Ana səhifə

Iktatószám: i-165-10/2015. Jegyzőkönyv Készült


Yüklə 212.5 Kb.
səhifə2/3
tarix18.07.2016
ölçüsü212.5 Kb.
1   2   3

4/2015. (I. 22.) XI.ÖK határozat


Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete


24 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – minősített szótöbbséggel – az 1./ A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítása című napirendi pont tárgyalása során elfogadta azt a módosító javaslatot, hogy a rendelettervezet 5. § (2) bekezdésében az SZMSZ 53. §-a az alábbi (2a) bekezdéssel egészüljön ki: „A rendelettervezettel kapcsolatos módosító javaslatokat egyéni képviselő az ülést megelőző munkanapon 12 óráig a polgármesternél és a jegyzőnél nyújthatja be. Az ülést megelőző 12 órakor a rendelet-tervezet feltöltésre kerül a TTR rendszerbe. Az ekkor feltöltött és a képviselők által hozzáférhető szöveget megváltoztatni az előterjesztőnek is csak a határidőn belül beérkezett módosító javaslatokkal lehet.”


Dr. Hoffmann Tamás: Azzal, hogy befogadta Csernus László frakcióvezető javaslatát, még utoljára. Szavazásra teszi fel a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet az előterjesztés szerint, az elfogadott módosítással egyben. Minősített szótöbbségű szavazás következik.
A Képviselő-testület 24 leadott szavazatból 19 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodással – minősített szótöbbséggel – megalkotta Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendeletét a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 34/2014. (XII. 22.) XI.ÖK rendelet módosításáról.
…………………………A NAPIREND 2./ PONTJA:

A helyi népszavazásról szóló rendelet újraalkotása

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás

polgármester


Barabás Richárd: A vitában boldog új évet kíván, ezt még nem is mondta. Az a helyzet, hogy itt maga a törvény nem jó szerinte, tehát nem veszi figyelembe, hogy Újbuda mekkora város, tehát nem tesz kivételt nagyvárosok és kisvárosok között. Ennek ellenére nem lehet azt mondani, hogy a 10% ugyanannyi lenne, mint a 25%. Ha jól tudja, erre érkezett is be módosító javaslat. Azt gondolja, hogy bár nehéz több mint 10.000 embernek is aláírásokat gyűjteni, 26-27.000 embernek egy ilyen kérdésben még nehezebb és azt gondolja, hogy a Képviselő-testület feladata, hogy minél inkább megerősítsék az állampolgárok öntudatát, minél inkább be tudják őket vonni a döntéshozatalba és hogyha ilyen szűkek is a lehetőségeik, hogy több mint 10.000 aláírás kell egy helyi népszavazási kezdeményezéshez, azt mondja, hogy elvi okokból mégiscsak inkább e mellett legyenek és javasolná itt a szomszédos képviselő úr módosító javaslatának elfogadását és a kérdés megfontolását.
Szabó György: A leírtak szerint kéri a Képviselő-testületet, hogy támogassák a javaslatot és igazándiból ő maga is csak a mellett voksol, hogyha egy olyan helyzet adódik, amikor a jelenlegi vezetőket leszámítva, illetve más felállás alakul ki, akkor is a nép megkérdezése, a társadalom, a választópolgárok megkérdezése ez egy fontos rész, és az, hogy ez a megkérdezés érvényes és eredményes legyen, javasolja, hogy a törvény adta lehetőségekhez igazodva a 10%-ot támogassa a Képviselő-testület.
Gajárszki Áron: Szintén csatlakozni tud, annyit szeretne jelezni, hogy valóban ez most egy elvi vita, de azt gondolja, hogy az elvekből kiindulva időnként egészen jó gyakorlatok tudnak születni és rendben, hogy Magyarország nem Svájc – ugye ott a legnépszerűbb a népszavazás intézménye –, azért nagyon sok hasonló problémán és krízisen mentek keresztül, akár most – nem akar elkalandozni – egészen a közterületi drogfogyasztásig, amit sikerrel oldottak meg hasonló kezdeményezésekkel. Úgyhogy nagyon támogatná azt, hogy egy alacsonyabb küszöböt elviekben szavazzanak meg, aztán ez egyfajta jelzés is lehet később a törvényhozás felé. Úgyis itt van a két képviselője a törvényhozásnak – külön örömmel köszönti őket.
Dr. Hoffmann Tamás: A zárszóban annyiban szólna hozzá a témához, hogy mindenféle demokratikus berendezkedéshez szükséges intézmény létezik, többek között a helyi népszavazásról. Az önkormányzatnak egyedül és kizárólag ez a lehetősége van meg, hogy a mértékét tudja befolyásolni, de egyébként mindenféle intézmény és intézményrendszer létezik, amellyel így vagy úgy ki lehet fejezni a véleményét, tehát rengeteg formája van ennek. A helyi népszavazás egy nagyon-nagyon fontos intézmény és valóban fontos dolgoknál kell alkalmazni, főleg egy ekkora nagyvárosnál, mint Újbuda, azért azt gondolja, hogy pláne fontos lenne az, hogy tényleg olyan ügyekről legyen csak és kizárólag népszavazás, ami a kerület egészét érintő olyan horderejű kérdés, amelyhez azt gondolja, hogy szükséges ez a 25%, és nem szabad elhasználni ezt az intézményt esetleges napi politikai és egyéb harcokban. Tehát ha ez így lenne, ehhez pedig tényleg az kell, hogy meglegyen az az ok, ami miatt összegyűlik 25%-nak megfelelő aláírás. Úgyhogy nem javasolja ezt a módosítását, illetve lejjebb vitelét ennek az egyébként a múltban mindig is így szabályozott intézménynek, pontosan ezért, hogy tényleg az egész kerületet érintő nagyon fontos döntésekről lehessen beszélni.

A vitát már lezárták, Barabás Richárd képviselő ügyrendben.


Barabás Richárd: Ezért nem is fog a Polgármester érveire külön reagálni, csak név szerinti szavazást szeretne kérni. A választói kíváncsiak lesznek arra, hogy kik azok a képviselők, akik szűkíteni szeretnék a hozzáférést és kik azok, akik támogatni. Azt gondolja, hogy függetlenül attól, hogy ki mire szavaz, ez egy vállalható opció, hogy kiálljanak a nyilvánosság elé.
Dr. Hoffmann Tamás: Sass Szilárd képviselő ügyrendben.
Junghausz Rajmund: Ő nyomta be, Junghausz Rajmundnak hívják. Kérne egy technikai segítséget, hogy kicseréljék a mikrofont.
(Technikai szünet.)
Tudja, hogy lezárásra került ez a vita, de mégis azt szeretné kérni, hogy a vitában hozzászólhasson – ha a vitát megnyithatják újra – egy mondat erejéig.
Dr. Hoffmann Tamás: Szavazásra teszi fel Junghausz Rajmund képviselő ügyrendi javaslatát, hogy a vitát újra megnyissák. Minősített szótöbbségű szavazás következik.

A Képviselő-testület 24 leadott szavazatból 23 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadta a javaslatot.


5/2015. (I. 22.) XI.ÖK határozat


Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete


23 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással – minősített szótöbbséggel – a 2./ A helyi népszavazásról szóló rendelet újraalkotása című napirendi pont tárgyalása során elfogadja azt az ügyrendi javaslatot, hogy a vitát újra megnyissák.


Junghausz Rajmund: A vitában elmondja, hogy képviselőtársának, aki ügyrendben kérte a név szerinti szavazást, szeretne pár mondatot hozzáfűzni. Egyrészt semmilyen szűkítésről nincs szó – ami itt elhangzott, hogy név szerint szerepeljen, hogy ki szeretné szűkíteni ez az opciót –, semmilyen szűkítésről nincs szó, ahogy a Polgármester elmondta, az elmúlt sok-sok évben ugyanígy zajlott. Ugyanezek a pártok, ugyanezek a politikai erők részesei voltak ennek a Képviselő-testületnek akár ellenzékben, akár kormánypárttal és ezzel a matekkal működött ez eddig. Érti azt, hogy ez egy baromi demokratikus eszköz és akár még kampányeszközként is jól használható lenne. Tökéletesen megérti, hogy azok a pártok, akik kisebb támogatottsággal rendelkeznek, úgy érzik, hogy esetleg ezt az eszközt adott esetben lehetne használni – számtalan egyéb kampányeszköz mellett persze, plakátok, szórólapok, minden egyéb. Mély tisztelettel hadd kérje azt, hogy amikor úgy tekintenek egy-egy ilyen dologra, mint esetleges kampányeszköz, akkor vegyék figyelembe az azzal kapcsolatos szabályozásokat is – kicsit más, kicsit messzebbre mutat talán. Őrmezőn körbesétált minap és látta, hogy még mindig otthagyták Önök a farostlemezes plakátjaikat. Ugyanolyan eszköz, mint ez, akár ugyanúgy tud működni, ugyanolyan mozgósító, ugyanolyan üzenethordozó eszköz lehet. Egyszer valamikor valamelyik lelkes forradalmár leszakította ezekről a plakátokat, de még ott vannak a jelzéseik. Ennek volt valami törvényes határideje, amíg ezeket el kellett volna takarítani. Tehát azt szeretné kérni, hogy akkor is legyenek magukkal igényesek, amikor be kell tartani valamilyen jogszabályt. Biztos nem volt Önöknél létra, vagy valami és ezt a módszert alkalmazták, de akkor Kingától kérjenek kölcsön, vagy valahogyan oldják meg. Ezt szerette volna mondani, tehát a 25%-ra szeretett volna reagálni, hogy az nem szűkítés. Nincs ellene a név szerinti szavazásnak, mert tudja védeni az álláspontját. Nem szűkítésről van szó, ez egy reális, jó szám szerinte.
Szabó György: Semmi másról nincs szó és mást nem fogalmazott meg, a törvény így fogalmaz, a törvény szabályozza a népszavazás lehetőségeit. Nem az egyéb lehetőségek korlátozásáról van most szó, mert az Önkormányzat ennek az egész törvénynek egyetlen egy pontját, egyetlen egy bekezdését, a 92. § szerinti szabályozást, illetve 34. §-a szerinti szabályozást teheti meg és a törvény egyértelműen fogalmaz, hogy 10 és 25% között állapíthatja meg az Önkormányzat azt a lehetőséget, amely szerint egy népszavazás eredményes lehet és azt mondja, hogy közelebb áll ez az érték, a 10% a megkérdezések eredményességéhez. Semmi mást nem fogalmazott meg, hogy a törvény betűjével megegyezően, ha megkérdezésre kerül a sor, akkor a megkérdezés érvényes és eredményes legyen. Nem a jelenlegi politikai összetételről beszél, hanem azokban az esetekben, amikor egy fontos ügyben a társadalomhoz szeretne fordulni a döntéshozó, és hogy annak eredményessége legyen a cél. Tehát hogy minél közelebb kerüljenek a társadalomhoz, a választópolgárokhoz, ezért kéri tisztelettel a Polgármestert, hogy fontolja meg az álláspontját és tisztelettel változatlanul azt kéri, hogy a Képviselő-testület a cél eléréséhez leginkább közel álló 10%-ot legyen kedves támogatni.
Gajárszki Áron: Teljesen igaza van Junghausz Rajmund képviselőnek abban, hogy valójában ez nem egy korlátozás, hanem a meglévő – egyébként zárójelben megjegyzi, nem jó – status quo-nak a fenntartása lenne a 25%. Avagy a 10% miért fontos mégis és miért ért egyet mégis: úgy néz ki, hogy összeállt itt a nagy ellenzéki egyetértés és azt gondolja, hogy ez a kormánypártoknak is az érdeke. Hogy miért gondolja ezt, az a következő: volt 2 népszavazás is Magyarországon – lehet, hogy sokkal több is volt, kettőre emlékszik –, amikor egész konkrétan civil kezdeményezésre sikerült kiharcolni egy alapvetően rossz elgondolásnak a megváltoztatását, illetve azt, hogy legalább vitázzon róla a Parlament. Ugye az egyik volt a vizitdíjnak az eltörlése, amibe nem álltak bele a pártok, tehát hangsúlyozottan civil szervezetek összefogásával sikerült összegyűjteni az akkor még 100.000 aláírást. Ugye ezt később a Fidesz 200.000-re emelte, ennek is megvolt az oka, maradjanak annyiban. A másik ilyen kezdeményezés a családon belüli erőszaknak a törvényi tényállása volt, és ugye ez egy népi kezdeményezés volt, amit azóta sajnálattal eltörölt a Parlament és bízik benne, hogy Simicskó Istvánék ezt újra fogják gondolni, mert ez egy nagyon jó kezdeményezés – mint az Attila úti sajnálatos eset is bizonyítja, a családon belüli erőszak kérdése Magyarországon belül nem megoldott és nem kellően szabályozott. Arra, hogy erre vonatkozóan nincs jogszabály, vagy nem kellően szabályozott, az szerinte egy elég beszédes példa volt most. Jelenleg nem tud egy olyan ügyet mondani, amiért Újbudán feltétlen népszavazást kéne kiírni, de ez nem jelenti azt, hogy a jövőben nem fog ilyen történni, hiszen pontosan erről szól a politika, vagy a közügyek, hogyha úgy tetszik, hogy folyamatosan napi szinten foglalkoznak azzal, hogy a közösségnek jobb legyen és nem csak azzal, hogy elosszák a közös pénzt, hanem azzal is, hogy megfelelő szabályzatokat alkossanak. Úgyhogy nagyon kérné, hogy adják meg a lehetőséget arra, hogy a kerületben több mint 50 civil szervezet van, ezeknek jelentős része talán napi szinten is aktív, hogy ezeknek, hogyha adott esetben felmerül egy olyan téma, mint ami nekik fontos – mint például a napirend előttijében említett BKK, tudja, hogy nem jó példa egy népszavazás szempontjából, de példákban most nem erős –, ha felmerül egy olyan eset, amikor erre szükség lehet, akkor adják meg nekik a lehetőséget, hogy ők is éljenek a demokratikus jogaikkal, akkor is, ha a képviselőik ezt nem hajlandóak megtenni, illetve akkor is, hogyha éppen nem szeretnék, hogy átpolitizálódjon a történet. Tehát ez Önöknek is egy nagyon jó lehetőség arra, hogy ne csak egy alapvetően jó kezdeményezést azért, mert csak az ellenzék tudja elindítani, ezért alapból el kelljen utasítani – tudják sajnos, hogy hogy működik a pártokrácia –, hanem valóban érvényesülhessenek a demokratikus keretek és igenis civil kezdeményezések át tudjanak menni. Úgyhogy nagyon kéri a Polgármestert, illetve a fideszes képviselőtársait, hogy gondolják újra, hogy ezt leszállítsák 10%-ra. 11.000 aláírást sem könnyű összegyűjteni és egy valóban fontos ügy érdekében az is egy komoly erőpróba, pláne civil szervezeteknek.
Molnár Gyula: Úgy látszik, hogy ez statisztikajavító napirenddé válik. Nem tudják, hogy mi volt a jogalkotói akarat, de azt mondaná, hogy a 10-25% arról szól, hogy a 25% a kistelepüléseken, hiszen egy 600 fős településen mondjuk 60 ember megfejthető dolog és nyilván a nagyobb települések a 10%, de ez inkább csak az ő érzése. Többen hivatkoztak a régi rendeletre, azért azt tessék hozzátenni – ezt mondja az ellenzéki képviselőknek, akik erre a 25%-ra hivatkoznak –, hogy ott még volt 3 lehetőség, képviselők ¼-e is kezdeményezhetett népszavazást, egy civil szervezet vezető testülete és bizottság is. Tehát egy önkormányzati bizottság is kezdeményezhetett helyi népszavazást. Tehát a 25% mellett ez a 3 opció még megvolt. Viszont meglepetést szeretne okozni, szeretne csatlakozni dr. Hoffmann Tamáshoz demokrácia-felfogásban. Valóban egy ekkora kerületet nem lehet népszavazásokkal kormányozni, ez nonszensz lenne. Ez nem helyes, ez nem jó irány. Azért van egy ilyen strukturált helyen egy Képviselő-testület, mert a képviselők képviselik mindazt az érdeket, amit meg kell jeleníteni az emberek számára és más technikákat kell arra használni, hogyha valaki az érdekét akarja érvényesíteni. Ez nyilván egy nehéz és bonyolult dolog, meg azt gondolja, hogy megint visszatér a vesszőparipájához, hogy működni is kell egy ilyen típusú testületnek, de még egyszer mondja, nem lehet népszavazásokkal egy ekkora kerületet kormányozni. Ő maga is egyébként hajlik arra, hogy nincs nagy kockázata a 10%-nak sem és egy jó üzenet lenne – meg is fogják szavazni –, de ennek ellenére megérti azt, hogy miért választották ezt a 25%-ot. Barabás Richárd képviselőnek mondja, hogy a név szerinti szavazásnak nagy jelentősége nincs, hiszen nincs tévéközvetítés, leszámítva ezt a kis kamerát – erre most megint hivatkozna –, tehát túlzottan nincs nagy nyomás a képviselőkön, hogy a CNN élőben kapcsol Újbudára és arról beszélnek, hogy most 10, vagy 25% és egyenként szembe kell nézni a választópolgárokkal, viszont gyakorlatilag praktikusan 15 másodperc míg feláll, bemegy abba a szobába és ki tudja nyomtatni, hogy név szerint ki hogy szavazott és ki tudja tenni gyakorlatilag fél perc múlva az internetre, de ennek ellenére, mint jegyzőkönyv-hitelesítő, készen áll arra, hogy hitelesítse a név szerinti szavazást is.
Barabás Richárd: Köszöni Molnár Gyula érveit, ennek ellenére ragaszkodna hozzá. Az elhangzott érveket nem ismételné, itt csak a saját megszólítására reagálna, hogy nem ült itt a korábbi képviselő-testületi üléseken, ahogy a PM sem, tehát szerinte azt nem lehet hozzájuk vágni, hogy részt vettek volna a korábbi status quo kialakításában – ő maga legalábbis személy szerint biztosan nem. A figyelmeztetést pedig köszöni, abszolút az aktivistáik lelkesedéséből és erejéből dolgoznak, becsúszhatnak hibák, orvosolni fogják a plakát-kihelyezési problémát és megbeszélhetik ülés után, hogy hol is vannak pontosan.
Csernus László: A 10 és 25%-hoz: hadd erősítse a 25%-nak az arányát, hogy a választópolgárok ¼-ének egyöntetű akarata kelljen egy ilyen népszavazáshoz. Azt gondolja, hogy ez a 25% is bizonyos szempontból – bár ugye Újbuda az egyik legnagyobb település itt Magyarországon is –, a lényeg az, hogyha egy választói akaratban, ha egységesen kimondanak valamit és valóban szeretnék, hogy kezdeményezzenek, akkor igenis kell egy jelentős többség ahhoz, hogy valóban fel tudják mutatni. Ha azt mondják, hogy valahol egy 10% mondja ki, hogy miről döntsenek, és miről ne döntsenek, azt gondolja, hogy ez nem biztos, hogy egy jó irány. Tehát szeretné kérni a frakciótársakat, illetve az egész Képviselő-testületet, hogy valóban ne alacsonyítsák le ezt a fajta eszközt a demokráciában arra, hogy elbagatellizálják a 10% felé.
Sass Szilárd: Csak egy mondatot szeretne mondani Barabás Richárd képviselőnek, hogy a PM az előző ciklusban is itt volt, dr. Bajomi Iván képviselő képviselte a PM-et.
Dr. Hoffmann Tamás: Továbbra is azt mondja, amit előzőleg is mondott: nem javasolja, hogy eltérjenek az eddigi aránytól. Nyilván úgy szavaz mindenki, ahogy gondolja.

További hozzászóló nem lévén szavazásra teszi fel Barabás Richárd képviselő ügyrendi javaslatát a név szerinti szavazásról. Egyszerű szótöbbségű szavazás következik.

A Képviselő-testület 24 leadott szavazatból 19 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 4 tartózkodással elfogadta a javaslatot.
6/2015. (I. 22.) XI.ÖK határozat


Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete


19 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 4 tartózkodással a 2./ A helyi népszavazásról szóló rendelet újraalkotása című napirendi pont tárgyalása során elfogadta azt az ügyrendi javaslatot, hogy a módosító javaslatról és a határozati javaslatról név szerint szavazzanak.


Dr. Hoffmann Tamás: Szavazásra teszi fel Szabó György képviselő módosító javaslatát, miszerint a rendelet 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lépjen: „Helyi népszavazást a kerület választópolgárai legalább tíz százalékának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.” Név szerinti szavazás következik minősített szótöbbséggel.
Barabás Richárd: igen, dr. Bács Márton: igen, Budai Miklós: igen, Csernus László: nem, Farkas Krisztina: nem, Gajárszki Áron: igen, Görög András: igen, Gyorgyevics Miklós: nem, Haidar Norbert: nem, Hintsch György: nincs jelen, dr. Hoffmann Tamás: nem, Jankó István: nem, Junghausz Rajmund: nem, Kerékgyártó Gábor: nem, Király Nóra: nem, Ludányi Attila: nem, Molnár Gyula: igen, dr. Molnár László: nem, Nagyné Antal Anikó: nem, Sass Szilárd: nem, Szabó András: nem, Szabó György: igen, Turbók Jánosné: nem, Vécsei Éva: igen, Wendlerné dr. Pirigyi Katalin: nem.

A Képviselő-testület 24 leadott szavazatból 8 igen szavazattal, 16 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül nem fogadta el a javaslatot.


7/2015. (I. 22.) XI.ÖK határozat


Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete


8 igen szavazattal, 16 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül – minősített szótöbbséggel, név szerinti szavazással – a 2./ A helyi népszavazásról szóló rendelet újraalkotása című napirendi pont tárgyalása során nem fogadta el azt a módosító javaslatot, hogy a rendelettervezet 1. § (1) bekezdése helyébe az alábbi szöveg lépjen: „Helyi népszavazást a kerület választópolgárai legalább tíz százalékának megfelelő számú választópolgár kezdeményezhet.”


Dr. Hoffmann Tamás: Szavazásra teszi fel a helyi népszavazásról szóló rendelet újraalkotásáról szóló rendelettervezetet az előterjesztés szerint. Név szerinti szavazás következik minősített szótöbbséggel.
Barabás Richárd: nem, dr. Bács Márton: nem, Budai Miklós: tartózkodik, Csernus László: igen, Farkas Krisztina: igen, Gajárszki Áron: nem, Görög András: nem, Gyorgyevics Miklós: igen, Haidar Norbert: igen, Hintsch György: nincs jelen, dr. Hoffmann Tamás: igen, Jankó István: igen, Junghausz Rajmund: igen, Kerékgyártó Gábor: igen, Király Nóra: igen, Ludányi Attila: igen, Molnár Gyula: tartózkodik, dr. Molnár László: igen, Nagyné Antal Anikó: igen, Sass Szilárd: igen, Szabó András: igen, Szabó György: nem, Turbók Jánosné: igen, Vécsei Éva: nem, Wendlerné dr. Pirigyi Katalin: igen.
A Képviselő-testület 24 leadott szavazatból 16 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal és 2 tartózkodással – minősített szótöbbséggel, név szerinti szavazással – megalkotta Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2015. (I. 28.) önkormányzati rendeletét a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának meghatározásáról.
…………………………A NAPIREND 3./ PONTJA:

Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló rendeletnek a Budapest XI. kerület, Beregszász út - Rodostó u. - Nagyszeben út - névtelen közterület által határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatkozó módosítása hatályba nem lépésének kimondása

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás

polgármesterBudai Miklós: A kérdések körében azt szerette volna megtudni, hogyha nincs hatályban ez a rendelet és a KVSZ módosítása, a 18/2004. (V. 25.) rendelet van hatályban, akkor miért kell hatályon kívül helyezni, ha nincs is hatályban?
Dr. Hoffmann Tamás: Megadja a szót válaszadásra Takács Viktor főépítésznek.
Takács Viktor: Nem hatályon kívül helyezik, hanem kimondják, hogy nem lép hatályba ez a rendelet.
Budai Miklós: A vitában elmondja, hogy továbbra sem érti, hogy miért kell kimondani azt, hogy nem lép hatályba. Számtalan olyan szabályozási terv van, ami még fiókban van, a vállalkozó nem akar építeni, vagy elfogadta a Képviselő-testület és hatályon kívül van, vagy még nem is tárgyalta és nincs elfogadva – lásd az Andor utca melletti telkek. Nem-e az van a háttérben, hogy az Önkormányzat, vagy a jelenlegi vezetés – mert ugye ebben a szabályozási tervben több olyan vállalás volt, amit gazdagrétieknek jó lett volna, tehát óvoda épült volna, épült volna egészségügyi centrum, sportcentrum – nem-e az van mögötte esetleg, hogy nem akarja a jelenlegi vezetés megcsinálni, vagy valamilyen módon ezt napirenden tartani, hogy ott legyen a gazdagrétieknek egy ilyen bázisa esetleg? Nem érti most sem, hogy olyasmit, ami nincs hatályban, azt miért kell kimondani, hogy mégse léptetik hatályba?
Takács Viktor: Több ok miatt kell kimondani, hogy nincs hatályban ez a terv. Az egyik az, hogy jogszerű legyen a dolog. Tehát nem lehet magukkal cipelni olyan szabályozásokat, olyan határozatokat, amik aztán később nem lépnek hatályba, mert egy átfogó szabályozás van folyamatban a kerületben, amit jövő év végéig igyekszenek megtenni és ez egy zavaró folt. Az összes többi, amit említett, ott vagy elfogadásra kerültek a tervek alapján a szabályozási tervek, vagy pedig nem került elfogadásra. Nem lát olyat, ami hasonló státuszban lenne, mint ez a terv. Amit mond a gazdagrétiek érdekéről, ez szerinte kiforgatása a Képviselő-testület korábbi határozatainak, hiszen pont arról van szó, hogy azt nem teljesítette a fejlesztő, amit vállalt és ma reggel újra átolvasta a területrendezési szerződéstervezeteket, ebben már a legvégső, 2012-es határidők is bőven elmúltak. Tárgyalást kezdeményeztek a fejlesztővel 2 évvel ezelőtt és akkor egyértelműen nyilatkoztak, hogy olyan helyzetben van a telektulajdonos cég, hogy nem képes tovább fejleszteni. Nem csak azokat nem tudja megtenni, amit vállalni készült a területrendezési szerződésben a korábbi tárgyalások alapján, hanem egyáltalán fejlesztést nem tudnak csinálni. A másik ok, ami miatt ezt módosítani kell – megnézték a terveket, a 2004-ben elfogadott szabályozási terv szerint is lehetett volna már itt beépítést végezni, mint ahogy meg is tette ezt a fejlesztő a szóban lévő területtől a Budaörsi út felé eső részen és egyébként jó minőségű fejlesztést hajtott végre. Azonban szerinte indokolt ennek a tervnek a felülvizsgálata, mégpedig a mellett – hangsúlyozza –, hogy nem kell csökkenteni a beépítési sűrűséget, amit lehetővé tett volna ez a szabályozási terv, hanem át kell gondolni, mert van benne egy-két olyan pont, amit szakmailag érdemes újra felvetni. Ilyen például az, hogy ugyanezt a sűrűséget lehetne kisebb zöldterület-vesztéssel kialakítani. Nagyobb közpark maradhatna, ezt érdemes átgondolni a most soron lévő szabályozásnál majd.
Dr. Hoffmann Tamás: További hozzászóló nem lévén szavazásra teszi fel a Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló rendeletnek a Budapest XI. kerület, Beregszász út – Rodostó u. – Nagyszeben út – névtelen közterület által határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatkozó módosítása hatályba nem lépésének kimondásáról szóló rendelettervezetet az előterjesztés szerint. Minősített szótöbbségű szavazás következik.
1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©atelim.com 2016
rəhbərliyinə müraciət