teorii, doctrine şi ideologii politice contemporane; instituţii şi organizaţii politice (partide, sisteme de partide/sisteme electorale, structuri ale societăţii civile ş.a.).

Laboratorul Filosofie Politică studiază ideile şi conceptele politice fundamentale, având ca obiective generale: definirea obiectului şi a metodelor disciplinelor care studiază fenomenul politic; studiul operelor fundamentale ale gândirii politice; explorarea noilor direcţii şi metode de cercetare a domeniului prezente în cele mai recente publicaţii de specialitate apărute în ţară şi în străinătate; reconceptualizarea unor momente esenţiale din istoria culturii şi civilizaţiei române, precum şi a unor evoluţii actuale în contextul participării României la schimbul european şi mondial de valori.


  1. Modul de valorificare a rezultatelor obţinute prin programul de cercetare şi gradul de recunoaştere a acestora (maximum 1.000 caractere):

Valorificarea rezultatelor obţinute din programele şi proiectele de cercetare se realizează în principal prin Editura ISPRI (cod CNCSIS: 322), prin pagina web a Institutului (www.ispri.ro) şi prin cele două reviste - Revista de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale (trimestrială) şi Romanian Review of Political Science and International Relations (semestrială în limbi străine) – disponibile în forma tipărită, precum şi on line la adresele http://revista.ispri.ro/ şi www.journal.ispri.ro

Editura ISPRI asigură apariţia regulată a revistelor, a volumelor colective şi individuale elaborate de cercetători în cadrul proiectelor aprobate, precum şi a unor lucrări valoroase ale unor colaboratori externi. În ultimii 3 ani, Editura ISPRI a publicat 17 volume individuale şi colective şi 18 numere ale Revistelor Institutului.  1. Situaţia financiară a Institutului / centrului de cercetare (2012):

- fondul de salarii: 1. 393. 625

- venituri proprii: 60.000

- datorii la bugetul de stat: 0


  1. Personalul de cercetare al Institutului / centrului de cercetare:

- număr total de posturi: 28, 5

- posturi ocupate cu personal ştiinţific atestat (CS-CSI): 21

- personal în curs de atestare: 5

- posturi vacante: 2, 5

3.5. Numărul total al personalului: 45, 5 1. Criterii de performanţă în cercetarea ştiinţifică (40%)
Nr.

crt.Criteriul


n1

Punctaj unitar

Punctajul acordat

1.

Participare la un program fundamental sau prioritar al Academiei Române şi realizarea integrală a sarcinilor asumate pentru perioada avută în vedere25

2.

Participare la un proiect de interes naţional şi / sau internaţional ce vizează conservarea patrimoniului cultural naţional


25

3.

Participare la un program naţional de cercetări arheologice
20
4.

Participare la o expoziţie internă şi / sau internaţională cu exponate de patrimoniu15
5.

Gestionarea şi conservarea unui fond cultural şi / sau ştiinţific de interes naţional şi / sau internaţional

1

20

20


6.

Un tratat apărut într-o editură consacrată din străinătate225

7.

O monografie apărută într-o editură consacrată din străinătate2


20
8.

O carte de specialitate apărută într-o editură consacrată din străinătate (carte de autor, ediţie critică de tip academic, ediţie critică a unui text inedit cu probleme de interpretare a grafiei, o traducere din limbi clasice)2

3


20


60


9.

O carte de referinţă (colectivă) apărută într-o editură consacrată din străinătate (dicţionar, lexicon, enciclopedie, atlas, volum de izvoare, instrument de lucru)2
20

10.

Un tratat apărut în Editura Academiei Române sau într-o editură consacrată din ţară1
20

11.

O monografie apărută în Editura Academiei Române sau într-o editură consacrată din ţară2

1


20

20


12.

O carte de specialitate apărută în Editura Academiei Române sau într-o editură consacrată din ţară (carte de autor, ediţie critică de tip academic, ediţie critică a unui text inedit cu probleme de interpretare a grafiei, o traducere din limbi clasice)2

21

20


420


13.

O carte de referinţă (colectivă) apărută în Editura Academiei Române sau într-o editură consacrată din ţară (dicţionar, lexicon, enciclopedie, atlas, volum de izvoare, instrument de lucru)2

14

20

280


14.

O traducere a unei cărţi de specialitate, apărută în Editura Academiei Române sau într-o editură consacrată din ţară, însoţită de un studiu introductiv de specialitate2


15

15.

Un capitol dintr-o carte de specialitate apărută într-o editură consacrată din străinătate

5

15

75


16.

Un capitol dintr-o carte de specialitate apărută în Editura Academiei Române sau într-o editură consacrată din ţară

67

10

670


17.

O comunicare prezentată la o reuniune ştiinţifică internaţională publicată integral într-un volum apărut la o editură din străinătate

8

10

80


18.

O comunicare prezentată la o reuniune ştiinţifică naţională publicată integral într-un volum apărut la Editura Academiei Române sau la o editură consacrată din ţară

17

10

170


19.

Un articol apărut într-o revistă de specialitate din străinătate (cotată ISI, Erih sau recunoscută în domeniul ştiinţelor umaniste)

3

10

30


20.

Un articol apărut într-o revistă de specialitate din ţară recunoscută în domeniul de specialitate (cotată B+ sau B) sau indexată într-o bază internaţională de date (BDI)

146

5

725


21.

O recenzie apărută într-o revistă de specialitate din străinătate (cotată ISI, Erih sau recunoscută în domeniul ştiinţelor umaniste)


5

22.

O recenzie apărută într-o revistă de specialitate din ţară recunoscută în domeniul de specialitate (cotată B+ sau B) sau indexată într-o bază internaţională de date (BDI)

44

3

132


23.

Un studiu ştiinţifice sau un raport de specialitate legat de programul de cercetare, publicat pe internet sau pe suport electronic


5

24.

O conferinţă invitată/plenară/keynote prezentată la o manifestare ştiinţifică internaţională

47

10

470

25.

O conferinţă invitată/plenară/keynote prezentată la o manifestare ştiinţifică naţională

54

5

270

26.

O comunicare orală prezentată la o manifestare ştiinţifică internaţională

3

5

15

27.

O comunicare orală prezentată la o manifestare ştiinţifică naţională

43

2

86

28.

Editarea de către Institut/ centrul de cercetare a unei reviste de specialitate

2


20

40

Punctaj total pentru performanţă în cercetarea ştiinţifică
3563


1 n = număr programe, tratate, cărţi, monografii, lucrări etc.

2 În cazul lucrărilor apărute în mai multe volume, punctajul unitar se multiplică în mod corespunzător.

Fiind avută în vedere evaluarea institutelor / centrelor de cercetare, nu a fost luată în considerare distincţia dintre lucrările colective şi cele individuale şi nici nu a fost făcută departajarea contribuţiei individuale a fiecărui cercetător la realizarea lucrărilor colective.

Lista editurilor consacrate din ţară şi din străinătate, precum şi lista revistelor recunoscute în domeniul umanist (altele decât cele validate prin clasificări CNCS) urmează a fi stabilită prin consens de către reprezentanţii institutelor / centrelor de cercetare de specialitate din cadrul Academiei Române. 1. Capacitatea de a atrage fonduri de cercetare (20%)
Nr. crt.

Criteriul
n

Punctaj

unitar

Punctaj acordat

1.

Un grant câştigat de către institut/centru de la organizaţii internaţionale

5000 - 10000 EUR
2

10


10001 - 50000 EUR
4

50001 - 200000 EUR
6

200001 - 1000000 EUR
8

peste 1000000 EUR

1

10

2.

Un grant câştigat de către institut/centru de la organisme naţionale

sub 10000 RON
1
10001 - 100000 RON
2

100001 - 500000 RON
3

peste 500000 RON
4

3.

Un contract extrabugetar obţinut de către institut/centru de la organizaţii internaţionale sau naţionale

sub 5000 RON
0,5

2

5001 - 10000 RON
1

10001 - 100000 RON

1

2

peste 100000 RON
3

4.

O manifestare ştiinţifică internaţională (congres, conferinţă, simpozion sau şcoală de vară) organizată de institut/centru

2

10

20

5.

O manifestare ştiinţifică naţională (congres, conferinţă, simpozion, şcoală de vară) organizată de institut/centru

9

5

45

Punctaj total pentru atragerea de fonduri de cercetare


776. Capacitatea de a dezvolta servicii, tehnologii, produse (10%)


Nr.

crt.Criteriul


n

Punctaj unitar

Punctajul acordat

1.

Elaborarea unui raport de specialitate solicitat de autorităţi competente ale Statului sau de o organizaţie nonguvernamentală


20

2.

Consultanţă în probleme de specialitate solicitate de instituţii oficiale, concretizată în rapoarte scrise
10
3.

Studii de impact şi servicii comandate de un beneficiar

3

10

30

Punctaj total pentru capacitatea de a dezvolta servicii, tehnologii, produse
30
  1   2   3   4   5   6   7   8


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət