Ana səhifə

Informationen är generellt skriven och får spridas om källan anges


Yüklə 37.5 Kb.
tarix18.07.2016
ölçüsü37.5 Kb.
Informationen är generellt skriven och får spridas om källan anges.
Vid specifika symptom som inte kan avhjälpas med denna information så är det bara att du hör av dig!

Del 1.
Förgasaren är EN komponent i ett system.


Följande lista ger exempel på vanliga anmärkningar och dom vanligaste problemen förutom förgasaren. Dessa punkter bör kontrolleras innan man ger sig på förgasaren.

Svårstartad


1. Bränsletrycket, igensatt bränslefilter eller ledning.
2. Cylinderkompression.
3. Luftfilter.
4. Tändsystemet avseende tändstift, tändspole, kondensator, rotor, lock, tändkablar, rätt spänning till tändspolen, förtändning (tändningsinställning).
5. Choken avseende länkage och anordningar på insuget.

Flödning
1. Skräp mellan nålen och sätet i nålventilen.


2. Nålen tätar inte vid första uppstarten.
(Notering: En lätt knackning på förgasaren i närheten av bränsleingången kan hjälpa nålen att sätta sig).

Dålig tomgång


1. Alla punkter under Svårstartad.
2. Fotpackningen felaktigt monterad.
3. Förvärmningen.
4. Vacuumläckor.
5. PCV ventilen.
6. Blandskruvarna och tomgångsvarvet.

Motorn stannar


1. Alla punkter under Dålig tomgång.
2. Trasig eller feljusterad vacuumbreak (choke pull-off).

Tvekan eller ryck (När spjällen öppnas)


1. Accpumpslänkaget böjt eller ur läge från transport eller installation.
2. Vacuumläcka.
3. Förtändningen.
4. Vissa accpumpsgummin måste vara i bensin ungefär 12 timmar för att fungera ordentligt.
5. Kolla bränslefilter, luftrenare och bränsletryck.

Svag motor eller stor bränsleförbrukning


1. Alla punkter under Dålig tomgång.
2. Igensatt tankventilation.
3. Anliggande bromsar.
4. Lågt lufttryck i däcken.
5. Fel på automatlådan.
6. Fel eller trasig kylartermostat.
7. Blockerad eller läckande förvärmningskanal i insuget.
8. Choken inte helt öppen vid driftvarm motor.
9. Felaktiga tillbehör (servopump, luftkonditioneringskompressor).
10. Igensatt avgassystem .
11. Dåliga körvanor.

MONTERING


Drag åt fästmuttrarna/skruvarna jämnt och fint, ej för hårt (Q-jet, 10Nm). Kontrolldrag förgasarlockets skruvar. Se till att länkaget inte kärvar och att spjällen kan öppnas och stängas hela vägen.
Starta motorn, skruva på tomgångs-skruven/-solenoiden så att motorn inte stannar. Skruva in blandningsskruvarna tills motorn börjar gå ojämnt, skruva sedan ut dom tills motorn går jämnt med högsta vakuum och varv. Båda skruvarna ska vara ställda lika många varv ut från botten när du är klar. Vissa förgasare har endast en blandningsskruv.
Förgasaren är inställd efter fabriksspecifikationerna och den slutliga justeringen görs på motorn som förgasaren monteras på.

Q-jet primärblandning.


Det är väldigt svårt, om inte omöjligt att tuna primärsidan på en Q-jet genom att avläsa färgen på tändstiften. Cruise blandningen bestäms av primärnålarna, medans fullgasblandningen styrs mer av storleken på munstyckena. De flesta primärnålarna har en kona som smalnar av i två steg till den rikaste delen som i de flesta fall är .026”, det finns en variant, till 1980 och senare, med .036” power tip. Dessa kan även användas till 1975 och senare modeller.
Under belastning trycks nålarnas tjockare del ur munstyckena för att ge en rikare blandning genom att nålarnas smalare del då befinner sig i munstycket.
Det finns ett flertal enklare knep för att se om bestyckningen är i närheten av det optimala. Förutsatt att man är nöjd med fullgas-blandningen på primärsidan.
Kör motorn varm, sätt tomgången till 2200 varv med snabbtomgångskammen. Stäng sakta chokespjället eller håll handflatan över chokehuset - men kväv inte motorn. Varvet ska då höjas 25-50 varv. Om varvet inte ändras, eller sjunker, så behövs en magrare/tjockare primärnål. Om varvet ökar mer än 200 varv, sätt i en storlek rikare/smalare nålar.

Justering av förspänningen av sekundärspjällen Q-jet.


Justerskruven sitter på passagerarsidan vid änden på axeln som håller luftspjällen. Den låses av insexskruven som sitter undertill på förgasarlocket intill länken som går till choke pull-off:en. 0-läge är när spjällen hålls stängda med handen och öglan på fjädern precis nuddar pinnen som den ska löpa mot.
Kör på tvåans växel i 60km/h, eller på sista växeln i 50km/h med kickdown bortkopplad. Tryck hastigt gasen i botten,
Om bilen står på “näbben” så öppnar sekundärspjällen för tidigt och förspänningen ökas 1/8 varv i taget tills den svarar utan tvekan, dock ej aldrig mer än ett helt varv, då förstörs fjädern.
Om bilen sakta ökar hastigheten med tendenser till ryckningar kan det behöva släppas 1/8 varv i taget tills ryckningarna försvinner. Om det inte behövs mer än ¼ varv förpänning kan man prova en hängare som håller sekundärnålarna lite högre.
Mellan 3/8 och ¾ varvs förspänning anses som normalt.
Sekundärnålar och hängare utsorteras i samband med utprovningen av sekundärluftspjällens öppningstid.
Om det rycker vid fullgas på högsta växeln från 90km/h så väljer man rikare/smalare sekundärnålar, eller en hängare som håller nålarna högre från start.
Original och street/strip använder kort/medium “power tip”, dragracing och bankörning använder medium/lång “power tip”.
Sen kan det ibland vara själva förgasare som trilskas:
Del 2.
Felsöka vanliga förgasarproblem

OJÄMN TOMGÅNG


Kolla motorns vakuum med en vakuummätare. Mätaren ska visa cika 18 in/hg vid tomgång (park/neutral). Om vakuum är lägre, kolla skicket och anslutningar på alla vakuumslangar. Kolla förgasarens fotpackning och insugspackningarna. Gör ett kompressionstest. Slitna motordelar som t.ex.ventiler, kolvringar och kamaxel orsakar ojämn tomgång. Kolla tändsystemet (tändstift, tändkablar, lock och rotor). Inspektera avgasreningssystemet. Kolla särskilt bränslesystemets ångåterledning och EGR-ventilen. EGR-ventilen ska vara stängd vid tomgång.

BAKTÄNDNING


Det är så gott som omöjligt för en förgasare att orsaka baktändning. Återigen, kolla tändsystemet (tändstift, tändkablar, lock och rotor). Ställ tändningen efter fabrikantens specifikationer. Kolla motorns vakuum med en vakuummätare. En svår vakuumläcka kan magra ut blandningen tillräckligt mycket för att orsaka en baktändning. Kolla kompet i motorn. En läckande, bränd, sprucken eller kärvande ventil kan vara orsaken. En sliten kamnock eller en sliten kamdrivning kan också vara felkällan. Kolla även att choken inte öppnar för snabbt. Om choken öppnar för snabbt vid kall motor så kan motorn baktända p.g.a. för mager blandning.

FLÖDNING
DET FINNS TRE VANLIGA ORSAKER TILL FLÖDNING


A. Motorn startas och bränsle flödar över toppen av förgasaren, eller rinner ner i insuget. Detta orsakas av antingen skräp i nålventilen eller av en kärvande flottör. Några lätta knackningar med skaftet av en skruvmejsel i närheten av bränsle ingången kan få skräpet att lossna eller flottören att släppa.
B. Motorn stängs av och bränsle droppar ner i venturin och vidare ut vid spjällaxeln och ner i insuget. Detta kan orsakas av att bränsleledningen är placerad för nära varma motordelar, avgassystem eller kylare. Detta gör att bränslet expanderar i ledningen och trycket ökar så pass att nålventilen inte kan hålla emot, och bränslet trycks förbi nålventilen och orsakar flödning. Bränslet kan också koka i förgasaren p.g.a. felaktig eller saknad packning eller distans mellan förgasaren och insuget. Ett "hot-spot" spjäll i grenröret som kärvat fast i stängt läge kan orska förhöjd temperatur under förgasaren och få bränslet att koka över och orsaka flödning som gör att motorn blir svårstartad varm.
C. När det är onödigt högt bränsletryck. För högt bränsletryck kan orsakas av en felaktig eller trasig bränslepump. Detta orsakar flödning. Kolla fabrikantens specifikationer för korrekt bränsletryck.

TVEKAN
Kolla EGR systemets funktion. EGR ventilen ska vara stängd vid tomgång och när motorn är kall. En felaktig EGR ventil kan osaka TVEKAN. Kolla även tändsystemet och tändinställningen. Var säker på att fördelarens förställningsmekanism fungerar som den ska. Andra problemområden inkluderar spruckna eller felaktigt kopplade vakuumslangar eller igensatt avgassystem. För stor iblandning av alkoholbränslen eller tillsatser i bränslet kan magra ut blandningen tillräckligt mycket för att orsaka TVEKAN eller ryckig gång och svag motor.

SVÅRSTARTAD
A. NÄR MOTORN ÄR KALL, Kolla chokens funktion. Innan du startar en kall motor, tryck gasen i botten och släpp. Detta sätter choken i stängt läge. När motorn startar så öppnar choken delvis och fortsätter att öppnas ju varmare motorn blir. När motorn är varm (full drifttemperatur) så ska choken vara fullt öppen. Är den det?
B. NÄR MOTORN ÄR VARM., (Se "FLÖDNING" här ovan).

MOTORN GÅR EJ NED I VARV


Kolla efter feljusterad snabbtomgångskam, tomgångsvarvsskruv eller choke pull-off. Kolla funktionen och justeringar av alla solenoider på förgasaren. Kolla chokens funktion och att fotpackningen är korrekt monterad.

TVEKAR/RYCKER KALL


Kolla "hot-spot"-spjället i grenröret. Det ska vara stängt vid kall motor. Gör också klart för dig att hetluftröret från insuget till choken inte släpper igenom avgaser in i chokeklockan. Detta kan få choken att öppna för tidigt. Kolla att choke pull-off:en fungerar och är hel. Kolla EGR funktionen. Strypt eller igensatt förvärmningskanal i insuget påverkar chokefunktionen negativt.
Sen lite justeringstips, jag rekommenderar att du skaffar en graderad bränsletrycks/vakuum-mätare, finns hos Biltema för 80kr, för justering av blandningsskruvarna, så att du vet när högsta vakuum uppnåtts. Man kan/ska notera högsta erhållna varvtals också, men utan vakuummätare så blir resultatet osäkert.
Del 3.

Preparering: . . . . . . .


Här ska du få lite tips hur du ska justera förgasaren. Detta ska göras endast efter att ha kollat om motorn har några mekaniska, vakuum eller elektriska problem som kan påverka motorns gång. KOM IHÅG, ENDAST EFTER ATT HA KOLLAT EFTER MEKANISKA, VAKUUM ELLER ELEKTRISKA PROBLEM FÖRST!! Lägg automatlådan i neutralen och tillsätt P-bromsen. Stäng av alla tillbehör, fläktar o.s.v. Ställ tändningen som manualen beskriver detta.
Justering görs med alla elektriska kopplingar samt vacuumslangar uppkopplade. PCV-ventilen samt övriga ventiler får inte läcka och det får inte finnas några andra vakuumläckor. Luftkonditioneringen ska vara avslagen. Vakuumläckor är vanliga, och dom måste fixas först. Kom ihåg, du kommer aldrig att få förgasaren att fungera som avsett om motorn har elektriska, vakuum, andra mekaniska problem eller helt enkelt behöver en service.

Utförandet: . . . . . . .


Först måste du vara medveten om att det är vanligt att förgasaren kan flöda när den första gången startas upp. Det orsakas av det stora tillflödet av bränsle in i ett tomt flottörhus där det ofta kan medfölja små partiklar av smuts eller rost som kan fastna i nålventilen. Om detta inträffar, var medveten om att detta inte täcks av någon som helst garanti. Se till att få det fixat.
Till att börja med, starta motorn och se till att den värms upp ordentligt till drifttemperatur (15-20 minuter). Se till att choken är helt öppen och att snabbtomgångskammen inte ligger till. Sätt tomgångsvarvet enligt specifikationen FÖRST; justera blandskruvarna SIST. Målet är att få blandningen så mager som möjligt utan att motorvarvet minskar för mycket och utan att påverka kraften i motorn. Detta uppnås just när varvtalet precis börjar minska vid justering mot den magra sidan när den går som bäst. Den kommer förmodligen att gå hyfsat bra om du justerar den rikare också, men den kommer att dra mer bränsle och kommer sannolikt inte klara ett avgasprov. Starta alltid från den rika sidan och justera mot en magrare blandning (skruva in skruvarna.) Notera att dom flesta blandskruvar minskar mängden blandning när dom skruvas in (medurs), och ökar mängden blandning när dom skruvas ut, men det finns vissa Holley (4165/4175 Spreadbore) där förhållandet är omvänt. Dessa skruvar påverkar endast mängden av tomgångsblandning. Justeringen av dessa påverkar inte hur mycket bränsle bilen drar, förutom vid tomgång. Om det är 2 blandskruvar så måste dom justeras lika mycket ut från botten. Ha inte den ena 2 varv ut och den andra 3 varv ut. Om du ändrar på den ena så måste den andra ändras lika mycket. KOM IHÅG, JUSTERA BLANDSKRUVARNA SIST, JUSTERA INTE TOMGÅNGSVARVET EFTER ATT DU JUSTERAT BLANDSKRUVARNA, GÖR DU DETTA SÅ PÅVERKAS TOMGÅNGSBLANDNINGEN. Om du måste efterjustera tomgångsvarvet, så måste du justera om blandskruvarna igen.
När du skruvar på blandskruvarna, skruva sakta, inte mer än ½ varv på ett par-tre sekunder. Det tar 2 till 5 sekunder för bränslet att ta sig genom förgasaren och ge någon märkbar skillnad på motorns varvtal. Om motorn stått länge på tomgång så kan man "blippa" gasen ett par gånger för att normalisera tomgångsvarvet. Låt den komma tillbaka till tomgång, fortsätt sedan justeringen.
Om din bil har en tomgångssolenoid eller liknande, så kan den behöva justeras först. Kolla bilens manual. Du kan också behöva justera snabbtomgången om den var för låg eller för hög när motorn var kall. Tomgången ska vara högre när motorn är kall men inom fabriksspecifikationerna. Kolla manualen även här.
Kom ihåg att justeringen av blandskruvarna alltid är den sista justeringen som ska göras. Använd inte blandskruvarna för att justera tomgångsvarvet. Om du minskar tomgångsvarvet så blir blandningen magrare och du kan bli tvungen att öka tomgångsblandningen, och tvärtom. Använd inte verkstadshandbokens rekommendationer att sätta blandskruvarna "2 varv ut eller 3 varv ut" som slutgiltig. Detta är bara en grundinställning som görs vid ihopsättning efter t.ex. en renovering och inte den slutgiltiga inställning som utprovas vid provkörning. Motorn kommer knappast att gå så bra som den kan om du använder manualens grundinställning.
Om du skruvar upp tomgångsvarvet för högt så kommer förgasaren att jobba i huvudsystemet i stället för tomgångssystemet och därmed har blandskruvarna satts ur spel. Om tomgångsvarvet är satt för högt så kommer blandningen vid tomgång att vara för rik, orsaka "nozzle drip" och bilen kommer aldrig att klara ett avgastest (just för att förgasaren försöker att gå på tomgång via huvudkretsen, tro mig, det kommer inte att fungera.) Var noggrann, gör det rätt. Om du har problem med avgastestet, prova att sänka tomgångsvarvet och justera om blandskruvarna, börja med skruvarna i ett rikt läge och skruva dig mot ett magrare tills varvet börjar minska en aning, sen klarar du förmodligen testet.
Om denna procedur inte fungerar för dig, så får du gå tillbaks och kolla efter mekaniska, vakuum och elektriska problem, precis som du skulle gjort från början.

KentsQjet/Pontiacservice


Kent Olsson
073-7672553
kentsqjet@hotmail.com


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət