Ana səhifə

Imunológia testové otázky, šk r. 2014/2015


Yüklə 0.55 Mb.
səhifə6/10
tarix25.06.2016
ölçüsü0.55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Cytokíny – označte sorávne odpovede

  1. Sú proteíny alebo glykoproteíny nízkej molekulovej hmotnosti

  2. Pôsobia v mikrogramových koncentráciách

  3. Pôsobia v ng a pg koncentráciách

  4. Pôsobia tým, že sa viažu na svoj receptor

  5. Pôsobia priamo bez potreby viazať sa na receptor

  6. Sú prítomné v bunkách a v prípade potreby sa rýchlo uvoľnia

  7. Tvoria sa až po stimule „de novo“, nie sú v bunke v zásobe

  8. Väčšina z nich sa tvorí už ako aktívna substancia • Označte správne odpovede:

   1. Tvorba cytokínov je indukovaná antigénmi, mitogénmi alebo inými cytokínmi

   2. IL-3 alebo multi-CSF je tvorený len aktivovanými endotelovými bunkami

   3. IL-5 stimuluje tvorbu a prežívanie eozinofilov

   4. IL-9 stimuluje tvorbu eozinofilov

   5. IL-9 a erytropoetín stimuluje tvorbe erytrocytov

   6. Erytropoetín stimuluje tvorbu erytrocytov

   7. TNF-alfa, IL-1, IL-6 stimulujú tvorbu CRP

   8. IL-1 stimuluje syntézu PGE2 v hypotalame, čím sa mení nastavenie hladového centra a zvyšuje sa chuť do jedla

 • Označte, čo je správne

   1. Najlepšie definované hormóny týmusu sú tymopektíny

   2. Tymopoetín je cytokín uvoľňovaný z makrofágov, ktorý stimuluje funkciu lymfocytov v týmuse

   3. MAF vyvoláva rôzne morfologické, biochemické a funkčné zmeny makrofágov, ktoré zvýšia ich mikrobicídnu akivitu

   4. Medzi faktory nekrotizujúce nádory patrí TGF- beta

   5. Medzi faktory nekrotizujúce nádory patrí TNF-alfa

   6. Erytropoetín a IL-9 zvyšujú tvorbu erytrocytov

   7. Cieľové bunky pre GM-CSF sú germinálne myoblasty

   8. Cieľové bunky pre GM-CSF sú agranulocyty a monocyty

 • Označte, čo je správne

   1. Cieľové bunky pre cytokín IL-3 sú hematopoetické pluripotentné kmeňové bunky

   2. IL-2 účinkuje na TH-lymfocyty inhibične

   3. IL-2 pôsobí na Th lymfocyty prevažne autokrinne

   4. IL-10 má imunosupresívny účinok

   5. IL-10 má protizápalový účinok

   6. IL-6 vykazuje prozápalový aj protizápalový účinok

   7. Chemokíny sa delia do rodín: CCL-1, CCL-2, CCL-3 a CCL-4

   8. Chemokíny sa delia do rodín: CL, CCL, CXCL a CXXXCL

 • Tumor necrosis factor...

   1. Znižuje chuť do jedla

   2. Zvyšuje expresiu adhezívnych molekúl na endotelových bunkách

   3. Zvyšuje tvorbu proteínov akútnej fázy

   4. Znižuje tvorbu CRP

   5. Má imunosupresivne účinky

   6. Je to TGF-beta

   7. Má prozápalové účinky

   8. Zvyšuje chuť do jedla

 • Medzi cytokíny patria:

   1. lymfokíny

   2. glukokortikoidy

   3. faktory stimulujúce rast kolónií

   4. interferón-gama

   5. endorfíny

   6. interleukíny

   7. ACTH

   8. MAF a MIF

 • Interferóny:

   1. V terapii sa používa len IFN-alfa

   2. V terapii sa používa IFN-alfa, IFN-beta, IFN-gama

   3. V terapii sa používa IFN-gama

   4. IFN- je hlavný cytokín podporujúci diferenciáciu lymfocytov do Th1-subpopulácie

   5. IFN-gama aktivuje NK- bunky, Tc-bunky a makrofágy

   6. IFN-gama zvyšuje tumoricídnu aktivitu makrofágov, Tc- buniek a NK-buniek

   7. IFN- beta sa používa v liečbe sclerosis multiplex

   8. pri infekcii sú produkované skôr než protilátky

 • Ktoré cytokíny stimulujú rast kolónií buniek myeloidnej línie

   1. IL-3

   2. IL-7

   3. G-CSF

   4. GM-CSF

   5. IL-9

   6. M-CSF

   7. MIF

   8. c-kit

 • Gama-interferón

   1. syntetizujú ho makrofágy

   2. sa uvoľnuje ako dôsledok aktivácie T-lymfocytov

   3. stimuluje nešpecificky fagocytózu

   4. syntetizujú ho B-bunky

   5. vzniká pri alergickej reakcii ako jej hlavná zložka

   6. sa špecificky viaže na antigén ktorý jeho tvorbu indukoval

 • Chemokíny

   1. predstaviteľom CC-chemokínov je napríklad MCP-1

   2. IL-8 je vlastne NAP-1, čiže chemokín aktivujúci neutrofily

   3. Chemokíny majú úlohu aj v angiogenéze a ovplyvňujú rast nádorov.

   4. CXCR4 pôsobí ako koreceptor na makrofágoch pre vstup HIV do bunky

   5. CXCR4 pôsobí ako koreceptor na lymfocytoch pre vstup HIV do bunky

   6. CCR5 pôsobí ako koreceptor na makrofágoch pre vstup HIV do bunky

   7. hlavná funkcia CC-chemokínov je chemotaktická aktivita

   8. Medzi najpočetnejšie podrodiny chemokínov patria CCL a CX3CL

 • Ktoré tvrdenie o cytokínoch je správne ?

   1. niektoré cytokíny dokážu pri nadmernej produkcii vyvolať horúčku (napr. IL-1)

   2. TGF-β pre jeho imunopotenciačné účinky zaraďujeme k TH1 cytokínom

   3. IL-2 je zodpovedný najmä za stimuláciu B-lymfocytov a tým aj tvorbu protilátok

   4. hlavnou funkciou chemokínov je podpora rastu buniek imunitného systému

   5. chemokíny sú cytokíny vyrobené chemicky

   6. chemokíny pôsobia usmrcovanie mikroorganizmov

   7. TGF-beta je tvorený Th2 lymfocytmi

   8. TGF-beta je tvorený TH3 lymfocytmi

 • Ktoré tvrdenie o cytokínoch je správne ?

   1. IL-3 zaraďujeme k rastovým faktorom B-lymfocytov

   2. TH1 cytokíny (napr. IL-8) stimulujú protilátkovú špecifickú imunitnú odpoveď

   3. IL-2 stimuluje najmä procesy fagocytózy

   4. TH2 cytokíny (napr. IFN-γ) stimulujú bunkovú špecifickú imunitnú odpoveď

   5. IL-4 a IL-10 pôsobia voči sebe antagonisticky

   6. IL-17 aktivuje najmä Th1-imunitu

   7. IL-17 podporuje tvorbu prozápalových cytokínov a chemokínov

   8. Zvýšená tvorba IL-17 sprevádza autoimunitné choroby a chronický zápal

 • K cytokínom regulujúcim špecifickú imunitu patria:

   1. IL-2, IL-4, IL-5, IL-13, IFN-γ, TGF-β,

   2. G-CSF, M-CSF, GM-CSF

   3. IL-1, IL-6, IL-12, TNF

   4. proteíny akútnej zápalovej fázy

   5. IL-1, IFN- gama, IL-10

   6. IL-3

   7. IL-8, IL-10, IFN-gama, IL-6

   8. IFN-gama, IL-10, IL-4, IL-12

 • Označte, ktoré z nasledujúcich tvrdení sú pravdivé

   1. TH1 imunita zabezpečuje obranu proti intracelulárne parazitujúcim mikroorganizmom

   2. TH1 imunita zabezpečuje obranu proti nádorom

   3. TH1 imunita zabezpečuje obranu proti vírusom a plesniam

   4. TH2 imunita zabezpečuje obranu proti vírusom

   5. IL-1 je mediátor odpovede hostiteľa na zápalové, infekčné a imunitné podnety a zvyšuje expresiu IL-2 receptorov

   6. IL-2 je rastový a diferenciačný faktor T- buniek

   7. TGF-beta má úlohu v reparácii poškodeného tkaniva a pri hojení rán

   8. IL-10 je tvorený Tr1 bunkami a TH2 bunkami

 • Označte správne odpovede:

   1. Cytokíny pôsobiace ako endogénne pyrogény zahŕňajú IL-1, IL-6 a TNF-alfa

   2. Expresia IL-2 génu je hlavný krok v aktivácii T lymfocytov

   3. IL-4 produkje subpopulácia TH1 buniek

   4. IL-4 produkuje subpopulácia TH2 buniek

   5. IL-6 stimuluje hepatálnu tvorbu proteínov akútnej fázy, zvyšuje katabolizmus bielkovín vo svaloch a zvyšuje telesnú teplotu

   6. IL-10 je veľmi účinný imunosupresívny a protizápalový cytokín

   7. IL-10 je TH2 cytokín

   8. TGF-beta je silný imunosupresívny cytokín s profibrotickou aktivitou a úlohou při hojení rán

   9. IL-35 patrí k imunosupresívnmym cytokínov, ktoré prtodukujú najmä nTreg-lymfocyty

 • Označte správne odpovede:

   1. IL-8 je aktivačný a chemotaktický faktor pre makrofágy

   2. TGF-beta je skratka pre tumor growth factor (rastový faktor nádoru)

   3. IFN-alfa a IFN-beta patria k II. triede interferónov

   4. Interferóny pôsobia prostredníctvom vírusov v cytoplazmovej membráne

   5. IL-8 je chemotaktický faktor pre eozinofily

   6. IL-5 zabezpečuje predĺžené prežívanie eozinofilov

   7. IL-17 je protizápalový cytokín

   8. IL-17 je prozápalový cytokín

 • Označte, ktoré z nasledujúcich tvrdení je pravdivé

   1. Pre nasmerovanie imunity k TH17 sú potrebné cytokíny IL-6, IL-23 a TGF-beta

   2. TH17- lymfocyty majú najmä protinádorový charakter

   3. HMGB1 je neskorý prozápalový cytokín

   4. HMGB1 sa uvoľňuje z nekrotických buniek

   5. HMGB1 sa tvorí v aktivovaných monocytoch a makrofágách

   6. HMGB1 je vnútrojadrový proteín, ktorý sa môže z buniek uvoľnit a extracelulárne pôsobí prozápalovo

   7. IL-2 aktivované NK-bunky sa menia na LAK-bunky

   8. TNF-alfa, IL-1 a IL-6 patria medzi včasné prozápalové cytokíny

 • Cytokíny – označ správnu odpoveď:

   1. K TH2 cytokínom patria IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-13

   2. TH3 bunky produkujú TGF- beta a IL-12

   3. Hlavný cytokín, ktorý polarizuje imunitnú odpoveď smerom k TH1 je IL-12

   4. Hlavný cytokín, ktorý podporuje TH1 smer je IFN-gama

   5. Hlavný cytokín, ktorý polarizuje imunitnú odpoveď smerom TH2 je IL-10

   6. Cytokíny TH2 línie aktivujú mastocyty, bazofily a B-lymfocyty

   7. TH2 imunita zabezpečuje obranu proti extracelulárnym parazitom a helmintom

   8. IL-4 podporuje prešmyk tvorby IgG na IgE

 • Interleukíny:

   1. IL-3 stimuluje hemopoézu

   2. GM-CSF sa používa při liečne neutropénií

   3. IL-1 tvoria makrofágy

   4. IL-4 ovplyvňuje diferenciáciu B-lymfocytov

   5. antagonistom IL-4 je IFN-gama

   6. IL-2 riadi diferenciáciu T-lymfocytov na plazmatické bunky

   7. IL-22 je homeostatická cytokín pre keratinocyty

   8. TNF pôsobí cytotoxicky a cytostaticky na tumory, vyvoláva nechutenstvo a kachexiu

 • Interleukíny:

   1. IL-7 je rastovým faktorom pre mastocyty

   2. IL-8 je aktivačným a chemotaktickým faktorom pre neutrofily

   3. IL-9 je kostimulačný faktor pri vývoji plazmatických buniek

   4. IL-10 pôsobí inhibične na produkciu IL-2 a IFN-gama

   5. IL-11 je rastový faktor pre erytrocty

   6. TNF-alfa môže vo vysokých koncentráciách vyvolať šok až smrť

   7. IL-13 zodpovedá za prepnutie syntézy z IgM na IgG

   8. IL-27 a IL-28 je iné pomenovanie pre interferóny tretetej triedy

 • Interleukín 25:

   1. produkujú ho aktivované TH2-lymfocyty

   2. výrazne podporuje alergický proces

   3. podieľa sa na obrane proti helmintom

   4. pôvodne sa označoval jako IL-17E


  13. HLA -komplex

  1. HLA-molekuly triedy I sa nachádzajú

    1. len na lymfocytoch T

    2. len na monocytoch a makrofágoch

    3. na všetkých jadrových bunkách

    4. len na erytrocytoch

  2. HLA-gény triedy III kódujú

    1. proteíny teplotného šoku

    2. faktor nekrotizujúci nádory a lymfotoxín

    3. zložky komplementu C2, C4, B

    4. imunoglobulíny

  3. Pre HLA-gény platí tvrdenie

    1. sú polymorfné

    2. sú viazané na X-chromozóm

    3. dedia sa ako celok

    4. kódujú imunoglobulínové reťazce

    5. nachádzajú sa na 6p-chromozóme

  4. Pre HLA-gény triedy II platí , že kódujú

    1. proteíny teplotného šoku

    2. β2-mikroglobulín

    3. molekuly na povrchu makrofágov a lymfocytov B

    4. molekuly na povrchu lymfocytov T a NK-buniek

  5. Biologický význam HLA-molekúl spočíva v

    1. prezentácii imunogénnych peptidov makrofágom

    2. prezentácii imunogénnych peptidov lymfocytom T

    3. prezentácii antigénov všetkým jadrovým bunkám

    4. prezentácii antigénov HLA-haplotypom

  6. HLA-oblasť neobsahuje gény kódujúce

    1. TAP-molekuly

    2. Imunoglobulíny

    3. niektoré zložky komplementu

    4. HLA-molekuly

  7. Biochemicky HLA-molekuly sú:

    1. Proteíny

    2. Glykoproteíny

    3. Sacharidy

    4. Lipidy

  8. HLA-antigény triedy I a II sa odlišujú predovšetkým:

    1. tkanivovou distribúciou

    2. typom dedičnosti

    3. biochemickým zložením

    4. úlohou pri imunologickej reštrikcii

  9. HLA-komplex:

    1. je genetický systém človeka

    2. tvoria antigény, ktoré nie sú geneticky determinované

    3. patrí k systémom erytrocytov

    4. zabezpečuje individualitu jednotlivca

    5. neovplyvňuje transplantačné reakcie

    6. zabezpečuje procesy imunitnej odpovede

    7. zabezpečuje toleranciu na vlastné antigény

    8. je systém tkanivových antigénov  10. Antigény HLA-DR, -DQ a -DP patria k:

    1. triede I HLA-komplexu

    2. histokompatibilným antigénom

    3. triede II HLA-komplexu

    4. triede III HLA-komplexu

    5. membránovým lipoproteínom

    6. sú súčasťou imunoglobulínovej veľkorodiny

  11. K HLA-komplexu patria

    1. DM-antigény

    2. TAP-molekuly

    3. LMP-proteázy

    4. Ii (gama) reťazec

    5. tapasín

    6. TL-antigény

  12. Biologická funkcia HLA-antigénov spočíva

    1. v prezentácii cudzorodých antigénov T-lymfocytom

    2. v prezentácii vlastných antigénov T-lymfocytom

    3. v zabezpečovaní kooperácie medzi T-lymfocytmi a APC (napr. makrofágmi)

    4. v zabezpečovaní interakcie medzi NK-bukami a terčovými bunkami

    5. v indukcii tolerancie na vlastné antigény

    6. v indukcii tolerancie na sekvestrované antigény

    7. HLA-antigény slúžia ako receptory pre imunohormóny

  13. HLA-antigény triedy II

    1. hrajú význammnú úlohu pri kooperácii imunokompetentných buniek

    2. ich inkompatibilnosť je príčinou vzniku GvH-reakcie

    3. ich inkompatibilnosť je príčinou rejekcie transplantátu

    4. sú nevyhnutné na prezentáciu antigénu

    5. nachádzajú sa na každej jadrovej bunke organizmu

  14. HLA-antigény triedy I

    1. sa nachádzajú na všetkých jadrových bunkách

    2. sú dôležité pre indukciu cytotoxických T-lymfocytov

    3. hrajú úlohu pri interakcii imunokompetentných buniek

    4. dedia sa podľa Mendelových pravidiel dedičnosti

    5. sú dôležité pre indukciu T-pomocných lymfocytov
  1. Ktoré tvrdenie o HLA je správne:

    1. na makrofágoch, alebo dentritových bunkách je exprimované aj HLA-DP

    2. HLA-A je exprimované na všetkých jadrových bunkách organizmu

    3. HLA-B dokáže prezentovať antigén najmä pomocným T-lymfocytom

    4. HLA-DR a HLA-DQ zaraďujeme k HLA-II. triedy

  2. K HLA-komplexu nepatria:

    1. MIC molekuly

    2. TAP-molekuly

    3. CD1d

    4. tapasín

    5. TL-antigény

  3. Medicínsky význam HLA-antigénov je

    1. v prezentácii vlastných antigénov T-lymfocytom

    2. pri paternitných sporoch

    3. pri transplantáciach

    4. v indukcii tolerancie na sekvestrované antigény

    5. slúžia ako markery niektorých auitoimunitnýách chorôb

  4. HLA-antigény triedy II

    1. hrajú význammnú úlohu pri kooperácii imunokompetentných buniek

    2. do ich žliabku sa viažu superantigény

    3. zúčastňujú sa endogénnej cesty prezentácie antigénu

    4. nachádzajú sa na každej jadrovej bunke organizmu

  5. HLA-antigény triedy I

    1. sa nachádzajú na všetkých jadrových bunkách

    2. zúčastňujú sa exogénnej cesty prezentácie antigénu

    3. do ich žliabku sa viažu superantigény

    4. v ich žliabku sa prezentujú endogénne antigény

  6. Kedy má význam vyšetrenie HLA-molekúl:

    1. pred plánovanou transplantáciou obličky

    2. pri podozrení na HIV-infekciu

    3. pri paternitných sporoch

    4. pri niektorých autoimunitných chorobách

    5. pri úrazoch

  7. HLA-komplex:

    1. jeho génová oblasť sa nachádza na krátkom ramene 10. chromozómu.

    2. jeho komplexnosť určuje existencia viacerých lokusov

    3. k jeho základným vlastnostiam patria komplexnosť a polymorfnosť

    4. HLA-G molekula má veľký význam pri tolerancii plodu

  8. Označ správne tvrdenie:

   1. HLA-DM molekuly odstraňujú CLIP zo žliabku GHLA-DR-molekúl

   2. HLA-DPgény sú vo väzbovej nerovnováhe s HLA-DQ génmi

   3. HLA-DR gény vytvárajú väzbovú nerovnováhu s HLA-DQ génmi

   4. V súčasnosti poznáme približne 500 rôznych HLA-aliel  14. Imunitný systém kože a slizníc, vývoj IR v lymf. uzlinách a slezine, indukcia tolerancie + Imunitný systém v gravidite a rôznych fázach života, imunoterapia


  1. Ktoré tvrdenie o cytokínoch využívané v terapii neplatí:

    1. IFN-α sa používa v liečbe chronickej hepatitídy B a C

    2. IFN-ß sa používa v liečbe relapsujúcej sclerosis multiplex

    3. IL-2 sa používa v liečbe chronickej granulomatóznej choroby

    4. Erytropoetín sa používa v liečbe anémie pri chronickej renálnej insuficiencii

  2. Imunosupresíva využívame v liečbe:

    1. väčšiny autoimunitných ochorení, nie však pri liečbe SLE

    2. po transplantácii krvotvorných buniek, nie však po transplantácii obličiek

    3. niektorých alergických stavoch, napr. inhalačne pri ťažkej alergickej asthma bronchiale

    4. pri niektorých primárnych imunodeficienciách (DiGeorgeov syndróm)

  3. Pre aktívnu imunizáciu platí:

    1. rekombinantné vakcíny sú vakcíny proti viacerým infekčným pôvodcom (napr. ALDITEPER)

    2. očkovanie proti Mycobacterium tuberculosis sa robí živou atenuovanou vakcínou

    3. očkovanie proti tetanu a diftérii sa robí toxoidmi (anatoxíny)

    4. očkovanie proti hepatitíde B (HbsAg) sa v súčasnosti robí rekombinantnou vakcínou

  4. Imunitný systém urogenitálneho traktu ženy. Imunitná odpoveď počas gravidity. Určite správne tvrdenie.

    1. Imunitne najsilnejšia je najmä oblasť krčka maternice

    2. Imunitná odpoveď sa počas tehotenstva výrazne mení.

    3. Protilátky v oblasti krčka maternice sú najmä triedy IgM.

    4. Počas tehotenstva dochádza k zníženiu počtu leukocytov

  5. Určite, ktoré tvrdenie platí pre habituálne potraty zapríčinené imunitnými mechanizmami.

    1. Primárny antifosfolipidový syndróm spôsobuje imunitne vyvolané habituálne potraty.

    2. Primárny antifosfolipidový syndróm je autoimunitná choroba s tvorbou protilátok proti IgM.

    3. Latentné intrauterinné infekcie nie sú príčinou habituálnych potratov

    4. Habituálny potrat hrozí aj pri autoimunitných chorobách, najmä pri SLE

  6. Tymocyty:

    1. sú dozreté lymfocyty

    2. exprimujú pred vstupom do týmusu CD4, alebo CD8

    3. dozrievajú a diferencujú sa v týmuse

    4. pred vstupom do týmusu exprimujú TCR
  1. Klonová delécia:

    1. nie je mechanizmom získavania centrálnej toleracie imunitného systému

    2. má 2 mechanizmy: pozitívnu a negatívnu selekciu

    3. má 3 mechanizmy: pozitívnu, negatívnu a anergickú selekciu

    4. väčšinou pri nej nedochádza k apoptóze lymfocytov

  2. Imunitná tolerancia:

    1. pri autoimunitných chorobách nebýva porušená

    2. klonová anergia patrí výlučne medzi jej centrálne mechanizmy

    3. jedným z jej mechanizmom je aj rozdielna cirkulácia naivných a pamäťových lymfocytov

    4. pri klonovej delécii hynú tie tymocyty, ktoré rozpoznávajú vlastné antigény prezentované CD1d-molekulami

  3. Klonová anergia:

    1. je fyziologický stav, kedy zdravé somatické bunky neexprimujú kostimulačné molekuly (napr. CD80) pre CD28 na T-lymfocyte

    2. je fyziologický stav, kedy bunky prezentujúce antigén exprimujú kostimulačné molekuly (napr. CD80) pre CD28 na T-lymfocyte

    3. patrí k mechanizmom periférnej tolerancie

    4. patrí k mechanizmom centrálnej tolerancie

  4. Pamäťové T-lymfocyty:

    1. pamäťové TCM-lymfocyty sa môžu „zdržiavať“ v lymfatických uzlinách

    2. pamäťové TEM-lymfocyty sa môžu „zdržiavať“ v lymfatických uzlinách

    3. naivné T-lymfocyty sa môžu „zdržiavať“ v lymfatických uzlinách

    4. TEM-lymfocyty sa nachádzajú najmä v tkanivách

    5. TCM-lymfocyty po stimulácii antigénom sa diferencujú na TEM-lymfocyty

  5. Mechanizmy obranyschopnosti na povrchu slizníc respiračného traktu sú:

    1. pohyb riasinkového epitelu

    2. protilátky IgE

    3. protilátky IgD

    4. povrchový mukózny sekrét

    5. lyzozým

    6. protilátky IgA

    7. degranulácia eozinofilov

    8. B-lymfocyty
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
  rəhbərliyinə müraciət