Ana səhifə

İngilizce {0>Operating Instructions


Yüklə 1.31 Mb.
səhifə2/6
tarix26.06.2016
ölçüsü1.31 Mb.
1   2   3   4   5   6

2.3.2 {0>Battery operation<}0{>Pille çalıştırma<0}

{0>All JL-C/JL-G (except JLxx3-C) models of balances can also be operated independently of the AC power supply by using their batteries.<}0{>Tüm JL-C/JL-G (JLxx3-C hariç) modelleri pil kullanılarak AC güç kaynağından bağımsız olarak çalıştırılabilir.<0} {0>To do this, always fit the protective cover over the weighing cell cone first, then open the cover of the battery compartment on the underside of the balance and insert the batteries.<}0{>Bunu yapmak için her zaman önce koruyucu kapağı tartma hücre konisi üzerine kapatın, terazinin alt yan tarafında yer alan pil haznesi kapağını çıkartın ve pilleri yerleştirin.<0}

{0>Caution:<}100{>Uyarı:<0} {0>Ensure correct polarity (as specified inside the battery compartment).<}0{>Kutupların doğru olarak takıldığından emin olun (pil haznesi içinde gösterildiği gibi olacaktır) <0}


{0>Close battery compartment again.<}0{>Pil haznesini yeniden kapatın<0}

{0>When the balance is operating on its batteries, the border around the battery symbol in the display lights up.<}0{>Tartı pillerle çalıştırıldığı zaman, ekranda pil sembolü belirir.<0} {0>The number of segments that are lit is an indicator of battery condition (3 = fully charged, 0 = discharged).<}0{>Pil sembolündeki dolu bölümlerinin sayısı plin durumunu gösterir (3= tam şarjlı, 0= şarjı bitiyor). <0} {0>When the batteries are almost completely discharged, the last segment flashes.<}0{>Piller tamamen boşalmak üzere olduğunda sadece son kısım yanıp söner.<0}

10

{0>Recommended battery type:<}0{>Tavsiye edilen pil tipi:<0} {0>AA (LR6) 1.5 V alkali-manganese.<}0{>AA (LR6) 1.5 V alkalin-manganez.<0}

{0>NiMH (nickel-metal hydride) rechargeable batteries, which are recharged in an external battery charger, can be also be used.<}0{>Harici batarya şarj cihazında şarj edilen NIMH (nikel metal hibrid) şarj edilebilir piller de kullanılabilir.<0} {0>The intervals between recharging are not as long as the service life of a nonrechargeable battery.<}0{>Şart etme aralıkları şart edilemeyen bir pilin kullanım süresi kadar uzun değildir. <0}

{0>Notes<}100{>Notlar<0}

 • {0>Batteries are not included in the standard supply.<}0{>Standart ürün paketinde piller yer almaz.<0}

 • {0>Battery operation is automatically overridden when the AC adapter is connected to the AC power supply.<}0{>AC adaptörü AC güç kaynağına takılır takılmaz pille çalışma otomatik olarak devre dışı kalır.<0}

 • {0>To prolong battery (disposable or rechargeable) life, it is advisable to activate «Auto shut off» in the menu<}0{>Pilin ömrünü uzatmak için (tek seferlik yada şarj edilebilir), menüdeki «Auto shut off» seçeneğini aktive etmeniz tavsiye edilir. <0}
 • {0>balance (see Section 4.3.7).<}0{>Tartı (bakınız 4.3.7)<0}

 • {0>backlight (see Section 4.3.8).<}81{>Arka ışık (bakınız 4.3.8)<0}

{0>All discharged batteries must be disposed of in an environmentally responsible manner.<}0{>Tüm şarjı biten pillerin çevre koşullarına uygun olarak yok edilmesi gerekir. <0} {0>No attempt must be made to incinerate or disassemble them.<}0{>Hiçbir şekilde ateşe atmayınız yada sökmeyiniz.<0}

{0>2.3.3 Rechargeable battery operation "AccuModule" with internal charger<}0{>2.3.3 Dahili şarj cihazlı yeniden şarj edilebilir "AccuModule" pille çalıştırma modulü<0}

{0>All models in this line (except JLxx3-C) can also be operated with a battery charger integrated in the instrument.<}0{>Bu serideki tüm modeller (JL-xx3- C hariç) cihazda dahili olarak bulunan pil şarj aletiyle de çalıştırılabilir.<0} {0>This option is not part of the standard supply.<}0{>Bu opsiyon standart ürün paketinde yer almamaktadır.<0} {0>It must either be ordered when the balance is purchased or be retrofitted later by a METTLER TOLEDO dealer.<}0{>Cihazın ya tartıyla birlikte sipariş edilmesi yada METTLER TOLEDO’dan daha sonra temin edilmesi gerekmektedir.<0}{0>Caution<}89{>Uyarı:<0}

{0>If the balance is equipped with an "AccuModule” internal battery charger, on no account must normal (i.e. disposable, nonrechargeable) batteries be used!<}0{>Tartıda "AccuModule” dahili pil şarj sisteminin bulunması halinde, hiçbir şekilde normal piller (tek kullanımlık, şarj edilemeyen) kullanılamaz.<0} {0>This would constitute a fire and explosion hazard.<}0{>Bu durum yangın yada patlama tehlikesi yaratabilir.<0} {0>Only rechargeable NiMH (nickel-metal hydride) accus may be used.<}0{>Sadece NiMH (nikel metal hidrür) piller kullanılabilir.<0} {0>Balances equipped with the internal charger have the following warning notice on the cover of the battery compartment and on an adhesive label on the underside of the balance:<}0{>İç şarj sistemi bulunan tartların pil haznesi kapağında ve tartının yan tarafındaki yapışkan etikette aşağıdaki uyarı yer almaktadır:<0} {0>"CAUTION!<}84{>“UYARI !<0} {0>Risk of Battery Explosion if accus are replaced with incorrect type.<}0{>Pillerin Yanlış Tip Pillerle Değiştirilmesi Halinde Piller Patlayabilir !<0} {0>Replace only with type NiMH RECHARGEABLE accus".<}0{>Sadece NiMH ŞAR EDİLEBİLİR pil tipiyle değiştirin.<0} {0>If weighing with power supply connection > 48 h, the accus must beremoved (overheating hazard).<}0{>Enerji kaynağı bağlantısıyla tartma yapıldığı zamanlar > 48 h, pillerin sökülmesi gerekir (aşırı ısınma tehlikesi)<0}{0>Always fit the protective cover over the weighing cell cone before removing the cover of the battery compartment on the underside of the balance and inserting the NiMH rechargeable accus.<}0{>Tartının yan tarafındaki pil haznesinin kapağını sökmeden ve NiMH şarj edilebilir pilleri takmadan önce tartma hücresi konisi üzerindeki koruyucu kapağı sökün. <0}

{0>Caution:<}100{>Uyarı:<0} {0>Ensure correct polarity (as specified inside the battery compartment)!<}98{>Kutupların doğru olarak takıldığından emin olun (pil haznesi içinde gösterildiği gibi olacaktır) <0} {0>Close battery cover again.<}80{>Pil kapağını yeniden kapatın<0}

{0>Charging NiMH accus<}0{>NiMH pillerinin şarj edilmesi:<0}

{0>Always charge NiMH rechargeable accus fully before putting them into service.<}0{>Kullanmadan önce NiMH şaej edilebilir pilleri tam olarak şarj edin.<0} {0>To do this, it is sufficient for the balance to be connected to the power supply by the AC adapter.<}0{>Bunu yapmak için tartının AC adaptörüyle enerji kaynağına bağlanması yeterlidir.<0} {0>It is not necessary for the balance to be switched on.<}0{>Tartının açık olmasına gerek yoktur.<0}

{0>If the balance is switched on during charging, the display flashes in waves.<}0{>Şarj işlemi sırasında tartının açılması halinde ekran dalgalar halinde yanıp söner.<0} {0>Once the accus are fully charged, all three segments of the symbol are permanently lit.<}0{>Piller tamamen şarj olduğu zaman pil göstergesinin üç bölmesi de sürekli yanar.<0}

{0>The condition of the rechargeable accus is displayed at all times when the instrument is in use (just as with normal batteries).<}0{>Cihaz kullanıldığı sürece şarj edilebilir pillerin durumu ekranda gösterilir (normal pillerde olduğu gibi)<0}

{0>Notes<}100{>Notlar<0}

 • {0>Rechargeable accus are included in the standard supply (AccuModule).<}0{>Şarjlı piller standart ürün paketinde (AccuModule) mevcuttur.<0}

 • {0>Battery operation is automatically overridden when the AC adapter is connected to the AC power supply.<}100{>AC adaptörü AC güç kaynağına takılır takılmaz pille çalışma otomatik olarak devre dışı kalır.<0}

{0>If weighing with power supply connection > 48 h, the accus must be removed (overheating hazard).<}91{>Enerji kaynağı bağlantısıyla tartma yapıldığı zamanlar > 48 h, pillerin sökülmesi gerekir (aşırı ısınma tehlikesi)<0}

{0>To prolong battery (disposable or rechargeable) life, it is advisable to activate «Auto shut off» in the menu:<}99{>Pilin ömrünü uzatmak için (tek seferlik yada şarj edilebilir), menüdeki «Auto shut off» seçeneğini aktive etmeniz tavsiye edilir. <0}

 • {0>balance see Section 4.3.7<}91{>Tartı (bakınız Bölüm 4.3.7)<0}

 • {0>backlight see Section 4.3.8<}91{>Arka ışık (bakınız Bölüm 4.3.8)<0}

{0>Defective accus must be disposed of in an environmentally responsible manner.<}75{>Kusurlu pillerin çevre koşullarına uygun olarak yok edilmesi gerekir. <0} {0>No attempt must be made to incinerate or disassemble them.<}100{>Hiçbir şekilde ateşe atmayınız yada sökmeyiniz.<0}

11

12{0>2.4 Adjusting (calibration)<}100{>2,4 Ayarlama (kalibrasyon)<0}

{0>To obtain accurate weighing results, the balance must be adjusted to match the gravitational acceleration at its location.<}98{>Doğru tartım sonuçları almak için terazinin bulunulan yerdeki yer çekim hızlanmasını dengelemek için ayarlanması gerekir.<0}

{0>Adjusting is necessary<}100{>Ayar yapmak gereklidir<0}

{0>• before the balance is used for the first time<}92{>• terazinin ilk kullanımı öncesinde<0}

 • {0>at regular intervals during weighing service<}100{>tartım servisi sırasında düzenli aralıklarla<0}

 • {0>after a change of location<}100{>yer değiştirmelerde <0}{0>To obtain accurate results, the balance must be left switched on for 60 minutes to reach operating temperature before starting the adjustment procedure.<}0{>Doğru sonuçların alınması için ayarlama prosedürünü başlatmadan önce çalışma sıcaklığına erişmek için tartının 60 dakika prizde takılı kalması gerekir.<0}

{0>-> Have required adjusting weight ready.<}94{>-> gerekli olan ayar ağırlığını hazırlayın<0}

{0>-> Unload weighing pan.<}80{>➞ Tartım tavasını boşaltın<0}

{0>-> Press and hold the «Cal» key down until "CAL” appears in the display.<}89{>➞ "Off” düğmesine basın ve ekranda “OFF” yazısı çıkıncaya kadar basılı tutun. <0} {0>Release key.<}0{>Düğmeyi serbest bırakın.<0}

{0>The required adjustment weight value flashes in the display.<}98{>Gerekli olan ayar ağırlığı değeri ekranda yanıp söner<0}

{0>-> Place adjustment weight in centre of pan.<}97{>➞ Ayar ağırlığını tavanın ortasına koyun <0} {0>The balance adjusts itself automatically.<}100{>Tartı kendini otomatik olarak ayarlar.<0}

{0>-> When "0.00 g” flashes, remove adjustment weight.<}98{>➞ “0.00 g" yanıp söndüğü zaman, ayarlama ağırlığını çıkartın.<0}

{0>The adjusting is finished when the message "CAL done” appears briefly in the display, followed by "0.00 g”.<}98{>“0.00 g” yazısının ardından ekranda “CAL done” mesajı çıktığı zaman ayarlama tamamlanmıştır.<0} {0>The balance is again in weighing mode and ready for operation.<}100{>Terazi tartma modundadır ve kullanıma hazırdır.<0} {0>Notes<}100{>Notlar<0}

 • {0>Certified models cannot be adjusted by the user, because of weights and measures legislation.<}0{>Ağırlık ve ölçme mevzuatları nedeniyle sertifikalı modeller kullanıcı tarafından ayarlanamaz.<0} {0>This must
  be done by a METTLER TOLEDO service technician or a weights and measures inspector.<}0{>Bunun METTLER TOLEDO servis teknisyeni yada ağırlık ve ölçüm müfettişi tarafından yapılması gerekir.<0}

 • {0>This adjustment procedure can be terminated at any time with the «C» ("Cancel”) key.<}87{>Ayar prosedürü “C” (İptal) tuşuyla istenildiği zaman sonlandırılabilir.<0} {0>The balance reverts
  to weighing mode.<}98{>Tartı tartma moduna döner.<0}


{0>3 Weighing<}100{>3. Tartım<0}

3.1 On/ 3.1 Açma/ Kapama (ON/OFF){0>Switching on<}100{>Açma<0}

{0>-> Remove any load from weighing pan and press «On» key briefly.<}98{>➞ Tartma tavasından tüm ağırlıkları indirin ve “On” düğmesine hafifçe basın.<0}

{0>The balance performs a display test (all segments in the display light up briefly).<}100{>Tartı bir ekran testi yapar (ekrandaki tüm segmentler yanar söner)<0} {0>When zero is displayed, the balance is ready for operation.<}100{>Sıfır görüntülendiği zaman, tartı kullanıma hazırdır.<0}

3.2 Simple weighing{0>Switching off<}100{>Kapatma<0}

{0>-> Press and hold the «Off» key down until "OFF” appears in the display.<}99{>➞ "Off” düğmesine basın ve ekranda “OFF” yazısı çıkıncaya kadar basılı tutun. <0} {0>Release the key.<}100{>Düğmeyi bırakın.<0}

{0>Place weighing sample on the weighing pan.<}100{>➞ Tartım tavası üzerine tartılacak numune koyun. <0}

{0>Wait until the stability detector "•” disappears.<}84{>➞Sabitlik değeri "o" gösterinceye kadar bekleyin.<0}

{0>Read the result.<}100{>➞Sonucu okuyun.<0}


13

14

{0>3.3 Faster weighing with reduced readability<}85{>3.3 Düşük okuma hassasiyetiyle daha hızlı tartma<0}


{0>The balance has the facility for speeding up the weighing operation by reducing its readablity (number of decimal places):<}0{>Tartı okuma hassasiyeti düşürülerek (ondalık hane sayısı) düşürülerek tartının tartma süresi hızlandırılabilir.<0}
{0>-> The balance is operating with its normal readability and speed.<}0{>-> Tartı normal okuma hassaslığında ve hızında çalışmaktadır. <0} {0>-> Press the «1/10d» key and …<}0{>-> «1/10d» düğmesine basın ve… <0}

{0>-> … the balance operates with reduced readability (one decimal place less), but displays the weighing result quicker.<}0{>-> tartı düşük okuma hassasiyetiyle çalışmaya başlar (bir ondalık hanesi eksik çıkar) fakat tartma sonucunu daha kısa sürede gösterir.<0} {0>Pressing the «1/10d» key briefly again toggles the balance back to its full readability.<}0{>«1/10d» düğmesine tekrar hafifçe basılarak tartı yeniden tam okuma hassaslığına geri döner.<0}
{0>3.4 Taring<}100{>3,4 Dara Alma<0}


{0>Place empty container on the balance.<}100{>➞Tartının üzerine boş kabı koyunuz.<0}

{0>The weight is displayed.<}100{>➞ Tartım değeri ekranda gösterilir<0}

{0>Press the «#» key briefly.<}88{>➞ Hafifçe düğmesine basın.<0}

{0>Add weighing sample to container.<}100{>➞Kaba tartım numunesini ekleyin.<0} {0>The net weight is now displayed.<}100{>Net tartım değeri ekranda görüntülenir.<0}

{0>If the container is removed from the balance, the tare weight will be shown as a negative value.<}100{>Tartıdan kap alındığı zaman, dara ağırlığı eksi bir değer olarak görüntülenecektir.<0}

{0>The tare weight remains stored until the «#» key is pressed again or the balance is switched off.<}87{>«->0/T<-» yeniden basılıncaya yada tartı kapatılıncaya kadar dara ağırlığı hafızada tutulur.<0}

{0>4 Menu<}0{>4 Menü<0}

{0>4.1 Overview<}100{>4.1 Genel Bilgiler<0}

{0>In the menu you can change the weighing unit (for certified balances, only if national weights and measures legislation allows), select additional functions and carry out various settings.<}88{>Menüyü kullanarak ağırlık birimici değiştirebilir (onaylı tartılarda, ancak ulusal sertifikasyon kanununun izin vermesi halinde mümkündür), ek fonksiyonlar seçebilir ve çeşitli ayarlar yapabilirsiniz.<0} {0>A description of the individual menu options is given in Section 4.3.<}100{>Kişisel menü seçeneklerinin tanımları Bölüm 4.3’te verilmiştir.<0}


{0>Notes<}100{>Notlar<0}

{0>'> With certified balances, this menu op­tion has a fixed setting and cannot be changed.<}93{>1) Sertifikalı terazilerde menü seçeneği tüm sabit ayarlar yapılmıştır ve değiştirilemez.<0}

2) {0>Factory setting:<}100{>Fabrika ayarı:<0} JL-G: g

JL-C: ct


3) {0>With certified balances, only those
weighing units allowed by the appro­
priate national weights and measures
legislation may be selected.<}74{> 3) Sertifikalı tartılarda, sadece uygun ulusal ağırlıklar ve ölçümler mevzuatının izin verdiği ölçüm birimleri seçilebilir.<0}

4) {0>This menu option is only shown if
"Host" has been selected in menu op­
tion 9 (Peripheral unit).<}84{>4) Bu menü seçeneği sadece menü seçeneği 9 (Çevre birimleri)de "Host" seçeneğinin seçili olması halinde görüntülenir.<0}

5) {0>This menu option is only shown if
"S.oFF” has not been selected in menu
option 10 (Send mode).<}76{>5) Bu menü seçeneği sadece menü seçeneği 10 (Gönderme Modu )de "S oFF" seçeneğinin seçili olması halinde görüntülenir.<0}

6) {0>These menu options are only shown if
"Host” or "Printer" has been selected in
menu option 9 (Peripheral unit).<}90{>6) Bu menü seçeneği sadece menü seçeneği 9 (Çevre birimleri)de "Host-or- Printer" seçeneğinin seçili olması halinde görüntülenir.<0}

7) {0>Only displayed if the optional interface
has been installed.<}0{>Sadece isteye bağlı arayüz kurulduğunda görüntülenir.<0}

{0>Overview of menu<}0{>Menü genel özellikleri <0}
t

1

RBff S1

A.Off -

DOFF S'

A.Off30"

1   2   3   4   5   6


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət