Ana səhifə

Input by the Sri Lanka Tripitaka Project Released by Dhammavassarama 法雨道場


Yüklə 1.26 Mb.
səhifə10/39
tarix26.06.2016
ölçüsü1.26 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   39

Battimsatimo paricchedo


1.
Mahapabbo mahabhago-kittinamo patapava
Asi khatto’ssa vamsadi-pavatti ri’ha vuccate

2.
Raja bhijana samabhuta-mahinda vhaya rajino


Devala lokita ca’sum-duve matula dhitaro
3.
Pasuta kassapa sabbam-paticca matulattajam
Putte duve moggallana-loka vhe lokita sute

4.
Moggallano jetthasuto-mahasami’ti vissuto


Gunasarehi saro so-vasam kappesi rohane

5.
Natta dathopatissassa-rabbo pabbaji sasane


Patthasenasane vuttham-pasade karite sayam

6.
Selantara puna’netva-yatindam tam vasapayi.


Selantarasamuho’si-yato bhikkhu samuhito

7.
Devalaye tato rattim-bhikkhum vasetva ekakam


Vibudhanumatam tam’va-mulatthane thapapayum

8.
Yathanusasanam tesa-’me va vattanti patthiva


Dathopatissanvayajam-bodhim paticca lokitam

9.
Dhitaram Buddhanama sa-alabhittha manoramam


Moggallanassa tam’dasi-sa tam paticca kitti ca

10.
Mitta mahindo ce’te’te-rakkhito caturo jane


Alattha jettha putto so-kitti terasa vassiko

11.
Sikkhita dhanusippe’ko-mahaviro mahabalo


Lavkam katham gahessa’nti-savkappo manaso’bhavi

12.
Tade’ko Buddharajo’ti-lokasenanino bhaya


Malaya cala padesu-cunna sala vhaye vasi

13.
Kittissa sura virattam-samvaccharika nayaka


Savgha sutvana so kitti-sevitabbo’ti nicchiya

14.
Dute tadantikam nesi-sutva tassa vaco lahum


Geha aga sarivagga-pitthigamam dhanuddharo

[SL Page 063] [\x 63/]

15.
Vasam taham pesayitva-sevake dittha samtthitam
Jetva bodhi vala gamam-cunna salam samagato
16.
Tatra tthito vasa’vkasi-malayam visayam lahum
Kittamaccassa tanayo-devamallo’pi rohanam

17.
Gantva kumaram sampassi-saseno sadaram dayo


Khatto pannarasa vasso-bandhitvana ‘siputtikam

18.
Adipadattanam gamma-hirabba malaya’vgato


Khandhavaram sa’bandhesi-tato remuna pabbate

19.
Tattha’pi samyuge loka-natha senanino balam


Pamaddiya sakam kitti-ppatapam vaddhayi bhusam

20.
Kassape’ko kesadhatu-nayako rohane tada


Nijanam vattayi cola-samanto tam pavediya

21.
Pulatthi nagara’gabchi-yoddhum kajara gamakam


Kesadhatu rane hetva-damilam vahinim lahum

22.
Yojetva rakkhake rakkha-sila simaya nibbhayo


Pavekkhi kajaram gama-’madipado’pi tam suni

23.
Nihantum kesadhatum so-’nika sannahi tejava


Kesadhatu sunitva tam-sippatthala ‘mupagami

24.
Pabca yojana ratthiye-jane ca’diya vegasa


Samasanne rajasute-so gato khadiravganim

25.
Solasavassiko kitti-gato kajara gamakam


Kesadhatu’pi chammasa-’manubhotvana rohanam

26.
Samyugaya taham’gabji-rajasunussa vahini


Kesadhatu siram chindi-tahim savkula samyuge

27.
Yuvaraja sa’vijaya-bahu’ti vidito tahim


Bheri’bcarapiya’macce-thapento’pi padantare

28.
Cole madditu’mavani-pala rattha dhivasino


Upaye yojayi cola-raja sutvana tam tatha

29.
Senanim pesayi datva-pulatthi purato balam


So gantva kajara ggamam-duppasayha’nti janiya

[SL Page 065] [\x 65/]

30.
Sadesam puna ra’gabchi-yuvaraja savahini
Sippatthale vasam rabbo-ramabba visaye jane

31.
Dhanajata’bca pesesi-mahaggha vasana dihi


Punna’va tariyo ye’ttha-nesi tuttho sa’bhumipo

32.
Vasi tammala gamasmim-karonto jana savgaham


Abbamabbassa bhinnatta-raja ratthiya rantuno

33.
No dadimsu karam cola-bhupo datva balam taham


Pesesi sacivam so hi-mahatittha samotari

34.
Kamena rohana’vgantva-ravidevacale vasam


Ake’kadasame vasse-cole’bhimadditum tada

35.
Mahadipado dugga’vka-paluttha pabbate vasi


Taha’maju’bhayesam’si-khara nasesi damile

36.
Palayamanam senani-’manubandhiya senino


Sisam tamba vitthi game-ganhu’pakaranehi ca

37.
Tato senanumatiya-pulatthi pura’muttamam


Gato khatto vahiniya-tam sutva cola bhupati

38.
Ganhitum khattiyam tibba-kopo lavkam mahabbalam


Pesesi bahujo ta’bhi-batva senapatim’nayi

39.
Saseno pana senindo-’nuradha pura santike


Vattesi yuddham colehi-rane khattabalam pati

40.
Pahaya nagaram khatto-villikabanaka’vgami


Hantva ‘macce duve tattha-thitva vatagiri’vgato

41.
Yodhento tattha temasam-patibahesi damile


Maritassa rane kesa-dhatunetussa sodaro
42.
Saram nasam tassa ruttho-gutta salaka mandalam
Khohesi yuvabhupalo-gantva maccutthale tada

43.
Sena nivesa’vkaretva-khadiravgani duggato


Palapetvana kubula-galla tam sampalapayi

44.
Palayanto sa’colana-’mupantika’mupagami


Khattiyo tambala ggame-karetva duggamam balam

[SL Page 065] [\x 65/]


45.
Gantvana so mahanaga-kulavhaya pure vasam
Colehi yujjhitum senam-sajjesi thiravikkamo

46.
Dakkhinasam vasam kattu-pavine sacive duve


Pesesa’bbamahamacca-yugam cole pamadditum

47.
Tuvatam sindhu nikata-maha panthamhi pesayi


Nita te dakkhinam’macca-colasena nivesane

48.
Bhuri vasam karitvana-maha tittha ‘vgamum lahum


Sindhu velabjase’macca-pesita ca tahim tahim

49.
Senanivese lumpetva-pulatthi pura santikam


Agamma pesayum dute-khattiye’tu’ti tejava

50.
Yateha’maccehi dvisu-kata’maccanta suratam


Sutva sannayha senavgam-cole ummulitu’vgami

51.
Bandhapesi taham khandha-varam cola’tivikkama


Pulatthi nagare sabbe-samo sarimsu yujjhitum

52.
Bahiddha purato cola-katva savkula samyugam


Parajita puram gantva-dvara kotthaka nissita

53.
Saddha masam pavattesum-gutta dvara’pi samyugam


Puna khatta nuvatta te-ravideva calavhaya

54.
Puram pacissa varana-’mullavghitvana sajjukam


Samulam damilam senam-ghatayum pattasabjayo

55.
Sanaya vijayabahu-pure bheri’bcarapayi


Colarajo’hinamano-sena puna napesayi

56.
Masattaya’matikkamma-vandaniye’bhivadayam


Pulatthi pura’magabchi-tada’dimalayo suto

57. Balaneta khattiyassa-veri hutva purantike


Andu gama’mupagabchi-dhajinim’daya yujjhitum

58.
Khatto gantva ta’mu hacca-pulatthi pura’magato


Vidhaya rajja kiccani-vidhivedi tahim tato

59.
Samladdha savgama jayo-kittima muttima suto


Sahasse chasate vasse-sampatte navame jine balaneta khattiyassa-veri hutva purantike
Andu gama’mupagabchi-dhajinim’daya yujjhitum

58.
Khatto gantva ta’mu hacca-pulatthi pura’magato


Vidhaya rajja kiccani-vidhivedi tahim tato

59.
Samladdha savgama jayo-kittima muttima suto


Sahasse chasate vasse-sampatte navame jine

[SL Page 066] [\x 66/]

60.
Mahamahena’nuradha-pure’bhiseka mavgalam anubhotva tato’gamma-pulatthi nagare vasam

61.
Namena’si sirisavgha-bodhi’ti vidito yaso


Virabahum’nujam so’pa-rajje’bhisicca dakkhinam

62. Datva kanittha bhatussa-jayabahussa rohanam


Ada ta’madipadatte-thapetvana yathavidhi

63.
hanantarani’maccanam-pavecchiya yatharaham


Yathayutti karam rajje-gahetum viniyojayi

64.
Chatta gahaka neta ca-dhamma gehaka nayako


Bhataro setthi natho’ti-tayo rabbo bhavum ripu

65.
Te palata jambudipa-’mekuna visa hayane


Agammi’ha rohana’bca-malayam dakkhinam tatha

66.
Parivattayimsu raja-gantva malaya rohane


Ghatetva ripavo vupa-samesi samaye’cite

67.
Dakkhinam samani bhatu-vamsajam savicam lahum


Pesetva samare veri-uttasetvana sulake

68.
Niratavkam sa’karetva-pulatthi nagara’vgato


Coladese thita lila-vatiya saha dhituya

69.
Mubcitva jagati pala-mahesi cola hatthato


Lavka’magamma lavkindam-passi so suddhavamsatam

70.
Batva lilavati’vkasi-mahesim sa yasodharam


Dhitaram labhi bhupalam-paticca merukandaram

71.
Dhitara’bca viracamme-’da sa labhi dvidhitaro


Jettha lilavatinama-sugala’si kanitthika

72.
Kalivga raja nvayajam-tiloka sundarim varam


Vamsatthitim’pekkhayam so-mahesiyatte’bhisecayi

73.
Subhadda sumitta loka-natha ca ratanavali


Rupavati’ti’ma pabca-vijata dhitaro’pi sa

74.
Puttam vikkamabahu’ti-labhittha pubba lakkhanam


Pandurabbo’nujam mittam-sakam’dasi mahipati

[SL Page 067] [\x 67/]

75.
Sa manabharano kitti-sirimegho’ti vissuto
Sirivallabho’tesunu-pasuta sukati tayo

76.
Suhaddam virabahussa-sumittam jayabahuno


Padasi manabharane-dhabbam ca ratanavalim

77.
Lokanatham kittisiri-meghavhassa ada yaso


Mataya rupavatiya-sugalam sirivallabhe

78.
Rajadevi bandhumadhu-kannavadi nujam subham


Ada vikkamabahussa-sutarim’bhijanatthiko

79.
Tato vikkamabahussa-lilavati’mpi kaminim


Pada saddhim’sabhogena-batijanahite rato

80.
Cirassam parihinam’dhi-karanassa vinicchayam


Yathavidhi pavattesi-mahipo nayakocido

81.
Pulatthinagare ramme-purarakkhaya cu’nnatam


Pakaram digghikaya’ma-thira’vkarayi bhumipo

82.
Tade’pasampada kamma-gana puraka bhikkhunam


Appahonakataya’nu-ruddha rajantikam lahum

83.
Nareso ramabba rattham-dute nayittha sopade


Samyama guna sampanne-vibbata pitakattaye

84.
Pabca visati matte’pi-bhikkhavo thera sammate


Anapetva tato samma-pabbajja’bco’pasampadam

85.
Dapetva kulaputtanam-manetva pitakattayam


Kathapetvana jotesi-muninda sasanam varam

86.
Bahuvihare karetva-pulatthi pura puvgave


Nikayattayavasinam-’mada bhogehi’nekaso

87.
Karetva danta dhatussa-pasada’ntimanoharam


Mahamaha’bca karesi-santatam’va yathapura

88.
Tulabhara’bca tikkhattum-dandissaram patissamam


Ada likhapayitvana-savghassa pitakattayam

89.
Kannata cola rajuhi-pesite’ha pahenake


Adiyitva’gata duta-rajino’damsu laddhake

[SL Page 068] [\x 68/]

90.
Tesa’mubhinnam sakkatva-tesa’do sakadutake
Kannatadutehi samam-pesayi sapahenake

91.
Colo sihala dutesu-pattesu visayam sakam


Chedapetva kannanasa-virupe’kasi dutake

92.
Disva tatha’gate dute-dosuddipita manaso


Sajje tva damile dute-kanta pasadhanehi ca

93.
Tuyham rajje mamam va’tha-yadi’cche yujjhitum yahim


Colaraje’tvi’dam vatva-pesesi dutake lahum

94.
Vijayabahu bhupassa-vikkamatisayassa tu


Bhitiye’ha balassa’pi-viggahena’ji no’bhavi

95.
Bandhapayi mahaheli-pabhuti vapi solasa


Bhinna ca vapiyo tatra-tatra pakatika’kari

96.
Pabandhiya vibhinnamso-tilavatthuka matikam subhikkha’vkari nirenava-puretva mani


hirakam

97.
Siripada ppanamaya-gacchanta manusa’bjase


Kilamantu’tima dana-vuttiya sumanaddike

98.
Datva gilimalaya vham-silalekham thapapayi


Mahavase pabca aka-matapitana’lahane

99.
Dhiro vihare bahavo-patisavkhasi jinnake


Parivena’vka vijaya-bahum so tittha gamake

100.
Mahakavi’dasi’neka-kaveyyesu hite rato


Paveni gamam sadhanam-raja maccadi sununam

101.
Siloke racite sutva-yatharaha’mada dhanam


Bhupo’pi sihala kabba-racaneso mahamati

102.
Virabahu’parajaca-baddhaguna viharake


Bandhesi cetiyam cola-nasitam vapikam tahim

103.
Rabbe samanusasante-’parajini mate sati


hapesi jayabahum so-’parajje yati kamato

104.
Datva vikkamabahussa-adipada padam yaso


Tassa’trajassa padasi-rohanam gajabahuno

[SL Page 069] [\x 69/]

105.
Taham gantva mahanaga-kulavhaya puram tato
Katvana rajadhanim so-vasi tattha yatharuci

106.
Raja sirisavghabodhi-vijayabahu vikkamo


Ciratthitika kiccani-akasi loka sasane

107.
Sa’pabcapabbasasamam’va ana-


Cakkam pavattetva vasundharindo
Samavhito devaganena dibba-
Rajja’mpi katum’va diva’vgamittha

Bhanavaram battimsatimam.


----------------
Iti sajjanananda samvega janake dipavamse sirisavghabodhi
Vijayabahu rajappavatti dipano nama
Battimsatimo paricchedo.
-----------------

[SL Page 070] [\x /]
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   39


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət