Ana səhifə

Imunológia testové otázky, šk r. 2014/2015


Yüklə 0.55 Mb.
səhifə1/10
tarix25.06.2016
ölçüsü0.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Imunológia testové otázky, šk. r. 2014/2015
1. Imunitný systém, časť 1. – štruktúra, funkcia, imunita a jej formy, primárne a sekundárne lymfatoidné orgány, fázy tvorby protilátok, afinita, avidita

 1. Ktoré bunky zabezpečujú špecifickú imunitu?

   1. neutrofily

   2. monocyty

   3. eozinofily

   4. T-lymfocyty

 2. Medzi primárne lymfoidné orgány zaraďujeme:

   1. slezinu

   2. týmus

   3. lymfatické uzliny

   4. Peyerove plaky

 3. Ktoré bunky patria k bunkám nešpecifickej imunity?

   1. neutrofily

   2. monocyty

   3. eozinofily

   4. T-lymfocyty

 4. Imunitný systém priamo spolupracuje s:

   1. motorickými centrami CNS

   2. termoregulačným centrom CNS

   3. endokrinným systémom

   4. systémom krvného zrážania

   5. nutričnými funkciami organizmu

   6. exokrinnými funkciami

   7. periférnou termoreguláciou

   8. nervovým systémom

 5. Pre prirodzenú imunitu platí:

   1. pôsobí nešpecificky

   2. pôsobí amplifikačne so špecifickou imunitou

   3. učinkuje výlučne na povrchu organizmu

   4. zahrňuje prirodzené protilátky

   5. vo fylogenéze vzniká skôr ako získaná imunita

   6. v ontogenéze vzniká skôr ako získaná imunita

 6. K mechanizmom prirodzenej (nešpecifickej) imunity patria:

   1. komplementový systém

   2. prirodzené protilátky

   3. myeloperoxidázový systém

   4. fagocytóza

   5. lyzozómové proteázy

   6. T- a B-lymfocyty
 1. Cytolyticky môže pôsobiť:

   1. komplementový systém

   2. cytotoxické T-lymfocyty

   3. cytotoxické B-lymfocyty

   4. K-bunky

   5. aktivované makrofágy

   6. IgG

   7. interferóny

   8. NK- a NKT-bunky

 2. Súčasťou mechanizmov nešpecifickej imunity sú:

   1. zápal

   2. neutrofily

   3. eozinofily

   4. makrofágy

   5. defenzíny

   6. erytrocyty

   7. lymfocyty

   8. fibrocyty

 3. Označte správne odpovede:

   1. Fagocytózu objavil I. Mečnikov

   2. Fagocytózu objavil: P. Ehrlich

   3. Hybridómovú techniku a tvorbu monoklonových protilátok objavili G.D. Snell a J. Dausset

   4. Hybridómovú techniku a tvorbu monoklonových protilátok objavili G. Köhler a C. Milstein

   5. Histokompatibilné antigény objavil G.D. Snell a J. Dausset

   6. Histokompatibilné antigény objavil G. Köhler a C. Milstein

   7. Vedecké základy očkovania položil J. Dausset

   8. Vedecké základy očkovania položil I. Mečnikov

   9. Vedecké základy očkovania položil L. Pasteur

 4. Univerzálny darca krvi je človek s krvnou skupinou:

   1. O

   2. A

   3. B

   4. AB

   5. všetky krvné skupiny

   6. O, Rh(D)-

   7. O, Rh(D)+

   8. AB, Rh(D)-

   9. AB, Rh(D)+

 5. V dôsledku transfúzie inkompatibilnej krvi dochádza k:

   1. intravaskulárnej lýze transfundovaných erytrocytov

   2. väzbe pacientových IgM-protilátok na transfundované erytrocyty

   3. aktivácii komplementu

   4. poškodeniu obličiek v dôsledku nahromadenia membrán erytrocytov a uvopľneného hemoglobínu

   5. toxickému účinku uvoľneného hemínu

   6. intravaskulárnej lýze pacientových erytrocytov

   7. poškodeniu pečene v dôsledku nahromadenia heparínu

   8. Prausnitzovej-Küstnerovej reakcii

 6. Krvná skupina „Bombay“ znamená že jedinec

   1. tvorí anti-H protilátky

   2. netvorí anti-H protilátky

   3. nemá H substanciu

   4. nemá krvnú skupinu A

   5. nemá krvnú skupinu B

   6. má AB skupinu

   7. má O skupinu

 7. Krvnoskupinové substancie A, B a H:

   1. sa nachádzajú na povrchu erytrocytov

   2. sa nachádzajú len v membráne červených krviniek

   3. sa nachádzajú na povrchu epitelových buniek

   4. sa nachádzajú na povrchu endotelových buniek

   5. A skupina je : H-substancia + acetylgalaktózamín

   6. B skupina je : H-substancia + D-galaktóza

   7. sú geneticky determinované

   8. nie sú geneticky determinované

 8. Krvné/tkanivové antigény

   1. Krvné skupiny ABO sa nachádzajú iba na erytrocytoch

   2. V krvi novorodenca sú prirodzené aglutiníny už od 1. dňa života

   3. Ľudia s krvnou skupinou A krížovo reagujú s antigénmi baktérie Escherichia coli , kmeň O86.

   4. Rh-systém sa skladá z antigénov DR, DQ, DP

   5. Ľudia s krvnou skupinou B krížovo reagujú s antigénmi baktérie Streptococcus pneumoniae, kmeň XIV

   6. Krvné skupiny objavil v r. 1900 Mečnikov

   7. Prítomnosť len H-substancie sa označuje ako krvná skupina "O"

   8. Pri Rh-inkomptabilite je matka senzibilizovaná RhD-antigénom

 9. Matke skupiny A, Rh+ (RhD+)sa narodí dieťa O, Rh-neg. (RhD-). Platí, že:

   1. matka musí byť pre Rh antigén heterozygótna

   2. matka nemá AA genotyp

   3. otec musí mať BH alebo AH alebo HH a byť RhD-heterozygot

   4. otcom nemôže byť muž s AB genotypom

   5. sa zhodujú v HLA-antigénoch

   6. dieťa má AO genotyp

   7. dieťa má BO genotyp

   8. matkin genotyp je AA a je RhD homozygot

 10. Ochrana budúceho dieťaťa pred následkami Rh-inkompatibility zahŕňa:

   1. pasívnu imunizáciu novorodenca na odstránenie RhD+ - erytrocytov

   2. pasívnu imunizáciu matky na odstránenie RhD+ - erytrocytov

   3. pasívnu imunizáciu matky v priebehu 72 hodín po pôrode

   4. aktívnu imunizáciu matky na stimuláciu tvorby anti-RhD protilátok

   5. podanie steroidov matke, na zníženie jej imunitnej reaktivity

   6. sledovanie titra protilátok u RhD-negatívnych matiek

 11. Ktoré z nasledovných tvrdení je správne:

   1. ABO-systém je jediným Er-systémom s prirodzenými protilátkami

   2. izohemaglutiníny patria výlučne do triedy IgG

   3. Rh-izoimunizácia navodí tvorbu IgG-protilátok

   4. transfúzia krvi si vyžaduje zhodu v HLA-antigénoch

   5. ABO-antigény sú glykoproteínovej povahy

   6. Rh-systém sa skladá len z jedného antigénu

   7. ABO-antigény sú lipopolysacharidovej povahy

 12. Označte, ktoré vlastnosti charakterizujú špecifickú imunitnú odpoveď:

   1. nastupuje okamžite ako prvá

   2. má imunitnú pamäť

   3. výkonnými prvkami sú zložky komplementu, fagocyty...

   4. odpoveď na opakované stretnutie s Ag je rovnaká ako pri prvom stretnutí

   5. je fylogeneticky aj ontogeneticky mladšia

   6. zosilňuje mechanizmy nešpecifickej imunity

   7. výkonnými zložkami sú aktivované T- lymfocyty a protilátky

 13. Napíšte, ktoré vlastnosti charakterizujú nešpecifickú imunitnú odpoveď:

   1. nastupuje okamžite ako prvá

   2. má imunitnú pamäť

   3. výkonnými prvkami sú zložky komplementu, fagocyty...

   4. odpoveď na opakované stretnutie s Ag je rovnaká ako pri prvom stretnutí

   5. je fylogeneticky aj ontogeneticky mladšia

   6. výkonnými zložkami sú aktivované T- lymfocyty a protilátky

 14. Ktoré z nasledujúceho je hlavná funkcia B- a T-lymfocytov:

   1. vrodená imunita

   2. zápal

   3. fagocytóza

   4. získaná imunita

 15. Ktoré z nasledujúcich údajov charakterizuje "vrodenú" imunitu:

   1. chýbanie špecifickosti

   2. aktivácia stimulmi

   3. jej synonymom je špecifická imunita

   4. zabezpečujú ju T-lymfocy

   5. nemá pamäť

 16. Medzi sekundárne lymfoidné orgány patria:

   1. kostná dreň

   2. slezina

   3. týmus

   4. apendix

 17. Protektívny antimikrobiálny účinok materského mlieka možno pripísať:

   1. sekrečným IgA-protilátkam

   2. NK-bunkám

   3. mastocytom

   4. lyzozýmu

   5. makrofágom

   6. IgG-protilátkam

 18. Špecifickú imunitnú odpoveď charakterizuje:

   1. jej synonymom je získaná imunita

   2. niektoré funkcie dozrievajú až postnatálne

   3. pôsobí predovšetkým lokálne

   4. pôsobí len proti glykoproteínovým antigénom

   5. vekom dochádza k poruchám jej regulácie

   6. výkonnými bunkami sú T- a B-lymfocyty

   7. výkonnými bunkami sú neutrofily

   8. jej synonymom je vrodená imunita

 19. Označte, ktoré tvrdenia platia pre špecifickú humorálnu imunitu

   1. Zahŕňa molekuly MHC I. triedy

   2. Zahŕňa pomocné T-lymfocyty

   3. Zahŕňa procesovaný antigén

   4. Zahŕňa cytotoxické T-bunky

   5. Zahŕňa B-lymfocyty

   6. Na interakciách medzi bunkami imunitného systému sa zúčasňuje CD8

   7. Najpravdepodobnejšie odpovedá na baktériovú infekciu

   8. Zahŕňa syntetizované protilátky

 20. Označte, ktoré tvrdenia platia pre špecifickú bunkami sprostredkovanú imunitu

   1. Zahŕňa molekuly MHC I. triedy

   2. Najpravdepodobnejšie odpovedá na vírusové infekcie

   3. Zahŕňa pomocné T-bunky

   4. Zahŕňa cytotoxické T-bunky

   5. Zahŕňa B-bunky

   6. Na interakciách medzi bunkami imunitného systému sa zúčasňuje CD8

   7. Zahŕňa vylučované protilátky


2. Imunitný systém, 2. časť – antigén, epitop, krvné skupiny, zastúpenie populácií buniek v krvi

 1. Miesto antigénu, na ktoré sa viaže protilátka, sa nazýva:

   1. adjuvans

   2. epitop

   3. determinant

   4. nosič

   5. CDR

   6. Fab-fragment

 2. Inkompatibilita v systéme ABO môže viesť k okamžitým potransfúznym reakciám v dôsledku:

   1. reakcie anti-ABO protilátok darcu s erytrocytmi príjemcu

   2. reakcie anti-ABO protilátok príjemcu s erytrocytmi darcu

   3. reakcie zmiešaných T-lymfocytov

   4. reakcie eozinofilov darcu s erytrocytmi príjemcu

 3. Označte, ktoré z nasledujúcich tvrdení je pravdivé

   1. Antigénové epitopy rozpoznávané T-lymfocytymi sú prístupné aminokyselinové zvyšky, ktoré reagujú s T-bunkovými receptormi

   2. Antigénové epitopy rozpoznávané B-bunkami sú často aminokyseliny, ktoré sa nachádzajú sa na rôznych miestach polypeptidového reťazca, ktoré sa po vytvorení konečnej priestorovej konformácie antigénovej molekuly dostali do vzájomnej priestorovej blízkosti.

   3. TH- aj TC-lymfocyty rozpoznávajú antigény, ktoré spracovli bunky prezentujúce antigén a ktoré prezentujú MHC-molekuly

   4. Vnútorné proteíny nukleokapsidy vírusov pravdepodobne nie sú imunogénne, lebo nie sú prístupné pre imunitný systém

 4. Krv od darcov krvnej skupiny AB sa môže podať príjemcovi bez spôsobenia potransfúznej reakcie, ak

   1. príjemca je AB

   2. príjemca je A

   3. príjemca je B

   4. príjemca je O

   5. príjemca a darca sú súrodenci

 5. Lymfocyty:

   1. ich hlavnou funkciou je fagocytóza

   2. rozdeľujeme ich na pomocné, cytotoxické a regulačné

   3. nerozpoznávajú HLA-molekuly

   4. v periférnej krvi je ich menej ako neutrofilov

   5. sú súčasťou prirodzenej imunity

 6. Pre kompletný antigén platí:

   1. za špecifickosť LPS zodpovedá polysacharid molekuly

   2. imunogénnosť závisí od molekulovej hmotnosti

   3. má funkciu imunogénu

   4. vždy obsahuje proteínovú zložku

   5. nemusí byť imunogénny

   6. má imunogénnosť aj špecifickosť

   7. nemusí mať špecifickosť

 7. Imunogénom môže byť:

   1. glykolipidy

   2. glykoproteíny

   3. polysacharidy

   4. proteíny

   5. natívna DNA

   6. vitamín A rozpustený vo Freundovom adjuvanse

   7. lipidy

 8. Ktoré tvrdenie platí pre rozsah normálnych hodnôt zastúpenia buniek v periférnej krvi človeka:

   1. leukocyty :..........7 x 103  2................. /mm3

   2. erytrocyty:..............5 x 106  0,35............. /mm3

   3. trombocyty:.............200 x 103  50.............. /mm3

   4. percento lymfocytov z celkového počtu leukocytov: 35 %

   5. percento T-lymfocytov z celkového počtu lymfocytov: 75  6 %

   6. percento B-lymfocytov z celkového počtu lymfocytov: 15  5 %

   7. percento NK-buniek z celkového počtu leukocytov: 5 - 10 %

   8. percento eozinofilov z celkového počtu leukocytov: 3 %

 9. Ktoré tvrdenie platí pre imunogén:

   1. Je to látka schopná navodiť špecifickú imunitnú odpoveď a špecificky reagovať s produktmi tejto odpovede

   2. Vyvolá imunitnú odpoveď až keď sa rozloží na haptén a nosič

   3. Musí mať obe vlastnosti, aj imunogénnosť aj špecifickosť

   4. Kompletným antigénom môže byť len baktéria alebo vírus

 10. Ktoré tvrdenie platí pre haptén:

   1. haptén je schopný vyvolať špecifickú imunitnú odpoveď až po väzbe na vhodný nosič

   2. haptén je schopný reagovať s produktami špecifickej imunitnej odpovede

   3. haptén sám dokáže vyvolať špecifickú imunitnú odpoveď

   4. hapténom môže byť liečivo alebo hormón

 11. Napíšte, ktoré tvrdenie je správne:

   1. Miesto na antigéne, na ktoré sa viaže paratop protilátky, sa označuje epitop

   2. Nosič zodpovedá za imunogénnosť antigénu a determinant za jeho špecifickosť

   3. Antigén zvyčajne máva iba jeden determinant

   4. Lipopolysacharidy prezentujú HLA-molekuly II. triedy

 12. Haptény

   1. aby sa proti nim vytvorili protilátky, vyžadujú nosičové molekuly

   2. samotné imunitnú odpoveď vyvolať nemôžu

   3. môžu byť rozložené na semihaptén a nosič

   4. reagujú so špecifickou protilátkou aj keď je haptén monovalentný

   5. môžu vyvolať sekundárnu protilátkovú odpoveď bez nosičov

   6. po nadviazaní na nosič môžu tvoriť konjugovaný antigén

 13. Nasledujúce vlastnosti robia látku imunogénnou:

   1. vysoká molekulová hmotnosť

   2. chemická komplexnosť

   3. dostatočná degradovatelnosť

   4. všetky uvedené sú podstatné, ale nie dostačujúce

 14. Medzi hlavné biopolyméry, ktoré môžu byť imunogénne patria:

   1. LPS baktérií

   2. proteíny vírusov

   3. tkanivá darcov

   4. lipidy

 15. Antigénové determinanty, ktoré sú špecifické pre triedy imunoglobulínov charakterizujú

   1. izotypy

   2. idiotypy

   3. alotypy

   4. sú združené s H-reťazcami

 16. Antigénové determinanty imunoglobulínov, ktoré sú špecifické daného jedinca

   1. sú na konštantnej doméne kappa-reťazca

   2. sú na konštantných doménach H-reťazcov všetkým tried imunoglobulíniov

   3. sú na konštantných doménach niektorých H-reťazcov

   4. sú vo variabilných oblastiach H- a L-reťazcov

 17. K základným subpopuláciám lymfocytov patria:

   1. B bunky, T bunky, NK bunky

   2. B bunky, T bunky, monocyty

   3. B bunky, T bunky, makrofágy

   4. B bunky, T bunky, neutrofily

 18. Imunologický adjuvans je substancia, ktorá

   1. znižuje toxickosť imunogénu

   2. zväčšuje imunitnú odpoveď na imunogén

   3. zvyšuje hematopoézu

   4. zvyšuje imunogénnosť hapténu

 19. Ktoré z bielych krviniek sú schopné ďalšej diferenciácie v tkanivách?

   1. neutrofily

   2. eozinofily

   3. bazofily

   4. monocyty

   5. lymfocyty

 20. Imunologicky odlúčené (sekvestrované) antigény:

   1. ak sa organizmus s nimi dostatne do kontaktu, rozpoznáva ich ako cudzie

   2. vyskytujú sa len u hypersenzitívnych jedincov

   3. v prenatálnom období nenavodili stav imunitnej tolerancie

   4. paria sem napr. antigény rohovky a spermií

   5. patria sem HLA-antigény triedy I a II

   6. od kontaktu s lymfocytmi ich oddeľujú anatomické bariéry

   7. po kontakte s imunitným systémom navodia autoimunitnú odpoveď

   8. vznikajú modifikáciou vlastných (self) antigénov3. Fagocytóza, vzorkové receptory, PAMPS

 1. Ktorá z molekúl spúšťa klasickú cestu aktivácie komplementu?

   1. IgD

   2. C-reaktívny proteín

   3. IgM

   4. MBL

   5. IgG1, IgG3

   6. Agregované imunoglobulíny

   7. Povrchy buniek, ktorým chýba kyselina sialová

 2. Fagocytóza - označte správnu odpoveď:

   1. neutrofily sú za fyziologických okolností v periférnej krvi zastúpené v menšom počte ako lymfocyty

   2. eozinofily nie sú schopné fagocytózy

   3. neutrofily sa v tkanivách dokážu diferencovať na makrofágy schopné prezentovať antigén

   4. opsoníny môžu byť protilátky, zložky komplementu (C3b, iC3b) alebo niektoré proteíny akútnej fázy

 3. K jednotlivým krokom fagocytózy nepatrí:

   1. ingescia (pohltenie)

   2. chemotaxia

   3. replikácia DNA

   4. respiračné vzplanutie a tvorba kyslíkových radikálov

 4. Fagocytóza:

   1. je aktívny viackrokový proces vyžadujúci metabolickú energiu

   2. je pohlcovanie častíc s priemerom väčším jako 100 m

   3. opsonizácia zvyšuje adherenciu (väzbu častice na fagocyt)

   4. digescia prebieha v endozóme

   5. adherencia je predpokladom pohltenia fagocytovateľnej častice

   6. adherencia sa uskutočňuje prostredníctvom imunoadherenčných receptorov

   7. je pasívny, energeticky nenáročný proces

   8. je synonymom pinocytózy

 5. Medzi profesionálne fagocyty patria:

   1. bazofilné granulocyty

   2. B-lymfocyty

   3. NK-bunky

   4. Mastocyty

   5. Neutrofily

   6. Eozinofily

   7. Monocyty

   8. Makrofágy

 6. Na usmrcovaní mikroorganizmov pri fagocytóze sa zúčastňujú:

   1. peroxid vodíka

   2. superoxid

   3. singletový kyslík

   4. oxid dusnatý

   5. peroxidázy

   6. laktoferín

   7. defenzíny

   8. Beta D-glukuronidáza

 7. Medzi antimikrobiálne mechanizmy nezávislé od kyslíka patria:

   1. myeloperoxidázový systém

   2. singletový kyslík

   3. lyzozým

   4. defenzíny

   5. laktoferín

   6. kataláza

   7. neutrálne lyzozómové proteázy

   8. hydroxylový radikál

 8. Medzi chemotaktické faktory pre neutrofily patria:

   1. LTB4

   2. fibronektín

   3. C5a

   4. IL-1

   5. C4a

   6. C5b

   7. IL-8

   8. C3a

 9. Čo z uvedeného je pravda?

  1. Chemotaktické látky sú: C2a, C3a, C4a, C5a

  2. Chemotaktické látky sú: IL-8, C3a, C4a, C5a

  3. K opsonínom patria: C3a, C3b, C4b, MBL, CRP

  4. K opsonínom patria: C3b, iC3b, C4b, MBL, CRP

  5. Pohltené mikroourganizmy sú umsrcované v endolyzozóme

  6. Pohltené mikroorganizmy sú usmrcované vo fagolyzozóme

  7. Neutrofily usmrcujú mikroorganizmy najmä mechanizmami závislými od dusíka

  8. Neutrofily usmrcujú mikroorganizmy najmä mechanizmami závislými od kyslíka

 10. Chronická granulomatózna choroba – čo je pravda?

a. je pri nej znížený počet lymfocytov

b. typické sú chronické hnačky

c. dokazuje sa LTT testom

d. dokazuje sa INT testom a chemiluminiscenciou

e. Je pri nej znížená FA, FI, cídia

f. je pri nej znížená len cídia

g. chýba enzým galaktozylceramidáza

h. chýba enzým NADPH-oxidáza 1. Chronická granulomatózna choroba – čo je pravda ?

  1. prejavuje sa pyogénnymi infekciami od narodenia

  2. prejavuje sa vírusovými a plesňovými infekciami od narodenia

  3. je prítomná hepatosplenomegalia a zväčšenie lymfatických uzlín

  4. pacient má vysoké horúčky a trojcifernú sedimentáciu

  5. postihnuté sú najmä dievčatá

  6. v liečbe sa používajú dlhodobo antibiotiká

  7. v liečbe sa používa aj IFN-gama

  8. prejavuje sa opuchmi a chýba C1-INH

 2. Na intracelulárnom usmrcovaní baktérií mechanizmami závislými od kyslíka sa zúčastňujú:

   1. oxid dusný

   2. hydroxylové radikály

   3. oxid dusnatý

   4. superoxidový anión

   5. singletový kyslík

   6. granzýmy

   7. laktoferín

   8. peroxid vodíka

 3. Vzorkové receptory (PRR)

   1. PAMPs je skratka pre špecifický proteínový antigén patogénu

   2. PAPMs je skratka pre molekulové vzory asociované s patogénom

   3. PAMPs sa na mikróboch objavujú po vstupe do organizmu

   4. DAMPS je synonymom PAMPs

   5. K  DAMPs patria napr. proteíny teplotného šoku a kyselina močová

   6. PRR je antigénový receptor na povrchu B lymfocytov

   7. K PRR patria TLR, NOD like receptory, heat shock proteíny a lipopolysacharid

   8. K PRR patria TLR, NOD-like receptory, dektíny, TREM-1
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət