Ana səhifə

Inson resurslarini boshqarish


Yüklə 3.33 Mb.
səhifə1/29
tarix26.06.2016
ölçüsü3.33 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIY VA O’RTA MAXSUS TA’LIMVAZIRLIGI

TOSHKENT MOLIYA INSTITUTIMOLIYAVIY MENEJMENT FAKULTETI

MENEJMENT VA MARKETING’’ KAFEDRASI

INSON RESURSLARINI BOSHQARISH”

fanidan o’quv-uslubiy majmua
Oliy ta’limning

Bilim sohalari: 300000 – “Ijtimoiy fanlar, iqtisod va huquq”

Ta’lim sohalari: 340000 – “Iqtisod va biznes”

Ta’lim yo’nalishlari: 5340200-“Menejment” bakalavriat

yo’nalishlari uchun

Tuzuvchi: k.o’q.N.Raxmatullaeva.

Toshkent-2012

TASDIQLANDI” “KELIShILDI”O’quv ishlari bo’yicha prorektor “Moliyaviy menejment”

------------------------------A.Karimov fakulteti dekani”

----------------------O.Astanaqulov.
INSON RESURSLARINI BOSHQARISH “

FANIDAN O’QUV USLUBIY KOMPLEKSNING MUNDARIJASI:

1.O’quv dasturi.................................................................................................

2.Ishchi dastur....................................................................................................

3.Talim texnologiyasi........................................................................................

4.Masalalar va mashqlar to’plami...................................................................

5.Testlar..............................................................................................................

6, Nazorat uchun savollar (j.n, o.n, ya.n).......................................................

7.Umumiy savollar ...........................................................................................

8.Tarqatma materiallar....................................................................................

9. Glossariy …...................................................................................................

10. Referat mavzulari…...................................................................................

11.Adabiyotlar ruyxati ….................................................................................

12. Tayanch konspekt........................................................................................

13. Ukuv materiallari (maruza matni).............................................................

14. Xorijiy manbalar .......................................................................................

15. Kurs ishlari mavzulari…………………...................................................

16. Annotatsiyalar…………………………........................................……….

17. Muallif xakida malumot……………….....................................………….

18. Foydali maslaxatlar…………………….................................................….

19. Normativ xujjatlar……………………......................................................

20. Baxolash mezonlari………………………....................................………..
Menejment va marketing”

kafedrasi mudiri prof.F. Nazarova
Menejment va marketing”

kafedrasi k.o’q. N.Raxmatullaeva
Muallifdan
Hurmatli bakalavr !

Qo‘lingizdagi o‘quv-uslubiy kompleks “INSON RESURSLARINI BOSHQARISH” fanidan ishlab chiqilgan bo‘lib,5340200 “Menejment“ ta’lim yo‘nalishidagi talabalar uchun mo‘ljallangan.Fan dasturi Davlat ta’lim standarti asosida tuzilgan bo‘lib,fanni o‘qitish yangi ta’lim texnologiyalari asosida amalga oshiriladi. Mazkur fan DTS vaToshkent moliya instituti o‘quv rejasiga muvofiq o‘qitiladi.

Tarkibiy jihatdan o‘quv uslubiy kompleks 20 qismdan iborat:bo’lib unda fan bo’yicha barcha zarur uslubiy materiallar berilgan.

O’quv kursining dolzarbligi maqsad va vazifalari DTSning talabalar fanni o‘zlashtirishga qo‘ygan talablari ,o‘quv soatlarining mavzular bo‘yicha taqsimlanishi tavsiya etilgan adabiyotlar ro‘yxati hamda yakuniy nazorat savollari berilgan.

Fan bo‘yicha reja topshiriqlar va har bir mashg‘ulotning o‘q’uv –uslubiy materiallari berilgan bo‘lib,jumladan ma’ruzaning vizual materiallari, o‘z-o‘zini nazorat savollari talabalarning mustaqil ishlashlari va o’z bilimlarini nazorat qilishlari uchun muhim.

Mustaqil ta’lim savollari ,keys -stadi va boshqalar talabalarning nazariy va amaliy kunikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega.


K.O’qituvchi N.Raxmatullaeva.

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI

OLIY VA O‘RTA MAXSUS TA’LIM VAZIRLIGI
TOSHKENT MOLIYA INSTITUTI


O‘quv-uslubiy boshqarma

tomonidan ro‘yhatga olindi №___

«_____» ______________ 2012 yil

Toshkent moliya instituti rektorining

2012 yil 20 iyundagi 149- sonli buyrug‘i bilan tasdiqlangan
«INSON RESURSLARINI BOSHQARISH»

FANI BO‘YIChA
ISHCHI O‘QUV DASTURI


Bilim sohasi:


300 000 – Ijtimoiy fanlar, iqtisod va huquq.

Ta’lim sohalari:

340 000 – Iqtisod va biznes.Ta’lim yo‘nalishlari:

5340200-“Menejment”, 5340400-Biznesni boshqarish, bakalavriat ta’lim yo‘nalishlari uchun.


Toshkent – 2012

Annotatsiya
Ishchi dastur inson resurslarini boshqarish fan sifatida shakllanishi va rivojlanish tarixi, fanning asosiy metodi, usullari va tamoyillari, korxonalarda tahlilni tashkil etish bosqichlari, jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi sharoitida mahsulotlar ishlab chiqarish va ularni sotishni ko‘paytirishning eng zarur omillari va imkoniyatlarini aniqlay olish, ishlab chiqarish samaradorligini inson resurslarini boshqarishning uslubiy asoslari, istiqbolli va tezkor tahlil usullarini turli tarmoqlar moliya-xo‘jalik faoliyatini tahlil etishda qo‘llash, iqtisodiy tahlilning turlari va ulardan foydalanishning nazariy xususiyatlari kabi masalalarni qamraydi.


Tuzuvchi:

N.Raxmatullaeva

TMI,“Menejment” kafedrasi kat.o‘qi-tuvchisi


Taqrizchilar:

.S.Gaipnazarov

TDIU,dotsenti, i.f.n

Kafedra yig‘ilishining 2012 yil ___________________dagi________ sonli bayonnomasi bilan muhokamadan o‘tgan va Institut Ilmiy uslubiy kengashida muhokama etishga tavsiya etilgan.Kafedra mudiri F.Nazarova

Fakultet ilmiy kengashining 2012 yil______________dagi ______sonli bayonnomasi bilan muhokamadan o‘tgan va institut Ilmiy-uslubiy kengashida muhokama etishga tavsiya etilgan.
Fakultet dekani O.Astanakulov

“Inson resurslarini boshqarish” fanining ishchi o‘quv dasturi Toshkent Moliya institutining Ilmiy uslubiy kengashida muhokama etilgan va nashrga tavsiya qilingan (2012 yil ____________dagi________sonli bayonnoma)Kengash raisi A.Karimov
5340200 – Menejment ta’lim yo‘nalishida “Inson resurslarini boshqarish” fanidan o‘tiladigan mavzular va ular bo‘yicha mashg‘ulot turlariga ajratilgan soatlar hajmining taqsimoti


Mavzu

Auditoriya soatlari

Musta

qil

ish

Jami

Jami

Shu jumladan:
Ma’ruza

Amaliy

(semenar)

Taj-

riba

4-semestr

1

Iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida inson resurslarini boshqarish-ning tutgan o‘rni va strategiyasi.

1.1.Modernizatsiyalash sharo-itida inson resurslarini boshqarish ahamiyatining o‘si-shi

1.2.Inson resurslarini bosh-qarish xususiyatlari


6

4

2
4

10

2

Resurslarni rejalashtirish va mehnat resurslari bozori tendentsiyalari.

2.1.Mehnat resurslarini rejalashtirish

2.2.Mehnat resurslari bozori nazariyasi va tendentsiyalari


6

4

2
6

12

3

Kadrlarni to‘plash va tanlash metodlari.

3.1.Kadrlar to‘plash va tanlash

3.2.Kadrlar zaxirasini shakl-lantirish


6

4

2
6

12

4

Inson resurslarini boshqarishda motivatsiya nazariyasi va xodimlar motivatsiyasi borasidagi hozirgi zamon muammolari

4.1.Motivatsiyaning boshlang‘ich va klassik nazariyalari

4.2. Motivatorlar va gigienik faktorlar nazariyasi

4.3.Motivatsiya borasidagi zamonaviy muammolar8

6

2
6

14

5

Boshqaruv faoliyati ele-mentlari va ulardan boshqa-ruv jarayonida samarali foydalanish.

5.1.Boshqaruv va uning uslublari

5.2.Boshqaruv taktika, strate-giyasi va uning vositalari6

4

2
6

12

6

Inson resurslarini boshqarishda boshqarish va nazorat

6.1.Boshqarish va nazorat tizimi

6.2.Qaror qabul qilish jarayo-ni va muammolarni hal qilish usullari


6

4

2
4

10

7

Inson resurslarini bosh-qarish jarayonida ish faoli-yatining sifati va miqdo-rini baholash muammolari

  1. Sifatni nazorat qilish tizimi

7.2.Xodim faoliyatini baho-lash

6

4

2
6

12

8

Inson resurslarini boshqarishning jamiyat ijtimoiy strukturasida tutgan o‘rni.

8.1.Jamiyatning ijtimoiy tarkibi

8.2.IRBning ijtimoiy muno-sabatlari


6

4

2
6

12

9

Inson resurslarini boshqarishda kadrlar tizimi innovatikasi.

9.1.Kadrlar tizimida innovatsiya

9.2.Kadrlar yangilashlarining mohiyati va tasniflanishi


6

4

2
4

10

10

AQSh va Yaponiyada xodimlarni boshqarish markazlarining rivojla-nish tendentsiyalari

10.1.Xorij tajribalarida xodimlarni boshqarishning asosiy tamoyillari

10.2.Korporatsiya misolida kadrlar xizmati faoliyatini tashkil etish


6

4

2
6

12
Jami

62

42

20
54

116

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət