Ana səhifə

Indicaţii metodice


Yüklə 346 Kb.
səhifə4/5
tarix26.06.2016
ölçüsü346 Kb.
1   2   3   4   5

5. Concluzia

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8

ТЕМА : ПАРАЗИТИЧЕСКИЕ НЕМАТОДЫ –

WUCHERERIA BANCROFTI,

DRACUNCULUS MEDINENSIS

Вопросы для изучения : основы систематики, морфология, биология, патогенная роль, распространение, профилактика

Ход работы :


 1. Изучить основы систематики паразитических нематод :

Тип Nemathelminthes Nemathelminthes

Класс Nematoda Nematoda

Отряд Filaroidea Filaroidea

Подотряд Filariata Camallanata

Семейство Onchocercidae Dracunculidae

Род Wuchereria Dracunculus

Вид Wuchereria bancrofti Dracunculus medinensis

Болезнь Вухериоз Дракункулёз


 1. Изучить особенности строения паразитических нематод на различных стадиях развития :

а) половозрелая стадия :
 • Wuchereria bancrofti – нитевидные раздельнополые нематоды – паразиты лимфатической системы.Самки достигают 8-10 см длины, живородящие; самцы – 3-4 см длины, хвостовой конец закруглён, имеет 2 неравные спикулы.

 • Dracunculus medinensis – паразиты соединительной ткани и подкожной клетчатки. Самка при контакте с водной средой отрождает до 3-х млн. личинок. Размеры тела 30-120 см на 1,5 мм. Самцы (3-4 см в длину) патогенной роли не имеют, погибают после оплодотворения самок.

б) стадия яйца :
 • Wuchereria bancrofti – личинки (L1) называются микрофилариями, достигают 0,3 мм длины и содержат геалиновый чехлик. В дневные часы находятся в лимфе и в лёгочных капиллярах, а ночью циркулируют в периферической крови. Живут около 70 дней.

 • Dracunculus medinensis личинки (L1) длиной 0,75 мм отрожденные самкой в воду выживают в течение 5-10 дней.


 1. Изучить жизненный цикл нематод :


а) Wuchereria bancrofti в половозрелой стадии паразитируют в лимфатических узлах и сосудах. Микрофиларии (L1) постоянно циркулируют в лимфе и периодически (ночью) – в периферической крови. Развиваются по диксенной модели без наличия экзогенных стадий в организме человека (ДХ) и комара (ПХ). Продолжительность жизни : у ДХ – до 15 лет; у ПХ – 10 дней.

б) Dracunculus medinensis – самка паразитирует в соединительной ткани и подкожной клетчатке. Цикл развития происходит со сменой хозяев (ДХ – человек и ПХ – циклоп) и с наличием экзогенных стадий.

Зарисовать : Схему цикла развития Wuchereria bancrofti

Схему цикла развития Dracunculus medinensis
 1. Определить и запомнить инвазионную стадию, диагностическую стадию, резистентную стадию и пути заражения хозяев.

Wuchereria bancrofti Dracunculus medinensis

а) инвазионная стадия : L3 (Anopheles) L3 (Cyclops)

б) диагностическая стадия : (L1) микрофилария самка

в) резистентная стадия : отсутствует личинка (L1)

г) пути заражения : • Человек (ДХ) через кожу активно алиментарный

 • Anopheles (ПХ) алиментарный ---

 • Cyclops (ПХ) --- алиментарный


 1. Заключение

LUCRAREA DE LABORATOR NR. 9

TEMA : ARTROPODE PATOGENE – SARCOPTES SCABIE,

PEDICULUS HUMANUS, PHTIRIUS PUBIS

Subiecte pentru însuşire : taxonomia, morfologia, biologia, rolul patogen, răspîndirea geografică,

profilaxia


Mersul lucrării :


 1. Însuşirea bazelor taxonomice ale nematodelor :

Încrengătura Arthropoda Arthropoda

Clasa Arahnida Insecta

Ordinul Acarina Anoplura

Familia Sarcoptidae Sifunculidae

Genul Sarcoptes Pediculus, Phtirius

Specia Sarcoptes scabie var hominis Pediculus humanus

Phtirius pubis

Parazitoza Sarcoptoza Pediculoza, Ftirioza

 1. Studierea particularităţilor morfologice ale artropodelor patogene :
 1. Sarcoptes scabie var hominis este un acarian cu corpul aproape oval (0,3-0,2 mm masculul, 0,5-0,4 mm femela). Rostrumul nu întrece marginea terminală a picioarelor. Pe faţa dorsală se află spini ascuţiţi. Picioarele sînt alcătuite din 3-4 articole şi se termină cu fire lungi chitinoase şi cu ambulacre. Femela trăieşte 4-5 săptămîni şi depune 20-50 de ouă.

 2. Pediculus humanus şi Phtirius pubis sînt insecte lipsite de aripi, cu corpul turtit dorso-ventral, aparatul bucal fiind adaptat pentru înţepat şi supt. Au metamorfoză incompletă. Corpul păduchilor este compus din 3 segmente distincte : cap, torace şi abdomen. Capul deţine doi ochi, două antene şi o trompă. Pe torace se înseră 3 perechi de picioare articulate. Abdomenul este compus din 9 segmente. Masculul are dimensiuni mai reduse decît femela. La P. humanus longevitatea este de 4-8 săptămîni, iar prolificitatea – 100-300 ouă. Femela Ph. pubis trăieşte circa 3 săptămîni şi depune circa 40 de ouă.


A desena : stadiile evolutive (adult, ou) la P. humanus var capitis, P. humanus var corporis şi Ph.

pubis. 1. Studierea ciclului evolutiv al artropodelor patogene :

 1. Sarcoptes scabie se dezvoltă după modelul monoxen cu absenţa formelor exogene. Toate procesele evolutive, de la pontă, incubaţia ouălor, hrănirea şi năpîrlirea fazelor preimaginale (larva, protonimfa, teleonimfa) şi pînă la copularea adulţilor se produc în epiderm. Femelele ovigere pătrund straturile granulos, spinos şi bazal, săpînd galerii, unde depun ouă. Se hrănesc cu limfa îngerată în urma secţionării ţesuturilor. Viabilitatea în mediul înconjurător constituie pînă la 2 săptămîni.

 2. Pediculus sp. Şi Phtirius pubis se dezvoltă (vezi Sarcoptes scabie). În perioada de depunere a ouălor femelele se prind de firele de păr cu ajutorul ghiarelor de la picioare. Ouăle rămîn ataşate de firele de păr sau de fibrele de ţesătură printr-o substanţă asemănătoare chitinei. Femelele depun cîte 4-5 ouă pe zi în toată durata lor de viaţă.După 8-9 zile din ouă ies larvele, care după 3 năpîrliri în decursul a 2 săptămîni se transformă în adulţi. Larvele şi adulţii sînt hematofagi şi necesită între 2-5 prînzuri sanguine. Au tendinţa să părăsească persoanele care au febră ridicată, precum şi cadavrele, pe măsură ce le scade temperatura.

4. Evidenţierea stadiului infestant, stadiului de diagnostic, stadiului rezistent şi căilor de contaminare :


Sarcoptes Pediculus Phtirius

1. Stadiul infestant : ou-larvă-nimfă-imago ou-larvă-imago ou-larvă-imago

2. Stadiul de diagnostic : formele evolutive formele evolutive formele evolutive

3. Stadiul rezistent : femela (2 săptămîni) adulţii lipseşte

4.Căile de contaminare : contact direct contact direct contact direct

contact indirect contact indirect5. Concluzia

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9

ТЕМА : ПАРАЗИТИЧЕСКИЕ ЧЛЕНИСТОНОГИЕ –

ВОЗБУДИТЕЛИ ЧЕСОТКИ, ПЕДИКУЛЁЗА И ФТИРИОЗА

Вопросы для изучения : основы систематики, морфология, биология, патогенная роль, распространение, профилактика

Ход работы :


 1. Изучить основы систематики паразитических нематод :

Тип Arthropoda Arthropoda

Класс Arahnida Insecta

Класс Acarina Anoplura

Семейство Sarcoptidae Sifunculidae

Род Sarcoptes Pediculus, Phtirius

Вид Sarcoptes scabie var hominis Pediculus humanus

Phtirius pubis

Болезнь Саркоптоз Педикулёз

Фтириоз


 1. Изучить особенности строения возбудителей арахно – энтомозов человека :


а) Sarcoptes scabie var hominis – специфический паразит человека. Размеры тела : 0,5-0,4 мм (самка) и 0,3-0,2 мм (самец). Тело покрыто тонкой кутикулой с многочисленными шипами и щетинками на спинной стороне. Имеет 4 пары членистых (3-4 членика) конечностей с присосками и хитиновыми волосками на концах лапок. Хоботок не выходит за пределы тела. Самка живет 4-5 недель и откладывает 20-50 яиц.
б) Pediculus humanus и Phtirius pubis – бескрылые насекомые с расчлененным на голову, грудь и брюшко телом. На голове располагаются глаза и антенны. Грудь с вентральной стороны несет 3 пары членистых ног, лапки которых заканчиваются коготками. Брюшко состоит из 9 сегментов. Ротовой аппарат колюще-сосущего типа. У вшей хорошо выражен половой диморфизм. Гематофаги. Продолжительность жизни : 4-8 недель - P. humanus, 3 недели - Ph. рubis. Плодовитость у P. humanus – 100-300 яиц, а у Ph. рubis – 40 яиц.
Зарисовать : стадии развития (яйцо, взрослые особи) головной, платяной и лобковой вши. 1. Изучить жизненный цикл паразитических членистоногих :


а) Sarcoptes scabie развивается по моноксенной модели без наличия экзогенных стадий. Все стадии развития (яйцо-личинка-протонимфа-телеонимфа-имаго) локализуются на хозяине и обладают инвазионной способностью. Зудни паразитируют в эпидермальном слое кожи, прогрызая ходы в толще эпидермиса и питаются лимфой. В каждом ходе самки откладывают от2 до 8 яиц, из которых в течение 15 дней происходит развитие до взрослой стадии. Во внешней среде клещи выживают до 2 недель.
Pediculus sp. и Phtirius pubis развиваются с неполным метаморфозом, поэтому вышедшая из яйца личинка отличается от имаго лишь малыми размерами и отсутствием полового аппарата. Жизненный цикл длится 16 дней (P. humanus) и 27 дней (Ph. рubis). Вши относятся к числу постоянных эктопаразитов; питаются кровью и могут голодать от 2 до 10 дней.


 1. Определить и запомнить инвазионную стадию, диагностическую стадию, резистентную стадию и пути заражения хозяев.

Sarcoptes Pediculus Phtirius


а) инвазионная стадия : яйцо-личинка- яйцо-личинка- яйцо-личинка-

нимфа-имаго имаго имаго


б) диагностическая стадия : стадии развития: стадии развития стадии развития

в) резистентная стадия : самка (2 недели) имаго (2-10 дней) отсутствует

г) пути заражения : прямой контакт прямой контакт прямой контакт

непрямой контакт непрямой контакт
 1. Заключение

LUCRAREA DE LABORATOR NR. 10

TEMA : SPOROZOARE TISULARE – GENUL TOXOPLASMA,

GENUL CRYPTOSPORIDIUMSubiecte pentru însuşire : taxonomia, morfologia, ciclul evolutiv, rolul patogen, răspîndirea geografică, profilaxia
Mersul lucrării :


 1. Însuşirea bazelor taxonomice ale sporozoarelor tisulare :

Încrengătura Apicomplexa Apicomplexa

Clasa Sporozoa Sporozoa

Ordinul Coccidia Coccidia

Familia Toxoplasmidae Cryptosporidiidae

Genul Toxoplasma Cryptosporidium

Specia Toxoplasma gondii Cryptosporidium parvum

Parazitoza TOXOPLASMOZA CRIPTOSPORIDIOZA

 1. Studierea particularităţilor morfologice la :


а) Toxoplasma gondii :

 1. Trofozoitul (endozoitul)

 2. Chistul tisular

 3. Oochistul

 1. Cryptosporidium parvum :

 1. Trofozoitul

 2. Oochistul


A desena : 1. Structura trofozoitului şi oochistului la Toxoplasma gondii

2. Structura trofozoitului şi oochistului la Cryptosporidium parvum
 1. Studierea ciclului evolutiv la Toxoplasma gondii şi Cryptosporidium parvum:

a) schizogonia - schizont - schizoit

merogonia - meront - merozoit

b) gametogonia - gamont - gamet (micro, macro)

c) sporogonia - sporont - sporozoit

d) endodiogenia (la T.gondii) - endozoit (trofozoit, tahizoit)
 1. Toxoplasma gondii

evoluiază după modelul monoxen cu prezenţa formelor exogene cu alternanţa de generaţii schizogonice şi gametogonice în organismul gazdei feline care îndeplineşte rolul gazdei intermediare şi gazdei definitive. Toate celelalte specii de mamifere (inclusiv omul) şi păsări reprezintă gazda intermediară. Dezvoltarea în organismul gazdei feline debutează cu distrugerea oochistului şi eliberarea sporozoiţilor, care evoluează succesiv prin schizogonie şi gametogonie, rezultînd zigotul, care după închistare se elimină în mediul exterior. Aici se petrece procesul de sporogonie cu formarea sporozoiţilor – formelor infestante pentru feline, om, diferite animale mamifere şi păsări. În organismul gazdei intermediare T. gondii se înmulţeşte asexuat prin endodiogenie cu formarea de pseudochisturi cu endozoiţi.


 1. Cryptosporidium parvum

evoluează după modelul monoxen cu alternanţa de generaţii gametogonice şi schizogonice la om şi animale (mamifere, păsări) şi cu prezenţa formelor exogene.
A desena : 1. Schema ciclului biologic al parazitului T. gondii

2. Schema ciclului evolutiv al parazitului C. parvum
 1. Evidenţierea stadiilor infestante, stadiului de diagnostic, stadiului rezistent şi căilor de pătrundere în gazdă :

Toxoplasma gondii Cryptosporidium parvum


1. Stadiul infestant : oochistul oochistul

chistul tisular

endozoitul (trofozoitul)

2. Stadiul de diagnostic : oochistul (8 sporozoiţi) oochistul (4 sporozoiţi)

trofozoitul

chistul tisular

3. Stadiul rezistent : oochistul oochistul

4.Calea de contaminare alimentară (om, animale) alimentară

transuterină (om) autoinfestarea exogenă şi

transplantarea de organe (om) autoinfestarea endogenă


5.Concluzia

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10

ТЕМА : ТКАНЕВЫЕ CПОРОВИКИ – РОД TOXOPLASMA,

РОД CRYPTOSPORIDIUM


Вопросы для изучения : систематика, морфология, цикл развития, патогенная роль, распространение, профилактика

Ход работы :
1. Изучить основы систематики тканевых споровиков :

Тип Apicomplexa Apicomplexa

Класс Sporozoa Sporozoa

Отряд Coccidia Coccidia

Семейство Toxoplasmidae Cryptosporidiidae

Род Toxoplasma Cryptosporidium

Вид Toxoplasma gondii Cryptosporidium parvum

Болезнь ТОКСОПЛАЗМОЗ КРИПТОСПОРИДИОЗ
 1. Изучить морфологические особенности возбудителей :

а) Toxoplasma gondii 1. трофозоит (эндозоит)

 2. псевдоциста

 3. ооциста

б) Cryptosporidium parvum

 1. трофозоит

 2. ооциста


Зарисовать : 1. Строение трофозоита и ооцисты у Toxoplasma gondii

2. Строение трофозоита и ооцисты у Cryptosporidium parvum
3. Изучить циклы развития возбудителей токсоплазмоза и криптоспоридиоза :

а) шизогония - шизонт - шизоит

мерогония - меронт - мерозоит

б) гаметогония - гамонт - гаметы (микро, макро)

в) спорогония - споронт - спорозоит

г) эндодиогения ( T. gondii ) - эндозоит (трофозоит, тахизоит)


Зарисовать : 1. Схему цикла развития возбудителя токсоплазмоза

2. Схему цикла развития возбудителя криптоспоридиоза


 1. Toxoplasma gondii

Развивается по моноксенной модели с наличием экзогенных стадий. В организме кошки, которая выполняет роль промежуточного и дефинитивного хозяина происходит бесполое (шизогония) и половое (гаметогония) размножение с формированием ооцисты. Во внешней среде происходит спорогония с образованием спорозонтов – инвазионной стадии для кошки, человека, животных и птиц. Бесполое размножение – эндодиогения, происходит в организме промежуточных хозяев – человек, животные, птицы, у которых образуются псевдоцисты или тканевые цисты, содержащие эндозоиты (трофозоиты, тахизоиты).

2. Cryptosporidium parvum

развивается по моноксенной модели с чередованием бесполых и половых поколений у человека, животных и птиц и с наличием экзогенных стадий.


 1. Определить и запомнить инвазионную стадию, диагностическую стадию, резистентную стадию и пути заражения хозяев

Toxoplasma gondii Cryptosporidium parvum


1. Инвазионная стадия : ооциста ооциста

псевдоциста

эндозоит (трофозоит)

2. Диагностическая стадия : ооциста (8 спорозоитов) ооциста (4 спорозоита)

трофозоит

псевдоциста

3. Резистентная стадия : ооциста ооциста

4. Пути заражения хозяев : алиментарный алиментарный

(человек, животные)

трансплацентарный самозаражение внешнее

(человек) самозаражение внутреннее

при пересадке внутренних органов

(человек) 1. Заключение

LUCRAREA DE LABORATOR NR. 11


TEMA : TREMATODE HEPATICE –

DICROCELIUM LANCEATUM, OPISTHOCHIS FELINEUS


Subiecte pentru însuşire : taxonomia, morfologia, ciclul evolutiv, rolul patogen, răspîndirea geografică, profilaxia
Mersul lucrării :


 1. Însuşirea bazelor taxonomice

Încrengătura Plathelminthes Plathelminthes


Clasa Trematoda Trematoda
Ordinul Distomatida Distomatida
Subordinul Fasciolata Heterophyata
Familia Dicrocoeliidae Opisthorchiidae
Genul Dicrocoelium Opisthorchis
Specia Dicrocoelium lanceatum Opisthorchis felineus
Parazitoza Dicrocelioza Opistorchoza 1. Studierea particularităţilor morfologice – structura externă şi organizaţia internă a paraziţilor în stadiul adult


A desena : Opisthorchis felineus – structura internă

Dicrocoelium lanceatum – structura internă


A examina : la microscop structura internă şi externă la Dicrocoelium lanceatum şi Opisthorchis felineus. Determinaţi similitudinea şi deosebirile în structura internă şi externă la adulţi şi în stadiu de ou. Paraziţii se montează pe lamă în 1-2 picături de amestec (acid lactic cu glicerină), se acoperă cu o lamelă şi se examinează la microscop după o expoziţie de 30 minute (în acest timp se clarifică structura internă).


 1. Studierea ciclului evolutiv

Dicrocoelium lanceatum şi Opisthorchis felineus se dezvoltă în trei gazde :

 1. gazda definitivă (G.D.) :

 • omul şi animalele erbivore – marita parazitează în canalele biliare şi în colecist (Dicrocoelium lanceatum);

 • omul şi animalele ihtiofage - marita parazitează în canalele biliare, colecist, canalele pancreatice (Opisthorchis felineus).

 1. gazda intermediară (G.I.):

 • melci tereştri – se petrece dezvoltarea larvară : miracidium – sporochist primar – sporochist secundar – cercar (Dicrocoelium lanceatum);

 • melci acvatici – dezvoltarea larvară prin partenogeneză : miracidium – sporochist – redia – cercar (Opisthorchis felineus)
 1. gazda complementară (G.C.):

 • furnica – (Dicrocoelium lanceatum) şi

 • peştii de apă dulce (Opisthorchis felineus) – se petrece transformarea cercarilor în metacercari, forma infestantă pentru gazda definitivă.

4. Evidenţierea stadiului infestant, stadiului de diagnostic, stadiului rezistent şi căilor de contaminare ale gazdelor

Dicrocoelium lanceatum Opisthorchis felineus
1) Stadiul infestant : pentru G.D. metacercar metacercar

pentru G.I. miracidium miracidium

pentru G.C. cercar cercar
2) Stadiul de diagnostic : marita marita

ou ou
3) Stadiul rezistent : ou ou


4)Calea de pătrundere în: G.D alimentară alimentară

G.I alimentară alimentară

G.C. alimentară per cutan activ
5. Concluzia

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11


ТЕМА : ТРЕМАТОДЫ ПАРАЗИТЫ ЧЕЛОВЕКА –

DICROCELIUM LANCEATUM, OPISTHOCHIS FELINEUSВопросы для изучения : систематика, морфология, биология, патогенная роль, распространение, профилактика

Ход работы :
1. Изучить основы систематики цестод :

Тип Plathelminthes Plathelminthes

Класс Trematoda Trematoda

Отряд Distomatida Distomatida

Подотряд Fasciolata Heterophyata

Семейство Dicrocoeliidae Opisthorchiidae

Род Dicrocoelium Opisthorchis

Вид Dicrocoelium lanceatum Opisthorchis felineus

Болезнь Дикроцелиоз Описторхоз
2. Изучить морфологические особенности возбудителей дикроцелиоза и описторхоза

Зарисовать : 1. Схему строения Opisthorchis felineus

2. Схему строения Dicrocoelium lanceatum

Изучить под микроскопом внутреннее строение Dicrocoelium lanceatum и Opisthorchis felineus. Определить сходства и различия в строении половозрелой стадии и яйца. С этой целью поместить на предметное стекло в каплю просветляющей жидкости (молочная кислота и глицерин) паразита, накрыть покровным стеклом и спустя 30 минут провести исследование препарата.


3. Изучить биологический цикл развития Dicrocoelium lanceatum и Opisthorchis felineus :

 1. дефинитифный хозяин (Д.Х.)
 • человек и травоядные животные – марита паразитирует в желчных ходах печени и желчном пузыре (Dicrocoelium lanceatum);

 • человек и рыбоядные животные - марита паразитирует в желчных ходах печени, желчном пузыре, протоках поджелудочной железы (Opisthorchis felineus);
 1. промежуточный хозяин (П.Х.)

 • наземные молюски – происходит личиночное партеногенетическое развитие : мирацидий-материнская спороциста-дочерняя спороциста-церкарий (Dicrocoelium lanceatum);

 • пресноводные молюски - происходит партеногенетическое развитие : мирацидий-спороциста-редия-церкарий (Opisthorchis felineus);
 1. дополнительный хозяин (Доп.Х.)

 • муравьи (Dicrocoelium lanceatum) и

 • пресноводные рыбы (Opisthorchis felineus) – происходит превращение церкария в метацеркарий, инвазионную стадию для дефинитивного хозяина.
 1. Определить и запомнить инвазионную стадию, диагностическую стадию, резистентную стадию и пути заражения хозяев :


Dicrocoelium lanceatum Opisthorchis felineus

1) инвазионная стадия :

для Д.Х. метацеркарий метацеркарий

для П.Х. мирацидий мирацидий

для Доп.Х. церкарий церкарий


2) диагностическая стадия : марита марита

яйцо яйцо


3) резистентная стадия : яйцо яйцо
4) пути заражения хозяев :

Д.Х. алиментарный алиментарный

П.Х. алиментарный алиментарный

Доп.Х. алиментарный через кожу (активно)

 1. Заключение

LUCRAREA DE LABORATOR NR. 12

TEMA : NEMATODE PATOGENE – GENUL ASCARIS,

GENUL ENTEROBIUSSubiecte pentru însuşire : taxonomia, morfologia, biologia, rolul patogen, răspîndirea geografică,

profilaxia


1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət