Ana səhifə

İnebolu atl, tl ve endüstri meslek lisesi 2009-2010 EĞİTİM ÖĞretim yili


Yüklə 187 Kb.
tarix27.06.2016
ölçüsü187 Kb.

T.C.
İNEBOLU KAYMAKAMLIĞI
İNEBOLU ATL, TL ve ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ 2009-2010 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
FİZİK DERSİ 10. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI

AY

HAFTA

DERS SAATİ

KONU

KAZANIMLAR

ETKİNLİK

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ, ARAÇ VE GEREÇLERİ

DEĞERLENDİRME (Hedef ve Davranışlara Ulaşma Düzeyi)

ÜNİTE 1 MADDE VE ÖZELLİKLERİ

24-25 EYLÜL

4.HAFTA

1+1

KATILARDA BOYUTLAR ARASI İLİŞKİLER VE DAYANIKLILIK

1. Katılar ile ilgili olarak öğrenciler;
1.1. Varlıkların en ve boyca belli bir oranda büyütülmesi veya
küçültülmesi durumunda kesit alanları, yüzey alanları,
hacimleri ve kütlelerinin hangi oranda değişeceğini hesaplar
(PÇB-1.b, 3.a-e; BİB-1.a-e,2.a-c, 3.a-c, 4.a-e, 5.c; TD-1.h,k,l). 

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, ,Sorgulayıcı Araştırma, Performans Değerlendirme
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.

1.ATATÜRK'ÜN HAYATI

 

[!] 1.1 Kesit alanının dayanıklılık ile ilişkisi irdelenir. [!] 1.1 Karıncanın, vücut ağırlığının birkaç katı ağırlığındaki yükleri kaldırabildiği; karıncayı orantılı olarak insan kadar büyütecek olsak kendi ağırlığını bile kaldıramayacağı vurgulanır.

28EYLÜL


2 EKİM

1.HAFTA

1+1

KATILARDA BOYUTLAR ARASI İLİŞKİLER VE DAYANIKLILIK

1.2. Canlıların çeşitli özellik ve ihtiyaçlarını, yüzey alanlarının
kütlelerine veya hacimlerine oranı ile ilişkilendirir (PÇB-3.a-e;
BİB-1.a-e,2.a-c, 3.a-c, 4.a-e).

King Kong Gerçek Olabilir mi?

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, ,Sorgulayıcı Araştırma, Performans Değerlendirme
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.

 

. [!] 1.2 Dikdörtgen prizma, silindir, ve kürenin yüzey alanlarının hacimlerine oranları ve en

düşük oranın ise kürede olduğu verilir. Küçük cisimlerin birim kütlesine düşen yüzey alanının, büyük cisimlere göre daha fazla olduğu verilir. Yani bir kilogram büyük

patatesle, bir kilogram küçük patates soyulduğunda, küçük patatesten daha fazla kabuk çıkacağı vurgulanır. [!] 1.2 Bir canlının ısı yayma (enerji yayma) hızının yüzey alanı ile ilişkili olduğu verildikten sonra bu oran, canlıların bacak kalınlıkları, kuyruk ve kulak büyüklükleri ve vücut ağırlıklarına göre ne kadar yük taşıyabilecekleri ve ne kadar yemeğe ihtiyaç duyacakları ile ilişkilendirilir. Bu oran canlıların yüksekten düştüklerinde ne kadar zarar görecekleri ile de ilişkilendirilir.

5-9 EKİM


2.HAFTA

1+1

SIVILARDA KILCALLIK VE YÜZEY GERİLİMİ

2. Sıvılar ile ilgili olarak öğrenciler;

2.1 Yapışma (adezyon) ve birbirini tutma (kohezyon) olaylarını

örneklerle açıklar (PÇB-1.b,f, 2.a,e,f, 3.a-e; BİB-1.a-e,2.a-c,

3.a-c, 4.a-e).

2.2 Yüzey gerilimini örnekler vererek birbirini tutma ile açıklar

(PÇB-1.b,f, 2.a,e,f, 3.a-e, 5.c; BİB-1.a-e,2.a-c, 3.a-c, 4.a-e).
Ya Birlikte Batacağız ya Birlikte Yüzeceğiz 

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, ,Sorgulayıcı Araştırma, Performans Değerlendirme
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.

ÖDEVLERİN DAĞITILMASI

[!] 2.1 Sıvıların temel özellikleri hatırlatılacaktır.

[!] 2.2 Yaygın olarak kullanılan sıvılar, yüzey gerilim katsayılarına göre sıralanır. Yüzey gerilimine sıcaklığın ve tuzun etkisi örneklerle tartışılır.

12-16 EKİM3.HAFTA

1+1

SIVILARDA KILCALLIK VE YÜZEY GERİLİMİ

2.3 Kılcallık olayını örnekler vererek yapışma ve birbirini tutma

ile açıklar (PÇB-1.b; BİB-1.a-e,2.a-c, 3.a-c, 4.a-e).
 

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, ,Sorgulayıcı Araştırma, Performans Değerlendirme
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.

2.ATATÜRK'ÜN KİŞİLİĞİ VE ÖZELLİKLERİ

[!] 2.3 Yüzey gerilimi, yapışma ve kılcallığın böceklerin yaşamını nasıl etkilediği verilir.

19-23 EKİM4.HAFTA

1+1

GAZLAR VE PLAZMALAR

3.1. Atmosferin oluşumunu, havayı oluşturan moleküllere etkiyen

yer çekimi kuvveti ve güneş enerjisi ile etkileşmelerini

kullanarak açıklar (PÇB-1.b, 3.a-c; BİB-1.a-e,2.a-c, 3.a-c, 4.ae).

3.2. Soğuk ve sıcak plazmaya örnekler verir (PÇB-1.b; FTTÇ-1.j,l;

BİB-1.a-e,2.a-c, 3.a-c, 4.a-e; TD-1.a,b,d).


 

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, ,Sorgulayıcı Araştırma, Performans Değerlendirme
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.

 

[!] 3.1 Bir gaz tabakası olarak atmosferin oluşumunu açıklarken gazların belli bir hacim ve şekillerinin olmadığı, fakat bulundukları kapalı kabın içini doldurdukları vurgulanır. Bu durumdaki hacimlerin kabın hacmine eşit olduğu belirtilir. Günlük hayatta gazların nerede kullanıldığına örnekler verilir. Bu gazların yoğunluk değerleri verilerek hangi durumlarda gazları ayırt etmede kullanılabileceği vurgulanır.

[!] 3.1 Havanın atmosfer içinde toplam kütlesinin yüksekliğe göre yüzdelik değişimi verilir.

[!] 3.2 Kandaki plazma ile karıştırılmamalıdır. Plazmanın özellikleri hatırlatılır. Evrendeki maddelerin çoğunun plazma halinde olduğu verilir. Örnekler, üretilen plazmalardan (plazma topu, flüoresan, neon lambaları, füzyon çalışmalarında, vb.), dünyada görülenlerden (şimşek, iyonosfer, kuzey ve güney kutup ışıkları (Aurora borealis ve aurora australis), vb.) ve uzayda görülenlerden (güneş, yıldızlar, güneş rüzgarları, vb.)

ayrı ayrı verilmelidir.[!] 3.2 Plazma ile enerji üretiminin başlangıç aşamasında olduğu bazı ülkelerde başlandığıve diğer enerji üretim yöntemlerinden daha temiz olduğu vurgulanır. 3.2 Plazma ile enerjinin nasıl üretildiğine girilmez.

 ÜNİTE 2 KUVVET VE HAREKET 

26-30 EKİM5.HAFTA

1+1

KUVVET VE ÖZELLİKLERİ

1.1. Kuvveti, cisimler üzerinde oluşturduğu etkilerden yola çıkarak örneklerle açıklar (BİB-3.a,b,c).

1.2. Kuvvetin vektörel bir nicelik olduğunu örneklerle açıklar. (FTTÇ-1.h; BİB-1.a-d, 2.a).
Bir Doğru Boyunca Hareket

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, Çoklu Zekâ Öğrenme Kuramı, 5E Öğrenme Modeli
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

[!] 1.1 Kuvvetin cisimlerin hareket ve şekilleri üzerindeki etkilerinden söz edilir. ??? 1.1 “Güç ve kuvvet aynı şeydir”, Güç ve enerji aynı şeydir” .

2-6 KASIM

1.HAFTA

1+1

KUVVET VE ÖZELLİKLERİ

1.3. Bir cisme etki eden kuvvetlerin bileşkesini farklı yollardan hesaplar (PÇB-3.e-i).


 Bir Kişi Dört Kişiye Bedel Olabilir mi?

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, Çoklu Zekâ Öğrenme Kuramı, 5E Öğrenme Modeli
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.

 

[!] 1.3 Çokgen, paralelkenar ve bileşenlerine ayırma yöntemleri kullanılır. Kuvvetlerin döndürme etkisi dikkate alınmaz ve cisimler noktasal kabul edilir. Kosinüs teoremi verilir.

9-13 KASIM2.HAFTA

1+1

DENGELENMİŞ KUVVETLER ETKİSİNDE HAREKET
I. YAZILI YOKLAMA

2.1. Cisimlerin hareketini örnekler vererek açıklar (BİB-1.a-d; 3.a,b,c).


Gözlediğiniz Hareketi Kim Daha İyi Açıklıyor? Aristo mu

Newton mu? Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, Çoklu Zekâ Öğrenme Kuramı, 5E Öğrenme Modeli
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.

10 KASIM ATATÜRK'Ü ANMA HAFTASI

3.ATATÜRK'ÜN DÜŞÜNCE SİSTEMİNİN OLUŞUMUNU HAZIRLAYAN ETKENLER[!] 2.1 Newton’un 1. Hareket Yasası hatırlatılır. Sürtünme kuvveti de dikkate alınır. Sabit hızlı hareket eden ve durgun hâlde bulunan cisimlere örnekler vererek net kuvvet ile hareket arasındaki ilişki açıklanır. “Limit hız” kavramsal düzeyde verilmelidir.

??? 2.1 “Hareket hâlindeki bir cisme etkiyen net kuvvet kaldırıldığında cisim zamanla durur.”, “Sabit hızlı hareket eden bir cisme etkiyen net bir kuvvet vardır.” “Hareket varsa her zaman net kuvvet vardır.”, “Kuvvet varsa her zaman hareket de vardır.”

16-20 KASIM3.HAFTA

1+1

DENGELENMİŞ KUVVETLER ETKİSİNDE HAREKET

2.2. İki cismin hareketini birbirine göre yorumlar

( PÇB-1.g; 2.f).
 Kaza Olacak mı?

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, Çoklu Zekâ Öğrenme Kuramı, 5E Öğrenme Modeli
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.

 

[!] 2.2 Cisimlerin birbirlerine göre hareketli olup olmadıkları, varsa hızlarının büyüklükleri ve yönleri yorumlanır. Sadece aynı ve dik doğrultudaki hareketlere örnek verilerek incelenir. Konuyla ilgili sorular çözülür.

23-26 KASIM4.HAFTA

1+1

DENGELENMİŞ KUVVETLER ETKİSİNDE HAREKET

2.3. Hareketli bir ortamdaki cisimlerin hareketini farklı gözlem çerçevelerine göre yorumlar (PÇB-1.g; 2.f).


 

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, Çoklu Zekâ Öğrenme Kuramı, 5E Öğrenme Modeli
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.

KURBAN BAYRAMI
26 KASIM
ÖĞLEDEN SONRA
30 KASIM AKŞAM

[!] 2.3 Hareketli ortamlar olarak nehir, hareketli bir araç, rüzgârlı bir hava vb. düşünülür. Konuyla ilgili sorular çözülür.

1-4 ARALIK

1.HAFTA

1+1

DENGELENMEMİŞ KUVVETLER ETKİSİNDE HAREKET3.1 Net kuvvet ile cismin ivmesi ve kütlesi arasındaki bağıntıyı kullanarak problemler çözer (PÇB-3.e-g).
Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, Çoklu Zekâ Öğrenme Kuramı, 5E Öğrenme Modeli
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.

 

[!] 3 Net kuvvetin sabit kaldığı kabul edilir. Değişken ivmeli harekete girilmez.[!] 3.1 Newton’un II. Hareket Yasası hatırlatılır

7-11 ARALIK2.HAFTA

1+1

DENGELENMEMİŞ KUVVETLER ETKİSİNDE HAREKET

3.2 Tek boyutta sabit ivmeli hareketleri örneklerle açıklar (FTTÇ-3.k).


Hareketimizin Grafiğini Çizelim

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, Çoklu Zekâ Öğrenme Kuramı, 5E Öğrenme Modeli
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.

4.ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ

??? 3.2 “İvme ve hız her zaman aynı doğrultudadır.”, “Hız sıfırsa ivme de her zaman sıfırdır.”, “Cismin ivmesi yukarı doğru çıkarken azalır, aşağı doğru inerken artar.”

14-18 ARALIK3.HAFTA

1+1

DENGELENMEMİŞ KUVVETLER ETKİSİNDE HAREKET

3.3 Tek boyutta konum-zaman, hız-zaman ve ivme- zaman

grafiklerini çizerek yorumlar (PÇB-3.a-g).
Hareketimizin Grafiğini Çizelim

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, Çoklu Zekâ Öğrenme Kuramı, 5E Öğrenme Modeli
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.

 

[!] 3.3 ve 3.4 Grafikler ve sorular mümkün olduğunca güncel yaşama uygun olarak seçilir. Trafikte bir olayı görme ile frene basıncaya kadar geçen süre ve fren mesafesi dikkate alınır. Fren mesafesi ve reaksiyon süresinin ortalama değerleri farklı durumlar (ilaçları ve bağımlılık yapan maddeleri kullanma, alkollü olma, yorgun olma, cep telefonu kullanma vb.) için verilir.

21-25 ARALIK4.HAFTA

1+1

DENGELENMEMİŞ KUVVETLER ETKİSİNDE HAREKET

3.4 Grafiklerden yararlanarak sabit ivmeli hareketlinin hareket denklemlerini elde eder (PÇB-3.a-g).

3.5 İki boyutta sabit ivmeli hareketleri örneklerle açıklar (BİB-1.ad).
 Kayakla Atlama

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, Çoklu Zekâ Öğrenme Kuramı, 5E Öğrenme Modeli
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.

 

[!] 3.4 Hareketlinin ilk hızlı veya ilk hızı sıfır olması durumu, hareketlinin yönü dikkate alınır. İlgili grafiklerden yararlanarak ortalama ve anlık hız değerleri hesaplanır. Konuyla ilgili sorular çözülür.

[!] 3.5 İki boyutun birbirine dik olduğu, birinin diğeri üzerinde iz düşümü olmadığı ve bu durumun her iki boyuttaki hareketlerin birbirinden bağımsız olmaları anlamına geldiği vurgulanır.

[!] 3.5 Yatay ve eğik atış hareketleri için sabit ivmeli ve sabit hızlı hareketlerin bir birleşimi olduğu dikkate alınıp, tek boyuttaki hareket denklemleri iki boyuta uyarlanarak örnek sorular çözülür.

??? 3.5 “Yerçekimi cisimlere sadece yere düşerken etki eder.”, “Kütlesi büyük olan cisimler daha önce yere düşer.”, “Düşen cisimlerin ivmesi kütlesine bağlıdır.”, “Hareket eden bütün cisimlere hareket boyunca bir kuvvet etki eder.”

28 -31 ARALIK5.HAFTA

1+1

ETKİ TEPKİ –KUVVET ÇİFTİ4.1 Etki ve tepki kuvvet çiftlerini örneklerle açıklar (BİB-1.a-d;3.a,b,c,).
Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, Akran Öğretimi, Üç Aşamalı Tanılama Soruları
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.

 

[!] 4.1 Newton’un III. Hareket Yasası hatırlatılır.

??? 4.1 “Etki ve tepki kuvvetleri aynı cisim üzerine uygulanır.”, “Kuvvet bir cisimden diğer cisme alınıp verilir.”, “Etki ve tepki kuvvetleri birbirine eşit değildir; kütlesi daha büyük olan veya daha hareketli olan veya daha sert olan diğerine daha fazla kuvvet uygular.”

4-8 OCAK


1.HAFTA

1+1

ETKİ TEPKİ –KUVVET ÇİFTİ

4.2 Birden fazla cisimden oluşan sistemlerde sistemin ve cisimlerin ivmesini hesaplar (PÇB-3.e-i).
Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, Akran Öğretimi, Üç Aşamalı Tanılama Soruları
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.

5.ATATÜRKÇÜLÜĞÜN TANIMI VE ÖNEMİ

[!] 4.2 Serbest cisim diyagramı da kullanılarak Newton’un hareket yasalarının sürtünmeli yatay ve eğik düzlemde uygulamaları yapılır. Ağırlık merkezi kavramı bilinmediğinden serbest cisim diyagramı çizilirken bütün kuvvetler cisimler homojen kabul edilerek cismin geometrik merkezine çizilir ve kuvvetlerin döndürme etkisi dikkate alınmaz. Sistem sabit makaraları da içerebilir, ancak hareketli makaraları içermez. Asansör problemlerine girilmez.

[!] 4.2 Sistem içi ve sistem dışı kuvvetler belirtilir; sistem içi kuvvetlere iç kuvvetler, sistem dışı kuvvetlere dış kuvvetler denilebileceği vurgulanır. Sistemi ivmelendiren kuvvetin yalnızca dış kuvvet olduğu ifade edilir. İç kuvvetlerin ise cisimleri ivmelendirebileceği, ancak sistemi ivmelendiremeyeceği açıklanır.

11-15 OCAK2.HAFTA

1+1

EYLEMSİZLİK

II. YAZILI YOKLAMA
5.1. Eylemsizliği cismin durgun, sabit hızlı ve sabit ivmeli hareketi ile

ilişkilendirerek açıklar (PÇB-1.d; 2.c-f).

5.2. Cismin eylemsizliğinin kütlesinin bir ölçüsü olduğunu örneklerle

açıklar (PÇB-3.d; BİB-1.a-d; 2.a). 

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, Akran Öğretimi, Üç Aşamalı Tanılama Soruları
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.

 

[!] 5.1 Eylemsizlik maddelerin ortak bir özelliğidir. Eylemsizlik cismin durgun veya hareketli olmasıyla ilgili değildir. Kütlesi olan bütün cisimlerin her durumda eylemsizliği vardır. Eylemsizliği sadece Newton’un 1. Hareket Yasası ile ilişkilendirmek, yalnızca duran ya da sabit hızla hareket eden cisimlerin eylemsizliği olduğu yanılgısına götürebilir.

??? 5.1 “Eylemsizlik cisimlerin hareketini sürdürmesini sağlayan kuvvettir.”

3.ÜNİTE ELEKTRİK

18-22 OCAK3.HAFTA

1+1

ELEKTROSTATİK

    1. Maddelerin elektron kazanarak ya da kaybederek yüklenebileceklerini keşfeder (PÇB-2.a,c,e,f, 3.a,b,c,d,f,h; FTTÇ-1.n).

1.2 İletken ve yalıtkanların üzerindeki yük dağılımının nasıl olabileceğini örnekçizimlerle açıklar (BİB-1.a-d, 2.a,b). 

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, Akran Öğretimi, Üç Aşamalı Tanılama Soruları
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.

22 OCAK
5 ŞUBAT
YARI YIL
TATİLİ

[!] 1.1 Elektriklenme olayları, pozitif yüklü, negatif yüklü ve nötr cisim kavramları örnekler verilerek deneylerle hatırlatılır. Benjamin Franklin’in uçurtma deneyi öğrencilerle paylaşılır. Elektriklenme olaylarında yüklerin alınabildiği/verilebildiği fakat yok olmadığı yani korunumlu olduğu vurgulanır. Birim yükün, elektron ve protonda bulunan yük olduğu ifade edilir. Daha küçük yüklere sahip parçacıkların, proton, nötron ve elektronun parçalanmasıyla oluşacağı üst sınıflarda verilecektir.

??? 1.1 “Yüklü bir cisim sadece yüklü olduğu elektrik yüküne sahiptir.”, “Nötr bir cisimde hiç yük yoktur.”

[!] 1.2 Genellikle iletkende yüklerin yüzeyin her tarafına yayıldığı, yalıtkanların ise bölgesel olarak yüklenebileceği (iletken bir küre, plastik bir çubuk, balon örneklerinde vb.) vurgulanır. Bu gerçeği kullanarak Faraday Kafesi gibi bir elektriksel alan zırhı yapılabileceği belirtilir.


YARIYIL TATİLİ

8-12 ŞUBAT

2.HAFTA

1+1

ELEKTROSTATİK KUVVET

1.3 Noktasal yükler arasındaki kuvvetin nelere bağlı olduğunu keşfeder (PÇB- 1.e,f,g, 2.a,c,d,f, 3.a,b,c,d,e,f,h,i).


Fotokopi Makineleri 

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram,Sorgulayıcı Araştırma, Eğitsel Oyun
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.

6.ATATÜRKÇÜLÜĞÜN NİTELİKLERİ

[!] 1.3, 1.5 ve 1.7 Formüller, kavramlar arasındaki ilişkiyi vurgulamak için verilir. Ancak basit matematiksel işlemleri içeren sorular çözülür. Formüllerde yer alan “r” nin iki cismin yük merkezleri arasındaki uzaklığı olduğu ve cisimlerin noktasal kabul edildiği vurgulanır. Elektriksel kuvvetin bir etki-tepki çifti olduğu vurgulanır.

[!] 1.3 k’nın dielektrik katsayısı ile ilişkisi ve bu katsayının ortamla değişimi vurgulanır.

15-19 ŞUBAT3.HAFTA

1+1

ELEKTRİKSEL ALAN VE ELEKTRİKSEL KUVVETİN KARŞILAŞTIRILMASI

1.4 Temas olmadan yükler arasında oluşan kuvveti, elektriksel alan kavramını kullanarak açıklar (PÇB-3.d,e).

1.5 Elektriksel alan ile elektriksel kuvvet ve birim yük arasındaki ilişkiyi açıklar(BİB- 1.a-d, 2.a,b).
 

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram,Sorgulayıcı Araştırma, Eğitsel Oyun
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.

 

[!] 1.4 Öğrenciler, elektriksel alan çizgilerinin bir modelleme olduğu, gerçekte böyle çizgilerin olmadığı konusunda uyarılır. Elektrik alan çizgileri, kavram yanılgılarını önlemek için, en az bir defa üç boyutlu gibi çizilmelidir. Tüm durumlarda aslında üç boyutlu olduğu vurgulandıktan sonra iki boyutlu çizime geçilmelidir.

??? 1.4 “Bir yük elektriksel alan çizgisi üzerinde değilse yüke bir kuvvet etki etmez.”, “Alan çizgileri gerçektir.”, “Elektriksel alan çizgileri sadece iki boyutta gösterilir.”, “Sınırlı sayıda elektriksel alan çizgisi vardır.”, “Bir yük elektriksel alanın etkisiyle ivmelenirken her zaman alan çizgisi boyunca hareket eder.”, “Alan çizgileri herhangi bir noktada başlayıp sona erebilir.”

[!] 1.4, 1.5 ve 1.6 Elektriksel kuvvet ile kütleçekimi kuvveti arasındaki farklılıklar ve benzerlikleri karşılaştırır. Kütleçekimi potansiyel enerjisinin de elektriksel potansiyel enerji gibi tanımlanabileceği vurgulanır. Buradan hareketle kütleçekimi alanı da elektriksel alan gibi ifade edilebileceği vurgulanır. Bu süreçte bilim tarihindeki gelişim hatırlatılır.

??? 1.5 “Elektriksel kuvvet ve elektriksel alan aynı şeylerdir ve aynı yöndedir”.

22-26 ŞUBAT4.HAFTA

1+1

ELEKTRİKSEL POTANSİYEL ENERJİ POTANSİYEL FARKI

1.6 Elektriksel potansiyel enerji ile potansiyel

farkı (gerilim) arasındaki ilişkiyi açıklar

(BİB-1.a-d, 2.a).
Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram,Sorgulayıcı Araştırma, Eğitsel Oyun
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.

 

[!] 1.6 Elektriksel potansiyel enerjinin elektriksel alanda bir yükün konumundan dolayı sahip olduğu enerji (bir yükü sonsuzdan bulunduğu konuma getirmek için elektriksel kuvvetlere karşı yapılan iş), potansiyel farkının ise elektriksel alanda pozitif birim yükü bir noktadan başka bir noktaya götürmek için elektriksel kuvvetlere karşı yapılan iş olduğu vurgulanır. ΔV=ΔU/q formülü kavramlar arasındaki ilişkiyi ifade etmek için verilir.

[!] 1.6 Eş potansiyel çizgiler kavramı 1.2 kazanımı ile de ilişkilendirilerek verilir. ??? 1.6 ve 1.7 “Potansiyel ve elektriksel alan arasında bir ilişki yoktur.”, “Potansiyel bir enerjidir.”, “Eş potansiyel eşit alan veya sabit alan anlamına gelir.”, “Yüksek gerilim kendi başına tehlikelidir.”, “Eş potansiyel çizgileri üzerinde bir yükü hareket ettirmek için iş yapılır.”

1-5 MART


1.HAFTA

1+1

YÜKLÜ LEVHALAR ARASINDAKİ POTANSİYEL FARKI

1.7 Yüklü iki iletken levha arasındaki elektriksel alan ile potansiyel farkı

arasındaki ilişkiyi yorumlar (BİB-1.a-d, 2.a).


Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram,Sorgulayıcı Araştırma, Eğitsel Oyun
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.

7.ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCEDE YER ALAN TEMEL FİKİRLERİ KAPSAYAN BAZI KONULAR

���� 1.7 Yüklü parçacıkların düzgün bir elektriksel alandaki hareketi ile ilgili olarak elektriksel alana paralel ve dik girmesi durumundaki hareketi formüllere ve hesaplamalara girmeden günlük yaşamdan örneklerle incelenir.

8-12 MART2.HAFTA

1+1

İLETKEN TELDEN GEÇEN YÜK MİKTARI-AKIM

2.1 Bir iletkenden geçen elektrik akımını, yük ve zaman kavramları cinsinden tanımlar.


 

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram,Sorgulayıcı Araştırma, Eğitsel Oyun
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.

 

[!] 2.1. Elektrik akımı, bir borudaki suyun akışı ile karşılaştırılabilir. Kavram yanılgılarına yol açmamak için bu benzetmede elektrik akımı ile borudaki su akışının benzeyen yönleri kadar benzemeyen yönleri de vurgulanmalıdır.

??? 2.1 “Akım devre boyunca aktıkça kullanılıp biter.”, “Elektronlar devrede ışık hızına yakın hızlarda hareket eder.” ���� 2.1 ve 2.3 Akım, i= Δq/Δt ve güç, P =ΔW/Δt formülleri kullanılarak sorular çözülür.

15-19 MART3.HAFTA

1+1

ÜRETEÇLERİN BAĞLANMA YOLLARI

2.2 Bir elektrik devresinde üreteçlerin seri ve paralel bağlanması durumunda, devredeki akım ve toplam potansiyel f arkı değerlerini, örnek devreler kurarak gösterir (PÇB-1.e,f,g 2.a,c,d,f, 3.a,b,c,d,f,h,i; FTTÇ-3.r; TD-1,f,g,h).


Evlerimizdeki Elektrik Enerjisiyle Çalışan Araçlar 

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram,Sorgulayıcı Araştırma, Eğitsel Oyun
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.

 

[!] 2.2 Üreteçlerin devreye bağlanmadan önce ve bağlandıktan sonra ölçülen gerilim değerleri arasındaki farktan yola çıkarak üreteçlerin bir iç direnci olduğu vurgulanır. Üreteçlerin paralel bağlanmasında niye özdeş üreteçler seçildiği eski piller ile yeni pillerin birlikte kullanılmaması bağlamında tartışılır. Üreteçlerin seri/paralel bağlanması durumunda toplam iç direncin değerinden bahsedilir ve basit matematiksel işlemleri içeren sorular çözülür. ??? 2.2 “Üretecin kutupları arasında bir akım yoktur.”, “Potansiyel devre boyunca akar.”, “Devredeki yükler pil (üreteç) tarafından üretilir.”, “Daha büyük pil daha büyük potansiyel fark demektir.”, “Piller hiç yoktan enerji üretirler.” [!] 2.2 Üreteçlerin niçin seri ve paralel bağlandıkları konusunda öğrencilerin yaptıkları ölçümlere dayanarak fikir yürütmeleri istenir. Akımı büyük ama kısa süreli ya da küçük ama uzun süreli elde edebilmek için üreteçlerin çeşitli şekillerde bağlandığı, kullanıldığı yerlere örnek verilerek vurgulanır.

22-26 MART4.HAFTA

1+1

ELEKTRİK ENERJİSİ

I. YAZILI YOKLAMA
2.3 Bir devre elemanının birim zamanda harcadığı elektrik enerjisini hesaplar (PÇB-3.g, TD-1.m, 2.h).Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram,Sorgulayıcı Araştırma, Eğitsel Oyun
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.

 

4.ÜNİTE MODERN FİZİK

29 MART-
2 NİSAN5.HAFTA

1+1

MODERN FİZİK

1.1 Modern fiziğin doğuşuna katkıda bulunan gelişmeleri açıklar (FTTÇ-1.bh, n,o, 2.a-c, 3.n; BİB- 1.a-d; TD-2.a,b,d,e).
Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram,Sorgulayıcı Araştırma, Eğitsel Oyun
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.

8. MİLLİ TARİH TÜRK TARİHİNİN KÖKLÜ VE ZENGİN OLUŞU MEDENİ VE BİRLEŞTİRİCİ TARİH GÖRÜŞÜ

���� 1.1 Modern fiziği oluşturan temel unsurlardan biri olan görelilik açıklanır, diğerlerinden (ışığın yapısı, atomun yapısı ve elektromanyetik ışıma enerjisinin kesikli olması) ise kısaca bahsedilerek ayrıntıları ilerleyen yıllarda verilir.

[!] 1.1 Yirminci yüzyılın başlarına kadar fiziğin daha çok - görece kütlesi büyük ve hızı küçük olan - makro evrendeki olayları açıklamaya çalıştığı ve bu alanın “Klasik Fizik” olarak adlandırılabileceği; günümüzde ise mikro evrendeki (atom ve atom altı parçacıklar) ve ışık hızına yakın hızlarda hareket eden cisimlerin hareketini açıklamaya odaklandığı ve bu alanın ise “Modern Fizik” olarak adlandırılabileceği vurgulanır.

[!] 1.1 Modern fiziğin; kuantum, atom ve çekirdek fiziği, katıhal/yoğun madde fiziği gibi alt isimler altında da incelenebildiği belirtilir.

??? 1.1 “Modern fizik ve klasik fizik yasaları farklıdır.”, “Klasik fizik yasalarının yerini modern fizik yasaları almıştır.”

5-9 NİSAN1.HAFTA

1+1

IŞIK HIZI

2.1 Işık hızının eylemsiz referans sisteminden bağımsız olduğunun

ileri sürülmesine neden olan araştırmaları açıklar (FTTÇ-1.bh, n,o, 2.a-c, 3.n; BİB- 1.a-d; TD-2.a,b,d,e 

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, 7E Öğrenme Halkası,
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.

 

[!] 2.1 İvmesiz (duran veya sabit hızla) hareket eden gözlem çerçevesine eylemsiz referans sistemi denildiği belirtilir. Evrende mutlak eylemsiz bir referans sisteminin olmadığı ve dünyanın eylemsiz referans sistemi olarak kabul edilebileceği vurgulanır. Eylemsiz bir referans sistemine göre ivmesiz hareket eden gözlem çerçevesinin de eylemsiz referans sistemi kabul edildiği ifade edilir.

�� 2.1 “Kuvvet ve Hareket” ünitesinde açık olarak vurgulanmamış olsa da kullanılan gözlem çerçevesi eylemsiz referans sistemidir. Lise düzeyinde bütün konularda yalnızca eylemsiz referans sistemi kullanılacağı vurgulanır.

���� 2.1 Michelson ve Michelson-Morley deneylerinden bahsedilir.

??? 2.1 “Evren esir denilen bir madde ile doludur.”

12-16 NİSAN2.HAFTA

1+1

İZAFİYET TEOREMİ

2.2 Özel görelilik kuramının temel kabullerini açıklar

(BİB-1.a-d, 4.a,b).
Hangi Zaman Doğru? 

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, 7E Öğrenme Halkası,
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.

ÖDEVLERİN TOPLANMASI 9.ATATÜRK İLKELERİ

[!] 2.2 Bu kabuller “Fizik yasaları tüm eylemsiz referans sistemlerinde aynıdır” ve “Işık hızı, eylemsiz referans sisteminde, ışık kaynağının ve gözlemcinin hareketinden bağımsızdır (Örneğin, ışığın boşluktaki hızı her durumda 3.108 m/s olarak ölçülür ve bu hız elektrik ve manyetik kuvvetlerin ifadelerindeki sabitlerle belirlendiği.)” şeklinde açıklanır.

����2.2 Galileo ve Lorentz dönüşümlerine girilmez.[!] 2.2 Işık hızında hareket edildiğinde bu kabullerin gözlemleri nasıl değiştirdiği örneklerle açıklanır. “Işık hızında hareket ederken elimizdeki aynaya baktığımızda kendimizi görüp göremeyeceğimiz” ve “arabayla ışık hızında giderken farları açtığımızda önümüzün aydınlanıp aydınlanmayacağı” temel kabullerin varlığında ve yokluğunda (klasik mekanikle) tartışılır.

19-22 NİSAN3.HAFTA

1+1

IŞIK HIZINA YAKIN HIZLARDAKİ DEĞİŞİMLER

2.3 Işık hızına yakın hızlardaki hareketli için uzunluk ve zaman

değişimlerini yorumlar (BİB-1.a-d).


Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, 7E Öğrenme Halkası,
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.

23 NİSAN
ULUSAL EĞEMENLİK VE
ÇOCUK BAYRAMI

[!] 2.3 Cismin hareketi doğrultusundaki uzunluk kısalması ve zaman genişlemesi denklemlerle ve grafiklerle verilir. Denklemlerin karmaşık problemlere uygulanmasına girilmez, ancak grafikler değişkenler arasındaki ilişkiyi yorumlamak için kullanılır.

[!] 2.3 Bir cismin kütlesinin hıza bağlı olmasının çelişkilere götürdüğü ve anlamlı olmadığı, dolayısıyla durgunluk kütlesi kavramının gereksiz olacağı; cisimler için tek bir kütleden söz edilebileceği vurgulanır. Durgunluk kütlesi yani sadece kütle cismin madde miktarı ve iç enerjisinin (atom altı parçacıklar hariç) bir ölçüsüdür. Yani bir cismin iç enerjisi değişirse kütlesi de değişir (doğal olarak bunun tersi de doğrudur), ancak iç enerjiye bağlı kütle değişimi makroskopik boyutta ölçülemeyecek kadar küçüktür.

26-30 NİSAN4.HAFTA

1+1

IŞIK HIZININA YAKIN HIZLARDAKİ YORUMLAR

2.4 Işık hızına yakın hızlar için yeniden yorumlanması gereken

bazı temel kavramları örnekler vererek açıklar (FTTÇ-1.bh,

n,o, 2.a-c; BİB-1.ad


 İkizler Paradoksu

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, 7E Öğrenme Halkası,
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.

 

���� 2.4 Bir parçacığın kütlesi hızla değişmezken, kinetik enerji (K) ve (Potansiyel enerji dikkate alınmazsa) dolayısı ile toplam enerji (E) hıza bağlıdır. Bu nedenle kütle tüm eylemsiz referans sisteminde aynı kalırken, kinetik enerji değeri ölçüldükleri gözlem çerçevesine bağlı olarak değişir (kuvvet, ağırlık ve ivme gibi kavramların değişimine girilmeyecektir). Kinetik enerji ifadesi verilerek klasik ifadenin uygulamalarının üst sınıfta verileceği vurgulanır.

a.) Kinetik enerji: . b.) Kütle-enerji eşdeğerliği:olarak belirtilir. Kütleli bir parçacığı ışık hızına ulaştırmak için sonsuz enerji vermek gerektiği, bunun için evrendeki enerjinin yetmeyeceği ve bundan dolayı da ışık hızına ulaşılamayacağı vurgulanır.5.ÜNİTE DALGALAR

3-7 MAYIS1.HAFTA

1+1

ATMA VE DALGA

1.1. Atma ve periyodik dalga oluşturarak ikisi arasındaki farkı açıklar (BİB- 3.a-c).

1.2. Atmaların sabit ve hareketli uçtan yansımasını deneyerek gösterir (PÇB-2.a,c; TD-1.a,k,l, 3.d).
Kendi Gitarımızı Yapıyoruz 

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram, 7E Öğrenme Halkası,
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.

10.ATATÜRK İLKELERİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ

�� 1. 1 Dalgaların temel özelliklerinden frekans, periyot, dalga boyu, genlik kavramları 9. sınıf fizik dersine atıf yapılarak hatırlatılır.

[!] 1. 1 Sarmal yay, tel, ip ve lastik gibi ortamlarda oluşturulan dalgalar, dalga kaynaklarıyla birlikte incelenir. Uzanım kavramı verilir. Dalgaların temel özelliklerinin atmalarda olup olmadığı irdelenir.


10-14 MAYIS2.HAFTA

1+1

YANSIMA VE İLETİLME

1.3. Bir ortamdan başka bir ortama geçerken yansıyan ve iletilen atmaların

özelliklerini deneyerek karşılaştırır (PÇB-2.a,e,f, 3.a.i; TD-1.d,f,h,i,k,l).

1.4. İki atmanın/dalganın karşılaşması durumunda meydana gelebilecek

olayları deneyerek keşfeder (PÇB-1.a,g, 2.a,c,f, 3.a,b,d; FTTÇ-1.a,p,

2.c,e,f, 3.j; BİB-5.d,e; TD-1.a,h,i,k,l, 2.e, 3.d).


 

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram,Probleme Dayalı Öğrenme,
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.

 

[!] 1. 3 Ortam olarak ince yay, kalın yay ve farklı maddelerden yapılmış yaylar vb. kullanılır. Dalgaların ilerleme hızını etkileyen faktörler hatırlatılır. [!] 1. 4 Atmaların baş aşağı, baş yukarı ve genliklerinin günlük yaşamda oluşturulabilen farklı durumları irdelenir. Kuvvetlendirici ve zayıflatıcı girişim olayları, bileşke atmanın ve kararlı dalgaların oluşumu, temel frekans ve harmonikler incelenir.

17-21 MAYIS3.HAFTA

1+1

DOĞRUSAL VE DAİRESEL DALGALAR

2.1. Oluşturduğu doğrusal ve dairesel su dalgaları üzerinde; dalgaların

ilerleme yönü, dalga tepesi, dalga çukuru, dalga boyu, genlik, periyot ve

frekansını belirler (PÇB-1.a,f,g, 2.e,f, 3.a,f; FTTÇ-3.j,k; TD-2.e).Top Kıyıya Çıkar mı? 

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram,Probleme Dayalı Öğrenme,
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.

19 MAYIS
ATATÜRKÜ ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

[!] 2. 1 Önce su dalgası oluşturabilecek kaynaklar incelenir. Doğrusal ve dairesel su dalgalarına günlük yaşamdan örnekler verilir. Enine ve boyuna dalgaların bileşkesi olduğu vurgulanır.

??? 2. 1 “Su, dalgayla beraber bir doğru boyunca ileriye doğru hareket eder.” [!] 2. 1 Meksika dalgası, ortamın dalga ile birlikte hareket etmediğini göstermek için örnek olarak verilir.

24-28 MAYIS4.HAFTA

1+1

DOĞRUSAL VE DAİRESEL DALGALARIN PARABOLİK ENGELLERDE YANSIMALARI

2.2. Doğrusal ve dairesel su dalgalarının düzlem ve parabolik engelde nasıl

yansıdığını keşfeder (PÇB-1.a,d,e,g, 2.a,c,d, 3.a,d; TD-1.a,h,i,k,l, 3.d).


Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram,Probleme Dayalı Öğrenme,
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.

 

�� 2. 2 Yüzeyin normali, odak noktası, gelme açısı, yansıma açısı kavramları, ilköğretim fen ve teknoloji dersine atıf yapılarak hatırlatılır. [!] 2. 2 Dalga kaynağı, çukur ve tümsek engele farklı uzaklıklarda alınacaktır.

Gözlemlerde yüzeyin normali, gelme açısı, yansıma açısı, gelme ve yansıma açıları arasındaki ilişki, engellerin odak noktaları ve merkezleri buldurulur.

[!] 2. 2 Dalga leğeni deney seti olmayan okullarda, evlerde bulunabilecek tepsi ve leğen gibi malzemeler kullanılır.

31 MAYIS 4 HAZİRAN1.HAFTA

1+1

II. YAZILI YOKLAMA

STROBOSKOP
2.3. Stroboskop kullanarak bir su dalgasının hızını hesaplar (PÇB-1.a,g,

3.a,b,c,e,f,i).
 

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram,Probleme Dayalı Öğrenme,
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.

11.ATATÜRK İLKE VE İNKILÂPLARININ DAYANDIĞI ESASLAR

[!] 2. 3 Stroboskobun bulunamadığı durumda stroboskop öğrencilere yaptırılır.

7-11 HAZİRAN2.HAFTA

1+1

DALGALARIN FARKLI ORTAMLARDA KIRILMALARI

2.4. Bir ortamdan başka bir ortama geçerken kırılmaya uğradığını deneyle

gösterir (PÇB-1.a,g, 2.a,b; TD-1.a,k,l, 3.d).
 

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram,Probleme Dayalı Öğrenme,
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.

 

�� 2. 4 Az kırıcı ortamdan çok kırıcı ortama ve çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama geçerken dalgaların normale göre nasıl kırıldığı fen ve teknoloji dersine atıf yapılarak hatırlatılır.

�� 2. 4 Su derinliğinin dalga hızına etkisi 9. sınıf fizik dersine atıf yapılarak hatırlatılır. [!] 2. 4 Ayırıcı yüzeye dik doğrultuda ve herhangi bir açıyla gelen dalgalar için incelenir. Farklı iki ortam oluşturmak için su derinliği değiştirilir veya farklı özelikte sıvılar kullanılır. İnce ve kalın kenarlı mercek şeklindeki sığ ve derin ortamlarda kırılma özellikleri incelenir. Ortamların derinliği ve yayların kalınlığı ile ortamların kırıcılığı

arasında benzerlik kurulur.

���� 2. 4 Kırma indisi ve kırılma bağıntısı verilmez.

14-18 HAZİRAN1.HAFTA

1+1

KIRINIM OLAYI

2.5. Dalga boyu ve yarık genişliği arasındaki ilişkinin kırınım olayına etkisini

deneyerek gösterir (PÇB-1.a,d-g, 2.a-f, 3.a,c,d,e; TD-1.a,k,l, 3.d).

2.6. Bir girişim deseni oluşturarak çift tepe, çift çukur ve düğüm noktalarını

belirler (PÇB-1.a,b,g, 2.a,b, 3.d). 

Kavram Haritası, Anlatım, soru-cevap, tartışma, deney, gözlem, gösteri, anahtar kavram,Probleme Dayalı Öğrenme,
NOT: Okul ve çevre şartlarına bağlı olarak başka gözlem ve deneyler de yapılabilir.

 

[!] 2. 5 Yat limanı veya dar boğazlı koylarda kırınım olayının gözlenebileceği vurgulanır.

[!] 2. 6 Girişim deseninin yol veya faz farkından kaynaklanabileceği formüllere girilmeden kavramsal düzeyde vurgulanır. Çift tepe ve çift çukur noktalarına aynı zamanda karın noktaları da denildiği ifade edilir.


Tablolarda Yer Alan Simgeler

Tabloların “Açıklama” sütununda yer alan ifadeler aşağıdaki simgelerle ilgili konunun ya da kazanımların içeriği hakkında önemli bilgiler içermektedir. Bu simgeler aşağıdaki şekilde tanımlanabilir.

��:Ders İçi İlişkilendirme

İlgili kazanım ya da konunun diğer fizik üniteleri ile olan ilişkisini ifade eder. Örnek: �� 2.1 “ Kuvvet ve Hareket” ünitesinde açık olarak vurgulanmamış olsa da kullanılan gözlem çerçevesi eylemsiz referans sistemidir. Lise düzeyinde bütün konularda yalnızca eylemsiz referans sitemi kullanılacağı vurgulanır (modern fizik ünitesi)

��: Diğer Derslerle İlişkilendirme

İlgili kazanım ya da konunun diğer derslerle (kimya, biyoloji, coğrafya, matematik, 6-8. sınıf fen ve teknoloji üniteleri vb.) olan ilişkisini ifade eder. Örnek: �� 2. 4 Az kırıcı ortamdan çok kırıcı ortama ve çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama geçerken dalgaların normale göre nasıl kırıldığı fen ve teknoloji dersine atıf yapılarak hatırlatılır (Dalgalar Ünitesi).???:Kavram Yanılgısı

Simgeler içerisinde özellikle öğrencilere hitap etmesi açısından önemli bir simgedir. Bu simge ilgili kazanım ya da konuda literatürde yer alan kavram yanılgılarını ifade eder. ??? simgesini takip eden cümlelerin kavram yanılgısını içeren önermeler olduğu ve dolayısıyla bu önermelerin bilimsel olarak kabul edilemeyeceği unutulmamalıdır. Örnek: ??? 1.1 “Yüklü bir cisim sadece yüklü olduğu elektrik yüküne sahiptir”, “Nötr bir cisimdehiç yük yoktur” (Elektrik Ünitesi)

[!]: Uyarı:

Bu simge, bir konu ya da kazanımla ilgili olarak yapılan bir etkinlikte dikkat edilmesi gereken noktaları (örneğin, elektrik deneyleri yapılırken güvenlik uyarısı vb.) ifade etmek ve konular işlenirken özelikle vurgulanması gereken noktalara dikkat etmek içindir. Örnek: [!] 3.1 Havanın atmosfer içinde toplam kütlesinin yüksekliğe göre yüzdelik değişimi verilir (Madde ve Özelikleri Ünitesi) .

����: Sınırlamalar

İlgili konu ya da kazanım verilirken hangi noktalarının bu düzeyde ya da hangi noktalarının üst sınıflara aktarılması gerektiği; yani kazanımın sınırlarının çizilmesi açısından önemlidir. Örnek: ���� 1.1 Modern fiziği oluşturan temel unsurlardan biri olan görelilik açıklanır, diğerlerinden (ışığın yapısı, atomun yapısı ve elektromanyetik ışıma enerjisinin kesikli olması) ise kısaca bahsedilerek ayrıntıları ilerleyen yıllarda verilir (Modern Fizik Ünitesi).

Problem Çözme Becerileri (PÇB)

Fizik-Teknoloji-Toplum-Çevre (FTTÇ) Kazanımları

Bilişim ve İletişim Becerileri (BİB)

Tutum ve Değerler (TD)
10. Sınıf Fizik Dersi 2007 Öğretim Programı 24 Ekim 2003 tarih ve 11570 sayılı TTK Başkanlığının değişim yazısı TTKB'nın 03.06.08 tarih ve 135 karar sayılı 2602 sayılı T.D.'de yayımlanan 10. Sınıf Fizik Dersi Öğretim Programı, 2575 sayılı T.D.'de yayımlanan eğitim ve öğretim çalışmalarının planlı yürütülmesine ilişkin yönerge hükümlerine göre hazırlanmıştır, 2488 sayılı Tebliğler Dergisinde yer alan “ Atatürkçülükle İlgili Konular ” esas alınarak hazırlanmıştır

Hilal ÖZATEŞ Onur ÜNAL


Fizik Öğretmenleri
UYGUNDUR.

İnebolu ATL, TL ve Endüstri Meslek Lisesi MüdürüOrhan ÖZİN


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət