Ana səhifə

Indicaţii metodice


Yüklə 346 Kb.
səhifə2/5
tarix26.06.2016
ölçüsü346 Kb.
1   2   3   4   5

Mersul lucrării


1. Însuşirea bazelor taxonomice ale sporozoarelor sanguine :

Încrengătura Apicomplexa

Clasa Sporozoa

Ordinul Haemosporidia

Familia Plasmodidae

Genul Plasmodium

Specia P.Vivax, P.ovale, P.falciparum, P.malariae

Parazitoza Malaria

2. Studierea particularităţilor morfologice ale plasmodiilor : structura şi localizarea

2.1. la om 2.2. Anopheles

a)sporozoit a)merozoit tisular a)microgametocit

b)trofozoit tisular b)trofozoit eritrocitar b)macrogametocit

c)schizont tisular c)trofozoit f. inel c)microgamet

d)merozoit tisular d)trofozoit f. amiba d)macrogamet

e)schizont eritrocitar imatur (prerozetă) e)zigot-ookinet

f)schizont eritrocitar matur (rozetă) f)sporochist

g)merozoit eritrocitar g)sporont

h)gametocit : macro, micro h)sporozoit

3. Studierea ciclului evolutiv ale speciilor din genul Plasmodium


  1. stadiul schizogonic tisular

  2. stadiul schizogonic eritrocitar

  3. stadiul gametogonic

  4. ciclul sexuat sau sporogonic

A desena : formele evolutive ale speciilor din genul Plasmodium

schema ciclului evolutiv la Plasmodium sp.

4.Evidenţierea stadiului infestant, stadiului de diagnostic, stadiului rezistent, căilor de pătrundere în gazda definitivă (GV) şi gazda intermediară (om)

GI (om) GD (ţînţar Anopheles)

1)Stadiul infestant sporozoit gametocit

2)Stadiul diagnostic a)schizont muriform P. Vivax

b)trofozoit banda ecuatorială P. malariae

c)gametocit în f. semilună P. falciparum

d)eritrocite ovale P. ovale

3)Stadiul rezistent lipseşte lipseşte

4)Calea de contaminare per cutan pasiv calea alimentară

5)Gazda vector - femela ţînţarului Anopheles maculipenis

5. Concluzia


ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3Teма : Гемоспоридии - род Plasmodium

Вопросы для изучения : систематика, морфология, цикл развития, патогенная роль, распространение, профилактика.

Ход работы


1. Изучить основы систематики споровиков из рода Plasmodium :

Тип Apicomplexa

Класс Sporozoa

Отряд Haemosporidia

Семейство Plasmodidae

Род Plasmodium

Вид P.Vivax, P.ovale, P.falciparum, P.malariae

Болезнь Малярия

2. Изучить особенности возбудителей малярии : строение и локализация

2.1. у человека (ПХ) 2.2. у комара (ДХ)

а)спорозоит а)тканевой мерозоит а)гаметоцит (макро, микро)

б)тканевой трофозоит б)эритроцитарный трофозоит б)гаметы (макро, микро)

стадия кольца

стадия амебы

в)тканевой шизонт в)эритроцитарный шизонт в)зигота-оокинета

делящийся (незрелый)

поделившийся (зрелый)

г)тканевой мерозоит г)эритроцитарный мерозоит г)спороциста

д)гаметоцит (макро, микро) д)споронт

е)спорозоит


  1. Изучить особенности биологического цикла развития возбудителей малярии :

а)фаза тканевой шизогонии

б)фаза эритроцитарной шизогонии

в)фаза гаметогонии

г) фаза спорогонииЗарисовать : Стадии развития (видовые особенности) P. Vivax, P. ovale, P. falciparum,

P. malariae

Схему цикла развития возбудителей малярии

4. Определить и запомнить инвазионную стадию, диагностическую стадию, резистентную стадию, пути заражения человека (ПХ) и комара (ДХ)

ПХ (чел) ДХ (комар)

1)Инвазионная стадия спорозоит гаметоцит

2)Диагностическая стадия а)шизонт (морулла) P. Vivax

б)лентовидный трофозоит P. malariae

в)полулунный гаметоцит P. falciparum

г)овальные эритроциты P. ovale

3)Резистентная стадия отсутствует отсутствует

4)Пути заражения через кожу (пассивно) алиментарный)

Хозяин переносчик _ самка комара Anopheles maculipenis

5. Заключение

LUCRAREA DE LABORATOR NR. 4


TEMA : TREMATODE DIXENE – GENUL FASCIOLA, GENUL SCHISTOSOMA
Subiecte pentru însuşire : taxonomia, morfologia, biologia, rolul patogen, răspîndirea geografică,

profilaxiaMersul lucrării :

1. Însuşirea bazelor taxonomice :

Încrengătura Plathelminthels Plathelminthels

Clasa Trematoda Trematoda

Ordinul Distomatida Distomatida


Familia Fasciolidae Schistosomatidae

Genul Fasciola Schistosoma

Specia Fasciola hepatica Schistosoma haematobium

Parazitoza Fascioloza Schistosomoza (uro-genitală)


2. Studierea particularităţilor morfologice la diferite stadii evolutive :

a) stadiul adult : sacul musculo-cutaneu

aparatul digestiv incomplet

aparatul excretor este redus

aparatul nervos este simplu

aparatul reproductiv binedezvoltat aperculat

b) stadiul de ou : la F.hepatica conţine celule viteline, este de culoare galbenă

la S. haematobium conţine miracidium, un pinten situat terminal, este de culoare

galbenă

A desena : F. hepatica, S.haematobium (adult, ou)
3. Studierea ciclului evolutiv :

F. hepatica şi S. haematobium se dezvoltă în două gazde :

a) Gazda definitivă (G.D.) – omul - stadiul adult se localizează în canalele biliare (F.hepatica) şi în plexul hipogastric, hemoroidal sau vezical (S.haematobium)

b)Gazda intermediară (G.I.) – melci acvatici – se petrece dezvoltarea larvară : miracidium – sporochist – redia – cercar (furcocercar).


4. Evidenţierea stadiului infestant, stadiului de diagnostic, stadiului rezistent şi căilor de contaminare ale gazdelor

F. hepatica S.haematobium


a)stadiul infestant :

pentru GD (om) metacercar furcocercar

pentru GI (melc) miracidium miracidium

b)stadiul de diagnostic: ou ou

c)stadiul rezistent: metacercar furcocercar

d)calea de pătrundere a stadiului infestant in :

GD (om) alimentară per cutan activ

GI (melc) per cutan activ per cutan activ5. Concluzia
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4ТЕМА : ДИКСЕННЫЕ ТРЕМАТОДЫ - РОД FASCIOLA, РОД SCHISTOSOMAВопросы для изучения : систематика, морфология, биология, патогенная роль, распространение, профилактика
Ход работы :

1. Изучить основы систематики трематод :
1   2   3   4   5


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət