Ana səhifə

Input by the Sri Lanka Tripitaka Project Released by Dhammavassarama 法雨道場


Yüklə 1.26 Mb.
səhifə15/39
tarix26.06.2016
ölçüsü1.26 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   39

Chattimsatimo paricchedo

[SL Page 108] [\x 108/]

1
Atho tassa’ccaye rabbo-parakkamabhujo suto
Dutiyo sahasse satta-sate catunavutime

2
Hayena pathamam rajja-bhiseka mavgalam varam


Karesi jambudoniyam-purisam mahata maha

3
So kalikalasahicca-sabbabbu pandito iti


Samabbam’labhi pabbata-panditatta disampati

4
Yuvarajje’bhisibcitva-bhuvanekabhujam’nujam


Rajjabhaga’mada tassa-sirima dharanissaro

5
Vidhatukamo dasana-dhatumanana ‘madito


Rajamandirabattasmim-dathadhatugharam varam

6
Karetva’nagghikam datha-dhatum maluva pabbata


Samanesi jambudoni-puram mahussavena so

7
Yathakkamam manisonna-sajjhumayakarandake tayo karesi dhatussa-manina dharaka’mpi


ca

8
Tato dhatumaham katva-dathadhatum sapanina


Samadaram samadaya-savghamajjhamhi satthuno

9
Gunam samvannayam sacca-kiraya’vka patihariyam


Datha dhatu sami varo-sadhu dasseyya me iti

10
Ta’vkhanabbe’va dasana-dhatu kararavindato


Vehasa’muggamitvana-canda lekhe’va pivaram

11
Mapetva maraji rupam-chabbanna Buddha ramsiyo


Vissajjetvana kasina-pura’mohasiya’bbhutam

12
Patiheram padassetva-sajanam mahipam bhusam


Vimbhapayanti nabhaso-’ruyha rabbo karethito

13
Jivitam vata me ajja-saphala’nti muda vadam


Dhatu padam samuggesu-vaddhetva patipatiya

14
Patitthapiya dhatvagga-karandam dhatu mandire


Dhatupuja’vkasi raja-sattaham modamanaso

15
Tato mahajana sabbe-sabhikkhu maharajini


Pasanna’tisayam’hesum-patapavanata’ttano

[SL Page 109] [\x 109/]

16
Sesa naradhipa tassa-pannakarani pesayum
Tesam camu sasena ca-sannipatetva ekato

17
Senanivese karetva-tatra tatra thite hi ca


Balakkara’vkarontehi-damilehi viyujjhiya

18
So’ppatetva’rati rabba-thambham samulakam lahum


Nikkantaka’vka siriya-lavkavanitalavkitam

19
Karetu’middham lavkam tu-samaraddhe’ssa rajino


Vasse’kadasame canda-bhanu’ti vidito tada

20
Javake’ko mahipalo-lavka’motari senaya


Maya’mpi sogate’tya’mha-mayam vidhaya javaka

21
Yodha visa vididdhehi-banehi ditthaditthake


Jane nipilayanta te-nasayum lavka mandalam

22
Ranaya java yodhehi-virabahu dharapatim


Bhagineyyam sahabalam-pesesi sihavikkamam

23
Daruno so virabahu-sobbhanu rana pesalo


Candabhanum bhusam rundhi-samyugambarapavgane

24
Yodhe pavire lavkiye-niyojiya taham taham


Yujjhitva javake yodhe-ghatetva secake bhate

25
Palapesi atho deva-puram gantvana kesavam


Dibbam natva’bhipujesi-taham nandana sabbakam

26
Parivena’bca karetva-jambudoni puram puna


Gantva parakkantibhujam-passi raja’pi pitima

27
Tato mahipati loka-sasanodayike subhe


Kicce’rabhi karayitum-daya sampunna manaso

28
Pura’ratiha’vahate-’nvayappavenike subhe


Gama kkhetta dayo tesam-tesam dapesi saminam

29
Vihara cetiya yatte-bhoge pada sanantane


Panodiya’lajji ganam-sasanam parisodhayi

30
Atho sila samiddhe tu-tipetaka dhare yati


Colato netvi’dha’kasi-samaggam sasana dvayam

[SL Page 110] [\x 110/]

31
Tamba ratthe lajji bhikkhu-ganesu setthata’vgatam
Dhamma kitti ssutam thera-’manetva samupatthahi

32
Mahatheranam’matthanna-’matthayatana vasinam


Gama rabbika theranam-nivasa raha ramake

33
Karetva bahavo’dasi-cinitva gama rabbake


Yo dhutavga dhara tesam-puta bhatta mahidhare

34
Karetva ‘rabba vasam so-datva tesa’mupatthahi


Idha’gamadhara dipe-virala’ti dharapati

35
Samatta potthake jambu-dipa’netva yaticcayam


Dhamme patutaram sabba-satthesu ca sa ‘karayi

36
Yuvarajam’nujam sassa-bhuvanekabhujam budho


Kosalam karayi tisu-pitakesu ca sundaram

37
Vacetva tam thera dhammam-sunatam bhikkhunam taham


Savgha majjhe padapesi-thera sammuti’muttamam

38
Karetva’tthasu varesu-satthitthambhaniketanam


Vicitta mandape tamhi-yathabuddham tapodhane

39
Nisidapiya vattento-maha’magga’bca paccaham


hanantara’madapesi-bhikkhuna’bcayatharaham

40
Dapetva samanerana-’mupasampatti’muttamam


Bhupo atthu’pasampatti-mavgala’vkarayi tada

41
Atho sayabjata pure-sirivaddhananamike


Mahavihara’vkaresi-viharavgehi bhasuram

42
Jambudoni pura yaca-sevkhanda sela thaniyam


Karetvana’yana samma-samam bheri talopamam

43
Vicitta torana dihi-sajjapetva salavkate


Maharathe’ropayitva-datha patta gga dhatuyo

44
Mahena mahata netva-sirivaddhana vissutam


Puram viharam majjhamhi-mahaggha manimandape

45
Buddhasana matthakasmim-patitthapiya mananam


Karetva katipaham ta-jambudoni puram nayi

[SL Page 111] [\x 111/]

46
Sirivaddhana pure ramme-parakkama bhuja vhayam
Parivena’bca karesi-pasada panti bhusitam
47
Yuvarajena tannamam-bhuvaneka bhuja ssutam
Karesi parivenabca-yupa mandapa manditam

48
Hatthi sela pure raja-tannamam yuva rajina


Maha vihara’vkaretva-tatthe’va’ti mano haram

49
Maha mahinda bahu’ti-parivena’bca kariya


Rabba yatalatissena-kalyani pura puvgave

50
Yupam karapitam jinnam-pabca bhumaka’muttamam


Patisavkharayi samma-atho pakatika’bca’ka

51
Sayita ppatimoka bca-tivavka patimalayam


Patisavkharayitva’tra-mahacetiya cavvaram

52
Puthulehi chadetva-vidhapiya samattalam


Mandapam karayi assa-purato’ti manoramam

53
Tato gothabhaya vhena-rajina karitam pura


Vattadhatugharam hattha-vanagalla viharake

54
Karapayi’naggha hema-sivgika’bca tibhumakam


Taham sapitubhupatta-bhava nikkhepa bhumiyam

55
Karapetva cetiya ggam-atthamsa patima layam


Vidhapiya taham bimbam-thapapayi sila mayam

56
Mahakassapa therassa-mahakhina savassa tu


Dathadhatu pane’kaki-bhima tittha viharake

57
Vattati’ti sunitva so-bhubhujo tuttha manaso


Samam senaya gantvana-sampuje’si dinattayam

58
Atha deva pure raja-jinnam hari sura layam


Sutva vyamham’va karetva-navam sasirikam puram

59
Vidhipetva pati samam-’salhi mavgala’mussavam


Niyojesi pavattetum-devaccana’makarayi

60
Patthivo’ccanta pamojjo-’sakim rajjena pujitum


Cintetva raja bhavanam-vejayantam’va kariya

[SL Page 112] [\x 112/]

61
Dibbam puram’va’lavkatva-puram sihasane vare
Danta dhatum thapetvana-mahapuja pavattayi

62
Atho raja caturavga-senaya parivarito


Sumana ddim yaso gamma-vanditva pada labchanam

63
Tam samanta janapadam-ratana kara bhusitam


Dasa gavuta matta’mpi-siripadassa’da sato

64
Atho so dharani palo-cinitum pubba sampadam


Devappatirajamaccam-kattu’mpi loka savgaham

65
Niyojesi sasabbaya-so va’do sacivo dayo gavga siri puram gantva-sumananimisassa tu

66
Karapetva varam rupam-’lavkatva ratanadihi
Ta’madaya samantaddim-’gami setu ca karayam

67
Siri padam namassitva-pujetvana samadaram


Dibba bimbam taham pada-cetiya jira kubjare

68
Patitthapetva carana-labcha cetiya mandapam


Karapetva tam samanta-carana’bca’pi bandhayi

69
Siripadappanamaya-jananam gacchatam bhusam


Phasuya’ddha’bca karesi-vissamasadananica

70
Pasana rohane tattha-tattha bandhapayi lahumva


Likhipetva ‘khilam vuttim-silathamhe thapapayi

71
Gantva’tha sacivo hattha-vanagalla viharakam tubhumaka’bca pasadam-karetva rajino varam

72
Agamma’nomadassissa-mahasamissa tam dadi
Patthapetva danavattam-silalekham thapapayi
73
Atha’macco bhimatittha-pattanam gatava tahim
Kali nadi mukhe setum-’kasi chasitihatthakam
74
Kadali sena gamasmim-salaggamapagayaca
Sala padapa sobbhe ca-setu bandhapayi yaso

75
Sacivo bhima tittha vha-vihara’kala sindhuya


hane’pi yojana yate-nalikera samakulam

[SL Page 113] [\x 113/]

76
Mahuyyanam parakkanta-bhuja raja bhidhanato
Karapayi pani gana-hitatthi mahatu’ssaha

77
Chedapetvana likuca-vanam samvasatham subham


Karapetvana panasa-kananam puna ropiya

78
Taham tibhumam patima-gharam rama’bca rammakam


Bodhi cetiya pakara-sabbuta’vkarayi mato

79
Saya’vkate patiraja-parivene’dhipokavi


Siddhanta savgaha’vkasi-sihalam saddalakkhanam

80
Parakkamabhujo raja-putakitti kaviddhajo


Kabbaculamanim kabbam-kabbanam’va siromanim

81
Visuddhi magga byakhyana-’mathe gambhira gabbhitam


Vinicchayassa viniye-byakhya’vkaya’ttha sucakam

82
Mayurapada vha pari-vene’dhiso yatissaro


Pujavali dhamma gantham-tade’va’ka sabhasato

83
Vyatta vyaracayum dhira-thupavamsam tathe’va ca


Viharamhi vamsam hattha-vanagalla samabbake

84
Dhammakitti ssuto thero-sirimeghadi vannato


Patthaya yava dutiya-parakkamabhuja vhayam

85
Pavatti maggam lavkayam-savghattiya yathakkamam


Antogadha’vkasi maha-vamsamhi suddhabuddhiya

86
Athe’kada tu lavkayam-yena kenaci hetuna


Samatta tapako gimho-asi dubbhikkha bhiti ca

87
Bhupo vatthuttayam natha-devadayo mahiddhike


Pujetva bhikkhu savghena-paritta’bca bhanapiya

88
Radadhatum puram ramma-karetva padakkhinam


Samadhitthahi devotu-vassatu’ti mahadayo

89
Ta’vkhana bbe’va pavassi-vassanam gajjayam nabham


Bhusayam sassa sampattim-dubbhikkhassa’pahasayam

90
Kavissaro parakkanta-bahu raja mahasayo


Pava vuddhattanam niyya-detum rajjam sakam puna

[SL Page 114] [\x 114/]


91
Bhagineyyam virabahum-tatha vijayabahu ca
Bhuvanekabhujavho ca-tatha tilokamallako

92
Parakkamabbahu sabbo-jayabaha bhidho tatha


Icce’te pabca putteca-samahuyo’vaditva’tha

93
Mahajanam mahasavgham-sannipatetva sadaram


Ko ve’tesam rajjayoggo-sahatimpucchi patthivo

94
Maha savgho taham’voca-bhupe’te ca mahadhiti


Bhagadheyya rajjayogga-’bhavum tatha’pi jetthako

95
Suto vijayabahavho-rajjakkhamo ‘ti taggunam


Samvannayam para’mpi’dam-rajja’meva na kevalam

96
Paletum jambudipa’mpi-vijjate subha lakkhanam


Sutva bahu gune tassa-bhasassu temitakkhako

97
Sutam vijayabahu’ti-viditam’huya sadaram


Samasane samipasmim-nisidapiya patthivo

98
Akaritam sayam sabbam-loka sasana kariyam


Kattabba’nti pulatthivham-nagara’mpi yatha pura

99
Pura datha dhatu ghare-danta patta gga dhatuyo


Patitthapaya tatre’ti-nivediya mahamati

100
Pubba raja gga nagare-’bhiseka mavgalussavam


Kattu’micchami’ti vatva-rajjam thapesi takkare

101
Atho vijayabahu’pi-patissutva tathe’ti so


Rajino pituno rajja-bharam vahi disampati

102
Ma hotu pituno rabbo-soko ‘trajaviyogajo


Parakkamabhujavho ca-jayabahu’ti dve’nuje

103
Rajantike nivasetva-ato tilokamallakam


Pakkosetva jambudoni-pura a dakkhinannava

104
Tadantarappadesam’sa-datva rakkhaya rajino


Kolambanagara sanne-mahavattala gamake

105
Niyojetva bhuvaneka-bahuno’ttarakam disam


Datva tam rakkhitum vasam-karesi subha pabbate

[SL Page 115] [\x 115/]

106
Atho so vijayo vira-bahuna saha sajjito
Caturavgabalam gayha-nikkhami purato tato

107
Mahaduggam vatagirim-gantva bhudharamuddhani


Rajagara’bca karetva-pitudattam mahaddhanam

108
Nidhabhitvana’padattham-tahim thapesi sopuna


Karetva tattha rama’nda-sumavgala yatissare

109
Atha gavgasiripuram-gantva tatra puratane


Nigamaggamapasada-vihare khanda phullakam
Patisavkharayi bhupo-sinduravana savhaye

110
hane vihara’bca vana-ggamapasada’muttamam


Parivena’bca abhaya-rajanamam sa’karayi

111
Atho hatthi ssela puram-gantva cullapitussa tu


Rabbo’ttabhava nikkhepa-thanampassiya dukkhito
112
Taham tibhumakam bhupo-munelaya’mudu’ttamam
Karetva Buddhapatimam-cullapitu sarikkhakam

113
hapesi rupam karetva-sabba bharana sabbutam


Tannama parivena’bca-karesi tattha khattiyo

114
Tato nikkhamma mahipo-senavgehi purakkhato


Subhacalapuram’gabchi-pura yuddhe palapito
115
Puna’rapya’vani palo-candabhanu suvissuto
Panduppabhuti ratthehi-mahasenavga’madiya

116
Otaritva mahatittham-sajavakabhato bahu


Sihale ca vasi katva-gantva subhagirim puram

117
Khandhavaram taham bandhi-tada vijayabahu’pi


Sammantitva virabahu-namena virasalina

118
Gantva sena’mpi sajjetva-ranaya candabhanuna


Dhajinim tassa rundhitva-pavattesum maharanam

119
Candabhanubhata yacum-saranam’vke taham rane


Ito ci’to’pare yodha-dhavimsva’tha bhayaddita

120
Hantva bahu bhate tamhi-candabhanum palapiya


Jayacchatta dikam tassa-sabbam ganhiya bhupati

[SL Page 116] [\x 116/]

121
Maharajantikam nesi-tam khila’bca mahadhanam
Lavkam vijitasavgamo-’katapatta’maka lahum

122
Atha’pi tam pura’mucca-varanapparikhavutam


Sajjetva bhupapasadam-karipayi manoramam

123
Subhacale bhuvaneka-bhujam sahajakam pana


hapesa’tha mahipalo-’nuradhapurapuvgavam

124
Gantvana thuparamadi-cetiyanam samantato


Samvaddhitam maharabbam-chedapetva mahipati
125
Navakammani karetva-thupanam sadhu sabbatha
Piturabba samaraddham-ratanavalicetiye

126
Katvana’nitthitam sabbam-navakammam sunitthitam


Kattukamo lahum sippi-janam yojiya sikkhitam

127
Takkarapana bharam hi-savghe thapetva sambhamam


Tato pulatthi nagaram-’gabchittha tattha vaddhitam

128
Mahavanam visodhetva-maharajassa’nubbaya


Visaradehi sippihi-siddhatthanani pubbike

129
Rajamandira pakara-gopurapparikhadikam


Sabbam karapayitvana-yathapura puruttamam

130
Puram puravga sabbuttam-katva nitthapayi pabhu


Pure taham sirim disva-asahanti’maravati

131
Adissamana’pagata-viya’bhiseka mavgalam


Katu’magacchatu’dani-piturajantikam lahum

132
Dutam pahesi nikhilam-vatva vuttim yathakkamam


Sutva dutamukha sabbam-pito cakkapurakkhato

133
Mahussavena so mula-rajadhani’maga yaso


Raja vijayabahu’pi-paccuggantva’nayi pabhum

134
Ramme pure rajino ‘tha-’bhisekamavgalussavam


Pavattayittha sattaha-yathakamam yathakamam

135
Virabahum rajaratthe-nivattetvana satthuno


Dhatuye’nemi rajena-jambudonipura’vgami

[SL Page 117] [\x 117/]

136
Jambudoni pura’yava-pulatthi pura kubjaram
Samikatam mahamaggam-’lavkaritvana ‘nekadha

137
Maharathe mahagghasmim-santhapetva dvidhatuyo


Pavattento mahapujam-mahena ta puram nayi
138
Puratane dhatughare-pallavke ratanammaye
Patitthapayi dhatvagge-vattamane mahussave

139
Tato patthaya’nudinam-’neka pujavidhim muda masattayam pavattesi-rajabbo ‘timanoharam


140
Atho’pasampadam settham-mavgalam tattha bhupati
Sahassatitthe karetum-pujavatthum mahagghikam

141
Satthitthambhalayam netva-yatayo silasampada


Sannipatantu’ti vatva-dute pahesi sabbadhi

142
Samagatam bhikkhusavgham-samupatthiya sadaro


Pavattesa’ddhamasam so-upasampattimavgalam

143
Tato parammahasami-padadim yatinam varam


Dapesi vijayabahu-bhupo sasana mamako

144
Pitupatthiva sabbaya-loka sasana savgaham


Katvana tam’khilam rabbo-nivedesi mahamati

145
Ittham gatta pavutti citta’makhilam lokamha’tho sasane


Yojento janayam’bhivuddhi’manisam patta gga pubba ssiri
Niyyadetva sutassa rajja’matulam dibbattanam hayane
Pabcattimsatime parakkamabhujo lavkissaro’ga sudhi

Bhanavaramsattatimsatimam


---------------
Itisajjanananda samvegajanake dipavamse pandita parakkamabahu bhupassa
Rajjappavatti dipano nama sattatimsatimo paricchedo.

[SL Page 118] [\x 118/]
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   39


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət