Ana səhifə

İnşaat, Elektrik ve Mekanik Sistemler Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları


Yüklə 63 Kb.
tarix26.06.2016
ölçüsü63 Kb.
Uluslararası İhale Daveti
MARMARAY PROJESİ
CR3 Sözleşmesi: Gebze – Halkalı Banliyö Hatlarının İyileştirilmesi:

İnşaat, Elektrik ve Mekanik Sistemler
Türkiye Cumhuriyeti

Ulaştırma Bakanlığı

Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları

İnşaatı Genel Müdürlüğü (DLH)
Türkiye Cumhuriyeti, Ulaştırma Bakanlığı, Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü - DLH (bundan sonra “Krediyi alan Taraf” olarak geçecektir), Avrupa Yatırım Bankası (AYB) ve Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (AKKB)den (bundan sonra ikisi de “Banka” olarak geçecektir) Marmaray Projesinin maliyeti için kredi almıştır. Bu Uluslararası İhale Daveti, Gebze-Halkalı Banliyö Hatlarının İyileştirilmesi: İnşaat, Elektrik ve Mekanik Sistemler: CR3 Sözleşmesi içindir.

Marmaray Projesi, İstanbul Boğaz’ının her iki yakasındaki mevcut banliyö hattı sisteminin iyileştirilmesini ve Boğaz’ın altına bir demiryolu geçişinin inşa edilmesini kapsamaktadır. Yeni / iyileştirilen demiryolu sistemi, İstanbul’un Asya yakasında Gebze’den Avrupa yakasında Halkalı’ya kadar yaklaşık 77 kilometre uzunluğundadır.  Bu Proje üç kısma ayrılmıştır:

 1. Boğaz Geçişi (BC) Sözleşmesi (BC1): Toplamda yaklaşık 14 kilometre uzunluğundaki Sözleşme; İstanbul Boğaz’ının deniz yatağındaki bir batırma tüneli ile bu tünelin yaklaşım tünellerini, ve bu yaklaşım tünelleri boyunca yer alan üç yeraltı istasyonu ile bir yüzey istasyonunu kapsamaktadır. Şu anda devam etmekte olan bu Sözleşmenin 2013 yılı sonlarında tamamlanması öngörülmektedir.

 2. Demiryolu Araçları (CR2) Sözleşmesi: Bütün demiryolu araçlarının temin edilmesini kapsayan ve şu anda devam etmekte olan bu Sözleşmenin 2013 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmakadır.

 3. Banliyö Hattı (CR3) Sözleşmesi: Bu İhale Davetine konu olan sözleşmedir.

CR3 Sözleşmesi daha önce CR1 Sözleşmesi olarak ihale edilmiş ve verilmiştir (Haziran 2007), ancak 2010 yılı Nisan ayında çok az miktarda inşaat işi tamamlanmış olarak feshedilmiştir.
CR3 Sözleşmesi işi; bir büyükşehir olan İstanbul’un Avrupa ve Asya yakaları arasında kesintisiz ve yüksek kapasiteli bir banliyö hattı (CR) sistemi, bir şehirlerarası (IC) yolcu hizmeti ve yük taşımacılığı sağlamak üzere, şu anda inşaat halindeki (14 kilometre uzunluğundaki) BC1 Sözleşmesini kullanarak, Istanbul Boğazının iki yakası boyunca 63 kilometre uzunluğundaki bir banliyö hattı sisteminin, FIDIC Gümüş Kitap EPC/Anahtar Teslim Projeleri için Sözleşme Koşulları kapsamında tasarımı, gerçekleştirilmesi ve tamamlanmasından oluşmaktadır

Tatmin edici bir işletmenin sağlanabilmesi amacıyla, Halkalı - Kazlıçeşme ve Söğütlüçeşme-Gebze arasında CR3 Sözleşmesi kısımları boyunca 2 hatlı sistem 3 hatta çıkarılacaktır. İki hat öncelikli olarak CR işletmeleri için tahsis edilecektir. Üçüncü hat ise geçiş hatları vasıtasıyla çift yönlü IC treni ve yük taşımacılığı işletmeleri için kullanılacaktır. CR, IC hizmetleri ve yük taşımacılığı işletmeleri BC1 Sözleşmesi kesiminde ikiz hattı paylaşacaktır, ancak pik saatlerde CR trenlerine öncelik verilecektir.


CR3 Sözleşmesi işi şunları içermektedir: Boğaz’ın her iki yakasında Sözleşme kapsamında 63 kilometre boyunca mevcut iki hattın tamamen yenilenmesi ve yeni bir üçüncü hattın inşa edilmesi; 36 adet yeni ve iyileştirilmiş yüzey istasyonunun inşası; yaklaşık 130 adet yeni geçiş koridoru karayolu, yaya ve dere geçişi yapılarının inşası (alt ve üstgeçitler ve köprüler), CR ve IC işletmeleri için iki adet tam işlevsel İşletme Kontrol Merkezi (OCC); CR ve IC tren dizileri için yeni gare sahaları, atölye ve bakım tesislerinin temini; Marmaray Projesinin toplam 77 kilometrelik uzunluğu boyunca bütün elektro-mekanik sistemlerin yenilenmesi, bu kapsamda 2 adet yeni cer gücü trafosunun temini, 4 adet mevcut trafonun iyileştirilmesi, havai katener sistemleri, sinyalizasyon sistemleri, bir telekomünikasyon sistemi, bir gözletimsel kontrol ve veri edinme (SCADA) sistemi ve bir otomatik ücretlendirme sisteminin temini, gereken bütün testlerin yapılması ve işletmeye alma, 2 yıllık (5 yıla uzatılabilir) bakım, eğitim ve destek fonksiyonlarının temini.
İşler, sismik olarak aktif bir bölgede gerçekleştirilecektir.
Bu Sözleşmenin Nisan 2011 tarihinden itibaren hayata geçirilmesi, ve 2013 sonu - 2014 sonu arasında aşamalı olarak tamamlanması beklenmektedir
İhale değerlendirme sürecinde kullanılacak yeterlilik kriterleri şunlardır:


 1. Tek teşebbüslü bir teklif sahibi, veya en fazla 3 şirketten oluşan ve tek bir varlık olarak örgütlenmiş olan ve faaliyet gösteren ve Lider Ortağın Sözleşmenin yönetimi üzerinde tam kontrole sahip olduğu bir ortak girişim veya benzeri bir ortaklıktan oluşan teklif sahibi,

 2. Ortak girişimler veya benzer ortaklıklar için, hem Lider Ortak’ın hem de bağlı ortakların ortak ve münferit mükellefiyeti;

 3. Bir Lider ortak ve tek bir bağlı ortaktan oluşan ortak girişimlerde veya benzer ortaklıklarda Lider Ortak, ortak girişimin veya ortaklığın minimum %51 hissesine sahip olacak, bağlı ortak minimum %30 hissesine sahip olacaktır. Lider Ortak’ın ortak girişimdeki veya ortaklıktaki hissesi ile bağlı ortağın hissesi arasında minimum %10’luk bir fark olmak zorundadır.

 4. Bir Lider ortak ve iki adet bağlı ortağın bulunduğu ortak girişimlerde veya benzeri ortaklıklarda Lider Ortak ortak girişimin veya ortaklığın en az %51’ine, bağlı ortaklardan biri en az %30 ‘una ve diğer bağlı ortak en az %10 ‘una sahip olacaktır.

 5. Sözleşme için istenen Teminat Mektubunu Lider Ortak’ın kendi adına temin edeceğinin teyidi gerekmektedir. Teminatın değeri, Sözleşme Bedelinin %10’u olacaktır.

 6. Tek teşebbüslü teklif sahibi, veya bir ortak girişim veya benzeri bir ortaklıkta Lider Ortak, demiryolu projelerinin yönetimi ve inşaatında geniş tecrübeye sahip olacak, 1 Ocak 2000 yılından itibaren CR3 Sözleşmesiyle eşit nitelikteki ve karmaşıklıktaki ve her birinin sözleşme bedeli en az 250 milyon Euro olan en az 2 demiryolu sisteminin hayata geçirilmesi ve tamamlanmasında Lider Yüklenici olarak başarılı olmuş olacaktır. İhale sunum tarihi itibariyle bir sistemin tamamlanmış, ikinci sistemin ise %70’inden fazlasının tamamlanmış olması gerekmektedir. Proje Sahipleri’nden, bu projelerin hayata geçirilmesinde Lider Yüklenici olarak tecrübesini kanıtlayan tatmin edici referanslar/belgeler temin edilmelidir.

 7. Tek teşebbüslü teklif sahibi, veya bir ortak girişim veya benzer ortaklıklı teklif sahibi olması durumunda Lider Ortak, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 ve 2008-2009 (beş) mali yıllarında, ulaştırma sektörüne ait projelerin tasarım ve inşasından elde edilen en az 800 milyon Euro’luk ortalama bir yıllık gelire sahip olmalıdır.

 8. Tek teşebbüsten oluşan teklif sahibinin, veya ortak girişim veya benzeri bir ortaklık olması halinde Lider Ortağın, 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 ve 2008-2009 (beş) mali yıllarında, uluslararası sözleşmelerden (yani tüzel kişinin/Lider Ortağın resmen kayıtlı olduğu ülkeden farklı ülkelerde gerçekleştirilmiş projelerden) sağladığı ortalama yıllık geliri, aynı yıllarda sağladığı toplam ortalama yıllık gelirinin %10’undan az olmayacaktır.

 9. Lider Ortak ve tek bir bağlı ortaktan oluşan ortak girişimler veya benzer ortaklıklarda, bağlı ortak 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 ve 2008-2009 (beş) mali yıllarında, ulaştırma sektörüne ait projelerin tasarım ve inşasından elde edilen en az 120 milyon Euro’luk ortalama bir yıllık gelire sahip olmalıdır.

 10. Lider Ortak ve iki bağlı ortaktan oluşan ortak girişimlerde veya başka ortaklıklarda, bağlı ortaklardan biri 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 ve 2008-2009 (beş) mali yıllarında en az 120 milyon Euro ortalama yıllık gelire sahip olacaktır. İkinci bağlı ortak 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 ve 2008-2009 (beş) mali yıllarında en az 35 milyon Euro ortalama yıllık gelire sahip olacaktır. Her iki tutar ulaştırma sektörüne ait projelerin tasarım ve inşasından elde edilmiş olacaktır.

 11. İşlerin tasarımı ve gerçekleştirilmesiyle ilgili günlük işlemlerden sorumlu olacak Proje Müdürü, teklif sahibinin bir ortak girişim veya benzeri ortaklıktan oluşması halinde Lider Ortak tarafından temin edilmelidir ve diplomalı mühendis olarak toplamda en az 30 yıllık mesleki tecrübeye, benzer işlerde en az 20 yıllık tecrübeye ve benzer tipteki, karmaşıklıktaki ve değerdeki İşlerin Lider Yüklenicisinin Proje Müdürü olarak en az 10 yıllık tecrübeye sahip olmalıdır.

  Teklifler, hem Yeterlilik Bilgileri/Teknik Teklifin hem de Mali Teklifin birlikte ama ayrı zarflarda sunulduğu “iki zarflı” sisteme göre istenmektedir. Birinci aşamada, Yeterlilik Bilgileri ve Teknik Teklif dokümanları alenen açılır. Uyum ve uygunluk İşveren tarafından incelendikten sonra, yeterlilik ve teknik değerlendirme için tatmin edici dokümanları sunan teklif sahiplerinin Mali Teklifleri alenen açılır ve okunur.

  İşverenin yapacağı uyum ve uygunluk değerlendirmesi şu şekilde olacaktır:


 1. Yukarıda belirtilen yeterlilik kriterlerinin her birinin Teklif Sahibi tarafından karşılanıp karşılanmadığı kontrol edilecek, ve

 2. Teknik sunumun İşverenin Şartnamelerinin tümünü tam olarak yerine getirip getirmediği kontrol edilecektir. Alternatif veya uygun olmayan tekliflere izin verilmeyecektir.

  Teklif Sahiplerinin, Sözleşmeyi üstlenebilecek yeterlilikte olduğunun düşünülebilmesi için Teklif Sahipleri yukarıda belirtilen (a) ve (b) maddelerindeki kriterlerin her birini karşılamalıdır. Yukarıda şart koşulan kriterlerden herhangi birini karşılayamayan bir teklif sahibi yetersiz bulunacak ve Mali Teklifi açılmadan kendilerine geri verilecektir.

  İhale Dokümanlarının eksiksiz bir takımı, aşağıdaki adrese başvuru yapıldıktan ve 20.000 TL tutarında iadesiz bir ücret Projenin adıyla [Ulaştırma Bakanlığı Merkez Saymanlık Müdürlüğü’nün T.C. Merkez Bankası’ndaki IBAN: TR5800 0010 0100 0003 5012 1017 numaralı hesabına] yatırıldıktan sonra satın alınabilecektir.

  İhale Dokümanları, 09 Ağustos 2010 tarihinden itibaren, ödemenin yapıldığı tarihten en az 5 iş günü sonra aşağıda belirtilen adresten teslim alınabilecektir.

  Teklif Sahipleri, 15 Eylül 2010 tarihinde yapılacak olan ihale-öncesi toplantıya katılmaya davet edilmekte, katılmaları önemle tavsiye edilmektedir. Toplantıyla ilgili ayrıntılar Teklif Verme Şartnamesinde verilmektedir.

  Her bir teklifle birlikte, 1.000.000 (bir milyon) Euro tutarında ve İhale Dokümanlarında belirtilen koşulları yerine getiren bir İhale Teminatı sunulacaktır.

  Bütün teklifler, üzerinde “Gebze-Halkalı Banliyö Hatlarının İyileştirilmesi: İnşaat, Elektrik ve Mekanik Sistemler: CR3 Sözlesmesi için Teklif” yazan kapalı zarflarla, en geç 7 Ocak 2011 tarihinde saat 16.00 ya kadar aşağıdaki adrese teslim edilecektir.

  Teklifler, katılmayı tercih eden Teklif Sahipleri huzurunda, 7 Ocak 2011 tarihinde saat 17.00 de aşağıdaki adreste açılacaktır.  Adres ve İrtibat Detayları:

  Ulaştırma Bakanlığı: Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü (DLH)

  Ulaştırma Bakanlığı Sitesi (D) Blok,

  06510 Emek,

  Ankara,

  Türkiye.


  Telefon: +90 312 2031638

  Faks: +90 312 2031470

  e-mail: hamzasen@ubak.gov.tr

  


Procurement Notice – Contract CR3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət