Ana səhifə

Input by the Sri Lanka Tripitaka Project Released by Dhammavassarama 法雨道場


Yüklə 1.26 Mb.
səhifə12/39
tarix26.06.2016
ölçüsü1.26 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   39

Catuttimsatimo paricchedo

1
Patta bhiseko vasudhadhipo so


Vossagga samsattamano’nukampo
Vassapayam cagapavutthi’maggam
Sampurayi jivamanassarani

2
hanantara’dasya’rahesu pito


Bheri’bcarapetva vanibbake’pi
Samaharitva puna tesu samma
Tada tulabhara’mada’nucassam

3
Sampatthayam sasana suddhi vuddhim’


Tekicchake duppatipatti yutte
Vajjetva vamsattitayam samagga’
Maka payasena saham sudukkham

4
Sala catasso’pi catummukha so


Karetva majjhe’nudinam purasmim
Akampito bhikkhuganassa pabbo
Danam pavattesi samatta yuttam

5
Karetva’nekassatasavkharogi


Vasappayogga’mpi visala salam
Tadattha’maggosadha vitta dhabba
Rasim thapasi uda vejja vuttim

6
Tato parakkantibhujo pajeso


Namavasesam nagaram pulatthim
Karetu’masum’rabhi ramaneyyam
Visalaka’bca’tha samantato hi

7
Parikkhipitva pana khandhavaram


Purassa pakarabhicakkato hi
Vitthinna pakara niyura’muccam
Karesi goram saradambudam’va

[SL Page 085] [\x 85/]

8
Khudda’mpi pakaratayam tato hi
Parikkhipitva’nukamam sa’raccham
Karapayi gabbha sahassa sobhim
Pasadikam sabbadhi satta bhumam

9
Sa’vejayanta vha mahipa geham


Mapesi raja viya vissakammo
Sarassatimandapa sabba vesma’
Makarayi kappadumena bhasim

10
Sa’mandapa’vkariya rajavesi


Bhujavganama’bca sudhammatulyam
Disampati mandirasantikasmi’
Muyyanaka’vkarayi nandanam’va

11
Dhamme vinito sa’mahinda namo’


Macco’ggasaddhammasuphassitassa
Datha bhadantassa tu vaddhanattha’
Manuggahena’vanipassa samma

12
Suvanna chaddappatihara vata


Panupasobhim bahi rantarale
Susavkata’neka vicitta kammam
Pasadaka’vkasi harigirim’va

13
Patibbata rupavati surupa


Vasundharadhisamahesikanta
Suvannayam thupavaram mahantam
Majjhepurekarayi dassaneyyam

14
Tibhuma pasadatayena samma


Lavkikatam sannikate pavittam
Veluvanesipatanavhakosi-
Narabbiharattayanatha’maggam

15
Na’rajavesibhujaga’bca raja-


Kulantakakhyam vijitam tathe’va
Nanappakara bbisikha vicittam
Karesi sakhanagarattaya’bca

[SL Page 086] [\x 86/]

16
Pure pulatthimhi sa’rajadvara
Dikam sa catuddasadvaraharim
Pura tikhuddam purapuvgava’bca
Sajjesi dibbam nagaram viye’vam

17
Vinasayum colabala’nuradha-


Pura’mpi tam bhupati’macca’mekam
Anetva sammapatisavkharitva
Yathapura sajja samadisi so

18
Tato patiggayha mahipadesam


Pura’vgamitvana yathe’vapubbe
Pakara racchopavanadi sabbam
Karesi’macco na cirena sadhum

19
Parakkamakhyam nagaram narindo


Lavkikata’vkasi purassirihi
Taham taham’maccagana pajayo
Ganhantva’piletva’disi kara’nti

20
Matamhi manabharane’ssa mata


Samantakanam sugala girayo
Nisamma sa damarika’va hutva
Ranam’rabhi ce’pi parajayo’ssa
21
Patta’bca dathapavara’bca dhatum
Samadiyitva varajambudipam
Palayitum sogatabhubhujassa
Pesesi dute turitam tahim sa

22
Parakkamabbahu vasundharindo


Batvana tam cakkapatim sa’rakkham
Anetva gantvo’bbhuta sattu dava
Nalam sunibbapaya pattivutthya

23
Icce’va’ma dissiya datva senam


Niyojayi rohanakam payatum
Taham taham so gatava ranesu
Laddhajjayo devimukha’mbhigabchi

[SL Page 087] [\x 87/]

24
Bhutadhikarippamukhe’tha sena-
Nathe’pi pahesi vijetave tam
Mahabhava’bca’bhavi tesu’bhosu
Dhatudvayam yujjhiya gayha settham

25
Nivedayum bhupatino ta’mattham


Sutva’bhisitto’va’matena raja
Lahum panetum vara dhatu dvandam
Pesesi dute sacivopakattham

26
Sandesa’makanniya’nika nathadhikarino dhatuyugam pulatthim


Pura’mpavesetumane’kamaccam
Rakkhaya yojiya mahamahena

27
Mabjudhikarissa sakasa’masum


Sampesayum so’bjanakammanatham
Paccuggamitva mahati’bca pujam
Pavattayam yojiya dhatuguttam

28
Dhatudvayam sambhamapubbako’va


Pesesi rabbo tuvatam sakasam
Sutvana dhatvanayanakkamam so
Maya suladdham vata jivita’nti

29
Pamodito bhupati sighasigham


Nahatava so suvilepalitto
Sumandito lavkata sunu macca
Purakkhato yojana matta thanam

30
Paccuggamitva pathame’va dhatu


Padassane’nekamahagghikena
Muttamanadiccana bhurivatthu
Jatena manetvu’da dhatu dvandam

31
Avgirasasmim dharamani’ca’gge


Mudahi sandassita sambhamo’va
Sabhamsudhammam viya dantadhatu
Gharam pure kariya sadhu majjhe

[SL Page 088] [\x 88/]

32
Dhajappatakadihi nijjarinda
Vithim’va pajjam samalavkaritva
Khanapiya’ggam’rumanim sugandha
Cunnena puretva taham pasattham

33
Vaddhetva samma radadhatusamim


Cavgotakasmim ratanammayamhi
hapetva tam hemamaye samugge
Nidhaya pattam pavara’bca dhatum

34
Sovannaye cakkacatukkakasmim


Patitthite mandapake’sanasmim
Vaddhetva gantva nagaram mahena
Dathaggadhatussadanam vicittam

35
Vaddhetva dhatuyugalam sapabbo


Pulatthisabbe nagare narindo
Sabbatra so sattanisam padipa
Pujavidhi’vkarayi garavena

36
Tato sayodha saciva’ssa rabbo mahahavam bhimsanaka’vkaritva


Sajivagaham subhalam pamokkha-
Macceha’ma gayha disampatissa

37
Upanayimsu nikatam tathe’va


Nikkantakam rohanaka’vkaritva
Atippamodo mahipo salokam
So sasanam rakkhi dayo matima
38
Ramabba lavkiya jana samatta
Accantamitta pana sogatatta
Vasimsu dvisu visayesu bhupa
Tatha sade’va’su’mato suceta
39
Rabba parakkantibhujena sandhim
Ramabbabhupo suciragata’mpi
Tayam athe’kam samayam hi kanna-
Japana’makanniya bharatim so

[SL Page 089] [\x 89/]

40
Lavkinda dutesu ca diyamanam
Vuttim puranam parihapayitva
Vikkiyamane’pi gaje bahiddha
Mavikkinantu’kari sammati’mpi

41
Satassa va rupiya tikkalanam


Gaja sahassassa pura sukita
Dvayassa va tehi tayassa va’pi
Ito sahassana’tu vikkiniya

42
Durasayo so parimana’mevam


hapesi vitta’bca kari ca nava
Lavkesa dutehi vilumpayitva
Tesa’mpi’ka’nekavidham papilam

43
Ramabbadesam’vanipo gatam so


Vacissaraceravaram tathe’va
Tam dhammakittim viduram sachidda
Navaya vissajjayi sagarasmim

44
Kambojadesa’mpati rajakabbam


Lavkadhina pesayi tam pasayha
Ramabbaraja’vahari sa’tena’
Nekabbidham karitavippakaram

45
Sutva parakkantibhujo sajive


Ahuya rabbo arimaddanassa
Gaham’thava himsanatam vidheyyam
Icca’ha so rosa sikhi paditto

46
Tahim thito so damiladhikari


Panaya ma yojayitu’payatum
Mahasajiveha’la’micca’voca
Sutva pasanno’ssa giram mahipo

47
Nava ca’neka satasavkhakayo


Sampadayitva pana pabcamasa
Samahari pallava vavka tittham
Samappahonam cita sambala’mpi

[SL Page 090] [\x 90/]

48
Yuddhayudha dopakarabba’masum
Samaharitva sabale bhatese
Ranaya yatum damiladhikarim
Samappayitva’disi ta’bca sabbam

49
Tarisu aropiya tam samaggam


Samam’va pesesi samudda majjhe
Rayena gaccham tarani samuho
Taso sa’dipo nanu dissate’va

50
Tamsam viruddhena samiranena


Kaci bbidesam pavisimsu kaci
Nattha samudde ‘kataritthita’pi
Bhato’tarimsu kira kakadipam

51 Pavattayitva samaram tahim te


Taddipike ganhiya jivagaham
Lavkadhinathassa padassayimsu kitti ppuraddippamukha suvira

52
Te pabcanavasu bhata pavina


Ramabbadese kusumavhatittham
Samotaritvana dhata yudha’sum
Rana’vkarana bhayajam kururam

53
Taham’have’neka sahassa savkham


Balam hananta’va maduddhate’bha
Sikhim khipanna pana gamakesu
Rajjassa bhagam suvinasayimsu

54
Samotarum ye damiladhikari


Mukhya’pi papphala samavha tittham
Bhima’vkaronta samaram samagga
Ramabbabhupa’bca vighatayimsu

55
Sahatthagam ‘tho ramana’vkaritva


Lavkissaranaya taha’mpi bherim
Carapayum tamhi bhayadhuta te
Sambhuya sabbe’va sumantayitva

[SL Page 091] [\x 91/]


56
Sama’mpati’mhehi tu yavadiccham
Patthayi’to ‘bhe nayitum karattham
Lavkadhipassa’nugata’va thatum
Kamatta’macikkhiya sambhamena

57
Lavkamahipappatighanala’mpi


Nibbapayitvana dayaya savgho
Khamapayatu’vanipassa niccam’
Nusasakam bhikkhuganam salekhe

58
Pahesu ‘masum ‘vanata’va dute


Savghassa vacaya sanuddayaya
Mudutta’magamma mahamahipo
Sa’saccasandhana’makasi tehi

59
Coliyaraja kulasekharakhyo


Ranatthiko vahiniya’gamitva
Parakkamakhyassa’tha pandurabbo
Puram parundhi madhuram gahetum

60
Sa’jambudipe saranaraha’mpi


Rajam adisva saranam ranaya
Yacitva lavkadharanisabattam
Pahesi dute tuvatam dharapo

61
Nisamma tesam vacanam sa’lavka


Dhipo anathassa’pi appatittha
Nayujjate jatvi’ti madisassa
Vibbaya lavkapuradandanatha

62
Maretva rajam kulasekharakhyam


Parakkamam pandupatim sarajje
Ehi patitthapiya’icca’voca
So dandanatho mahipana’mevam

63
Samadiya’jikkhamavahiniya


Purakkhato’paga mahaditittham
Tadantarasmim kulasekharena
Gantvana pandumahipam pura’bca

[SL Page 092] [\x 92/]

64 Sayam gahita’nti sunitva rabba
Tam vamsajassa’pi gahetvarajjam
Detu’ti so’tho viniyojito’va
Pandussa ratthe talabilla tittham

65
Samotaritvana tahim thite’piva


Palapayitva damile’tra titthe
Senanivesa’bca kariya ghore
Cattari vattetva rane paviro

66
Gantva balam damilakam hi pabca


Samantakehi saha pabca yuddhe
Katvana ramissara’maggahi so
Tahim’have katva nava’tibhime

67
Maharanasmim dasame siladi-


Meghappamukhyeva cha’tha pabcake ca
Samantake jetvu’da damilese
Ramissara yojanikamhi thane

68
Patitthita’vgabchi sa’kundukalam tatra’bhavasmim damile pahute gahetva lavkaya pura hi


tehi
Vidarite karayitum’ruthupe

69
Lavkadhipanayi’dha pesayitva taham parakkanti pura ppasiddham


Senanivesa’bca pabandhayitva
Punappunam ghorarana’vkarittha

70 Coliyake jetva’tha pandurattham


Hatthaggata’vkasi matassa rabbo
Pandussa sunum malaye nilina’
Manesi pesitva sa’lekhaharam

71
Akibcanassa’gamana’mpi vira-


Pandussa’dhirassa tada vaditva
Lavka maharaja varassa lavka
Puro sa’pannam pahini pasattham

[SL Page 093] [\x 93/]

72
Sallakkhiya’sesa bhiseka yogge
Pasadhanadini’pi pesayanto
Rajje’bhisibcassu kumaraka’nti
Pahesi dute duratikkamano

73
Hattho kumaro hi pahenakam tam rabbo disam natva patiggahesi


So dandanatho atha ganhitum sem-
Ponmari’masu’vgami vikkameso

74
Duggam pura ganhitu’magata’pi


Yujjhitva tibbam dvisamam gahetum
Cola na sakkhimsva’ridappadari
Te sihala’ddhamsa’mahassa kalam

75
Na’tikkamitva varane duve ca


Bhinditva cattari ca gopurani
Duggam pavittha satasavkhiye’pi
Maretva’neke damile’ggahesum

76
Atho parakkantabhujena rabba


Jagajjayakhyo dhajini pati’pi
Nito upatthambhayitum’sa lavka-
Purantikam so samare paviro

77
Samagato ‘bho’pi taham taham hi


Parajitam tam samaresva’tho’pi
Ranayu’pagam kira rajinavham
Puram pasajjam kulasekharakhyam

78
Bhupam palapetu’maram purasma


Bahi’bhavam bhimsanaka’vkarimsu
Bhita sabhupa damila puranto
Pidhaya dvarani thita ahesum

79
Te dandanathappamukha’tidakkha


Yodha sasajja varanam purassa
Dvara’bca bhetva pana rajinanto
Patva balam damilakam nihantva

[SL Page 094] [\x 94/]

80
Puram’gahesum kulasekharavho
Raja palato sahasa purasma
Lavkissaranaya tu virapandum
Rajje’bhisibcetu’matha’rabhimsu
81
Bherim carapetva pure samagge
Samantake cakkapurakkhate’pi
Te sannipatetva’bhiseka’maggam
Karapayum pandukumarakassa

82
Atho palato kulasekharo so


Yuddhaya senam pabalam cinitva
Dugga’gamitva’dhipatihi saddhim
Parajito sihalikehi yuddha

83
Tato saseno sakamatule dve


Tesam bala’bca’pi bahuhaye ca
Gahetva coladhipati samatte
Aga palavkotta samabba thanam

84
Lavkapuravho ca jagajjayo ca


Gantva taham yujjhiya tena yodhe
Ghatetva raja’bca palapayitva
Satam palavkotta ‘maram’gahesum

85
Tam sihaliya’pa’nu bandhayanta


Vinibbhaya te catura ca colam
Gantvana yujjhitva’tha cola sena
Ghatetva rajam kulasekharakhyam

86
Palapayum ponamaravatiya


Parajaye’so carimo’ssa nuna
Lavkapure bhimaparakkamo so
Sa’sampaharabbijayaggahitam

87
Vasam’vgatassa’gga yasa nnigala-


Dharayarassa ddadi coladesam
Akantaka’vkatvu’dapandurattham
Sato parakkanti bhujassa rabbo

[SL Page 095] [\x 95/]


88
Kahapane savhasamavkite’va
Ratthe taham voharitum niyujja
Cola ca panduvijita gahite
Bhuri manusse karino haye ca

89
Pesesi lavkam tuvatam tadani


Raja parakkantibhujo vijeta
Sapanduratthajjitisucakam hi
Katvana pandubbijaya’nti gamam

90
Bhovadinam positacagaveto


Ta’middha’maggam’khilakalika’bca
Katva ada dinahite patittho
Kada’diso dissati’datadabbo

91
Vidita vanipati bha nanta dappugga kumha


Putanabalamigindekapparakkantabahu
Dharanipati silokaya’jiya so jayaggam
Samabhilasi tu rajje ganhitum no nikantya

Bhanavaram catuttimsatimam


----------------
Iti sajjanananda samvega janake dipavamse maha
parakkamabahubhupatidisavijayadidipanonama
Catuttimsatimo paricchedo.

[SL Page 096] [\x 96/]
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   39


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət